Dříve nerealizováno
(Bob Dylan)

Podrobnosti připravujeme

(Waters)
When the sleigh is heavy Když saně ztěžknou
And the timber wolves are getting bold A vlci z lesů vylínají
You look at you companions Podíváš se na své průvodce
And test the water of their friendship A zkusíš hloubku vod jejich přátelství
With your toe Svým spárem
They significantly edge Ale oni se nenápadně přesunují
Closer to the gold Blíž ke zlatu
Each man has his price Bob Každý muž má svoji cenu Bobe
And yours was pretty low A ta tvoje byla sakra nízká
History is short the sun is just a minor star Historie je krátká, slunce je jen malá hvězda
The poor man sells his kidneys Chudý muž prodal své ledviny
In some colonial bazaar Na nějakém koloniálním trhu
„Que sera sera“ „Co se stalo, stalo se“
Is that your new Ferrari car Tak tohle je to tvoje nové Ferrari?
Nice but I think I’ll wait for the F-50 Hezké, ale já si myslím, že si počkám na F-50
You don’t have to be a Jew Nemusíš být Žid
To disapprove of murder Abys neschvaloval vraždu
Tears burn our eyes Slzy pálí mě v očích
Moslem or Christian Mullah or Pope Muslim nebo Křesťan, Alláh nebo Papež
Preacher or poet who was it wrote Kazatel nebo básník, kdo jen to napsal?
Give any one species too much rope Kdybys jakémukoliv druhu až moc pomáhal
And they’ll fuck it up Tak se ti na to vyserou
And last night on TV A včera v noci v televizi
A Vietnam vet Veterán z Vietnamu
Takes his beard and his pain Si vzal svůj knírek, svou bolest
And his alienation twenty years A odcizení zpátky dvacet let
Back to Asia again Do Asie
Sees the monsters they made Vidí ta monstra, která stvořili
In formaldehyde floating ‚round Plavat ve formaldehydu všude kolem
Meets a gook on a bike Potkal malýho parchanta na kole
A good little tyke Takovýho malýho hajzla
A nice enough guy Byl fakt hezkej
With the same soldier’s eyes A měl stjené oči, jako ti vojáci
Tears burn my eyes Slzy pálí mě v očích
What does it mean Co jen to znamená
This tear jerking scene Ta srdcervoucí scéna
Beamed into my home Co cpe se mi do mého domova
That it moves me so much Proč jsem z ní tak dojatý?
Why all the fuss Nač všechen ten povyk?
It’s only two humans being Vždyť jsou to jen dvě lidské existence
It’s only two humans being Jenom dvě lidské existence
Tears burn my eyes Slzy pálí mě v očích
What does it mean Co jen to znamená
This tender TV Ta něžná televize
This tear jerking scene Ta srdcervoucí scéna
Beamed into my home Co cpe se mi do mého domova
You don’t have to be a Jew Nemusíš být Žid
To disapprove of murder Abys neschvaloval vraždu
Tears burn in our eyes Slzy pálí mě v očích
Moslem or Christian Mullah or Pope Muslim nebo Křesťan, Alláh nebo Papež
Preacher or poet who was it wrote Kazatel nebo básník, kdo jen to napsal?
Give any one species too much rope Kdybys jakémukoliv druhu až moc pomáhal
And they’ll fuck it up Tak se ti na to vyserou
When the sleigh is heavy
And the timber wolves are getting bold
You look at you companions
And test the water of their friendship
With your toe
They significantly edge
Closer to the gold
Each man has his price Bob
And yours was pretty low
History is short the sun is just a minor star
The poor man sells his kidneys
In some colonial bazaar
„Que sera sera“
Is that your new Ferrari car
Nice but I think I’ll wait for the F-50
You don’t have to be a Jew
To disapprove of murder
Tears burn our eyes
Moslem or Christian Mullah or Pope
Preacher or poet who was it wrote
Give any one species too much rope
And they’ll fuck it up
And last night on TV
A Vietnam vet
Takes his beard and his pain
And his alienation twenty years
Back to Asia again
Sees the monsters they made
In formaldehyde floating ‚round
Meets a gook on a bike
A good little tyke
A nice enough guy
With the same soldier’s eyes
Tears burn my eyes
What does it mean
This tear jerking scene
Beamed into my home
That it moves me so much
Why all the fuss
It’s only two humans being
It’s only two humans being
Tears burn my eyes
What does it mean
This tender TV
This tear jerking scene
Beamed into my home
You don’t have to be a Jew
To disapprove of murder
Tears burn in our eyes
Moslem or Christian Mullah or Pope
Preacher or poet who was it wrote
Give any one species too much rope
And they’ll fuck it up
Když saně ztěžknou
A vlci z lesů vylínají
Podíváš se na své průvodce
A zkusíš hloubku vod jejich přátelství
Svým spárem
Ale oni se nenápadně přesunují
Blíž ke zlatu
Každý muž má svoji cenu Bobe
A ta tvoje byla sakra nízká
Historie je krátká, slunce je jen malá hvězda
Chudý muž prodal své ledviny
Na nějakém koloniálním trhu
„Co se stalo, stalo se“
Tak tohle je to tvoje nové Ferrari?
Hezké, ale já si myslím, že si počkám na F-50
Nemusíš být Žid
Abys neschvaloval vraždu
Slzy pálí mě v očích
Muslim nebo Křesťan, Alláh nebo Papež
Kazatel nebo básník, kdo jen to napsal?
Kdybys jakémukoliv druhu až moc pomáhal
Tak se ti na to vyserou
A včera v noci v televizi
Veterán z Vietnamu
Si vzal svůj knírek, svou bolest
A odcizení zpátky dvacet let
Do Asie
Vidí ta monstra, která stvořili
Plavat ve formaldehydu všude kolem
Potkal malýho parchanta na kole
Takovýho malýho hajzla
Byl fakt hezkej
A měl stjené oči, jako ti vojáci
Slzy pálí mě v očích
Co jen to znamená
Ta srdcervoucí scéna
Co cpe se mi do mého domova
Proč jsem z ní tak dojatý?
Nač všechen ten povyk?
Vždyť jsou to jen dvě lidské existence
Jenom dvě lidské existence
Slzy pálí mě v očích
Co jen to znamená
Ta něžná televize
Ta srdcervoucí scéna
Co cpe se mi do mého domova
Nemusíš být Žid
Abys neschvaloval vraždu
Slzy pálí mě v očích
Muslim nebo Křesťan, Alláh nebo Papež
Kazatel nebo básník, kdo jen to napsal?
Kdybys jakémukoliv druhu až moc pomáhal
Tak se ti na to vyserou

„Příliš mnoho pomoci“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
I used to think the world was flat Myslel jsem si, že Země je plochá
Rarely threw my hat into the crowd Někdy jsem se vydával napospas davu
I felt I had used up my quota of yearning Cítil jsem, že jsem spotřeboval celou zásobu své touhy
Used to look in on the children at night Byl jsem zvyklý dívat se v noci na své děti
In the glow of their Donald Duck light Jak v záři lampy s obrázkem kačera Donalda leží v posteli
And frighten myself with the thought of my little ones burning A mučil jsem sám sebe představami, že by někdy mohly trpět
But oh, oh, oh, the tide is turning Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
The tide is turning Příliv se zvedá
Satellite buzzing through the endless night Satelit bloudící nekonečnou černou nocí
Exclusive to moonshots and world title fights Měsíční svit a novinové bitvy má sám pro sebe
Jesus Christ imagine what it must be earning Ježíši Kriste, představ si, co si lidé ještě musí zasloužit
Who is the strongest, who is the best Kdo je nejsilnější, kdo je nejlepší
Who holds the aces, the East or the West Kdo drží esa, jestli Východ nebo Západ
This is the crap our children are learning To je to svinstvo, co se naše děti učí
But oh, oh, oh, the tide is turning Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
The tide is turning Příliv se zvedá
Oh, oh, oh, the tide is turning Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
Now the satellite’s confused A satelit je teď zmatený
‚cos on Saturday night Protože v sobotu v noci
The airwaves were full of compassion and light Byly signály plné porozumění a světla
And his silicon heart warmed A jeho křemíkové srdce se začalo ohřívat
To the sight of a billion candles burning Když pozoroval miliony svíček se rozžínat
Oo, oo, oo, the tide is turning Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
Oo, oo, oo, the tide is turning Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
The tide is turning Billy Ten příliv se zvedá, Billy
I’m not saying that the battle is won Neříkám že bitva je vyhraná
But on Saturday night all those kids in the sun Ale v sobotu v noci, všechny ty děti v záři slunce
Wrested technology’s sword from the hand of the Vyrvali meč technologie z rukou
War Lords Válečných pánů
Oh, oh, oh, the tide is turning Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
The tide is turning Sylvester Ten příliv se zvedá, Sylvestře
The tide is turning Ten příliv se zvedá
Jim: „That’s back to the beginning!“ Jim: „To jsme zpátky na začátku!“
I used to think the world was flat
Rarely threw my hat into the crowd
I felt I had used up my quota of yearning
Used to look in on the children at night
In the glow of their Donald Duck light
And frighten myself with the thought of my little ones burning
But oh, oh, oh, the tide is turning
The tide is turning
Satellite buzzing through the endless night
Exclusive to moonshots and world title fights
Jesus Christ imagine what it must be earning
Who is the strongest, who is the best
Who holds the aces, the East or the West
This is the crap our children are learning
But oh, oh, oh, the tide is turning
The tide is turning
Oh, oh, oh, the tide is turning
Now the satellite’s confused
‚cos on Saturday night
The airwaves were full of compassion and light
And his silicon heart warmed
To the sight of a billion candles burning
Oo, oo, oo, the tide is turning
Oo, oo, oo, the tide is turning
The tide is turning Billy
I’m not saying that the battle is won
But on Saturday night all those kids in the sun
Wrested technology’s sword from the hand of the
War Lords
Oh, oh, oh, the tide is turning
The tide is turning Sylvester
The tide is turning
Jim: „That’s back to the beginning!“
Myslel jsem si, že Země je plochá
Někdy jsem se vydával napospas davu
Cítil jsem, že jsem spotřeboval celou zásobu své touhy
Byl jsem zvyklý dívat se v noci na své děti
Jak v záři lampy s obrázkem kačera Donalda leží v posteli
A mučil jsem sám sebe představami, že by někdy mohly trpět
Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
Příliv se zvedá
Satelit bloudící nekonečnou černou nocí
Měsíční svit a novinové bitvy má sám pro sebe
Ježíši Kriste, představ si, co si lidé ještě musí zasloužit
Kdo je nejsilnější, kdo je nejlepší
Kdo drží esa, jestli Východ nebo Západ
To je to svinstvo, co se naše děti učí
Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
Příliv se zvedá
Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
A satelit je teď zmatený
Protože v sobotu v noci
Byly signály plné porozumění a světla
A jeho křemíkové srdce se začalo ohřívat
Když pozoroval miliony svíček se rozžínat
Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
Ten příliv se zvedá, Billy
Neříkám že bitva je vyhraná
Ale v sobotu v noci, všechny ty děti v záři slunce
Vyrvali meč technologie z rukou
Válečných pánů
Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
Ten příliv se zvedá, Sylvestře
Ten příliv se zvedá
Jim: „To jsme zpátky na začátku!“

„Příliv se zvedá (po Live Aid)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
The monkey sat on a pile of stones Opičák seděl na hromadě kamenů
And stared at the broken bone in his hand A zíral na zlomenou kost ve své ruce
And the stains of a Viennese quartet A mistrovská hra vídeňského kvarteta
Rang out across the land Zněla krajem
The monkey looked up at the stars Opičák pohlédl na hvězdy
And thought to himself A pak si řekl
Memory is a stranger Paměť je jen cizinec
History is for fools Historie je pro blázny
And he cleaned his hands A umyl si ruce
In a pool of holy writing V nádobce se svěcenou vodou
Turned his back on the garden Obrátil se zády k zahradám
And set out for the nearest town A vydal se k nejbližšímu městu
Hold on hold on soldier Vydrž, vydrž vojáku
When you add it all up Až to všechno navršíš
The tears and the marrowbone Slzy i morkové kosti
There’s an ounce of gold Zjistíš, že je kousek zlata
And an ounce of pride in each ledger a kousek pýchy v každém náhrobku
And the Germans killed the Jews A Němci zavraždili Židy
And the Jews killed the Arabs A Židé zavraždili Araby
And the Arabs killed the hostages A Arabové zavraždili rukojmí
And that is the news A o tom jsou celé zprávy
And is it any wonder A překvapuje snad někoho
That the monkey’s confused Že je z toho opičák zmatený?
He said „Mama Mama Řekl: ““Mami, mami
The President’s a fool Prezident je blázen
Why do I have to keep reading Proč pořád musím číst
These technical manuals?“ Tyhle technické manuály?”“
And the joint chiefs of staff A personální manažeři
And the brokers on Wall Street said A makléři z Wall Streetu řekli
„Don’t make us laugh „Nechtěj nás rozesmát
You’re a smart kid Jsi přece chytrý kluk
Time is linear Čas je jen přímka
Memory is a stranger Paměť je cizinec
History is for fools A historie je tak leda pro blázny
Man is a tool in the hands A člověk je jen nástroj
Of the great God Almighty“ V rukou všemohoucího Boha“
And they gave him command A povýšili ho na kapitána
Of a nuclear submarine Na atomové ponorce
And sent him back in search of A poslali ho zpátky aby našel ztracenou
The Garden of Eden Rajskou zahradu
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense jak perfektní smysl to všechno má?
Expressed in dollars and cents Vyjádřený v dolarech a centech
Pounds shillings and pence Šilincích, pencích a librách
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
Little black soul departs in perfect focus Malá černá dušička se vzdaluje v perfektním úhlu
Prime time fodder for the News at Nine Hlavní vysílací čas, krmivo pro Zprávy v devět
Darling is the child warm in the bed tonight Miláčku, jsou už děti v posteli a v teple?
„Hi everybody I’m Marv Albert „Ahoj všichni, jsem Marv Albert
And welcome to our telecast A vítám vás u našeho vysílání
Coming to you live from Memorial Stadium Které k vám přichází živě z Memorial Stadionu
It’s a beautiful day Dnes je nádherný den
And today we expect a sensational matchup A právě dnes očekáváme úžasný zápas
But first our global anthem“ Ale ještě předtím je tu naše společná hymna“
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
Expressed in dollars and cents Vyjádřený v dolarech a centech
Pounds shillings and pence Šilincích, pencích a librách
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
„And here come the players „A tady nastupují hráči
As I speak to you now the captain Zatímco k vám mluvím, díváte se na kapitána
Has his cross hairs zeroed in on the oil rig Který se dívá skrz nitkový kříž přímo na ropnou plošinu
It looks to me like he’s going to attack A zdá se mi, že se právě chystá zaútočit!
By the way did you know that a submarine Oh, mimochodem, věděli jste, že si kapitán na ponorce
Captain earns 200,000 dollars a year Vydělá i 200 000 dolarů ročně?
Oh that’s less tax Marv yeah less tax Oh, a to čistýho, Marve, bez daně…
Uh thank you Emery Ach, díky Emery
You’re welcome Není zač
Now back to the game he fires one yes Ale zpátky ke hře, právě jedno vypálil… ano!
There goes two both fish are running Už se tam blíží dvě! Obě rybičky už jsou ve vodě
The rig is going into a prevent defense Plošina zahajuje preventivní obranu
Will they make it I don’t think so“ Dokážou to? Ne, nemyslím si…“
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
Expressed in dollars and cents Vyjádřený v dolarech a centech
Pounds shillings and pence Šilincích, pencích a librách
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
The monkey sat on a pile of stones
And stared at the broken bone in his hand
And the stains of a Viennese quartet
Rang out across the land
The monkey looked up at the stars
And thought to himself
Memory is a stranger
History is for fools
And he cleaned his hands
In a pool of holy writing
Turned his back on the garden
And set out for the nearest town
Hold on hold on soldier
When you add it all up
The tears and the marrowbone
There’s an ounce of gold
And an ounce of pride in each ledger
And the Germans killed the Jews
And the Jews killed the Arabs
And the Arabs killed the hostages
And that is the news
And is it any wonder
That the monkey’s confused
He said „Mama Mama
The President’s a fool
Why do I have to keep reading
These technical manuals?“
And the joint chiefs of staff
And the brokers on Wall Street said
„Don’t make us laugh
You’re a smart kid
Time is linear
Memory is a stranger
History is for fools
Man is a tool in the hands
Of the great God Almighty“
And they gave him command
Of a nuclear submarine
And sent him back in search of
The Garden of Eden
Can’t you see
It all makes perfect sense
Expressed in dollars and cents
Pounds shillings and pence
Can’t you see
It all makes perfect sense
Little black soul departs in perfect focus
Prime time fodder for the News at Nine
Darling is the child warm in the bed tonight
„Hi everybody I’m Marv Albert
And welcome to our telecast
Coming to you live from Memorial Stadium
It’s a beautiful day
And today we expect a sensational matchup
But first our global anthem“
Can’t you see
It all makes perfect sense
Expressed in dollars and cents
Pounds shillings and pence
Can’t you see
It all makes perfect sense
„And here come the players
As I speak to you now the captain
Has his cross hairs zeroed in on the oil rig
It looks to me like he’s going to attack
By the way did you know that a submarine
Captain earns 200,000 dollars a year
Oh that’s less tax Marv yeah less tax
Uh thank you Emery
You’re welcome
Now back to the game he fires one yes
There goes two both fish are running
The rig is going into a prevent defense
Will they make it I don’t think so“
Can’t you see
It all makes perfect sense
Expressed in dollars and cents
Pounds shillings and pence
Can’t you see
It all makes perfect sense
Opičák seděl na hromadě kamenů
A zíral na zlomenou kost ve své ruce
A mistrovská hra vídeňského kvarteta
Zněla krajem
Opičák pohlédl na hvězdy
A pak si řekl
Paměť je jen cizinec
Historie je pro blázny
A umyl si ruce
V nádobce se svěcenou vodou
Obrátil se zády k zahradám
A vydal se k nejbližšímu městu
Vydrž, vydrž vojáku
Až to všechno navršíš
Slzy i morkové kosti
Zjistíš, že je kousek zlata
a kousek pýchy v každém náhrobku
A Němci zavraždili Židy
A Židé zavraždili Araby
A Arabové zavraždili rukojmí
A o tom jsou celé zprávy
A překvapuje snad někoho
Že je z toho opičák zmatený?
Řekl: ““Mami, mami
Prezident je blázen
Proč pořád musím číst
Tyhle technické manuály?”“
A personální manažeři
A makléři z Wall Streetu řekli
„Nechtěj nás rozesmát
Jsi přece chytrý kluk
Čas je jen přímka
Paměť je cizinec
A historie je tak leda pro blázny
A člověk je jen nástroj
V rukou všemohoucího Boha“
A povýšili ho na kapitána
Na atomové ponorce
A poslali ho zpátky aby našel ztracenou
Rajskou zahradu
Nevidíš snad
jak perfektní smysl to všechno má?
Vyjádřený v dolarech a centech
Šilincích, pencích a librách
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?
Malá černá dušička se vzdaluje v perfektním úhlu
Hlavní vysílací čas, krmivo pro Zprávy v devět
Miláčku, jsou už děti v posteli a v teple?
„Ahoj všichni, jsem Marv Albert
A vítám vás u našeho vysílání
Které k vám přichází živě z Memorial Stadionu
Dnes je nádherný den
A právě dnes očekáváme úžasný zápas
Ale ještě předtím je tu naše společná hymna“
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?
Vyjádřený v dolarech a centech
Šilincích, pencích a librách
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?
„A tady nastupují hráči
Zatímco k vám mluvím, díváte se na kapitána
Který se dívá skrz nitkový kříž přímo na ropnou plošinu
A zdá se mi, že se právě chystá zaútočit!
Oh, mimochodem, věděli jste, že si kapitán na ponorce
Vydělá i 200 000 dolarů ročně?
Oh, a to čistýho, Marve, bez daně…
Ach, díky Emery
Není zač
Ale zpátky ke hře, právě jedno vypálil… ano!
Už se tam blíží dvě! Obě rybičky už jsou ve vodě
Plošina zahajuje preventivní obranu
Dokážou to? Ne, nemyslím si…“
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?
Vyjádřený v dolarech a centech
Šilincích, pencích a librách
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?

„Perfektní smysl, část první a druhá“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Reached back for the bottle Natáhl se dozadu pro láhev
And rubbed against the lamp A přetřel lampu
Genie came out smiling Džin zjevil se a smál se
Like some Eastern tramp Jako nějaký tulák z východní Evropy
He said: „Hey boy what’s happening Řekl: „Hej chlapče, co se stalo?
What is going on Co se to tady děje?
You can have three wishes Můžeš mít tři přání
If you don’t take too long“ Ale jenom když nebudeš váhat moc dlouho.“
I said: „Well Řekl jsem: „Dobrá…
I wish they were all happy in the Lebanon Přeju si, aby v Libanonu byli všichni šťastní
Wish somebody’d help me write this song Přeju si, aby mi někdo pomohl dopsat tuhle píseň
I wish when I was young Přeju si, aby když jsem byl ještě malý
My old man had not been gone“ Můj otec navždy neodešel.“
Genie said: „Consider it done.“ Džin řekl: „Považuj to za splněné.“
There’s something in the air Něco je ve vzduchu
And you don’t know what it is Ale nevíš, co by to mohlo být
You see someone through the window Vidíš někoho za oknem
Who you’ve just learned to miss Na jehož nepřítomnost sis právě zvykl
And the road leads on to glory but A i když ta cesta míří ke slávě
You’ve used up your last wish Spotřeboval jsi i poslední své přání
Your last wish Své poslední přání
And you want her to come home A chceš aby se vrátila domů
Genie said: „I’m sorry Džin řekl: „Je mi líto
But that’s the way it goes Ale tak už to chodí
Where the hell’s the lamp sucker Kde je sakra ústí té lampy?
It’s time for me to go Je čas, abych se ztratil
Bye“ Sbohem“
There’s something in the air Něco je ve vzduchu
And you don’t know what it is Ale nevíš, co by to mohlo být
You see someone through the window Vidíš někoho za oknem
Who you’ve just learned to miss Na jehož nepřítomnost sis právě zvykl
And the road leads on to glory but A i když ta cesta míří ke slávě
You’ve used up your last wish Spotřeboval jsi i poslední své přání
Your last wish Své poslední přání
And you want her to come home A chceš aby se vrátila domů
Reached back for the bottle
And rubbed against the lamp
Genie came out smiling
Like some Eastern tramp
He said: „Hey boy what’s happening
What is going on
You can have three wishes
If you don’t take too long“
I said: „Well
I wish they were all happy in the Lebanon
Wish somebody’d help me write this song
I wish when I was young
My old man had not been gone“
Genie said: „Consider it done.“
There’s something in the air
And you don’t know what it is
You see someone through the window
Who you’ve just learned to miss
And the road leads on to glory but
You’ve used up your last wish
Your last wish
And you want her to come home
Genie said: „I’m sorry
But that’s the way it goes
Where the hell’s the lamp sucker
It’s time for me to go
Bye“
There’s something in the air
And you don’t know what it is
You see someone through the window
Who you’ve just learned to miss
And the road leads on to glory but
You’ve used up your last wish
Your last wish
And you want her to come home
Natáhl se dozadu pro láhev
A přetřel lampu
Džin zjevil se a smál se
Jako nějaký tulák z východní Evropy
Řekl: „Hej chlapče, co se stalo?
Co se to tady děje?
Můžeš mít tři přání
Ale jenom když nebudeš váhat moc dlouho.“
Řekl jsem: „Dobrá…
Přeju si, aby v Libanonu byli všichni šťastní
Přeju si, aby mi někdo pomohl dopsat tuhle píseň
Přeju si, aby když jsem byl ještě malý
Můj otec navždy neodešel.“
Džin řekl: „Považuj to za splněné.“
Něco je ve vzduchu
Ale nevíš, co by to mohlo být
Vidíš někoho za oknem
Na jehož nepřítomnost sis právě zvykl
A i když ta cesta míří ke slávě
Spotřeboval jsi i poslední své přání
Své poslední přání
A chceš aby se vrátila domů
Džin řekl: „Je mi líto
Ale tak už to chodí
Kde je sakra ústí té lampy?
Je čas, abych se ztratil
Sbohem“
Něco je ve vzduchu
Ale nevíš, co by to mohlo být
Vidíš někoho za oknem
Na jehož nepřítomnost sis právě zvykl
A i když ta cesta míří ke slávě
Spotřeboval jsi i poslední své přání
Své poslední přání
A chceš aby se vrátila domů

„Tři přání“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Waitress: „Hello… you wanna cup of coffee?“ Číšnice: „Chcete hrnek kafe?“
Trucker: „Hey! Turn the fucking Juke Box down!“ Řidič: „Hej, ztlumte trochu ten zasranej juke-box!“
Waitress: „I’m sorry, would you like a cup of coffee? Číšnice: „Promiňte, chcete hrnek kafe?
OK you take cream and sugar? Sure.“ Fajn, dáte si jedno s mlíkem a cukrem? Jistě…“
In truck stops and hamburger joins V motorestech a restaurantech
In Cadillac limousines V limuzínách Cadillac
In the company of has-beens V přítomnosti těch, kterým dávno ujel vlak
In bent-backs in sleeping forms A ohnutých zad
On pavement steps A existencí, které nemají kam hlavu složit
In libraries and railway stations V knihovnách i nádražních halách
In books and banks V knihách i bankách
In the pages of history Na stránkách historie
In suicidal cavalry attacks V sebevražedných útocích kavalerie
I recognise Já rozeznávám…
Myself in every stranger’s eyes Sám sebe v očích každého cizince
And in wheelchairs by monuments A na invalidních vozících kolem památníků
Under tube trains in commuter accidents Pod metrech a ve všech dopravních nehodách
In council care and county courts V krajských soudech a ústavní péči
At Easter fairs in sea-side resorts Ve velikonočních trzích na pobřeží
In drawing rooms and city morgues V čekárnách a márnicích
In award winning photographs V nejvýše oceněných fotografiích
Of life rafts in the China seas Záchranných člunů někde v čínských mořích
In transit camps, under arc lamps V transportních táborech, ve světle obloukových lamp
On loading ramps U nakládacích ramp
In faces blurred by rubber stamps V tvářích označených razítky
I recognise Já rozeznávám…
Myself in every stranger’s eyes Sám sebe v očích každého cizince
And now from where I stand A nyní, z místa kde stojím
Upon this hill Na tomhle kopci
I plundered from the pool Jen řvu po kolena v bahně
I look around Rozhlédl jsem se kolem
I search the skies Hledal jsem na obloze
I shade my eyes Zakryl jsem si oči
So nearly blind Skoro jsem oslepl
And I see signs of half remembered days A spatřil jsem znamení napůl zapomenutých dnů
I hear bells that chime in strange familiar ways A slyšel jsem tak známé a přátelské zvonění zvonů
I recognise A poznal jsem, co značí…
The hope you kindle in your eyes Ta naděje, která plála ti v očích
It’s oh so easy now Teď je to tak snadné
As we lie here in the dark Když tu spolu ležíme potmě
Nothing interferes it’s obvious Nic nás v nerozptyluje, je to jasné
How to beat the tears Jak přemoci ty slzy
That threaten to snuff out Které hrozí uhasit
The spark of our love Jiskřičky naší lásky
Waitress: „Hello… you wanna cup of coffee?“
Trucker: „Hey! Turn the fucking Juke Box down!“
Waitress: „I’m sorry, would you like a cup of coffee?
OK you take cream and sugar? Sure.“
In truck stops and hamburger joins
In Cadillac limousines
In the company of has-beens
In bent-backs in sleeping forms
On pavement steps
In libraries and railway stations
In books and banks
In the pages of history
In suicidal cavalry attacks
I recognise
Myself in every stranger’s eyes
And in wheelchairs by monuments
Under tube trains in commuter accidents
In council care and county courts
At Easter fairs in sea-side resorts
In drawing rooms and city morgues
In award winning photographs
Of life rafts in the China seas
In transit camps, under arc lamps
On loading ramps
In faces blurred by rubber stamps
I recognise
Myself in every stranger’s eyes
And now from where I stand
Upon this hill
I plundered from the pool
I look around
I search the skies
I shade my eyes
So nearly blind
And I see signs of half remembered days
I hear bells that chime in strange familiar ways
I recognise
The hope you kindle in your eyes
It’s oh so easy now
As we lie here in the dark
Nothing interferes it’s obvious
How to beat the tears
That threaten to snuff out
The spark of our love
Číšnice: „Chcete hrnek kafe?“
Řidič: „Hej, ztlumte trochu ten zasranej juke-box!“
Číšnice: „Promiňte, chcete hrnek kafe?
Fajn, dáte si jedno s mlíkem a cukrem? Jistě…“
V motorestech a restaurantech
V limuzínách Cadillac
V přítomnosti těch, kterým dávno ujel vlak
A ohnutých zad
A existencí, které nemají kam hlavu složit
V knihovnách i nádražních halách
V knihách i bankách
Na stránkách historie
V sebevražedných útocích kavalerie
Já rozeznávám…
Sám sebe v očích každého cizince
A na invalidních vozících kolem památníků
Pod metrech a ve všech dopravních nehodách
V krajských soudech a ústavní péči
Ve velikonočních trzích na pobřeží
V čekárnách a márnicích
V nejvýše oceněných fotografiích
Záchranných člunů někde v čínských mořích
V transportních táborech, ve světle obloukových lamp
U nakládacích ramp
V tvářích označených razítky
Já rozeznávám…
Sám sebe v očích každého cizince
A nyní, z místa kde stojím
Na tomhle kopci
Jen řvu po kolena v bahně
Rozhlédl jsem se kolem
Hledal jsem na obloze
Zakryl jsem si oči
Skoro jsem oslepl
A spatřil jsem znamení napůl zapomenutých dnů
A slyšel jsem tak známé a přátelské zvonění zvonů
A poznal jsem, co značí…
Ta naděje, která plála ti v očích
Teď je to tak snadné
Když tu spolu ležíme potmě
Nic nás v nerozptyluje, je to jasné
Jak přemoci ty slzy
Které hrozí uhasit
Jiskřičky naší lásky

„5.06 (Oči každého cizince)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Me and Benny went out last night Já a Benny jsme si včera večer vyrazili ven
Looking for fun Hledali jsme nějakou zábavu
Supping ale in the moonlight Srkali pivo ve svitu měsíce
Waiting for the dawn to come Čekali, až začne svítat
Benny pointed at a HiFi shop Benny ukázal na obchod s elektronikou
He said: „Hey man look at all the stuff they’ve got Řekl: „Podívej, chlape, na ty všechny skvělý věci, co tady maj.
How’d you make a have out of a have not Jak bys jenom mohl tohle všechno nechtít?
Hmmm…“ Hmmm…“
Who needs information K čemu jsou ti informace?
When you’re working underground Když pracuješ hluboko pod zemí
Just give me confirmation Tak mi dej nějaký důkaz
We could win a million pounds Že ten milion liber můžeme vyhrát i my
Benny climbed up on a footbridge Benny se vyškrábal na most
And he teetered on the parapet A balancoval na zábradlí
He said: „Can you see the whites of their headlights Řekl: „Vidíš bělma jejich světel?
Are they coming yet?“ Ještě pořád se blíží?“
Who needs information K čemu jsou ti informace?
This high off the ground Takhle vysoko nad zemí
Just give me confirmation Tak mi dej nějaký důkaz
We could win a million pounds Že ten milion liber můžeme vyhrát i my
Who needs information K čemu jsou ti informace?
When you’re living in constant fear Když žiješ v nekončícím strachu
Just give me confirmation Tak mi dej nějaký důkaz
There’s some way out of here Že z tohodle je nějaká cesta ven
Some way out of here Nějaká cesta ven
Benny hefted a breeze block Benny zvedl betonový blok
And tried to let it go A zkusil nechat ho jít
Got hung up on a tear drop Zkusil ho položit na svou slzu
So me and Benny went home A pak jsme s Bennym šli domů
Who needs information yeah K čemu jsou informace, jo
When you’re living on borrowed time Když žiješ na vypůjčený čas
Just give me confirmation Tak mi dej nějaký důkaz
There will be a winner this time Že tentokrát bude nějaký vítěz
Who needs information K čemu jsou informace?
When you’re working underground Když pracuješ hluboko pod zemí
Just give me confirmation Tak mi dej nějaký důkaz
We could win a million pounds Že ten milion liber můžeme vyhrát i my
Who needs, who needs, who needs information K čemu jsou informace?
this high off the ground Takhle vysoko nad zemí
Just give me confirmation Tak mi dej nějaký důkaz
We could win a million pounds yeah Že ten milion liber můžeme vyhrát i my Jim: „Jo.“
Jim lights a cigarette. Jim si zapaluje cigaretu.
Jim: „Um… So your brother’s in jail?“ Jim: „Takže… tvůj brácha je ve vězení?“
Me and Benny went out last night
Looking for fun
Supping ale in the moonlight
Waiting for the dawn to come
Benny pointed at a HiFi shop
He said: „Hey man look at all the stuff they’ve got
How’d you make a have out of a have not
Hmmm…“
Who needs information
When you’re working underground
Just give me confirmation
We could win a million pounds
Benny climbed up on a footbridge
And he teetered on the parapet
He said: „Can you see the whites of their headlights
Are they coming yet?“
Who needs information
This high off the ground
Just give me confirmation
We could win a million pounds
Who needs information
When you’re living in constant fear
Just give me confirmation
There’s some way out of here
Some way out of here
Benny hefted a breeze block
And tried to let it go
Got hung up on a tear drop
So me and Benny went home
Who needs information yeah
When you’re living on borrowed time
Just give me confirmation
There will be a winner this time
Who needs information
When you’re working underground
Just give me confirmation
We could win a million pounds
Who needs, who needs, who needs information
this high off the ground
Just give me confirmation
We could win a million pounds yeah
Jim lights a cigarette.
Jim: „Um… So your brother’s in jail?“
Já a Benny jsme si včera večer vyrazili ven
Hledali jsme nějakou zábavu
Srkali pivo ve svitu měsíce
Čekali, až začne svítat
Benny ukázal na obchod s elektronikou
Řekl: „Podívej, chlape, na ty všechny skvělý věci, co tady maj.
Jak bys jenom mohl tohle všechno nechtít?
Hmmm…“
K čemu jsou ti informace?
Když pracuješ hluboko pod zemí
Tak mi dej nějaký důkaz
Že ten milion liber můžeme vyhrát i my
Benny se vyškrábal na most
A balancoval na zábradlí
Řekl: „Vidíš bělma jejich světel?
Ještě pořád se blíží?“
K čemu jsou ti informace?
Takhle vysoko nad zemí
Tak mi dej nějaký důkaz
Že ten milion liber můžeme vyhrát i my
K čemu jsou ti informace?
Když žiješ v nekončícím strachu
Tak mi dej nějaký důkaz
Že z tohodle je nějaká cesta ven
Nějaká cesta ven
Benny zvedl betonový blok
A zkusil nechat ho jít
Zkusil ho položit na svou slzu
A pak jsme s Bennym šli domů
K čemu jsou informace, jo
Když žiješ na vypůjčený čas
Tak mi dej nějaký důkaz
Že tentokrát bude nějaký vítěz
K čemu jsou informace?
Když pracuješ hluboko pod zemí
Tak mi dej nějaký důkaz
Že ten milion liber můžeme vyhrát i my
K čemu jsou informace?
Takhle vysoko nad zemí
Tak mi dej nějaký důkaz
Že ten milion liber můžeme vyhrát i my Jim: „Jo.“
Jim si zapaluje cigaretu.
Jim: „Takže… tvůj brácha je ve vězení?“

„K čemu jsou informace“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Dříve nerealizováno
(Waters)
Not the torturer will scare me Žádný trýznitel mi nenažene strach
Nor the body’s final fall Ani poslední vydechnutí těla
Nor the barrels of death’s rifles Ani plné zásobníky smrtících pušek
Nor the shadows on the wall Ani stíny na zdi
Nor the night when to the ground Ani noc, když u země
The last dim star of pain, is held Poslední doutnající hvězda bolesti se krčí
But the blind indifference Nýbrž slepá lhostejnost
Of a merciless unfeeling world Světa plného odcizení a nenávisti
Lying in the burnt out shell Ležícího ve skořepině vybuchlé bomby
Of some Albanian farm Někde uprostřed albánské farmy
An old Babushka Stará bábuška
Holds a crying baby in her arms Drží plačící dítě v náručí
A soldier from the other side A voják druhé strany
A man of heart and pride Statečný muž plný cti
Breaks ranks, lays down his rifle Se vykašle na rozkazy, položí pušku
And kneels by her side Poklekne vedle ní
He binds her wounds A ováže jí rány
He gives her food Dá jí něco k jídlu
And calms the crying child A utiší její plačící dítě
She gives him absolution then Ona mu pak dá požehnání
Across the great divide I přes tu velkou propast mezi nimi
He picks his way back through the broken A on se vydá zpátky na cestu z jejího
China of her life rozbitého života
And there at the kerb A na druhé straně ulice
The samaritan Serb turns.. Se ten samaritánský Srb otočí
Turns and waves.. goodbye Otočí se a mává … na rozloučenou
And each small candle Každá malá svíčka
Lights a corner of the dark… Každá malá svíčka…
Not the torturer will scare me
Nor the body’s final fall
Nor the barrels of death’s rifles
Nor the shadows on the wall
Nor the night when to the ground
The last dim star of pain, is held
But the blind indifference
Of a merciless unfeeling world
Lying in the burnt out shell
Of some Albanian farm
An old Babushka
Holds a crying baby in her arms
A soldier from the other side
A man of heart and pride
Breaks ranks, lays down his rifle
And kneels by her side
He binds her wounds
He gives her food
And calms the crying child
She gives him absolution then
Across the great divide
He picks his way back through the broken
China of her life
And there at the kerb
The samaritan Serb turns..
Turns and waves.. goodbye
And each small candle
Lights a corner of the dark…
Žádný trýznitel mi nenažene strach
Ani poslední vydechnutí těla
Ani plné zásobníky smrtících pušek
Ani stíny na zdi
Ani noc, když u země
Poslední doutnající hvězda bolesti se krčí
Nýbrž slepá lhostejnost
Světa plného odcizení a nenávisti
Ležícího ve skořepině vybuchlé bomby
Někde uprostřed albánské farmy
Stará bábuška
Drží plačící dítě v náručí
A voják druhé strany
Statečný muž plný cti
Se vykašle na rozkazy, položí pušku
Poklekne vedle ní
A ováže jí rány
Dá jí něco k jídlu
A utiší její plačící dítě
Ona mu pak dá požehnání
I přes tu velkou propast mezi nimi
A on se vydá zpátky na cestu z jejího
rozbitého života
A na druhé straně ulice
Se ten samaritánský Srb otočí
Otočí se a mává … na rozloučenou
Každá malá svíčka
Každá malá svíčka…
Osvětluje nějaký kousek temnoty

„Každá malá svíčka“ Nerealizovaná skladba, kterou Roger Waters zařadil na setlist turné In The Flesh.

Dříve nerealizováno
(Waters)
When my neurons conspire to distract my thoughts Překlad připravujeme
Away from divorce and competitive sports
Back to the place where all rivers run to the sea
Then I shall be free
Then I shall be free
On a see-saw in a strange land
The jackdaw sat on the cardinals hand
And the fiddlers played
And the planners plan what would be
On a back seat in a court room
sat Molly Malone and Leopold Bloom
Until the police came down with a new broom
And swept them clean
Like Geronimo
Like Quinn the Eskimo
Like Blackfoot
And like the Arapaho
Like Crazy Horse
I’ll be the last one to lay down my gun…
And when the bell sounds for that final round
I’ll be there
On the open road in a bar room
A pick up band plays a new tune
When the coloured girl sing
I feel my heart boom
When a new song hits the right note
When a clearing in the sky saves an old boat
When an answer strikes the mote
From my own eye
Like Geronimo
Like Quinn the Eskimo
Like the Blackfoot
And like the Arapaho
Like Crazy Horse
I’ll be the last one to lay down my gun…
They’re the same beyond the next plain
I’ll feel the heat of the flickering flame
On an African Plain by a thorn tree
My old friend Philippe is waiting for me
Que se passe Que se passe
What ever will be will be
When a friend dies and the tears rise
From that deep well that never runs dry
And the women break their bracelets
And the men take their whisky outside
In a pied ‚a‘ terre on the rue St. Denis
The red velvet curtain pulls back to reveal
The place where the dark side meets the angel in me…
the angel in me
When my synapses pause in their quest for applause
When my ego lets go of its end of the bone
To focus instead on a love that is precious to me
Then I shall be free
Then I shall be free
When my neurons conspire to distract my thoughts
Away from divorce and competitive sports
Back to the place where all rivers run to the sea
Then I shall be free
Then I shall be free
On a see-saw in a strange land
The jackdaw sat on the cardinals hand
And the fiddlers played
And the planners plan what would be
On a back seat in a court room
sat Molly Malone and Leopold Bloom
Until the police came down with a new broom
And swept them clean
Like Geronimo
Like Quinn the Eskimo
Like Blackfoot
And like the Arapaho
Like Crazy Horse
I’ll be the last one to lay down my gun…
And when the bell sounds for that final round
I’ll be there
On the open road in a bar room
A pick up band plays a new tune
When the coloured girl sing
I feel my heart boom
When a new song hits the right note
When a clearing in the sky saves an old boat
When an answer strikes the mote
From my own eye
Like Geronimo
Like Quinn the Eskimo
Like the Blackfoot
And like the Arapaho
Like Crazy Horse
I’ll be the last one to lay down my gun…
They’re the same beyond the next plain
I’ll feel the heat of the flickering flame
On an African Plain by a thorn tree
My old friend Philippe is waiting for me
Que se passe Que se passe
What ever will be will be
When a friend dies and the tears rise
From that deep well that never runs dry
And the women break their bracelets
And the men take their whisky outside
In a pied ‚a‘ terre on the rue St. Denis
The red velvet curtain pulls back to reveal
The place where the dark side meets the angel in me…
the angel in me
When my synapses pause in their quest for applause
When my ego lets go of its end of the bone
To focus instead on a love that is precious to me
Then I shall be free
Then I shall be free
Překlad připravujeme

„Blikající plamen“ Nerealizovaná skladba, zde uvedená jako demo.

(Waters)
Ooooh, the lonely boys Ooooh, osamělí chlapci
In their towers of faith Ve svých věžích víry
Ooooh, the lonely boys Ooooh, osamělí chlapci
Locked in their towers of faith Zamčení ve svých věžích víry
The prophet reclined Prorok se uvelebil
In the Golan Heights V Golanských výšinách
Ohhh, the lonely boys Ohhh, osamělí chlapci
He said „This land is my land“ „Tahle země je moje země“
To the Shiites Řekl Šíitům
Ooooh, the lonely boys Oooh, osamělí chlapci
And Jehova looked up from the sea of Galilee beneath A Jehova vyhlédl z Galilejského moře pod ním
He said „I see you, you thief! A řekl: „Já tě vidím, ty zloději!
This land is my land Tahle země, je moje země
And this sand is my sand Tenhle písek je můj písek
And this band is my band.“ A tahle kapela je moje kapela.“
Oh the lonely boys Ach, osamělí chlapci
Lookin‘ over their shoulder Dívá se jim přes ramena
Checkin out every boulder in the park Kontroluje všechny osamělé kameny v parcích
Where the gates are closed from hate Kde brány se zavírají před nenávistí
After dark Hned po setmění
And the Pope rolled up in his armored van A Papež vyjel ve své obrněném autě
He fell on his knees and kissed the land Klekl na kolena a políbil zem
He said something that I did not understand Řekl něco, čemu jsem nerozuměl
It was in polish Bylo to polsky
Then up stepped an aide A pak přiskočil sluha a řekl:
He said „I will translate „Já budu překládat.
Here is what His Holiness said: Zde je to, co Jeho Svatost řekla:
‚I am the Chief Jesuit ‚Já jsem Hlava Jezuitů
This land is Jesus‘ land Tohle je Ježíšova země
And that is all A to je vše
All that there is to it A vše se tomu musí podřídit!'“
Hail Mary, the Mother of God!'“ Zdrávas Maria, Matko Boží
And in New York City A v New Yorku
The business man in his mohair suit Bussinesman ve svém mohérovém obleku
In the World Trade Center Ve Světovém obchodním centru
Puffs on his cheroot Si urovnal kravatu
And he said A řekl:
„Well I don’t care who owns the desert sands, „Fajn, je mi jedno, kdo vlastní pouštní písek
My brief is with the hydrocarbons underneath“ Zajímá mě jen zda koncentrace hydrokarbonylů nestoupá.“
And the sea of battle rages A moře bitevního šílenství
Around the ancient tombs Kolem starobylých hrobek
And mother nature licks her wounds A matka příroda se líže z ran
And the lonely boys locked in their towers of faith A osamělí chlapci zamčení ve svých pevnostech víry
Who are nervous in the park when the gates are closed after dark Kteří se strachují v parcích když brány jsou po setmění uzavřeny
Ooooh, the lonely boys Oh, osamělí chlapci
In their towers of faith Ve svých věžích víry
Ooooh, the lonely boys Oh, osamělí chlapci
Locked in their towers of faith Ve svých věžích víry
Ooooh, the lonely boys
In their towers of faith
Ooooh, the lonely boys
Locked in their towers of faith
The prophet reclined
In the Golan Heights
Ohhh, the lonely boys
He said „This land is my land“
To the Shiites
Ooooh, the lonely boys
And Jehova looked up from the sea of Galilee beneath
He said „I see you, you thief!
This land is my land
And this sand is my sand
And this band is my band.“
Oh the lonely boys
Lookin‘ over their shoulder
Checkin out every boulder in the park
Where the gates are closed from hate
After dark
And the Pope rolled up in his armored van
He fell on his knees and kissed the land
He said something that I did not understand
It was in polish
Then up stepped an aide
He said „I will translate
Here is what His Holiness said:
‚I am the Chief Jesuit
This land is Jesus‘ land
And that is all
All that there is to it
Hail Mary, the Mother of God!'“
And in New York City
The business man in his mohair suit
In the World Trade Center
Puffs on his cheroot
And he said
„Well I don’t care who owns the desert sands,
My brief is with the hydrocarbons underneath“
And the sea of battle rages
Around the ancient tombs
And mother nature licks her wounds
And the lonely boys locked in their towers of faith
Who are nervous in the park when the gates are closed after dark
Ooooh, the lonely boys
In their towers of faith
Ooooh, the lonely boys
Locked in their towers of faith
Ooooh, osamělí chlapci
Ve svých věžích víry
Ooooh, osamělí chlapci
Zamčení ve svých věžích víry
Prorok se uvelebil
V Golanských výšinách
Ohhh, osamělí chlapci
„Tahle země je moje země“
Řekl Šíitům
Oooh, osamělí chlapci
A Jehova vyhlédl z Galilejského moře pod ním
A řekl: „Já tě vidím, ty zloději!
Tahle země, je moje země
Tenhle písek je můj písek
A tahle kapela je moje kapela.“
Ach, osamělí chlapci
Dívá se jim přes ramena
Kontroluje všechny osamělé kameny v parcích
Kde brány se zavírají před nenávistí
Hned po setmění
A Papež vyjel ve své obrněném autě
Klekl na kolena a políbil zem
Řekl něco, čemu jsem nerozuměl
Bylo to polsky
A pak přiskočil sluha a řekl:
„Já budu překládat.
Zde je to, co Jeho Svatost řekla:
‚Já jsem Hlava Jezuitů
Tohle je Ježíšova země
A to je vše
A vše se tomu musí podřídit!'“
Zdrávas Maria, Matko Boží
A v New Yorku
Bussinesman ve svém mohérovém obleku
Ve Světovém obchodním centru
Si urovnal kravatu
A řekl:
„Fajn, je mi jedno, kdo vlastní pouštní písek
Zajímá mě jen zda koncentrace hydrokarbonylů nestoupá.“
A moře bitevního šílenství
Kolem starobylých hrobek
A matka příroda se líže z ran
A osamělí chlapci zamčení ve svých pevnostech víry
Kteří se strachují v parcích když brány jsou po setmění uzavřeny
Oh, osamělí chlapci
Ve svých věžích víry
Oh, osamělí chlapci
Ve svých věžích víry

„Věž víry“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Jim: „This is KAOS. You and I are listening to KAOS in Los Angeles. Let’s go to the telephones now and take a request.“ Jim: „Tady je K.A.O.S., já i vy nyní nasloucháte chaosu v Los Angeles. Teď běžte k telefonům a něco si přejte.“
Billy: „Hello, I’m Billy.“ Billy: „Ahoj, já jsem Billy.“
Jim: „Yes?“ Jim: „Jo?“
Billy: „I hear radio waves in my head.“ Billy: „Já slyším rádiové vlny přímo ve své hlavě.“
Jim: „You hear radio waves in your head? Ah! Is there a request that you have tonight for KAOS?“ Jim: „Ty vážně slyšíš v hlavě rádiové vlny? Aha. To je tvoje dnešní přání?“
Radio waves, radio waves Rádiové vlny, rádiové vlny
He hears radio waves, radio waves On slyší rádiové vlny, rádiové vlny
The atmosphere is thin and cold Atmosféra je tenká a studená
The yellow sun is getting old Žluté slunce pomalu stárne
The ozone overflows with radio waves Ozón překypuje rádiovými vlnami
AM, FM, weather and news AM, FM, počasí a zprávy
Our leaders had a frank exchange of views Naši vládci jsou najednou samá upřímnost
Are you confused, radio waves Radio waves, radio waves Jsi z toho zmatený? Radiové vlny
AM radio waves, FM radio waves Rádiové vlny, rádiové vlny
Radio waves, mind-numbing radio waves Dlouhé rádiové vlny, krátké rádiové vlny
Fish-stunning radio waves Rádiové vlny, otupující rádiové vlny
Radio waves Ryby zabíjející rádiové vlny
Magic billy in his wheel chair Báječný Billy ve svém invalidním vozíku si sedí
Is picking up all this stuff in the air A sbírá tohle všechno z éteru
Billy is face to face with outer space Billy se ve spojení s celým vesmírem
Messages from distant stars Poselství vzdálených světů
The local police calling all cars, radio waves I místní polici, co svolává všechny jednotky, rádiové vlny
Hear them radio waves, rado waves Naslouchej všem těm rádiovým vlnám, rádiové vlny
Jesus saves radio, radio waves Bůh ochraňuj rádio, rádiové vlny
Radio waves, AM radio waves, FM radio waves Rádiové vlny, dlouhé rádiové vlny, krátké rádiové vlny
All them radio waves Všechny tyhle rádiové vlny
Radio waves, radio waves, he hears radio waves Rádiové vlny, rádiové vlny, on slyší rádiové vlny
Radio waves, radio waves, hopeful radio waves Rádiové vlny, rádiové vlny, nadějné rádiové vlny, povzbuzující rádiové vlny
Dopeful radio waves Opilé rádiové vlny
Radio waves, Russian radio waves, Prussian radio waves Rádiové vlny, ruské rádiové vlny, pruské rádiové vlny
Eastern radio waves, Western radio waves Východní rádiové vlny, západní rádiové vlny
Testing radio waves, one, two, one, two Zkušební rádiové vlny, „Raz, dva… raz dva…“
Radio waves, getting through to you Rádiové vlny, dostávají se k tobě
Morse code radio waves, Tobacco road radio waves Rádiové vlny v morseovce, rádiové vlny z tabákové dálnice
South to Paloma radio waves, Oklahoma City radio waves Rádiové vlny na jih od Palomy, rádiové vlny z Oklahoma City
Sitting pretty radio waves, nitty-gritty radio waves Čím dál hezčí rádiové vlny, šumící rádiové vlny
Radio waves Rádiové vlny …
Jim: „Alright, that’s a song called Radio Waves. You’re listening to KAOS in Los Angeles and we’ve got Billy on the line.“ Jim: „Fajn, tak tohle byla písnička Radio Waves. Posloucháte Radio K.A.O.S. v Los Angeles a na lince máme Billyho.“
Billy: „I’m from the valleys.“ Billy: „I´m from the Valleys“ *)
Jim: „You’re from the valley?“ Jim: „You´re from the valley?“
Billy: „No, Jim you schmuck, the Valleys; male voice choirs, Wales.“ Billy: „No Jim, You smuck, the Valleys, male voice choir, Wales.“
Jim: „Ah, you’re from Wales! Now is this sperm or blue-tip?“ Jim: „Ah! You´re from the Wales! Now, is this sperm or blue-tip?“
Billy: „Ha, ha, ha, ha… Very funny, Jim.“ Billy: „Ha, ha, ha, ha, moc vtipný Jime.“
Jim: „Sorry.“ Jim: „Promiň“
Billy: „Me and Benny went out.“ Billy: „Já a Benny jsme si tenkrát jen vyrazili ven.“
Jim: „Who’s Benny?“ Jim: „Kdo je Benny?“
Jim: „This is KAOS. You and I are listening to KAOS in Los Angeles. Let’s go to the telephones now and take a request.“
Billy: „Hello, I’m Billy.“
Jim: „Yes?“
Billy: „I hear radio waves in my head.“
Jim: „You hear radio waves in your head? Ah! Is there a request that you have tonight for KAOS?“
Radio waves, radio waves
He hears radio waves, radio waves
The atmosphere is thin and cold
The yellow sun is getting old
The ozone overflows with radio waves
AM, FM, weather and news
Our leaders had a frank exchange of views
Are you confused, radio waves Radio waves, radio waves
AM radio waves, FM radio waves
Radio waves, mind-numbing radio waves
Fish-stunning radio waves
Radio waves
Magic billy in his wheel chair
Is picking up all this stuff in the air
Billy is face to face with outer space
Messages from distant stars
The local police calling all cars, radio waves
Hear them radio waves, rado waves
Jesus saves radio, radio waves
Radio waves, AM radio waves, FM radio waves
All them radio waves
Radio waves, radio waves, he hears radio waves
Radio waves, radio waves, hopeful radio waves
Dopeful radio waves
Radio waves, Russian radio waves, Prussian radio waves
Eastern radio waves, Western radio waves
Testing radio waves, one, two, one, two
Radio waves, getting through to you
Morse code radio waves, Tobacco road radio waves
South to Paloma radio waves, Oklahoma City radio waves
Sitting pretty radio waves, nitty-gritty radio waves
Radio waves
Jim: „Alright, that’s a song called Radio Waves. You’re listening to KAOS in Los Angeles and we’ve got Billy on the line.“
Billy: „I’m from the valleys.“
Jim: „You’re from the valley?“
Billy: „No, Jim you schmuck, the Valleys; male voice choirs, Wales.“
Jim: „Ah, you’re from Wales! Now is this sperm or blue-tip?“
Billy: „Ha, ha, ha, ha… Very funny, Jim.“
Jim: „Sorry.“
Billy: „Me and Benny went out.“
Jim: „Who’s Benny?“
Jim: „Tady je K.A.O.S., já i vy nyní nasloucháte chaosu v Los Angeles. Teď běžte k telefonům a něco si přejte.“
Billy: „Ahoj, já jsem Billy.“
Jim: „Jo?“
Billy: „Já slyším rádiové vlny přímo ve své hlavě.“
Jim: „Ty vážně slyšíš v hlavě rádiové vlny? Aha. To je tvoje dnešní přání?“
Rádiové vlny, rádiové vlny
On slyší rádiové vlny, rádiové vlny
Atmosféra je tenká a studená
Žluté slunce pomalu stárne
Ozón překypuje rádiovými vlnami
AM, FM, počasí a zprávy
Naši vládci jsou najednou samá upřímnost
Jsi z toho zmatený? Radiové vlny
Rádiové vlny, rádiové vlny
Dlouhé rádiové vlny, krátké rádiové vlny
Rádiové vlny, otupující rádiové vlny
Ryby zabíjející rádiové vlny
Báječný Billy ve svém invalidním vozíku si sedí
A sbírá tohle všechno z éteru
Billy se ve spojení s celým vesmírem
Poselství vzdálených světů
I místní polici, co svolává všechny jednotky, rádiové vlny
Naslouchej všem těm rádiovým vlnám, rádiové vlny
Bůh ochraňuj rádio, rádiové vlny
Rádiové vlny, dlouhé rádiové vlny, krátké rádiové vlny
Všechny tyhle rádiové vlny
Rádiové vlny, rádiové vlny, on slyší rádiové vlny
Rádiové vlny, rádiové vlny, nadějné rádiové vlny, povzbuzující rádiové vlny
Opilé rádiové vlny
Rádiové vlny, ruské rádiové vlny, pruské rádiové vlny
Východní rádiové vlny, západní rádiové vlny
Zkušební rádiové vlny, „Raz, dva… raz dva…“
Rádiové vlny, dostávají se k tobě
Rádiové vlny v morseovce, rádiové vlny z tabákové dálnice
Rádiové vlny na jih od Palomy, rádiové vlny z Oklahoma City
Čím dál hezčí rádiové vlny, šumící rádiové vlny
Rádiové vlny …
Jim: „Fajn, tak tohle byla písnička Radio Waves. Posloucháte Radio K.A.O.S. v Los Angeles a na lince máme Billyho.“
Billy: „I´m from the Valleys“ *)
Jim: „You´re from the valley?“
Billy: „No Jim, You smuck, the Valleys, male voice choir, Wales.“
Jim: „Ah! You´re from the Wales! Now, is this sperm or blue-tip?“
Billy: „Ha, ha, ha, ha, moc vtipný Jime.“
Jim: „Promiň“
Billy: „Já a Benny jsme si tenkrát jen vyrazili ven.“
Jim: „Kdo je Benny?“

„Rádiové vlny“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

*) Poznámka překladatele:

Zde je se jedná hned o dvě (dle mého soudu prakticky nepřeložitelné) slovní hříčky. Protože jsem opravdu netušil, jak tuto pasáž přeložit, tak, aby byla zachována vtipnost a zhruba i původní význam, nechal jsem ji v originále a zde se pokusím vysvětlit, o co vlastně jde:

V úvodu chce Billy říct Jimimu, odkud je. Název jeho rodné vesnice je Valleys, což se čte (a kromě velkého V na začátku i píše) stejně jako anglický výraz pro „údolí“ (na podobném principu se jmenuje i celá řada obcí u nás). Takže si Jim myslel, že Billy pochází z údolí, což je shodou okolností i přezdívka centrální části Los Angeles, místa, kde se odehrává děj alba. Když mu Billy vysvětlil, že je to jméno vesnice, chtěl ještě dodat, že není z Ameriky, ale z Británie, konkrétně Walesu. Jenže slovo ‚Wales‘ se čte stejně jako slovo ‚whales‘ [vejlz], tedy ‚velryby‘. Jim si proto neodpustí poměrně populární vtípek a zeptá se Billyho o jaký druh velryby že to vlastně jde, ze které pochází… Máte-li nápad, jak by se to dalo přeložit, neváhejte a ozvěte se. Každá rada dobrá.

P.s. Škoda, že Billy není ze Skotska… 😉

Dříve nerealizováno
(Ennio Morricone, Waters)
Come hold me now Přijď mě teď podržet
I am not gone Ještě tu jsem
I would not leave you here alone Nenechal bych tě tu o samotě
In this dead calm beneath the waves V téhle smrtelné tišině mezi vlnami
I can still hear those lost boys calling Pořád slyším volat ty ztracené chlapce
You could not speak Ani to nemusíš říkat
You were afraid Měl jsi strach
To take the risk of being left again Podstoupit to riziko, že budeš znovu opuštěn
And so you tipped your hat and waved and then Tak jsi smekl svůj klobouk a mával jím a pak
You turned back up the gangway of that steel tomb again A pak ses vydal zpátky na můstek té ocelové hrobky
And in Mott Street in July A na Mott Street v jednom červencovém dni
When I hear those seabirds cry Kam doléhá křik racků
I hold the child The child in the man Chytil jsem chlapce, chlapce v muži
The child that we leave behind Toho chlapce, kterého jsme opustili
And in Mott Street in July A na Mott Street v jednom červencovém dni
When I hear those seabirds cry Kam doléhá křik racků
I hold the child The child in the man Chytil jsem chlapce, chlapce v muži
The child that we leave behind, the spotlight fades Toho chlapce, kterého jsme opustili, záře reflektorů pohasíná
The boys disband, the final notes lie mute upon the sand Chlapci se rozcházejí, poslední noty leží ztichlé na písku
And in the silence of the grave A v tichu hrobů
I can still hear those lost boys calling Pořád slyším ty ztracené chlapce volat
We left them there Nechali jsme je tam
When they were young Byli tak mladí
The men were gone until the west was won Muži umírali, dokud nedostali jsme, co jsme chtěli
And now there’s nothing left but time to kill A teď už nic nezbylo, kromě času k promrhání
You never took us fishing dad Nikdy jsi nás nevzal na ryby, tati
And now you never will A teď už ani nikdy nevezmeš
And in Mott Street in July A na Mott Street v jednom červencovém dni
When I hear those seabirds cry Kam doléhá křik racků
I hold the child Chytil jsem chlapce, chlapce v muži
The child in the man Toho chlapce, kterého jsme opustili
The child that we leave behind
Come hold me now
I am not gone
I would not leave you here alone
In this dead calm beneath the waves
I can still hear those lost boys calling
You could not speak
You were afraid
To take the risk of being left again
And so you tipped your hat and waved and then
You turned back up the gangway of that steel tomb again
And in Mott Street in July
When I hear those seabirds cry
I hold the child The child in the man
The child that we leave behind
And in Mott Street in July
When I hear those seabirds cry
I hold the child The child in the man
The child that we leave behind, the spotlight fades
The boys disband, the final notes lie mute upon the sand
And in the silence of the grave
I can still hear those lost boys calling
We left them there
When they were young
The men were gone until the west was won
And now there’s nothing left but time to kill
You never took us fishing dad
And now you never will
And in Mott Street in July
When I hear those seabirds cry
I hold the child
The child in the man
The child that we leave behind
Přijď mě teď podržet
Ještě tu jsem
Nenechal bych tě tu o samotě
V téhle smrtelné tišině mezi vlnami
Pořád slyším volat ty ztracené chlapce
Ani to nemusíš říkat
Měl jsi strach
Podstoupit to riziko, že budeš znovu opuštěn
Tak jsi smekl svůj klobouk a mával jím a pak
A pak ses vydal zpátky na můstek té ocelové hrobky
A na Mott Street v jednom červencovém dni
Kam doléhá křik racků
Chytil jsem chlapce, chlapce v muži
Toho chlapce, kterého jsme opustili
A na Mott Street v jednom červencovém dni
Kam doléhá křik racků
Chytil jsem chlapce, chlapce v muži
Toho chlapce, kterého jsme opustili, záře reflektorů pohasíná
Chlapci se rozcházejí, poslední noty leží ztichlé na písku
A v tichu hrobů
Pořád slyším ty ztracené chlapce volat
Nechali jsme je tam
Byli tak mladí
Muži umírali, dokud nedostali jsme, co jsme chtěli
A teď už nic nezbylo, kromě času k promrhání
Nikdy jsi nás nevzal na ryby, tati
A teď už ani nikdy nevezmeš
A na Mott Street v jednom červencovém dni
Kam doléhá křik racků
Chytil jsem chlapce, chlapce v muži
Toho chlapce, kterého jsme opustili

„Volání ztracených chlapců“ Skladba, kterou Roger Waters napsal a natočil spolu s jednou z největších legend filmové hudby – Ennio Morriconem pro film The Legend Of 1900.