(Waters)
Welshman: „Apparently they were travelling abroad and they picked up some hitchhikers“ Welšan: „Určitě cestovali za hranice a vzali nějaké stopaře…“
Surgeon: „Drill“ Chirurg: „Vrták!“
Man: „Oh God!“ Muž: „Ach bože!“
Wife: „Wake up you’re dreaming“ Manželka: „Vzbuď se, to je jenom sen.“
Man: „What?“ Muž: „Cože?“
Wife: „You’re dreaming“ Manželka: „Je to jenom sen.“
Man: „We were moving away from the border“ Muž: „Jeli jsme se za hranice.“
Wife: „What border? Go back to sleep“ Manželka: „Co? Jaké hranice?“
Hells Angel: „Have a nice day“ Hells Angels: „Hezkej den.“
Wife: „Huh?“ Manželka: „Cože?“
Hells Angel: „Have a nice day“ Hells Angel: „Přeju ti hezkej den.“
We were moving away from the border Jeli jsme dál od hranic
Looking for somewhere to sleep Hledali jsme, kde bychom mohli přespat
The two of us sharing the driving Dva jsme se střídali u řízení
Two hitchhikers slumped in the back seat A dva stopaři vzadu dřímali
Hitchhiker: „Hello“ Stopařka: „Ahoj…“
I sneaked a quick look in the mirror Risknul jsem rychlý pohled do zrcátka
She gave me a smile Usmála se na mě
I said: „Is anyone hungry? Zeptal jsem se: „Má někdo hlad?
Should we stop for a while?“ Nezastavíme někde?“
So we pulled off into a layby Tak jsme sjeli ze silnice
Her dress blew up over her head Rychle si blůzu přes hlavu stáhla
I said: „Would you like to come with me?“ Řekl jsem: „Chtěla bys to se mnou?“
She said something foreign under her breath A ona něco cizího zašeptala
And the sun shone down on her lovely young limbs A slunce zářilo na její nádherná mladá ramena
I thought to myself she’s much to good for him Pomyslel jsem si: „Pro něho je až moc dobrá“
I lay down beside her with tears in my eyes Ulehl jsem vedle ní se slzami v očích
She said Řekla…
Welshman: „Apparently they were travelling abroad and they picked up some hitchhikers“
Surgeon: „Drill“
Man: „Oh God!“
Wife: „Wake up you’re dreaming“
Man: „What?“
Wife: „You’re dreaming“
Man: „We were moving away from the border“
Wife: „What border? Go back to sleep“
Hells Angel: „Have a nice day“
Wife: „Huh?“
Hells Angel: „Have a nice day“
We were moving away from the border
Looking for somewhere to sleep
The two of us sharing the driving
Two hitchhikers slumped in the back seat
Hitchhiker: „Hello“
I sneaked a quick look in the mirror
She gave me a smile
I said: „Is anyone hungry?
Should we stop for a while?“
So we pulled off into a layby
Her dress blew up over her head
I said: „Would you like to come with me?“
She said something foreign under her breath
And the sun shone down on her lovely young limbs
I thought to myself she’s much to good for him
I lay down beside her with tears in my eyes
She said
Welšan: „Určitě cestovali za hranice a vzali nějaké stopaře…“
Chirurg: „Vrták!“
Muž: „Ach bože!“
Manželka: „Vzbuď se, to je jenom sen.“
Muž: „Cože?“
Manželka: „Je to jenom sen.“
Muž: „Jeli jsme se za hranice.“
Manželka: „Co? Jaké hranice?“
Hells Angels: „Hezkej den.“
Manželka: „Cože?“
Hells Angel: „Přeju ti hezkej den.“
Jeli jsme dál od hranic
Hledali jsme, kde bychom mohli přespat
Dva jsme se střídali u řízení
A dva stopaři vzadu dřímali
Stopařka: „Ahoj…“
Risknul jsem rychlý pohled do zrcátka
Usmála se na mě
Zeptal jsem se: „Má někdo hlad?
Nezastavíme někde?“
Tak jsme sjeli ze silnice
Rychle si blůzu přes hlavu stáhla
Řekl jsem: „Chtěla bys to se mnou?“
A ona něco cizího zašeptala
A slunce zářilo na její nádherná mladá ramena
Pomyslel jsem si: „Pro něho je až moc dobrá“
Ulehl jsem vedle ní se slzami v očích
Řekla…

„4.30 (Určitě cestovali za hranice)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
So I stood by the roadside Tak jsem stál na kraji cesty
The soles of my running shoes gripping the tarmac Podrážky mých běžeckých bot jen vábily
Like gunmetal magnets Asfalt jako jakési gumové magnety
Fixed on the front of her Fassbinder face Na její kamenné tváři něco nehybně ustrnulo
Was the kind of a smile Jakýsi zvláštní druh úsměvu
That only a rather dull child could have drawn Jaký jen dost pitomý dítě by nakreslilo
While attempting a graveyard in the moonlight Když plížili se na hřbitov za úplňku
But she was impressed Ona však byla okouzlena
You could see that she thought I looked fine Bylo vidět, že si myslí, že nejsem tak špatný
And when she turned sweeter A když celá zjihla
The reason (between you and me) was Ten důvod, mezi námi, bylo jedině
She’d just seen my green Lamborghini To, že zahlédla moje zelené Lamborghini
So we went for a spin in the country Tak jsme vyrazli dovádět na venkov
To feel the wind in our hair Abychom vítr ve vlasech pocítili
To feel the power of my engine A já mohl jí předvést sílu mého motoru
To feel the thrill of desire Aby cítila dotyk chtíče
And then in the trees I heard a twig snap A pak jsem zaslechl prasknout větvičku někde ve křoví
Warning lights flashed on my map Modrá a červená varovná světla hází odlesky na mou mapu
I opened my eyes and to my surprise Otevřel jsem oči a k mému překvapení
There were Arabs with knives Stáli tam dva Arabové s noži
At the foot of the bed V nohách u mé postele
Right at the foot of the bed Přímo u mé postele
Arab: Don’t cut the woman Mohamed, I want the woman Arab: „Nesekni tu ženu, Mohamede, chci tu ženu.“
Oh my God how did they get in here? Ach můj bože, jak jen se sem dostali?
I thought we were safe home in England Myslel jsem, že jsme v bezpečí domova v Anglii zůstali
She said: „Come on now kid, it was wrong what you did Ona řekla: „Tak pojď chlapečku, bylo špatné, co jsi udělal
You’ve got to admit it was wrong what you did Musíš uznat, že jsi to neměl dělat
You’ve got to admit it was wrong“ Musíš uznat, že to bylo špatné“
Man: Oh God! Jesus! Muž: „Ach Bože…! Ježíši…!“
So I stood by the roadside
The soles of my running shoes gripping the tarmac
Like gunmetal magnets
Fixed on the front of her Fassbinder face
Was the kind of a smile
That only a rather dull child could have drawn
While attempting a graveyard in the moonlight
But she was impressed
You could see that she thought I looked fine
And when she turned sweeter
The reason (between you and me) was
She’d just seen my green Lamborghini
So we went for a spin in the country
To feel the wind in our hair
To feel the power of my engine
To feel the thrill of desire
And then in the trees I heard a twig snap
Warning lights flashed on my map
I opened my eyes and to my surprise
There were Arabs with knives
At the foot of the bed
Right at the foot of the bed
Arab: Don’t cut the woman Mohamed, I want the woman
Oh my God how did they get in here?
I thought we were safe home in England
She said: „Come on now kid, it was wrong what you did
You’ve got to admit it was wrong what you did
You’ve got to admit it was wrong“
Man: Oh God! Jesus!
Tak jsem stál na kraji cesty
Podrážky mých běžeckých bot jen vábily
Asfalt jako jakési gumové magnety
Na její kamenné tváři něco nehybně ustrnulo
Jakýsi zvláštní druh úsměvu
Jaký jen dost pitomý dítě by nakreslilo
Když plížili se na hřbitov za úplňku
Ona však byla okouzlena
Bylo vidět, že si myslí, že nejsem tak špatný
A když celá zjihla
Ten důvod, mezi námi, bylo jedině
To, že zahlédla moje zelené Lamborghini
Tak jsme vyrazli dovádět na venkov
Abychom vítr ve vlasech pocítili
A já mohl jí předvést sílu mého motoru
Aby cítila dotyk chtíče
A pak jsem zaslechl prasknout větvičku někde ve křoví
Modrá a červená varovná světla hází odlesky na mou mapu
Otevřel jsem oči a k mému překvapení
Stáli tam dva Arabové s noži
V nohách u mé postele
Přímo u mé postele
Arab: „Nesekni tu ženu, Mohamede, chci tu ženu.“
Ach můj bože, jak jen se sem dostali?
Myslel jsem, že jsme v bezpečí domova v Anglii zůstali
Ona řekla: „Tak pojď chlapečku, bylo špatné, co jsi udělal
Musíš uznat, že jsi to neměl dělat
Musíš uznat, že to bylo špatné“
Muž: „Ach Bože…! Ježíši…!“

„4.33 (Běžecké boty)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Sleep, sleep Spát, spát
I know that I’m only dreaming Vím, že tohle je jenom sen
Man: „Leave her alone! Get out! … out! Get out of my house!“ Muž: „Nech ji být! Vypadni… padej… vypadni z mýho domu!“
Through closed eyes Přes zavřená víčka
I see West German skies on the ceiling Vidím oblohu nad západním Německem na svém stropě
And I want to get back A chci se vrátit
To the girl with the rucksack K dívce s batohem na zádech
To feel her flaxen hair Cítit její jemné vlasy
I want to be there Chtěl bych tam zase být
See the sun going down Dívat se, jak slunce pomalu zapadá
Behind Krupps Steelworks Za Kruppovy ocelárny
On the outskirts of some German town Na jakémsi německém předměstí
Mein Host: „Guten Abend meiner Damen und Herren Hostitel: „Dobrý večer dámy a pánové
Ha Ha Ha Ha! Ha ha ha ha
Wilkommen in Konigsburg Ha Ha Ha Ha! Vítejte v Konnigsburgu ha ha ha ha
Wollen sie danzen mit mir oder drinken mehr Chcete tančit se mnou nebo pít pivo?
Ha Ha Ha Ha!“ Ha ha ha ha“
Thank you but Díky, ale…
This young lady and I Já a tahle mladá dáma
Will just finish this bottle of wine Jenom dopijeme tuhle láhev vína
It was kind of you but Bylo to od Vás velmi laskavé, ale
I think we’ll just say goodnight Myslím, že je čas dát dobrou noc
Man: „Leave us alone!“ Muž: „Nech nás být!“
„Goodnight“ „Dobrou noc.“
Man: „Leave us alone!“ Muž: „Nech nás být!“
(bell at the reception) (zvonek v recepci)
Man: „Could I have the key to one four three please?“ Muž: „Mohl byste mi dát klíče od 143, prosím?
Room Clerk: „There you are.“ Recepční: „Tady jsou.“
Man: „Thank you, goodnight.“ Muž: „Díky, dobrou noc.“
Room Clerk: „Goodnight Sir!“ Recepční: „Dobrou noc, pane.“
Man: „Hello yes I’d like to order breakfast please I’d like coffee for two, and toast with marmalade. No marmalade!“ Muž: „Haló? Ano, rád bych si objednal snídani, prosím. Doneste kávu pro dva a nějaké toasty s marmeládou. Ne… s marmeládou.“
Sleep, sleep
I know that I’m only dreaming
Man: „Leave her alone! Get out! … out! Get out of my house!“
Through closed eyes
I see West German skies on the ceiling
And I want to get back
To the girl with the rucksack
To feel her flaxen hair
I want to be there
See the sun going down
Behind Krupps Steelworks
On the outskirts of some German town
Mein Host: „Guten Abend meiner Damen und Herren
Ha Ha Ha Ha!
Wilkommen in Konigsburg Ha Ha Ha Ha!
Wollen sie danzen mit mir oder drinken mehr
Ha Ha Ha Ha!“
Thank you but
This young lady and I
Will just finish this bottle of wine
It was kind of you but
I think we’ll just say goodnight
Man: „Leave us alone!“
„Goodnight“
Man: „Leave us alone!“
(bell at the reception)
Man: „Could I have the key to one four three please?“
Room Clerk: „There you are.“
Man: „Thank you, goodnight.“
Room Clerk: „Goodnight Sir!“
Man: „Hello yes I’d like to order breakfast please I’d like coffee for two, and toast with marmalade. No marmalade!“
Spát, spát
Vím, že tohle je jenom sen
Muž: „Nech ji být! Vypadni… padej… vypadni z mýho domu!“
Přes zavřená víčka
Vidím oblohu nad západním Německem na svém stropě
A chci se vrátit
K dívce s batohem na zádech
Cítit její jemné vlasy
Chtěl bych tam zase být
Dívat se, jak slunce pomalu zapadá
Za Kruppovy ocelárny
Na jakémsi německém předměstí
Hostitel: „Dobrý večer dámy a pánové
Ha ha ha ha
Vítejte v Konnigsburgu ha ha ha ha
Chcete tančit se mnou nebo pít pivo?
Ha ha ha ha“
Díky, ale…
Já a tahle mladá dáma
Jenom dopijeme tuhle láhev vína
Bylo to od Vás velmi laskavé, ale
Myslím, že je čas dát dobrou noc
Muž: „Nech nás být!“
„Dobrou noc.“
Muž: „Nech nás být!“
(zvonek v recepci)
Muž: „Mohl byste mi dát klíče od 143, prosím?
Recepční: „Tady jsou.“
Muž: „Díky, dobrou noc.“
Recepční: „Dobrou noc, pane.“
Muž: „Haló? Ano, rád bych si objednal snídani, prosím. Doneste kávu pro dva a nějaké toasty s marmeládou. Ne… s marmeládou.“

„4.37 (Arabové s noži a oblohy Západního Německa)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
For the first time today Dnes úplně poprvé
I held her naked body next to mine Cítil jsem její tělo ležet vedle svého
In this hotel overlooking the Rhine V tomhle hotelu, naproti řece Rýn
I made her mine Jsem si ji vzal
Ooh babe! Ooh babe! Ach miláčku … ach miláčku
Come with me and stay with me Pojď se mnou a zůstaň se mnou
Please stay with me Prosím, zůstaň se mnou
Wife: „Uh… what is it?“ Manželka: „Hej, co to je?“
Stay with me Zůstaň se mnou
Stay with me Zůstaň se mnou
Stay with me Zůstaň se mnou
Wife: „No… I’m sleeping!“ Manželka: „Ne… vždyť už spím!“
Stay with me Zůstaň se mnou
Wife: „Forget it!“ Manželka: „Zapomeň na to!“
For the first time today
I held her naked body next to mine
In this hotel overlooking the Rhine
I made her mine
Ooh babe! Ooh babe!
Come with me and stay with me
Please stay with me
Wife: „Uh… what is it?“
Stay with me
Stay with me
Stay with me
Wife: „No… I’m sleeping!“
Stay with me
Wife: „Forget it!“
Dnes úplně poprvé
Cítil jsem její tělo ležet vedle svého
V tomhle hotelu, naproti řece Rýn
Jsem si ji vzal
Ach miláčku … ach miláčku
Pojď se mnou a zůstaň se mnou
Prosím, zůstaň se mnou
Manželka: „Hej, co to je?“
Zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou
Manželka: „Ne… vždyť už spím!“
Zůstaň se mnou
Manželka: „Zapomeň na to!“

„4.39 (Dnes poprvé, část druhá)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Hey girl Hej… holka
Take out the dagger Vytáhni dýku
And let’s have a stab A nechme se zranit
At the sexual revolution Sexuální revolucí
Hey girl Hej… holka
Let freedom for all be our rallying call Chtít svobodu pro všechny bude naším heslem
Tomorrow lets make our new resolution Zítra naplníme svůj nový plán
Yeah, but tonight lie still Jo, ale dnešek je tu pořád
While I plunder your sweet grave A já zatím plením ten tvůj sladký hrob
And remember only the poor can be saved A zkus nezapomenout, že jenom chudí budou spaseni
Hey girl Hej… holka
As I’ve always said I prefer your lips red Jak stále říkám, mám rád tvý rudý rty
Not what the good Lord made Ale ne tak, jak je pánbůh stvořil
But what he intended Ale tak, jak je stvořit chtěl
Hey girl Hej… holka
Don’t point your finger at me Nemiř na mě tím svým prstem
I’m only a rat in a maze like you Jsem jenom krysa v bludišti, jako ty sama
And only the dead go free A jen mrtví dojdou vysvobození
So, please hold my hand Tak… tak tě prosím, vezmi mě za ruku
As we blunder through the maze A pomoz mi najít cestu k východu
And remember A pamatuj
Nothing can grow without rain Nic nemůže vyrůst bez vody
Don’t point Nemiř
Don’t point your finger at me Nemiř na mě tím svým prstem
I awoke in a fever Já s horečkou probudil se
The bedclothes were all soaked in sweat Prostěradlo bylo zmáčené potem
She said: „You’ve been having a nightmare Řekla: „Měl jsi noční můru
And it’s not over yet“ A ještě to neskončilo“
Then she picked up the doggy in the window A pak sundala psíka z okna
(The one with the waggly tail) (Toho s tím vrtícím ocáskem)
And she put him to bed between two bits of bread A uložila ho do postele mezi dva plátky chleba
Hey girl
Take out the dagger
And let’s have a stab
At the sexual revolution
Hey girl
Let freedom for all be our rallying call
Tomorrow lets make our new resolution
Yeah, but tonight lie still
While I plunder your sweet grave
And remember only the poor can be saved
Hey girl
As I’ve always said I prefer your lips red
Not what the good Lord made
But what he intended
Hey girl
Don’t point your finger at me
I’m only a rat in a maze like you
And only the dead go free
So, please hold my hand
As we blunder through the maze
And remember
Nothing can grow without rain
Don’t point
Don’t point your finger at me
I awoke in a fever
The bedclothes were all soaked in sweat
She said: „You’ve been having a nightmare
And it’s not over yet“
Then she picked up the doggy in the window
(The one with the waggly tail)
And she put him to bed between two bits of bread
Hej… holka
Vytáhni dýku
A nechme se zranit
Sexuální revolucí
Hej… holka
Chtít svobodu pro všechny bude naším heslem
Zítra naplníme svůj nový plán
Jo, ale dnešek je tu pořád
A já zatím plením ten tvůj sladký hrob
A zkus nezapomenout, že jenom chudí budou spaseni
Hej… holka
Jak stále říkám, mám rád tvý rudý rty
Ale ne tak, jak je pánbůh stvořil
Ale tak, jak je stvořit chtěl
Hej… holka
Nemiř na mě tím svým prstem
Jsem jenom krysa v bludišti, jako ty sama
A jen mrtví dojdou vysvobození
Tak… tak tě prosím, vezmi mě za ruku
A pomoz mi najít cestu k východu
A pamatuj
Nic nemůže vyrůst bez vody
Nemiř
Nemiř na mě tím svým prstem
Já s horečkou probudil se
Prostěradlo bylo zmáčené potem
Řekla: „Měl jsi noční můru
A ještě to neskončilo“
A pak sundala psíka z okna
(Toho s tím vrtícím ocáskem)
A uložila ho do postele mezi dva plátky chleba

„4.41 (Sexuální revoluce)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
I just cowered in the corner Jen jsem se krčil v koutě
My pyjama coat over my head Pyžamo přetáhnuté přes hlavu
And she smiles as she finished her sandwich A ona se jen smála tomu svému sendviči
And her cold eyes fixed me to my dark history A její studené oči připoutávají mě k mé temné minulosti
As she brushed the remains Zatímco čistila zbytky
Of our love from the bed Naší lásky z postele
And when she had turned back the covers A když zase ustlala
Ahen all of the prayers had been read A všechny modlitby již byly vyřčeny
She said: „Come on over here you silly boy Řekla: „Ty můj hlupáčku, pojď sem za mnou
Before you catch your death of cold Než mi tam venku z té zimy nastydneš
I was only joking To byl přece jen vtip
Let’s leave behind the city grime Odjeďme pryč z tohohle města
Let’s not compete Přestaňme už soutěžit
It could be fine in the country Mohlo by to být skvělé i na venkově
Couldn’t it thoughcome on let’s go“ Nebo myslíš, že ne? … Tak pojeďme“
I said: „OK“ Řekl jsem: „Dobrá“
Kid: „Are we going to go now?“ Dítě: „To pojedeme hned?“
Man: „Where would you like to go, darling?“ Muž: „A kam bys chtěla jet, zlatíčko?“
Wife: „Mmm… Vermont… Wyoming“ Manželka: „Hmmm… Vermont? Wyoming?“
Man: „Wyoming… uh huh, children!“ Muž: „Wyoming… hej, děti!“
Justin: „What?“ Děti: „Co?“
Man: „We’re going to Wyoming! Muž: „Jedeme do Wyomingu!
Darling… Which way is Wyoming?“ Miláčku … kudy se jede do Wyomingu?“
Wife: „Hook at right here Manželka: „Tady zahni.
You’re going the wrong way!“ Jedeš špatně!“
Man: „I know that, I know children“ Muž: „Já to vím, vím, děti
Let’s see how many… Volvos we pass on the way to our new life in the country… One…“ Jen se podívejte, kolik Volv potkáváme na naší cestě za novým životem na venkově! … Jedno…“
Wife: „Jade don’t do that, that’s really negative.“ Manželka: „Jade, tohle nedělej, to je fakt ošklivý!“
I just cowered in the corner
My pyjama coat over my head
And she smiles as she finished her sandwich
And her cold eyes fixed me to my dark history
As she brushed the remains
Of our love from the bed
And when she had turned back the covers
Ahen all of the prayers had been read
She said: „Come on over here you silly boy
Before you catch your death of cold
I was only joking
Let’s leave behind the city grime
Let’s not compete
It could be fine in the country
Couldn’t it thoughcome on let’s go“
I said: „OK“
Kid: „Are we going to go now?“
Man: „Where would you like to go, darling?“
Wife: „Mmm… Vermont… Wyoming“
Man: „Wyoming… uh huh, children!“
Justin: „What?“
Man: „We’re going to Wyoming!
Darling… Which way is Wyoming?“
Wife: „Hook at right here
You’re going the wrong way!“
Man: „I know that, I know children“
Let’s see how many… Volvos we pass on the way to our new life in the country… One…“
Wife: „Jade don’t do that, that’s really negative.“
Jen jsem se krčil v koutě
Pyžamo přetáhnuté přes hlavu
A ona se jen smála tomu svému sendviči
A její studené oči připoutávají mě k mé temné minulosti
Zatímco čistila zbytky
Naší lásky z postele
A když zase ustlala
A všechny modlitby již byly vyřčeny
Řekla: „Ty můj hlupáčku, pojď sem za mnou
Než mi tam venku z té zimy nastydneš
To byl přece jen vtip
Odjeďme pryč z tohohle města
Přestaňme už soutěžit
Mohlo by to být skvělé i na venkově
Nebo myslíš, že ne? … Tak pojeďme“
Řekl jsem: „Dobrá“
Dítě: „To pojedeme hned?“
Muž: „A kam bys chtěla jet, zlatíčko?“
Manželka: „Hmmm… Vermont? Wyoming?“
Muž: „Wyoming… hej, děti!“
Děti: „Co?“
Muž: „Jedeme do Wyomingu!
Miláčku … kudy se jede do Wyomingu?“
Manželka: „Tady zahni.
Jedeš špatně!“
Muž: „Já to vím, vím, děti
Jen se podívejte, kolik Volv potkáváme na naší cestě za novým životem na venkově! … Jedno…“
Manželka: „Jade, tohle nedělej, to je fakt ošklivý!“

„4.47 (Zbytky naší lásky)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
As cars go by I cast my mind’s eye Jak auta jezdí kolem, upírám svůj vnitřní zrak
Over back packs on roof racks Přes batohy na střešních nosičích
Beyond the horizon Až za horizont
Where dream makers Kde výrobci snů
Working white plastic processors Pracují na bílých plastových procesorech
Invite the unwary A objevují netušené
To reach for the pie in the sky Aby dosáhli na nedosažitelné
Go fishing my boy! Běž na ryby, můj příteli!
We set out in the spring Sedávali jsme na jeře venku
With a trunk full of books about everything S bednami knih o všem možném
About solar devices O solárních zařízeních
And how nice natural childbirth is A o půvabech přiroených porodů
We cut down some trees Pokáceli jsme nějaké stromy
And trailed our ideals A vlekli za sebou naše ideály
Through the forest glade Přes pusté mýtiny
We dammed up the steam Prokleli jsme ten proud
And the kids cooled their heels A děti práskly do bot
In the fishing pool we’d made A my to můžeme dělat i v akváriu
We held hands and we exchanged bands Drželi jsme se za ruce a vyměňovali obvazy
And we practically lived off the land A žili jsme vlastně úplně mimo zemi
You adopted a fox cub Ochočil sis liščí mládě
Whose mother was somebody’s coat Jehož matka byla něčí kožich
You fed him by hand Krmil jsi ho vlastní rukou
And then snuggled him down A pak jsi ho pustil
In the grandfather bed while I wrote Do dědečkovy postele, když já jsem psal
We grew our own maize Vypěstovali jsme si svoji vlastní kukuřici
And I only occasionally went into town A do města jsem jezdil jen občas
To stock up on antibiotics Abych se zásoboval antibiotiky
And shells for the shotgun that I kept around A náboji do pušky, kterou jsem ukrýval
I told the kids stories Říkal jsem dětem pohádky
While you worked your loom Když ty sis pracovala na svém
And the sun went down sooner each day A slunce zapadalo každý den dřív
Man: „Chapter six in which Eeyore has a birthday and gets two presents“ Muž: „Kapitola šestá, ve které má Íáček narozeniny a dostane dva dárky…“
(Man pauses to light a cigarette) (Muž si zapaluje cigaretu)
Kid: „Daddy… come on dad“ Dítě: „Tati … no tak, tati!“
Man: „Eeyore the old grey donkey stood by the side of the stream and he looked at himself in the water Muž: „Íáček, starý šedý oslík stál na břehu a díval se na svůj vlastní obraz ve vodě
‚Pathetic‘ he said, ‚That’s what it is‘ ‚Ubohé‘, řekl, ‚přesně takové to je.‘
‚Good morning Eeyore‘ said Pooh ‚Dobré ráno, Íáčku‘, řekl Pú
‚Oh‘ said Pooh, he thought for a long time“ ‚Ach‘, řekl Pú a na dlouho se zamyslel“
The leaves all fell down Listí už všechno opadalo
Our crops all turned brown A naše úroda se rychle kazila
It was over Bylo po všem
As the first snowflakes fell A když první vločky na zem spadly
I realised all was not well in the camp Všichni jsme si uvědomili, že tu něco nehraje
The kids caught bronchitis Děti dostaly zápal plic
The space heater ran out of diesel A došla nám nafta na vytápění
One weekend a friend from the East A jeden víkend kamarád z východu
Rot his soul S prohnilou duší
Stole your heart Srdce ti ukradl
I said „Fuck it then Tak jsem jen řekl: „Na všechno se vysereme
Take the kids back to town Vezmeme děti zpátky do města
Maybe I’ll see you around“ A možná se cestou i někde potkáme“
I said: „Go now!“ Řekl jsem: „Tak pojďme.“
She said: „OK.“ Řekla: „Tak jo“
And so leaving all our hopes and dreams A tak… nechali jsme své sny a naděje
To the wind and the rain Dešti a větru
Taking only our stash Vzali jsme si jen pár hadrů
Left our litter and trash Nechali za sebou kupy smetí a odpadků
And set out on the road again A vydali se znovu na cestu
On the road again Znovu na cestu
Kid: „Bye Bye Daddy, bye Daddy“ Dítě: „Sbohem tatínku, ahoj táto
Justin: „You can bring Pearl she’s a darn nice girl but don’t bring Liza“ Dovez mi Pearl, to je moc pěkná holka, ale nevoz Lízu.“
As cars go by I cast my mind’s eye
Over back packs on roof racks
Beyond the horizon
Where dream makers
Working white plastic processors
Invite the unwary
To reach for the pie in the sky
Go fishing my boy!
We set out in the spring
With a trunk full of books about everything
About solar devices
And how nice natural childbirth is
We cut down some trees
And trailed our ideals
Through the forest glade
We dammed up the steam
And the kids cooled their heels
In the fishing pool we’d made
We held hands and we exchanged bands
And we practically lived off the land
You adopted a fox cub
Whose mother was somebody’s coat
You fed him by hand
And then snuggled him down
In the grandfather bed while I wrote
We grew our own maize
And I only occasionally went into town
To stock up on antibiotics
And shells for the shotgun that I kept around
I told the kids stories
While you worked your loom
And the sun went down sooner each day
Man: „Chapter six in which Eeyore has a birthday and gets two presents“
(Man pauses to light a cigarette)
Kid: „Daddy… come on dad“
Man: „Eeyore the old grey donkey stood by the side of the stream and he looked at himself in the water
‚Pathetic‘ he said, ‚That’s what it is‘
‚Good morning Eeyore‘ said Pooh
‚Oh‘ said Pooh, he thought for a long time“
The leaves all fell down
Our crops all turned brown
It was over
As the first snowflakes fell
I realised all was not well in the camp
The kids caught bronchitis
The space heater ran out of diesel
One weekend a friend from the East
Rot his soul
Stole your heart
I said „Fuck it then
Take the kids back to town
Maybe I’ll see you around“
I said: „Go now!“
She said: „OK.“
And so leaving all our hopes and dreams
To the wind and the rain
Taking only our stash
Left our litter and trash
And set out on the road again
On the road again
Kid: „Bye Bye Daddy, bye Daddy“
Justin: „You can bring Pearl she’s a darn nice girl but don’t bring Liza“
Jak auta jezdí kolem, upírám svůj vnitřní zrak
Přes batohy na střešních nosičích
Až za horizont
Kde výrobci snů
Pracují na bílých plastových procesorech
A objevují netušené
Aby dosáhli na nedosažitelné
Běž na ryby, můj příteli!
Sedávali jsme na jeře venku
S bednami knih o všem možném
O solárních zařízeních
A o půvabech přiroených porodů
Pokáceli jsme nějaké stromy
A vlekli za sebou naše ideály
Přes pusté mýtiny
Prokleli jsme ten proud
A děti práskly do bot
A my to můžeme dělat i v akváriu
Drželi jsme se za ruce a vyměňovali obvazy
A žili jsme vlastně úplně mimo zemi
Ochočil sis liščí mládě
Jehož matka byla něčí kožich
Krmil jsi ho vlastní rukou
A pak jsi ho pustil
Do dědečkovy postele, když já jsem psal
Vypěstovali jsme si svoji vlastní kukuřici
A do města jsem jezdil jen občas
Abych se zásoboval antibiotiky
A náboji do pušky, kterou jsem ukrýval
Říkal jsem dětem pohádky
Když ty sis pracovala na svém
A slunce zapadalo každý den dřív
Muž: „Kapitola šestá, ve které má Íáček narozeniny a dostane dva dárky…“
(Muž si zapaluje cigaretu)
Dítě: „Tati … no tak, tati!“
Muž: „Íáček, starý šedý oslík stál na břehu a díval se na svůj vlastní obraz ve vodě
‚Ubohé‘, řekl, ‚přesně takové to je.‘
‚Dobré ráno, Íáčku‘, řekl Pú
‚Ach‘, řekl Pú a na dlouho se zamyslel“
Listí už všechno opadalo
A naše úroda se rychle kazila
Bylo po všem
A když první vločky na zem spadly
Všichni jsme si uvědomili, že tu něco nehraje
Děti dostaly zápal plic
A došla nám nafta na vytápění
A jeden víkend kamarád z východu
S prohnilou duší
Srdce ti ukradl
Tak jsem jen řekl: „Na všechno se vysereme
Vezmeme děti zpátky do města
A možná se cestou i někde potkáme“
Řekl jsem: „Tak pojďme.“
Řekla: „Tak jo“
A tak… nechali jsme své sny a naděje
Dešti a větru
Vzali jsme si jen pár hadrů
Nechali za sebou kupy smetí a odpadků
A vydali se znovu na cestu
Znovu na cestu
Dítě: „Sbohem tatínku, ahoj táto
Dovez mi Pearl, to je moc pěkná holka, ale nevoz Lízu.“

„4.50 (Běž na ryby)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
For the first time today Dnes úplně poprvé
I feel it’s really over Cítím, že vše je už pryč
You vere my everyday excuse Byla jsi mojí každodenní výmluvou
For playing deaf, dumb and blind Abych mohl hrát hluchého, slepého a němého
Who’d have ever thought A kdo by si jen pomyslel
This was how it would end for you and me Že to takhle skončí zrovna s námi dvěma
To carry my own millstone Chci konečně odnést ten svůj mlýnský kámen
Out of the trees Ze stínu těch stromů
And I have to admit A musím připustit
I don’t like it a bit Že se mi to vůbec nelíbilo
Being left here beside this lonesome road Že jsem opuštěný na téhle odporné cestě
Lonesome road Odporné cestě
Lonesome road Odporné cestě
For the first time today
I feel it’s really over
You vere my everyday excuse
For playing deaf, dumb and blind
Who’d have ever thought
This was how it would end for you and me
To carry my own millstone
Out of the trees
And I have to admit
I don’t like it a bit
Being left here beside this lonesome road
Lonesome road
Lonesome road
Dnes úplně poprvé
Cítím, že vše je už pryč
Byla jsi mojí každodenní výmluvou
Abych mohl hrát hluchého, slepého a němého
A kdo by si jen pomyslel
Že to takhle skončí zrovna s námi dvěma
Chci konečně odnést ten svůj mlýnský kámen
Ze stínu těch stromů
A musím připustit
Že se mi to vůbec nelíbilo
Že jsem opuštěný na téhle odporné cestě
Odporné cestě
Odporné cestě

„4.56 (Dnes poprvé, část první)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Truck driver: „Hey kid, you looking for a lift? Get on up here. How’s it going good buddy?“ Řidič: „Hej chlapče, chceš někam hodit? Vylez sem nahoru. Tak jak to jde, kámo?“
I nailed ducks to the wall Chtěl jsem už konečně mít pokoj
Kept my heart in dark ruins A v klidu si hýčkat své srdce v temných troskách
I built bungalows all over the hills Postavil jsem bungalovy tam vzadu za kopci
Dunroamin, duncarin, dunlivin Utrmácený, ustaraný, sešlý
Took my girl to the country Vzal jsem svou holku na venkov
To sleep out under the moon Abychom mohli spát pod hvězdami
Next thing she’s going crazy A ona se z toho hned zbláznila
Trucker: „Women are like that kid Řidič: „Ženský jsou úplně jako děti
What the hell can you do?“ Ale co sakra můžeš dělat?“
She waits for the real Mr. Right to come Čeká na pana Pravého, až se objeví
Gently removing her heart Aby lehce jejím srdcem pohnul
With his promises of real communication Se svými sliby o skutečné komunikaci
Trucker: „I saw a program about that on TV“ Řidič: „Viděl jsem o tom pořad v televizi.“
Who’s always picking up the tab Kdo pořád ten těžký kámen s sebou vláčel?
Who built a bungalow for his mum and his dad Kdo luxusní domy pro své rodiče stavěl?
Man: „Me“ Muž: „Já“
Who took you out to all the shows Kdo tě vzal na všechna ta show?
Who worked his fingers to the bone Kdo pracoval, dokud se mu prsty do krve nerozedřou?
Man: „Me“ Muž: „Já“
While you were asleep A ty jsi zatím spala
Man: „It was me! I did!“ Muž: „Byl jsem to já … já to všechno udělal!“
I kept you in buttons and bows Vždycky jsem z Tebe dělal hvězdu
Man: „Christ all those clothes“ Muž: „Kriste pane! Všechny ty hadry!“
So you could encourange this creep Taky bys mohla překonat to mrazení v zádech.
Hick: „With that program Křupan: „Vsadím se, že s tím pořadem vydělal nějakej zkurvysyn alespoň milión dolarů“
I bet some son of a bitch made a million dollars.“ S jeho dobytčími tlapami
With his neat feet A čistými paznehty
And his clean fingernails A jeho chytrýma, ale šilhajícíma očima
With his wise but twinkling eyes Je jen útes čnějící z moře pochybností
He’s a rock out in the ocean of doubt Řidič: „Pohni se z tý cesty ty podělanej blbečku!“
Trucker: „Get movin‘, get off the road ya goddam faggot!“ A kompromisů
And compromise Rád bych pokračoval s tímhle kouskem písně
I’d like to go on with this bit of a song Abych popsal tu nádheru
Describing this schmuck Rád bych pokračoval, ale nechám to raději být
I’d like to go on, but I’m going to throw up Řidič: „V mým náklaďáku ne, ty zmetku! Vypadni odsud!“
Trucker: „Not in my rig you don’t boy… Get the hell out of here!“
Truck driver: „Hey kid, you looking for a lift? Get on up here. How’s it going good buddy?“
I nailed ducks to the wall
Kept my heart in dark ruins
I built bungalows all over the hills
Dunroamin, duncarin, dunlivin
Took my girl to the country
To sleep out under the moon
Next thing she’s going crazy
Trucker: „Women are like that kid
What the hell can you do?“
She waits for the real Mr. Right to come
Gently removing her heart
With his promises of real communication
Trucker: „I saw a program about that on TV“
Who’s always picking up the tab
Who built a bungalow for his mum and his dad
Man: „Me“
Who took you out to all the shows
Who worked his fingers to the bone
Man: „Me“
While you were asleep
Man: „It was me! I did!“
I kept you in buttons and bows
Man: „Christ all those clothes“
So you could encourange this creep
Hick: „With that program
I bet some son of a bitch made a million dollars.“
With his neat feet
And his clean fingernails
With his wise but twinkling eyes
He’s a rock out in the ocean of doubt
Trucker: „Get movin‘, get off the road ya goddam faggot!“
And compromise
I’d like to go on with this bit of a song
Describing this schmuck
I’d like to go on, but I’m going to throw up
Trucker: „Not in my rig you don’t boy… Get the hell out of here!“
Řidič: „Hej chlapče, chceš někam hodit? Vylez sem nahoru. Tak jak to jde, kámo?“
Chtěl jsem už konečně mít pokoj
A v klidu si hýčkat své srdce v temných troskách
Postavil jsem bungalovy tam vzadu za kopci
Utrmácený, ustaraný, sešlý
Vzal jsem svou holku na venkov
Abychom mohli spát pod hvězdami
A ona se z toho hned zbláznila
Řidič: „Ženský jsou úplně jako děti
Ale co sakra můžeš dělat?“
Čeká na pana Pravého, až se objeví
Aby lehce jejím srdcem pohnul
Se svými sliby o skutečné komunikaci
Řidič: „Viděl jsem o tom pořad v televizi.“
Kdo pořád ten těžký kámen s sebou vláčel?
Kdo luxusní domy pro své rodiče stavěl?
Muž: „Já“
Kdo tě vzal na všechna ta show?
Kdo pracoval, dokud se mu prsty do krve nerozedřou?
Muž: „Já“
A ty jsi zatím spala
Muž: „Byl jsem to já … já to všechno udělal!“
Vždycky jsem z Tebe dělal hvězdu
Muž: „Kriste pane! Všechny ty hadry!“
Taky bys mohla překonat to mrazení v zádech.
Křupan: „Vsadím se, že s tím pořadem vydělal nějakej zkurvysyn alespoň milión dolarů“
S jeho dobytčími tlapami
A čistými paznehty
A jeho chytrýma, ale šilhajícíma očima
Je jen útes čnějící z moře pochybností
Řidič: „Pohni se z tý cesty ty podělanej blbečku!“
A kompromisů
Rád bych pokračoval s tímhle kouskem písně
Abych popsal tu nádheru
Rád bych pokračoval, ale nechám to raději být
Řidič: „V mým náklaďáku ne, ty zmetku! Vypadni odsud!“

„4.58 (Utrmácený, ustaraný, sešlý)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
An angel on a Harley Anděl na Harleyi
Pulls across to greet a fellow rolling stone Přijíždí, aby se setkal se svým věrným tulákem
Puts his bike up on it’s stand Postavil motorku na stojánek
Leans back and then extends Opřel se a natáhl k tobě
A scarred and greasy hand … he said Svou odpornou umaštěnou ruku … řekl
Hells Angel: „How ya doin bro? Where ya been? Where ya goin‘?“ Hells Angel „Jak to jde, brácho? Kdes byl? Kam zas frčíš?“
Then he takes your hand A pak tě vezme za ruku
In some strange Californian handshake A zatřepe s ní jakýmsi podivným kalifornským způsobem
And breaks the bone A zláme ti v ní všechny kosti
Angels Doll: „Have a nice day“ Motorkářova dívenka: „Hezkej den, ha ha!“
A housewife from Encino A manželka z Encina
Whose husband’s on golf course Jejíž manžel na golfovém hřišti
With his book of rules Tráví čas s knihou pravidel
Breakes and makes a ‚U‘ and idles back Rostřelí koule, ukáže na tebe a vrátí se zpátky
To take a second look at you Aby to po tobě ještě jednou hodila očkem
You flex your rod Nahodil jsi udici
Fish takes the hook A ryba se chytla na háček
Sweet vodka and tobacco in her breath Sladká vodka a tabák z jejího dechu
Another number in your little black book Jen další číslo v tvé malé černé knížce
These are the pros and cons of hitch hiking To jsou ta pro a proti stopování
Oh babe, I must be dreaming Ach miláčku, to musí být jen sen
I’m standing on the leading edge Stojím na křídle letadla
The Eastern seaboard spread before my eyes Východní pobřeží mám jako na dlani
„Jump“ says Yoko, „Oh no! „Skoč!“, říká Yoko Ono
I’m too scared and too good looking“ I cried „Ne! Jsem vyděšenej a moc pěknej“, řval jsem na ni
„Go on“ she says „Tak dělej“, říká
„Why don’t you give it a try? „Proč to nezkusíš?
Why prolong the agony all men must die“ Proč prodlužovat agónii, všichni muži musí zemřít!“
Do you remember Dick Tracy? Pamatuješ Dicka Tracyho?
Do you remember Shane? Pamatuješ Shanea?
Dítě: „And mother wants you!“ Dítě: „A matka tě chce!“
Could you see him selling tickets Vidíš ho prodávat lístky
Where the buzzard circles over Tam dole v té vřavě
Dítě: „Shane“ Dítě: „Shane!“
The body on the plain Člověk na pláni
Did you understand the music Yoko Rozuměla jsi vůbec hudbě, Yoko
Or was it all in vain? Nebo to bylo všechno marné?
Dítě: „Shane“ Dítě: „Shane…!“
The bitch said something mystical Ta děvka řekla něco tajemného
(Herro) (Herro)
So I stepped back on the kerb again A já se znovu postavil na chodník
These are the pros and cons of hitch hiking To jsou ta pro a proti stopování
Oh babe, I must be dreaming again Ach miláčku, to musí být jen další sen
These are the pros and cons of hitch hiking To jsou ta pro a proti stopování
An angel on a Harley
Pulls across to greet a fellow rolling stone
Puts his bike up on it’s stand
Leans back and then extends
A scarred and greasy hand … he said
Hells Angel: „How ya doin bro? Where ya been? Where ya goin‘?“
Then he takes your hand
In some strange Californian handshake
And breaks the bone
Angels Doll: „Have a nice day“
A housewife from Encino
Whose husband’s on golf course
With his book of rules
Breakes and makes a ‚U‘ and idles back
To take a second look at you
You flex your rod
Fish takes the hook
Sweet vodka and tobacco in her breath
Another number in your little black book
These are the pros and cons of hitch hiking
Oh babe, I must be dreaming
I’m standing on the leading edge
The Eastern seaboard spread before my eyes
„Jump“ says Yoko, „Oh no!
I’m too scared and too good looking“ I cried
„Go on“ she says
„Why don’t you give it a try?
Why prolong the agony all men must die“
Do you remember Dick Tracy?
Do you remember Shane?
Dítě: „And mother wants you!“
Could you see him selling tickets
Where the buzzard circles over
Dítě: „Shane“
The body on the plain
Did you understand the music Yoko
Or was it all in vain?
Dítě: „Shane“
The bitch said something mystical
(Herro)
So I stepped back on the kerb again
These are the pros and cons of hitch hiking
Oh babe, I must be dreaming again
These are the pros and cons of hitch hiking
Anděl na Harleyi
Přijíždí, aby se setkal se svým věrným tulákem
Postavil motorku na stojánek
Opřel se a natáhl k tobě
Svou odpornou umaštěnou ruku … řekl
Hells Angel „Jak to jde, brácho? Kdes byl? Kam zas frčíš?“
A pak tě vezme za ruku
A zatřepe s ní jakýmsi podivným kalifornským způsobem
A zláme ti v ní všechny kosti
Motorkářova dívenka: „Hezkej den, ha ha!“
A manželka z Encina
Jejíž manžel na golfovém hřišti
Tráví čas s knihou pravidel
Rostřelí koule, ukáže na tebe a vrátí se zpátky
Aby to po tobě ještě jednou hodila očkem
Nahodil jsi udici
A ryba se chytla na háček
Sladká vodka a tabák z jejího dechu
Jen další číslo v tvé malé černé knížce
To jsou ta pro a proti stopování
Ach miláčku, to musí být jen sen
Stojím na křídle letadla
Východní pobřeží mám jako na dlani
„Skoč!“, říká Yoko Ono
„Ne! Jsem vyděšenej a moc pěknej“, řval jsem na ni
„Tak dělej“, říká
„Proč to nezkusíš?
Proč prodlužovat agónii, všichni muži musí zemřít!“
Pamatuješ Dicka Tracyho?
Pamatuješ Shanea?
Dítě: „A matka tě chce!“
Vidíš ho prodávat lístky
Tam dole v té vřavě
Dítě: „Shane!“
Člověk na pláni
Rozuměla jsi vůbec hudbě, Yoko
Nebo to bylo všechno marné?
Dítě: „Shane…!“
Ta děvka řekla něco tajemného
(Herro)
A já se znovu postavil na chodník
To jsou ta pro a proti stopování
Ach miláčku, to musí být jen další sen
To jsou ta pro a proti stopování

„5.01 (Pro a proti autostopu)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Waitress: „Hello… you wanna cup of coffee?“ Číšnice: „Chcete hrnek kafe?“
Trucker: „Hey! Turn the fucking Juke Box down!“ Řidič: „Hej, ztlumte trochu ten zasranej juke-box!“
Waitress: „I’m sorry, would you like a cup of coffee? Číšnice: „Promiňte, chcete hrnek kafe?
OK you take cream and sugar? Sure.“ Fajn, dáte si jedno s mlíkem a cukrem? Jistě…“
In truck stops and hamburger joins V motorestech a restaurantech
In Cadillac limousines V limuzínách Cadillac
In the company of has-beens V přítomnosti těch, kterým dávno ujel vlak
In bent-backs in sleeping forms A ohnutých zad
On pavement steps A existencí, které nemají kam hlavu složit
In libraries and railway stations V knihovnách i nádražních halách
In books and banks V knihách i bankách
In the pages of history Na stránkách historie
In suicidal cavalry attacks V sebevražedných útocích kavalerie
I recognise Já rozeznávám…
Myself in every stranger’s eyes Sám sebe v očích každého cizince
And in wheelchairs by monuments A na invalidních vozících kolem památníků
Under tube trains in commuter accidents Pod metrech a ve všech dopravních nehodách
In council care and county courts V krajských soudech a ústavní péči
At Easter fairs in sea-side resorts Ve velikonočních trzích na pobřeží
In drawing rooms and city morgues V čekárnách a márnicích
In award winning photographs V nejvýše oceněných fotografiích
Of life rafts in the China seas Záchranných člunů někde v čínských mořích
In transit camps, under arc lamps V transportních táborech, ve světle obloukových lamp
On loading ramps U nakládacích ramp
In faces blurred by rubber stamps V tvářích označených razítky
I recognise Já rozeznávám…
Myself in every stranger’s eyes Sám sebe v očích každého cizince
And now from where I stand A nyní, z místa kde stojím
Upon this hill Na tomhle kopci
I plundered from the pool Jen řvu po kolena v bahně
I look around Rozhlédl jsem se kolem
I search the skies Hledal jsem na obloze
I shade my eyes Zakryl jsem si oči
So nearly blind Skoro jsem oslepl
And I see signs of half remembered days A spatřil jsem znamení napůl zapomenutých dnů
I hear bells that chime in strange familiar ways A slyšel jsem tak známé a přátelské zvonění zvonů
I recognise A poznal jsem, co značí…
The hope you kindle in your eyes Ta naděje, která plála ti v očích
It’s oh so easy now Teď je to tak snadné
As we lie here in the dark Když tu spolu ležíme potmě
Nothing interferes it’s obvious Nic nás v nerozptyluje, je to jasné
How to beat the tears Jak přemoci ty slzy
That threaten to snuff out Které hrozí uhasit
The spark of our love Jiskřičky naší lásky
Waitress: „Hello… you wanna cup of coffee?“
Trucker: „Hey! Turn the fucking Juke Box down!“
Waitress: „I’m sorry, would you like a cup of coffee?
OK you take cream and sugar? Sure.“
In truck stops and hamburger joins
In Cadillac limousines
In the company of has-beens
In bent-backs in sleeping forms
On pavement steps
In libraries and railway stations
In books and banks
In the pages of history
In suicidal cavalry attacks
I recognise
Myself in every stranger’s eyes
And in wheelchairs by monuments
Under tube trains in commuter accidents
In council care and county courts
At Easter fairs in sea-side resorts
In drawing rooms and city morgues
In award winning photographs
Of life rafts in the China seas
In transit camps, under arc lamps
On loading ramps
In faces blurred by rubber stamps
I recognise
Myself in every stranger’s eyes
And now from where I stand
Upon this hill
I plundered from the pool
I look around
I search the skies
I shade my eyes
So nearly blind
And I see signs of half remembered days
I hear bells that chime in strange familiar ways
I recognise
The hope you kindle in your eyes
It’s oh so easy now
As we lie here in the dark
Nothing interferes it’s obvious
How to beat the tears
That threaten to snuff out
The spark of our love
Číšnice: „Chcete hrnek kafe?“
Řidič: „Hej, ztlumte trochu ten zasranej juke-box!“
Číšnice: „Promiňte, chcete hrnek kafe?
Fajn, dáte si jedno s mlíkem a cukrem? Jistě…“
V motorestech a restaurantech
V limuzínách Cadillac
V přítomnosti těch, kterým dávno ujel vlak
A ohnutých zad
A existencí, které nemají kam hlavu složit
V knihovnách i nádražních halách
V knihách i bankách
Na stránkách historie
V sebevražedných útocích kavalerie
Já rozeznávám…
Sám sebe v očích každého cizince
A na invalidních vozících kolem památníků
Pod metrech a ve všech dopravních nehodách
V krajských soudech a ústavní péči
Ve velikonočních trzích na pobřeží
V čekárnách a márnicích
V nejvýše oceněných fotografiích
Záchranných člunů někde v čínských mořích
V transportních táborech, ve světle obloukových lamp
U nakládacích ramp
V tvářích označených razítky
Já rozeznávám…
Sám sebe v očích každého cizince
A nyní, z místa kde stojím
Na tomhle kopci
Jen řvu po kolena v bahně
Rozhlédl jsem se kolem
Hledal jsem na obloze
Zakryl jsem si oči
Skoro jsem oslepl
A spatřil jsem znamení napůl zapomenutých dnů
A slyšel jsem tak známé a přátelské zvonění zvonů
A poznal jsem, co značí…
Ta naděje, která plála ti v očích
Teď je to tak snadné
Když tu spolu ležíme potmě
Nic nás v nerozptyluje, je to jasné
Jak přemoci ty slzy
Které hrozí uhasit
Jiskřičky naší lásky

„5.06 (Oči každého cizince)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Then the moment of clarity A ta chvilka vyjasnění
Faded like charity does Upadla do zapomnění, jako soucit
Sometimes Někdy
I opened one eye Otevřu jedno oko
And I put out my hand just to touch your soft hair A natáhnu svou ruku, jen aby tvých vlasů se dotkl
To make sure in the darkness that you were still there Abych se přesvědčil v té tmě, že neopustila jsi mě
And I have to admit A musím připustit
I was just a little afraid Že jsem se opravdu trochu bál
But then Ale pak…
I had a little bit of luck Měl jsem kousek štěstí
You were awake Že byla jsi vzhůru
I couldn’t take another moment alone A já nemusel trávit další chvilky v obětí samoty
Then the moment of clarity
Faded like charity does
Sometimes
I opened one eye
And I put out my hand just to touch your soft hair
To make sure in the darkness that you were still there
And I have to admit
I was just a little afraid
But then
I had a little bit of luck
You were awake
I couldn’t take another moment alone
A ta chvilka vyjasnění
Upadla do zapomnění, jako soucit
Někdy
Otevřu jedno oko
A natáhnu svou ruku, jen aby tvých vlasů se dotkl
Abych se přesvědčil v té tmě, že neopustila jsi mě
A musím připustit
Že jsem se opravdu trochu bál
Ale pak…
Měl jsem kousek štěstí
Že byla jsi vzhůru
A já nemusel trávit další chvilky v obětí samoty

„5.11 (Chvilka vyjasnění)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.