(Waters)
So ya Takže jo
Thought ya Vy si teda myslíte
Might like to Že byste mohli
Go to the show Jít na tu show
To feel the warm thrill of confusion Pocítit to hřejivé vzrušení ze zmatku
That space cadet glow Které vyzařuje z toho mimoně?
I’ve got some bad news for you sunshine Mám pro vás, špatné zprávy, miláčci.
Pink isn’t well he stayed back at the hotel Pink se necítí dobře, zůstal v hotelu
And they sent us along as a surrogate band A oni nás poslali jako zastupující kapelu
And we’re going to find out where you fans Jdeme zjistit, kde vlastně vy fanoušci
Really stand Ve skutečnosti jste
Are there any queers in the theater tonight? Jsou dneska v divadle nějaký teplouši?
Get ‚em up against the wall! Postavte je ke zdi!
There’s one in the spotlight Támhleten v tom světle
He don’t look right to me Nelíbí se mi
Get him up against the wall! Postavte ho ke zdi!
That one looks Jewish Támhleten vypadá jako Žid!
And that one’s a coon A támhleten jako negr!
Who let all this riff-raff into the room Kdo pustil všechnu tuhle chátru dovnitř?!
There’s one smoking a joint and Tady jeden kouří trávu
Another with spots A další je samej uhrák
If I had my way Kdyby bylo po mým
I’d have all of you shot Nechal bych vás všechny postřílet!
So ya
Thought ya
Might like to
Go to the show
To feel the warm thrill of confusion
That space cadet glow
I’ve got some bad news for you sunshine
Pink isn’t well he stayed back at the hotel
And they sent us along as a surrogate band
And we’re going to find out where you fans
Really stand
Are there any queers in the theater tonight?
Get ‚em up against the wall!
There’s one in the spotlight
He don’t look right to me
Get him up against the wall!
That one looks Jewish
And that one’s a coon
Who let all this riff-raff into the room
There’s one smoking a joint and
Another with spots
If I had my way
I’d have all of you shot
Takže jo
Vy si teda myslíte
Že byste mohli
Jít na tu show
Pocítit to hřejivé vzrušení ze zmatku
Které vyzařuje z toho mimoně?
Mám pro vás, špatné zprávy, miláčci.
Pink se necítí dobře, zůstal v hotelu
A oni nás poslali jako zastupující kapelu
Jdeme zjistit, kde vlastně vy fanoušci
Ve skutečnosti jste
Jsou dneska v divadle nějaký teplouši?
Postavte je ke zdi!
Támhleten v tom světle
Nelíbí se mi
Postavte ho ke zdi!
Támhleten vypadá jako Žid!
A támhleten jako negr!
Kdo pustil všechnu tuhle chátru dovnitř?!
Tady jeden kouří trávu
A další je samej uhrák
Kdyby bylo po mým
Nechal bych vás všechny postřílet!

Pink vstupuje na koncertní pódium, ale myslí si, že je někdo jiný. V jeho mysli se rodí diktátor.

„Osobně“ Tato skladba je částečnou reprízou úvodní skladby (ovšem již bez otazníku v názvu a pochopitelně s jiným textem). Na varhany Hammond hraje Freddie Mandell a píseň ve filmové verzi zpívá Bob Geldof.

Přestože se jedná jen o pouhou fikci, tato a následující dvě skladby jsou často terčem kritiky těch, kteří hledají paralely s reálným světem. Příčinou jsou především texty odkazující na rasistické zločiny, útlak a diktaturu. V roce 1987 se totiž v Londýně vyskytovala rasistická grafitti, která měla stejný motiv zkřížených kladiv, jaký je použit jako znak ve filmu (i na albu Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980-81 z roku 2000). Přestože ve filmu hrálo mnoho reálných skinheads (Tilburg hammerskins), většina nesouhlasila s tím, co Geldof představoval a protestovala proti tomu.

(Waters)
Voice: Hlas:
„You! Yes, you! Stand still laddy!“ „Ty! Ano,ty! Ani se nehni, chlapečku!“
When we grew up and went to school Když jsme vyrostli a přišli do školy
There were certain teachers who would Byli tam jistí učitelé, které jsme tak štvali
Hurt the children in any way they could Že zraňovali nás, kdy jen mohli
„Oof!“ (slap) „Uf!“ (zvuk pohlavku)
By pouring their derision Svým výsměchem
Upon anything we did Čemukoli, co jsme udělali
Exposing every weakness Zdůrazňováním každé slabiny
However carefully hidden by the kids Jakkoliv pečlivě dětmi skryté
But in the town it was well known Ale po městě bylo dobře známo
When they got home at night, their fat and Že když se vrátí večer domů, jejich tlusté a
Psychopathic wives would thrash them Psychopatické manželky je zbijí
Within inches of their lives Téměř k smrti
Voice:
„You! Yes, you! Stand still laddy!“
When we grew up and went to school
There were certain teachers who would
Hurt the children in any way they could
„Oof!“ (slap)
By pouring their derision
Upon anything we did
Exposing every weakness
However carefully hidden by the kids
But in the town it was well known
When they got home at night, their fat and
Psychopathic wives would thrash them
Within inches of their lives
Hlas:
„Ty! Ano,ty! Ani se nehni, chlapečku!“
Když jsme vyrostli a přišli do školy
Byli tam jistí učitelé, které jsme tak štvali
Že zraňovali nás, kdy jen mohli
„Uf!“ (zvuk pohlavku)
Svým výsměchem
Čemukoli, co jsme udělali
Zdůrazňováním každé slabiny
Jakkoliv pečlivě dětmi skryté
Ale po městě bylo dobře známo
Že když se vrátí večer domů, jejich tlusté a
Psychopatické manželky je zbijí
Téměř k smrti

Pinkova školní léta.

„Nejšťastnější dny našich životů“ Je snad někdo, kdo by věřil, že jsou to ty nejkrásnější roky v našem životě? Roger tomu očividně příliš nevěří.

Ve filmu je Pink přistižen při činu, kdy psal ve škole „pod lavicí“ básničky. Učitel mu je zabavil a aby ho co nejvíce ponížil, „tu nejosobnější“ před třídou přečetl. Není příliš jasné, proč je onou básničkou, která by měla být lyrická a citlivá, zrovna úvodní sloka písně Money z alba Dark Side Of The Moon… Že by to bylo kvůli její nesmírné popularitě v USA…?

V každém případě jde o vyjádření velmi nepřátelského postoje vůči arogantním, povýšeným a přesto doma ponižovaným učitelům. První velká kritika zkostnatělého vzdělávacího systému Velké Británie.

(Waters)
We don’t need no education Nepotřebujeme žádné vzdělání
We don’t need no thought control Nepotřebujeme žádnou kontrolu myšlení
No dark sarcasm in the classroom Žádný temný sarkasmus ve třídách
Teachers leave them kids alone Učitelé, nechte děti být
Hey teachers leave them kids alone Hej, učitelé, nechte děti být
All in all it’s just another brick in the wall Celkově vzato je to jen další cihla do zdi
All in all you’re just another brick in the wall Celkově vzato, nejste nic víc než další cihla do zdi
Voice: Hlas:
„Wrong, Do it again!“ „Špatně! Udělej to znovu!“
„If you don’t eat yer meat, you can’t have any pudding! How can you have any pudding if you don’t eat yer meat?“ „Když nedojíš všechno maso, nemůžeš dostat žádný pudink! Jak bys mohl dostat nějaký pudink, když jsi nesnědl všechno maso?“
„You! Yes, you behind the bikesheds! Stand still laddy!“ „Ty! Ano, ty za těmi stojany na kola! Ani se nehni, chlapečku!“
We don’t need no education
We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone
Hey teachers leave them kids alone
All in all it’s just another brick in the wall
All in all you’re just another brick in the wall
Voice:
„Wrong, Do it again!“
„If you don’t eat yer meat, you can’t have any pudding! How can you have any pudding if you don’t eat yer meat?“
„You! Yes, you behind the bikesheds! Stand still laddy!“
Nepotřebujeme žádné vzdělání
Nepotřebujeme žádnou kontrolu myšlení
Žádný temný sarkasmus ve třídách
Učitelé, nechte děti být
Hej, učitelé, nechte děti být
Celkově vzato je to jen další cihla do zdi
Celkově vzato, nejste nic víc než další cihla do zdi
Hlas:
„Špatně! Udělej to znovu!“
„Když nedojíš všechno maso, nemůžeš dostat žádný pudink! Jak bys mohl dostat nějaký pudink, když jsi nesnědl všechno maso?“
„Ty! Ano, ty za těmi stojany na kola! Ani se nehni, chlapečku!“

Pinkovy školní útrapy pokračují.

„Další cihla do zdi, část 2“ Waters se zde nemůže smířit se zatuchlým prostředím – škrobeným, plným arogance a zpátečnictví. Kritikové použili text k této skladbě jako bič na cokoliv, co se jim na Pink Floyd nelíbilo. Hlavní námitky však měli moralisté proti tomu, že skladba je „výrazně proti vzdělávacímu systému“ a přitom neváhali Pink Floyd vtáhnout do problému samotné bezbranné děti tím, že členy školního pěveckého sboru ze sousedství nahrávacího studia „přinutili“ zpívat vokály o tom, že nepotřebují žádné vzdělání ani kontrolu myšlení. Paradoxem je, že členové sboru nedostali za svůj počin ani kopii alba (resp. dostali ji i s věnováním až poté, co si jejich učitel stěžoval u EMI).

Ve skutečnosti však Waters v této skladbě varuje před krutými a zkostnatělými učiteli, kteří zabraňují svobodnému rozvoji dítěte a nutí ho pohybovat se po stále stejných kolejích osvědčených postupů. Navazuje tak tématicky na předchozí The Happiest Days Of Our Lives.

Z této skladby se stala jedna z nejznámějších skladeb vůbec, nejen pro svůj pulzující basový riff a provokativní text. Není divu, že se stala například i hymnou studentů v Jihoafrické republice když se bouřili proti vzdělávacímu systému a byla tam proto zakázána.

Text uvedený v bookletu neodpovídá přesně skutečnosti – jednak je uvedena pouze první polovina (byť druhá je prakticky stejná) a jednak není přesný v některých detailech („leave the kids“ a „leave us kids“ apod.).

(Waters)
Mother do you think they’ll drop the bomb? Matko, myslíš, že svrhnou tu bombu?
Mother do you think they’ll like this song? Matko, myslíš, že se tahle píseň bude líbit?
Mother do think they’ll try to break my balls? Matko, myslíš, že se pokusí mě vykleštit?
Mother should I build a wall? Matko, měl bych postavit zeď?
Mother should I run for president? Matko, měl bych kandidovat na prezidenta?
Mother should I trust the government? Matko, měl bych věřit vládě?
Mother will they put me in the firing line? Matko, pošlou mě rovnou do první linie?
Ma is it just a waste of time? Mami, není to jen ztráta času?
Hush now baby, baby, don’t you cry Pst, děťátko, neplač
Mama’s gonna make all of your Maminka promění všechny tvé
Nightmares come true Noční můry ve skutečnost
Mama’s gonna put all of her fears into you Maminka na tebe přenese všechny své strachy
Mama’s gonna keep you right here Maminka tě schová právě tady
Under her wing Pod svým křídlem
She won’t let you fly but she might let you sing Nenechá tě létat, ale nechá tě zpívat
Mama’s gonna keep baby cosy and warm Maminka bude své děťátko mít vždy v teple a pohodlí
Ooooh Babe ooooh Babe oooh Babe, Ach zlatíčko, ach zlatíčko, ach zlatíčko
Of course mama’s gonna help build the wall Samozřejmě, že ti maminka pomůže postavit tu zeď
Mother do you think she’s good enough for me? Matko, myslíš, že je pro mě dost dobrá?
Mother do you think she’s dangerous to me? Matko, myslíš, že je pro mě nebezpečná?
Mother will she tear your little boy apart? Matko, že od tebe odtrhne tvého chlapečka?
Ooooh Ma – mother will she break my heart Ach Mami – matko, zlomí mi srdce?
Hush now baby, baby don’t you cry Pst, děťátko, neplač
Mama’s gonna check out all your girlfriends for you Maminka zkontroluje všechny tvé lásky
Mama won’t let anyone dirty get through. Maminka k tobě nepustí nikoho hříšného
Mama’s gonna wait up until you come in Maminka bude čekat, dokud nepřijdeš
Mama will always find out where Maminka vždycky zjistí, kde
You’ve been Jsi byl
Mama’s gonna keep baby healthy and clean Maminka tě bude udržovat vždy zdravého a čistého
Oooh Babe oooh Babe oooh Babe Ach zlatíčko, ach zlatíčko, ach zlatíčko
You’ll always be a Babe to me Vždycky pro mě budeš malé děťátko
Mother did it need to be so high? Matko, muselo to být tak moc?
Mother do you think they’ll drop the bomb?
Mother do you think they’ll like this song?
Mother do think they’ll try to break my balls?
Mother should I build a wall?
Mother should I run for president?
Mother should I trust the government?
Mother will they put me in the firing line?
Ma is it just a waste of time?
Hush now baby, baby, don’t you cry
Mama’s gonna make all of your
Nightmares come true
Mama’s gonna put all of her fears into you
Mama’s gonna keep you right here
Under her wing
She won’t let you fly but she might let you sing
Mama’s gonna keep baby cosy and warm
Ooooh Babe ooooh Babe oooh Babe,
Of course mama’s gonna help build the wall
Mother do you think she’s good enough for me?
Mother do you think she’s dangerous to me?
Mother will she tear your little boy apart?
Ooooh Ma – mother will she break my heart
Hush now baby, baby don’t you cry
Mama’s gonna check out all your girlfriends for you
Mama won’t let anyone dirty get through.
Mama’s gonna wait up until you come in
Mama will always find out where
You’ve been
Mama’s gonna keep baby healthy and clean
Oooh Babe oooh Babe oooh Babe
You’ll always be a Babe to me
Mother did it need to be so high?
Matko, myslíš, že svrhnou tu bombu?
Matko, myslíš, že se tahle píseň bude líbit?
Matko, myslíš, že se pokusí mě vykleštit?
Matko, měl bych postavit zeď?
Matko, měl bych kandidovat na prezidenta?
Matko, měl bych věřit vládě?
Matko, pošlou mě rovnou do první linie?
Mami, není to jen ztráta času?
Pst, děťátko, neplač
Maminka promění všechny tvé
Noční můry ve skutečnost
Maminka na tebe přenese všechny své strachy
Maminka tě schová právě tady
Pod svým křídlem
Nenechá tě létat, ale nechá tě zpívat
Maminka bude své děťátko mít vždy v teple a pohodlí
Ach zlatíčko, ach zlatíčko, ach zlatíčko
Samozřejmě, že ti maminka pomůže postavit tu zeď
Matko, myslíš, že je pro mě dost dobrá?
Matko, myslíš, že je pro mě nebezpečná?
Matko, že od tebe odtrhne tvého chlapečka?
Ach Mami – matko, zlomí mi srdce?
Pst, děťátko, neplač
Maminka zkontroluje všechny tvé lásky
Maminka k tobě nepustí nikoho hříšného
Maminka bude čekat, dokud nepřijdeš
Maminka vždycky zjistí, kde
Jsi byl
Maminka tě bude udržovat vždy zdravého a čistého
Ach zlatíčko, ach zlatíčko, ach zlatíčko
Vždycky pro mě budeš malé děťátko
Matko, muselo to být tak moc?

Malý Pink roste, dospívá, své strachy, běsy a obavy sdílí v rozhovoru se svou přespříliš pečující matkou.

„Matka“ V této písni Pinka poprvé napadá, jestli by nebylo lepší si kolem sebe postavit zeď. Waters připustil, že tato skladba není jen kritikou jeho vlastní matky a její výchovy, ale i „jakékoliv jiné matky, která své dítě drží tak zkrátka, že mu neumožňuje svobodně žít“.

Na skladbě se podílelo i několik dalších hudebníků, kteří nejsou uvedeni v seznamu účinkujících. Jsou to mimo jiné i Jeff Porcano (bicí), Lee Ritenour (kytara) a neznámý hráč na klávesy.

Zajímavostí je, že v bookletu, dokonce u některých reedic na CD, je odlišný text. Zatímco ve finálním mixu zpívá Waters „Is it just a waste of time“, tedy „Je to jen ztráta času?“, v bookletu je zřejmě původně zamýšlený verš „Mother, am I really dying“, tedy „Matko, opravdu umírám?“. Tato verze textu je použita také ve filmu The Wall. Mimochodem – spojení „Opravdu umírám?“ zde není použito poprvé. Objevuje se už v textu skladby Julia Dream.

(Waters)
brezhnev took afghanistan brežněv zabral afghánistán
begin took beirut begin zabral bejrút
galtieri took the union jack galtiery si vzal union jack
and maggie over lunch one day a maggie jednoho dne kolem oběda
took a cruiser with all hands sebrala křižník s celou posádkou
apparently to make him give it back aby ho patrně přinutila to vše vrátit zpět
brezhnev took afghanistan
begin took beirut
galtieri took the union jack
and maggie over lunch one day
took a cruiser with all hands
apparently to make him give it back
brežněv zabral afghánistán
begin zabral bejrút
galtiery si vzal union jack
a maggie jednoho dne kolem oběda
sebrala křižník s celou posádkou
aby ho patrně přinutila to vše vrátit zpět

„dej ty svý špinavý pracky pryč od mý pouště“ Druhou polovinu alba zahajuje nejlepší ukázka holofonické nahrávky – raketa, kterou zde rozhodně není možné přeslechnout, je údajně odpálena před posluchačem, proletí mu nad hlavou a exploduje za zády. Tohoto efektu prý nejlépe docílíte tak, že se postavíte přesně doprostřed mezi dva reproduktory (ne sluchátka, tam to moc nefunguje…).

Waters si neodpustil, aby se zde nezmínil o těch nejpalčivějších válečných problémech své doby (od Libanonu a Afghánistánu až po Falklandy – tedy onu pustinu, již obývalo jen několik lidí a tisíce ovcí).

(Waters)
they disembarked in ’45 vylodili se ve čtyřicátém pátém
and no one spoke and no one smiled a nikdo neřečnil, nikdo se nesmál
there were too many spaces in the line bylo totiž příliš mnoho volných míst v jejich řadách
gathered at the cenotaph shromážděni v památníku obětem
all agreed with the hand on heart přísahali s rukou na srdci
to sheath the sacrificial knifes že uloží své obětní nože
but now ale teď
she stands upon southampton dock už zase stojí v southamptonském doku
with her handkerchief s kapesníkem v ruce
and her summer frock clings a v letním kabátu co lepí se
to her wet body in the rain na její mokré tělo v dešti
in quiet desperation knuckles v tichém zoufalství klouby
white upon the slippery reins jí bělají jak svírá kluzké otěže
she bravely waves the boys goodbye again zatímco statečně mává chlapcům na šťastné shledání
and still the dark stain spreads between a stále jen temnota rozprostírá se
his shoulder blades mezi jeho lopatkami
a mute reminder of the poppy fields and graves tichá připomínka makových polí a hrobů
and when the fight was over a když boje konečně skončily
we spent what they had made strávili jsme, co provedli
but in the bottom of our hearts ale v hloubi našich srdcí
we felt the final cut jsme cítili to poslední bodnutí
they disembarked in ’45
and no one spoke and no one smiled
there were too many spaces in the line
gathered at the cenotaph
all agreed with the hand on heart
to sheath the sacrificial knifes
but now
she stands upon southampton dock
with her handkerchief
and her summer frock clings
to her wet body in the rain
in quiet desperation knuckles
white upon the slippery reins
she bravely waves the boys goodbye again
and still the dark stain spreads between
his shoulder blades
a mute reminder of the poppy fields and graves
and when the fight was over
we spent what they had made
but in the bottom of our hearts
we felt the final cut
vylodili se ve čtyřicátém pátém
a nikdo neřečnil, nikdo se nesmál
bylo totiž příliš mnoho volných míst v jejich řadách
shromážděni v památníku obětem
přísahali s rukou na srdci
že uloží své obětní nože
ale teď
už zase stojí v southamptonském doku
s kapesníkem v ruce
a v letním kabátu co lepí se
na její mokré tělo v dešti
v tichém zoufalství klouby
jí bělají jak svírá kluzké otěže
zatímco statečně mává chlapcům na šťastné shledání
a stále jen temnota rozprostírá se
mezi jeho lopatkami
tichá připomínka makových polí a hrobů
a když boje konečně skončily
strávili jsme, co provedli
ale v hloubi našich srdcí
jsme cítili to poslední bodnutí

„southamptonský dok“ Přístav v Southamptonu je místo, odkud již tradičně odjíždějí britští vojáci do různých válek a konfliktů, ten falklandský nevyjímaje. Je to také místo, kam se jich už tolik nevrací…

Skladba je asi nejotevřenějším obvinění Margaret Thatcherové za válku o Falklandy. To ona třímá kluzké otěže, zatímco statečně mává odplouvajícím vojákům na rozloučenou. Waters používal během svého sólového turné v roce 1987 pozměněný druhý verš druhé sloky („the slippery reins of state“), aby odstranil i ty poslední pochyby…

(Waters)
If you didn’t care what happened to me, Pokud se nebudeš starat, co se se mnou děje
And I didn’t care for you, A já se nebudu starat o tebe,
We would zig zag our way through the boredom and pain, Můžeme jen kličkovat svou cestou skrz nudu a bolest,
Occasionally glancing up through the rain, Jen někdy se mrknout k obloze skrz déšť,
Wondering which of the buggers to blame Pátrat, které další blázny pošpiníme příště
And watching for pigs on the wing. A dávat pozor na letící prasata
If you didn’t care what happened to me,
And I didn’t care for you,
We would zig zag our way through the boredom and pain,
Occasionally glancing up through the rain,
Wondering which of the buggers to blame
And watching for pigs on the wing.
Pokud se nebudeš starat, co se se mnou děje
A já se nebudu starat o tebe,
Můžeme jen kličkovat svou cestou skrz nudu a bolest,
Jen někdy se mrknout k obloze skrz déšť,
Pátrat, které další blázny pošpiníme příště
A dávat pozor na letící prasata

„LETÍCÍ PRASATA 1“ Jedna z vůbec nejosobnějších věcí, které Waters napsal. Jednoduchá lyrická skladba je určena Watersově ženě Carolyne. A je samozřejmě zpívána Rogerem. Tato první část a hudebně stejná druhá část, která album uzavírá, tvoří výrazný hudební, textový i lidský kontrast k drsnému materiálu mezi nimi. Waters tyto skladby k albu doplnil později (prý aby bylo jasné, že nejsou jen Psi, Prasata a Ovce).

Na amerických singlech byla tato první část vydána spojená s jinde nezaznamenaným kytarovým sólem (které Gilmour přenechal Snowy Whiteovi) s částí druhou, což z tohoto singlu tvoří vyhledávaný sběratelský kousek.

Příliš akustický zvuk této skladby podle kapely neumožňoval její použití jako úvodní skladby turné, proto byla vypouštěna. Waters tuto skladbu hrál až později během svých sólových turné.

(Waters/Gilmour)
You gotta be crazy, you gotta have a real need. Musíš být blázen, musí tě ovládat opravdový chtíč.
You gotta sleep on your toes, and when you’re on the street, Musíš spát ve stoje a když se ocitneš venku na ulici,
You gotta be able to pick out the easy meat with your eyes closed. Musíš být schopen najít si snadnou oběť i se zavřenýma očima.
And then moving in silently, down wind and out of sight, A pak, pohybujíc se tiše, po větru a nepozorován,
You gotta strike when the moment is right without thinking. Musíš v pravý okamžik bez rozmýšlení zaútočit.
And after a while, you can work on points for style. A za nějaký čas už můžeš jenom sbírat body za styl.
Like the club tie, and the firm handshake, Třeba za perfektní kravatu a dokonale pevný stisk ruky,
A certain look in the eye and an easy smile. Za pevný pohled do očí a nenucený úsměv.
You have to be trusted by the people that you lie to, Musíš být důvěryhodný pro lidi, kterým lžeš,
So that when they turn their backs on you, Takže sotva se k tobě zády obrátí,
You’ll get the chance to put the knife in. Dostaneš šanci vrazit do nich svůj nůž.
You gotta keep one eye looking over your shoulder. Musíš mít oči i vzadu.
You know it’s going to get harder, and harder and harder as you get older. Víš, že bude to těžší a těžší a těžší, čím budeš starší.
And in the end you’ll pack up and fly down south, A nakonec si sbalíš a odletíš na jih,
Hide your head in the sand, Schovat svou hlavu do písku,
Just another sad old man, Prostě jen další starý smutný muž,
All alone and dying of cancer. Úplně osamělý a umírající na rakovinu.
And when you loose control, you’ll reap the harvest you have sown. A až ztratíš nad vším kontrolu, sklidíš, co jsi zasel.
And as fear grows, the bad blood slows and turns to stone. A jak strach poroste, zlá krev bude tuhnout a změní se v kámen.
And it’s too late to loose the weight you used to need to throw around. A bude příliš pozdě zbavit se té váhy, kterou jsi využíval k ovládání
So have a good drown, as you go down, alone, Tak si užij topení, až budeš klesat úplně sám,
Dragged down by the stone. Stahován dolů tím balvanem.
I gotta admit that I’m a little bit confused. Musím připustit, že jsem z toho dost zmatený.
Sometimes it seems to me as if I’m just being used. A občas se mi zdá, jako bych byl jenom využívaný.
Gotta stay awake, gotta try and shake off this creeping malaise. Musím zůstat vzhůru a zkusit setřást ten plíživý pocit malátnosti.
If I don’t stand on my own ground, how can I find my own way out of this maze? Kdybych netrval na svém, jak bych potom našel cestu z toho bludiště?
Deaf, dumb and blind, you just keep on pretending Hluchý, němý a slepý už jenom pokračuješ v předstírání
That everyone’s expendable and no one has a real friend. Že každý je nahraditelný a nikdo nemá opravdového přítele.
And it seems to you the thing to do would be to isolate the winner. A tobě se zdá, že jediná věc, co bys mohl udělat, je izolovat vítěze.
And everything’s done under the sun, A všechno se to děje v záři tohoto slunce,
And you believe at heart, everyone’s a killer. A v hloubi srdce věříš, že každý z nás je hrah.
Who was born in a house full of pain. Kdo byl zrozen v domě plném bolesti.
Who was trained not to spit in the fan. Kdo byl vycvičen, aby neplivl na fanouška.
Who was told what to do by the man. Komu ten muž řekl, co má dělat.
Who was broken by trained personnel. Kdo byl zlomen vyškoleným personálem.
Who was fitted with collar and chain. Kdo byl zkrocen obojkem a řetězem.
Who was given a pat on a back. Koho poplácali po zádech.
Who was breaking away from the pack. Kdo utekl ze smečky.
Who was only a stranger at home. Kdo byl jen cizincem ve svém domě.
Who was ground down in the end. Kdo byl nakonec na dně.
Who was found dead in the phone. Kdo byl nalezen mrtvý u telefonu.
Who was dragged down by the stone. Kdo byl stažen dolů tím balvanem.
You gotta be crazy, you gotta have a real need.
You gotta sleep on your toes, and when you’re on the street,
You gotta be able to pick out the easy meat with your eyes closed.
And then moving in silently, down wind and out of sight,
You gotta strike when the moment is right without thinking.
And after a while, you can work on points for style.
Like the club tie, and the firm handshake,
A certain look in the eye and an easy smile.
You have to be trusted by the people that you lie to,
So that when they turn their backs on you,
You’ll get the chance to put the knife in.
You gotta keep one eye looking over your shoulder.
You know it’s going to get harder, and harder and harder as you get older.
And in the end you’ll pack up and fly down south,
Hide your head in the sand,
Just another sad old man,
All alone and dying of cancer.
And when you loose control, you’ll reap the harvest you have sown.
And as fear grows, the bad blood slows and turns to stone.
And it’s too late to loose the weight you used to need to throw around.
So have a good drown, as you go down, alone,
Dragged down by the stone.
I gotta admit that I’m a little bit confused.
Sometimes it seems to me as if I’m just being used.
Gotta stay awake, gotta try and shake off this creeping malaise.
If I don’t stand on my own ground, how can I find my own way out of this maze?
Deaf, dumb and blind, you just keep on pretending
That everyone’s expendable and no one has a real friend.
And it seems to you the thing to do would be to isolate the winner.
And everything’s done under the sun,
And you believe at heart, everyone’s a killer.
Who was born in a house full of pain.
Who was trained not to spit in the fan.
Who was told what to do by the man.
Who was broken by trained personnel.
Who was fitted with collar and chain.
Who was given a pat on a back.
Who was breaking away from the pack.
Who was only a stranger at home.
Who was ground down in the end.
Who was found dead in the phone.
Who was dragged down by the stone.
Musíš být blázen, musí tě ovládat opravdový chtíč.
Musíš spát ve stoje a když se ocitneš venku na ulici,
Musíš být schopen najít si snadnou oběť i se zavřenýma očima.
A pak, pohybujíc se tiše, po větru a nepozorován,
Musíš v pravý okamžik bez rozmýšlení zaútočit.
A za nějaký čas už můžeš jenom sbírat body za styl.
Třeba za perfektní kravatu a dokonale pevný stisk ruky,
Za pevný pohled do očí a nenucený úsměv.
Musíš být důvěryhodný pro lidi, kterým lžeš,
Takže sotva se k tobě zády obrátí,
Dostaneš šanci vrazit do nich svůj nůž.
Musíš mít oči i vzadu.
Víš, že bude to těžší a těžší a těžší, čím budeš starší.
A nakonec si sbalíš a odletíš na jih,
Schovat svou hlavu do písku,
Prostě jen další starý smutný muž,
Úplně osamělý a umírající na rakovinu.
A až ztratíš nad vším kontrolu, sklidíš, co jsi zasel.
A jak strach poroste, zlá krev bude tuhnout a změní se v kámen.
A bude příliš pozdě zbavit se té váhy, kterou jsi využíval k ovládání
Tak si užij topení, až budeš klesat úplně sám,
Stahován dolů tím balvanem.
Musím připustit, že jsem z toho dost zmatený.
A občas se mi zdá, jako bych byl jenom využívaný.
Musím zůstat vzhůru a zkusit setřást ten plíživý pocit malátnosti.
Kdybych netrval na svém, jak bych potom našel cestu z toho bludiště?
Hluchý, němý a slepý už jenom pokračuješ v předstírání
Že každý je nahraditelný a nikdo nemá opravdového přítele.
A tobě se zdá, že jediná věc, co bys mohl udělat, je izolovat vítěze.
A všechno se to děje v záři tohoto slunce,
A v hloubi srdce věříš, že každý z nás je hrah.
Kdo byl zrozen v domě plném bolesti.
Kdo byl vycvičen, aby neplivl na fanouška.
Komu ten muž řekl, co má dělat.
Kdo byl zlomen vyškoleným personálem.
Kdo byl zkrocen obojkem a řetězem.
Koho poplácali po zádech.
Kdo utekl ze smečky.
Kdo byl jen cizincem ve svém domě.
Kdo byl nakonec na dně.
Kdo byl nalezen mrtvý u telefonu.
Kdo byl stažen dolů tím balvanem.

„PSI“ Přepracovaná verze skladby You’ve Got To Be Crazy, kterou hráli Pink Floyd již od roku 1974, tedy dlouho před tím, než bylo album Animals uvedeno na trh (živá verze z roku 1974 byla vydána v rámci Wish You Were Here Immersion Box Set).

Píseň je zcela v duchu celého alba ovlivněna Orwellovou farmou zvířat, hlavním motivem jsou v tomto případě Psi – vojáci, policajti, slepě vykonávající příkazy svých pánů. Watersův text je silně zaměřen proti bezcitnosti v jednání a nenasytnosti. Objevuje se tu i motiv kamene stahujícího svou oběť dolů a i když je tato fráze použita jen v samotném závěru skladby, tato myšlenka prostupuje celou písní.

Vokály sdílí Gilmour s Watersem.

Během nahrávání této skladby občas problesklo stejné napětí, jaké provázelo vznik alba Wish You Were Here. Jedním z typických případů bylo, když Gilmour natočil kytarové sólo, na které byl velmi hrdý a Waters ho odmítl a přinutil Gilmoura kytaru nahrát znovu. Celkově však byla atmosféra přece jen lepší, podle vzpomínek Nicka Masona se opět vracela nálada, kdy se do práce všichni těšili.

V písni zůstal také původní verš, pocházející již z textu You’ve Got To Be Crazy: „Who was trained not to spit in the fan“, tedy „Kdo byl vycvičen, aby neplivl na fanouška“. Je důkazem, že zžíravé pocity nenávisti ke slepě obdivujícím fanouškům pronásledovaly Rogera Waterse dlouho před osudným incidentem v Montrealu, kde na jednoho z fanoušků skutečně plivl a odstartoval tak dvouleté období osobní katarze, jež vyvrcholilo veledílem The Wall

(Waters)
Welcome my son welcome to the machine Vítej můj synu vítej v téhle mašinérii
Where have you been Kdepak jsi byl?
It’s alright we know where you’ve been To je v pořádku, my víme, kde jsi byl
You’ve been in the pipeline, filling in time, Byl jsi v projektu, vyplňoval jsi čas
Provided with toys and ‚Scouting for Boys Se svými hračkami a příručkou ‚Skauting pro chlapce‘
You bought a guitar to punish your ma Koupil jsi kytaru, abys potrestal svou mámu
And you didn’t like school A neměl jsi rád školu
And you know you’re nobody’s fool A víš, že tě nikdo jen tak neošálí
So welcome to the machine Tak vítej v téhle mašinérii
Welcome my son welcome to the machine Vítej můj synu, vítej v téhle mašinérii
What did you dream O čem jsi snil?
It’s alright we told you what to dream To je v pořádku, řekli jsme ti, o čem máš snít
You dreamed of a big star, he played a mean guitar Snil jsi o velké hvězdě, která hraje na sólovou kytaru
He always ate in the Steak Bar Která vždycky jí ve Steak Baru
He loved to drive in his Jaguar Která miluje jízdu ve svém Jaguáru
So welcome to the machine Tak vítej v téhle mašinérii
Welcome my son welcome to the machine
Where have you been
It’s alright we know where you’ve been
You’ve been in the pipeline, filling in time,
Provided with toys and ‚Scouting for Boys
You bought a guitar to punish your ma
And you didn’t like school
And you know you’re nobody’s fool
So welcome to the machine
Welcome my son welcome to the machine
What did you dream
It’s alright we told you what to dream
You dreamed of a big star, he played a mean guitar
He always ate in the Steak Bar
He loved to drive in his Jaguar
So welcome to the machine
Vítej můj synu vítej v téhle mašinérii
Kdepak jsi byl?
To je v pořádku, my víme, kde jsi byl
Byl jsi v projektu, vyplňoval jsi čas
Se svými hračkami a příručkou ‚Skauting pro chlapce‘
Koupil jsi kytaru, abys potrestal svou mámu
A neměl jsi rád školu
A víš, že tě nikdo jen tak neošálí
Tak vítej v téhle mašinérii
Vítej můj synu, vítej v téhle mašinérii
O čem jsi snil?
To je v pořádku, řekli jsme ti, o čem máš snít
Snil jsi o velké hvězdě, která hraje na sólovou kytaru
Která vždycky jí ve Steak Baru
Která miluje jízdu ve svém Jaguáru
Tak vítej v téhle mašinérii

„VÍTEJ V TÉHLE MAŠINÉRII“ Původní verzi této skladby přinesl Waters do studia v momentě, kdy ještě nebyl dopsaný text a hudba byla vytvořena na VCS3 syntezátor. Skladba plně vyjadřuje Watersovo opovržení a znechucení zábavním průmyslem, hlavně v oblasti hudby. Waters měl pocit, že v hudbě už vůbec nerozhoduje umění, natož člověk jako jednotlivec a interpret. Rozhodují jenom peníze. Vyjádřil tak také náladu při nahrávání alba.

Skupina tuto skladbu několikrát na koncertech ohlašovala jako „The Machine Song“ a má se za to, že je to pracovní název skladby.

(Waters/Gilmour)
So so you think you can tell Tak, tak ty si myslíš, že dokážeš odlišit
Heaven from hell Nebe od pekla
Blue skies from pain Modrou oblohu od bolesti
Can you tell a green field Že umíš rozeznat zelená pole
From a cold steel rail Od chladné oceli
A smile from a veil Úsměv z pod závoje
Do you think you can tell Myslíš, že to dokážeš poznat
Did they get you to trade A už tě donutili vyhandlovat
Your heroes for ghosts Tvé hrdiny za strašidla?
Hot ashes for trees Žhavý popel za stromy?
Hot air for a cool breeze Horký vzduch za chladivý vánek?
Cold comfort for change Studený komfort za změnu?
Did you exchange A vyměnil jsi
A walk on part in the war Bratrství ve válce
For a lead role in a cage Za hlavní roli v téhle kleci?
How I wish Jak bych si přál
How I wish you were here Jak bych si přál, abys tu byl
We’re just two lost souls swimming in a fish bowl Jsme jen dvě ztracené duše plovoucí v akváriu
Year after year Rok za rokem
Running over the same old ground Potloukáme se pořád po tom samém dvorku
What have we found Co jsme našli?
The same old fears Stále stejné obavy
Wish you were here Přál bych si, abys tu byl
So so you think you can tell
Heaven from hell
Blue skies from pain
Can you tell a green field
From a cold steel rail
A smile from a veil
Do you think you can tell
Did they get you to trade
Your heroes for ghosts
Hot ashes for trees
Hot air for a cool breeze
Cold comfort for change
Did you exchange
A walk on part in the war
For a lead role in a cage
How I wish
How I wish you were here
We’re just two lost souls swimming in a fish bowl
Year after year
Running over the same old ground
What have we found
The same old fears
Wish you were here
Tak, tak ty si myslíš, že dokážeš odlišit
Nebe od pekla
Modrou oblohu od bolesti
Že umíš rozeznat zelená pole
Od chladné oceli
Úsměv z pod závoje
Myslíš, že to dokážeš poznat
A už tě donutili vyhandlovat
Tvé hrdiny za strašidla?
Žhavý popel za stromy?
Horký vzduch za chladivý vánek?
Studený komfort za změnu?
A vyměnil jsi
Bratrství ve válce
Za hlavní roli v téhle kleci?
Jak bych si přál
Jak bych si přál, abys tu byl
Jsme jen dvě ztracené duše plovoucí v akváriu
Rok za rokem
Potloukáme se pořád po tom samém dvorku
Co jsme našli?
Stále stejné obavy
Přál bych si, abys tu byl

„PŘÁL BYCH SI, ABYS TU BYL“ Jedná se snad o jedinou píseň v historii Pink Floyd, ke které existoval text dříve než hudba. Skladba plynule přechází z předchozí Have A Cigar, spojená s ní zvukem levného tranzistorového rádia, které se někdo pokouší naladit na frekvenci, která by se mu líbila, až „náhodou“ natrefí na Wish You Were Here…a nechá ji tam.

Skladba je melancholická, zpívá ji David Gilmour s doprovodem akustické kytary a stejně jako Shine On You Crazy Diamond je především o Sydovi. Nebo jak se později vyjádřili Pink Floyd, o komkoliv kdo tu prostě není, kdo nám chybí…

Původně mělo být součástí skladby výrazné houslové sólo, které nahrál virtuos Stéphan Grapelli. Za nahrávku dostal 300 liber. Ovšem skupině se mix nelíbil a housle nakonec překrylo pro Floyd „typické“ skučení větru. Z houslového partu zbylo jen několik málo tónů (navíc sotva slyšitelných). Pracovní verze s uvedeným houslovým sólem byla vydána v rámci Wish You Were Here Immersion Box Set.

Skladba Wish You Were Here je dnes spolu s Another Brick In The Wall, Part 2 asi nejznámnější písní Pink Floyd mezi „nefanoušky“ skupiny.

(Gilmour/Wright/Waters)
Remember when you were young you shone like the sun Vzpomeň si, když jsi byl ještě mladý, zářil jsi jako slunce
Shine on you crazy diamond Záři dál, ty bláznivý démante
Now there’s a look in your eyes like black holes in the sky Teď vypadá pohled v tvých očích jako černé díry na obloze
Shine on you crazy diamond Záři dál, ty bláznivý démante
You were caught on the cross-fire of childhood and stardom Byl jsi lapen na rozcestí mezi dětstvím a úspěchem
Blown on the steel breeze Unášen ocelovým vánkem
Come on you target for faraway laughter Pojď, ty, kterému se všichni jen z dálky smáli
Come on you stranger Pojď, ty cizinče
You legend you martyr and shine Ty legendo, ty mučedníku a záři
You reached for the secret too soon Všechna tajemství odhalil jsi příliš brzo
You cried for the moon Chtěl jsi nemožné
Shine on you crazy diamond Záři dál, ty bláznivý démante
Threatened by shadows at night and exposed in the light V noci ohrožován stíny a vystaven světlu
Shine on you crazy diamond Záři dál, ty bláznivý démante
Well you wore out your welcome with random precision No vlastně ses vyčerpal svým nástupem s náhodnou precizností
Rode on the steel breeze Osedlal sis ocelový vánek
Come on you raver you seer of visions Pojď, ty blouznivče, ty vizionáři
Come on you painter Pojď ty malíři
You piper you prisoner and shine Ty pištče, ty vězni a záři
Nobody knows where you are how near or how far Nikdo neví, kde jsi, jak blízko či daleko
Shine on you crazy diamond Záři dál, ty bláznivý démante
Pile on many more layers and I’ll be joining you there Navrš na sebe ještě spousty vrstev a tam se setkáme
Shine on you crazy diamond Záři dál, ty bláznivý démante
And we’ll bask in the shadow of yesterday’s triumph Pak budeme se vyhřívat ve stínu včerejšího triumfu
And sail on the steel breeze A plout na ocelovém vánku
Come on you boy-child, you winner and loser come on you miner for truth and delusion and shine Pojď, ty chlapče, ty vítězi i poražený, pojď, ty horníku pravdy a klamu a záři
Remember when you were young you shone like the sun
Shine on you crazy diamond
Now there’s a look in your eyes like black holes in the sky
Shine on you crazy diamond
You were caught on the cross-fire of childhood and stardom
Blown on the steel breeze
Come on you target for faraway laughter
Come on you stranger
You legend you martyr and shine
You reached for the secret too soon
You cried for the moon
Shine on you crazy diamond
Threatened by shadows at night and exposed in the light
Shine on you crazy diamond
Well you wore out your welcome with random precision
Rode on the steel breeze
Come on you raver you seer of visions
Come on you painter
You piper you prisoner and shine
Nobody knows where you are how near or how far
Shine on you crazy diamond
Pile on many more layers and I’ll be joining you there
Shine on you crazy diamond
And we’ll bask in the shadow of yesterday’s triumph
And sail on the steel breeze
Come on you boy-child, you winner and loser come on you miner for truth and delusion and shine
Vzpomeň si, když jsi byl ještě mladý, zářil jsi jako slunce
Záři dál, ty bláznivý démante
Teď vypadá pohled v tvých očích jako černé díry na obloze
Záři dál, ty bláznivý démante
Byl jsi lapen na rozcestí mezi dětstvím a úspěchem
Unášen ocelovým vánkem
Pojď, ty, kterému se všichni jen z dálky smáli
Pojď, ty cizinče
Ty legendo, ty mučedníku a záři
Všechna tajemství odhalil jsi příliš brzo
Chtěl jsi nemožné
Záři dál, ty bláznivý démante
V noci ohrožován stíny a vystaven světlu
Záři dál, ty bláznivý démante
No vlastně ses vyčerpal svým nástupem s náhodnou precizností
Osedlal sis ocelový vánek
Pojď, ty blouznivče, ty vizionáři
Pojď ty malíři
Ty pištče, ty vězni a záři
Nikdo neví, kde jsi, jak blízko či daleko
Záři dál, ty bláznivý démante
Navrš na sebe ještě spousty vrstev a tam se setkáme
Záři dál, ty bláznivý démante
Pak budeme se vyhřívat ve stínu včerejšího triumfu
A plout na ocelovém vánku
Pojď, ty chlapče, ty vítězi i poražený, pojď, ty horníku pravdy a klamu a záři

„ZÁŘI DÁL, BLÁZNIVÝ DÉMANTE“ Rozsáhlou kompozici, věnovanou Sydu Barrettovi, tvoří v konečné podobě na albu Wish You Were Here devět částí. Prvních pět z nich album zahajuje a obvykle jsou uváděny jako Shine On You Crazy Diamonds (parts 1-5), zbylé 4 pak album uzavírají jako Shine On You Crazy Diamonds (parts 6-9). Při své premiéře ve Francii v červnu 1974 a na dalších koncertech před vydáním na albu byla tato skladba hrána jako jeden celek nebo také v různých varintách s některými vybranými částmi. Společně s dalšími dvěma dlouhými skladbami (Raving And Drooling a Gotta Be Crazy, které se staly základem pro další album Animals), tak tvořila značnou část vystoupení. Zajímavostí je, že podle některých dobových kritik byl tento nový materiál „nezajímavý, postrádající melodii a zcela dle zvyku Pink Floyd příliš a příliš dlouhý“. A přesto se Shine On You Crazy Diamond později stala jednou ze stěžejních skladeb Pink Floyd a také jedním z klenotů rockové historie.

Původně byla skladba inspirována Gilmourovým melancholickým kytarovým tématem, které bylo nahráno s vynikajícím doprovodem kláves Ricka Wrighta. Melodie skvěle odráží jakousi melancholii a smutek v textu, který je zcela bez pochyb o Sydu Barrettovi – tvoří jedinou výjimku, kdy se Waters věnoval ve své písni svému bývalému kolegovi a dlouholetému příteli naplno a bez jakéhokoliv skrývání.

Nahrávání této skladby bylo doprovázeno (kromě dusné atmosféry ve studiu) mnoha drobnými, ale nesmírně vyčerpávajícími problémy. Pro album nebyl nikdo ve skutečnosti „zapálený“ a skupina pracovala víceméně mechanicky a bez ducha (což ovšem není na albu nijak poznat), pod značným tlakem producenta a nahrávací společnosti, aby už už bylo k dispozici nové album „veleslavné“ skupiny, jež dobyla svět předchozím The Dark Side Of The Moon. Z této situace také vzešel motiv obalu alba. Je celkem známý přístup Davida Gilmoura, který navrhoval použít na jednu stranu již téměř hotovou Shine On You Crazy Diamond a „druhou stranu něčím zaplácnout“, ať je klid. Waters náladu ve studiu komentoval například tak, že titul by klidně mohl být „Wish We Were Here“, tedy „přál bych si, abychom tu byli my“. Často také docházelo k drobným nehodám. Například se kapele zdálo, že první nahrávka není dost dobrá, a tak po týdnech úmorné práce začali nahrávat znovu. Když už se zdálo, že je nahrávka v pořádku, zjistilo se, že nějaký zvukař přidal na některé stopy omylem echo a skladba tak byla opět nepoužitelná. Nálada ve studiu tomu odpovídala…

Při pozdějších živých vystoupeních byly a jsou často hrány části 1-5 (případně části 2-5), případně doplněné o část 7 s textem.

(Waters)
Little by little the night turns around Kousek po kousku se kolem šíří noc
Counting the leaves which tremble at dawn Počítá listy které padají za úsvitu
Lotuses lean on each other in yearning Lotosy navzájem opřeny o sebe snaží se přežívat
Under the eaves the swallow is resting Po okapem vlaštovka odpočívá
Set the controls for the heart of the Sun Zadejte kurz směr srdce Slunce
Over the mountain watching the watcher Přes horu pozorovatel hledí
Breaking the darkness waking the grapevine Zaháněje temnotu a vinnou révu probouzeje
Knowledge of love is knowledge of shadow Znalost lásky je znalostí stínu
Love is the shadow that ripens the wine Láska je stín který vínu pomáhá zrát
Set the controls for the heart of the Sun Zadejte kurz směr srdce Slunce
Witness the man who raves at the wall Svědectví muže jenž běsní u zdi
Making the shape of his questions to Heaven Jenž dal tvar otázkám na něž nebe se ptal
Whether the sun will fall in the evening Jestli Slunce večer zapadne
Will he remember the lesson of giving Bude si pamatovat lekci dávání
Set the controls for the heart of the Sun Zadejte kurz směr srdce Slunce
The heart of the Sun Srdce Slunce
Little by little the night turns around
Counting the leaves which tremble at dawn
Lotuses lean on each other in yearning
Under the eaves the swallow is resting
Set the controls for the heart of the Sun
Over the mountain watching the watcher
Breaking the darkness waking the grapevine
Knowledge of love is knowledge of shadow
Love is the shadow that ripens the wine
Set the controls for the heart of the Sun
Witness the man who raves at the wall
Making the shape of his questions to Heaven
Whether the sun will fall in the evening
Will he remember the lesson of giving
Set the controls for the heart of the Sun
The heart of the Sun
Kousek po kousku se kolem šíří noc
Počítá listy které padají za úsvitu
Lotosy navzájem opřeny o sebe snaží se přežívat
Po okapem vlaštovka odpočívá
Zadejte kurz směr srdce Slunce
Přes horu pozorovatel hledí
Zaháněje temnotu a vinnou révu probouzeje
Znalost lásky je znalostí stínu
Láska je stín který vínu pomáhá zrát
Zadejte kurz směr srdce Slunce
Svědectví muže jenž běsní u zdi
Jenž dal tvar otázkám na něž nebe se ptal
Jestli Slunce večer zapadne
Bude si pamatovat lekci dávání
Zadejte kurz směr srdce Slunce
Srdce Slunce

„Zadejte kurz směr srdce slunce“ Název této hypnotické skladby je vychází z citátu Williama S. Borroughse. Pink Floyd ji hráli již od roku 1967, tedy ještě se Sydem Barrettem. Je známým faktem, že Syd stačil nahrát některé úryvky pro album Saucerful Of Secrets a že David Gilmour jeho práci dokončil. Tato skladba je tedy pravděpodobně jedinou v historii kapely, která se objevila na některém z alb a kterou nahráli Pink Floyd v pětičlenném obsazení. Text, který je Watersovým počinem, hledá údajně inspiraci v jedné z knih klasické čínské poezie.

Skladbu s velkou oblibou zařazuje Roger Waters do setlistů svých vystoupení a píseň bývá také velmi vřele přijímána. Byla také součástí koncertního programu Nick Mason`s Saucerful Of Secrets.

(Waters/Gilmour/Wright)
Breathe, breathe in the air Dýchej, vdechuj vzduch
Don’t be afraid to care Neboj se zajímat o svět kolem
Leave but don’t leave me Jdi, ale neopouštěj mě
Look around, choose your own ground Rozhlídni se okolo a vyber si svoje zázemí
For long you live and high you fly Dlouho žiješ a vysoko létáš
And smiles you’ll give and tears you’ll cry A úsměvy, které rozdáš a slzy, které vypláčeš
And all you touch and all you see A vše, čeho se dotkneš, vše, co uvidíš
Is all your life will ever be Bude celým tvým životem
Run rabbit run Utíkej, králíku, utíkej
Dig that hole, forget the sun Vyhrab si díru, zapomeň na slunce
And when at last the work is done A když je práce konečně hotová
Don’t sit down it’s time to dig another one Nesedej si, je čas vyhrabat další
For long you live and high you fly Dlouho žiješ a vysoko létáš
But only if you ride the tide Ale jen když jdeš s hlavním proudem
And balanced on the biggest wave Vybalancovaný na nevětší vlně
You race towards an early grave Závodíš k brzkému hrobu
Breathe, breathe in the air
Don’t be afraid to care
Leave but don’t leave me
Look around, choose your own ground
For long you live and high you fly
And smiles you’ll give and tears you’ll cry
And all you touch and all you see
Is all your life will ever be
Run rabbit run
Dig that hole, forget the sun
And when at last the work is done
Don’t sit down it’s time to dig another one
For long you live and high you fly
But only if you ride the tide
And balanced on the biggest wave
You race towards an early grave
Dýchej, vdechuj vzduch
Neboj se zajímat o svět kolem
Jdi, ale neopouštěj mě
Rozhlídni se okolo a vyber si svoje zázemí
Dlouho žiješ a vysoko létáš
A úsměvy, které rozdáš a slzy, které vypláčeš
A vše, čeho se dotkneš, vše, co uvidíš
Bude celým tvým životem
Utíkej, králíku, utíkej
Vyhrab si díru, zapomeň na slunce
A když je práce konečně hotová
Nesedej si, je čas vyhrabat další
Dlouho žiješ a vysoko létáš
Ale jen když jdeš s hlavním proudem
Vybalancovaný na nevětší vlně
Závodíš k brzkému hrobu

„DÝCHEJ“ Tato skladba měla více názvů. Jednak tento, jednak „Breathe In The Air“ nebo „Breathe (In The Air)“. Snadno se zaměňuje s „Breathe“ z Watersova alba „The Body“, ze kterého snad i hudebně vychází. Uváděna byla také jako jedna skladba se Speak to Me.

Pink Floyd nehráli tuto skladbu samostatně, uváděna byla pouze v těch show, jejichž součástí bylo celé album The Dark Side Of The Moon, avšak Roger Waters ji během svých turné samostatně uvádí.

Píseň je metaforou, narážkou na to, že hnát se za něčím, podléhat tlaku společnosti a podvolovat se jejím pravidlům a požadavkům je cesta do záhuby. Spojení „ride the tide“ (doslova „jet příliv“ nebo „jet s přílivem“) je frází, znamenající „většinové rozhodnutí“. Smyslem je tedy ono podvolení se tlaku společnosti a v rámci vyznění jsme použili spojení „jít s hlavním proudem“.

(Gilmour/Wright)
Ticking away the moments that make up a dull day Odtikávání okamžiků, které tvoří nudný den
You fritter and waste the hours in an offhand way Nenápadně mrháš a plýtváš hodinami
Kicking around on a piece of ground in your home town Zakopán na kusu země v tvém rodném městě
Waiting for someone or something to show you the way Čekající na někoho nebo na něco, co ti ukáže cestu
Tired of lying in the sunshine, staying home to watch the rain Unaven poleháváním na slunci, zůstávajíc doma pozoruješ déšť
You are young and life is long and there is time to kill today Jsi mladý a život je dlouhý, je čas zabít dnešek
And then one day you find, ten years have got behind you A pak jednoho dne zjistíš, že máš deset let za sebou
No one told you when to run, you missed the starting gun Nikdo ti neřekl, kdy máš vyběhnout, zaspal jsi startovní výstřel
And you run and you run to catch up with the sun, A běžíš a běžíš abys dohnal slunce,
but it’s sinking ale to už zapadá
And racing around to come up behind you again A obíhá kolem, aby se zas objevilo za tebou
The sun is the same in a relative way, but you’re older To slunce je svým způsobem stále stejné, ale ty jsi starší
Shorter of breath and one day closer to death Dech se ti krátí, o další den blížší smrti
Every year is getting shorter, never seem to find the time Každá další rokje kratší, nikdy si nenajdeš čas
Plans that either come to nought or half a page of scribbled lines Plány, jež přijdou vniveč nebo půl stránky načmáraných řádků
Hanging on in quiet desperation is the English way Setrvávat v tichém zoufalství je anglický způsob
The time has gone the song is over, Čas uběhl, píseň skončila,
Thought I’d something more to say Myslel jsem, že mám víc co říct
Home, home again Doma, znovu doma
I like to be here when I can Jsem tu rád, když mohu
When I come home cold and tired Když přijdu domů, prochladlý a unavený
It’s good to warm my bones beside the fire Je fajn ohřát si své kosti vedle ohně
Far away across the fields Daleko přes pole
The tolling of an iron bell Zvonění železného zvonu
Calls the faithful to their knees Svolává věřící, aby padli na kolena
To hear the softly spoken magic spells A vyslechli potichu vyřčená magická zaklínadla
Ticking away the moments that make up a dull day
You fritter and waste the hours in an offhand way
Kicking around on a piece of ground in your home town
Waiting for someone or something to show you the way
Tired of lying in the sunshine, staying home to watch the rain
You are young and life is long and there is time to kill today
And then one day you find, ten years have got behind you
No one told you when to run, you missed the starting gun
And you run and you run to catch up with the sun,
but it’s sinking
And racing around to come up behind you again
The sun is the same in a relative way, but you’re older
Shorter of breath and one day closer to death
Every year is getting shorter, never seem to find the time
Plans that either come to nought or half a page of scribbled lines
Hanging on in quiet desperation is the English way
The time has gone the song is over,
Thought I’d something more to say
Home, home again
I like to be here when I can
When I come home cold and tired
It’s good to warm my bones beside the fire
Far away across the fields
The tolling of an iron bell
Calls the faithful to their knees
To hear the softly spoken magic spells
Odtikávání okamžiků, které tvoří nudný den
Nenápadně mrháš a plýtváš hodinami
Zakopán na kusu země v tvém rodném městě
Čekající na někoho nebo na něco, co ti ukáže cestu
Unaven poleháváním na slunci, zůstávajíc doma pozoruješ déšť
Jsi mladý a život je dlouhý, je čas zabít dnešek
A pak jednoho dne zjistíš, že máš deset let za sebou
Nikdo ti neřekl, kdy máš vyběhnout, zaspal jsi startovní výstřel
A běžíš a běžíš abys dohnal slunce,
ale to už zapadá
A obíhá kolem, aby se zas objevilo za tebou
To slunce je svým způsobem stále stejné, ale ty jsi starší
Dech se ti krátí, o další den blížší smrti
Každá další rokje kratší, nikdy si nenajdeš čas
Plány, jež přijdou vniveč nebo půl stránky načmáraných řádků
Setrvávat v tichém zoufalství je anglický způsob
Čas uběhl, píseň skončila,
Myslel jsem, že mám víc co říct
Doma, znovu doma
Jsem tu rád, když mohu
Když přijdu domů, prochladlý a unavený
Je fajn ohřát si své kosti vedle ohně
Daleko přes pole
Zvonění železného zvonu
Svolává věřící, aby padli na kolena
A vyslechli potichu vyřčená magická zaklínadla

„ČAS“ Tato skladba je velmi slavná díky své úvodní kakofonii, která obsahuje zvuk bezpočtu hodinových strojků, jež naráz začnou zvonit, odbíjet a cinkat ve všech možných zvukových podobách. Tento kousek byl nahrán zároveň i jako jakýsi test kvadrofonního zařízení ve studiu EMI a je také dobrým testovacím materiálem pro různá přehrávací zařízení (ta nepříliš kvalitní si s takovým přívalem „výšek“ prostě neporadí). Celé to má vyjadřovat Watersův strach ze stárnutí (stejně jako mnohem výmluvněji text, který následuje) a také jeho strach z toho, že čas jen tak plyne kolem a vlastně nic se neděje (docela ironie, když si uvědomíme Watersovy osudy…). Gilmour a Wright později zpívali tento kus, doprovázeni doprovodnými zpěvačkami.

Gilmourova hra na kytaru je v této skladbě s ničím nesrovnatelná a jeho sólo zde je často citováno a bylo i několikrát přepsáno v různých učebnicích hry na kytaru.

Původní verze skladby, uváděná živě před vydáním alba, byla mnohem pomalejší a s výrazně vyššími vokály.

Watersův text, který se zmiňuje o „setrvávání v tichém zoufalství“ a o „pravém angličanství“ vychází z autobiografické knihy s názvem „Walden“ z roku 1854 autora Henry Davida Thoreaua, kde se objevují věty typu „masy mužů jen tráví své životy v tichém zoufalství“.

„Dýchej (Repríza)“ Po konci písně Time s jejím ponurým textem přichází skladba Breathe Reprise. Na některých vydáních je uváděna jako samostatné skladba, někdy je odlišena jiným formátem písma v názvu, někdy jako samostatná skladba zcela chybí a je součástí Time. Jedná se jen o krátkou skladbu s textem, který je přeci jen o dost optimističtější a svým smířlivým vyzněním koriguje depresivní vyznění Time.

(Waters)
Money, get away Prachy, utíkej
Get a good job with more pay and you’re O.K. Sežeň si práci s dobrým platem a jsi v pohodě
Money it’s a gas Prachy, to je síla
Grab that cash with both hands and make a stash Sbal ty prachy oběma rukama a začni si užívat
New car, caviar, four star daydream, Nový fáro, kaviár, čtyřhvězdičkovej sen
Think I´ll buy me a football team Myslím, že si koupím fotbalovej tým
Money get back Prachy, drž se zpátky
I’m all right jack keep your hands off of my stack Nejsem zlej, Jacku, ale ruce pryč od mý hromádky
Money it’s a hit Prachy, to je hit
But don’t give me that do goody good bullshit Necpi mi ty okázalý sračky
I’m in the hi-fidelity first class travelling set Cestuju prvotřídní soupravou, pro nejvyšší společnost
And I think I need a Lear jet A myslím, že potřebuju soukromej tryskáč
Money it’s a crime Prachy, to je zločin
Share it fairly but don’t take a slice of my pie Rozděl se spravedlivě, ale neber si z mýho koláče
Money so they say Prachy, říkají
Is the root of all evil today Že jsou dnes kořenem všeho zla
But if you ask for a rise it’s no surprise that they’re Ale když si řekneš o víc, není žádné překvapení
Giving none away Že nedají ti nic
Voices: Hlasy:
„HuHuh! I was in the right!“ „HuHuh, měl jsem pravdu!“
„Yes, absolutely in the right!“ „Ano, určitě jste měl pravdu!“
„I certainly was in the right!“ „Jistě jsem musel mít pravdu!“
„You was definitely in the right. That geezer was cruising for abruising!“ „Měl jste bezpochyby pravdu. Ten hlupák si o ten výprask koledoval.“
„Yeah!“ „Jo!“
„Why does anyone do anything?“ „Proč někdo něco nedělá?“
„I don’t know, I was really drunk at the time!“ „Nevím, byl jsem v tý době fakticky namol.“
„I was just telling him, he couldn’t get into number 2. He was asking why he wasn’t coming up on freely, after I was yelling and screaming and telling him why he wasn’t coming up on freely. It came as a heavy blow, but we sorted the matter out.“ „Právě jsem mu říkal, že se nemůže dostat do čísla dvě. Ptal se mě, proč nemohl přijít volně, poté, co jsem na něj řval a ječel a říkal mu, proč nemohl přijít volně. Sice to bylo trochu hlučné, ale tu věc jsme vyřešili.“
Money, get away
Get a good job with more pay and you’re O.K.
Money it’s a gas
Grab that cash with both hands and make a stash
New car, caviar, four star daydream,
Think I´ll buy me a football team
Money get back
I’m all right jack keep your hands off of my stack
Money it’s a hit
But don’t give me that do goody good bullshit
I’m in the hi-fidelity first class travelling set
And I think I need a Lear jet
Money it’s a crime
Share it fairly but don’t take a slice of my pie
Money so they say
Is the root of all evil today
But if you ask for a rise it’s no surprise that they’re
Giving none away
Voices:
„HuHuh! I was in the right!“
„Yes, absolutely in the right!“
„I certainly was in the right!“
„You was definitely in the right. That geezer was cruising for abruising!“
„Yeah!“
„Why does anyone do anything?“
„I don’t know, I was really drunk at the time!“
„I was just telling him, he couldn’t get into number 2. He was asking why he wasn’t coming up on freely, after I was yelling and screaming and telling him why he wasn’t coming up on freely. It came as a heavy blow, but we sorted the matter out.“
Prachy, utíkej
Sežeň si práci s dobrým platem a jsi v pohodě
Prachy, to je síla
Sbal ty prachy oběma rukama a začni si užívat
Nový fáro, kaviár, čtyřhvězdičkovej sen
Myslím, že si koupím fotbalovej tým
Prachy, drž se zpátky
Nejsem zlej, Jacku, ale ruce pryč od mý hromádky
Prachy, to je hit
Necpi mi ty okázalý sračky
Cestuju prvotřídní soupravou, pro nejvyšší společnost
A myslím, že potřebuju soukromej tryskáč
Prachy, to je zločin
Rozděl se spravedlivě, ale neber si z mýho koláče
Prachy, říkají
Že jsou dnes kořenem všeho zla
Ale když si řekneš o víc, není žádné překvapení
Že nedají ti nic
Hlasy:
„HuHuh, měl jsem pravdu!“
„Ano, určitě jste měl pravdu!“
„Jistě jsem musel mít pravdu!“
„Měl jste bezpochyby pravdu. Ten hlupák si o ten výprask koledoval.“
„Jo!“
„Proč někdo něco nedělá?“
„Nevím, byl jsem v tý době fakticky namol.“
„Právě jsem mu říkal, že se nemůže dostat do čísla dvě. Ptal se mě, proč nemohl přijít volně, poté, co jsem na něj řval a ječel a říkal mu, proč nemohl přijít volně. Sice to bylo trochu hlučné, ale tu věc jsme vyřešili.“

„PRACHY“ Další z unikátních kousků na tomto albu znamenal jednou pro vždy konec nábožně naslouchajících fanoušků, kteří v naprostém tichu a úžasu hltali každý tón. Tato skladba byla tak rytmická, pulzující, živá a oblíbená, že davy fanoušků na koncertech (zvláště v USA) neznali nic jiného než pokřik „Money! Money!“.

Základní hudební linka skladby je vytvořena velmi pulzující baskytarou, která byla nejprve několikrát nahrána a potom sestříhána po jednotlivých velmi malých kouscích dohromady. Agresivní saxofonový part je ceněným vkladem Dicka Parryho. Ony zvuky registračních pokladen, trhání papíru (potažmo papírových bankovek) a sypání mincí nahrál Waters sám doma za jedno odpoledne. Později to popisoval takto: „Má žena se tou dobou zabývala keramikou a měla na zahradě takové zařízení na míchání hlíny. Vždycky mě uchvátily ty zvuky, jaké to vydávalo, když se do hmoty připletl kámen. Tak jsem tam jednou zkusil hodit pár drobných a jak to dopadlo slyšíte sami…“

Watersova poznámka o tryskáči Lear v textu je ironickou narážkou na Masonovy a Gilmourovy lekce v létání, jejichž úspěšné dokončení oba pánové oslavili tak, že si napůl koupili tryskové letadlo.

Tato skladba je vůbec nejhranější v celé historii Pink Floyd, od roku 1973 byla stále v repertoáru skupiny při koncertech (v roce 1977 na turné k Animals jako přídavek) a byla součástí i všech sólových turné Gilmoura i Waterse. Stala se také historicky nejhranější skladbou na amerických rádiích.

Waters produkoval i „pseudo-živou“ verzi této skladby na B-stranu singlu z roku 1987.

Když byl Gilmour pozván do zábavné show Nicky Horne´s Radio One“ bylo mu autorem povoleno, aby nechal zahrát krátký kousek z demo nahrávky, kde je slyšet Waters jak zpívá za doprovodu své dvojmo předabované akustické kytary. Tato demo nahrávka se stala jako mnoho dalších rarit součástí The Dark Side Of The Moon Immersion Box Set.

(Waters)
Waitress: „Hello… you wanna cup of coffee?“ Číšnice: „Chcete hrnek kafe?“
Trucker: „Hey! Turn the fucking Juke Box down!“ Řidič: „Hej, ztlumte trochu ten zasranej juke-box!“
Waitress: „I’m sorry, would you like a cup of coffee? Číšnice: „Promiňte, chcete hrnek kafe?
OK you take cream and sugar? Sure.“ Fajn, dáte si jedno s mlíkem a cukrem? Jistě…“
In truck stops and hamburger joins V motorestech a restaurantech
In Cadillac limousines V limuzínách Cadillac
In the company of has-beens V přítomnosti těch, kterým dávno ujel vlak
In bent-backs in sleeping forms A ohnutých zad
On pavement steps A existencí, které nemají kam hlavu složit
In libraries and railway stations V knihovnách i nádražních halách
In books and banks V knihách i bankách
In the pages of history Na stránkách historie
In suicidal cavalry attacks V sebevražedných útocích kavalerie
I recognise Já rozeznávám…
Myself in every stranger’s eyes Sám sebe v očích každého cizince
And in wheelchairs by monuments A na invalidních vozících kolem památníků
Under tube trains in commuter accidents Pod metrech a ve všech dopravních nehodách
In council care and county courts V krajských soudech a ústavní péči
At Easter fairs in sea-side resorts Ve velikonočních trzích na pobřeží
In drawing rooms and city morgues V čekárnách a márnicích
In award winning photographs V nejvýše oceněných fotografiích
Of life rafts in the China seas Záchranných člunů někde v čínských mořích
In transit camps, under arc lamps V transportních táborech, ve světle obloukových lamp
On loading ramps U nakládacích ramp
In faces blurred by rubber stamps V tvářích označených razítky
I recognise Já rozeznávám…
Myself in every stranger’s eyes Sám sebe v očích každého cizince
And now from where I stand A nyní, z místa kde stojím
Upon this hill Na tomhle kopci
I plundered from the pool Jen řvu po kolena v bahně
I look around Rozhlédl jsem se kolem
I search the skies Hledal jsem na obloze
I shade my eyes Zakryl jsem si oči
So nearly blind Skoro jsem oslepl
And I see signs of half remembered days A spatřil jsem znamení napůl zapomenutých dnů
I hear bells that chime in strange familiar ways A slyšel jsem tak známé a přátelské zvonění zvonů
I recognise A poznal jsem, co značí…
The hope you kindle in your eyes Ta naděje, která plála ti v očích
It’s oh so easy now Teď je to tak snadné
As we lie here in the dark Když tu spolu ležíme potmě
Nothing interferes it’s obvious Nic nás v nerozptyluje, je to jasné
How to beat the tears Jak přemoci ty slzy
That threaten to snuff out Které hrozí uhasit
The spark of our love Jiskřičky naší lásky
Waitress: „Hello… you wanna cup of coffee?“
Trucker: „Hey! Turn the fucking Juke Box down!“
Waitress: „I’m sorry, would you like a cup of coffee?
OK you take cream and sugar? Sure.“
In truck stops and hamburger joins
In Cadillac limousines
In the company of has-beens
In bent-backs in sleeping forms
On pavement steps
In libraries and railway stations
In books and banks
In the pages of history
In suicidal cavalry attacks
I recognise
Myself in every stranger’s eyes
And in wheelchairs by monuments
Under tube trains in commuter accidents
In council care and county courts
At Easter fairs in sea-side resorts
In drawing rooms and city morgues
In award winning photographs
Of life rafts in the China seas
In transit camps, under arc lamps
On loading ramps
In faces blurred by rubber stamps
I recognise
Myself in every stranger’s eyes
And now from where I stand
Upon this hill
I plundered from the pool
I look around
I search the skies
I shade my eyes
So nearly blind
And I see signs of half remembered days
I hear bells that chime in strange familiar ways
I recognise
The hope you kindle in your eyes
It’s oh so easy now
As we lie here in the dark
Nothing interferes it’s obvious
How to beat the tears
That threaten to snuff out
The spark of our love
Číšnice: „Chcete hrnek kafe?“
Řidič: „Hej, ztlumte trochu ten zasranej juke-box!“
Číšnice: „Promiňte, chcete hrnek kafe?
Fajn, dáte si jedno s mlíkem a cukrem? Jistě…“
V motorestech a restaurantech
V limuzínách Cadillac
V přítomnosti těch, kterým dávno ujel vlak
A ohnutých zad
A existencí, které nemají kam hlavu složit
V knihovnách i nádražních halách
V knihách i bankách
Na stránkách historie
V sebevražedných útocích kavalerie
Já rozeznávám…
Sám sebe v očích každého cizince
A na invalidních vozících kolem památníků
Pod metrech a ve všech dopravních nehodách
V krajských soudech a ústavní péči
Ve velikonočních trzích na pobřeží
V čekárnách a márnicích
V nejvýše oceněných fotografiích
Záchranných člunů někde v čínských mořích
V transportních táborech, ve světle obloukových lamp
U nakládacích ramp
V tvářích označených razítky
Já rozeznávám…
Sám sebe v očích každého cizince
A nyní, z místa kde stojím
Na tomhle kopci
Jen řvu po kolena v bahně
Rozhlédl jsem se kolem
Hledal jsem na obloze
Zakryl jsem si oči
Skoro jsem oslepl
A spatřil jsem znamení napůl zapomenutých dnů
A slyšel jsem tak známé a přátelské zvonění zvonů
A poznal jsem, co značí…
Ta naděje, která plála ti v očích
Teď je to tak snadné
Když tu spolu ležíme potmě
Nic nás v nerozptyluje, je to jasné
Jak přemoci ty slzy
Které hrozí uhasit
Jiskřičky naší lásky

„5.06 (Oči každého cizince)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
The monkey sat on a pile of stones Opičák seděl na hromadě kamenů
And stared at the broken bone in his hand A zíral na zlomenou kost ve své ruce
And the stains of a Viennese quartet A mistrovská hra vídeňského kvarteta
Rang out across the land Zněla krajem
The monkey looked up at the stars Opičák pohlédl na hvězdy
And thought to himself A pak si řekl
Memory is a stranger Paměť je jen cizinec
History is for fools Historie je pro blázny
And he cleaned his hands A umyl si ruce
In a pool of holy writing V nádobce se svěcenou vodou
Turned his back on the garden Obrátil se zády k zahradám
And set out for the nearest town A vydal se k nejbližšímu městu
Hold on hold on soldier Vydrž, vydrž vojáku
When you add it all up Až to všechno navršíš
The tears and the marrowbone Slzy i morkové kosti
There’s an ounce of gold Zjistíš, že je kousek zlata
And an ounce of pride in each ledger a kousek pýchy v každém náhrobku
And the Germans killed the Jews A Němci zavraždili Židy
And the Jews killed the Arabs A Židé zavraždili Araby
And the Arabs killed the hostages A Arabové zavraždili rukojmí
And that is the news A o tom jsou celé zprávy
And is it any wonder A překvapuje snad někoho
That the monkey’s confused Že je z toho opičák zmatený?
He said „Mama Mama Řekl: ““Mami, mami
The President’s a fool Prezident je blázen
Why do I have to keep reading Proč pořád musím číst
These technical manuals?“ Tyhle technické manuály?”“
And the joint chiefs of staff A personální manažeři
And the brokers on Wall Street said A makléři z Wall Streetu řekli
„Don’t make us laugh „Nechtěj nás rozesmát
You’re a smart kid Jsi přece chytrý kluk
Time is linear Čas je jen přímka
Memory is a stranger Paměť je cizinec
History is for fools A historie je tak leda pro blázny
Man is a tool in the hands A člověk je jen nástroj
Of the great God Almighty“ V rukou všemohoucího Boha“
And they gave him command A povýšili ho na kapitána
Of a nuclear submarine Na atomové ponorce
And sent him back in search of A poslali ho zpátky aby našel ztracenou
The Garden of Eden Rajskou zahradu
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense jak perfektní smysl to všechno má?
Expressed in dollars and cents Vyjádřený v dolarech a centech
Pounds shillings and pence Šilincích, pencích a librách
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
Little black soul departs in perfect focus Malá černá dušička se vzdaluje v perfektním úhlu
Prime time fodder for the News at Nine Hlavní vysílací čas, krmivo pro Zprávy v devět
Darling is the child warm in the bed tonight Miláčku, jsou už děti v posteli a v teple?
„Hi everybody I’m Marv Albert „Ahoj všichni, jsem Marv Albert
And welcome to our telecast A vítám vás u našeho vysílání
Coming to you live from Memorial Stadium Které k vám přichází živě z Memorial Stadionu
It’s a beautiful day Dnes je nádherný den
And today we expect a sensational matchup A právě dnes očekáváme úžasný zápas
But first our global anthem“ Ale ještě předtím je tu naše společná hymna“
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
Expressed in dollars and cents Vyjádřený v dolarech a centech
Pounds shillings and pence Šilincích, pencích a librách
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
„And here come the players „A tady nastupují hráči
As I speak to you now the captain Zatímco k vám mluvím, díváte se na kapitána
Has his cross hairs zeroed in on the oil rig Který se dívá skrz nitkový kříž přímo na ropnou plošinu
It looks to me like he’s going to attack A zdá se mi, že se právě chystá zaútočit!
By the way did you know that a submarine Oh, mimochodem, věděli jste, že si kapitán na ponorce
Captain earns 200,000 dollars a year Vydělá i 200 000 dolarů ročně?
Oh that’s less tax Marv yeah less tax Oh, a to čistýho, Marve, bez daně…
Uh thank you Emery Ach, díky Emery
You’re welcome Není zač
Now back to the game he fires one yes Ale zpátky ke hře, právě jedno vypálil… ano!
There goes two both fish are running Už se tam blíží dvě! Obě rybičky už jsou ve vodě
The rig is going into a prevent defense Plošina zahajuje preventivní obranu
Will they make it I don’t think so“ Dokážou to? Ne, nemyslím si…“
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
Expressed in dollars and cents Vyjádřený v dolarech a centech
Pounds shillings and pence Šilincích, pencích a librách
Can’t you see Nevidíš snad
It all makes perfect sense Jak perfektní smysl to všechno má?
The monkey sat on a pile of stones
And stared at the broken bone in his hand
And the stains of a Viennese quartet
Rang out across the land
The monkey looked up at the stars
And thought to himself
Memory is a stranger
History is for fools
And he cleaned his hands
In a pool of holy writing
Turned his back on the garden
And set out for the nearest town
Hold on hold on soldier
When you add it all up
The tears and the marrowbone
There’s an ounce of gold
And an ounce of pride in each ledger
And the Germans killed the Jews
And the Jews killed the Arabs
And the Arabs killed the hostages
And that is the news
And is it any wonder
That the monkey’s confused
He said „Mama Mama
The President’s a fool
Why do I have to keep reading
These technical manuals?“
And the joint chiefs of staff
And the brokers on Wall Street said
„Don’t make us laugh
You’re a smart kid
Time is linear
Memory is a stranger
History is for fools
Man is a tool in the hands
Of the great God Almighty“
And they gave him command
Of a nuclear submarine
And sent him back in search of
The Garden of Eden
Can’t you see
It all makes perfect sense
Expressed in dollars and cents
Pounds shillings and pence
Can’t you see
It all makes perfect sense
Little black soul departs in perfect focus
Prime time fodder for the News at Nine
Darling is the child warm in the bed tonight
„Hi everybody I’m Marv Albert
And welcome to our telecast
Coming to you live from Memorial Stadium
It’s a beautiful day
And today we expect a sensational matchup
But first our global anthem“
Can’t you see
It all makes perfect sense
Expressed in dollars and cents
Pounds shillings and pence
Can’t you see
It all makes perfect sense
„And here come the players
As I speak to you now the captain
Has his cross hairs zeroed in on the oil rig
It looks to me like he’s going to attack
By the way did you know that a submarine
Captain earns 200,000 dollars a year
Oh that’s less tax Marv yeah less tax
Uh thank you Emery
You’re welcome
Now back to the game he fires one yes
There goes two both fish are running
The rig is going into a prevent defense
Will they make it I don’t think so“
Can’t you see
It all makes perfect sense
Expressed in dollars and cents
Pounds shillings and pence
Can’t you see
It all makes perfect sense
Opičák seděl na hromadě kamenů
A zíral na zlomenou kost ve své ruce
A mistrovská hra vídeňského kvarteta
Zněla krajem
Opičák pohlédl na hvězdy
A pak si řekl
Paměť je jen cizinec
Historie je pro blázny
A umyl si ruce
V nádobce se svěcenou vodou
Obrátil se zády k zahradám
A vydal se k nejbližšímu městu
Vydrž, vydrž vojáku
Až to všechno navršíš
Slzy i morkové kosti
Zjistíš, že je kousek zlata
a kousek pýchy v každém náhrobku
A Němci zavraždili Židy
A Židé zavraždili Araby
A Arabové zavraždili rukojmí
A o tom jsou celé zprávy
A překvapuje snad někoho
Že je z toho opičák zmatený?
Řekl: ““Mami, mami
Prezident je blázen
Proč pořád musím číst
Tyhle technické manuály?”“
A personální manažeři
A makléři z Wall Streetu řekli
„Nechtěj nás rozesmát
Jsi přece chytrý kluk
Čas je jen přímka
Paměť je cizinec
A historie je tak leda pro blázny
A člověk je jen nástroj
V rukou všemohoucího Boha“
A povýšili ho na kapitána
Na atomové ponorce
A poslali ho zpátky aby našel ztracenou
Rajskou zahradu
Nevidíš snad
jak perfektní smysl to všechno má?
Vyjádřený v dolarech a centech
Šilincích, pencích a librách
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?
Malá černá dušička se vzdaluje v perfektním úhlu
Hlavní vysílací čas, krmivo pro Zprávy v devět
Miláčku, jsou už děti v posteli a v teple?
„Ahoj všichni, jsem Marv Albert
A vítám vás u našeho vysílání
Které k vám přichází živě z Memorial Stadionu
Dnes je nádherný den
A právě dnes očekáváme úžasný zápas
Ale ještě předtím je tu naše společná hymna“
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?
Vyjádřený v dolarech a centech
Šilincích, pencích a librách
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?
„A tady nastupují hráči
Zatímco k vám mluvím, díváte se na kapitána
Který se dívá skrz nitkový kříž přímo na ropnou plošinu
A zdá se mi, že se právě chystá zaútočit!
Oh, mimochodem, věděli jste, že si kapitán na ponorce
Vydělá i 200 000 dolarů ročně?
Oh, a to čistýho, Marve, bez daně…
Ach, díky Emery
Není zač
Ale zpátky ke hře, právě jedno vypálil… ano!
Už se tam blíží dvě! Obě rybičky už jsou ve vodě
Plošina zahajuje preventivní obranu
Dokážou to? Ne, nemyslím si…“
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?
Vyjádřený v dolarech a centech
Šilincích, pencích a librách
Nevidíš snad
Jak perfektní smysl to všechno má?

„Perfektní smysl, část první a druhá“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
You have a natural tendency Cítíš přirozenou touhu
To squeeze off a shot Zmáčknout spoušť
You’re good fun at parties Jsi dobrá zábava na večírcích
You wear the right masks Nosíš ty správné masky
You’re old but you still Jsi starý, ale stejně uklidňující
Like a laugh in the locker room Jako smích v šatně
You can’t abide change Nemůžeš zůstat bez změny
You’re at home on the range Když bydlíš na dostřel
You opened your suitcase Otevřel jsi kufr
Behind the old workings Před svými starými kolegy
To show off the magnum Abys jim ukázal Magnum
You deafened the canyon A ohlušil kaňon
A comfort a friend A pouze pár nejbližších přátel
Only upstaged in the end Jsi nakonec pobavit chtěl
By the Uzi machine gun Svojí Uziho strojní puškou
Does the recoil remind you A připomněl ti zpětný náraz
Remind you of sex Něco víc než jen sex?
Old man what the hell you gonna kill next Starý muži, co k sakru zničíš příště?
Old timer who you gonna kill next Veteráne, koho zabiješ příště?
I looked over Jordan and what did I see Nahlédl jsem za Jordán a co oči mé spatřily?
Saw a U.S. Marine in a pile of debris Hromady trosek, které z námořnictva USA zbyly
I swam in your pools Plaval jsem si ve vašich bazénech
And lay under your palm trees A lehával pod vašimi palmami
I looked in the eyes of the Indian Zadíval jsem se do očí Indiána
Who lay on the Federal Building steps Co ležel na schodech federální budovy
And through the range finder over the hill A v mém hledáčku za dalekými kopci
I saw the front line boys popping their pills Vidím, jak v poušti hrají si naši stateční chlapci
Sick of the mess they find Jsou vzteklí po tom nepořádku, který najdou
On their desert stage Na svém pouštním jevišti, které dým zastřel
And the bravery of being out of range I s odvahou být mimo dostřel
Yeah the question is vexed Jo, ta otázka je dost ožehavá…
Old man what the hell you gonna kill next Starý muži, co k sakru zničíš příště?
Old timer who you gonna kill next Veteráne, koho zabiješ příště?
Hey bartender over here Hej, barmane tam vzadu
Two more shots Dvakrát tolik nábojů
And two more beers A dvakrát tolik půllitrů
Sir turn up the TV sound Pane, zesilte prosím zvuk u televize
The war has started on the ground Válka už začala i na zemi
Just love those laser guided bombs Prostě miluju ty laserem naváděný pumy
They’re really great Jsou opravdu skvělé
For righting wrongs Aby napravily všechny omyly
You hit the target Zasáhl jsi cíl
And win the game A vyhrál hru
From bars 3,000 miles away Z 3000 mil vzdáleného baru
3,000 miles away 3000 mil daleko…
We play the game Hrajeme hru
With the bravery of being out of range S odvahou být mimo dostřel
We zap and maim Zabíjíme a mrzačíme
With the bravery of being out of range S odvahou být mimo dostřel
We strafe the train Výcvik zdokonalujeme
With the bravery of being out of range S odvahou být mimo dostřel
We gain terrain Nová území získáváme
With the bravery of being out of range S odvahou být mimo dostřel
With the bravery of being out of range S odvahou být mimo dostřel
We play the game Hrajeme hru
With the bravery of being out of range S odvahou být mimo dostřel
You have a natural tendency
To squeeze off a shot
You’re good fun at parties
You wear the right masks
You’re old but you still
Like a laugh in the locker room
You can’t abide change
You’re at home on the range
You opened your suitcase
Behind the old workings
To show off the magnum
You deafened the canyon
A comfort a friend
Only upstaged in the end
By the Uzi machine gun
Does the recoil remind you
Remind you of sex
Old man what the hell you gonna kill next
Old timer who you gonna kill next
I looked over Jordan and what did I see
Saw a U.S. Marine in a pile of debris
I swam in your pools
And lay under your palm trees
I looked in the eyes of the Indian
Who lay on the Federal Building steps
And through the range finder over the hill
I saw the front line boys popping their pills
Sick of the mess they find
On their desert stage
And the bravery of being out of range
Yeah the question is vexed
Old man what the hell you gonna kill next
Old timer who you gonna kill next
Hey bartender over here
Two more shots
And two more beers
Sir turn up the TV sound
The war has started on the ground
Just love those laser guided bombs
They’re really great
For righting wrongs
You hit the target
And win the game
From bars 3,000 miles away
3,000 miles away
We play the game
With the bravery of being out of range
We zap and maim
With the bravery of being out of range
We strafe the train
With the bravery of being out of range
We gain terrain
With the bravery of being out of range
With the bravery of being out of range
We play the game
With the bravery of being out of range
Cítíš přirozenou touhu
Zmáčknout spoušť
Jsi dobrá zábava na večírcích
Nosíš ty správné masky
Jsi starý, ale stejně uklidňující
Jako smích v šatně
Nemůžeš zůstat bez změny
Když bydlíš na dostřel
Otevřel jsi kufr
Před svými starými kolegy
Abys jim ukázal Magnum
A ohlušil kaňon
A pouze pár nejbližších přátel
Jsi nakonec pobavit chtěl
Svojí Uziho strojní puškou
A připomněl ti zpětný náraz
Něco víc než jen sex?
Starý muži, co k sakru zničíš příště?
Veteráne, koho zabiješ příště?
Nahlédl jsem za Jordán a co oči mé spatřily?
Hromady trosek, které z námořnictva USA zbyly
Plaval jsem si ve vašich bazénech
A lehával pod vašimi palmami
Zadíval jsem se do očí Indiána
Co ležel na schodech federální budovy
A v mém hledáčku za dalekými kopci
Vidím, jak v poušti hrají si naši stateční chlapci
Jsou vzteklí po tom nepořádku, který najdou
Na svém pouštním jevišti, které dým zastřel
I s odvahou být mimo dostřel
Jo, ta otázka je dost ožehavá…
Starý muži, co k sakru zničíš příště?
Veteráne, koho zabiješ příště?
Hej, barmane tam vzadu
Dvakrát tolik nábojů
A dvakrát tolik půllitrů
Pane, zesilte prosím zvuk u televize
Válka už začala i na zemi
Prostě miluju ty laserem naváděný pumy
Jsou opravdu skvělé
Aby napravily všechny omyly
Zasáhl jsi cíl
A vyhrál hru
Z 3000 mil vzdáleného baru
3000 mil daleko…
Hrajeme hru
S odvahou být mimo dostřel
Zabíjíme a mrzačíme
S odvahou být mimo dostřel
Výcvik zdokonalujeme
S odvahou být mimo dostřel
Nová území získáváme
S odvahou být mimo dostřel
S odvahou být mimo dostřel
Hrajeme hru
S odvahou být mimo dostřel

„Odvaha být mimo dostřel“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Miraculous you call it babe Tomuhle říkáš zázračný, drahoušku?
You ain’t seen nothing yet To jsi ještě nic neviděl
They’ve got Pepsi in the Andes Mají Pepsi tam nahoře v Andách
McDonald’s in Tibet McDonald’s v Tibetu
Yosemite’s been turned into Yosemite byl přetvořen
A golf course for the Japs Na golfové hřiště, pro Japonce
The Dead Sea is alive with rap Mrtvé moře žije rapem
Between the Tigris and Euphrates Mezi Eufratem a Tigrisem
There’s a leisure centre now Je centrum volného času
They’ve got all kinds of sports Mají tu vše od každého sportu
They’ve got Bermuda shorts Mají tu i pravé bermudské šortky
They had sex in Pennsylvania Měli sex v Pennsylvánii
A Brazilian grew a tree A Brazilci dokonce vypěstovali nějaké stromy
A doctor in Manhattan A doktor na Manhattanu
Saved a dying man for free Zachránil umírajícího muže dokonce zadarmo
It’s a miracle To je zázrak
Another Miracle Trochu jiný zázrak
By the grace of God Almighty Dobrou vůlí všemohoucího Boha
And the pressures of the marketplace A tlaky obchodních sil
The human race has civilized itself Lidská rasa zcivilizovala sebe sama
It’s a miracle To je zázrak
We’ve got warehouses of butter Máme sklady plné másla
We’ve got oceans of wine A máme oceány vína
We’ve got famine when we need it Máme i hladomor, když se nám hodí
Got designer crime Máme legální zločin
We’ve got Mercedes Máme Mercedesy
We’ve got Porsche Máme Porsche
Ferrari and Rolls Royce, yeah Ferrari a Rolls Royce, jo
We’ve got choice Máme prostě na výběr
She said: „Meet me Řekla mi: „Potkáme se
In the Garden of Gethsemene, my dear“ v Zahradách Getsemanských, můj drahý“
The Lord said: „Peter I can see A Pán řekl: „Petře, víš, že odsud vidím
Your house from here“ Tvůj dům?“
An honest man A ten nejčestnější muž
Finally reaped what he had sown Konečně sklidil, co zasel
A farmer in Ohio has just repaid a loan A farmář v Ohiu konečně splatil dluh
It’s a miracle To je zázrak
By the grace of God Almighty Dobrou vůlí všemohoucího Boha
And the pressures of the marketplace A tlaky obchodních sil
The human race has civilized itself Lidská rasa zcivilizovala sebe sama
It’s a miracle To je zázrak
We cower in our shelters Krčíme se ve svých krytech
With our hands over our ears S rukama přes uši
Lloyd-Webber’s awful stuff A příšerné věci od Lloyda-Webbera
Runs for years and years and years Jdou ještě roky a roky a roky
An earthquake hits the theater Zemětřesení zasáhlo divadlo
But the operetta lingers Přesto uvnitř opereta stále zní
Then the piano lid comes down A pak víko od piána konečně spadlo dolů
And breaks his fucking fingers A zlámalo mu ty jeho zasraný prsty
It’s a miracle To je zázrak
Miraculous you call it babe
You ain’t seen nothing yet
They’ve got Pepsi in the Andes
McDonald’s in Tibet
Yosemite’s been turned into
A golf course for the Japs
The Dead Sea is alive with rap
Between the Tigris and Euphrates
There’s a leisure centre now
They’ve got all kinds of sports
They’ve got Bermuda shorts
They had sex in Pennsylvania
A Brazilian grew a tree
A doctor in Manhattan
Saved a dying man for free
It’s a miracle
Another Miracle
By the grace of God Almighty
And the pressures of the marketplace
The human race has civilized itself
It’s a miracle
We’ve got warehouses of butter
We’ve got oceans of wine
We’ve got famine when we need it
Got designer crime
We’ve got Mercedes
We’ve got Porsche
Ferrari and Rolls Royce, yeah
We’ve got choice
She said: „Meet me
In the Garden of Gethsemene, my dear“
The Lord said: „Peter I can see
Your house from here“
An honest man
Finally reaped what he had sown
A farmer in Ohio has just repaid a loan
It’s a miracle
By the grace of God Almighty
And the pressures of the marketplace
The human race has civilized itself
It’s a miracle
We cower in our shelters
With our hands over our ears
Lloyd-Webber’s awful stuff
Runs for years and years and years
An earthquake hits the theater
But the operetta lingers
Then the piano lid comes down
And breaks his fucking fingers
It’s a miracle
Tomuhle říkáš zázračný, drahoušku?
To jsi ještě nic neviděl
Mají Pepsi tam nahoře v Andách
McDonald’s v Tibetu
Yosemite byl přetvořen
Na golfové hřiště, pro Japonce
Mrtvé moře žije rapem
Mezi Eufratem a Tigrisem
Je centrum volného času
Mají tu vše od každého sportu
Mají tu i pravé bermudské šortky
Měli sex v Pennsylvánii
A Brazilci dokonce vypěstovali nějaké stromy
A doktor na Manhattanu
Zachránil umírajícího muže dokonce zadarmo
To je zázrak
Trochu jiný zázrak
Dobrou vůlí všemohoucího Boha
A tlaky obchodních sil
Lidská rasa zcivilizovala sebe sama
To je zázrak
Máme sklady plné másla
A máme oceány vína
Máme i hladomor, když se nám hodí
Máme legální zločin
Máme Mercedesy
Máme Porsche
Ferrari a Rolls Royce, jo
Máme prostě na výběr
Řekla mi: „Potkáme se
v Zahradách Getsemanských, můj drahý“
A Pán řekl: „Petře, víš, že odsud vidím
Tvůj dům?“
A ten nejčestnější muž
Konečně sklidil, co zasel
A farmář v Ohiu konečně splatil dluh
To je zázrak
Dobrou vůlí všemohoucího Boha
A tlaky obchodních sil
Lidská rasa zcivilizovala sebe sama
To je zázrak
Krčíme se ve svých krytech
S rukama přes uši
A příšerné věci od Lloyda-Webbera
Jdou ještě roky a roky a roky
Zemětřesení zasáhlo divadlo
Přesto uvnitř opereta stále zní
A pak víko od piána konečně spadlo dolů
A zlámalo mu ty jeho zasraný prsty
To je zázrak

„Je to zázrak“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Doctor Doctor what is wrong with me Doktore, doktore, co mi je?
This supermarket life is getting long Tenhle supermarketový život mě už začíná trochu nudit
What is the heart life of a colour TV Kde má barevná televize své srdce?
What is the shelf life of a teenage queen Jak mělký život má královna teenagerů
Ooh western woman Ach, ženo ze západu
Ooh western girl Ach, dívko ze západu
News hound sniffs the air Zprávy před sebou šumění ženou
When Jessica Hahn goes down Když se objeví Jessica Hahnová
He latches on to that symbol Nakonec pochopila ten symbol
Of detachment Odcizení
Attracted by the peeling away of feeling Je přitahována pomalým loupáním citu
The celebrity of the abused shell, the belle Obdivem ke zneužitým bombám, těm kráskám
Ooh western woman Ach, ženo ze západu
Ooh western girl Ach, dívko ze západu
And the children of Melrose A děti na Melrose
Strut their stuff Řeší důležité otázky:
Is absolute zero cold enough Je absolutní nula dost chladná?
And out in the valley warm and clean A tam dole, v údolí, v teple a pohodlí
The little ones sit by their TV screens Ti naši nejmenší zasedli k televizním obrazovkám
No thoughts to think Žádné myšlenky k myšlení
No tears to cry Žádné slzy k pláči
All sucked dry Všechno dosucha vysáté
Down to the very last breath Jsou u konce s dechem
Bartender what is wrong with me Barmane, co je se mnou špatně?
Why am I so out of breath Proč už nemůžu dýchat?
The captain said: „Excuse me ma’am A kapitán řekl: „Promiňte madam
This species has amused itself to death“ Tenhle druh ubavil sám sebe k smrti“
Amused itself to death Ubavil sám sebe k smrti
Amused itself to death Ubavil sám sebe k smrti
We watched the tragedy unfold Roztřesení jsme sledovali tu tragédii
We did as we were told Dělali jsme, co nám rozkázali
We bought and sold Kupovali jsme a zase prodávali
It was the greatest show on earth Byla to ta největší podívaná na zemi
But then it was over Ale pak to zase skončilo
We ohhed and aahed A my jen vzdychali
We drove our racing cars A dál řídili své sporťáky
We ate our last few jars of caviar Jedli poslední sousta kaviáru
And somewhere out there in the stars A někde tam mezi hvězdami
A keen-eyed look-out Ti s bystrýma očima dolů pohlédli
Spied a flickering light Hledali světélka obrazovek
Our last hurrah Naše poslední hurá
And when they found our shadows A když našli naše stíny
Grouped around the TV sets Obklopující televizní obrazovky
They ran down every lead Všechno zase zopakovali
They repeated every test Udělali znova všechny svoje testy
They checked out all the data on their lists Zkontrolovali všechna data na svých seznamech
And then the alien anthropologists A potom ti antropologové z vesmíru
Admitted they were still perplexed Připustili, že je to opravdu šokovalo
But on eliminating every other reason Ale když vyloučili všechny ostatní důvody
For our sad demise Pro naši smutnou zkázu
They logged the only explanation left Přistoupili na poslední možné vysvětlení
This species has amused itself to death Tento druh ubavil sám sebe k smrti
No tears to cry Žádné slzy k pláči
No feelings left Nezbyly už žádné pocity
This species has amused itself to death Tenhle druh ubavil sám sebe k smrti
(Switch Channels) (přepínání programů)
Alf Razzell: „Years later, I saw Bill Hubbard’s name on the memorial to the missing at Aras. And I … when I saw his name I was absolutely transfixed; it was as though he was now a human being instead of some sort of nightmarish memory of how I had to leave him, all those years ago. And I felt relieved, and ever since then I’ve felt happier about it, because always before, whenever I thought of him, I said to myself, ‚Was there something else that I could have done?‘ „ Alf Razzell: „Po letech jsem viděl jméno Billa Hubbarta na památníku nezvěstných u Arasu. A … když jsem viděl jeho jméno, byl jsem naprosto ohromen; bylo to, jako by teď byl lidskou bytostí a ne jakousi noční můrou, jak jsem ho před všemi těmi lety musel opustit. A ulevilo se mi a od té doby jsem se díky tomu cítil šťastnější, protože předtím vždycky, kdykoli jsem na něj myslel, říkal jsem si: ‚Nebylo ještě něco, co jsem mohl udělat?‘ „
(Background: „I’d rather die, I’d rather die…“) (na pozadí: „Radši umřu, radši umřu…!“)
Alf Razzell: „And that always sort of worried me. And having seen him, and his name in the register – as you know in the memorials there’s a little safe, there’s a register in there with every name – and seeing his name and his name on the memorial; it sort of lightened my … heart, if you like.“ Alf Razzell: „A to mě vždycky tak nějak znepokojovalo. A když jsem ho viděl, a jeho jméno v seznamu – víte, památníky mají takové malé schránky se seznamy všech jmen – a tak když jsem viděl jeho jméno v tom seznamu a jeho jméno na památníku; jako by to trochu ulehčilo mému … srdci … víte?“
Woman: „When was it that you saw his name on the memorial?“ Žena: „A kdy to bylo, když jste našel jeho jméno na památníku?“
Alf Razzell: „Ah, when I was eighty-seven, that would be a year, nineten … eighty-four, nineteen eighty-four.“ Alf Razzell: „Ach, když mi bylo osmdesát sedm, to bylo v roce … devatenáct set … osmdesát čtyři, devatenáct set osmdesát čtyři.“
Doctor Doctor what is wrong with me
This supermarket life is getting long
What is the heart life of a colour TV
What is the shelf life of a teenage queen
Ooh western woman
Ooh western girl
News hound sniffs the air
When Jessica Hahn goes down
He latches on to that symbol
Of detachment
Attracted by the peeling away of feeling
The celebrity of the abused shell, the belle
Ooh western woman
Ooh western girl
And the children of Melrose
Strut their stuff
Is absolute zero cold enough
And out in the valley warm and clean
The little ones sit by their TV screens
No thoughts to think
No tears to cry
All sucked dry
Down to the very last breath
Bartender what is wrong with me
Why am I so out of breath
The captain said: „Excuse me ma’am
This species has amused itself to death“
Amused itself to death
Amused itself to death
We watched the tragedy unfold
We did as we were told
We bought and sold
It was the greatest show on earth
But then it was over
We ohhed and aahed
We drove our racing cars
We ate our last few jars of caviar
And somewhere out there in the stars
A keen-eyed look-out
Spied a flickering light
Our last hurrah
And when they found our shadows
Grouped around the TV sets
They ran down every lead
They repeated every test
They checked out all the data on their lists
And then the alien anthropologists
Admitted they were still perplexed
But on eliminating every other reason
For our sad demise
They logged the only explanation left
This species has amused itself to death
No tears to cry
No feelings left
This species has amused itself to death
(Switch Channels)
Alf Razzell: „Years later, I saw Bill Hubbard’s name on the memorial to the missing at Aras. And I … when I saw his name I was absolutely transfixed; it was as though he was now a human being instead of some sort of nightmarish memory of how I had to leave him, all those years ago. And I felt relieved, and ever since then I’ve felt happier about it, because always before, whenever I thought of him, I said to myself, ‚Was there something else that I could have done?‘ „
(Background: „I’d rather die, I’d rather die…“)
Alf Razzell: „And that always sort of worried me. And having seen him, and his name in the register – as you know in the memorials there’s a little safe, there’s a register in there with every name – and seeing his name and his name on the memorial; it sort of lightened my … heart, if you like.“
Woman: „When was it that you saw his name on the memorial?“
Alf Razzell: „Ah, when I was eighty-seven, that would be a year, nineten … eighty-four, nineteen eighty-four.“
Doktore, doktore, co mi je?
Tenhle supermarketový život mě už začíná trochu nudit
Kde má barevná televize své srdce?
Jak mělký život má královna teenagerů
Ach, ženo ze západu
Ach, dívko ze západu
Zprávy před sebou šumění ženou
Když se objeví Jessica Hahnová
Nakonec pochopila ten symbol
Odcizení
Je přitahována pomalým loupáním citu
Obdivem ke zneužitým bombám, těm kráskám
Ach, ženo ze západu
Ach, dívko ze západu
A děti na Melrose
Řeší důležité otázky:
Je absolutní nula dost chladná?
A tam dole, v údolí, v teple a pohodlí
Ti naši nejmenší zasedli k televizním obrazovkám
Žádné myšlenky k myšlení
Žádné slzy k pláči
Všechno dosucha vysáté
Jsou u konce s dechem
Barmane, co je se mnou špatně?
Proč už nemůžu dýchat?
A kapitán řekl: „Promiňte madam
Tenhle druh ubavil sám sebe k smrti“
Ubavil sám sebe k smrti
Ubavil sám sebe k smrti
Roztřesení jsme sledovali tu tragédii
Dělali jsme, co nám rozkázali
Kupovali jsme a zase prodávali
Byla to ta největší podívaná na zemi
Ale pak to zase skončilo
A my jen vzdychali
A dál řídili své sporťáky
Jedli poslední sousta kaviáru
A někde tam mezi hvězdami
Ti s bystrýma očima dolů pohlédli
Hledali světélka obrazovek
Naše poslední hurá
A když našli naše stíny
Obklopující televizní obrazovky
Všechno zase zopakovali
Udělali znova všechny svoje testy
Zkontrolovali všechna data na svých seznamech
A potom ti antropologové z vesmíru
Připustili, že je to opravdu šokovalo
Ale když vyloučili všechny ostatní důvody
Pro naši smutnou zkázu
Přistoupili na poslední možné vysvětlení
Tento druh ubavil sám sebe k smrti
Žádné slzy k pláči
Nezbyly už žádné pocity
Tenhle druh ubavil sám sebe k smrti
(přepínání programů)
Alf Razzell: „Po letech jsem viděl jméno Billa Hubbarta na památníku nezvěstných u Arasu. A … když jsem viděl jeho jméno, byl jsem naprosto ohromen; bylo to, jako by teď byl lidskou bytostí a ne jakousi noční můrou, jak jsem ho před všemi těmi lety musel opustit. A ulevilo se mi a od té doby jsem se díky tomu cítil šťastnější, protože předtím vždycky, kdykoli jsem na něj myslel, říkal jsem si: ‚Nebylo ještě něco, co jsem mohl udělat?‘ „
(na pozadí: „Radši umřu, radši umřu…!“)
Alf Razzell: „A to mě vždycky tak nějak znepokojovalo. A když jsem ho viděl, a jeho jméno v seznamu – víte, památníky mají takové malé schránky se seznamy všech jmen – a tak když jsem viděl jeho jméno v tom seznamu a jeho jméno na památníku; jako by to trochu ulehčilo mému … srdci … víte?“
Žena: „A kdy to bylo, když jste našel jeho jméno na památníku?“
Alf Razzell: „Ach, když mi bylo osmdesát sedm, to bylo v roce … devatenáct set … osmdesát čtyři, devatenáct set osmdesát čtyři.“

„Ubaveni k smrti“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
The lunatic is on the grass Blázen hoví si v trávě
The lunatic is on the grass Blázen hoví si v trávě
Remembering games and daisy chains and laughs Vzpomíná na hry, věnečky ze sedmikrásek a jen se směje
Got to keep the loonies on the path Lepší je držet snílky na cestách
The lunatic is in the hall Blázen je hale
The lunatics are in my hall Blázni jsou v mé hale
The paper holds their folded faces to the floor Noviny hovoří svými přeloženými stránkami k podlaze
And every day the paper boy brings more A kamelot každý den přináší další
And if the dam breaks open many years too soon A pokud se přehrada protrhne o mnoho let dřív
And if there is no room upon the hill A pokud kopci není místo
And if your head explodes with dark forebodings too A jestli tvá hlava exploduje šílenými představami
I’ll see you on the dark side of the moon Uvidíme se na odvrácené straně Měsíce
The lunatic is in my head Blázen je v mé hlavě
The lunatic is in my head Blázen je v mé hlavě
You raise the blade, you make the change Zdvihneš čepel, uděláš změnu
You re-arrange me ‚til I’m sane Předěláš mě, dokud nebudu zdráv
You lock the door Zamkl jsi dveře
And throw away the key A daleko zahodil klíč
There’s someone in my head but it’s not me. Někdo je v mé hlavě, ale nejsem to já
And if the clouds bursts, thunder in your ear A když se nebe protrhne a hrom burácí v tvých uších
You shout and no one seems to hear Křičíš a zdá se, že to nikdo neslyší
And if the band you’re in starts playing different tunes A když kapela, ve které jsi, začne hrát něco jiného
I’ll see you on the dark side of the moon Sejdeme se na odvrácené straně Měsíce
Voice: Hlas:
„I can’t think of anything to say except… I think it’s marvellous! HaHaHa!“ „Nenapadá mě nic jiného, co bych měl říci, než … Myslím, že je to nádherné! HaHaHa!“
The lunatic is on the grass
The lunatic is on the grass
Remembering games and daisy chains and laughs
Got to keep the loonies on the path
The lunatic is in the hall
The lunatics are in my hall
The paper holds their folded faces to the floor
And every day the paper boy brings more
And if the dam breaks open many years too soon
And if there is no room upon the hill
And if your head explodes with dark forebodings too
I’ll see you on the dark side of the moon
The lunatic is in my head
The lunatic is in my head
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me ‚til I’m sane
You lock the door
And throw away the key
There’s someone in my head but it’s not me.
And if the clouds bursts, thunder in your ear
You shout and no one seems to hear
And if the band you’re in starts playing different tunes
I’ll see you on the dark side of the moon
Voice:
„I can’t think of anything to say except… I think it’s marvellous! HaHaHa!“
Blázen hoví si v trávě
Blázen hoví si v trávě
Vzpomíná na hry, věnečky ze sedmikrásek a jen se směje
Lepší je držet snílky na cestách
Blázen je hale
Blázni jsou v mé hale
Noviny hovoří svými přeloženými stránkami k podlaze
A kamelot každý den přináší další
A pokud se přehrada protrhne o mnoho let dřív
A pokud kopci není místo
A jestli tvá hlava exploduje šílenými představami
Uvidíme se na odvrácené straně Měsíce
Blázen je v mé hlavě
Blázen je v mé hlavě
Zdvihneš čepel, uděláš změnu
Předěláš mě, dokud nebudu zdráv
Zamkl jsi dveře
A daleko zahodil klíč
Někdo je v mé hlavě, ale nejsem to já
A když se nebe protrhne a hrom burácí v tvých uších
Křičíš a zdá se, že to nikdo neslyší
A když kapela, ve které jsi, začne hrát něco jiného
Sejdeme se na odvrácené straně Měsíce
Hlas:
„Nenapadá mě nic jiného, co bych měl říci, než … Myslím, že je to nádherné! HaHaHa!“

„POŠKOZENÍ MOZKU“ Skladba, která má asi nejblíže k tomu, co by se s trochou fantazie dalo označit za titulní skladbu alba (a která jako jediná obsahuje jeho název v textu). Následující skladba Eclipse název alba uvádí v mluveném „epilogu“.

Tyto dvě písně představují jediné dvě ukázky Watersova sólového zpěvu na The Dark Side Of The Moon.

Zajímavostí je, že původně se jednalo o závěrečnou skladbu alba, ale Watersovi se tento „vrchol“ nezdál příliš efektní, proto byla dopsána ještě Eclipse. Obě skladby pak byly hrány vždy společně.

Text o „lunatics on the grass“- „bláznech lehávajících v trávě“ je převzat z Watersovy nikdy nenahrané písně, kterou zkomponoval pro desku Meddle. Její název? „Dark Side Of The Moon“!

Brain Damage je prvním opravdu „hmatatelným“ odkazem na osud Syda Barreta. Například onen „blázen v mé hale“ je jedním z motivů, vycházejících ze Sydových těžkých stavů, během nichž vídal postavy, které s ním sdílejí prázdný, bílý pokoj…

(Waters)
All that you touch Vše, čeho se dotýkáš
And all that you see A vše, co vidíš
All that you taste Vše, co ochutnáváš
All you feel Vše, co cítíš
And all that you love A vše, co miluješ
And all that you hate A vše, co nenávidíš
All you distrust Vše, čemu nevěříš
All you save Vše, co si uchováš
And all that you give A vše, co dáš
And all that you deal A vše, s čím obchoduješ
And all that you buy A vše, co koupíš
beg, borrow or steal Vyžebráš, půjčíš nebo ukradneš
And all you create A vše, co vytvoříš
And all you destroy A vše, co zničíš
And all that you do A všechno, co děláš
And all that you say A všechno, co říkáš
And all that you eat A všechno, co jíš
And everyone you meet A každý, koho potkáš
And all that you slight A všechno, čím pohrdáš
And everyone you fight A každý, s kým bojuješ
And all that is now A všechno, co je teď
And all that is gone A všechno, co je pryč
And all that’s to come A všechno, co přijde
and everything under the sun is in tune a všechno pod sluncem je v souladu,
but the sun is eclipsed by the moon. ale slunce je zastíněno měsícem.
Voice: Hlas:
„There is no dark side of the moon… Really! Matter of fact it´s all dark!“ „Není žádná temná strana Měsíce. Ve skutečnosti je temné všechno!“
All that you touch
And all that you see
All that you taste
All you feel
And all that you love
And all that you hate
All you distrust
All you save
And all that you give
And all that you deal
And all that you buy
beg, borrow or steal
And all you create
And all you destroy
And all that you do
And all that you say
And all that you eat
And everyone you meet
And all that you slight
And everyone you fight
And all that is now
And all that is gone
And all that’s to come
and everything under the sun is in tune
but the sun is eclipsed by the moon.
Voice:
„There is no dark side of the moon… Really! Matter of fact it´s all dark!“
Vše, čeho se dotýkáš
A vše, co vidíš
Vše, co ochutnáváš
Vše, co cítíš
A vše, co miluješ
A vše, co nenávidíš
Vše, čemu nevěříš
Vše, co si uchováš
A vše, co dáš
A vše, s čím obchoduješ
A vše, co koupíš
Vyžebráš, půjčíš nebo ukradneš
A vše, co vytvoříš
A vše, co zničíš
A všechno, co děláš
A všechno, co říkáš
A všechno, co jíš
A každý, koho potkáš
A všechno, čím pohrdáš
A každý, s kým bojuješ
A všechno, co je teď
A všechno, co je pryč
A všechno, co přijde
a všechno pod sluncem je v souladu,
ale slunce je zastíněno měsícem.
Hlas:
„Není žádná temná strana Měsíce. Ve skutečnosti je temné všechno!“

„ZATMĚNÍ“ Eclipse je nádhernou ukázkou jedné z oblíbených Watersových technik psaní, které se anglicky říká „list-o-mania“, tedy vypisování svých pocitů do jakýchsi „seznamů“.

Na každém jeho sólovém albu a na většině pozdějších alb Pink Floyd, na kterých se podílel je tato „technika“ hojně zastoupena.

Tato skladba nebyla původně vůbec zamýšlena, ale po několika málo živých představeních si skupina uvědomila, že celé album potřebuje nějaký dramatičtější závěr, vrchol. Waters tedy napsal několik dalších veršů, které ovšem také nebyly konečnou podobou této písně. Jednalo se o více než polovinu veršů finální verze, které však vyznívaly „do ztracena“. Ony dva závěrečné verše o tom, že všechno pod Sluncem je obsaženo v jediném tónu, v souladu, ale to Slunce že už překrývá Měsíc, byly přidány až zcela nakonec. Stejně jako znepokojivá slova vrátného Jerryho Driscolla z Abbey Road Studios, jež album uzavírají, za zvuku odeznívajícího tlukotu srdce. Tato slova jsou jeho reakcí na to, když se dozvěděl titul alba.

Ovšem ani to není úplný konec alba. Po těchto slovech (i tak velmi špatně slyšitelných – během živých vystoupení jsou mnohem výraznější) a po odeznění onoho tepu srdce, který tak rámuje celé album je zřejmě ještě „něco“. Možná je to jen představa, či toužebné přání, jisté však je, že na některých CD verzích je možno zaslechnout doslova neslyšitelnou a velmi krátkou sekvenci, kdy smyčcový orchestr hraje „Ticket To Ride“ od The Beatles (hranou při posledních slovech Jerryho Driscolla). Na některých britských vydáních je prý také v čase 1’41“ slyšet jakýsi šeptající hlas.

Vysvětlení se různí, od toho, že se jedná o vtip ze strany Pink Floyd, aby vzrušili posluchače a věrné fanoušky (kteří snad jako jediní jsou ochotni se „pitvat“ v takovýchto detailech – a nebylo by to poprvé) až po vysvětlení, že byl během nahrávání použit již předtím použitý a ne dobře smazaný pásek nebo to, že bylo studio jednoduše přeplněné a zvuková izolace nebyla dostatečná. Všechno toto však zní dosti nepravděpodobně.

Velké pocty se skladbě i skupině Pink Floyd dostalo během Letních olympijských her v Londýně 2012. Velkou část zahajovacího ceremoniálu Letních olympijských her v Londýně tvořila pocta britské rockové hudbě. Přestože se v koláži živě i ze záznamu objevila celá plejáda zásadních kapel a zpěváků rockové historie i současnosti, Pink Floyd mezi nimi nebyli. Z jediného důvodu – patřilo jim totiž úplné finále ceremoniálu, kdy skladba Eclipse vytvořila hymnický doprovod velkolepého závěrečného ohňostroje. Během závěrečného ceremoniálu pak zazněla Wish You Were Here ze stejnojmenného alba.

Poznámka: verš „everything under the sun“ je fráze, která by přešněji měla být přesněji přeložena jako „vše, co si dokážete představit“. Ponechali jsme doslovný překlad, aby vynikla slovní hříčka ve spojení s posledním verčem.

(Gilmour/Waters)
Hello, Ahoj
Is there anybody in there? Je tady někdo?
Just nod if you can hear me. Jen přikývněte, jestli mě slyšíte.
Is there anyone at home Je někdo doma?
Come on now, Dáme se do toho hned
I hear you’re feeling down Slyšel jsem, že vám je čím dál hůř
Well, I can ease your pain Já vás mohu zbavit vaší bolesti
Get you on your feet again Postavit vás opět na nohy
Relax Odpočívejte
I’ll need some information first Nejdřív budu potřebovat pár informací
Just the basic facts Jen základní fakta
Can you show me where it hurts? Můžete mi ukázat, kde to bolí?
There is no pain, you are receding Nic nebolí, vzdalujete se
A distant ship smoke on the horizon Jako kouřící loď daleko na obzoru
You are only coming through in waves Jenom vlnami brázdíte
Your lips move but I can’t hear what you’re saying Vaše rty se hýbou, ale já neslyším, co říkáte
When I was a child I had a fever Když jsem byl malý, měl jsem horečku
My hands felt just like two balloons Mé ruce byly jako dva veliké balóny
Now I’ve got that feeling once again A nyní mám ten pocit znovu
I can’t explain, you would not understand Nemůžu vám to vysvětlit, stejně byste to nechápal
This is not how I am Tohle prostě nejsem já
I have become comfortably numb Stal jsem se pohodlně otupělým
O.K. O.K.
Just a little pin prick Jen malé píchnutí
There’ll be no more aaaaaaaah! Nic víc
But you may feel a little sick Jen vám může být trochu mdlo
Can you stand up? Můžete vstát?
I do believe it’s working, good Věřím, že to zabírá, dobře
That’ll keep you going through the show To vás udrží na nohou po celou tu show
Come on it’s time to go Pojďte, je čas jít
There is no pain you are receding Nic nebolí, vzdalujete se
A distant ship smoke on the horizon Jako kouřící loď daleko na obzoru
You are only coming through in waves Jenom vlnami brázdíte
Your lips move but I can’t hear what you’re saying Vaše rty se hýbou, ale já neslyším, co říkáte
When I was a child Když jsem byl dítě
I caught a fleeting glimpse Zachytil jsem prchavý záblesk
Out of the corner of my eye Koutkem oka
I turned to look but it was gone Otočil jsem se, abych se podíval, ale bylo to pryč
I cannot put my finger on it now Už si na to nemohu sáhnout
The child is grown Dítě vyrostlo
The dream is gone Sen zmizel
And I have become A já jsem se stal
Comfortably numb. Pohodlně otupělým
Hello,
Is there anybody in there?
Just nod if you can hear me.
Is there anyone at home
Come on now,
I hear you’re feeling down
Well, I can ease your pain
Get you on your feet again
Relax
I’ll need some information first
Just the basic facts
Can you show me where it hurts?
There is no pain, you are receding
A distant ship smoke on the horizon
You are only coming through in waves
Your lips move but I can’t hear what you’re saying
When I was a child I had a fever
My hands felt just like two balloons
Now I’ve got that feeling once again
I can’t explain, you would not understand
This is not how I am
I have become comfortably numb
O.K.
Just a little pin prick
There’ll be no more aaaaaaaah!
But you may feel a little sick
Can you stand up?
I do believe it’s working, good
That’ll keep you going through the show
Come on it’s time to go
There is no pain you are receding
A distant ship smoke on the horizon
You are only coming through in waves
Your lips move but I can’t hear what you’re saying
When I was a child
I caught a fleeting glimpse
Out of the corner of my eye
I turned to look but it was gone
I cannot put my finger on it now
The child is grown
The dream is gone
And I have become
Comfortably numb.
Ahoj
Je tady někdo?
Jen přikývněte, jestli mě slyšíte.
Je někdo doma?
Dáme se do toho hned
Slyšel jsem, že vám je čím dál hůř
Já vás mohu zbavit vaší bolesti
Postavit vás opět na nohy
Odpočívejte
Nejdřív budu potřebovat pár informací
Jen základní fakta
Můžete mi ukázat, kde to bolí?
Nic nebolí, vzdalujete se
Jako kouřící loď daleko na obzoru
Jenom vlnami brázdíte
Vaše rty se hýbou, ale já neslyším, co říkáte
Když jsem byl malý, měl jsem horečku
Mé ruce byly jako dva veliké balóny
A nyní mám ten pocit znovu
Nemůžu vám to vysvětlit, stejně byste to nechápal
Tohle prostě nejsem já
Stal jsem se pohodlně otupělým
O.K.
Jen malé píchnutí
Nic víc
Jen vám může být trochu mdlo
Můžete vstát?
Věřím, že to zabírá, dobře
To vás udrží na nohou po celou tu show
Pojďte, je čas jít
Nic nebolí, vzdalujete se
Jako kouřící loď daleko na obzoru
Jenom vlnami brázdíte
Vaše rty se hýbou, ale já neslyším, co říkáte
Když jsem byl dítě
Zachytil jsem prchavý záblesk
Koutkem oka
Otočil jsem se, abych se podíval, ale bylo to pryč
Už si na to nemohu sáhnout
Dítě vyrostlo
Sen zmizel
A já jsem se stal
Pohodlně otupělým

Pink v hotelovém pokoji zkolaboval, show je v ohrožení. Manažer přivádí doktora, aby píchl Pinkovi injekci, která by ho opět postavila na nohy.

„Pohodlně otupělý“ Motiv písně má základ ve skutečné události, kdy jednou donutili Waterse, aby odehrál představení, přestože bral velmi silné léky proti hepatitidě. Jde o vrcholnou skladbu Pink Floyd, pro mnoho fanoušků tu vůbec nejlepší. Proto zústává velkým paradoxem, že je založena na demu skladby, kterou David Gilmour napsal pro svou sólovou desku, ale protože ji nepovažoval za příliš povedenou, uložil ji „do šuplíku“. Poté, co ji přinesl do studia k případnému využití, byla doplněna Watersovým skvělým textem a po mnoha různých pracovních verzích (vydaných v rámci The Wall Immersion Box Set většinou pod pracovním názvem The Doctor) vykrystalizoval finální mix, nadčasová píseň, jejíž součástí je také brilantní kytarové sólo, patřící ke klenotům rockové historie. Sólo je tak slavné, že dokonce dostalo svůj vlastní název („Come On Big Bum“). V celosvětové internetové anketě časopisu The Rolling Stone bylo čtenáři zvoleno nejlepším kytarovým sólem 20. století, před neméně slavným počinem Jimmyho Page v Zeppelinovské Stairway To Heaven. Sám Gilmour dnes považuje tuto skladbu za nejlepší, kterou kdy s Pink Floyd nahrál. Comfortably Numb je tak ceněná, že ji řada umělců převzala do svého repertoáru – na svých koncertech ji hraje (a skvěle!) například i taková legenda, jakými dnes jsou američtí Pearl Jam.

Během představení The Wall hrál a zpíval Gilmour své party v 15ti metrové výšce, na hřebeni stojící zdi.

Skladba je tak oblíbená, že byla součástí prakticky všech následujících turné Pink Floyd, Davida Gilmoura i Rogera Waterse. Většinou jako závěrečný kus celé show (v rámci turné P·U·L·S·E byla zařazena jako finále základní části koncertu).

(Waters)
Not the torturer will scare me Žádný trýznitel mi nenažene strach
Nor the body’s final fall Ani poslední vydechnutí těla
Nor the barrels of death’s rifles Ani plné zásobníky smrtících pušek
Nor the shadows on the wall Ani stíny na zdi
Nor the night when to the ground Ani noc, když u země
The last dim star of pain, is held Poslední doutnající hvězda bolesti se krčí
But the blind indifference Nýbrž slepá lhostejnost
Of a merciless unfeeling world Světa plného odcizení a nenávisti
Lying in the burnt out shell Ležícího ve skořepině vybuchlé bomby
Of some Albanian farm Někde uprostřed albánské farmy
An old Babushka Stará bábuška
Holds a crying baby in her arms Drží plačící dítě v náručí
A soldier from the other side A voják druhé strany
A man of heart and pride Statečný muž plný cti
Breaks ranks, lays down his rifle Se vykašle na rozkazy, položí pušku
And kneels by her side Poklekne vedle ní
He binds her wounds A ováže jí rány
He gives her food Dá jí něco k jídlu
And calms the crying child A utiší její plačící dítě
She gives him absolution then Ona mu pak dá požehnání
Across the great divide I přes tu velkou propast mezi nimi
He picks his way back through the broken A on se vydá zpátky na cestu z jejího
China of her life rozbitého života
And there at the kerb A na druhé straně ulice
The samaritan Serb turns.. Se ten samaritánský Srb otočí
Turns and waves.. goodbye Otočí se a mává … na rozloučenou
And each small candle Každá malá svíčka
Lights a corner of the dark… Každá malá svíčka…
Not the torturer will scare me
Nor the body’s final fall
Nor the barrels of death’s rifles
Nor the shadows on the wall
Nor the night when to the ground
The last dim star of pain, is held
But the blind indifference
Of a merciless unfeeling world
Lying in the burnt out shell
Of some Albanian farm
An old Babushka
Holds a crying baby in her arms
A soldier from the other side
A man of heart and pride
Breaks ranks, lays down his rifle
And kneels by her side
He binds her wounds
He gives her food
And calms the crying child
She gives him absolution then
Across the great divide
He picks his way back through the broken
China of her life
And there at the kerb
The samaritan Serb turns..
Turns and waves.. goodbye
And each small candle
Lights a corner of the dark…
Žádný trýznitel mi nenažene strach
Ani poslední vydechnutí těla
Ani plné zásobníky smrtících pušek
Ani stíny na zdi
Ani noc, když u země
Poslední doutnající hvězda bolesti se krčí
Nýbrž slepá lhostejnost
Světa plného odcizení a nenávisti
Ležícího ve skořepině vybuchlé bomby
Někde uprostřed albánské farmy
Stará bábuška
Drží plačící dítě v náručí
A voják druhé strany
Statečný muž plný cti
Se vykašle na rozkazy, položí pušku
Poklekne vedle ní
A ováže jí rány
Dá jí něco k jídlu
A utiší její plačící dítě
Ona mu pak dá požehnání
I přes tu velkou propast mezi nimi
A on se vydá zpátky na cestu z jejího
rozbitého života
A na druhé straně ulice
Se ten samaritánský Srb otočí
Otočí se a mává … na rozloučenou
Každá malá svíčka
Každá malá svíčka…
Osvětluje nějaký kousek temnoty

„Každá malá svíčka“ Nerealizovaná skladba, kterou Roger Waters zařadil na setlist turné In The Flesh.