(Waters)
Jim: „This is KAOS. You and I are listening to KAOS in Los Angeles. Let’s go to the telephones now and take a request.“ Jim: „Tady je K.A.O.S., já i vy nyní nasloucháte chaosu v Los Angeles. Teď běžte k telefonům a něco si přejte.“
Billy: „Hello, I’m Billy.“ Billy: „Ahoj, já jsem Billy.“
Jim: „Yes?“ Jim: „Jo?“
Billy: „I hear radio waves in my head.“ Billy: „Já slyším rádiové vlny přímo ve své hlavě.“
Jim: „You hear radio waves in your head? Ah! Is there a request that you have tonight for KAOS?“ Jim: „Ty vážně slyšíš v hlavě rádiové vlny? Aha. To je tvoje dnešní přání?“
Radio waves, radio waves Rádiové vlny, rádiové vlny
He hears radio waves, radio waves On slyší rádiové vlny, rádiové vlny
The atmosphere is thin and cold Atmosféra je tenká a studená
The yellow sun is getting old Žluté slunce pomalu stárne
The ozone overflows with radio waves Ozón překypuje rádiovými vlnami
AM, FM, weather and news AM, FM, počasí a zprávy
Our leaders had a frank exchange of views Naši vládci jsou najednou samá upřímnost
Are you confused, radio waves Radio waves, radio waves Jsi z toho zmatený? Radiové vlny
AM radio waves, FM radio waves Rádiové vlny, rádiové vlny
Radio waves, mind-numbing radio waves Dlouhé rádiové vlny, krátké rádiové vlny
Fish-stunning radio waves Rádiové vlny, otupující rádiové vlny
Radio waves Ryby zabíjející rádiové vlny
Magic billy in his wheel chair Báječný Billy ve svém invalidním vozíku si sedí
Is picking up all this stuff in the air A sbírá tohle všechno z éteru
Billy is face to face with outer space Billy se ve spojení s celým vesmírem
Messages from distant stars Poselství vzdálených světů
The local police calling all cars, radio waves I místní polici, co svolává všechny jednotky, rádiové vlny
Hear them radio waves, rado waves Naslouchej všem těm rádiovým vlnám, rádiové vlny
Jesus saves radio, radio waves Bůh ochraňuj rádio, rádiové vlny
Radio waves, AM radio waves, FM radio waves Rádiové vlny, dlouhé rádiové vlny, krátké rádiové vlny
All them radio waves Všechny tyhle rádiové vlny
Radio waves, radio waves, he hears radio waves Rádiové vlny, rádiové vlny, on slyší rádiové vlny
Radio waves, radio waves, hopeful radio waves Rádiové vlny, rádiové vlny, nadějné rádiové vlny, povzbuzující rádiové vlny
Dopeful radio waves Opilé rádiové vlny
Radio waves, Russian radio waves, Prussian radio waves Rádiové vlny, ruské rádiové vlny, pruské rádiové vlny
Eastern radio waves, Western radio waves Východní rádiové vlny, západní rádiové vlny
Testing radio waves, one, two, one, two Zkušební rádiové vlny, „Raz, dva… raz dva…“
Radio waves, getting through to you Rádiové vlny, dostávají se k tobě
Morse code radio waves, Tobacco road radio waves Rádiové vlny v morseovce, rádiové vlny z tabákové dálnice
South to Paloma radio waves, Oklahoma City radio waves Rádiové vlny na jih od Palomy, rádiové vlny z Oklahoma City
Sitting pretty radio waves, nitty-gritty radio waves Čím dál hezčí rádiové vlny, šumící rádiové vlny
Radio waves Rádiové vlny …
Jim: „Alright, that’s a song called Radio Waves. You’re listening to KAOS in Los Angeles and we’ve got Billy on the line.“ Jim: „Fajn, tak tohle byla písnička Radio Waves. Posloucháte Radio K.A.O.S. v Los Angeles a na lince máme Billyho.“
Billy: „I’m from the valleys.“ Billy: „I´m from the Valleys“ *)
Jim: „You’re from the valley?“ Jim: „You´re from the valley?“
Billy: „No, Jim you schmuck, the Valleys; male voice choirs, Wales.“ Billy: „No Jim, You smuck, the Valleys, male voice choir, Wales.“
Jim: „Ah, you’re from Wales! Now is this sperm or blue-tip?“ Jim: „Ah! You´re from the Wales! Now, is this sperm or blue-tip?“
Billy: „Ha, ha, ha, ha… Very funny, Jim.“ Billy: „Ha, ha, ha, ha, moc vtipný Jime.“
Jim: „Sorry.“ Jim: „Promiň“
Billy: „Me and Benny went out.“ Billy: „Já a Benny jsme si tenkrát jen vyrazili ven.“
Jim: „Who’s Benny?“ Jim: „Kdo je Benny?“
Jim: „This is KAOS. You and I are listening to KAOS in Los Angeles. Let’s go to the telephones now and take a request.“
Billy: „Hello, I’m Billy.“
Jim: „Yes?“
Billy: „I hear radio waves in my head.“
Jim: „You hear radio waves in your head? Ah! Is there a request that you have tonight for KAOS?“
Radio waves, radio waves
He hears radio waves, radio waves
The atmosphere is thin and cold
The yellow sun is getting old
The ozone overflows with radio waves
AM, FM, weather and news
Our leaders had a frank exchange of views
Are you confused, radio waves Radio waves, radio waves
AM radio waves, FM radio waves
Radio waves, mind-numbing radio waves
Fish-stunning radio waves
Radio waves
Magic billy in his wheel chair
Is picking up all this stuff in the air
Billy is face to face with outer space
Messages from distant stars
The local police calling all cars, radio waves
Hear them radio waves, rado waves
Jesus saves radio, radio waves
Radio waves, AM radio waves, FM radio waves
All them radio waves
Radio waves, radio waves, he hears radio waves
Radio waves, radio waves, hopeful radio waves
Dopeful radio waves
Radio waves, Russian radio waves, Prussian radio waves
Eastern radio waves, Western radio waves
Testing radio waves, one, two, one, two
Radio waves, getting through to you
Morse code radio waves, Tobacco road radio waves
South to Paloma radio waves, Oklahoma City radio waves
Sitting pretty radio waves, nitty-gritty radio waves
Radio waves
Jim: „Alright, that’s a song called Radio Waves. You’re listening to KAOS in Los Angeles and we’ve got Billy on the line.“
Billy: „I’m from the valleys.“
Jim: „You’re from the valley?“
Billy: „No, Jim you schmuck, the Valleys; male voice choirs, Wales.“
Jim: „Ah, you’re from Wales! Now is this sperm or blue-tip?“
Billy: „Ha, ha, ha, ha… Very funny, Jim.“
Jim: „Sorry.“
Billy: „Me and Benny went out.“
Jim: „Who’s Benny?“
Jim: „Tady je K.A.O.S., já i vy nyní nasloucháte chaosu v Los Angeles. Teď běžte k telefonům a něco si přejte.“
Billy: „Ahoj, já jsem Billy.“
Jim: „Jo?“
Billy: „Já slyším rádiové vlny přímo ve své hlavě.“
Jim: „Ty vážně slyšíš v hlavě rádiové vlny? Aha. To je tvoje dnešní přání?“
Rádiové vlny, rádiové vlny
On slyší rádiové vlny, rádiové vlny
Atmosféra je tenká a studená
Žluté slunce pomalu stárne
Ozón překypuje rádiovými vlnami
AM, FM, počasí a zprávy
Naši vládci jsou najednou samá upřímnost
Jsi z toho zmatený? Radiové vlny
Rádiové vlny, rádiové vlny
Dlouhé rádiové vlny, krátké rádiové vlny
Rádiové vlny, otupující rádiové vlny
Ryby zabíjející rádiové vlny
Báječný Billy ve svém invalidním vozíku si sedí
A sbírá tohle všechno z éteru
Billy se ve spojení s celým vesmírem
Poselství vzdálených světů
I místní polici, co svolává všechny jednotky, rádiové vlny
Naslouchej všem těm rádiovým vlnám, rádiové vlny
Bůh ochraňuj rádio, rádiové vlny
Rádiové vlny, dlouhé rádiové vlny, krátké rádiové vlny
Všechny tyhle rádiové vlny
Rádiové vlny, rádiové vlny, on slyší rádiové vlny
Rádiové vlny, rádiové vlny, nadějné rádiové vlny, povzbuzující rádiové vlny
Opilé rádiové vlny
Rádiové vlny, ruské rádiové vlny, pruské rádiové vlny
Východní rádiové vlny, západní rádiové vlny
Zkušební rádiové vlny, „Raz, dva… raz dva…“
Rádiové vlny, dostávají se k tobě
Rádiové vlny v morseovce, rádiové vlny z tabákové dálnice
Rádiové vlny na jih od Palomy, rádiové vlny z Oklahoma City
Čím dál hezčí rádiové vlny, šumící rádiové vlny
Rádiové vlny …
Jim: „Fajn, tak tohle byla písnička Radio Waves. Posloucháte Radio K.A.O.S. v Los Angeles a na lince máme Billyho.“
Billy: „I´m from the Valleys“ *)
Jim: „You´re from the valley?“
Billy: „No Jim, You smuck, the Valleys, male voice choir, Wales.“
Jim: „Ah! You´re from the Wales! Now, is this sperm or blue-tip?“
Billy: „Ha, ha, ha, ha, moc vtipný Jime.“
Jim: „Promiň“
Billy: „Já a Benny jsme si tenkrát jen vyrazili ven.“
Jim: „Kdo je Benny?“

„Rádiové vlny“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

*) Poznámka překladatele:

Zde je se jedná hned o dvě (dle mého soudu prakticky nepřeložitelné) slovní hříčky. Protože jsem opravdu netušil, jak tuto pasáž přeložit, tak, aby byla zachována vtipnost a zhruba i původní význam, nechal jsem ji v originále a zde se pokusím vysvětlit, o co vlastně jde:

V úvodu chce Billy říct Jimimu, odkud je. Název jeho rodné vesnice je Valleys, což se čte (a kromě velkého V na začátku i píše) stejně jako anglický výraz pro „údolí“ (na podobném principu se jmenuje i celá řada obcí u nás). Takže si Jim myslel, že Billy pochází z údolí, což je shodou okolností i přezdívka centrální části Los Angeles, místa, kde se odehrává děj alba. Když mu Billy vysvětlil, že je to jméno vesnice, chtěl ještě dodat, že není z Ameriky, ale z Británie, konkrétně Walesu. Jenže slovo ‚Wales‘ se čte stejně jako slovo ‚whales‘ [vejlz], tedy ‚velryby‘. Jim si proto neodpustí poměrně populární vtípek a zeptá se Billyho o jaký druh velryby že to vlastně jde, ze které pochází… Máte-li nápad, jak by se to dalo přeložit, neváhejte a ozvěte se. Každá rada dobrá.

P.s. Škoda, že Billy není ze Skotska… 😉

Dříve nerealizováno
(Waters)
Molly stood still in the rain and wept Molly stála nehybně v dešti a mokla
Young Billy kicked stones down the courthouse step Mladý Billy kopal do kamínků na schodech budovy soudu
The police linked arms in a line to hold back the crowd Policisté se drželi za ramena, aby zadrželi dav
How much longer Mum, said Ben Jak dlouho ještě, mami?, řekl Ben
Why’s that policeman kicking that man? Proč ten policajt kope do toho pána?
Can we have a bit of jam on our bread today? Dáme si na chleba dneska trochu džemu?
Then the whistle blew and the gates swung back Pak zazněla píšťala a brána se otevřela
Wave, said Molly Mávej, řekla Molly
Ben waved his cap Ben mával svojí čepicí
At two eyes looking through a little slot Dvěma očím skrz úzkou mezírku
Like someone dying in a letter box Jako někdo, kdo umírá v poštovní schránce
And Molly said A Molly řekla
Say goodbye to the valley Zamávej údolí
Say goodbye to the rain Zamávej dešti
Through the miracle of telecommunications Pomocí zázraku telekomunikace
In the private sector v soukromém sektoru
We got a message today Jsme dnes dostali vzkaz
Your Great Uncle David, your great Uncle David Tvůj prastrýc David, tvůj prastrýc David
The one who went to the USA Ten co se odstěhoval do Ameriky
The one with the swimming pool and the palm trees Ten co má bazén a palmy
And the big dog, the big dog A velkého psa, velkého psa
Has asked you to stay, to stay Chce, abys u něj bydlel, bydlel
And you’re going, going, going Takže teď odjíždíš, odjíždíš, odjíždíš
To live in LA Abys žil v LA
Going, going, going Odjíždíš, odjíždíš, odjíždíš
Oh, Hollywood hills Ach, Hollywoodské kopce
Oh, midnight thrills Ach, půlnoční večírky
Benny, your time has come Benny, tvůj čas nadešel
Oh, oh, Benny don’t drink the water Ach, ach, Benny, nepij tu vodu
Stay away from the cocaine slaughter Drž se dál od toho kokainovýho svinstva
Oh, Benny, you don’t get caught, you’ll have some fun Ach, Benny, tebe nechytnou, ty si užiješ spoustu legrace
And I’m going into him A já jdu tam
Benny, Benny Benny, Benny
Yeah! Jo!
Get down Dolů!
Oh no, Benny, be cool, don’t drink the water Ach ne, Benny, nebuď blbej, nepij tu vodu
Oh no, Benny, stay away from the boss‘ daughter Ach ne, Benny, drž se dál od šéfovy dcery
And there’s a hundred miles of sushi bars A je tam sto mil suši barů
And pastel convertible cars A barevná auta se stahovací střechou
And up on Mulholland Drive A nahoře na Mulholland Drive
Where Warren Beatty locks himself in his safe at night just to stay alive Kde se Warren Beatty zamyká ve svém trezoru jen aby přežil noc
Nothing’s going on Se nic neděje
Nothin’s goin‘ on Nic se neděje
Molly stood still in the rain and wept
Young Billy kicked stones down the courthouse step
The police linked arms in a line to hold back the crowd
How much longer Mum, said Ben
Why’s that policeman kicking that man?
Can we have a bit of jam on our bread today?
Then the whistle blew and the gates swung back
Wave, said Molly
Ben waved his cap
At two eyes looking through a little slot
Like someone dying in a letter box
And Molly said
Say goodbye to the valley
Say goodbye to the rain
Through the miracle of telecommunications
In the private sector
We got a message today
Your Great Uncle David, your great Uncle David
The one who went to the USA
The one with the swimming pool and the palm trees
And the big dog, the big dog
Has asked you to stay, to stay
And you’re going, going, going
To live in LA
Going, going, going
Oh, Hollywood hills
Oh, midnight thrills
Benny, your time has come
Oh, oh, Benny don’t drink the water
Stay away from the cocaine slaughter
Oh, Benny, you don’t get caught, you’ll have some fun
And I’m going into him
Benny, Benny
Yeah!
Get down
Oh no, Benny, be cool, don’t drink the water
Oh no, Benny, stay away from the boss‘ daughter
And there’s a hundred miles of sushi bars
And pastel convertible cars
And up on Mulholland Drive
Where Warren Beatty locks himself in his safe at night just to stay alive
Nothing’s going on
Nothin’s goin‘ on
Molly stála nehybně v dešti a mokla
Mladý Billy kopal do kamínků na schodech budovy soudu
Policisté se drželi za ramena, aby zadrželi dav
Jak dlouho ještě, mami?, řekl Ben
Proč ten policajt kope do toho pána?
Dáme si na chleba dneska trochu džemu?
Pak zazněla píšťala a brána se otevřela
Mávej, řekla Molly
Ben mával svojí čepicí
Dvěma očím skrz úzkou mezírku
Jako někdo, kdo umírá v poštovní schránce
A Molly řekla
Zamávej údolí
Zamávej dešti
Pomocí zázraku telekomunikace
v soukromém sektoru
Jsme dnes dostali vzkaz
Tvůj prastrýc David, tvůj prastrýc David
Ten co se odstěhoval do Ameriky
Ten co má bazén a palmy
A velkého psa, velkého psa
Chce, abys u něj bydlel, bydlel
Takže teď odjíždíš, odjíždíš, odjíždíš
Abys žil v LA
Odjíždíš, odjíždíš, odjíždíš
Ach, Hollywoodské kopce
Ach, půlnoční večírky
Benny, tvůj čas nadešel
Ach, ach, Benny, nepij tu vodu
Drž se dál od toho kokainovýho svinstva
Ach, Benny, tebe nechytnou, ty si užiješ spoustu legrace
A já jdu tam
Benny, Benny
Jo!
Dolů!
Ach ne, Benny, nebuď blbej, nepij tu vodu
Ach ne, Benny, drž se dál od šéfovy dcery
A je tam sto mil suši barů
A barevná auta se stahovací střechou
A nahoře na Mulholland Drive
Kde se Warren Beatty zamyká ve svém trezoru jen aby přežil noc
Se nic neděje
Nic se neděje

„Chystat se žít v L.A.“ Skladba, která jako několik dalších vznikla během nahrávání alba Radio K.A.O.S, ovšem nakonec nebyla na album zařazena. Byla realizována pouze jako strana B singlu Radio Waves.

(Waters)
Jim: „This is KAOS. You and I are listening to KAOS in Los Angeles. Let’s go to the telephones now and take a request.“ Jim: „Tady je K.A.O.S., já i vy nyní nasloucháte chaosu v Los Angeles. Teď běžte k telefonům a něco si přejte.“
Billy: „Hello, I’m Billy.“ Billy: „Ahoj, já jsem Billy.“
Jim: „Yes?“ Jim: „Jo?“
Billy: „I hear radio waves in my head.“ Billy: „Já slyším rádiové vlny přímo ve své hlavě.“
Jim: „You hear radio waves in your head? Ah! Is there a request that you have tonight for KAOS?“ Jim: „Ty vážně slyšíš v hlavě rádiové vlny? Aha. To je tvoje dnešní přání?“
Radio waves, radio waves Rádiové vlny, rádiové vlny
He hears radio waves, radio waves On slyší rádiové vlny, rádiové vlny
The atmosphere is thin and cold Atmosféra je tenká a studená
The yellow sun is getting old Žluté slunce pomalu stárne
The ozone overflows with radio waves Ozón překypuje rádiovými vlnami
AM, FM, weather and news AM, FM, počasí a zprávy
Our leaders had a frank exchange of views Naši vládci jsou najednou samá upřímnost
Are you confused, radio waves Radio waves, radio waves Jsi z toho zmatený? Radiové vlny
AM radio waves, FM radio waves Rádiové vlny, rádiové vlny
Radio waves, mind-numbing radio waves Dlouhé rádiové vlny, krátké rádiové vlny
Fish-stunning radio waves Rádiové vlny, otupující rádiové vlny
Radio waves Ryby zabíjející rádiové vlny
Magic billy in his wheel chair Báječný Billy ve svém invalidním vozíku si sedí
Is picking up all this stuff in the air A sbírá tohle všechno z éteru
Billy is face to face with outer space Billy se ve spojení s celým vesmírem
Messages from distant stars Poselství vzdálených světů
The local police calling all cars, radio waves I místní polici, co svolává všechny jednotky, rádiové vlny
Hear them radio waves, rado waves Naslouchej všem těm rádiovým vlnám, rádiové vlny
Jesus saves radio, radio waves Bůh ochraňuj rádio, rádiové vlny
Radio waves, AM radio waves, FM radio waves Rádiové vlny, dlouhé rádiové vlny, krátké rádiové vlny
All them radio waves Všechny tyhle rádiové vlny
Radio waves, radio waves, he hears radio waves Rádiové vlny, rádiové vlny, on slyší rádiové vlny
Radio waves, radio waves, hopeful radio waves Rádiové vlny, rádiové vlny, nadějné rádiové vlny, povzbuzující rádiové vlny
Dopeful radio waves Opilé rádiové vlny
Radio waves, Russian radio waves, Prussian radio waves Rádiové vlny, ruské rádiové vlny, pruské rádiové vlny
Eastern radio waves, Western radio waves Východní rádiové vlny, západní rádiové vlny
Testing radio waves, one, two, one, two Zkušební rádiové vlny, „Raz, dva… raz dva…“
Radio waves, getting through to you Rádiové vlny, dostávají se k tobě
Morse code radio waves, Tobacco road radio waves Rádiové vlny v morseovce, rádiové vlny z tabákové dálnice
South to Paloma radio waves, Oklahoma City radio waves Rádiové vlny na jih od Palomy, rádiové vlny z Oklahoma City
Sitting pretty radio waves, nitty-gritty radio waves Čím dál hezčí rádiové vlny, šumící rádiové vlny
Radio waves Rádiové vlny …
Jim: „Alright, that’s a song called Radio Waves. You’re listening to KAOS in Los Angeles and we’ve got Billy on the line.“ Jim: „Fajn, tak tohle byla písnička Radio Waves. Posloucháte Radio K.A.O.S. v Los Angeles a na lince máme Billyho.“
Billy: „I’m from the valleys.“ Billy: „I´m from the Valleys“ *)
Jim: „You’re from the valley?“ Jim: „You´re from the valley?“
Billy: „No, Jim you schmuck, the Valleys; male voice choirs, Wales.“ Billy: „No Jim, You smuck, the Valleys, male voice choir, Wales.“
Jim: „Ah, you’re from Wales! Now is this sperm or blue-tip?“ Jim: „Ah! You´re from the Wales! Now, is this sperm or blue-tip?“
Billy: „Ha, ha, ha, ha… Very funny, Jim.“ Billy: „Ha, ha, ha, ha, moc vtipný Jime.“
Jim: „Sorry.“ Jim: „Promiň“
Billy: „Me and Benny went out.“ Billy: „Já a Benny jsme si tenkrát jen vyrazili ven.“
Jim: „Who’s Benny?“ Jim: „Kdo je Benny?“
Jim: „This is KAOS. You and I are listening to KAOS in Los Angeles. Let’s go to the telephones now and take a request.“
Billy: „Hello, I’m Billy.“
Jim: „Yes?“
Billy: „I hear radio waves in my head.“
Jim: „You hear radio waves in your head? Ah! Is there a request that you have tonight for KAOS?“
Radio waves, radio waves
He hears radio waves, radio waves
The atmosphere is thin and cold
The yellow sun is getting old
The ozone overflows with radio waves
AM, FM, weather and news
Our leaders had a frank exchange of views
Are you confused, radio waves Radio waves, radio waves
AM radio waves, FM radio waves
Radio waves, mind-numbing radio waves
Fish-stunning radio waves
Radio waves
Magic billy in his wheel chair
Is picking up all this stuff in the air
Billy is face to face with outer space
Messages from distant stars
The local police calling all cars, radio waves
Hear them radio waves, rado waves
Jesus saves radio, radio waves
Radio waves, AM radio waves, FM radio waves
All them radio waves
Radio waves, radio waves, he hears radio waves
Radio waves, radio waves, hopeful radio waves
Dopeful radio waves
Radio waves, Russian radio waves, Prussian radio waves
Eastern radio waves, Western radio waves
Testing radio waves, one, two, one, two
Radio waves, getting through to you
Morse code radio waves, Tobacco road radio waves
South to Paloma radio waves, Oklahoma City radio waves
Sitting pretty radio waves, nitty-gritty radio waves
Radio waves
Jim: „Alright, that’s a song called Radio Waves. You’re listening to KAOS in Los Angeles and we’ve got Billy on the line.“
Billy: „I’m from the valleys.“
Jim: „You’re from the valley?“
Billy: „No, Jim you schmuck, the Valleys; male voice choirs, Wales.“
Jim: „Ah, you’re from Wales! Now is this sperm or blue-tip?“
Billy: „Ha, ha, ha, ha… Very funny, Jim.“
Jim: „Sorry.“
Billy: „Me and Benny went out.“
Jim: „Who’s Benny?“
Jim: „Tady je K.A.O.S., já i vy nyní nasloucháte chaosu v Los Angeles. Teď běžte k telefonům a něco si přejte.“
Billy: „Ahoj, já jsem Billy.“
Jim: „Jo?“
Billy: „Já slyším rádiové vlny přímo ve své hlavě.“
Jim: „Ty vážně slyšíš v hlavě rádiové vlny? Aha. To je tvoje dnešní přání?“
Rádiové vlny, rádiové vlny
On slyší rádiové vlny, rádiové vlny
Atmosféra je tenká a studená
Žluté slunce pomalu stárne
Ozón překypuje rádiovými vlnami
AM, FM, počasí a zprávy
Naši vládci jsou najednou samá upřímnost
Jsi z toho zmatený? Radiové vlny
Rádiové vlny, rádiové vlny
Dlouhé rádiové vlny, krátké rádiové vlny
Rádiové vlny, otupující rádiové vlny
Ryby zabíjející rádiové vlny
Báječný Billy ve svém invalidním vozíku si sedí
A sbírá tohle všechno z éteru
Billy se ve spojení s celým vesmírem
Poselství vzdálených světů
I místní polici, co svolává všechny jednotky, rádiové vlny
Naslouchej všem těm rádiovým vlnám, rádiové vlny
Bůh ochraňuj rádio, rádiové vlny
Rádiové vlny, dlouhé rádiové vlny, krátké rádiové vlny
Všechny tyhle rádiové vlny
Rádiové vlny, rádiové vlny, on slyší rádiové vlny
Rádiové vlny, rádiové vlny, nadějné rádiové vlny, povzbuzující rádiové vlny
Opilé rádiové vlny
Rádiové vlny, ruské rádiové vlny, pruské rádiové vlny
Východní rádiové vlny, západní rádiové vlny
Zkušební rádiové vlny, „Raz, dva… raz dva…“
Rádiové vlny, dostávají se k tobě
Rádiové vlny v morseovce, rádiové vlny z tabákové dálnice
Rádiové vlny na jih od Palomy, rádiové vlny z Oklahoma City
Čím dál hezčí rádiové vlny, šumící rádiové vlny
Rádiové vlny …
Jim: „Fajn, tak tohle byla písnička Radio Waves. Posloucháte Radio K.A.O.S. v Los Angeles a na lince máme Billyho.“
Billy: „I´m from the Valleys“ *)
Jim: „You´re from the valley?“
Billy: „No Jim, You smuck, the Valleys, male voice choir, Wales.“
Jim: „Ah! You´re from the Wales! Now, is this sperm or blue-tip?“
Billy: „Ha, ha, ha, ha, moc vtipný Jime.“
Jim: „Promiň“
Billy: „Já a Benny jsme si tenkrát jen vyrazili ven.“
Jim: „Kdo je Benny?“

„Rádiové vlny“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

*) Poznámka překladatele:

Zde je se jedná hned o dvě (dle mého soudu prakticky nepřeložitelné) slovní hříčky. Protože jsem opravdu netušil, jak tuto pasáž přeložit, tak, aby byla zachována vtipnost a zhruba i původní význam, nechal jsem ji v originále a zde se pokusím vysvětlit, o co vlastně jde:

V úvodu chce Billy říct Jimimu, odkud je. Název jeho rodné vesnice je Valleys, což se čte (a kromě velkého V na začátku i píše) stejně jako anglický výraz pro „údolí“ (na podobném principu se jmenuje i celá řada obcí u nás). Takže si Jim myslel, že Billy pochází z údolí, což je shodou okolností i přezdívka centrální části Los Angeles, místa, kde se odehrává děj alba. Když mu Billy vysvětlil, že je to jméno vesnice, chtěl ještě dodat, že není z Ameriky, ale z Británie, konkrétně Walesu. Jenže slovo ‚Wales‘ se čte stejně jako slovo ‚whales‘ [vejlz], tedy ‚velryby‘. Jim si proto neodpustí poměrně populární vtípek a zeptá se Billyho o jaký druh velryby že to vlastně jde, ze které pochází… Máte-li nápad, jak by se to dalo přeložit, neváhejte a ozvěte se. Každá rada dobrá.

P.s. Škoda, že Billy není ze Skotska… 😉