keep talking...


Home
Novinky
Biografie
Diskografie
Texty
Překlady
Průvodci
Vystoupení
Kalendář
Floydopedia
Knihy
Články
Fotogalerie
Ke stažení
Odkazy

webmaster

               
               
      čas      
 -44d 11h 2m 
  Praha 
               
               
PinkFloyd.cz English
English
Víte, že prase jménem Algie, které můžete vidět na obalu Animals, vyrobila firma Zeppelin? Poté, co první den fotografům prase uletělo, musel být z bezpečnostních důvodů na 4 hodiny přerušen provoz na letišti Heathrow. Víte, že vo Futurame v časti 1x02 povie Fry "Hey cool, Dark Side of the Moon!" presne v čase 17:07 a dokonca je aj počuť krátku stopáž z piesne Breathe.(http://theinfosphere.org/List_of_popular_music_appearances) Víte, že ve filmu The Wall si Waters "rýpne" do hitu Money? Kousek textu se objeví ve scéně, kdy učitel sebere malému Pinkovi sešit a předčítá jeho "básně" smějící se třídě?
 Víte, že... 
  
Twitter Instagram
Facebook    g+

The Division Bell
Zvon rozhodnutí

Cluster One
První známky života

(instrumental)

What Do You Want From Me?
Co ode mě chceš?

Jak se tak dneska rozhlížíš po místnosti
Usazena ve svém křesle, se ztlumeným světlem
Chceš mou krev? Chceš mé slzy?
Tak co tedy chceš?
Co ode mě chceš?
Mám zpívat, dokud mi neselže hlas?
Hrát na tyhle struny, dokud nerozedřu si prsty
Je tak těžké tě uspokojit
Co ode mě chceš?
Myslíš si snad, že vím něco, co ty nevíš?
Co ode mě chceš?
Odejdeš, i když ti neslíbím všechny odpovědi?
Co ode mě chceš?
Mám zůstat venku na dešti?
Mám ti udělat věneček ze sedmikásek?
Já nejsem ten, koho potřebuješ!
Co ode mě chceš?
Můžeš mít cokoliv si přeješ
Můžeš plout, můžeš snít, dokonce po vodě chodit
Cokoliv si přeješ
Můžeš vlastnit všechno, co vidíš
Vyměnit svou duši za naprostou kontrolu
Je tu skutečně to, bez čeho nemůžeš být?
Dnes v noci můžeš ztratit i sama sebe
Podívej se dovnitř, není co skrývat
Otoč se, a podívej se do světla
Co ode mě chceš?

Poles Apart
Opačné póly

Věděl jsi, že se to pro tebe nakonec dopadne špatně?
A viděl jsi, jak já jsem byl ve všem úspěšný
Proč jenom jsme ti tehdy říkali
Že navždy budeš ten úžasný mladík
A to, že bys nikdy neměl ztratit to světlo ve svých očích
Hej, ty uvědomil sis vůbec, čím ses stal?
A všiml sis, že nejsem jediný, před kým jsi utíkal?
Věděl jsi to celou tu dobu, ale nikdy jsi na to nedbal
Vedl jsi slepé, zatímco mě jsi oplácel jen ocelově chladným pohledem
A déšť se snášel dolů, dolů na střechy nejistoty
Vzpomínal jsem na tebe a po všech těch letech
A všem tom smutku nezůstalo ani stopy
A věděl jsi vůbec...
Že jsem vždycky věřil, že neztratíš to světlo ve svých očích?

Marooned
Osamocen

(instrumental)

A Great Day For Freedom
Velký den pro svobodu

Ten den, kdy zeď konečně strhli
A okovy na zem odhodili
S pozvednutými sklenicemi se nám draly slzy do očí
Že konečně máme svobodu
Ten den, kdy zeď konečně strhli
Loď Bláznů byla vržena na břeh
Sliby naplnily noc jako papírové vlaštovky oblohu
Snil jsem o tom, že odejdeš
Žádná pýcha a dokonce ani pýcha nezůstala
A i když jsi mě potřeboval
Bylo jasné, že pro tebe nemohu nic udělat
A dnes se život kazí den po dni
Jak se od tebe odvracejí i přátelé a sousedi
A to, co uděláme, ani s omluvou
Nepůjde vzít zpět
Teď se hranice přesouvají jako pouštní písky
Jak si národy smývají krev z rukou
Ze stínů loví loajalitu a společnou minulost
Probudil mě zvuk bubnů
Zněla hudba a sluneční paprsky se sem prodíraly
Otočil jsem se a pohlédl na tebe
A vše, kromě hořké chuti výčitek odplulo pryč ... odplulo pryč

Wearing The Inside Out
Pocit, že všechno je opačně

Od rána do večera přebývám nespatřen
Stále nevím, čím jsem se stal
Víc mrtvý než živý, sotva přežívám
V tomhle světě ... zničeném
Neuslyšíš jediný zvuk
Je skrčený v koutě
Z mých úst
A obrazovka stále bliká
Příliš dlouho jsem přežíval
Nekonečným proudem smetí
celý převrácený
Prokleto buď toto místo
Má kůže je chladná
V moři náhodných představ
na dotyk
A sebezničující zvíře
Mé krvácející srdce
Čeká na vlny, které zničit by mohlo
Už skoro přestává bít
Zabil jsem svoji přísahu ticha a nyní
Neslyším nic, ani když přemýšlím nahlas
Světlem oslepen svůj zrak obracím do stínů
Nosím jejich tmu s prázdným úsměvem
Pomalu se plazím zpátky k životu
Můj nervový systém vždycky všechno zmaří
Mám pocit, že vše je opačně
Podívej se na něj
Nějak zbledl
Ale udělá to klidně znova
Začíná se dusit
Je to tak dávno, co naposled něco řekl
A jeho slova klidně mohou být z mých úst
A s těmito slovy konečně vidím
Skrz ta oblaka, co mě obklopují
Počkejte ještě chvíli, pak řekněte mé jméno
Teď už se konečně uslyšíme
Snažím se dožít
Stojí na hromadě špíny
Toho dne
Polapen žhnoucím vztekem
Kdy clona z mraků
A vržen do pece
Konečně se zvedne
Proklíná toto místo
Teď stojím při tobě
Je zkoucen ve všech směrech
Klidně řeknu tvé jméno
A obrazovka stále bliká
A od této chvíle
Čeká na plameny, které zničit může
Zase můžeme sami sobě naslouchat

Take It Back
Vzít to zpět

Její láska na mě padá tak lehce jako vánek
Naslouchám jejímu dechu, zní jako šumění příboje
Myslel jsem na ni, hořel jsem vztekem a chtíčem
Vířili jsme temnotou, celá Země byla v jednom ohni
Mohla to vzít zpět, měla sílu jednou to vzít zpět
Tak jsem ji sledoval, do očí jí lhal, sliboval, co nemohl jsem splnit
A pak poslouchal její smích, její smích z hloubi se zvedat
A když jsem si její láskou ke mě byl jistý, vzal jsem si, co jen šlo
A zatlačil ji do kouta, abych viděl jestli to vydrží
Měla sílu vzít to zpět, mohla to jednou vzít zpět
Potom spatřil jsem ta varování, odevšad řvoucí
Je lehké je ignorovat a Bůh ví, že jsem chtěl
A všechna ta pokušení, která mé přesvědčení obrátila ve lži
Dokud jsem nespatřil to nebezpečí, a neuslyšel příliv se zvedat
Může to vzít zpět, jednou to určitě vezme zpět
Může to vzít zpět, jednou to určitě vezme zpět
Vezme to vše zpět, jednou to vše vezme zpět

Coming Back To Life
Návrat zpět k životu

Kde jsi byla, když já jsem byl zoufalý a zlomený
Když kolem mého okna dny bez užitku pluly
Kde jsi byla, když já jsem byl zraněný a bezmocný
Protože věci, co jsi řekla a věci, co jsi udělala, mě obklopily
Ty jsi se zatím spoléhala na cizí slova
A zoufale chtěla věřit tomu, co slyšíš
Já jsem se díval přímo do zářícího slunce
Ztracen v myšlenkách a ztracen v čase
Když semínka života i semínka změna byla zasazena
Venku déšť pomalu padal noční tmou
Já byl polapen v době, tak nebezpečné a neodolatelná zároveň
Brázdil jsem nekonečnými prostorami našeho mlčení
Věděl jsem, že ta chvíle nadešla
Kdy minulost je třeba zabít a do života se vrátit
Brázdil jsem nekonečnými končinami našeho mlčení
Věděl jsem, že to čekání začalo
A já hleděl jsem přímo ... do zářícího slunce

Keep Talking
Nepřestat mluvit

"Po miliony let lidstvo žilo doslova jako zvířata. Pak se stalo něco, co uvolnilo hráze naší představivosti. Naučili jsme se mluvit."

Jen pusté ticho je všude kolem mě
A nezdá se, že bych mohl normálně uvažovat
Posadím se do kouta
A nikdo mě nebude vyrušovat
Myslím, že teď bych měl něco říct
Proč se mnou nemluvíš?

Neumím si představit, co bych asi tak řekl
Nikdy jsi se mnou nemluvil

Moje slova nebudou řečena správně
Na co myslíš?

Cítím se, jako bych se topil
Co cítíš?
Cítím se teď tak slabý
Proč jsi se mnou nikdy nemluvil?
Ale nemohu ukázat svou slabost
Nikdy jsi se mnou namluvil
Rád bych věděl
O čem přemýšlíš?
Kam to vlastně všichni směřujeme
Co cítíš?
"Nemusí to znít zrovna takhle.
Vše, co musíme udělat, je přesvědčit se, že stále ještě mluvíme."

Proč se mnou nechceš mluvit?
Cítím, jako bych se topil
Nikdy jsi se mnou nemluvil
Víš, že teď nemohu dýchat
Na co myslíš?
Že nejdeme nikam
Co cítíš?
Že nejdeme nikam
Proč se mnou nechceš mluvit?
Nikdy jsi se mnou nemluvil
Co myslíš
Kam odsud jdeme?
"Nemusí to znít zrovna takhle.
Jediné, co musíme udělat je přesvědčit se, že jsme stále ještě nepřestali mluvit!"

Lost For Words
Ztracen kvůli slovům

Trávil jsem svůj čas ve sklíčenosti
Polapen v kotli nenávisti
Myslel jsem, že všechno ostatní může ještě počkat
Zatímco jsi mrhal časem bojem proti nepřátelům
Pohlcen v horečce zloby
Za tvým úzkým pohledem na svět realita vadne
Jako stíny uprostřed temné noci
Mučit sám sebe pro výstrahu
Ti rozhodně v ničem nepomůže
Protože je jedno kolik nás bude
Až Ten Pravý ze dveří vyjde ven
Vidíš, jak se tvými dny šíří temnota?
Je pravda, že bezmocně bušíš pěstmi do země?
Ztuhlý ve světě odloučení
Kde břečťanem tvé dveře zarostly
Tak jsem otevřel dveře svým nepřátelům
A požádal je, jestli si to můžem v klidu probrat
Ale oni mi řekli ať jdu laskavě do hajzlu
Víš dobře, že prostě nemůžeš vyhrát

High Hopes
Velké naděje

Za obzor na místa, kde jsme žili jako chlapci
Ve světě plném lákadel a zázraků,
Tím směrem bloudily naše myšlenky stále a bez hranic
Ale zvon, co nutil nás se rozhodnout, začal znít
Po dlouhé cestě, dolů k silnici jsme se hnali
A doufám, že sejít bychom se mohli zase u té samé skály
Byla tu další otrhaná kapela, co kráčela v našich stopách
Utíkali před časem, aby nám mohli vzít naše sny
Nechávali za sebou spousty malých tvorů, co připoutat nás chtěli
K životu, který všechny možné zhouby pomalu rozkládaly
Tráva byla zelenější
Světlo jasnější
S přáteli na dosah
Noci plné divů
Hledíme přes odlesky plamenů, jak mosty za námi hoří
K záblesku toho, jaká krása nás čeká na druhé straně
Kráčeli jsme dopředu, ale náměsíčně jsme se vraceli zpět
Poháněni vlnou jakýchsi vnitřních sil
V zářivých výšinách s rozvinutou zástavou
Dosáhli jsme závratných vrcholů snu o tomhle světě
Navždy pohlceni ambicemi a chtíčem
S touhou, která nikdy nebyla ukojena
Naše unavené oči stále bloudí k horizontu
A k cestě, po které jsme kráčeli již tolikrát
Tráva byla zelenější
Světlo jasnější
Chuť byla sladší
Noci plné zázraků
Přáteli obklopeni
Na obzoru pomalu svítá
Voda plyne
Do nekonečné řeky
Stále a navždy
 
Fanklub


Fanklub
Historie
Členství
Setkání
Nabízíme
Kontakt
O pf.cz
Diskuze
Chat
Revivaly
Archív

...keep talking