(Waters)
Instrumental Instrumentální
(Switch Channels) (přepínání programů)
Alf Razzell: „Two things that have haunted me most are the days when I had to collect the paybooks; and when I left Bill Hubbard in no-man’s-land. Alf Razzell: „Dvě věci, které mě strašily ještě dlouho poté, byly ty dny, kdy jsem sbíral statistiky raněných a padlých; a taky to, jak jsem nechal Billa Hubbarda v zemi nikoho.“
I was picked up and taken into their trench. And I’d no sooner taken two or three steps down the trench when I heard a call, ‚Hello Razz, I’m glad to see you. This is my second night here,‘ and he said ‚I’m feeling bad,‘ and it was Bill Hubbard, one of the men we’d trained in England, one of the original battalion. „Vyzvedli mě a odvezli do jejich zákopu. A neudělal jsem ani dva tři kroky dolů do zákopu, když jsem zaslechl hlas: ‚Ahoj Razzi, jsem rád, že tě vidím. Tohle je moje druhá noc tady.‘ A pak ještě řekl: ‚Necítím se zrovna dobře.‘ Byl to Bill Hubbart, jeden z těch chlapíků, co jsme cvičili v Anglii, jeden z toho původního batalionu.
I had a look at his wound, rolled him over; I could see it was probably a fatal wound. You could imagine what pain he was in, he was dripping with sweat; and after I’d gone about three shellholes, traversed that, had it been…had there been a path or a road I could have done better. Podíval jsem se na jeho zranění, musel jsem ho otočit; a viděl jsem, že je to asi nepřežije, bylo to ošklivé zranění. Asi si umíte představit tu bolest, jakou prožíval, úplně se koupal ve vlastním potu; pak jsem ho odtáhl přes asi tři díry po granátech, dostali jsme se až tak daleko a bylo tam něco jako … stezka, nebo snad stará silnice. Tam se šlo líp.
He pummeled me, ‚Put me down, put me down, I’d rather die, I’d rather die, put me down.‘ Bušil do mě a křičel: ‚Sundej mě, sundej mě, radši umřu, sundej mě.‘
I was hoping he would faint. Doufal jsem, že omdlí.
He said ‚I can’t go any further, let me die.‘ Řekl: ‚Nemůžu už dál, nech mě tady umřít!‘
I said ‚If I leave you here Bill you won’t be found, let’s have another go.‘ Řekl jsem mu: ‚Když tě tady nechám, Bille, nikdy tě nenajdou, zkus to ještě chvíli vydržet.‘
He said ‚All right then.‘ Řekl: ‚Tak dobře.‘
And the same thing happened; he couldn’t stand it any more, and I had to leave him there, in no-man’s-land.“ Ale přesně to se stalo, už nemohl udělat ani krok, nemohl se ani postavit a já ho tam nakonec musel nechat, tam v zemi nikoho.“
(Switch channels) (přepínání programů)
Girl: „I don’t mind about the war, that’s one of the things I like to watch, if it’s a war going on, ‚cause then I know if our side’s winning, if our side’s losing…“ Dívka: „Na válce mi vlastně nic nevadí. Je to jedna z těch věcí, které ráda sleduju, když dávají přenosy z války. Aspoň hned vím, jestli vyhráváme nebo jestli prohráváme…“
(Switch channels) (přepínání programů)
Instrumental
(Switch Channels)
Alf Razzell: „Two things that have haunted me most are the days when I had to collect the paybooks; and when I left Bill Hubbard in no-man’s-land.
I was picked up and taken into their trench. And I’d no sooner taken two or three steps down the trench when I heard a call, ‚Hello Razz, I’m glad to see you. This is my second night here,‘ and he said ‚I’m feeling bad,‘ and it was Bill Hubbard, one of the men we’d trained in England, one of the original battalion.
I had a look at his wound, rolled him over; I could see it was probably a fatal wound. You could imagine what pain he was in, he was dripping with sweat; and after I’d gone about three shellholes, traversed that, had it been…had there been a path or a road I could have done better.
He pummeled me, ‚Put me down, put me down, I’d rather die, I’d rather die, put me down.‘
I was hoping he would faint.
He said ‚I can’t go any further, let me die.‘
I said ‚If I leave you here Bill you won’t be found, let’s have another go.‘
He said ‚All right then.‘
And the same thing happened; he couldn’t stand it any more, and I had to leave him there, in no-man’s-land.“
(Switch channels)
Girl: „I don’t mind about the war, that’s one of the things I like to watch, if it’s a war going on, ‚cause then I know if our side’s winning, if our side’s losing…“
(Switch channels)
Instrumentální
(přepínání programů)
Alf Razzell: „Dvě věci, které mě strašily ještě dlouho poté, byly ty dny, kdy jsem sbíral statistiky raněných a padlých; a taky to, jak jsem nechal Billa Hubbarda v zemi nikoho.“
„Vyzvedli mě a odvezli do jejich zákopu. A neudělal jsem ani dva tři kroky dolů do zákopu, když jsem zaslechl hlas: ‚Ahoj Razzi, jsem rád, že tě vidím. Tohle je moje druhá noc tady.‘ A pak ještě řekl: ‚Necítím se zrovna dobře.‘ Byl to Bill Hubbart, jeden z těch chlapíků, co jsme cvičili v Anglii, jeden z toho původního batalionu.
Podíval jsem se na jeho zranění, musel jsem ho otočit; a viděl jsem, že je to asi nepřežije, bylo to ošklivé zranění. Asi si umíte představit tu bolest, jakou prožíval, úplně se koupal ve vlastním potu; pak jsem ho odtáhl přes asi tři díry po granátech, dostali jsme se až tak daleko a bylo tam něco jako … stezka, nebo snad stará silnice. Tam se šlo líp.
Bušil do mě a křičel: ‚Sundej mě, sundej mě, radši umřu, sundej mě.‘
Doufal jsem, že omdlí.
Řekl: ‚Nemůžu už dál, nech mě tady umřít!‘
Řekl jsem mu: ‚Když tě tady nechám, Bille, nikdy tě nenajdou, zkus to ještě chvíli vydržet.‘
Řekl: ‚Tak dobře.‘
Ale přesně to se stalo, už nemohl udělat ani krok, nemohl se ani postavit a já ho tam nakonec musel nechat, tam v zemi nikoho.“
(přepínání programů)
Dívka: „Na válce mi vlastně nic nevadí. Je to jedna z těch věcí, které ráda sleduju, když dávají přenosy z války. Aspoň hned vím, jestli vyhráváme nebo jestli prohráváme…“
(přepínání programů)

„Balada o Billu Hubbartovi“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
What God wants God gets Co Bůh chce, Bůh dostane
The kid in the corner looked at the priest Dítě v koutě pohlédlo na kněze
And fingered his pale blue Japanese guitar A sevřelo prsty na své bledě modré japonské kytaře
The priest said Kněz řekl:
God wants goodness Bůh chce dobro
God wants light Bůh chce světlo
God wants mayhem Bůh chce obklíčení
God wants a clean fight Bůh chce férový boj
What God wants God gets Co Bůh chce, Bůh dostane
Don’t look so surprised Nekoukej tak překvapeně
It’s only dogma Je to jenom dogma
The alien prophet cried Řval cizí prorok
The beetle and the springbok Skokan a brouk
Took the Bible from its hook Vzali Bibli z místa, kde ležela
The monkey in the corner A opičák v rohu
Wrote the lesson in his book Poznamenal si lekci do svého bloku
What God wants God gets God help us all Co Bůh chce, Bůh dostane, Bůh nám všem pomoz
God wants peace Bůh chce mír
God wants war Bůh chce válku
God wants famine Bůh chce hladomory
God wants chain stores Bůh chce supermarkety
What God wants God gets Co Bůh chce, Bůh dostane
God wants sedition Bůh chce vzpouru
God wants sex Bůh chce sex
God wants freedom Bůh chce svobodu
God wants semtex Bůh chce semtex
What God wants God gets Co Bůh chce, Bůh dostane
Don’t look so surprised Nekoukej tak překvapeně
I’m only joking Jenom žertuji
The alien comic cried Řval cizí komik
The jackass and hyena Osel a hyena
Took the feather from its hook Vzali tu věc z místa, kde ležela
The monkey in the corner A opičák v rohu
Wrote the joke down in his book Si zapsal vtip do svého bloku
What God wants God gets Co Bůh chce, Bůh dostane
God wants boarders Bůh chce hranice
God wants crack Bůh chce herák
God wants rainfall Bůh chce průtrže mračen
God wants wetbacks Bůh chce mokrá záda
What God wants God gets Co Bůh chce, Bůh dostane
God wants voodoo Bůh chce voodoo
God wants shrines Bůh chce svatyně
God wants law Bůh chce zákony
God wants organized crime Bůh chce organizovaný zločin
God wants crusade Bůh chce křížové výpravy
God wants jihad Bůh chce džihád
God wants good Bůh chce dobro
God wants bad Bůh chce zlo
What God wants God gets A co Bůh chce, Bůh dostane
What God wants God gets
The kid in the corner looked at the priest
And fingered his pale blue Japanese guitar
The priest said
God wants goodness
God wants light
God wants mayhem
God wants a clean fight
What God wants God gets
Don’t look so surprised
It’s only dogma
The alien prophet cried
The beetle and the springbok
Took the Bible from its hook
The monkey in the corner
Wrote the lesson in his book
What God wants God gets God help us all
God wants peace
God wants war
God wants famine
God wants chain stores
What God wants God gets
God wants sedition
God wants sex
God wants freedom
God wants semtex
What God wants God gets
Don’t look so surprised
I’m only joking
The alien comic cried
The jackass and hyena
Took the feather from its hook
The monkey in the corner
Wrote the joke down in his book
What God wants God gets
God wants boarders
God wants crack
God wants rainfall
God wants wetbacks
What God wants God gets
God wants voodoo
God wants shrines
God wants law
God wants organized crime
God wants crusade
God wants jihad
God wants good
God wants bad
What God wants God gets
Co Bůh chce, Bůh dostane
Dítě v koutě pohlédlo na kněze
A sevřelo prsty na své bledě modré japonské kytaře
Kněz řekl:
Bůh chce dobro
Bůh chce světlo
Bůh chce obklíčení
Bůh chce férový boj
Co Bůh chce, Bůh dostane
Nekoukej tak překvapeně
Je to jenom dogma
Řval cizí prorok
Skokan a brouk
Vzali Bibli z místa, kde ležela
A opičák v rohu
Poznamenal si lekci do svého bloku
Co Bůh chce, Bůh dostane, Bůh nám všem pomoz
Bůh chce mír
Bůh chce válku
Bůh chce hladomory
Bůh chce supermarkety
Co Bůh chce, Bůh dostane
Bůh chce vzpouru
Bůh chce sex
Bůh chce svobodu
Bůh chce semtex
Co Bůh chce, Bůh dostane
Nekoukej tak překvapeně
Jenom žertuji
Řval cizí komik
Osel a hyena
Vzali tu věc z místa, kde ležela
A opičák v rohu
Si zapsal vtip do svého bloku
Co Bůh chce, Bůh dostane
Bůh chce hranice
Bůh chce herák
Bůh chce průtrže mračen
Bůh chce mokrá záda
Co Bůh chce, Bůh dostane
Bůh chce voodoo
Bůh chce svatyně
Bůh chce zákony
Bůh chce organizovaný zločin
Bůh chce křížové výpravy
Bůh chce džihád
Bůh chce dobro
Bůh chce zlo
A co Bůh chce, Bůh dostane

„Co Bůh chce, část první“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
The monkey sat on a pile of stones Opičák seděl na hromadě kamenů
And stared at the broken bone in his hand A zíral na zlomenou kost ve své ruce
And the stains of a Viennese quartet A mistrovská hra vídeňského kvarteta
Rang out across the land Zněla krajem
The monkey looked up at the stars Opičák pohlédl na hvězdy
And thought to himself A pak si řekl
Memory is a stranger Paměť je jen cizinec
History is for fools Historie je pro blázny
And he cleaned his hands A umyl si ruce
In a pool of holy writing V nádobce se svěcenou vodou
Turned his back on the garden Obrátil se zády k zahradám
And set out for the nearest town A vydal se k nejbližšímu městu
Hold on hold on soldier Vydrž, vydrž vojáku
When you add it all up Až to všechno navršíš
The tears and the marrowbone Slzy i morkové kosti
There’s an ounce of gold Zjistíš, že je kousek zlata
And an ounce of pride in each ledger a kousek pýchy v každém náhrobku
And the Germans killed the Jews A Němci zavraždili Židy
And the Jews killed the Arabs A Židé zavraždili Araby
And the Arabs killed the hostages A Arabové zavraždili rukojmí
And that is the news A o tom jsou celé zprávy
And is it any wonder A překvapuje snad někoho
That the monkey’s confused Že je z toho opičák zmatený?
He said „Mama Mama Řekl: ““Mami, mami
The President’s a fool Prezident je blázen
Why do I have to keep reading Proč pořád musím číst
These technical manuals?“ Tyhle technické manuály?”“
And the joint chiefs of staff A personální manažeři
And the brokers on Wall Street said A makléři z Wall Streetu řekli
„Don’t make us laugh „Nechtěj nás rozesmát
You’re a smart kid Jsi přece chytrý kluk
Time is linear Čas je jen přímka
Memory is a stranger Paměť je cizinec
History is for fools A historie je tak leda pro blázny
Man is a tool in the hands A člověk je jen nástroj
Of the great God Almighty“ V rukou všemohoucího Boha“
And they gave him command A povýšili ho na kapitána
Of a nuclear submarine Na atomové ponorce
And sent him back in search of A poslali ho zpátky aby našel ztracenou
The Garden of Eden Rajskou zahradu
The monkey sat on a pile of stones
And stared at the broken bone in his hand
And the stains of a Viennese quartet
Rang out across the land
The monkey looked up at the stars
And thought to himself
Memory is a stranger
History is for fools
And he cleaned his hands
In a pool of holy writing
Turned his back on the garden
And set out for the nearest town
Hold on hold on soldier
When you add it all up
The tears and the marrowbone
There’s an ounce of gold
And an ounce of pride in each ledger
And the Germans killed the Jews
And the Jews killed the Arabs
And the Arabs killed the hostages
And that is the news
And is it any wonder
That the monkey’s confused
He said „Mama Mama
The President’s a fool
Why do I have to keep reading
These technical manuals?“
And the joint chiefs of staff
And the brokers on Wall Street said
„Don’t make us laugh
You’re a smart kid
Time is linear
Memory is a stranger
History is for fools
Man is a tool in the hands
Of the great God Almighty“
And they gave him command
Of a nuclear submarine
And sent him back in search of
The Garden of Eden
Opičák seděl na hromadě kamenů
A zíral na zlomenou kost ve své ruce
A mistrovská hra vídeňského kvarteta
Zněla krajem
Opičák pohlédl na hvězdy
A pak si řekl
Paměť je jen cizinec
Historie je pro blázny
A umyl si ruce
V nádobce se svěcenou vodou
Obrátil se zády k zahradám
A vydal se k nejbližšímu městu
Vydrž, vydrž vojáku
Až to všechno navršíš
Slzy i morkové kosti
Zjistíš, že je kousek zlata
a kousek pýchy v každém náhrobku
A Němci zavraždili Židy
A Židé zavraždili Araby
A Arabové zavraždili rukojmí
A o tom jsou celé zprávy
A překvapuje snad někoho
Že je z toho opičák zmatený?
Řekl: ““Mami, mami
Prezident je blázen
Proč pořád musím číst
Tyhle technické manuály?”“
A personální manažeři
A makléři z Wall Streetu řekli
„Nechtěj nás rozesmát
Jsi přece chytrý kluk
Čas je jen přímka
Paměť je cizinec
A historie je tak leda pro blázny
A člověk je jen nástroj
V rukou všemohoucího Boha“
A povýšili ho na kapitána
Na atomové ponorce
A poslali ho zpátky aby našel ztracenou
Rajskou zahradu

„Perfektní smysl, část první“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense jak perfektní smysl to všechno má?
Expressed in dollars and cents Vyjádřený v dolarech a centech
Pounds shillings and pence Šilincích, pencích a librách
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
Little black soul departs in perfect focus Malá černá dušička se vzdaluje v perfektním úhlu
Prime time fodder for the News at Nine Hlavní vysílací čas, krmivo pro Zprávy v devět
Darling is the child warm in the bed tonight Miláčku, jsou už děti v posteli a v teple?
„Hi everybody I’m Marv Albert „Ahoj všichni, jsem Marv Albert
And welcome to our telecast A vítám vás u našeho vysílání
Coming to you live from Memorial Stadium Které k vám přichází živě z Memorial Stadionu
It’s a beautiful day Dnes je nádherný den
And today we expect a sensational matchup A právě dnes očekáváme úžasný zápas
But first our global anthem“ Ale ještě předtím je tu naše společná hymna“
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
Expressed in dollars and cents Vyjádřený v dolarech a centech
Pounds shillings and pence Šilincích, pencích a librách
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
„And here come the players „A tady nastupují hráči
As I speak to you now the captain Zatímco k vám mluvím, díváte se na kapitána
Has his cross hairs zeroed in on the oil rig Který se dívá skrz nitkový kříž přímo na ropnou plošinu
It looks to me like he’s going to attack A zdá se mi, že se právě chystá zaútočit!
By the way did you know that a submarine Oh, mimochodem, věděli jste, že si kapitán na ponorce
Captain earns 200,000 dollars a year Vydělá i 200 000 dolarů ročně?
Oh that’s less tax Marv yeah less tax Oh, a to čistýho, Marve, bez daně…
Uh thank you Emery Ach, díky Emery
You’re welcome Není zač
Now back to the game he fires one yes Ale zpátky ke hře, právě jedno vypálil… ano!
There goes two both fish are running Už se tam blíží dvě! Obě rybičky už jsou ve vodě
The rig is going into a prevent defense Plošina zahajuje preventivní obranu
Will they make it I don’t think so“ Dokážou to? Ne, nemyslím si…“
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
Expressed in dollars and cents Vyjádřený v dolarech a centech
Pounds shillings and pence Šilincích, pencích a librách
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
Can’t you see
It all makes perfect sense
Expressed in dollars and cents
Pounds shillings and pence
Can’t you see
It all makes perfect sense
Little black soul departs in perfect focus
Prime time fodder for the News at Nine
Darling is the child warm in the bed tonight
„Hi everybody I’m Marv Albert
And welcome to our telecast
Coming to you live from Memorial Stadium
It’s a beautiful day
And today we expect a sensational matchup
But first our global anthem“
Can’t you see
It all makes perfect sense
Expressed in dollars and cents
Pounds shillings and pence
Can’t you see
It all makes perfect sense
„And here come the players
As I speak to you now the captain
Has his cross hairs zeroed in on the oil rig
It looks to me like he’s going to attack
By the way did you know that a submarine
Captain earns 200,000 dollars a year
Oh that’s less tax Marv yeah less tax
Uh thank you Emery
You’re welcome
Now back to the game he fires one yes
There goes two both fish are running
The rig is going into a prevent defense
Will they make it I don’t think so“
Can’t you see
It all makes perfect sense
Expressed in dollars and cents
Pounds shillings and pence
Can’t you see
It all makes perfect sense
Nevidíš snad
jak perfektní smysl to všechno má?
Vyjádřený v dolarech a centech
Šilincích, pencích a librách
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?
Malá černá dušička se vzdaluje v perfektním úhlu
Hlavní vysílací čas, krmivo pro Zprávy v devět
Miláčku, jsou už děti v posteli a v teple?
„Ahoj všichni, jsem Marv Albert
A vítám vás u našeho vysílání
Které k vám přichází živě z Memorial Stadionu
Dnes je nádherný den
A právě dnes očekáváme úžasný zápas
Ale ještě předtím je tu naše společná hymna“
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?
Vyjádřený v dolarech a centech
Šilincích, pencích a librách
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?
„A tady nastupují hráči
Zatímco k vám mluvím, díváte se na kapitána
Který se dívá skrz nitkový kříž přímo na ropnou plošinu
A zdá se mi, že se právě chystá zaútočit!
Oh, mimochodem, věděli jste, že si kapitán na ponorce
Vydělá i 200 000 dolarů ročně?
Oh, a to čistýho, Marve, bez daně…
Ach, díky Emery
Není zač
Ale zpátky ke hře, právě jedno vypálil… ano!
Už se tam blíží dvě! Obě rybičky už jsou ve vodě
Plošina zahajuje preventivní obranu
Dokážou to? Ne, nemyslím si…“
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?
Vyjádřený v dolarech a centech
Šilincích, pencích a librách
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?

„Perfektní smysl, část druhá“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
You have a natural tendency Cítíš přirozenou touhu
To squeeze off a shot Zmáčknout spoušť
You’re good fun at parties Jsi dobrá zábava na večírcích
You wear the right masks Nosíš ty správné masky
You’re old but you still Jsi starý, ale stejně uklidňující
Like a laugh in the locker room Jako smích v šatně
You can’t abide change Nemůžeš zůstat bez změny
You’re at home on the range Když bydlíš na dostřel
You opened your suitcase Otevřel jsi kufr
Behind the old workings Před svými starými kolegy
To show off the magnum Abys jim ukázal Magnum
You deafened the canyon A ohlušil kaňon
A comfort a friend A pouze pár nejbližších přátel
Only upstaged in the end Jsi nakonec pobavit chtěl
By the Uzi machine gun Svojí Uziho strojní puškou
Does the recoil remind you A připomněl ti zpětný náraz
Remind you of sex Něco víc než jen sex?
Old man what the hell you gonna kill next Starý muži, co k sakru zničíš příště?
Old timer who you gonna kill next Veteráne, koho zabiješ příště?
I looked over Jordan and what did I see Nahlédl jsem za Jordán a co oči mé spatřily?
Saw a U.S. Marine in a pile of debris Hromady trosek, které z námořnictva USA zbyly
I swam in your pools Plaval jsem si ve vašich bazénech
And lay under your palm trees A lehával pod vašimi palmami
I looked in the eyes of the Indian Zadíval jsem se do očí Indiána
Who lay on the Federal Building steps Co ležel na schodech federální budovy
And through the range finder over the hill A v mém hledáčku za dalekými kopci
I saw the front line boys popping their pills Vidím, jak v poušti hrají si naši stateční chlapci
Sick of the mess they find Jsou vzteklí po tom nepořádku, který najdou
On their desert stage Na svém pouštním jevišti, které dým zastřel
And the bravery of being out of range I s odvahou být mimo dostřel
Yeah the question is vexed Jo, ta otázka je dost ožehavá…
Old man what the hell you gonna kill next Starý muži, co k sakru zničíš příště?
Old timer who you gonna kill next Veteráne, koho zabiješ příště?
Hey bartender over here Hej, barmane tam vzadu
Two more shots Dvakrát tolik nábojů
And two more beers A dvakrát tolik půllitrů
Sir turn up the TV sound Pane, zesilte prosím zvuk u televize
The war has started on the ground Válka už začala i na zemi
Just love those laser guided bombs Prostě miluju ty laserem naváděný pumy
They’re really great Jsou opravdu skvělé
For righting wrongs Aby napravily všechny omyly
You hit the target Zasáhl jsi cíl
And win the game A vyhrál hru
From bars 3,000 miles away Z 3000 mil vzdáleného baru
3,000 miles away 3000 mil daleko…
We play the game Hrajeme hru
With the bravery of being out of range S odvahou být mimo dostřel
We zap and maim Zabíjíme a mrzačíme
With the bravery of being out of range S odvahou být mimo dostřel
We strafe the train Výcvik zdokonalujeme
With the bravery of being out of range S odvahou být mimo dostřel
We gain terrain Nová území získáváme
With the bravery of being out of range S odvahou být mimo dostřel
With the bravery of being out of range S odvahou být mimo dostřel
We play the game Hrajeme hru
With the bravery of being out of range S odvahou být mimo dostřel
You have a natural tendency
To squeeze off a shot
You’re good fun at parties
You wear the right masks
You’re old but you still
Like a laugh in the locker room
You can’t abide change
You’re at home on the range
You opened your suitcase
Behind the old workings
To show off the magnum
You deafened the canyon
A comfort a friend
Only upstaged in the end
By the Uzi machine gun
Does the recoil remind you
Remind you of sex
Old man what the hell you gonna kill next
Old timer who you gonna kill next
I looked over Jordan and what did I see
Saw a U.S. Marine in a pile of debris
I swam in your pools
And lay under your palm trees
I looked in the eyes of the Indian
Who lay on the Federal Building steps
And through the range finder over the hill
I saw the front line boys popping their pills
Sick of the mess they find
On their desert stage
And the bravery of being out of range
Yeah the question is vexed
Old man what the hell you gonna kill next
Old timer who you gonna kill next
Hey bartender over here
Two more shots
And two more beers
Sir turn up the TV sound
The war has started on the ground
Just love those laser guided bombs
They’re really great
For righting wrongs
You hit the target
And win the game
From bars 3,000 miles away
3,000 miles away
We play the game
With the bravery of being out of range
We zap and maim
With the bravery of being out of range
We strafe the train
With the bravery of being out of range
We gain terrain
With the bravery of being out of range
With the bravery of being out of range
We play the game
With the bravery of being out of range
Cítíš přirozenou touhu
Zmáčknout spoušť
Jsi dobrá zábava na večírcích
Nosíš ty správné masky
Jsi starý, ale stejně uklidňující
Jako smích v šatně
Nemůžeš zůstat bez změny
Když bydlíš na dostřel
Otevřel jsi kufr
Před svými starými kolegy
Abys jim ukázal Magnum
A ohlušil kaňon
A pouze pár nejbližších přátel
Jsi nakonec pobavit chtěl
Svojí Uziho strojní puškou
A připomněl ti zpětný náraz
Něco víc než jen sex?
Starý muži, co k sakru zničíš příště?
Veteráne, koho zabiješ příště?
Nahlédl jsem za Jordán a co oči mé spatřily?
Hromady trosek, které z námořnictva USA zbyly
Plaval jsem si ve vašich bazénech
A lehával pod vašimi palmami
Zadíval jsem se do očí Indiána
Co ležel na schodech federální budovy
A v mém hledáčku za dalekými kopci
Vidím, jak v poušti hrají si naši stateční chlapci
Jsou vzteklí po tom nepořádku, který najdou
Na svém pouštním jevišti, které dým zastřel
I s odvahou být mimo dostřel
Jo, ta otázka je dost ožehavá…
Starý muži, co k sakru zničíš příště?
Veteráne, koho zabiješ příště?
Hej, barmane tam vzadu
Dvakrát tolik nábojů
A dvakrát tolik půllitrů
Pane, zesilte prosím zvuk u televize
Válka už začala i na zemi
Prostě miluju ty laserem naváděný pumy
Jsou opravdu skvělé
Aby napravily všechny omyly
Zasáhl jsi cíl
A vyhrál hru
Z 3000 mil vzdáleného baru
3000 mil daleko…
Hrajeme hru
S odvahou být mimo dostřel
Zabíjíme a mrzačíme
S odvahou být mimo dostřel
Výcvik zdokonalujeme
S odvahou být mimo dostřel
Nová území získáváme
S odvahou být mimo dostřel
S odvahou být mimo dostřel
Hrajeme hru
S odvahou být mimo dostřel

„Odvaha být mimo dostřel“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Standing at the window Stojí v okně
A farmer’s wife in Oxford shire Farmářova žena z Oxforshiru
Glances at the clock it’s nearly time for tea Dívá se na hodinky, je skoro čas na čaj
She doesn’t see Ona to nevidí
The phantom in the hedgerow dip its wings Nevidí ani fantoma, který v živém plotu svá křídla skládá
Doesn’t hear the engine sing A neslyší, jak vysoko nad ní létající stroj svou píseň zpívá
But in the cockpit’s techno glow Zato v kokpitu všechna technika září
Behind the Ray Ban® shine Za sluneční clonou Ray Ban®
The kid from Cleveland A dítě z Clevelandu
In the comfort of routine V pohodlí rutiny
Scans his dials and smiles Kontroluje budíky a usmívá se
Secure in the beauty of military life V bezpečí krásy vojenského života
There is no right or wrong Kde není žádné dobro ani zlo
Only tin cans and cordite and white cliffs Jen ty malé plechovky s doutnáky a bílé útesy
And blue skies and flight flight flight A modré nebeské dálavy a let, let, let
The beauty of military life Krása vojenského života
No questions only orders and flight only flight Žádné otázky, jen rozkazy a let, jenom let
What a beautiful sight in his wild blue dream Jaký nádherný pohled do jeho divokého modrého snu
The eternal child leafs through his A věčné dítě listuje
War magazine Ve svém válečném magazínu
And his kind Uncle Sam feeds ten trillion in change A hodný Strýček Sam klidně utratí deset triliónů v drobných
Into the total entertainment Za tuhle naprosto zábavnou
Combat video game Bojovou videohru
And up here in the stands A nahoře na ochozech
The fans are goin‘ wild Fanouškové řádí
The cheerleaders flip Roztleskávačky mávají
When you wiggle your hip Jak vesluješ ve svém člunu
And we all like the bit when you take A my všichni zbožňujeme tu část, kdy vezmeš
The jeans from the refrigerator and Džíny z ledničky
Then the bad guy gets hit A pak ti zlí kluci dostanou na zadek
And were you struck by the satisfying A ty máš nádherný pocit z té odvety
Way the swimsuit sticks to her skin A plavky se lepí těsně na její kůži
Like BB gun days Jako uniformy při vojenských přehlídkách
When knives pierce autumn leaves Když nože porcují podzimní listí
But that’s okay see the children bleed A je v pořádku, když děti krvácí
It’ll look great on the TV Bude to vypadat skvěle v televizi
And in Tripoli another ordinary wife A v Tripoli, další obyčejná manželka
Stares at the dripping oil of the pan her old man hadn’t Zírá tupě jak olej odkapává z děravého friťáku
Time to fix Který její muž nebyl schopen opravit
Too busy mixing politics and rhythm Zaměstnán mícháním politiky a muziky
In the street below Tam dole na ulici
Standing at the window
A farmer’s wife in Oxford shire
Glances at the clock it’s nearly time for tea
She doesn’t see
The phantom in the hedgerow dip its wings
Doesn’t hear the engine sing
But in the cockpit’s techno glow
Behind the Ray Ban® shine
The kid from Cleveland
In the comfort of routine
Scans his dials and smiles
Secure in the beauty of military life
There is no right or wrong
Only tin cans and cordite and white cliffs
And blue skies and flight flight flight
The beauty of military life
No questions only orders and flight only flight
What a beautiful sight in his wild blue dream
The eternal child leafs through his
War magazine
And his kind Uncle Sam feeds ten trillion in change
Into the total entertainment
Combat video game
And up here in the stands
The fans are goin‘ wild
The cheerleaders flip
When you wiggle your hip
And we all like the bit when you take
The jeans from the refrigerator and
Then the bad guy gets hit
And were you struck by the satisfying
Way the swimsuit sticks to her skin
Like BB gun days
When knives pierce autumn leaves
But that’s okay see the children bleed
It’ll look great on the TV
And in Tripoli another ordinary wife
Stares at the dripping oil of the pan her old man hadn’t
Time to fix
Too busy mixing politics and rhythm
In the street below
Stojí v okně
Farmářova žena z Oxforshiru
Dívá se na hodinky, je skoro čas na čaj
Ona to nevidí
Nevidí ani fantoma, který v živém plotu svá křídla skládá
A neslyší, jak vysoko nad ní létající stroj svou píseň zpívá
Zato v kokpitu všechna technika září
Za sluneční clonou Ray Ban®
A dítě z Clevelandu
V pohodlí rutiny
Kontroluje budíky a usmívá se
V bezpečí krásy vojenského života
Kde není žádné dobro ani zlo
Jen ty malé plechovky s doutnáky a bílé útesy
A modré nebeské dálavy a let, let, let
Krása vojenského života
Žádné otázky, jen rozkazy a let, jenom let
Jaký nádherný pohled do jeho divokého modrého snu
A věčné dítě listuje
Ve svém válečném magazínu
A hodný Strýček Sam klidně utratí deset triliónů v drobných
Za tuhle naprosto zábavnou
Bojovou videohru
A nahoře na ochozech
Fanouškové řádí
Roztleskávačky mávají
Jak vesluješ ve svém člunu
A my všichni zbožňujeme tu část, kdy vezmeš
Džíny z ledničky
A pak ti zlí kluci dostanou na zadek
A ty máš nádherný pocit z té odvety
A plavky se lepí těsně na její kůži
Jako uniformy při vojenských přehlídkách
Když nože porcují podzimní listí
A je v pořádku, když děti krvácí
Bude to vypadat skvěle v televizi
A v Tripoli, další obyčejná manželka
Zírá tupě jak olej odkapává z děravého friťáku
Který její muž nebyl schopen opravit
Zaměstnán mícháním politiky a muziky
Tam dole na ulici

„Dnes pozdě v noci doma, část první“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Hark the wire service sing Naslouchejte té zpravodajské lince jak zpívá
Clear the satellite link Uvolněte satelitní linku
Check the fax machine Zkontrolujte fax
Hold the lead story boys Zůstaňte u toho hlavního tématu, chlapci
There’s some great pictures coming in Už k tomu přicházejí další skvělé obrázky
Now the pilot’s heartbeat slows Teď pilotův tep slábne
Palms dry out Má úplně vysušené dlaně
No questions only orders Žádné otázky, jen rozkazy
And the F-1 glides in nose-up A F-1 klesá s čumákem nahoru
Through the cloudbase and the Dolů skrz mraky
Ground crew cheers as he puts down A pozemní personál jásá, když vysunul
His landing gear Přistávací podvozek
Hey boy you’re a hero take this cigar Hej chlapče, jsi hrdina, dej si doutník
Back home in Cleveland Tam doma v Clevelandu
All the papers and local TV stations Všechny noviny a místní televizní stanice
Will be calling your ma Budou volat tvé mamince
And the farmer’s wife A farmářova žena
Shoos the cat off the chair Odžene kočku ze židle
She says: „Sit down my dear A řekne: „“Posaď se drahý
Was the milking all right?“ Jak šlo dojení?“”
Our American friends are late home tonight Naši Američtí přátelé přijdou dnes trochu později domů
Hark the wire service sing
Clear the satellite link
Check the fax machine
Hold the lead story boys
There’s some great pictures coming in
Now the pilot’s heartbeat slows
Palms dry out
No questions only orders
And the F-1 glides in nose-up
Through the cloudbase and the
Ground crew cheers as he puts down
His landing gear
Hey boy you’re a hero take this cigar
Back home in Cleveland
All the papers and local TV stations
Will be calling your ma
And the farmer’s wife
Shoos the cat off the chair
She says: „Sit down my dear
Was the milking all right?“
Our American friends are late home tonight
Naslouchejte té zpravodajské lince jak zpívá
Uvolněte satelitní linku
Zkontrolujte fax
Zůstaňte u toho hlavního tématu, chlapci
Už k tomu přicházejí další skvělé obrázky
Teď pilotův tep slábne
Má úplně vysušené dlaně
Žádné otázky, jen rozkazy
A F-1 klesá s čumákem nahoru
Dolů skrz mraky
A pozemní personál jásá, když vysunul
Přistávací podvozek
Hej chlapče, jsi hrdina, dej si doutník
Tam doma v Clevelandu
Všechny noviny a místní televizní stanice
Budou volat tvé mamince
A farmářova žena
Odžene kočku ze židle
A řekne: „“Posaď se drahý
Jak šlo dojení?“”
Naši Američtí přátelé přijdou dnes trochu později domů

„Dnes pozdě v noci doma, část druhá“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
When the sleigh is heavy Když saně ztěžknou
And the timber wolves are getting bold A vlci z lesů vylínají
You look at you companions Podíváš se na své průvodce
And test the water of their friendship A zkusíš hloubku vod jejich přátelství
With your toe Svým spárem
They significantly edge Ale oni se nenápadně přesunují
Closer to the gold Blíž ke zlatu
Each man has his price Bob Každý muž má svoji cenu Bobe
And yours was pretty low A ta tvoje byla sakra nízká
History is short the sun is just a minor star Historie je krátká, slunce je jen malá hvězda
The poor man sells his kidneys Chudý muž prodal své ledviny
In some colonial bazaar Na nějakém koloniálním trhu
„Que sera sera“ „Co se stalo, stalo se“
Is that your new Ferrari car Tak tohle je to tvoje nové Ferrari?
Nice but I think I’ll wait for the F-50 Hezké, ale já si myslím, že si počkám na F-50
You don’t have to be a Jew Nemusíš být Žid
To disapprove of murder Abys neschvaloval vraždu
Tears burn our eyes Slzy pálí mě v očích
Moslem or Christian Mullah or Pope Muslim nebo Křesťan, Alláh nebo Papež
Preacher or poet who was it wrote Kazatel nebo básník, kdo jen to napsal?
Give any one species too much rope Kdybys jakémukoliv druhu až moc pomáhal
And they’ll fuck it up Tak se ti na to vyserou
And last night on TV A včera v noci v televizi
A Vietnam vet Veterán z Vietnamu
Takes his beard and his pain Si vzal svůj knírek, svou bolest
And his alienation twenty years A odcizení zpátky dvacet let
Back to Asia again Do Asie
Sees the monsters they made Vidí ta monstra, která stvořili
In formaldehyde floating ‚round Plavat ve formaldehydu všude kolem
Meets a gook on a bike Potkal malýho parchanta na kole
A good little tyke Takovýho malýho hajzla
A nice enough guy Byl fakt hezkej
With the same soldier’s eyes A měl stjené oči, jako ti vojáci
Tears burn my eyes Slzy pálí mě v očích
What does it mean Co jen to znamená
This tear jerking scene Ta srdcervoucí scéna
Beamed into my home Co cpe se mi do mého domova
That it moves me so much Proč jsem z ní tak dojatý?
Why all the fuss Nač všechen ten povyk?
It’s only two humans being Vždyť jsou to jen dvě lidské existence
It’s only two humans being Jenom dvě lidské existence
Tears burn my eyes Slzy pálí mě v očích
What does it mean Co jen to znamená
This tender TV Ta něžná televize
This tear jerking scene Ta srdcervoucí scéna
Beamed into my home Co cpe se mi do mého domova
You don’t have to be a Jew Nemusíš být Žid
To disapprove of murder Abys neschvaloval vraždu
Tears burn in our eyes Slzy pálí mě v očích
Moslem or Christian Mullah or Pope Muslim nebo Křesťan, Alláh nebo Papež
Preacher or poet who was it wrote Kazatel nebo básník, kdo jen to napsal?
Give any one species too much rope Kdybys jakémukoliv druhu až moc pomáhal
And they’ll fuck it up Tak se ti na to vyserou
When the sleigh is heavy
And the timber wolves are getting bold
You look at you companions
And test the water of their friendship
With your toe
They significantly edge
Closer to the gold
Each man has his price Bob
And yours was pretty low
History is short the sun is just a minor star
The poor man sells his kidneys
In some colonial bazaar
„Que sera sera“
Is that your new Ferrari car
Nice but I think I’ll wait for the F-50
You don’t have to be a Jew
To disapprove of murder
Tears burn our eyes
Moslem or Christian Mullah or Pope
Preacher or poet who was it wrote
Give any one species too much rope
And they’ll fuck it up
And last night on TV
A Vietnam vet
Takes his beard and his pain
And his alienation twenty years
Back to Asia again
Sees the monsters they made
In formaldehyde floating ‚round
Meets a gook on a bike
A good little tyke
A nice enough guy
With the same soldier’s eyes
Tears burn my eyes
What does it mean
This tear jerking scene
Beamed into my home
That it moves me so much
Why all the fuss
It’s only two humans being
It’s only two humans being
Tears burn my eyes
What does it mean
This tender TV
This tear jerking scene
Beamed into my home
You don’t have to be a Jew
To disapprove of murder
Tears burn in our eyes
Moslem or Christian Mullah or Pope
Preacher or poet who was it wrote
Give any one species too much rope
And they’ll fuck it up
Když saně ztěžknou
A vlci z lesů vylínají
Podíváš se na své průvodce
A zkusíš hloubku vod jejich přátelství
Svým spárem
Ale oni se nenápadně přesunují
Blíž ke zlatu
Každý muž má svoji cenu Bobe
A ta tvoje byla sakra nízká
Historie je krátká, slunce je jen malá hvězda
Chudý muž prodal své ledviny
Na nějakém koloniálním trhu
„Co se stalo, stalo se“
Tak tohle je to tvoje nové Ferrari?
Hezké, ale já si myslím, že si počkám na F-50
Nemusíš být Žid
Abys neschvaloval vraždu
Slzy pálí mě v očích
Muslim nebo Křesťan, Alláh nebo Papež
Kazatel nebo básník, kdo jen to napsal?
Kdybys jakémukoliv druhu až moc pomáhal
Tak se ti na to vyserou
A včera v noci v televizi
Veterán z Vietnamu
Si vzal svůj knírek, svou bolest
A odcizení zpátky dvacet let
Do Asie
Vidí ta monstra, která stvořili
Plavat ve formaldehydu všude kolem
Potkal malýho parchanta na kole
Takovýho malýho hajzla
Byl fakt hezkej
A měl stjené oči, jako ti vojáci
Slzy pálí mě v očích
Co jen to znamená
Ta srdcervoucí scéna
Co cpe se mi do mého domova
Proč jsem z ní tak dojatý?
Nač všechen ten povyk?
Vždyť jsou to jen dvě lidské existence
Jenom dvě lidské existence
Slzy pálí mě v očích
Co jen to znamená
Ta něžná televize
Ta srdcervoucí scéna
Co cpe se mi do mého domova
Nemusíš být Žid
Abys neschvaloval vraždu
Slzy pálí mě v očích
Muslim nebo Křesťan, Alláh nebo Papež
Kazatel nebo básník, kdo jen to napsal?
Kdybys jakémukoliv druhu až moc pomáhal
Tak se ti na to vyserou

„Příliš mnoho pomoci“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
„Do you believe in a better day „Věříte v lepší den?
Do you have faith in a golden way Upíráte se na ten správný sen?
If you do then we must come together this day Jestli ano, dnes musíme být jednotní
Come together as one united television audience Spojeni jako jedno velké televizní publikum
Brought together by the sound of my voice Sjednocené zvukem mého hlasu
United united financially united socially Sjednoceni. Sjednoceni finančně, sjednoceni sociálně
United spiritually and all possible ways Sjednoceni duchovně a všemi možnými jinými způsoby
Through the power of money Díky moci, kterou mají peníze
And the power of your prayers“ A moci, kterou mají modlitby“
What God wants God gets God help us all Co Bůh chce, Bůh dostane, Bůh nám všem pomoz
God wants dollars Bůh chce dolary
God wants cents Bůh chce centy
God wants pounds shillings and pence Bůh chce šilinky, pence a libry
God wants guilders Bůh chce guldeny
God wants Kroner Bůh chce koruny
God wants Swiss francs Bůh chce švýcarské franky
God wants French francs Bůh chce francouzské franky
„Oui il veut des francs francais“ „Jo, on opravdu chce i francouzské franky“
God wants escudos Bůh chce eskuda
God wants pesetas Bůh chce pesety
Don’t send lira Ale neposílejte liry
God don’t want small potatoes Bůh nestojí o malé brambory
God wants small towns Bůh chce malá města
God wants pain Bůh chce bolest
God wants clean up rock campaigns Bůh chce vyčistit rocková tažení
God wants windows Bůh chce vdovy
God wants solutions Bůh chce řešení
God wants TV Bůh chce televizi
God wants contributions Bůh chce příspěvky
What God wants God gets God help us all Co Bůh chce, Bůh dostane, Bůh nám všem pomoz
God wants silver Bůh chce stříbro
God wants gold Bůh chce zlato
God wants his secret Bůh chce, aby jeho tajemství
Never to be told Nebylo nikdy prozrazeno
God wants gigolos Bůh chce gigola
God wants giraffes Bůh chce žirafy
God wants politics Bůh chce politiky
God wants a good laugh Bůh chce skvělou zábavu
What God wants God gets God help us all Co Bůh chce, Bůh dostane, Bůh nám všem pomoz
God wants friendship Bůh chce přátelství
God wants fame Bůh chce slávu
God wants credit Bůh chce prestiž
God wants blame Bůh chce hanbu
God wants poverty Bůh chce chudobu
God wants wealth Bůh chce zdraví
God wants insurance Bůh chce jistotu
God wants to cover himself Bůh se chce někam ztratit
What God wants God gets, God help us all Co Bůh chce, Bůh dostane, Bůh nám všem pomoz
„Do you believe in a better day
Do you have faith in a golden way
If you do then we must come together this day
Come together as one united television audience
Brought together by the sound of my voice
United united financially united socially
United spiritually and all possible ways
Through the power of money
And the power of your prayers“
What God wants God gets God help us all
God wants dollars
God wants cents
God wants pounds shillings and pence
God wants guilders
God wants Kroner
God wants Swiss francs
God wants French francs
„Oui il veut des francs francais“
God wants escudos
God wants pesetas
Don’t send lira
God don’t want small potatoes
God wants small towns
God wants pain
God wants clean up rock campaigns
God wants windows
God wants solutions
God wants TV
God wants contributions
What God wants God gets God help us all
God wants silver
God wants gold
God wants his secret
Never to be told
God wants gigolos
God wants giraffes
God wants politics
God wants a good laugh
What God wants God gets God help us all
God wants friendship
God wants fame
God wants credit
God wants blame
God wants poverty
God wants wealth
God wants insurance
God wants to cover himself
What God wants God gets, God help us all
„Věříte v lepší den?
Upíráte se na ten správný sen?
Jestli ano, dnes musíme být jednotní
Spojeni jako jedno velké televizní publikum
Sjednocené zvukem mého hlasu
Sjednoceni. Sjednoceni finančně, sjednoceni sociálně
Sjednoceni duchovně a všemi možnými jinými způsoby
Díky moci, kterou mají peníze
A moci, kterou mají modlitby“
Co Bůh chce, Bůh dostane, Bůh nám všem pomoz
Bůh chce dolary
Bůh chce centy
Bůh chce šilinky, pence a libry
Bůh chce guldeny
Bůh chce koruny
Bůh chce švýcarské franky
Bůh chce francouzské franky
„Jo, on opravdu chce i francouzské franky“
Bůh chce eskuda
Bůh chce pesety
Ale neposílejte liry
Bůh nestojí o malé brambory
Bůh chce malá města
Bůh chce bolest
Bůh chce vyčistit rocková tažení
Bůh chce vdovy
Bůh chce řešení
Bůh chce televizi
Bůh chce příspěvky
Co Bůh chce, Bůh dostane, Bůh nám všem pomoz
Bůh chce stříbro
Bůh chce zlato
Bůh chce, aby jeho tajemství
Nebylo nikdy prozrazeno
Bůh chce gigola
Bůh chce žirafy
Bůh chce politiky
Bůh chce skvělou zábavu
Co Bůh chce, Bůh dostane, Bůh nám všem pomoz
Bůh chce přátelství
Bůh chce slávu
Bůh chce prestiž
Bůh chce hanbu
Bůh chce chudobu
Bůh chce zdraví
Bůh chce jistotu
Bůh se chce někam ztratit
Co Bůh chce, Bůh dostane, Bůh nám všem pomoz

„Co Bůh chce, část druhá“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Don’t be afraid it’s only business Neměj strach, je to jen byznys
The alien prophet sighed Najednou všechno došlo tomu cizímu prorokovi
The vulture and the magpie took Straka se supem vzali
The cash box from its hook Pokladničku z jejího místa
The monkey in the corner wrote A opičák v rohu
The figures in his book Si nakreslil ty obrázky do svého bloku
Crazed the checkout lady’s fingers Hbité, ale kontrolované prsty té dámy
Flash across the till Přeběhly po peněžence
The captain posts Kapitán poslal
The menu for the day Denní menu
And in banks across the world A v bankách po celém světě
Christians Moslems Hindus Jews Křesťané, Muslimové, Hinduisté i Židé
And people of every A lidé úplně všech
Race creed colour tint or hue Ras, vyznání, barev i odstínů pleti
Get down on their knees and pray Padli na kolena a začali se modlit
The raccoon and the groundhog Mýval a divočák
Neatly make up bags of change Si pečlivě sbalili své kufry neustálých změn
But the monkey in the corner Ale opičák v koutě
Well he’s slowly drifting out of range No, má už v tom tršku zmatek
Christ it’s freezing inside Kristepane, vždyť to uvnitř všechno zamrzá
The veteran cries Veterán naříká
The hyenas break cover Hyeny prolomily obklíčení
And stream through the meadow A valí se napříč lukami
And the fog rolls in A mlha padá
Though his bottle of gin V jeho láhvi nedopitého ginu
So he picks up a stone Tak vzal do ruky kámen
That looks like a bone Co vypadal trochu jako kost
And the bullets fly A kulky létají
And the rivers run dry A řeky vysychají
And the fat girls sigh A tlusté holky najednou vše chápou
And the network anchor persons lie Lidé na síti vždycky lžou
And the soldier’s alone A voják zůstal sám
In the video zone V zóně pod dohledem kamer
But the monkey’s not watching Ale to už opičák nevidí
He’s slipped out to the kitchen Odešel do kuchyně
To pile the dishes Aby přidal na hromadu další špinavé nádobí
And answer the phone A zvedl zvonící telefon
Don’t be afraid it’s only business
The alien prophet sighed
The vulture and the magpie took
The cash box from its hook
The monkey in the corner wrote
The figures in his book
Crazed the checkout lady’s fingers
Flash across the till
The captain posts
The menu for the day
And in banks across the world
Christians Moslems Hindus Jews
And people of every
Race creed colour tint or hue
Get down on their knees and pray
The raccoon and the groundhog
Neatly make up bags of change
But the monkey in the corner
Well he’s slowly drifting out of range
Christ it’s freezing inside
The veteran cries
The hyenas break cover
And stream through the meadow
And the fog rolls in
Though his bottle of gin
So he picks up a stone
That looks like a bone
And the bullets fly
And the rivers run dry
And the fat girls sigh
And the network anchor persons lie
And the soldier’s alone
In the video zone
But the monkey’s not watching
He’s slipped out to the kitchen
To pile the dishes
And answer the phone
Neměj strach, je to jen byznys
Najednou všechno došlo tomu cizímu prorokovi
Straka se supem vzali
Pokladničku z jejího místa
A opičák v rohu
Si nakreslil ty obrázky do svého bloku
Hbité, ale kontrolované prsty té dámy
Přeběhly po peněžence
Kapitán poslal
Denní menu
A v bankách po celém světě
Křesťané, Muslimové, Hinduisté i Židé
A lidé úplně všech
Ras, vyznání, barev i odstínů pleti
Padli na kolena a začali se modlit
Mýval a divočák
Si pečlivě sbalili své kufry neustálých změn
Ale opičák v koutě
No, má už v tom tršku zmatek
Kristepane, vždyť to uvnitř všechno zamrzá
Veterán naříká
Hyeny prolomily obklíčení
A valí se napříč lukami
A mlha padá
V jeho láhvi nedopitého ginu
Tak vzal do ruky kámen
Co vypadal trochu jako kost
A kulky létají
A řeky vysychají
A tlusté holky najednou vše chápou
Lidé na síti vždycky lžou
A voják zůstal sám
V zóně pod dohledem kamer
Ale to už opičák nevidí
Odešel do kuchyně
Aby přidal na hromadu další špinavé nádobí
A zvedl zvonící telefon

„Co Bůh chce, část třetí“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
We were watching T.V. Sledovali jsme televizi
Watching T.V. Sledovali jsme televizi
We were watching T.V. Sledovali jsme televizi
Watching T.V. Sledovali jsme televizi
In Tiananmen Square Když na Náměstí Nebeského klidu
Lost my baby there Jsem ztratil svého miláčka
My yellow rose Svou žlutou růži
In her bloodstained clothes V jejích zkrvavených šatech
She was a short order pastry chef Byla kuchařka v kuchyni
In a Dim Sum dive on the Yangtze tideway V baru Dim Sum na pláži Yangtze
She had shiny hair Měla zářivé vlasy
She was the daughter of an engineer Byla dcerou inženýra
Won’t you shed a tear A ty neuroníš ani slzu
For my yellow rose? Pro moji žlutou růži?
My yellow rose Pro moji žlutou růži
In her bloodstained clothes V jejich zkrvavených šatech
She had perfect breasts Měla perfektní ňadra
She had high hopes Měla velké plány
She had almond eyes Měla mandlové oči
She had yellow thighs Měla žlutá stehna
She was a student of philosophy Byla studentkou filozofie
Won’t you grieve with me A ty se se mnou nebudeš rmoutit
For my yellow rose? Pro mou žlutou růži?
Shed a tear Neuroníš ani slzu
For her bloodstained clothes? Pro její zkrvavené šaty?
She had shiny hair Měla zářivě světlé vlasy
She had perfect breasts Měla perfektní ňadra
She had high hopes Měla velké plány
She had almond eyes Měla mandlové oči
She had yellow thighs Měla žlutá stehna
She was the daughter of an engineer Byla dcerou inženýra
So get out your pistols Tak dejte pryč ty pistole
Get out your stones Zahoďte ty kameny
Get out your knives Schovejte ty nože
Cut them to the bone Všechno to rozmlaťte na kusy
They are the lackeys of the grocer’s machine Jsou to přeci jen sluhové té tržní mašinérie
They built the dark satanic mills Staví temné satanistické svatyně
That manufacture hell on earth Které vyrábí peklo na zemi
They bought the front row seats on Calvary Vykoupili celou přední řadu na Ukřižování
They are irrelevant to me Nemám s nimi nic společného
But I grieve for my sister Ale truchlím pro svou sestru
„People of China „Lide čínský
Do not forget do not forget Nikdy nezapomeň, nikdy nezapomeň
The children who died for you Na ty děti, které pro tebe zemřely
Long live the Republic!“ Ať žije republika!“
Did we do anything after this A když se to stalo, udělali jsme něco?
I’ve a feeling we did Myslím, že ano
We were watching T.V. Dívali jsme se přeci na televizi
Watching T.V. Dívali jsme se na televizi
We were watching T.V. Dívali jsme se přeci na televizi
Watching T.V. Dívali jsme se na televizi
She wore a white bandanna that said Nesla sebou transparent a na něm napsáno:
‚Freedom now‘ ‚Svobodu hned!‘
She thought the Great Wall of China A myslela si, že i Velká čínská zeď
Would come tumbling down By se v ten okamžik mohla zřítit dolů
She was a student Byla to jen studentka
Her father was an engineer Její otec byl inženýr
Won’t you shed a tear A ty ani slzu neuroníš
For my yellow rose Pro mou žlutou růži
My yellow rose Pro moji žlutou růži
In her bloodstained clothes V jejích zkrvavených šatech
Her grandpa fought old Chiang Kai-shek Její dědeček bojoval proti starému Čankajškovi
That no-good low-down dirty rat Té zlé, samolibé, špinavé kryse
Who used to order his troops Která byla zvyklá rozkazovat svým jednotkám
To fire on the women and children Střílet na ženy a děti
Imagine that imagine that Představ si to, jen si to představ
And in the spring of ’48 A na jaře v ’48
Mao Tse-tung got quite irate Se Mao Tse-Tung naštval
And he kicked that old dictator Chiang A vykopnul starého diktátory Čankajška
Out of the state of China Pryč z říše Čínské
Chiang Kai-shek came down in Formosa Čankajšek uprchl na Formosu
And they armed the island of Quemoy A oni zase opevnili ostrov Quemoy
And the shells were flying across the China Sea A granáty létaly přes Čínské moře
And they turned Formosa into a shoe factory A ostrov Formosa byl znetvořen na továrnu na boty
Called Taiwan Zvanou Taiwan
And she is different from Cro-Magnon man Ale ona je jiná než Kromaňonci
She’s different from Anne Boleyn Je jiná, než Anna Boleynová
She is different from the Rosenbergs Je jiná, než Rosenbergovi
And from the unknown Jew A než neznámý Žid
She is different from the unknown Nicaraguan Je jiná než neznámý Nikaragujec
Half superstar half victim Napůl hvězda, napůl oběť
She’s a victor star conceptually new Je zcela nový typ vítězící hrdinky
And she is different from the Dodo A je jiná než Dodo
And from the Kankanbono A než Kankabono
She is different from the Aztec Je jiná než Aztékové
And from the Cherokee A než Cherokeeové
She’s everybody’s sister Je každého z nás sestra
She’s symbolic of our failure Je připomínkou toho, co je naše prohra
She’s the one in fifty million Je jediná z padesáti milionů
Who can help us to be free Kdo může nám pomoci osvobodit se
Because she died on T.V. Prostě proto, že zemřela na televizní obrazovce
And I grieve for my sister A já stále se rmoutím pro svou sestru
We were watching T.V.
Watching T.V.
We were watching T.V.
Watching T.V.
In Tiananmen Square
Lost my baby there
My yellow rose
In her bloodstained clothes
She was a short order pastry chef
In a Dim Sum dive on the Yangtze tideway
She had shiny hair
She was the daughter of an engineer
Won’t you shed a tear
For my yellow rose?
My yellow rose
In her bloodstained clothes
She had perfect breasts
She had high hopes
She had almond eyes
She had yellow thighs
She was a student of philosophy
Won’t you grieve with me
For my yellow rose?
Shed a tear
For her bloodstained clothes?
She had shiny hair
She had perfect breasts
She had high hopes
She had almond eyes
She had yellow thighs
She was the daughter of an engineer
So get out your pistols
Get out your stones
Get out your knives
Cut them to the bone
They are the lackeys of the grocer’s machine
They built the dark satanic mills
That manufacture hell on earth
They bought the front row seats on Calvary
They are irrelevant to me
But I grieve for my sister
„People of China
Do not forget do not forget
The children who died for you
Long live the Republic!“
Did we do anything after this
I’ve a feeling we did
We were watching T.V.
Watching T.V.
We were watching T.V.
Watching T.V.
She wore a white bandanna that said
‚Freedom now‘
She thought the Great Wall of China
Would come tumbling down
She was a student
Her father was an engineer
Won’t you shed a tear
For my yellow rose
My yellow rose
In her bloodstained clothes
Her grandpa fought old Chiang Kai-shek
That no-good low-down dirty rat
Who used to order his troops
To fire on the women and children
Imagine that imagine that
And in the spring of ’48
Mao Tse-tung got quite irate
And he kicked that old dictator Chiang
Out of the state of China
Chiang Kai-shek came down in Formosa
And they armed the island of Quemoy
And the shells were flying across the China Sea
And they turned Formosa into a shoe factory
Called Taiwan
And she is different from Cro-Magnon man
She’s different from Anne Boleyn
She is different from the Rosenbergs
And from the unknown Jew
She is different from the unknown Nicaraguan
Half superstar half victim
She’s a victor star conceptually new
And she is different from the Dodo
And from the Kankanbono
She is different from the Aztec
And from the Cherokee
She’s everybody’s sister
She’s symbolic of our failure
She’s the one in fifty million
Who can help us to be free
Because she died on T.V.
And I grieve for my sister
Sledovali jsme televizi
Sledovali jsme televizi
Sledovali jsme televizi
Sledovali jsme televizi
Když na Náměstí Nebeského klidu
Jsem ztratil svého miláčka
Svou žlutou růži
V jejích zkrvavených šatech
Byla kuchařka v kuchyni
V baru Dim Sum na pláži Yangtze
Měla zářivé vlasy
Byla dcerou inženýra
A ty neuroníš ani slzu
Pro moji žlutou růži?
Pro moji žlutou růži
V jejich zkrvavených šatech
Měla perfektní ňadra
Měla velké plány
Měla mandlové oči
Měla žlutá stehna
Byla studentkou filozofie
A ty se se mnou nebudeš rmoutit
Pro mou žlutou růži?
Neuroníš ani slzu
Pro její zkrvavené šaty?
Měla zářivě světlé vlasy
Měla perfektní ňadra
Měla velké plány
Měla mandlové oči
Měla žlutá stehna
Byla dcerou inženýra
Tak dejte pryč ty pistole
Zahoďte ty kameny
Schovejte ty nože
Všechno to rozmlaťte na kusy
Jsou to přeci jen sluhové té tržní mašinérie
Staví temné satanistické svatyně
Které vyrábí peklo na zemi
Vykoupili celou přední řadu na Ukřižování
Nemám s nimi nic společného
Ale truchlím pro svou sestru
„Lide čínský
Nikdy nezapomeň, nikdy nezapomeň
Na ty děti, které pro tebe zemřely
Ať žije republika!“
A když se to stalo, udělali jsme něco?
Myslím, že ano
Dívali jsme se přeci na televizi
Dívali jsme se na televizi
Dívali jsme se přeci na televizi
Dívali jsme se na televizi
Nesla sebou transparent a na něm napsáno:
‚Svobodu hned!‘
A myslela si, že i Velká čínská zeď
By se v ten okamžik mohla zřítit dolů
Byla to jen studentka
Její otec byl inženýr
A ty ani slzu neuroníš
Pro mou žlutou růži
Pro moji žlutou růži
V jejích zkrvavených šatech
Její dědeček bojoval proti starému Čankajškovi
Té zlé, samolibé, špinavé kryse
Která byla zvyklá rozkazovat svým jednotkám
Střílet na ženy a děti
Představ si to, jen si to představ
A na jaře v ’48
Se Mao Tse-Tung naštval
A vykopnul starého diktátory Čankajška
Pryč z říše Čínské
Čankajšek uprchl na Formosu
A oni zase opevnili ostrov Quemoy
A granáty létaly přes Čínské moře
A ostrov Formosa byl znetvořen na továrnu na boty
Zvanou Taiwan
Ale ona je jiná než Kromaňonci
Je jiná, než Anna Boleynová
Je jiná, než Rosenbergovi
A než neznámý Žid
Je jiná než neznámý Nikaragujec
Napůl hvězda, napůl oběť
Je zcela nový typ vítězící hrdinky
A je jiná než Dodo
A než Kankabono
Je jiná než Aztékové
A než Cherokeeové
Je každého z nás sestra
Je připomínkou toho, co je naše prohra
Je jediná z padesáti milionů
Kdo může nám pomoci osvobodit se
Prostě proto, že zemřela na televizní obrazovce
A já stále se rmoutím pro svou sestru

„Sledovali jsme televizi“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Reached back for the bottle Natáhl se dozadu pro láhev
And rubbed against the lamp A přetřel lampu
Genie came out smiling Džin zjevil se a smál se
Like some Eastern tramp Jako nějaký tulák z východní Evropy
He said: „Hey boy what’s happening Řekl: „Hej chlapče, co se stalo?
What is going on Co se to tady děje?
You can have three wishes Můžeš mít tři přání
If you don’t take too long“ Ale jenom když nebudeš váhat moc dlouho.“
I said: „Well Řekl jsem: „Dobrá…
I wish they were all happy in the Lebanon Přeju si, aby v Libanonu byli všichni šťastní
Wish somebody’d help me write this song Přeju si, aby mi někdo pomohl dopsat tuhle píseň
I wish when I was young Přeju si, aby když jsem byl ještě malý
My old man had not been gone“ Můj otec navždy neodešel.“
Genie said: „Consider it done.“ Džin řekl: „Považuj to za splněné.“
There’s something in the air Něco je ve vzduchu
And you don’t know what it is Ale nevíš, co by to mohlo být
You see someone through the window Vidíš někoho za oknem
Who you’ve just learned to miss Na jehož nepřítomnost sis právě zvykl
And the road leads on to glory but A i když ta cesta míří ke slávě
You’ve used up your last wish Spotřeboval jsi i poslední své přání
Your last wish Své poslední přání
And you want her to come home A chceš aby se vrátila domů
Genie said: „I’m sorry Džin řekl: „Je mi líto
But that’s the way it goes Ale tak už to chodí
Where the hell’s the lamp sucker Kde je sakra ústí té lampy?
It’s time for me to go Je čas, abych se ztratil
Bye“ Sbohem“
There’s something in the air Něco je ve vzduchu
And you don’t know what it is Ale nevíš, co by to mohlo být
You see someone through the window Vidíš někoho za oknem
Who you’ve just learned to miss Na jehož nepřítomnost sis právě zvykl
And the road leads on to glory but A i když ta cesta míří ke slávě
You’ve used up your last wish Spotřeboval jsi i poslední své přání
Your last wish Své poslední přání
And you want her to come home A chceš aby se vrátila domů
Reached back for the bottle
And rubbed against the lamp
Genie came out smiling
Like some Eastern tramp
He said: „Hey boy what’s happening
What is going on
You can have three wishes
If you don’t take too long“
I said: „Well
I wish they were all happy in the Lebanon
Wish somebody’d help me write this song
I wish when I was young
My old man had not been gone“
Genie said: „Consider it done.“
There’s something in the air
And you don’t know what it is
You see someone through the window
Who you’ve just learned to miss
And the road leads on to glory but
You’ve used up your last wish
Your last wish
And you want her to come home
Genie said: „I’m sorry
But that’s the way it goes
Where the hell’s the lamp sucker
It’s time for me to go
Bye“
There’s something in the air
And you don’t know what it is
You see someone through the window
Who you’ve just learned to miss
And the road leads on to glory but
You’ve used up your last wish
Your last wish
And you want her to come home
Natáhl se dozadu pro láhev
A přetřel lampu
Džin zjevil se a smál se
Jako nějaký tulák z východní Evropy
Řekl: „Hej chlapče, co se stalo?
Co se to tady děje?
Můžeš mít tři přání
Ale jenom když nebudeš váhat moc dlouho.“
Řekl jsem: „Dobrá…
Přeju si, aby v Libanonu byli všichni šťastní
Přeju si, aby mi někdo pomohl dopsat tuhle píseň
Přeju si, aby když jsem byl ještě malý
Můj otec navždy neodešel.“
Džin řekl: „Považuj to za splněné.“
Něco je ve vzduchu
Ale nevíš, co by to mohlo být
Vidíš někoho za oknem
Na jehož nepřítomnost sis právě zvykl
A i když ta cesta míří ke slávě
Spotřeboval jsi i poslední své přání
Své poslední přání
A chceš aby se vrátila domů
Džin řekl: „Je mi líto
Ale tak už to chodí
Kde je sakra ústí té lampy?
Je čas, abych se ztratil
Sbohem“
Něco je ve vzduchu
Ale nevíš, co by to mohlo být
Vidíš někoho za oknem
Na jehož nepřítomnost sis právě zvykl
A i když ta cesta míří ke slávě
Spotřeboval jsi i poslední své přání
Své poslední přání
A chceš aby se vrátila domů

„Tři přání“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Miraculous you call it babe Tomuhle říkáš zázračný, drahoušku?
You ain’t seen nothing yet To jsi ještě nic neviděl
They’ve got Pepsi in the Andes Mají Pepsi tam nahoře v Andách
McDonald’s in Tibet McDonald’s v Tibetu
Yosemite’s been turned into Yosemite byl přetvořen
A golf course for the Japs Na golfové hřiště, pro Japonce
The Dead Sea is alive with rap Mrtvé moře žije rapem
Between the Tigris and Euphrates Mezi Eufratem a Tigrisem
There’s a leisure centre now Je centrum volného času
They’ve got all kinds of sports Mají tu vše od každého sportu
They’ve got Bermuda shorts Mají tu i pravé bermudské šortky
They had sex in Pennsylvania Měli sex v Pennsylvánii
A Brazilian grew a tree A Brazilci dokonce vypěstovali nějaké stromy
A doctor in Manhattan A doktor na Manhattanu
Saved a dying man for free Zachránil umírajícího muže dokonce zadarmo
It’s a miracle To je zázrak
Another Miracle Trochu jiný zázrak
By the grace of God Almighty Dobrou vůlí všemohoucího Boha
And the pressures of the marketplace A tlaky obchodních sil
The human race has civilized itself Lidská rasa zcivilizovala sebe sama
It’s a miracle To je zázrak
We’ve got warehouses of butter Máme sklady plné másla
We’ve got oceans of wine A máme oceány vína
We’ve got famine when we need it Máme i hladomor, když se nám hodí
Got designer crime Máme legální zločin
We’ve got Mercedes Máme Mercedesy
We’ve got Porsche Máme Porsche
Ferrari and Rolls Royce, yeah Ferrari a Rolls Royce, jo
We’ve got choice Máme prostě na výběr
She said: „Meet me Řekla mi: „Potkáme se
In the Garden of Gethsemene, my dear“ v Zahradách Getsemanských, můj drahý“
The Lord said: „Peter I can see A Pán řekl: „Petře, víš, že odsud vidím
Your house from here“ Tvůj dům?“
An honest man A ten nejčestnější muž
Finally reaped what he had sown Konečně sklidil, co zasel
A farmer in Ohio has just repaid a loan A farmář v Ohiu konečně splatil dluh
It’s a miracle To je zázrak
By the grace of God Almighty Dobrou vůlí všemohoucího Boha
And the pressures of the marketplace A tlaky obchodních sil
The human race has civilized itself Lidská rasa zcivilizovala sebe sama
It’s a miracle To je zázrak
We cower in our shelters Krčíme se ve svých krytech
With our hands over our ears S rukama přes uši
Lloyd-Webber’s awful stuff A příšerné věci od Lloyda-Webbera
Runs for years and years and years Jdou ještě roky a roky a roky
An earthquake hits the theater Zemětřesení zasáhlo divadlo
But the operetta lingers Přesto uvnitř opereta stále zní
Then the piano lid comes down A pak víko od piána konečně spadlo dolů
And breaks his fucking fingers A zlámalo mu ty jeho zasraný prsty
It’s a miracle To je zázrak
Miraculous you call it babe
You ain’t seen nothing yet
They’ve got Pepsi in the Andes
McDonald’s in Tibet
Yosemite’s been turned into
A golf course for the Japs
The Dead Sea is alive with rap
Between the Tigris and Euphrates
There’s a leisure centre now
They’ve got all kinds of sports
They’ve got Bermuda shorts
They had sex in Pennsylvania
A Brazilian grew a tree
A doctor in Manhattan
Saved a dying man for free
It’s a miracle
Another Miracle
By the grace of God Almighty
And the pressures of the marketplace
The human race has civilized itself
It’s a miracle
We’ve got warehouses of butter
We’ve got oceans of wine
We’ve got famine when we need it
Got designer crime
We’ve got Mercedes
We’ve got Porsche
Ferrari and Rolls Royce, yeah
We’ve got choice
She said: „Meet me
In the Garden of Gethsemene, my dear“
The Lord said: „Peter I can see
Your house from here“
An honest man
Finally reaped what he had sown
A farmer in Ohio has just repaid a loan
It’s a miracle
By the grace of God Almighty
And the pressures of the marketplace
The human race has civilized itself
It’s a miracle
We cower in our shelters
With our hands over our ears
Lloyd-Webber’s awful stuff
Runs for years and years and years
An earthquake hits the theater
But the operetta lingers
Then the piano lid comes down
And breaks his fucking fingers
It’s a miracle
Tomuhle říkáš zázračný, drahoušku?
To jsi ještě nic neviděl
Mají Pepsi tam nahoře v Andách
McDonald’s v Tibetu
Yosemite byl přetvořen
Na golfové hřiště, pro Japonce
Mrtvé moře žije rapem
Mezi Eufratem a Tigrisem
Je centrum volného času
Mají tu vše od každého sportu
Mají tu i pravé bermudské šortky
Měli sex v Pennsylvánii
A Brazilci dokonce vypěstovali nějaké stromy
A doktor na Manhattanu
Zachránil umírajícího muže dokonce zadarmo
To je zázrak
Trochu jiný zázrak
Dobrou vůlí všemohoucího Boha
A tlaky obchodních sil
Lidská rasa zcivilizovala sebe sama
To je zázrak
Máme sklady plné másla
A máme oceány vína
Máme i hladomor, když se nám hodí
Máme legální zločin
Máme Mercedesy
Máme Porsche
Ferrari a Rolls Royce, jo
Máme prostě na výběr
Řekla mi: „Potkáme se
v Zahradách Getsemanských, můj drahý“
A Pán řekl: „Petře, víš, že odsud vidím
Tvůj dům?“
A ten nejčestnější muž
Konečně sklidil, co zasel
A farmář v Ohiu konečně splatil dluh
To je zázrak
Dobrou vůlí všemohoucího Boha
A tlaky obchodních sil
Lidská rasa zcivilizovala sebe sama
To je zázrak
Krčíme se ve svých krytech
S rukama přes uši
A příšerné věci od Lloyda-Webbera
Jdou ještě roky a roky a roky
Zemětřesení zasáhlo divadlo
Přesto uvnitř opereta stále zní
A pak víko od piána konečně spadlo dolů
A zlámalo mu ty jeho zasraný prsty
To je zázrak

„Je to zázrak“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Doctor Doctor what is wrong with me Doktore, doktore, co mi je?
This supermarket life is getting long Tenhle supermarketový život mě už začíná trochu nudit
What is the heart life of a colour TV Kde má barevná televize své srdce?
What is the shelf life of a teenage queen Jak mělký život má královna teenagerů
Ooh western woman Ach, ženo ze západu
Ooh western girl Ach, dívko ze západu
News hound sniffs the air Zprávy před sebou šumění ženou
When Jessica Hahn goes down Když se objeví Jessica Hahnová
He latches on to that symbol Nakonec pochopila ten symbol
Of detachment Odcizení
Attracted by the peeling away of feeling Je přitahována pomalým loupáním citu
The celebrity of the abused shell, the belle Obdivem ke zneužitým bombám, těm kráskám
Ooh western woman Ach, ženo ze západu
Ooh western girl Ach, dívko ze západu
And the children of Melrose A děti na Melrose
Strut their stuff Řeší důležité otázky:
Is absolute zero cold enough Je absolutní nula dost chladná?
And out in the valley warm and clean A tam dole, v údolí, v teple a pohodlí
The little ones sit by their TV screens Ti naši nejmenší zasedli k televizním obrazovkám
No thoughts to think Žádné myšlenky k myšlení
No tears to cry Žádné slzy k pláči
All sucked dry Všechno dosucha vysáté
Down to the very last breath Jsou u konce s dechem
Bartender what is wrong with me Barmane, co je se mnou špatně?
Why am I so out of breath Proč už nemůžu dýchat?
The captain said: „Excuse me ma’am A kapitán řekl: „Promiňte madam
This species has amused itself to death“ Tenhle druh ubavil sám sebe k smrti“
Amused itself to death Ubavil sám sebe k smrti
Amused itself to death Ubavil sám sebe k smrti
We watched the tragedy unfold Roztřesení jsme sledovali tu tragédii
We did as we were told Dělali jsme, co nám rozkázali
We bought and sold Kupovali jsme a zase prodávali
It was the greatest show on earth Byla to ta největší podívaná na zemi
But then it was over Ale pak to zase skončilo
We ohhed and aahed A my jen vzdychali
We drove our racing cars A dál řídili své sporťáky
We ate our last few jars of caviar Jedli poslední sousta kaviáru
And somewhere out there in the stars A někde tam mezi hvězdami
A keen-eyed look-out Ti s bystrýma očima dolů pohlédli
Spied a flickering light Hledali světélka obrazovek
Our last hurrah Naše poslední hurá
And when they found our shadows A když našli naše stíny
Grouped around the TV sets Obklopující televizní obrazovky
They ran down every lead Všechno zase zopakovali
They repeated every test Udělali znova všechny svoje testy
They checked out all the data on their lists Zkontrolovali všechna data na svých seznamech
And then the alien anthropologists A potom ti antropologové z vesmíru
Admitted they were still perplexed Připustili, že je to opravdu šokovalo
But on eliminating every other reason Ale když vyloučili všechny ostatní důvody
For our sad demise Pro naši smutnou zkázu
They logged the only explanation left Přistoupili na poslední možné vysvětlení
This species has amused itself to death Tento druh ubavil sám sebe k smrti
No tears to cry Žádné slzy k pláči
No feelings left Nezbyly už žádné pocity
This species has amused itself to death Tenhle druh ubavil sám sebe k smrti
(Switch Channels) (přepínání programů)
Alf Razzell: „Years later, I saw Bill Hubbard’s name on the memorial to the missing at Aras. And I … when I saw his name I was absolutely transfixed; it was as though he was now a human being instead of some sort of nightmarish memory of how I had to leave him, all those years ago. And I felt relieved, and ever since then I’ve felt happier about it, because always before, whenever I thought of him, I said to myself, ‚Was there something else that I could have done?‘ „ Alf Razzell: „Po letech jsem viděl jméno Billa Hubbarta na památníku nezvěstných u Arasu. A … když jsem viděl jeho jméno, byl jsem naprosto ohromen; bylo to, jako by teď byl lidskou bytostí a ne jakousi noční můrou, jak jsem ho před všemi těmi lety musel opustit. A ulevilo se mi a od té doby jsem se díky tomu cítil šťastnější, protože předtím vždycky, kdykoli jsem na něj myslel, říkal jsem si: ‚Nebylo ještě něco, co jsem mohl udělat?‘ „
(Background: „I’d rather die, I’d rather die…“) (na pozadí: „Radši umřu, radši umřu…!“)
Alf Razzell: „And that always sort of worried me. And having seen him, and his name in the register – as you know in the memorials there’s a little safe, there’s a register in there with every name – and seeing his name and his name on the memorial; it sort of lightened my … heart, if you like.“ Alf Razzell: „A to mě vždycky tak nějak znepokojovalo. A když jsem ho viděl, a jeho jméno v seznamu – víte, památníky mají takové malé schránky se seznamy všech jmen – a tak když jsem viděl jeho jméno v tom seznamu a jeho jméno na památníku; jako by to trochu ulehčilo mému … srdci … víte?“
Woman: „When was it that you saw his name on the memorial?“ Žena: „A kdy to bylo, když jste našel jeho jméno na památníku?“
Alf Razzell: „Ah, when I was eighty-seven, that would be a year, nineten … eighty-four, nineteen eighty-four.“ Alf Razzell: „Ach, když mi bylo osmdesát sedm, to bylo v roce … devatenáct set … osmdesát čtyři, devatenáct set osmdesát čtyři.“
Doctor Doctor what is wrong with me
This supermarket life is getting long
What is the heart life of a colour TV
What is the shelf life of a teenage queen
Ooh western woman
Ooh western girl
News hound sniffs the air
When Jessica Hahn goes down
He latches on to that symbol
Of detachment
Attracted by the peeling away of feeling
The celebrity of the abused shell, the belle
Ooh western woman
Ooh western girl
And the children of Melrose
Strut their stuff
Is absolute zero cold enough
And out in the valley warm and clean
The little ones sit by their TV screens
No thoughts to think
No tears to cry
All sucked dry
Down to the very last breath
Bartender what is wrong with me
Why am I so out of breath
The captain said: „Excuse me ma’am
This species has amused itself to death“
Amused itself to death
Amused itself to death
We watched the tragedy unfold
We did as we were told
We bought and sold
It was the greatest show on earth
But then it was over
We ohhed and aahed
We drove our racing cars
We ate our last few jars of caviar
And somewhere out there in the stars
A keen-eyed look-out
Spied a flickering light
Our last hurrah
And when they found our shadows
Grouped around the TV sets
They ran down every lead
They repeated every test
They checked out all the data on their lists
And then the alien anthropologists
Admitted they were still perplexed
But on eliminating every other reason
For our sad demise
They logged the only explanation left
This species has amused itself to death
No tears to cry
No feelings left
This species has amused itself to death
(Switch Channels)
Alf Razzell: „Years later, I saw Bill Hubbard’s name on the memorial to the missing at Aras. And I … when I saw his name I was absolutely transfixed; it was as though he was now a human being instead of some sort of nightmarish memory of how I had to leave him, all those years ago. And I felt relieved, and ever since then I’ve felt happier about it, because always before, whenever I thought of him, I said to myself, ‚Was there something else that I could have done?‘ „
(Background: „I’d rather die, I’d rather die…“)
Alf Razzell: „And that always sort of worried me. And having seen him, and his name in the register – as you know in the memorials there’s a little safe, there’s a register in there with every name – and seeing his name and his name on the memorial; it sort of lightened my … heart, if you like.“
Woman: „When was it that you saw his name on the memorial?“
Alf Razzell: „Ah, when I was eighty-seven, that would be a year, nineten … eighty-four, nineteen eighty-four.“
Doktore, doktore, co mi je?
Tenhle supermarketový život mě už začíná trochu nudit
Kde má barevná televize své srdce?
Jak mělký život má královna teenagerů
Ach, ženo ze západu
Ach, dívko ze západu
Zprávy před sebou šumění ženou
Když se objeví Jessica Hahnová
Nakonec pochopila ten symbol
Odcizení
Je přitahována pomalým loupáním citu
Obdivem ke zneužitým bombám, těm kráskám
Ach, ženo ze západu
Ach, dívko ze západu
A děti na Melrose
Řeší důležité otázky:
Je absolutní nula dost chladná?
A tam dole, v údolí, v teple a pohodlí
Ti naši nejmenší zasedli k televizním obrazovkám
Žádné myšlenky k myšlení
Žádné slzy k pláči
Všechno dosucha vysáté
Jsou u konce s dechem
Barmane, co je se mnou špatně?
Proč už nemůžu dýchat?
A kapitán řekl: „Promiňte madam
Tenhle druh ubavil sám sebe k smrti“
Ubavil sám sebe k smrti
Ubavil sám sebe k smrti
Roztřesení jsme sledovali tu tragédii
Dělali jsme, co nám rozkázali
Kupovali jsme a zase prodávali
Byla to ta největší podívaná na zemi
Ale pak to zase skončilo
A my jen vzdychali
A dál řídili své sporťáky
Jedli poslední sousta kaviáru
A někde tam mezi hvězdami
Ti s bystrýma očima dolů pohlédli
Hledali světélka obrazovek
Naše poslední hurá
A když našli naše stíny
Obklopující televizní obrazovky
Všechno zase zopakovali
Udělali znova všechny svoje testy
Zkontrolovali všechna data na svých seznamech
A potom ti antropologové z vesmíru
Připustili, že je to opravdu šokovalo
Ale když vyloučili všechny ostatní důvody
Pro naši smutnou zkázu
Přistoupili na poslední možné vysvětlení
Tento druh ubavil sám sebe k smrti
Žádné slzy k pláči
Nezbyly už žádné pocity
Tenhle druh ubavil sám sebe k smrti
(přepínání programů)
Alf Razzell: „Po letech jsem viděl jméno Billa Hubbarta na památníku nezvěstných u Arasu. A … když jsem viděl jeho jméno, byl jsem naprosto ohromen; bylo to, jako by teď byl lidskou bytostí a ne jakousi noční můrou, jak jsem ho před všemi těmi lety musel opustit. A ulevilo se mi a od té doby jsem se díky tomu cítil šťastnější, protože předtím vždycky, kdykoli jsem na něj myslel, říkal jsem si: ‚Nebylo ještě něco, co jsem mohl udělat?‘ „
(na pozadí: „Radši umřu, radši umřu…!“)
Alf Razzell: „A to mě vždycky tak nějak znepokojovalo. A když jsem ho viděl, a jeho jméno v seznamu – víte, památníky mají takové malé schránky se seznamy všech jmen – a tak když jsem viděl jeho jméno v tom seznamu a jeho jméno na památníku; jako by to trochu ulehčilo mému … srdci … víte?“
Žena: „A kdy to bylo, když jste našel jeho jméno na památníku?“
Alf Razzell: „Ach, když mi bylo osmdesát sedm, to bylo v roce … devatenáct set … osmdesát čtyři, devatenáct set osmdesát čtyři.“

„Ubaveni k smrti“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.