Interpret: Scorpions
(Waters)
Voice: Hlas:
„…we came in?“ „…jsme vešli?“
So ya Takže ty…
Thought ya Ty si myslíš…
Might like to go to the show Že bys mohl jít do té show?
To feel the warm thrill of confusion Pocítit to hřejivé vzrušení ze zmatku
That space cadet glow Které vyzařuje z toho mimoně?
Tell me is something eluding you, sunshine? Řekni mi, drahoušku, znepokojuje tě to?
Is this not what you expected to see? Není to snad to, co jsi čekal?
If you wanna find out what’s behind these cold eyes A jestli chceš vědět, co leží za těma studenýma očima
You’ll just have to claw your way through this Budeš se muset prodrat přes všechnu tu
Disguise Přetvářku
Voice: Hlas:
„Lights! Turn on the sound effects! Action!“ „Světla! Spusťte zvukové efekty!“
„Drop it, drop it on ‚em! Drop it on them!!“ „Svrhnout! Svrhnout! Svrhnout na ně!“
Voice:
„…we came in?“
So ya
Thought ya
Might like to go to the show
To feel the warm thrill of confusion
That space cadet glow
Tell me is something eluding you, sunshine?
Is this not what you expected to see?
If you wanna find out what’s behind these cold eyes
You’ll just have to claw your way through this
Disguise
Voice:
„Lights! Turn on the sound effects! Action!“
„Drop it, drop it on ‚em! Drop it on them!!“
Hlas:
„…jsme vešli?“
Takže ty…
Ty si myslíš…
Že bys mohl jít do té show?
Pocítit to hřejivé vzrušení ze zmatku
Které vyzařuje z toho mimoně?
Řekni mi, drahoušku, znepokojuje tě to?
Není to snad to, co jsi čekal?
A jestli chceš vědět, co leží za těma studenýma očima
Budeš se muset prodrat přes všechnu tu
Přetvářku
Hlas:
„Světla! Spusťte zvukové efekty!“
„Svrhnout! Svrhnout! Svrhnout na ně!“

Předehra k ‚velkému divadlu‘.

„Osobně?“ Studiové album začíná téměř neslyšitelnými slovy „…we came in?“ – „…jsme vešli?“, které ovšem nedávají smysl, dokud si neposlechnete celé album a nezachytíte větu na samotném konci „Isn´t it where…“ – „Není to snad místo, kam…“.

Úvodní skladba si vypůjčila název od názvu turné z roku 1977 „Pink Floyd – In The Flesh“. Název je vlastně geniální slovní hříčkou. „In the Flesh?“ znamená „Osobně?“ – ve skutečnosti skupina tuto skladbu nikdy nehrála živě, protože ji za ni hrála „zástupná kapela“ (viz „surrogate band“). Tuto kapelu na pozdějším turné tvořili:

Snowy White – kytara, Willie Wilson – bicí, Andy Bow – baskytara a Peter Woods – klávesy. V roce 1981 nahradil Snowyho Whitea Andy Roberts. Zatímco první část skladby je na albu ještě s otazníkem, aby posluchač mohl zapochybovat, zda se jedná skutečně o Pink Floyd osobně, druhá část již nepřipouští pochyb.

Interpret: Ute Lemper, Roger Waters a Symfonický orchestr a sbor berlínského rozhlasu (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin) se sborem
(Waters)
Momma loves her baby Máma miluje své děťátko
And daddy loves you too A táta tě miluje také
And the sea may look warm to you babe A možná se ti voda v moři zdá teplá, miláčku
And the sky may look blue. A obloha se ti zdá modrá.
Ooooh babe Ach, miláčku
Ooooh baby blue Ach, miláčku, modrá
Ooooh babe Ach, miláčku
If you should go skating A kdybys měl jít bruslit
On the thin ice of modern life Na tenký led moderního světa
Dragging behind you the silent reproach Vláčet za sebou ty tiché výčitky
Of a million tear stained eyes Miliónů uplakaných očí
Don’t be surprised, when a crack in the ice Nebuď překvapený, když praskliny
Appears under your feet Objeví se v ledu pod tvýma nohama
You slip out of your depth and out of your mind Kloužeš dál do hlubiny a mimo svou mysl
With your fear flowing out behind you Se svým strachem, jež z tebe prýští
As you claw the thin ice Zatímco se škrábeš na ten tenký led
Momma loves her baby
And daddy loves you too
And the sea may look warm to you babe
And the sky may look blue.
Ooooh babe
Ooooh baby blue
Ooooh babe
If you should go skating
On the thin ice of modern life
Dragging behind you the silent reproach
Of a million tear stained eyes
Don’t be surprised, when a crack in the ice
Appears under your feet
You slip out of your depth and out of your mind
With your fear flowing out behind you
As you claw the thin ice
Máma miluje své děťátko
A táta tě miluje také
A možná se ti voda v moři zdá teplá, miláčku
A obloha se ti zdá modrá.
Ach, miláčku
Ach, miláčku, modrá
Ach, miláčku
A kdybys měl jít bruslit
Na tenký led moderního světa
Vláčet za sebou ty tiché výčitky
Miliónů uplakaných očí
Nebuď překvapený, když praskliny
Objeví se v ledu pod tvýma nohama
Kloužeš dál do hlubiny a mimo svou mysl
Se svým strachem, jež z tebe prýští
Zatímco se škrábeš na ten tenký led

Narodil se Pink. První z návratů do dětství a mládí členů Pink Floyd.

„Tenký led“ Myšlenka na „tenký led moderního světa“ je možná převzatá ze skladby Jethro Tull „Skating Away On The Thin Ice Of A New Day“ z roku 1974. Ikonický dětský pláč otevírá příběh hlavního „hrdiny“ Pinka.

Interpret: Roger Waters, Garth Hudson (saxofon)
(Waters)
Daddy’s flown across the ocean Tatínek odletěl přes oceán
Leaving just a memory Zanechal jen vzpomínku
Snapshot in the family album Pár fotek v rodinném albu
Daddy what else did you leave for me? Táto, co víc jsi mi tu nechal?
Daddy, what d’ya leave behind for me? Táto, cos tu pro mě zanechal?
All in all it was just a brick in the wall Celkově vzato to byla jen cihla do zdi
All in all it was all just bricks in the wall Celkově vzato to všechno byly jen cihly do zdi
Daddy’s flown across the ocean
Leaving just a memory
Snapshot in the family album
Daddy what else did you leave for me?
Daddy, what d’ya leave behind for me?
All in all it was just a brick in the wall
All in all it was all just bricks in the wall
Tatínek odletěl přes oceán
Zanechal jen vzpomínku
Pár fotek v rodinném albu
Táto, co víc jsi mi tu nechal?
Táto, cos tu pro mě zanechal?
Celkově vzato to byla jen cihla do zdi
Celkově vzato to všechno byly jen cihly do zdi

První cihla v Pinkově zdi.

„Další cihla do zdi, část 1“ Tou první pomyslnou cihlou je ztráta jeho (tedy Watersova) otce, Erica Fletchera Waterse. Jeho smrt během 2. světové války je pokračováním těžkého osudu Watersovy rodiny. Jeho děd totiž padl v 1. světové válce.

Skladba je typická Watersovým bolestným textem a především výrazným a mnohokrát citovaným basovým rifem, který je na několika místech překryt staccatem Gilmourovy kytary. Na turné v roce 1987 hrál Waters tuto skladbu společně s dvěma následujícími jako jeden kus. Krátký úryvek z této skladby byl přidán i na turné Pink Floyd v roce 1994 před Another Brick In the Wall, part 2.

Interpret: Roger Waters a Joe Chemay, John Joyce, Stan Farber, Jim Haas
(Waters)
Voice: Hlas:
„You! Yes, you! Stand still laddy!“ „Ty! Ano,ty! Ani se nehni, chlapečku!“
When we grew up and went to school Když jsme vyrostli a přišli do školy
There were certain teachers who would Byli tam jistí učitelé, které jsme tak štvali
Hurt the children in any way they could Že zraňovali nás, kdy jen mohli
„Oof!“ (slap) „Uf!“ (zvuk pohlavku)
By pouring their derision Svým výsměchem
Upon anything we did Čemukoli, co jsme udělali
Exposing every weakness Zdůrazňováním každé slabiny
However carefully hidden by the kids Jakkoliv pečlivě dětmi skryté
But in the town it was well known Ale po městě bylo dobře známo
When they got home at night, their fat and Že když se vrátí večer domů, jejich tlusté a
Psychopathic wives would thrash them Psychopatické manželky je zbijí
Within inches of their lives Téměř k smrti
Voice:
„You! Yes, you! Stand still laddy!“
When we grew up and went to school
There were certain teachers who would
Hurt the children in any way they could
„Oof!“ (slap)
By pouring their derision
Upon anything we did
Exposing every weakness
However carefully hidden by the kids
But in the town it was well known
When they got home at night, their fat and
Psychopathic wives would thrash them
Within inches of their lives
Hlas:
„Ty! Ano,ty! Ani se nehni, chlapečku!“
Když jsme vyrostli a přišli do školy
Byli tam jistí učitelé, které jsme tak štvali
Že zraňovali nás, kdy jen mohli
„Uf!“ (zvuk pohlavku)
Svým výsměchem
Čemukoli, co jsme udělali
Zdůrazňováním každé slabiny
Jakkoliv pečlivě dětmi skryté
Ale po městě bylo dobře známo
Že když se vrátí večer domů, jejich tlusté a
Psychopatické manželky je zbijí
Téměř k smrti

Pinkova školní léta.

„Nejšťastnější dny našich životů“ Je snad někdo, kdo by věřil, že jsou to ty nejkrásnější roky v našem životě? Roger tomu očividně příliš nevěří.

Ve filmu je Pink přistižen při činu, kdy psal ve škole „pod lavicí“ básničky. Učitel mu je zabavil a aby ho co nejvíce ponížil, „tu nejosobnější“ před třídou přečetl. Není příliš jasné, proč je onou básničkou, která by měla být lyrická a citlivá, zrovna úvodní sloka písně Money z alba Dark Side Of The Moon… Že by to bylo kvůli její nesmírné popularitě v USA…?

V každém případě jde o vyjádření velmi nepřátelského postoje vůči arogantním, povýšeným a přesto doma ponižovaným učitelům. První velká kritika zkostnatělého vzdělávacího systému Velké Británie.

Interpret: Cyndi Lauper / kytarová sóla: Rick Di Fonzo, Snowy White / varhany: Peter Wood / keytar: Thomas Dolby
(Waters)
We don’t need no education Nepotřebujeme žádné vzdělání
We don’t need no thought control Nepotřebujeme žádnou kontrolu myšlení
No dark sarcasm in the classroom Žádný temný sarkasmus ve třídách
Teachers leave them kids alone Učitelé, nechte děti být
Hey teachers leave them kids alone Hej, učitelé, nechte děti být
All in all it’s just another brick in the wall Celkově vzato je to jen další cihla do zdi
All in all you’re just another brick in the wall Celkově vzato, nejste nic víc než další cihla do zdi
Voice: Hlas:
„Wrong, Do it again!“ „Špatně! Udělej to znovu!“
„If you don’t eat yer meat, you can’t have any pudding! How can you have any pudding if you don’t eat yer meat?“ „Když nedojíš všechno maso, nemůžeš dostat žádný pudink! Jak bys mohl dostat nějaký pudink, když jsi nesnědl všechno maso?“
„You! Yes, you behind the bikesheds! Stand still laddy!“ „Ty! Ano, ty za těmi stojany na kola! Ani se nehni, chlapečku!“
We don’t need no education
We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone
Hey teachers leave them kids alone
All in all it’s just another brick in the wall
All in all you’re just another brick in the wall
Voice:
„Wrong, Do it again!“
„If you don’t eat yer meat, you can’t have any pudding! How can you have any pudding if you don’t eat yer meat?“
„You! Yes, you behind the bikesheds! Stand still laddy!“
Nepotřebujeme žádné vzdělání
Nepotřebujeme žádnou kontrolu myšlení
Žádný temný sarkasmus ve třídách
Učitelé, nechte děti být
Hej, učitelé, nechte děti být
Celkově vzato je to jen další cihla do zdi
Celkově vzato, nejste nic víc než další cihla do zdi
Hlas:
„Špatně! Udělej to znovu!“
„Když nedojíš všechno maso, nemůžeš dostat žádný pudink! Jak bys mohl dostat nějaký pudink, když jsi nesnědl všechno maso?“
„Ty! Ano, ty za těmi stojany na kola! Ani se nehni, chlapečku!“

Pinkovy školní útrapy pokračují.

„Další cihla do zdi, část 2“ Waters se zde nemůže smířit se zatuchlým prostředím – škrobeným, plným arogance a zpátečnictví. Kritikové použili text k této skladbě jako bič na cokoliv, co se jim na Pink Floyd nelíbilo. Hlavní námitky však měli moralisté proti tomu, že skladba je „výrazně proti vzdělávacímu systému“ a přitom neváhali Pink Floyd vtáhnout do problému samotné bezbranné děti tím, že členy školního pěveckého sboru ze sousedství nahrávacího studia „přinutili“ zpívat vokály o tom, že nepotřebují žádné vzdělání ani kontrolu myšlení. Paradoxem je, že členové sboru nedostali za svůj počin ani kopii alba (resp. dostali ji i s věnováním až poté, co si jejich učitel stěžoval u EMI).

Ve skutečnosti však Waters v této skladbě varuje před krutými a zkostnatělými učiteli, kteří zabraňují svobodnému rozvoji dítěte a nutí ho pohybovat se po stále stejných kolejích osvědčených postupů. Navazuje tak tématicky na předchozí The Happiest Days Of Our Lives.

Z této skladby se stala jedna z nejznámějších skladeb vůbec, nejen pro svůj pulzující basový riff a provokativní text. Není divu, že se stala například i hymnou studentů v Jihoafrické republice když se bouřili proti vzdělávacímu systému a byla tam proto zakázána.

Text uvedený v bookletu neodpovídá přesně skutečnosti – jednak je uvedena pouze první polovina (byť druhá je prakticky stejná) a jednak není přesný v některých detailech („leave the kids“ a „leave us kids“ apod.).

Interpret: Sinead O’Connor & The Band a Garth Hudson / vokály: Rick Danko a Levon Helm /akustické nástroje: Hooters
(Waters)
Mother do you think they’ll drop the bomb? Matko, myslíš, že svrhnou tu bombu?
Mother do you think they’ll like this song? Matko, myslíš, že se tahle píseň bude líbit?
Mother do think they’ll try to break my balls? Matko, myslíš, že se pokusí mě vykleštit?
Mother should I build a wall? Matko, měl bych postavit zeď?
Mother should I run for president? Matko, měl bych kandidovat na prezidenta?
Mother should I trust the government? Matko, měl bych věřit vládě?
Mother will they put me in the firing line? Matko, pošlou mě rovnou do první linie?
Ma is it just a waste of time? Mami, není to jen ztráta času?
Hush now baby, baby, don’t you cry Pst, děťátko, neplač
Mama’s gonna make all of your Maminka promění všechny tvé
Nightmares come true Noční můry ve skutečnost
Mama’s gonna put all of her fears into you Maminka na tebe přenese všechny své strachy
Mama’s gonna keep you right here Maminka tě schová právě tady
Under her wing Pod svým křídlem
She won’t let you fly but she might let you sing Nenechá tě létat, ale nechá tě zpívat
Mama’s gonna keep baby cosy and warm Maminka bude své děťátko mít vždy v teple a pohodlí
Ooooh Babe ooooh Babe oooh Babe, Ach zlatíčko, ach zlatíčko, ach zlatíčko
Of course mama’s gonna help build the wall Samozřejmě, že ti maminka pomůže postavit tu zeď
Mother do you think she’s good enough for me? Matko, myslíš, že je pro mě dost dobrá?
Mother do you think she’s dangerous to me? Matko, myslíš, že je pro mě nebezpečná?
Mother will she tear your little boy apart? Matko, že od tebe odtrhne tvého chlapečka?
Ooooh Ma – mother will she break my heart Ach Mami – matko, zlomí mi srdce?
Hush now baby, baby don’t you cry Pst, děťátko, neplač
Mama’s gonna check out all your girlfriends for you Maminka zkontroluje všechny tvé lásky
Mama won’t let anyone dirty get through. Maminka k tobě nepustí nikoho hříšného
Mama’s gonna wait up until you come in Maminka bude čekat, dokud nepřijdeš
Mama will always find out where Maminka vždycky zjistí, kde
You’ve been Jsi byl
Mama’s gonna keep baby healthy and clean Maminka tě bude udržovat vždy zdravého a čistého
Oooh Babe oooh Babe oooh Babe Ach zlatíčko, ach zlatíčko, ach zlatíčko
You’ll always be a Babe to me Vždycky pro mě budeš malé děťátko
Mother did it need to be so high? Matko, muselo to být tak moc?
Mother do you think they’ll drop the bomb?
Mother do you think they’ll like this song?
Mother do think they’ll try to break my balls?
Mother should I build a wall?
Mother should I run for president?
Mother should I trust the government?
Mother will they put me in the firing line?
Ma is it just a waste of time?
Hush now baby, baby, don’t you cry
Mama’s gonna make all of your
Nightmares come true
Mama’s gonna put all of her fears into you
Mama’s gonna keep you right here
Under her wing
She won’t let you fly but she might let you sing
Mama’s gonna keep baby cosy and warm
Ooooh Babe ooooh Babe oooh Babe,
Of course mama’s gonna help build the wall
Mother do you think she’s good enough for me?
Mother do you think she’s dangerous to me?
Mother will she tear your little boy apart?
Ooooh Ma – mother will she break my heart
Hush now baby, baby don’t you cry
Mama’s gonna check out all your girlfriends for you
Mama won’t let anyone dirty get through.
Mama’s gonna wait up until you come in
Mama will always find out where
You’ve been
Mama’s gonna keep baby healthy and clean
Oooh Babe oooh Babe oooh Babe
You’ll always be a Babe to me
Mother did it need to be so high?
Matko, myslíš, že svrhnou tu bombu?
Matko, myslíš, že se tahle píseň bude líbit?
Matko, myslíš, že se pokusí mě vykleštit?
Matko, měl bych postavit zeď?
Matko, měl bych kandidovat na prezidenta?
Matko, měl bych věřit vládě?
Matko, pošlou mě rovnou do první linie?
Mami, není to jen ztráta času?
Pst, děťátko, neplač
Maminka promění všechny tvé
Noční můry ve skutečnost
Maminka na tebe přenese všechny své strachy
Maminka tě schová právě tady
Pod svým křídlem
Nenechá tě létat, ale nechá tě zpívat
Maminka bude své děťátko mít vždy v teple a pohodlí
Ach zlatíčko, ach zlatíčko, ach zlatíčko
Samozřejmě, že ti maminka pomůže postavit tu zeď
Matko, myslíš, že je pro mě dost dobrá?
Matko, myslíš, že je pro mě nebezpečná?
Matko, že od tebe odtrhne tvého chlapečka?
Ach Mami – matko, zlomí mi srdce?
Pst, děťátko, neplač
Maminka zkontroluje všechny tvé lásky
Maminka k tobě nepustí nikoho hříšného
Maminka bude čekat, dokud nepřijdeš
Maminka vždycky zjistí, kde
Jsi byl
Maminka tě bude udržovat vždy zdravého a čistého
Ach zlatíčko, ach zlatíčko, ach zlatíčko
Vždycky pro mě budeš malé děťátko
Matko, muselo to být tak moc?

Malý Pink roste, dospívá, své strachy, běsy a obavy sdílí v rozhovoru se svou přespříliš pečující matkou.

„Matka“ V této písni Pinka poprvé napadá, jestli by nebylo lepší si kolem sebe postavit zeď. Waters připustil, že tato skladba není jen kritikou jeho vlastní matky a její výchovy, ale i „jakékoliv jiné matky, která své dítě drží tak zkrátka, že mu neumožňuje svobodně žít“.

Na skladbě se podílelo i několik dalších hudebníků, kteří nejsou uvedeni v seznamu účinkujících. Jsou to mimo jiné i Jeff Porcano (bicí), Lee Ritenour (kytara) a neznámý hráč na klávesy.

Zajímavostí je, že v bookletu, dokonce u některých reedic na CD, je odlišný text. Zatímco ve finálním mixu zpívá Waters „Is it just a waste of time“, tedy „Je to jen ztráta času?“, v bookletu je zřejmě původně zamýšlený verš „Mother, am I really dying“, tedy „Matko, opravdu umírám?“. Tato verze textu je použita také ve filmu The Wall. Mimochodem – spojení „Opravdu umírám?“ zde není použito poprvé. Objevuje se už v textu skladby Julia Dream.

Interpret: Joni Mitchell a Symfonický orchestr a sbor berlínského rozhlasu / sólo na flétnu: James Galway
(Waters)
Voice: Hlas:
„Look mummy, there’s an aeroplane up in the sky“ „Podívej maminko! Tam nahoře je letadlo!“
Oooooooooooooooooh Aaaaaaaaaaaaaaaaach
Did you see the frightened ones? Viděl jsi ty vyděšené lidi?
Did you hear the falling bombs? Slyšel jsi ty padající bomby?
Did you ever wonder? Přemýšlel jsi vůbec někdy
Why we had to run for shelter Proč musíme utíkat do krytu
When the promise of a brave new world Když příslib nového statečného světa
Unfurled beneath a clear blue sky? Rozprostřel se pod čistou modrou oblohou?
Oooooooooooooooooh Aaaaaaaaaaaaaaaaach
Did you see the frightened ones? Viděl jsi ty vyděšené lidi?
Did you hear the falling bombs? Slyšel jsi ty padající bomby?
The flames are all long gone Plameny jsou už dávno pryč
But the pain lingers on Ale bolest přetrvává
Goodbye, Blue Sky Sbohem, modrá obloho
Goodbye, Blue Sky Sbohem, modrá obloho
Goodbye Sbohem
Goodbye Sbohem
Voice: Hlas:
„The 11:15 from Newcastle is now approaching“ „Letadlo v 11:15 z Newcastlu právě přistává…“
„The 11:18 arrival“ „Let v 11:18…“
Voice:
„Look mummy, there’s an aeroplane up in the sky“
Oooooooooooooooooh
Did you see the frightened ones?
Did you hear the falling bombs?
Did you ever wonder?
Why we had to run for shelter
When the promise of a brave new world
Unfurled beneath a clear blue sky?
Oooooooooooooooooh
Did you see the frightened ones?
Did you hear the falling bombs?
The flames are all long gone
But the pain lingers on
Goodbye, Blue Sky
Goodbye, Blue Sky
Goodbye
Goodbye
Voice:
„The 11:15 from Newcastle is now approaching“
„The 11:18 arrival“
Hlas:
„Podívej maminko! Tam nahoře je letadlo!“
Aaaaaaaaaaaaaaaaach
Viděl jsi ty vyděšené lidi?
Slyšel jsi ty padající bomby?
Přemýšlel jsi vůbec někdy
Proč musíme utíkat do krytu
Když příslib nového statečného světa
Rozprostřel se pod čistou modrou oblohou?
Aaaaaaaaaaaaaaaaach
Viděl jsi ty vyděšené lidi?
Slyšel jsi ty padající bomby?
Plameny jsou už dávno pryč
Ale bolest přetrvává
Sbohem, modrá obloho
Sbohem, modrá obloho
Sbohem
Sbohem
Hlas:
„Letadlo v 11:15 z Newcastlu právě přistává…“
„Let v 11:18…“

Poslední návrat do dětství, Pink propadá strachu z války.

„Sbohem, modré nebe“ Tato skladba zahajovala druhou stranu prvního LP. Goodbye Blue Sky je směs akustické kytary a kláves se skvělou ukázkou Gilmourova zpěvu, který se výborně hodí jako citlivá „mezihra“ po bombastickém úvodu a zklidňuje tak (alespoň na chvilku) styl hudby.

Ve filmu tato skladba následuje po druhé části When The Tigers Broke Free a doprovází ji vynikající animovaná sekvence.

Hlas dítěte v úvodu skladby patří Watersovu synovi Harrymu.

Interpret: Bryan Adams, Roger Waters a Symfonický orchestr a sbor berlínského rozhlasu
(Waters)
What shall we use to fill the empty spaces Co jenom použít na vyplnění těch prázdných míst
Where waves of hunger roar Kde vlny touhy řvou
Shall we set out across the sea of faces Vydáme se přes to moře tváří
In search of more and more applause Hledat jen další a další potlesk
Shall we buy a new guitar Koupíme si novou kytaru
Shall we drive a more powerful car Budeme řídit ještě rychlejší káru
Shall we work straight through the night Budeme pracovat klidně celou noc
Shall we get into fights Budeme bojovat
Leave the lights on Necháme světla rozsvícená
Drop bombs Svrhneme pumy
Do tours of the East Uděláme turné na východ
Contract diseases Uženeme si nějakou nemoc
Bury bones Pohřbíme své kosti
Break up homes Rozbijeme šťastné domácnosti
Send flowers by phone Pošleme kytky po telefonu
Take to drink Strašně se opijeme
Go to shrinks Úplně se scvrkneme
Give up meat Vzdáme se masa
Rarely sleep Budeme zřídka spát
Keep people as pets Z lidí si uděláme domácí mazlíčky
Train dogs Vycvičíme psy
Race rats Uspořádáme krysí dostihy
Fill the attic with cash Prachama zahltíme svou mysl
Bury treasure Pohřbíme své poklady
Store up leisure Schováme si volno
But never relax at all Ale nikdy si neodpočineme
With our backs to the wall Zády ke zdi
Backs to the wall Zády ke zdi
What shall we use to fill the empty spaces
Where waves of hunger roar
Shall we set out across the sea of faces
In search of more and more applause
Shall we buy a new guitar
Shall we drive a more powerful car
Shall we work straight through the night
Shall we get into fights
Leave the lights on
Drop bombs
Do tours of the East
Contract diseases
Bury bones
Break up homes
Send flowers by phone
Take to drink
Go to shrinks
Give up meat
Rarely sleep
Keep people as pets
Train dogs
Race rats
Fill the attic with cash
Bury treasure
Store up leisure
But never relax at all
With our backs to the wall
Backs to the wall
Co jenom použít na vyplnění těch prázdných míst
Kde vlny touhy řvou
Vydáme se přes to moře tváří
Hledat jen další a další potlesk
Koupíme si novou kytaru
Budeme řídit ještě rychlejší káru
Budeme pracovat klidně celou noc
Budeme bojovat
Necháme světla rozsvícená
Svrhneme pumy
Uděláme turné na východ
Uženeme si nějakou nemoc
Pohřbíme své kosti
Rozbijeme šťastné domácnosti
Pošleme kytky po telefonu
Strašně se opijeme
Úplně se scvrkneme
Vzdáme se masa
Budeme zřídka spát
Z lidí si uděláme domácí mazlíčky
Vycvičíme psy
Uspořádáme krysí dostihy
Prachama zahltíme svou mysl
Pohřbíme své poklady
Schováme si volno
Ale nikdy si neodpočineme
Zády ke zdi
Zády ke zdi

Pinkovo dospívání, přicházejí první deprese.

„Prázdná místa“ Tato převážně instrumentální skladba je dalším dokladem zmatků panujících během finálního mixu alba. Původně na ni měla navazovat skladba What Shall Do We Now, která má v základu velmi podobný zvuk a textově navazuje. Ta se však na finální mix alba nevešla kvůli stále bobtnající délce alba.

Během koncertů byl původní text nahrazen jiným, který lépe koresponduje s navazující What Shall Do We Now (možná původně zamýšlená verze textu i pro studiové album, upravená až s vyškrtnutím What Shall…?). Navíc text studiové verze zcela neodpovídá textu uvedenému v bookletu některých edic alba – v závěrečném verši namísto uvedeného „How shall I complete the wall“ zpívá Rodger „How should I complete the wall“ (tedy s větší dávkou nejistoty, spíš „Jak jen bych měl dokončit tu zeď“).

A aby toho nebylo málo – na prvních CD vydáních byla tato skladba chybně uvedena jako jeden kus s Young Lust.

V této skladbě je ukryt další „tajný vzkaz“, ovšem s tím, že patří spíše k těm notoricky známým. Ta malá hrstka šťastlivců, která má patřičnou výbavu může zachytit slova:

„Congratulations, you have just discovered the secret message. Send your answer to Old Pink, care of the funny farm, Chalfont“.

Deprese rostou.

„Co teď uděláme“ Tato skladba (přirozené vyvrcholení poněkud rozvleklé Empty Spaces) byla z alba stažena na poslední chvíli, kvůli úspoře místa. Mohlo se totiž stát, že dvojalbum se stane trojalbem a tím pádem bude prakticky neprodejné. Bylo však příliš pozdě na to, aby byl text odstraněn i z bookletu, takže první vydání obsahovalo text skladby, která na albu vůbec nebyla. Tato skladba byla součástí filmu a byla uváděna také při živých vystoupeních, doprovázena depresivními, ovšem strhujícími animacemi Geralda Scarfea.

Interpret: Bryan Adams (mluvená pasáž Jerry Hall) / kytarová sóla: Rick Di Fonzo a Snowy White
(Waters/Gilmour)
I am just a new boy Jsem tu jen novej cucák
A stranger in this town Cizinec v tomhle městě
Where are all the good times? Kde jsou staré dobré časy?
Who’s gonna show this stranger around? Kdo tady toho cizince trochu provede?
Ooooooooh I need a dirty woman Ach, potřebuju zvrhlou ženskou
Ooooooooh – I need a dirty girl Ach, potřebuju zvrhlou holku
Will some woman in this desert land Zařídí nějaká ženská v týhle poušti
Make me feel like a real man Abych se cejtil zase jako pravej chlap
Take this rock and roll refugee Přijměme tohohle rock’n’rollovýho uprchlíka
Ooooooooh Babe set me free Ach zlato, osvoboď mě
Ooooooooh I need a dirty woman Ach, potřebuju zvrhlou ženskou
Ooooooooh I need a dirty girl Ach, potřebuju zvrhlou holku
(Phone rings. Clink of receiver being lifted) (zvoní telefon, cvaknutí zvednutého sluchátka)
Voices: Hlasy:
„Hello?“ „Haló?“
„Yes, a collect call for Mrs Floyd from Mr Floyd „Ano, hovor na účet volaného pro paní Floydovou od pana Floyda.
Will you accept the charges from United States?“ Přijmete hovor ze Spojených států?“
(clunk! of phone being put down) (bouchnutí prudce položeného sluchátka)
„Oh, He hung up! That’s your residence, right? I wonder why he hung up? „Ou, on zavěsil! Je to vaše adresa, že? Zajímalo by mě, proč jenom zavěsil?
Is there supposed to be someone else there besides your wife there to answer?“ Má tam být někdo další kromě Vaší ženy, kdo by to zvedl?“
(Phone rings againclunk of receiver being picked up) (znovu zvoní telefon, zvuk zvednutého sluchátka)
„Hello?“ „Haló?“
„This is United States calling, are we reaching“ „Toto je hovor ze Spojených států, snažíme se dovolat -„
(interrupted by phone being put down) (přerušeno zvukem pokládaného sluchátka)
„See he keeps hanging up, and it’s a man answering“ „Vidíte? Pořád to někdo pokládá a je to nějaký mužský hlas!“
(whirr of connection being closed) (bzučení hluchého telefonu)
I am just a new boy
A stranger in this town
Where are all the good times?
Who’s gonna show this stranger around?
Ooooooooh I need a dirty woman
Ooooooooh – I need a dirty girl
Will some woman in this desert land
Make me feel like a real man
Take this rock and roll refugee
Ooooooooh Babe set me free
Ooooooooh I need a dirty woman
Ooooooooh I need a dirty girl
(Phone rings. Clink of receiver being lifted)
Voices:
„Hello?“
„Yes, a collect call for Mrs Floyd from Mr Floyd
Will you accept the charges from United States?“
(clunk! of phone being put down)
„Oh, He hung up! That’s your residence, right? I wonder why he hung up?
Is there supposed to be someone else there besides your wife there to answer?“
(Phone rings againclunk of receiver being picked up)
„Hello?“
„This is United States calling, are we reaching“
(interrupted by phone being put down)
„See he keeps hanging up, and it’s a man answering“
(whirr of connection being closed)
Jsem tu jen novej cucák
Cizinec v tomhle městě
Kde jsou staré dobré časy?
Kdo tady toho cizince trochu provede?
Ach, potřebuju zvrhlou ženskou
Ach, potřebuju zvrhlou holku
Zařídí nějaká ženská v týhle poušti
Abych se cejtil zase jako pravej chlap
Přijměme tohohle rock’n’rollovýho uprchlíka
Ach zlato, osvoboď mě
Ach, potřebuju zvrhlou ženskou
Ach, potřebuju zvrhlou holku
(zvoní telefon, cvaknutí zvednutého sluchátka)
Hlasy:
„Haló?“
„Ano, hovor na účet volaného pro paní Floydovou od pana Floyda.
Přijmete hovor ze Spojených států?“
(bouchnutí prudce položeného sluchátka)
„Ou, on zavěsil! Je to vaše adresa, že? Zajímalo by mě, proč jenom zavěsil?
Má tam být někdo další kromě Vaší ženy, kdo by to zvedl?“
(znovu zvoní telefon, zvuk zvednutého sluchátka)
„Haló?“
„Toto je hovor ze Spojených států, snažíme se dovolat -„
(přerušeno zvukem pokládaného sluchátka)
„Vidíte? Pořád to někdo pokládá a je to nějaký mužský hlas!“
(bzučení hluchého telefonu)

Pink dospěl, jako umělec poprvé ochutnává „velký“ svět.

„Mladej chtíč“ Waters požádal Gilmoura, aby s ním sdílel vokály, které zní téměř stejně drsně jako The Nile Song. Waters tuto skladbu pojal jako „příběh vlastně kterékoliv kapely na cestě“. Telefon, kde mluví milenec Pinkovy manželky byl pouštěn ze záznamu, ale telefonní operátor je skutečný a neměl vůbec potuchy, čeho se stal součástí pří živých vystoupeních…

Interpret: Jerry Hall
(Waters)
Voices: Hlasy:
„Oh my God! What a fabulous room! Are all these your guitars?“ „Ach můj bože, jaký úžasný pokoj! Tyhle všechny kytary jsou tvoje?“
    (Film in background) „I’m sorry sir, I didn’t mean to startle you!“     (film v pozadí) „Promiňte pane, nechtěl jsem vás polekat.“
„This place is bigger than our apartment!“ „Tahle jedna místnost je větší než celý náš byt!“
    (Film) „Let me know when you’re entering a room.“ „Yes sir!“     (film) „Příště mi dejte vědět, než vejdete do místnosti!“ „Ano, pane!“
„Erm, Can I get a drink of water?“ „Hej, můžu se napít vody?“
    (Film) „I was wondering about“     (film) „Zajímalo by mě…“
„You want some, huh?“ „Chceš taky? Co?“
    (Film) „Yes“     (film) „Ano.“
„Oh wow, look at this tub? Do you wanna take baaaath?“ „Jé, podívej se na tu vanu! Nechceš vykoupat?“
    (Film) „I’ll have to find out from Mrs Bancroft what time she wants to meet us, for her main“     (film) „Budu se muset podívat po paní Bancroftové, abych se jí zeptal, kdy se sejdeme příště. Kvůli jejím…“
„What are watching?“ „Na co to koukáš?“
    (Film) „If you’ll just let me know as soon as you can Mrs Bancroft“ „Mrs Bancroft“     (film)“Kdybyste mi dala vědět hned jak budete moct… Paní Bencroftová. Paní Bencroftová?!“
„Hello?“ „Hej?“
    (Film) „I don’t understand“      (film) „Nerozumím“
„Are you feeling okay?“ „Cítíš se dobře?“
Voices:
„Oh my God! What a fabulous room! Are all these your guitars?“
    (Film in background) „I’m sorry sir, I didn’t mean to startle you!“
„This place is bigger than our apartment!“
    (Film) „Let me know when you’re entering a room.“ „Yes sir!“
„Erm, Can I get a drink of water?“
    (Film) „I was wondering about“
„You want some, huh?“
    (Film) „Yes“
„Oh wow, look at this tub? Do you wanna take baaaath?“
    (Film) „I’ll have to find out from Mrs Bancroft what time she wants to meet us, for her main“
„What are watching?“
    (Film) „If you’ll just let me know as soon as you can Mrs Bancroft“ „Mrs Bancroft“
„Hello?“
    (Film) „I don’t understand“
„Are you feeling okay?“
Hlasy:
„Ach můj bože, jaký úžasný pokoj! Tyhle všechny kytary jsou tvoje?“
    (film v pozadí) „Promiňte pane, nechtěl jsem vás polekat.“
„Tahle jedna místnost je větší než celý náš byt!“
    (film) „Příště mi dejte vědět, než vejdete do místnosti!“ „Ano, pane!“
„Hej, můžu se napít vody?“
    (film) „Zajímalo by mě…“
„Chceš taky? Co?“
    (film) „Ano.“
„Jé, podívej se na tu vanu! Nechceš vykoupat?“
    (film) „Budu se muset podívat po paní Bancroftové, abych se jí zeptal, kdy se sejdeme příště. Kvůli jejím…“
„Na co to koukáš?“
    (film)“Kdybyste mi dala vědět hned jak budete moct… Paní Bencroftová. Paní Bencroftová?!“
„Hej?“
     (film) „Nerozumím“
„Cítíš se dobře?“

Hotelový pokoj

„Ach můj bože, to je skvostný pokoj!“ Zvuková koláž, navození atmosféry… Tato pasáž je běžně uváděna jako úvodní part následující One Of My Turns, zde je výjimečně uvedena samostatně.

Interpret: Roger Waters
(Waters)
Voices: Hlasy:
„Oh my God! What a fabulous room! Are all these your guitars?“ „Ach můj bože, jaký úžasný pokoj! Tyhle všechny kytary jsou tvoje?“
(Film in background) „I’m sorry sir, I didn’t mean to startle you!“ (film v pozadí) „Promiňte pane, nechtěl jsem vás polekat.“
„This place is bigger than our apartment!“ „Tahle jedna místnost je větší než celý náš byt!“
(Film) „Let me know when you’re entering a room.“ „Yes sir!“ (film) „Příště mi dejte vědět, než vejdete do místnosti!“ „Ano, pane!“
„Erm, Can I get a drink of water?“ „Hej, můžu se napít vody?“
(Film) „I was wondering about“ (film) „Zajímalo by mě…“
„You want some, huh?“ „Chceš taky? Co?“
(Film) „Yes“ (film) „Ano.“
„Oh wow, look at this tub? Do you wanna take baaaath?“ „Jé, podívej se na tu vanu! Nechceš vykoupat?“
(Film) „I’ll have to find out from Mrs Bancroft what time she wants to meet us, for her main“ (film) „Budu se muset podívat po paní Bancroftové, abych se jí zeptal, kdy se sejdeme příště. Kvůli jejím…“
„What are watching?“ „Na co to koukáš?“
(Film) „If you’ll just let me know as soon as you can Mrs Bancroft“ „Mrs Bancroft“ (film)“Kdybyste mi dala vědět hned jak budete moct… Paní Bencroftová. Paní Bencroftová?!“
„Hello?“ „Hej?“
(Film) „I don’t understand“ (film) „Nerozumím“
„Are you feeling okay?“ „Cítíš se dobře?“
Day after day, love turns grey Den za dnem láska šedne
Like the skin of a dying man Jako kůže umírajícího muže
Night after night, we pretend it’s all right Noc za nocí předstíráme, že všechno je v pořádku
But I have grown older and Ale já jsem zestárnul
You have grown colder and A ty jsi zchladla
Nothing is very much fun any more. A nic už není tak zábavné jako dřív.
And I can feel one of my turns coming on. A já cítím, jak přichází jeden z těch mých záchvatů.
I feel cold as a razor blade Cítím se chladný jako ostří břitvy
Tight as a tourniquet Neprostupný jako závora
Dry as a funeral drum. Vyschlý jako pohřební buben
Run to the bedroom, in the suitcase on the left Utíkej do ložnice, v kufru nalevo
You’ll find my favorite axe Najdeš moji oblíbenou sekeru
Don’t look so frightened Nečum tak vyděšeně
This is just a passing phase Je to jen přechodný stav
One of my bad days Jeden z mých špatných dnů
Would you like to watch T.V.? Chceš se raději dívat na televizi?
Or get between the sheets? Nebo se schovat do peřin?
Or contemplate the silent freeway? Nebo rozjímat o tiché dálnici?
Would you like something to eat? Dáš si něco k jídlu?
Would you like to learn to fly? Chtěla by ses naučit lítat?
Would you? Chtěla?
Would you like to see me try? Nebo se chceš jenom dívat, jak to zkouším?
Would you like to call the cops? Chceš zavolat poldy?
Do you think it’s time I stopped? Myslíš si, že je na čase, abych přestal?
Why are you running away? Proč utíkáš?
Voices:
„Oh my God! What a fabulous room! Are all these your guitars?“
(Film in background) „I’m sorry sir, I didn’t mean to startle you!“
„This place is bigger than our apartment!“
(Film) „Let me know when you’re entering a room.“ „Yes sir!“
„Erm, Can I get a drink of water?“
(Film) „I was wondering about“
„You want some, huh?“
(Film) „Yes“
„Oh wow, look at this tub? Do you wanna take baaaath?“
(Film) „I’ll have to find out from Mrs Bancroft what time she wants to meet us, for her main“
„What are watching?“
(Film) „If you’ll just let me know as soon as you can Mrs Bancroft“ „Mrs Bancroft“
„Hello?“
(Film) „I don’t understand“
„Are you feeling okay?“
Day after day, love turns grey
Like the skin of a dying man
Night after night, we pretend it’s all right
But I have grown older and
You have grown colder and
Nothing is very much fun any more.
And I can feel one of my turns coming on.
I feel cold as a razor blade
Tight as a tourniquet
Dry as a funeral drum.
Run to the bedroom, in the suitcase on the left
You’ll find my favorite axe
Don’t look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days
Would you like to watch T.V.?
Or get between the sheets?
Or contemplate the silent freeway?
Would you like something to eat?
Would you like to learn to fly?
Would you?
Would you like to see me try?
Would you like to call the cops?
Do you think it’s time I stopped?
Why are you running away?
Hlasy:
„Ach můj bože, jaký úžasný pokoj! Tyhle všechny kytary jsou tvoje?“
(film v pozadí) „Promiňte pane, nechtěl jsem vás polekat.“
„Tahle jedna místnost je větší než celý náš byt!“
(film) „Příště mi dejte vědět, než vejdete do místnosti!“ „Ano, pane!“
„Hej, můžu se napít vody?“
(film) „Zajímalo by mě…“
„Chceš taky? Co?“
(film) „Ano.“
„Jé, podívej se na tu vanu! Nechceš vykoupat?“
(film) „Budu se muset podívat po paní Bancroftové, abych se jí zeptal, kdy se sejdeme příště. Kvůli jejím…“
„Na co to koukáš?“
(film)“Kdybyste mi dala vědět hned jak budete moct… Paní Bencroftová. Paní Bencroftová?!“
„Hej?“
(film) „Nerozumím“
„Cítíš se dobře?“
Den za dnem láska šedne
Jako kůže umírajícího muže
Noc za nocí předstíráme, že všechno je v pořádku
Ale já jsem zestárnul
A ty jsi zchladla
A nic už není tak zábavné jako dřív.
A já cítím, jak přichází jeden z těch mých záchvatů.
Cítím se chladný jako ostří břitvy
Neprostupný jako závora
Vyschlý jako pohřební buben
Utíkej do ložnice, v kufru nalevo
Najdeš moji oblíbenou sekeru
Nečum tak vyděšeně
Je to jen přechodný stav
Jeden z mých špatných dnů
Chceš se raději dívat na televizi?
Nebo se schovat do peřin?
Nebo rozjímat o tiché dálnici?
Dáš si něco k jídlu?
Chtěla by ses naučit lítat?
Chtěla?
Nebo se chceš jenom dívat, jak to zkouším?
Chceš zavolat poldy?
Myslíš si, že je na čase, abych přestal?
Proč utíkáš?

Deprese vrcholí, znechucen tím, co ho obklopuje, zradou své manželky a rozpadem svého manželství, Pink zcela zdemoluje hotelový pokoj.

„Jeden z mých záchvatů“ Tato idea měla svůj reálný původ v tom, že některé, zvláště punkové kapely se tímto způsobem bavily na svých turné – Nick Mason dokonce jednou ironicky prohlásil, že mnoho z jeho kolegů toto povýšilo na umění. A jsou v tom opravdu dobří.

Ve filmu při této skladbě hraje v televizi film „The Dambusters“. Jeden z hlavních představitelů toho filmu je i Leonard Cheshire, který založil charitativní nadaci, pro kterou Roger Waters uspořádal show The Wall Live in Berlin v roce 1990.

Kytarový part, jehož autor Lee Ritenour nebyl uveden v seznamu účinkujících, měl hrát Gilmour, který to však odmítl, protože „neměl žádný nápad, co tady hrát“.

Hlas na albu měl původně namluvit Roger Waters, ale Bob Ezrin nakonec (naštěstí) nalezl jistou ženu, která byla ochotná tuto část namluvit.

Tato skladba byla překvapivou volbou pro B-stranu singlu Another Brick In The Wall, part 2.

Originální CD vydání uváděla tuto skladbu rozdělenou na dvě části a některá CD dokonce uvádějí tuto skladbu pod názvem „One Of My Tunes“!

Interpret: Roger Waters
(Waters)
Ooooh Babe Ach zlato
Don’t leave me now Teď mě neopouštěj.
Don’t say it’s the end of the road Neříkej, že tohle je konec cesty
Remember the flowers I sent Vzpomeň si na ty květiny, co jsem ti poslal
I need you Babe Potřebuju tě, miláčku
To put through the shredder Abych tě týral
In front of my friends Před svými přáteli
Ooooh Babe Ach zlato
Don’t leave me now Teď mě neopouštěj
How could you go? Jak bys mohla odejít?
When you know how I need you. Když víš, jak moc tě potřebuji.
To beat to a pulp on a Saturday night Abych tě zmlátil v sobotu v noci
Ooooh Babe Ach zlato
How could you treat me this way Jak se můžeš ke mně takhle chovat?
Running away Utéct klidně pryč
Oh Babe! Ach miláčku!
Why are you running away? Proč utíkáš pryč?
Ooooooh Babe! Ach, zlato!
Ooooh Babe
Don’t leave me now
Don’t say it’s the end of the road
Remember the flowers I sent
I need you Babe
To put through the shredder
In front of my friends
Ooooh Babe
Don’t leave me now
How could you go?
When you know how I need you.
To beat to a pulp on a Saturday night
Ooooh Babe
How could you treat me this way
Running away
Oh Babe!
Why are you running away?
Ooooooh Babe!
Ach zlato
Teď mě neopouštěj.
Neříkej, že tohle je konec cesty
Vzpomeň si na ty květiny, co jsem ti poslal
Potřebuju tě, miláčku
Abych tě týral
Před svými přáteli
Ach zlato
Teď mě neopouštěj
Jak bys mohla odejít?
Když víš, jak moc tě potřebuji.
Abych tě zmlátil v sobotu v noci
Ach zlato
Jak se můžeš ke mně takhle chovat?
Utéct klidně pryč
Ach miláčku!
Proč utíkáš pryč?
Ach, zlato!

Jako většina chtivých a sobeckých mužů nechápe Pink, proč ho jeho manželka opustila. Vypočítává všechno to „úžasné“, co jí dal.

„Teď mě neopouštěj“ Ve filmu se zde promítají fotomontáže a animace, které by daly Freudovi rozhodně dostatek materiálu ke studiu…

Interpret: Roger Waters a Symfonický orchestr a sbor berlínského rozhlasu
(Waters)
Sound of many TV’s coming on, all on different channels: Zvuk mnoha zapnutých televizí, různé programy:
„The Bulls are already out there“ „Býci už jsou tady!“
Pink: „Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrgh!“ Pink: „Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrgh!“
„This Roman Meal bakery thought you’d like to know“ „Myslel jsem, že budeš znát tohle římské pekařství…“
(Sounds of broken TV screens) (Zvuky rozbíjených televizních obrazovek)
I don’t need no arms around me. Nepotřebuju žádné ruce, které by mě držely
And I don’t need no drugs to calm me. Nepotřebuju léky, které by mě zklidnily
I have seen the writing on the wall Viděl jsem, co je na té zdi napsané
Don’t think I need anything at all Nemysli si, že bych vůbec něco potřeboval
No don’t think I’ll need anything at all Ne, nemysli si, že bych vůbec něco potřeboval
All in all it was all just bricks in the wall Celkově vzato, všechno to byly jen další cihly do zdi
All in all you were all just bricks in the wall Celkově vzato, všichni jste byli jen další cihly do zdi
Sound of many TV’s coming on, all on different channels:
„The Bulls are already out there“
Pink: „Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrgh!“
„This Roman Meal bakery thought you’d like to know“
(Sounds of broken TV screens)
I don’t need no arms around me.
And I don’t need no drugs to calm me.
I have seen the writing on the wall
Don’t think I need anything at all
No don’t think I’ll need anything at all
All in all it was all just bricks in the wall
All in all you were all just bricks in the wall
Zvuk mnoha zapnutých televizí, různé programy:
„Býci už jsou tady!“
Pink: „Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrgh!“
„Myslel jsem, že budeš znát tohle římské pekařství…“
(Zvuky rozbíjených televizních obrazovek)
Nepotřebuju žádné ruce, které by mě držely
Nepotřebuju léky, které by mě zklidnily
Viděl jsem, co je na té zdi napsané
Nemysli si, že bych vůbec něco potřeboval
Ne, nemysli si, že bych vůbec něco potřeboval
Celkově vzato, všechno to byly jen další cihly do zdi
Celkově vzato, všichni jste byli jen další cihly do zdi

Znechucený Pink už „ví“, že nepotřebuje kolem sebe vůbec nikoho. Zeď roste a izolace bude brzy dokonalá.

„Další cihla do zdi. část 3“ Ve filmu má nahrávka poněkud jiné tempo, stejně jako například Mother. Během živých vystoupení následovala za touto skladbou delší instrumentální „koláž“ Last Few Bricks, složená z motivů jednotlivých písní první části alba. Last Few Bricks jednak vytvořila gradující hudební most k vyniknutí poslední skladby první poloviny představení, Goodbye Cruel World, jednak poskytla prostor pro dostavbu posledních částí zdi, která tak definitivně oddělila skupinu od publika.

Interpret: Roger Waters
(Waters)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

Velké dílo bude brzy u konce.

„Posledních pár cihel“ Skladba, která byla pouze součástí živých představení.

Instrumentální „koláž“, složená z motivů jednotlivých písní první části alba. Last Few Bricks jednak vytvořila gradující hudební most k vyniknutí poslední skladby první poloviny představení, Goodbye Cruel World, jednak poskytla prostor pro dostavbu posledních částí zdi, která tak definitivně oddělila skupinu od publika.

Interpret: Roger Waters
(Waters)
Goodbye cruel world Sbohem, krutý světe
I’m leaving you today Dnes tě opouštím
Goodbye Sbohem
Goodbye Sbohem
Goodbye Sbohem
Goodbye all you people Sbohem, všichni vy lidé
There’s nothing you can say Už není, co byste mi řekli
To make me change Abyste změnili
My mind Mé úmysly
Goodbye. Sbohem.
Goodbye cruel world
I’m leaving you today
Goodbye
Goodbye
Goodbye
Goodbye all you people
There’s nothing you can say
To make me change
My mind
Goodbye.
Sbohem, krutý světe
Dnes tě opouštím
Sbohem
Sbohem
Sbohem
Sbohem, všichni vy lidé
Už není, co byste mi řekli
Abyste změnili
Mé úmysly
Sbohem.

Zeď stojí, Pink je v bezpečí. Izolován od zbytku světa, již naprosto odcizen přátelům a všem, které miloval. Je čas se s krutým světem rozloučit.

„Sbohem, krutý světe“ Tato skladba ukončovala první LP dvojalba i první část koncertu. Ve zdi, téměř dokončené, už do zcela ztemnělé arény září místo pro jedinou, poslední cihlu. A právě uprostřed tohoto „okna“ se Pink/Waters loučí se světem. Spolu s posledním „Goodbye!“ cihla zapadá na své místo, hudba utichá, vše se ponořuje do tmy, aby se po několika okamžicích rozzářila světla v celé aréně – a ZEĎ, oddělující podium od diváků, se před před jejich zraky poprvé zjevuje v celé své mohutnosti.

Baskytara v této skladbě je podle Waterse jedna z nejlepších od dob Careful With That Axe, Eugene. Český velikán Jára Cimrman by to okomentoval slovy „Prosím, můžeme o vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s proti tomu dá dělat.“

Interpret: Paul Carrack
(Waters)
Hey you! Out there in the cold Hej, ty! tam venku v té zimě
Getting lonely, getting old, can you feel me Čím dál osamělejší, čím dál starší, cítíš mě?
Hey you! standing in the aisles Hej, ty! stojící v boku chrámu
With itchy feet and fading smiles, can you feel me Se studenýma nohama a vadnoucím úsměvem, cítíš mě?
Hey you! don’t help them to bury the light Hej, ty! nepomáhej jim pohřbívat světlo!
Don’t give in without a fight Nevzdávej se bez boje
Hey you! out there on your own Hej ty! co musíš se starat sám o sebe
Sitting naked by the phone, would you touch me Sedíš nahý u telefonu, můžeš se mě dotknout?
Hey you! with you ear against the wall Hej, ty! s uchem přitisknutým na zeď
Waiting for someone to call out would you touch me Čekáš, až někdo zavolá, můžeš se mě dotknout?
Hey you! would you help me to carry the stone Hej, ty! pomůžeš mi nést ten kámen?
Open your heart, I’m coming home Otevři své srdce, vracím se domů
But it was only fantasy Ale to vše byl jen sen
The wall was too high, as you can see Zeď byla příliš vysoká, jak vidíš sám
No matter how he tried he could not break free Lhostejno jak se snažil, nemohl se dostat ven
And the worms ate into his brain. A červi se prožrali do jeho mozku.
Hey you! Out there on the road Hej, ty! tam venku na silnici
Doing what you’re told, can you help me? Děláš jen to, co ti rozkážou, pomůžeš mi?
Hey you! out there beyond the wall Hej, ty! tam za tou zdí
Breaking bottles in the hall, can you help me? Prázdné lahve s halách rozbíjíš, pomůžeš mi?
Hey you! don’t tell me there’s no hope at all Hej, ty! neříkej, že už není žádná naděje
Together we stand, divided we fall Společně vydržíme, rozděleni padneme
Hey you! Out there in the cold
Getting lonely, getting old, can you feel me
Hey you! standing in the aisles
With itchy feet and fading smiles, can you feel me
Hey you! don’t help them to bury the light
Don’t give in without a fight
Hey you! out there on your own
Sitting naked by the phone, would you touch me
Hey you! with you ear against the wall
Waiting for someone to call out would you touch me
Hey you! would you help me to carry the stone
Open your heart, I’m coming home
But it was only fantasy
The wall was too high, as you can see
No matter how he tried he could not break free
And the worms ate into his brain.
Hey you! Out there on the road
Doing what you’re told, can you help me?
Hey you! out there beyond the wall
Breaking bottles in the hall, can you help me?
Hey you! don’t tell me there’s no hope at all
Together we stand, divided we fall
Hej, ty! tam venku v té zimě
Čím dál osamělejší, čím dál starší, cítíš mě?
Hej, ty! stojící v boku chrámu
Se studenýma nohama a vadnoucím úsměvem, cítíš mě?
Hej, ty! nepomáhej jim pohřbívat světlo!
Nevzdávej se bez boje
Hej ty! co musíš se starat sám o sebe
Sedíš nahý u telefonu, můžeš se mě dotknout?
Hej, ty! s uchem přitisknutým na zeď
Čekáš, až někdo zavolá, můžeš se mě dotknout?
Hej, ty! pomůžeš mi nést ten kámen?
Otevři své srdce, vracím se domů
Ale to vše byl jen sen
Zeď byla příliš vysoká, jak vidíš sám
Lhostejno jak se snažil, nemohl se dostat ven
A červi se prožrali do jeho mozku.
Hej, ty! tam venku na silnici
Děláš jen to, co ti rozkážou, pomůžeš mi?
Hej, ty! tam za tou zdí
Prázdné lahve s halách rozbíjíš, pomůžeš mi?
Hej, ty! neříkej, že už není žádná naděje
Společně vydržíme, rozděleni padneme

Pink je uzavřen za svou zdí a oddělen od okolního světa a víc a víc propadá svým depresím a halucinacím – červi už se zažrali do jeho mozku, jakákoli pomoc se zdá zbytečná.

„Hej, ty“ V textu Hey You se poprvé objevuje zmínka o červech – dalším ze symbolů alba. Charakterizují Pinkovu chorobu, zosobňují představitele totalitní moci nad Pinkovým vědomím…

Skutečnost, že text k této skladbě byl v originálním bookletu na jiném místě, je jen dalším důkazem zmatků, které vydání alba doprovázely – byla na poslední chvíli přesunuta na jiné místo alba. Na baskytaru tu hraje David Gilmour.

Píseň byla kompletně vypuštěna z filmové verze, přestože se má za to, že v raných střizích se zde jisté části vyskytují.

Při živých vystoupeních zahajovala Hey You druhou polovinu koncertu, bez jakéhokoli upozornění. Skupina byla skryta za zdí, včetně doprovodné světelné show. Diváci zírali do zdi… To byl zbytek původní Watersovy myšlenky, že takto by měla skupina odehrát celou druhou polovinu představení, aby tak demonstrovala odcizení od diváků. Nakonec se tato myšlenka zdála přece jen příliš „drsná“, zůstala v této formě jen u Hey You. V koncepci představení se objevilo několik technických „vychytávek“, díky nimž mohli členové Pink Floyd hrát v otevřených průhledech zdi, na zdi, před zdí… Zeď se tak stala přirozenou součástí samotné show, nejen oddělujícím mementem.

Waters hrál Hey You během svých koncertů v roce 1984/5 a skupina ji hrála jako přídavek na turné P·U·L·S·E k albu The Division Bell z roku 1994.

Interpret: Symfonický orchestr a sbor berlínského rozhlasu
(Waters)
(Click of TV being turned on) (cvaknutí zapínané televize)
„Well, only got an hour of daylight left Better get started“ „Fajn, už zbývá jen hodina do setmění. Měli bychom začít!“
„Isn’t it unsafe to travel at night?“ „Není to nebezpečné, cestovat v noci?“
„It’ll be a lot less safe to stay here You’re father’s gunna pick up our trail before long“ „Zůstat tady by bylo mnohem nebezpečnější. Tvůj otec bude určitě chtít řídit celou noc.“
„Can Loca ride?“ „Může Loca řídit?“
„Yeah, I can ride Margaret, time to go! Margaret, thank you for everything“ „Jo, můžu… Margaret, je čas vyrazit. Margaret, díky za všechno!“
„Goodbye Chenga“ „Sbohem, Chengo!“
„Goodbye miss „ „Sbohem slečno….“
„I’ll be back“ „Já se vrátím“
Is there anybody out there? Je tam venku někdo?
(Click of TV being turned on)
„Well, only got an hour of daylight left Better get started“
„Isn’t it unsafe to travel at night?“
„It’ll be a lot less safe to stay here You’re father’s gunna pick up our trail before long“
„Can Loca ride?“
„Yeah, I can ride Margaret, time to go! Margaret, thank you for everything“
„Goodbye Chenga“
„Goodbye miss „
„I’ll be back“
Is there anybody out there?
(cvaknutí zapínané televize)
„Fajn, už zbývá jen hodina do setmění. Měli bychom začít!“
„Není to nebezpečné, cestovat v noci?“
„Zůstat tady by bylo mnohem nebezpečnější. Tvůj otec bude určitě chtít řídit celou noc.“
„Může Loca řídit?“
„Jo, můžu… Margaret, je čas vyrazit. Margaret, díky za všechno!“
„Sbohem, Chengo!“
„Sbohem slečno….“
„Já se vrátím“
Je tam venku někdo?

Příliš pozdě si Pink uvědomuje důsledky svého jednání.

„Je tam venku někdo?“ David Gilmour se odmítl neustále přít s Watersem, proto raději pozval externího muzikanta, aby nahrál kytaru pro tuto skladbu. Řekl, že by sice mohl hrát prsty, ale ne srdcem. Stejně tak prosazoval to, aby Bob Ezrin byl uznán jako spoluautor, protože tato skladba byla jeho nápad.

Zvuky, které vydávají jakoby „rackové“ jsou dost možná přímo z Echoes, dialog byl převzat z amerického westernového seriálu „Gunsmoke“ (epizoda s názvem „Flandango“).

Waters později tuto skladbu přepracoval (přidal některé zvuky jako background) jako skladbu pro jistou charitativní organizaci a skladbu ukončil ironickým „yes…“

Interpret: Roger Waters a Symfonický orchestr a sbor berlínského rozhlasu / kytarová sóla: Snowy White
(Waters)
Voices/TV: Hlasy/TV:
„Alright, I’ll take care of them part of the time, but there’s somebody else that needs taking care of in Washington“ „V pořádku. Občas na ně dohlédnu, ale je tu i někdo ve Washingtonu, o koho se musím postarat.“
„Who’s that?“ „Kdo?“
„Rose Pilchitt!“ „Rose Pilchittová!“
„Rose Pilchitt? Who’s that?“ „Rose Pilchittová? Kdo je to?“
(Kid screams in background Foreground: „Shut Up!“) (v pozadí křičí dítě, drsný mužský hlas ho umlčí) „Sklapni!“
„36-24-36 (laughter) does that answer your question?“ „90-60-90 (smích) … stačí to to jako odpověď na tvou otázku?“
(Foreground: „Oi! I’ve got a little black book with me poems in!“) (hlas v pozadí) „Hej, mám malou černou knížku se svými básničkami!“
„Who’s she?“ „Kdo je to?“
„She was ‚Miss Armoured Division‘ in 1961 „ „Tehdy to byla Miss Obrněné divize… v jednašedesátým.“
I’ve got a little black book with my poems in Mám malou černou knížku se svými básněmi
I’ve got a bag with a toothbrush and a comb in Mám tašku s hřebenem a kartáčkem na zuby
When I’m a good dog they sometimes throw me a bone in A když jsem hodnej pes, občas mi sem hodí i kost
I got elastic bands keeping my shoes on Mé boty drží pohromadě jen gumové pásky
Got those swollen hand blues. Mám depresi ze svých oteklých rukou
Got thirteen channels of shit on the T.V. to choose from Mám v televizi na výběr třináct programů sraček
I’ve got electric light Mám elektrické světlo
I’ve got second sight Mívám déja-vu
I’ve got amazing powers of observation Mám úžasnou pozorovací schopnost
And that is how I know A proto to vím
When I try to get through Že když se budu snažit dostat
On the telephone to you Telefonem až k tobě
There’ll be nobody home Nebude nikdo doma
I’ve got the obligatory Hendrix perm Mám povinnou Hendrixovu trvalou
And the inevitable pinhole burns A neodvratné propálené dírky
All down the front of my favorite satin shirt Na celém předku mé oblíbené saténové košile
I’ve got nicotine stains on my fingers Mám nikotinové skvrny od cigaret na svých prstech
I’ve got a silver spoon on a chain Mám stříbrnou lžičku na řetízku kolem krku
I’ve got a grand piano to prop up my mortal remains Mám veliké piáno k podpírání svých ostatků
I’ve got wild staring eyes Mám divoce zírající oči
And I’ve got a strong urge to fly Mám neodolatelnou touhu létat
But I’ve got nowhere to fly to Ale nemám, kam bych letěl
Ooooh Babe when I pick up the phone Ach, kámo, když zvednu telefon
TV: TV:
„Surprise, surprise, surprise“ (from Gomer Pyle show) „Překvapení! Překvapení! Překvapení!“ (z show Andyho Griffitha, fráze postavy Gomer Pyle)
There’s still nobody home Pořád nebude nikdo doma
I’ve got a pair of Gohills boots Mám jeden pár těch úžasných bot
And I’ve got fading roots A mé kořeny uvadají
Voice/TV: Hlas/TV:
„Where the hell are you?“ „Kde proboha vězíš?“
„Over 47 german planes were destroyed with the loss of only 15 of our own aircraft“ „Více než 47 německých letadel bylo zničeno, zatímco my ztratili jen 15 našich strojů“
„Where the hell are you Simon?“ „Kde proboha jsi, Simone!!“
(Machine gun sound, followed by plane crashing) (zvuk kulometu, pak zvuky padajícího letadla)
Voices/TV:
„Alright, I’ll take care of them part of the time, but there’s somebody else that needs taking care of in Washington“
„Who’s that?“
„Rose Pilchitt!“
„Rose Pilchitt? Who’s that?“
(Kid screams in background Foreground: „Shut Up!“)
„36-24-36 (laughter) does that answer your question?“
(Foreground: „Oi! I’ve got a little black book with me poems in!“)
„Who’s she?“
„She was ‚Miss Armoured Division‘ in 1961 „
I’ve got a little black book with my poems in
I’ve got a bag with a toothbrush and a comb in
When I’m a good dog they sometimes throw me a bone in
I got elastic bands keeping my shoes on
Got those swollen hand blues.
Got thirteen channels of shit on the T.V. to choose from
I’ve got electric light
I’ve got second sight
I’ve got amazing powers of observation
And that is how I know
When I try to get through
On the telephone to you
There’ll be nobody home
I’ve got the obligatory Hendrix perm
And the inevitable pinhole burns
All down the front of my favorite satin shirt
I’ve got nicotine stains on my fingers
I’ve got a silver spoon on a chain
I’ve got a grand piano to prop up my mortal remains
I’ve got wild staring eyes
And I’ve got a strong urge to fly
But I’ve got nowhere to fly to
Ooooh Babe when I pick up the phone
TV:
„Surprise, surprise, surprise“ (from Gomer Pyle show)
There’s still nobody home
I’ve got a pair of Gohills boots
And I’ve got fading roots
Voice/TV:
„Where the hell are you?“
„Over 47 german planes were destroyed with the loss of only 15 of our own aircraft“
„Where the hell are you Simon?“
(Machine gun sound, followed by plane crashing)
Hlasy/TV:
„V pořádku. Občas na ně dohlédnu, ale je tu i někdo ve Washingtonu, o koho se musím postarat.“
„Kdo?“
„Rose Pilchittová!“
„Rose Pilchittová? Kdo je to?“
(v pozadí křičí dítě, drsný mužský hlas ho umlčí) „Sklapni!“
„90-60-90 (smích) … stačí to to jako odpověď na tvou otázku?“
(hlas v pozadí) „Hej, mám malou černou knížku se svými básničkami!“
„Kdo je to?“
„Tehdy to byla Miss Obrněné divize… v jednašedesátým.“
Mám malou černou knížku se svými básněmi
Mám tašku s hřebenem a kartáčkem na zuby
A když jsem hodnej pes, občas mi sem hodí i kost
Mé boty drží pohromadě jen gumové pásky
Mám depresi ze svých oteklých rukou
Mám v televizi na výběr třináct programů sraček
Mám elektrické světlo
Mívám déja-vu
Mám úžasnou pozorovací schopnost
A proto to vím
Že když se budu snažit dostat
Telefonem až k tobě
Nebude nikdo doma
Mám povinnou Hendrixovu trvalou
A neodvratné propálené dírky
Na celém předku mé oblíbené saténové košile
Mám nikotinové skvrny od cigaret na svých prstech
Mám stříbrnou lžičku na řetízku kolem krku
Mám veliké piáno k podpírání svých ostatků
Mám divoce zírající oči
Mám neodolatelnou touhu létat
Ale nemám, kam bych letěl
Ach, kámo, když zvednu telefon
TV:
„Překvapení! Překvapení! Překvapení!“ (z show Andyho Griffitha, fráze postavy Gomer Pyle)
Pořád nebude nikdo doma
Mám jeden pár těch úžasných bot
A mé kořeny uvadají
Hlas/TV:
„Kde proboha vězíš?“
„Více než 47 německých letadel bylo zničeno, zatímco my ztratili jen 15 našich strojů“
„Kde proboha jsi, Simone!!“
(zvuk kulometu, pak zvuky padajícího letadla)

Stále v (teď již zdemolovaném) hotelovém pokoji Pink zvažuje svoji situaci a stále více propadá depresivním stavům a apatii.

„Nikdo doma“ Píseň je velmi osobní výpovědí, plnou vzpomínek, navíc (zřejmě nezamýšleným) dokladem Watersova vztahu ke svému okolí. Je plná odkazů na reálie doby, na své kolegy, jejich zvyky a podobně.

Verš „elastic bands keeping my shoes on“ („elastické pásky, které drží mé boty pohromadě“) je přímou narážkou na chování Syda Barretta několik posledních týdnů před tím, než opustil kapelu. Tehdy se Syd běžně objevoval s botami staženými izolepou. Ona „obligátní Hendrixova trvalá“ je zase narážkou na kopírování módních „idolů“ – RW v rozvoru pro Mojo magazín v roce 2009 přímo zmínil, že ji měl Syd, Rick i Eric Clapton. Navíc například Syd se často stával terčem posměchu i kritiky spoluhráčů i přátel. Nejslavnější historka, která se váže k Sydově účesu, vypráví, že před jedním koncertem, kdy už všichni ostatní stáli připraveni na pódiu, nemohli nikde Syda najít. Nakonec ho našli v šatně, jak si do vlasů vtírá směs rozdrcených pilulek Mandrax a gelu na vlasy. Poté Syd vběhl na pódium, kde ovšem záhy v teple reflektorů začal jeho šílený účest tát a Syd tak ze všeho nejvíc připomínal (ke zděšení svých kolegů) obrovskou kapající svíčku.

Ironická poznámka o „grand piano to prop up my mortal remains“ („velké piáno, jež podpírá mé posmrtné ostatky“) je rýpnutí do Ricka Wrighta, kterého v této době Waters už opravdu nemusel… Stříbrná lžička není o nikom konkrétním, ale odkazuje zcela jasně k drogám, propálené díry v košili jsou charakteristikou všech, telefonování do prázdného domu je zase Watersovou osobní traumatizující zkušeností. A boty Gohills? Podle Waterse Gohillsky, to byl prostě Syd.

Pikantní výklad nabízí verš „Got those swollen hand blues“ – tato fráze je obrazné označení pro masturbaci, ovšem v rozhovoru z roku 1980 Waters tento výklad popřel, verš prý odkazuje k verši z Comfortably Numb „When I was a child I had a fever, my hands felt just like two balloons“, tedy k jeho problémům s otékajícíma rukama. Ovšem výklad moderátora Jima Ladda se Watersovi zdál velmi dobrý. Takže kdo ví…

Když Roger Waters předváděl tuto skladbu živě, například jako součást turné s The Pros And Cons Of Hitch Hiking, měl na pódiu i patřičné rekvizity („hotelový pokoj“ se stolem, židlí, obyčejnou lampou a televizí. Dokonce mohl přepínat programy, jejichž zvuky byl slyšet z reproduktorů PA systému). Během představení The Wall byl hotelový pokoj vyklopen z levé části již stojící zdi.

Interpret: Roger Waters a Symfonický orchestr a sbor berlínského rozhlasu
(Waters)
Does anybody here remember Vera Lynn? Pamatuje si tady ještě někdo na Veru Lynn?
Remember how she said that Vzpomínáte, jak říkala
We would meet again Že bychom se mohli znovu setkat
Some sunny day? Jednoho krásného slunečného dne?
Vera! Vera! Vero! Vero!
What has become of you? Co se s tebou stalo?
Does anybody else in here Je tu snad ještě někdo
Feel the way I do? Kdo cítí to, co cítím já?
Does anybody here remember Vera Lynn?
Remember how she said that
We would meet again
Some sunny day?
Vera! Vera!
What has become of you?
Does anybody else in here
Feel the way I do?
Pamatuje si tady ještě někdo na Veru Lynn?
Vzpomínáte, jak říkala
Že bychom se mohli znovu setkat
Jednoho krásného slunečného dne?
Vero! Vero!
Co se s tebou stalo?
Je tu snad ještě někdo
Kdo cítí to, co cítím já?

Bleskový střih, Pinkovy myšlenky se navracejí zpět k válce. Ve svém polovědomí se pink cítí podveden „neschopností“ otce vrátit se.

„Vera“ Pro vyjádření Pinkových pocitů zklamání z tohoto“podvodu“ Waters využil odkazu na miláčka vojáků 2. světové války, herečku a zpěvačku Veru Lynn, která v jedné ze svých písní slíbila, že „we will meet again some sunny day“ („jednoho slunečného dne se znovu potkáme“). Vera Lynn byla umělecky aktivní od roku 1924 do roku 1996, v roce 2009 se s výběrem svých hitů „We’ll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn“ dostala na vrchol britského albového žebříčku UK Albums Chart a stala se tak ve svých 92 letech nejstarší ženou v čele žebříčku. V roce 2017 pak s kolekcí Vera Lynn 100 dosáhla na 3. místo. 20.března 2020 se Vera Lynn dožila neuvěřitelných 103 let.

Na začátku skladby je slyšet kratičká ukázka z písně Very Lynn „The Little Boys That Santa Claus Forgot“ – stejná skladba je slyšet i na samém počátku filmu ještě před úvodními titulky.

Interpret: Symfonický orchestr a sbor berlínského rozhlasu, Armádní skupina sovětských sil v Německu a Sbor Rudé armády
(Waters)
Bring the boys back home Přiveďte ty chlapce zpátky domů
Bring the boys back home Přiveďte ty chlapce zpátky domů
Don’t leave the children on their own, no, no Nenechávejte děti napospas osudu, ne, ne
Bring the boys back home Přiveďte ty chlapce zpátky domů
Voices: Hlasy:
„Wrong! Do it again!“ „Špatně! Udělej to znovu!“
„Time to go!“ (knock, knock, knock, knock) „Čas jít!“ (opakující se klepání na dveře)
„Are you feeling okay?“ „Cítíš se fajn?“
„There’s a man answering, but he keeps hanging up!“ „Ozývá se tam mužský hlas, ale stále zavěšuje!“
Is there anybody out there? Je tam venku někdo?
Bring the boys back home
Bring the boys back home
Don’t leave the children on their own, no, no
Bring the boys back home
Voices:
„Wrong! Do it again!“
„Time to go!“ (knock, knock, knock, knock)
„Are you feeling okay?“
„There’s a man answering, but he keeps hanging up!“
Is there anybody out there?
Přiveďte ty chlapce zpátky domů
Přiveďte ty chlapce zpátky domů
Nenechávejte děti napospas osudu, ne, ne
Přiveďte ty chlapce zpátky domů
Hlasy:
„Špatně! Udělej to znovu!“
„Čas jít!“ (opakující se klepání na dveře)
„Cítíš se fajn?“
„Ozývá se tam mužský hlas, ale stále zavěšuje!“
Je tam venku někdo?

Pink v halucinacích prosí, v myšlenkách cítí depresi z války.

„Přiveďte ty chlapce zpátky domů“ Waters se vyjádřil, že tato skladba není jen o vojácích, kteří by se měli vrátit z fronty, ale i o muzikantech, kteří by se měli vrátit z turné. Podle něj jde o klíčovou skladbu celé The Wall. V rámci obnoveného turné pojal Waters ztvárnění skladby opravdu impozantně a jako jeden z vrcholů představení – v rámci projekce ji doprovázel také slavným citátem prezidenta USA Dwighta D. Eisenhowera: „Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and not clothed.“ Tedy „Každá zbraň která je vyrobena, každá válečná loď která je spuštěna, každá vypálená raketa znamená v důsledku krádež na těch, kteří mají hlad a nejsou nakrmeni, kterým je zima a nejsou oblečeni.“

Smyčce ve studiové verzi nahrál Joe Porcano (otec Jeffa Porcana). Odlišná verze této skladby, značně přepracovaná s účastí Portarddullaisského mužského pěveckého sboru tvoří B-stranu singlu When The Tigers Broke Free.

Interpret: Van Morrison, Roger Waters & Band / kytarové sólo: Rick Di Fonzo a Snowy White
(Gilmour/Waters)
Hello, Ahoj
Is there anybody in there? Je tady někdo?
Just nod if you can hear me. Jen přikývněte, jestli mě slyšíte.
Is there anyone at home Je někdo doma?
Come on now, Dáme se do toho hned
I hear you’re feeling down Slyšel jsem, že vám je čím dál hůř
Well, I can ease your pain Já vás mohu zbavit vaší bolesti
Get you on your feet again Postavit vás opět na nohy
Relax Odpočívejte
I’ll need some information first Nejdřív budu potřebovat pár informací
Just the basic facts Jen základní fakta
Can you show me where it hurts? Můžete mi ukázat, kde to bolí?
There is no pain, you are receding Nic nebolí, vzdalujete se
A distant ship smoke on the horizon Jako kouřící loď daleko na obzoru
You are only coming through in waves Jenom vlnami brázdíte
Your lips move but I can’t hear what you’re saying Vaše rty se hýbou, ale já neslyším, co říkáte
When I was a child I had a fever Když jsem byl malý, měl jsem horečku
My hands felt just like two balloons Mé ruce byly jako dva veliké balóny
Now I’ve got that feeling once again A nyní mám ten pocit znovu
I can’t explain, you would not understand Nemůžu vám to vysvětlit, stejně byste to nechápal
This is not how I am Tohle prostě nejsem já
I have become comfortably numb Stal jsem se pohodlně otupělým
O.K. O.K.
Just a little pin prick Jen malé píchnutí
There’ll be no more aaaaaaaah! Nic víc
But you may feel a little sick Jen vám může být trochu mdlo
Can you stand up? Můžete vstát?
I do believe it’s working, good Věřím, že to zabírá, dobře
That’ll keep you going through the show To vás udrží na nohou po celou tu show
Come on it’s time to go Pojďte, je čas jít
There is no pain you are receding Nic nebolí, vzdalujete se
A distant ship smoke on the horizon Jako kouřící loď daleko na obzoru
You are only coming through in waves Jenom vlnami brázdíte
Your lips move but I can’t hear what you’re saying Vaše rty se hýbou, ale já neslyším, co říkáte
When I was a child Když jsem byl dítě
I caught a fleeting glimpse Zachytil jsem prchavý záblesk
Out of the corner of my eye Koutkem oka
I turned to look but it was gone Otočil jsem se, abych se podíval, ale bylo to pryč
I cannot put my finger on it now Už si na to nemohu sáhnout
The child is grown Dítě vyrostlo
The dream is gone Sen zmizel
And I have become A já jsem se stal
Comfortably numb. Pohodlně otupělým
Hello,
Is there anybody in there?
Just nod if you can hear me.
Is there anyone at home
Come on now,
I hear you’re feeling down
Well, I can ease your pain
Get you on your feet again
Relax
I’ll need some information first
Just the basic facts
Can you show me where it hurts?
There is no pain, you are receding
A distant ship smoke on the horizon
You are only coming through in waves
Your lips move but I can’t hear what you’re saying
When I was a child I had a fever
My hands felt just like two balloons
Now I’ve got that feeling once again
I can’t explain, you would not understand
This is not how I am
I have become comfortably numb
O.K.
Just a little pin prick
There’ll be no more aaaaaaaah!
But you may feel a little sick
Can you stand up?
I do believe it’s working, good
That’ll keep you going through the show
Come on it’s time to go
There is no pain you are receding
A distant ship smoke on the horizon
You are only coming through in waves
Your lips move but I can’t hear what you’re saying
When I was a child
I caught a fleeting glimpse
Out of the corner of my eye
I turned to look but it was gone
I cannot put my finger on it now
The child is grown
The dream is gone
And I have become
Comfortably numb.
Ahoj
Je tady někdo?
Jen přikývněte, jestli mě slyšíte.
Je někdo doma?
Dáme se do toho hned
Slyšel jsem, že vám je čím dál hůř
Já vás mohu zbavit vaší bolesti
Postavit vás opět na nohy
Odpočívejte
Nejdřív budu potřebovat pár informací
Jen základní fakta
Můžete mi ukázat, kde to bolí?
Nic nebolí, vzdalujete se
Jako kouřící loď daleko na obzoru
Jenom vlnami brázdíte
Vaše rty se hýbou, ale já neslyším, co říkáte
Když jsem byl malý, měl jsem horečku
Mé ruce byly jako dva veliké balóny
A nyní mám ten pocit znovu
Nemůžu vám to vysvětlit, stejně byste to nechápal
Tohle prostě nejsem já
Stal jsem se pohodlně otupělým
O.K.
Jen malé píchnutí
Nic víc
Jen vám může být trochu mdlo
Můžete vstát?
Věřím, že to zabírá, dobře
To vás udrží na nohou po celou tu show
Pojďte, je čas jít
Nic nebolí, vzdalujete se
Jako kouřící loď daleko na obzoru
Jenom vlnami brázdíte
Vaše rty se hýbou, ale já neslyším, co říkáte
Když jsem byl dítě
Zachytil jsem prchavý záblesk
Koutkem oka
Otočil jsem se, abych se podíval, ale bylo to pryč
Už si na to nemohu sáhnout
Dítě vyrostlo
Sen zmizel
A já jsem se stal
Pohodlně otupělým

Pink v hotelovém pokoji zkolaboval, show je v ohrožení. Manažer přivádí doktora, aby píchl Pinkovi injekci, která by ho opět postavila na nohy.

„Pohodlně otupělý“ Motiv písně má základ ve skutečné události, kdy jednou donutili Waterse, aby odehrál představení, přestože bral velmi silné léky proti hepatitidě. Jde o vrcholnou skladbu Pink Floyd, pro mnoho fanoušků tu vůbec nejlepší. Proto zústává velkým paradoxem, že je založena na demu skladby, kterou David Gilmour napsal pro svou sólovou desku, ale protože ji nepovažoval za příliš povedenou, uložil ji „do šuplíku“. Poté, co ji přinesl do studia k případnému využití, byla doplněna Watersovým skvělým textem a po mnoha různých pracovních verzích (vydaných v rámci The Wall Immersion Box Set většinou pod pracovním názvem The Doctor) vykrystalizoval finální mix, nadčasová píseň, jejíž součástí je také brilantní kytarové sólo, patřící ke klenotům rockové historie. Sólo je tak slavné, že dokonce dostalo svůj vlastní název („Come On Big Bum“). V celosvětové internetové anketě časopisu The Rolling Stone bylo čtenáři zvoleno nejlepším kytarovým sólem 20. století, před neméně slavným počinem Jimmyho Page v Zeppelinovské Stairway To Heaven. Sám Gilmour dnes považuje tuto skladbu za nejlepší, kterou kdy s Pink Floyd nahrál. Comfortably Numb je tak ceněná, že ji řada umělců převzala do svého repertoáru – na svých koncertech ji hraje (a skvěle!) například i taková legenda, jakými dnes jsou američtí Pearl Jam.

Během představení The Wall hrál a zpíval Gilmour své party v 15ti metrové výšce, na hřebeni stojící zdi.

Skladba je tak oblíbená, že byla součástí prakticky všech následujících turné Pink Floyd, Davida Gilmoura i Rogera Waterse. Většinou jako závěrečný kus celé show (v rámci turné P·U·L·S·E byla zařazena jako finále základní části koncertu).

Interpret: Roger Waters, Scorpions a Symfonický orchestr a sbor berlínského rozhlasu
(Waters)
So ya Takže jo
Thought ya Vy si teda myslíte
Might like to Že byste mohli
Go to the show Jít na tu show
To feel the warm thrill of confusion Pocítit to hřejivé vzrušení ze zmatku
That space cadet glow Které vyzařuje z toho mimoně?
I’ve got some bad news for you sunshine Mám pro vás, špatné zprávy, miláčci.
Pink isn’t well he stayed back at the hotel Pink se necítí dobře, zůstal v hotelu
And they sent us along as a surrogate band A oni nás poslali jako zastupující kapelu
And we’re going to find out where you fans Jdeme zjistit, kde vlastně vy fanoušci
Really stand Ve skutečnosti jste
Are there any queers in the theater tonight? Jsou dneska v divadle nějaký teplouši?
Get ‚em up against the wall! Postavte je ke zdi!
There’s one in the spotlight Támhleten v tom světle
He don’t look right to me Nelíbí se mi
Get him up against the wall! Postavte ho ke zdi!
That one looks Jewish Támhleten vypadá jako Žid!
And that one’s a coon A támhleten jako negr!
Who let all this riff-raff into the room Kdo pustil všechnu tuhle chátru dovnitř?!
There’s one smoking a joint and Tady jeden kouří trávu
Another with spots A další je samej uhrák
If I had my way Kdyby bylo po mým
I’d have all of you shot Nechal bych vás všechny postřílet!
So ya
Thought ya
Might like to
Go to the show
To feel the warm thrill of confusion
That space cadet glow
I’ve got some bad news for you sunshine
Pink isn’t well he stayed back at the hotel
And they sent us along as a surrogate band
And we’re going to find out where you fans
Really stand
Are there any queers in the theater tonight?
Get ‚em up against the wall!
There’s one in the spotlight
He don’t look right to me
Get him up against the wall!
That one looks Jewish
And that one’s a coon
Who let all this riff-raff into the room
There’s one smoking a joint and
Another with spots
If I had my way
I’d have all of you shot
Takže jo
Vy si teda myslíte
Že byste mohli
Jít na tu show
Pocítit to hřejivé vzrušení ze zmatku
Které vyzařuje z toho mimoně?
Mám pro vás, špatné zprávy, miláčci.
Pink se necítí dobře, zůstal v hotelu
A oni nás poslali jako zastupující kapelu
Jdeme zjistit, kde vlastně vy fanoušci
Ve skutečnosti jste
Jsou dneska v divadle nějaký teplouši?
Postavte je ke zdi!
Támhleten v tom světle
Nelíbí se mi
Postavte ho ke zdi!
Támhleten vypadá jako Žid!
A támhleten jako negr!
Kdo pustil všechnu tuhle chátru dovnitř?!
Tady jeden kouří trávu
A další je samej uhrák
Kdyby bylo po mým
Nechal bych vás všechny postřílet!

Pink vstupuje na koncertní pódium, ale myslí si, že je někdo jiný. V jeho mysli se rodí diktátor.

„Osobně“ Tato skladba je částečnou reprízou úvodní skladby (ovšem již bez otazníku v názvu a pochopitelně s jiným textem). Na varhany Hammond hraje Freddie Mandell a píseň ve filmové verzi zpívá Bob Geldof.

Přestože se jedná jen o pouhou fikci, tato a následující dvě skladby jsou často terčem kritiky těch, kteří hledají paralely s reálným světem. Příčinou jsou především texty odkazující na rasistické zločiny, útlak a diktaturu. V roce 1987 se totiž v Londýně vyskytovala rasistická grafitti, která měla stejný motiv zkřížených kladiv, jaký je použit jako znak ve filmu (i na albu Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980-81 z roku 2000). Přestože ve filmu hrálo mnoho reálných skinheads (Tilburg hammerskins), většina nesouhlasila s tím, co Geldof představoval a protestovala proti tomu.

Interpret: Roger Waters a Scorpions
(Waters/Gilmour)
Chant: Skandování:
„Pink Floyd, Pink Floyd“ „Pink Floyd! Pink Floyd!“
Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž,
Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž
You better make your face up in Měl bys raději skrýt svůj obličej
Your favorite disguise Do oblíbené masky
With your button down lips and your Se sevřenými rty
Roller blind eyes A slepýma očima
With your empty smile Se svým prázdným úsměvem
And your hungry heart A hladovým srdcem
Feel the bile rising from your guilty past Cítíš žluč stoupat z tvé prohnilé minulosti
With your nerves in tatters S nervy nadranc
When the cockleshell shatters Když lebky praskají
And the hammers batter A kladiva buší
Down your door Na tvé dveře
You better run Měl bys utíkat
Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž,
Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž
You better run all day Běž radši celý den
And run all night A běž celou noc
And keep your dirty feelings A zachovej své hříšné pocity
Deep inside. And if you’re Ukryté hluboko uvnitř. A jestli
Taking your girlfriend out tonight bereš svou holku dneska ven
You better park the car Měl bys raději zaparkovat
Well out of sight Někde, kam není moc vidět
‚Cos if they catch you in the back seat Protože jestli tě načapou, jak na zadním sedadle
Trying to pick her locks, Zkoušíš překonat její zámky
They’re gonna send you back to mother Pošlou tě zpátky mamince
In a cardboard box V lepenkový krabici
You better run. Měl bys raději běžet
Voices: Hlasy:
„Hey, open up! HaHaHaHaHaaaaaaaaaa!“ „Hej! Otevřete! Ha Ha Ha Haaaaaa!“
(sound of car skidding, followed by loud scream) (zvuk pískajících pneumatik, hlasitý ironický smích)
„Hammer, Hammer“ „Pobít! Pobít!“ (nebo taky: „Kladiva! Kladiva!“)
Chant:
„Pink Floyd, Pink Floyd“
Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run,
Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run
You better make your face up in
Your favorite disguise
With your button down lips and your
Roller blind eyes
With your empty smile
And your hungry heart
Feel the bile rising from your guilty past
With your nerves in tatters
When the cockleshell shatters
And the hammers batter
Down your door
You better run
Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run,
Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run
You better run all day
And run all night
And keep your dirty feelings
Deep inside. And if you’re
Taking your girlfriend out tonight
You better park the car
Well out of sight
‚Cos if they catch you in the back seat
Trying to pick her locks,
They’re gonna send you back to mother
In a cardboard box
You better run.
Voices:
„Hey, open up! HaHaHaHaHaaaaaaaaaa!“
(sound of car skidding, followed by loud scream)
„Hammer, Hammer“
Skandování:
„Pink Floyd! Pink Floyd!“
Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž,
Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž
Měl bys raději skrýt svůj obličej
Do oblíbené masky
Se sevřenými rty
A slepýma očima
Se svým prázdným úsměvem
A hladovým srdcem
Cítíš žluč stoupat z tvé prohnilé minulosti
S nervy nadranc
Když lebky praskají
A kladiva buší
Na tvé dveře
Měl bys utíkat
Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž,
Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž, Běž
Běž radši celý den
A běž celou noc
A zachovej své hříšné pocity
Ukryté hluboko uvnitř. A jestli
bereš svou holku dneska ven
Měl bys raději zaparkovat
Někde, kam není moc vidět
Protože jestli tě načapou, jak na zadním sedadle
Zkoušíš překonat její zámky
Pošlou tě zpátky mamince
V lepenkový krabici
Měl bys raději běžet
Hlasy:
„Hej! Otevřete! Ha Ha Ha Haaaaaa!“
(zvuk pískajících pneumatik, hlasitý ironický smích)
„Pobít! Pobít!“ (nebo taky: „Kladiva! Kladiva!“)

Pink se naplno „mění“ v diktátora a povoluje uzdu nejhorším myšlenkám.

„Utíkej jako ďas“ Na první poslech je pulzující baskytara a elektrická kytara velmi podobná disko nebo „military“ stylu 2/4 tempa a tvoří tak z hudby velmi jednoduchý kus, ale ve skutečnosti je to asi ten nejlepší základ pro Watersův text, který je stejně přímý jako hudba.

Při původních živých vystoupeních na turné The Wall i na Waterových sólových tour tuto skladbu doprovázelo nafukovací prase a Roger měl neskutečnou zálibu ohlašovat tuto skladbu jako „Run Like Fuck“ s věnováním „všem paranoidním dítkům v hledišti“.

Tato skladba patří zároveň k oblíbeným Gilmourovým kouskům, který k ní napsal hudbu když pracoval na svém sólovém albu v roce 1978. Hrál ji pravidelně na svých sólových turné.

Pink Floyd tuto skladbu hráli často jako úplně poslední přídavek, kdy osvětlovači a mistři na světelné efekty spustili něco, čemu říkali „utajený faktor číslo deset“. Což nebylo nic jiného, než odstartování úplně všech (i jednotlivě úžasných) efektů, včetně výbuchů v přední části pódia, laserů, světelných panelů pod pódiem, které někdy zobrazovaly text nebo názvy skladeb, které se změnily při této skladbě v ohnivé peklo, končíčí současně s posledním tónem mohutným výbuchem. Nutno podotknout, že energetická náročnost měla za následek četné výpadky proudu… Tímto velmi efektním závěrem vyvrcholil také památný koncert Pink Floyd na pražském Strahově v roce 1994.

Ve filmu „La Carrera Panamericana“ při této skladbě nahradil Guy Pratt Rogera Waterse a změnil i text z „…send you back to mother in cardboard box“ na „send you back to New York“.

Interpret: Roger Waters, Scorpions a Symfonický orchestr a sbor berlínského rozhlasu
(Waters)
Voice: Hlas:
„Eins, zwei, drei, alle!“ „Raz, dva, tři, všichni!“
Ooooh You cannot reach me now Ach, teď mě nedostaneš
Ooooh No matter how you try Ach, je jedno, jak se snažíš
Goodbye cruel world it’s over Sbohem, krutý světe, je po všem
Walk on by Klidně běž
Sitting in a bunker here behind my wall Sedím v bunkru, tady za svou zdí
Waiting for the worms to come Čekám, až přijdou červi
In perfect isolation here behind my wall V dokonalé izolaci, tady za svou zdí
Waiting for the worms to come Čekám, až přijdou červi
Voice: Hlas:
„We’re (waiting to succeed) and going to convene outside Brixton Town Hall where we’re going to be“ „Jsme … (slovo „zde“ zaniká v potlesku) a shromáždíme se před Brixtonskou radnicí, kam právě teď pochodujeme!“
Waiting to cut out the deadwood Čekám na odříznutí mrtvého dřeva
Waiting to clean up the city Čekám na vyčištění tohodle města
Waiting to follow the worms Čekám na pochod za červy
Waiting to put on a black shirt Čekám až obléknu černou košili
Waiting to weed out the weaklings Čekám na odstranění slabých
Waiting to smash in their windows Čekám na roztřískání jejich oken
And kick in their doors A rozkopání jejich dveří
Waiting for the final solution Čekám na konečné řešení
To strengthen the strain Na napnutí oprátek
Waiting to follow the worms Čekám na pochod za červy
Waiting to turn on the showers Čekám na puštěné sprchy
To fire the ovens A na plameny pecí
Waiting for the queens and the coons Čekám na teplouše i negry
and the reds and the Jews a na rudochy i Židy
Waiting to follow the worms Čekám na pochod za červy
Would you like to see Britannia Chtěl bys vidět Británii
Rule again my friend? Znovu vládnout, můj příteli?
All you have to do is follow the worms Vše, co musíš udělat, je následovat červy
Would you like to send our colored cousins Chtěl bys poslat naše barevné bratrance
Home again, my friend? Zpátky domů, můj příteli?
All you need to do is follow the worms. Vše, co musíš udělat, je následovat červy.
Voice: Hlas:
„The Worms will convene outside Brixton Bus Station We’ll be moving along at about 12 o’clock down Stockwell Road (…) (Abbot’s Road) (…) twelve minutes to three we’ll be moving along Lambeth Road towards Vauxhall Bridge Now when we get to the other side of Vauxhall Bridge we’re in Westminster (Borough) area It’s quite possible we may encounter some (…) by the way we go (…)“ „Červi se shromáždili před Brixtonským autobusovým nádražím. Pak se vydáme na pochod asi ve 12 hodin Stockwellskou ulicí, (…) , Abotovou ulicí (…) a ve tři čtvrtě na tři se dáme Lambethskou silnicí směrem k Vauxhallskému mostu. A hned jak se dostaneme za Vauxhallský most, ocitneme se ve Westminsterské (Boroughské) oblasti. Je velmi pravděpodobné, že další se k nám přidají cestou. (…) mimochodem, teď kráčíme (…)“
Voice:
„Eins, zwei, drei, alle!“
Ooooh You cannot reach me now
Ooooh No matter how you try
Goodbye cruel world it’s over
Walk on by
Sitting in a bunker here behind my wall
Waiting for the worms to come
In perfect isolation here behind my wall
Waiting for the worms to come
Voice:
„We’re (waiting to succeed) and going to convene outside Brixton Town Hall where we’re going to be“
Waiting to cut out the deadwood
Waiting to clean up the city
Waiting to follow the worms
Waiting to put on a black shirt
Waiting to weed out the weaklings
Waiting to smash in their windows
And kick in their doors
Waiting for the final solution
To strengthen the strain
Waiting to follow the worms
Waiting to turn on the showers
To fire the ovens
Waiting for the queens and the coons
and the reds and the Jews
Waiting to follow the worms
Would you like to see Britannia
Rule again my friend?
All you have to do is follow the worms
Would you like to send our colored cousins
Home again, my friend?
All you need to do is follow the worms.
Voice:
„The Worms will convene outside Brixton Bus Station We’ll be moving along at about 12 o’clock down Stockwell Road (…) (Abbot’s Road) (…) twelve minutes to three we’ll be moving along Lambeth Road towards Vauxhall Bridge Now when we get to the other side of Vauxhall Bridge we’re in Westminster (Borough) area It’s quite possible we may encounter some (…) by the way we go (…)“
Hlas:
„Raz, dva, tři, všichni!“
Ach, teď mě nedostaneš
Ach, je jedno, jak se snažíš
Sbohem, krutý světe, je po všem
Klidně běž
Sedím v bunkru, tady za svou zdí
Čekám, až přijdou červi
V dokonalé izolaci, tady za svou zdí
Čekám, až přijdou červi
Hlas:
„Jsme … (slovo „zde“ zaniká v potlesku) a shromáždíme se před Brixtonskou radnicí, kam právě teď pochodujeme!“
Čekám na odříznutí mrtvého dřeva
Čekám na vyčištění tohodle města
Čekám na pochod za červy
Čekám až obléknu černou košili
Čekám na odstranění slabých
Čekám na roztřískání jejich oken
A rozkopání jejich dveří
Čekám na konečné řešení
Na napnutí oprátek
Čekám na pochod za červy
Čekám na puštěné sprchy
A na plameny pecí
Čekám na teplouše i negry
a na rudochy i Židy
Čekám na pochod za červy
Chtěl bys vidět Británii
Znovu vládnout, můj příteli?
Vše, co musíš udělat, je následovat červy
Chtěl bys poslat naše barevné bratrance
Zpátky domů, můj příteli?
Vše, co musíš udělat, je následovat červy.
Hlas:
„Červi se shromáždili před Brixtonským autobusovým nádražím. Pak se vydáme na pochod asi ve 12 hodin Stockwellskou ulicí, (…) , Abotovou ulicí (…) a ve tři čtvrtě na tři se dáme Lambethskou silnicí směrem k Vauxhallskému mostu. A hned jak se dostaneme za Vauxhallský most, ocitneme se ve Westminsterské (Boroughské) oblasti. Je velmi pravděpodobné, že další se k nám přidají cestou. (…) mimochodem, teď kráčíme (…)“

Pinkův svět zaplavuje zlo, diktátorova „armáda“ si podmaňuje svět – na scénu vstupují kladiva.

„Čekání na červy“ Diktátorův (polo)vojenský dav (paralela s SA ?) je charakterizován během filmu i show slavnými „pochodujícími“ zástupy kladiv, dalším z ikonických symbolů The Wall.

Pink/Waters zde používá megafon, aby řídil pochod „těch pravých“ různými částmi Londýna do Hyde Parku (všimněte si zvláštního smíchu v pravém reproduktoru někdy kolem 2’24“).

Ve Watersově demo nahrávce pro album mají červi, symbol morálního a citového rozkladu, mnohem větší prostor.

Interpret: Roger Waters
(Waters)
I wanna go home Chci jít domů
Take off this uniform Zahodit tuhle uniformu
And leave the show A utýct z týhle show
But I’m waiting in this cell Ale sedím v týhle kobce
Because I have to know Prostože se musím dozvědět
Have I been guilty all this time? Byl jsem celou tu dobu vinen?
I wanna go home
Take off this uniform
And leave the show
But I’m waiting in this cell
Because I have to know
Have I been guilty all this time?
Chci jít domů
Zahodit tuhle uniformu
A utýct z týhle show
Ale sedím v týhle kobce
Prostože se musím dozvědět
Byl jsem celou tu dobu vinen?

Pinkova krize dostupuje vrcholu, když v něm náhlý záchvěv lidství probudí touhu volat o pomoc.

„Zastavte“ Ve filmu je tato krátká sloka čtena Pinkem z knihy jeho vlastní poezie. Recituje i další „básně“, které můžeme vystopovat v Your Possible Pasts z alba The Final Cut a v 5.11am (The Moment Of Clarity) ze sólového alba Rogera Waterse The Pros And Cons Of Hitch Hiking.

Interpret: Symfonický orchestr a sbor berlínského rozhlasu, Tim Curry (žalobce), Thomas Dolby (učitel), Ute Lemper (manželka), Marianne Faithfull (matka), Albert Finney (soudce)
(Waters/Ezrin)
Good morning Worm your honor Dobré ráno, Vaše ctihodnosti Červe,
The crown will plainly show Žaloba vám teď snadno dokáže zločin
The prisoner who now stands before you Toho vězně, který teď stojí před vámi
Was caught red-handed showing feelings Byl chycen přímo při činu, když dával najevo své city
Showing feelings of an almost human nature City téměř lidské povahy
This will not do To už neudělá
Call the schoolmaster Zavolejte ředitele školy
I always said he’d come to no good Vždycky jsem říkal, že nedopadne dobře
In the end your honor Nakonec, Vaše ctihodnosti
If they’d let me have my way I could Pokud by mi nechali volnou ruku
Have flayed him into shape Já už bych ho nacpal do té formy
But my hands were tied Ale měl jsem svázané ruce
The bleeding hearts and artists Všechna ta krvácející srdce a umělci
Let him get away with murder Ho nechali zdrhnout s vraždou na krku
Let me hammer him today Nechte mě ho dnes zbít
Crazy toys in the attic I am crazy Blázen, přeskočilo mi, jsem blázen!
Truly gone fishing Opravdu, jsem mimo
They must have taken my marbles away Musel jsem úplně ztratit pojem o realitě
Crazy toys in the attic he is crazy Blázen, přeskočilo mu, je blázen
You little shit, you’re in it now Ty malej sráči, teď jsi tam
I hope they throw away the key Doufám, že zahodili klíč
You should have talked to me more often Měl jsi se mnou mluvit častěji
Than you did, but no you had to Než jsi mluvil. Ale tys měl
Go your own way. Have you broken any Vlastní hlavu. Zničil jsi ještě nějaké
Homes up lately? jiné rodiny v poslední době?
„Just five minutes Worm your honor „Jen pět minut, Vaše ctihodnosti Červe
Him and me alone“ On a já o samotě“
Babe Děťátko moje
Come to mother baby let me hold you Pojď k mamince, miláčku, nech mě pochovat tě
In my arms V mém náručí
M’lud I never wanted him to Opravdu jsem ho nikdy nechtěla
Get in any trouble Dostat do potíží
Why’d he ever have to leave me? Proč by mě měl někdy opouštět?
Worm your honor let me take him home Vaše ctihodnosti Červe, nechte mě ho odvést domů
Crazy over the rainbow I am crazy Blázen, na druhé straně duhy, jsem blázen!
Bars in the window V oknech jsou mříže
There must have been a door there in the wall Někde v té zdi musí být dveře
When I came in Když jsem se dostal dovnitř
Crazy over the rainbow he is crazy Blázen, na druhé straně duhy, je blázen
The evidence before the court is Důkazy před tribunálem jsou
Incontrivertable, there’s no need for Nezpochybnitelné, není třeba
The jury to retire Poroty, jděte do důchodu.
In all my years of judging Celá ta léta, co soudím
I have never heard before of Jsem ještě nikdy neslyšel
Someone more deserving O nikom, kdo by si víc zasloužil
The full penaltie of law Nejvyšší trest
The way you made them suffer Způsoby, jakým jsi je mučil
Your exquisite wife and mother Svoji skvělou manželku i matku
Fills me with the urge to defecate Mě nutí se vysrat
Crowd: Dav:
„Hey Judge! Shit on him!“ „Hej, soudce! Vyser se na něj!“
Since my friend you have revealed your Poněvadž jsi, příteli, odhalil svůj
Deepest fear Nejhlubší strach
I sentence you to be exposed before Odsuzuji tě k vystavení zrakům
Your peers Těch tobě rovných
Tear down the wall! Strhněte tu zeď!
Good morning Worm your honor
The crown will plainly show
The prisoner who now stands before you
Was caught red-handed showing feelings
Showing feelings of an almost human nature
This will not do
Call the schoolmaster
I always said he’d come to no good
In the end your honor
If they’d let me have my way I could
Have flayed him into shape
But my hands were tied
The bleeding hearts and artists
Let him get away with murder
Let me hammer him today
Crazy toys in the attic I am crazy
Truly gone fishing
They must have taken my marbles away
Crazy toys in the attic he is crazy
You little shit, you’re in it now
I hope they throw away the key
You should have talked to me more often
Than you did, but no you had to
Go your own way. Have you broken any
Homes up lately?
„Just five minutes Worm your honor
Him and me alone“
Babe
Come to mother baby let me hold you
In my arms
M’lud I never wanted him to
Get in any trouble
Why’d he ever have to leave me?
Worm your honor let me take him home
Crazy over the rainbow I am crazy
Bars in the window
There must have been a door there in the wall
When I came in
Crazy over the rainbow he is crazy
The evidence before the court is
Incontrivertable, there’s no need for
The jury to retire
In all my years of judging
I have never heard before of
Someone more deserving
The full penaltie of law
The way you made them suffer
Your exquisite wife and mother
Fills me with the urge to defecate
Crowd:
„Hey Judge! Shit on him!“
Since my friend you have revealed your
Deepest fear
I sentence you to be exposed before
Your peers
Tear down the wall!
Dobré ráno, Vaše ctihodnosti Červe,
Žaloba vám teď snadno dokáže zločin
Toho vězně, který teď stojí před vámi
Byl chycen přímo při činu, když dával najevo své city
City téměř lidské povahy
To už neudělá
Zavolejte ředitele školy
Vždycky jsem říkal, že nedopadne dobře
Nakonec, Vaše ctihodnosti
Pokud by mi nechali volnou ruku
Já už bych ho nacpal do té formy
Ale měl jsem svázané ruce
Všechna ta krvácející srdce a umělci
Ho nechali zdrhnout s vraždou na krku
Nechte mě ho dnes zbít
Blázen, přeskočilo mi, jsem blázen!
Opravdu, jsem mimo
Musel jsem úplně ztratit pojem o realitě
Blázen, přeskočilo mu, je blázen
Ty malej sráči, teď jsi tam
Doufám, že zahodili klíč
Měl jsi se mnou mluvit častěji
Než jsi mluvil. Ale tys měl
Vlastní hlavu. Zničil jsi ještě nějaké
jiné rodiny v poslední době?
„Jen pět minut, Vaše ctihodnosti Červe
On a já o samotě“
Děťátko moje
Pojď k mamince, miláčku, nech mě pochovat tě
V mém náručí
Opravdu jsem ho nikdy nechtěla
Dostat do potíží
Proč by mě měl někdy opouštět?
Vaše ctihodnosti Červe, nechte mě ho odvést domů
Blázen, na druhé straně duhy, jsem blázen!
V oknech jsou mříže
Někde v té zdi musí být dveře
Když jsem se dostal dovnitř
Blázen, na druhé straně duhy, je blázen
Důkazy před tribunálem jsou
Nezpochybnitelné, není třeba
Poroty, jděte do důchodu.
Celá ta léta, co soudím
Jsem ještě nikdy neslyšel
O nikom, kdo by si víc zasloužil
Nejvyšší trest
Způsoby, jakým jsi je mučil
Svoji skvělou manželku i matku
Mě nutí se vysrat
Dav:
„Hej, soudce! Vyser se na něj!“
Poněvadž jsi, příteli, odhalil svůj
Nejhlubší strach
Odsuzuji tě k vystavení zrakům
Těch tobě rovných
Strhněte tu zeď!

Ve snaze se zachránit Pink upřel svou naději k soudu. Je sám sobě soudcem, žalobcem i obhájcem, byť zosobněním soudu jsou oni pověstní červi. Jediným trestem a zároveň spásou je pro Pinka zničení jeho zdi, postavení se tváří v tvář jeho skutečné situaci a přehodnocení jeho vztahů ke společnosti. Zeď je stržena a Pinkův příběh končí.

„Přelíčení“ Skladbu napsal Waters společně s Ezrinem, a je Watersovým vlastním pojetím stylu operet Gilberta a Sullivana ze 30. let. Poté, co soudce Pinka odsoudí ke stržení zdi, je rozsudek za frenetického řevu přihlížejících vykonán a Pinkův příběh vrcholí.

Vřískot, který doprovází strhávání zdi ve filmové verzi je symbolem toho, jak těžké je pro Pinka ztratit svou „ochrannou“ zeď. Během živých vystoupení byla v závěru skladby lepenková zeď, která až dosud dělila pódium od diváků, za mohutného rachotu stržena…

Interpret: The Company (všichni)
(Waters)
I used to think the world was flat Myslel jsem si, že Země je plochá
Rarely threw my hat into the crowd Někdy jsem se vydával napospas davu
I felt I had used up my quota of yearning Cítil jsem, že jsem spotřeboval celou zásobu své touhy
Used to look in on the children at night Byl jsem zvyklý dívat se v noci na své děti
In the glow of their Donald Duck light Jak v záři lampy s obrázkem kačera Donalda leží v posteli
And frighten myself with the thought of my little ones burning A mučil jsem sám sebe představami, že by někdy mohly trpět
But oh, oh, oh, the tide is turning Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
The tide is turning Příliv se zvedá
Satellite buzzing through the endless night Satelit bloudící nekonečnou černou nocí
Exclusive to moonshots and world title fights Měsíční svit a novinové bitvy má sám pro sebe
Jesus Christ imagine what it must be earning Ježíši Kriste, představ si, co si lidé ještě musí zasloužit
Who is the strongest, who is the best Kdo je nejsilnější, kdo je nejlepší
Who holds the aces, the East or the West Kdo drží esa, jestli Východ nebo Západ
This is the crap our children are learning To je to svinstvo, co se naše děti učí
But oh, oh, oh, the tide is turning Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
The tide is turning Příliv se zvedá
Oh, oh, oh, the tide is turning Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
Now the satellite’s confused A satelit je teď zmatený
‚cos on Saturday night Protože v sobotu v noci
The airwaves were full of compassion and light Byly signály plné porozumění a světla
And his silicon heart warmed A jeho křemíkové srdce se začalo ohřívat
To the sight of a billion candles burning Když pozoroval miliony svíček se rozžínat
Oo, oo, oo, the tide is turning Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
Oo, oo, oo, the tide is turning Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
The tide is turning Billy Ten příliv se zvedá, Billy
I’m not saying that the battle is won Neříkám že bitva je vyhraná
But on Saturday night all those kids in the sun Ale v sobotu v noci, všechny ty děti v záři slunce
Wrested technology’s sword from the hand of the Vyrvali meč technologie z rukou
War Lords Válečných pánů
Oh, oh, oh, the tide is turning Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
The tide is turning Sylvester Ten příliv se zvedá, Sylvestře
The tide is turning Ten příliv se zvedá
Jim: „That’s back to the beginning!“ Jim: „To jsme zpátky na začátku!“
I used to think the world was flat
Rarely threw my hat into the crowd
I felt I had used up my quota of yearning
Used to look in on the children at night
In the glow of their Donald Duck light
And frighten myself with the thought of my little ones burning
But oh, oh, oh, the tide is turning
The tide is turning
Satellite buzzing through the endless night
Exclusive to moonshots and world title fights
Jesus Christ imagine what it must be earning
Who is the strongest, who is the best
Who holds the aces, the East or the West
This is the crap our children are learning
But oh, oh, oh, the tide is turning
The tide is turning
Oh, oh, oh, the tide is turning
Now the satellite’s confused
‚cos on Saturday night
The airwaves were full of compassion and light
And his silicon heart warmed
To the sight of a billion candles burning
Oo, oo, oo, the tide is turning
Oo, oo, oo, the tide is turning
The tide is turning Billy
I’m not saying that the battle is won
But on Saturday night all those kids in the sun
Wrested technology’s sword from the hand of the
War Lords
Oh, oh, oh, the tide is turning
The tide is turning Sylvester
The tide is turning
Jim: „That’s back to the beginning!“
Myslel jsem si, že Země je plochá
Někdy jsem se vydával napospas davu
Cítil jsem, že jsem spotřeboval celou zásobu své touhy
Byl jsem zvyklý dívat se v noci na své děti
Jak v záři lampy s obrázkem kačera Donalda leží v posteli
A mučil jsem sám sebe představami, že by někdy mohly trpět
Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
Příliv se zvedá
Satelit bloudící nekonečnou černou nocí
Měsíční svit a novinové bitvy má sám pro sebe
Ježíši Kriste, představ si, co si lidé ještě musí zasloužit
Kdo je nejsilnější, kdo je nejlepší
Kdo drží esa, jestli Východ nebo Západ
To je to svinstvo, co se naše děti učí
Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
Příliv se zvedá
Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
A satelit je teď zmatený
Protože v sobotu v noci
Byly signály plné porozumění a světla
A jeho křemíkové srdce se začalo ohřívat
Když pozoroval miliony svíček se rozžínat
Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
Ten příliv se zvedá, Billy
Neříkám že bitva je vyhraná
Ale v sobotu v noci, všechny ty děti v záři slunce
Vyrvali meč technologie z rukou
Válečných pánů
Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
Ten příliv se zvedá, Sylvestře
Ten příliv se zvedá
Jim: „To jsme zpátky na začátku!“

„Příliv se zvedá (po Live Aid)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.