Měsíc: Červenec 2021


Úvod do historie

Český fanklub hudební skupiny Pink Floyd formálně vznikl jako občanské sdružení na podzim roku 2001. Tomu však přecházel několikaletý vývoj událostí.Prvotním podnětem byly stránky Pavla Šimka – Eclipse Archives, které patřily k tomu nejlepšímu, co…