Dříve nerealizováno
(Waters)
The child lay Dítě leží
In the starlit night V noci ozářené hvězdami
Safe in the glow of his Donald Duck light V bezpečí záře lampy s kačerem Donaldem
How strange to choose to take a life Jak je to zvláštní vybrat si vzít někomu život
How strange to choose to kill a child Jak je to zvláštní vybrat si zabít dítě
Hoover, Blaupunkt, Nissan Jeep Hoover, Blapunkt, Nissan, Jeep
Nike, Addidas, Lacoste and cheaper brands Nike, Adidas, Lacoste a levnější značky
Cadillac, Amtrak, gasoline, diesel Cadillac, Amtrak, benzín, nafta
Our standard of living, could this be a reason Naše životní úroveň, je to snad ten důvod
That we would choose to kill the child Proč bychom si vybrali zabít dítě?
That we would choose to kill the child Proč bychom si vybrali zabít dítě?
Allah, Jehovah, Buddha, Christ Aláh, Jehova, Budha, Kristus
Confucius and Kali and reds, beans and rice Konfucius a Kálí a rudoši a fazole a rýže
Goujons of sole, ris de veau, ham hocks Goujons, ris de veau, libové párečky
Lox bagels and bones and commandments in stone Plněné bagety, kosti a přikázání vytesaná do skály
The Bible, Koran, Shinto, Islam Bible, Korán, Šintó, Islám
Prosciutto, risotto, falafel and ham Pršůt, rizoto, falafel a šunka
Is it dogma, doughnuts, ridicule faith Je to dogma, koblihy, směšná víra
Fear of the dark, or shame or disgrace Strach ze tmy, hanba nebo potupa
That we would choose to kill the child Že si vybereme zabít dítě?
That we would choose to kill the child Že si vybereme zabít dítě?
It’s cold in the desert Je to zima v poušti
And the space is too big A vesmír, co je tak veliký
The rope is too short Lano, které je příliš krátké
And the walls are too thick A zdi, co jsou příliš slabé?
I will show you no weakness Neodhalím vám žádnou svoji slabost
I will mock you in song Zesměšním vás ve svých písních
Berate and deride you Vy směšní a hloupí
Belittle and chide you Ubozí a hádaví
Beat you with sticks Ubít vás klacky
And bulldoze your home You can watch my triumphant procession to Rome A buldozery srovnat se zemí vaše domy
Best seat in the house Pak sledujte můj triumfální příjezd do Říma
Up there on the cross Nejlepší sedadla v divadle
Is it anger or envy, profit or loss A tam na hoře na tom kříži
That we would choose to kill the child Je to zloba nebo soucit, profit nebo ztráta?
That we would choose to kill the child Že jsme si vybrali zabít dítě?
Take this child and hold him closely Že jsme si vybrali zabít dítě?
Keep him safe from the holy reign of terror Vem si tohle dítě a pevně jej obejmi
Take this child hold him closely Drž ho v bezpečí před vládou teroru
Take this child to the moral high ground Vem si to dítě a pevně jej obejmi
Where he can look down on the bigots and bully boys Vem to dítě na vyšší mravní úroveň
Slugging it out in the yard Odkud se bude dívat dolů na bigóty a rváče
The child lay
In the starlit night
Safe in the glow of his Donald Duck light
How strange to choose to take a life
How strange to choose to kill a child
Hoover, Blaupunkt, Nissan Jeep
Nike, Addidas, Lacoste and cheaper brands
Cadillac, Amtrak, gasoline, diesel
Our standard of living, could this be a reason
That we would choose to kill the child
That we would choose to kill the child
Allah, Jehovah, Buddha, Christ
Confucius and Kali and reds, beans and rice
Goujons of sole, ris de veau, ham hocks
Lox bagels and bones and commandments in stone
The Bible, Koran, Shinto, Islam
Prosciutto, risotto, falafel and ham
Is it dogma, doughnuts, ridicule faith
Fear of the dark, or shame or disgrace
That we would choose to kill the child
That we would choose to kill the child
It’s cold in the desert
And the space is too big
The rope is too short
And the walls are too thick
I will show you no weakness
I will mock you in song
Berate and deride you
Belittle and chide you
Beat you with sticks
And bulldoze your home You can watch my triumphant procession to Rome
Best seat in the house
Up there on the cross
Is it anger or envy, profit or loss
That we would choose to kill the child
That we would choose to kill the child
Take this child and hold him closely
Keep him safe from the holy reign of terror
Take this child hold him closely
Take this child to the moral high ground
Where he can look down on the bigots and bully boys
Slugging it out in the yard
Dítě leží
V noci ozářené hvězdami
V bezpečí záře lampy s kačerem Donaldem
Jak je to zvláštní vybrat si vzít někomu život
Jak je to zvláštní vybrat si zabít dítě
Hoover, Blapunkt, Nissan, Jeep
Nike, Adidas, Lacoste a levnější značky
Cadillac, Amtrak, benzín, nafta
Naše životní úroveň, je to snad ten důvod
Proč bychom si vybrali zabít dítě?
Proč bychom si vybrali zabít dítě?
Aláh, Jehova, Budha, Kristus
Konfucius a Kálí a rudoši a fazole a rýže
Goujons, ris de veau, libové párečky
Plněné bagety, kosti a přikázání vytesaná do skály
Bible, Korán, Šintó, Islám
Pršůt, rizoto, falafel a šunka
Je to dogma, koblihy, směšná víra
Strach ze tmy, hanba nebo potupa
Že si vybereme zabít dítě?
Že si vybereme zabít dítě?
Je to zima v poušti
A vesmír, co je tak veliký
Lano, které je příliš krátké
A zdi, co jsou příliš slabé?
Neodhalím vám žádnou svoji slabost
Zesměšním vás ve svých písních
Vy směšní a hloupí
Ubozí a hádaví
Ubít vás klacky
A buldozery srovnat se zemí vaše domy
Pak sledujte můj triumfální příjezd do Říma
Nejlepší sedadla v divadle
A tam na hoře na tom kříži
Je to zloba nebo soucit, profit nebo ztráta?
Že jsme si vybrali zabít dítě?
Že jsme si vybrali zabít dítě?
Vem si tohle dítě a pevně jej obejmi
Drž ho v bezpečí před vládou teroru
Vem si to dítě a pevně jej obejmi
Vem to dítě na vyšší mravní úroveň
Odkud se bude dívat dolů na bigóty a rváče
Jak se potloukají dole na dvorku

„Zabít dítě“ Skladba, která nebyla nikdy vydána na albu, pouze na tomto raritní singlu.

Dříve nerealizováno
(Waters)
So we left Beirut Willa and I Tak jsme já a Willa odjeli z Bejútu
He headed East to Baghdad and the rest of it Mířili jsme na východ do Bagdádu a tam dál
I set out North Vydal jsem se na sever
I walked the five or six miles to the last of the street lamps Šel jsem pět nebo šest mil až k poslední pouliční lampě
And hunkered in the curb side dusk Kecnul jsem si na obrubník a začalo se stmívat
Holding out my thumb Zvedl jsem palec
In no great hope at the ramshackle procession of home bound traffic Bez nějaké větší naděje vstříc nekonečnému proudu aut mířících domů
Success! Úspěch!
An ancient Mercedes ‚dolmus ‚ Prastarý Mercedes, mikrobus
The ubiquitous, Arab, shared taxi drew up Všudypřítomný arabský taxík, který sdílí víc lidí, zastavil u kraje
I turned out my pockets and shrugged at the driver Obrátil jsem kapsy naruby a pokrčil rameny na řidiče
„J’ai pas de l’argent“ „J’ai pas de l’argent“ („Nemám žádné peníze“)
„Venez!“ A soft voice from the back seat „Venez!“ („Nastupte si!“)
The driver lent wearily across and pushed open the back door Řidič zdvořile oběhl auto a otevřel zadní dveře
I stooped to look inside at the two men there Nakoukl jsem dovnitř a koukal na dva muže
One besuited, bespectacled, moustached, irritated, distant, late Jeden dobře vypadající, obrýlený, s knírkem, podrážděný, odtažitý, zaostalý
The other, the one who had spoken, Ten druhý, ten, který promluvil
Frail, fifty five-ish, bald, sallow, in a short sleeved pale blue cotton shirt Útlý pětapadesátník, holohlavý, bledý v bledě modré košili s krátkými rukávy
With one biro in the breast pocket S jedním kuličkovým perem v náprsní kapse
A clerk maybe, slightly sunken in the seat Asi úředník, lehce zapadlý v sedačce
„Venez!“ He said again, and smiled „Venez!“ („Tak pojďte!“) řekl a usmál se
„Mais j’ai pas de l’argent“ „Mais j’ai pas de l’argent“ („Ale já nemám žádné peníze!“)
„Oui, Oui, d’accord, Venez!“ „Oui, Oui, d’accord, Venez!“ („Ano, ano, já vím, nastupte si!“)
Are these the people that we should bomb To jsou ti lidé, které máme bombardovat?
Are we so sure they mean us harm Jsme si tak jistí, že pro nás představují hrozbu?
Is this our pleasure, punishment or crime Dělá nám to dobře, je to trest nebo zločin?
Is this a mountain that we really want to climb Je to opravdu hora, na kterou chceme vylézt?
The road is hard, hard and long Cesta je zlá, zlá a dlouhá
Put down that two by four Dejte si dohromady dvě a dvě
This man would never turn you from his door Tenhle člověk by vás nikdy neodehnal od svých dveří
Oh George! Oh George! Ach Goergi! Ach Georgi!
That Texas education must have fucked you up when you were very small Tohle texasské vzdělání tě muselo pěkně zkurvit ještě dokud jsi byl malý
He beckoned with a small arthritic motion of his hand Malým artritickým pohybem ruky pokynul
Fingers together like a child waving goodbye Prsty u sebe jako když dítě mává na rozloučenou
The driver put my old Hofner guitar in the boot with my rucksack Řidič dal moji starou kytaru hofnerku do kufru i s ruksakem
And off we went A vyjeli jsme
„Vous etes Francais, monsieur?“ „Vous etes Francais, monsieur?“ („Vy jste Francouz, pane?“)
„Non, Anglais“ „Non, Anglais“ („Ne, Angličan.“)
„Ah! Anglais“ „Ah! Anglais“ („Á, Angličan!“)
„Est-ce que vous parlais Anglais, Monsieur?“ „Est-ce que vous parlais Anglais, Monsieur?“ („Nemluvíte náhodou anglicky, pane?“)
„Non, je regrette“ „Non, je regrette“ („Nikoliv, lituji.“)
And so on A tak dále
In small talk between strangers, his French alien but correct Byl to malý dialog dvou cizinců, jeho francouzština zněla cize, ale byla správná
Mine halting but eager to please Moje byla kostrbatá, ale byl jsem rád, že mu mohu vyhovět
A lift, after all, is a lift A stop, je konec konců, jen stop
Late moustache left us brusquely Pan Knírek brzy vystoupil
And some miles later the dolmus slowed at a crossroads lit by a single lightbulb A po několika mílích mikrobus zpomalil na křižovatce osvětlené jedinou žárovkou
Swung through a U-turn and stopped in a cloud of dust Smykem to otočil a zastavil v oblacích prachu
I opened the door and got out Otevřel jsem dveře a vylezl ven
But my benefactor made no move to follow Ale můj mecenáš se ani nehnul
The driver dumped my guitar and rucksack at my feet Řidič mi hodil kytaru a batoh k nohám
And waving away my thanks returned to the boot A mával na mě, ať si nechám své díky a vrátil se do auta
Only to reappear with a pair of alloy crutches Vynořil se znovu až se dvěma berlemi
Which he leaned against the rear wing of the Mercedes. Které opřel o zadní spoiler Mercedesu
He reached into the car and lifted my companion out Nahnul se do auta a vynesl mého průvodce
Only one leg, the second trouser leg neatly pinned beneath a vacant hip Měl jen jednu nohu, druhá prázdná nohavice byla sešpendlená pod jeho chybějící končetinou
„Monsieur, si vous voulez, ca sera un honneur pour nous „Monsieur, si vous voulez, ca sera un honneur pour nous („Pane, pokud budete chtít, bude pro nás velkou ctí)
Si vous venez avec moi a la maison pour manger avec ma femme“ Si vous venez avec moi a la maison pour manger avec ma femme“ (pokud byste chtěl jít se mnou a povečeřet se mnou a mojí ženou v našem domě“)
When I was 17 my mother, bless her heart, fulfilled my summer dream Když mi bylo 17, splnila mi moje matka, požehnána buď, můj letní sen
She handed me the keys to the car Podala mi klíčky od auta
We motored down to Paris, fuelled with Dexedrine and booze Frčeli jsme do Paříže nadopovaní Dexedrinem a chlastem
Got bust in Antibes by the cops V Antibes nás sebrali policajti
And fleeced in Naples by the wops A v Neapoli nám Taliáni šlohli všechny prachy
But everyone was kind to us, we were the English dudes Ale všichni se k nám jinak chovali náramně, byli jsme přece Angláni
Our dads had helped them win the war Naši tátové jim pomohli vyhrát válku
When we all knew what we were fighting for To jsme ještě všichni věděli, za co bojujeme
But now an Englishman abroad is just a US stooge Ale dneska je Angličan za hranicemi jen poskok Amíků
The bulldog is a poodle snapping round the scoundrel’s last refuge Z buldoka je jen pudl, co čmuchá kolem aby našel i toho posledního zatracenýho uprchlíka
„Ma femme“, thank God! Monopod but not queer „Ma femme“, („moje žena“), díky bohu! Divnej, ale ne teplouš
The taxi drove off leaving us in the dim light of the swinging bulb Taxík odjel a nechal nás jen v mihotavém světle slabé žárovky
No building in sight Nikde okolo nebyla vidět žádná budova
What the hell Co to k sakru je?
„Merci monsieur“ „Merci monsieur“ („Děkuji, pane!“)
„Bon, Venez!“ „Bon, Venez!“ (Dobře, tak pojďme!“)
His faced creased in pleasure, he set off in front of me Tvář se stáhla do úsměvu a vyrazil napřed
Swinging his leg between the crutches with agonising care Pokládal svou nohu na zem mezi berlemi až s mučivou přesností
Up the dusty side road into the darkness Kráčel po krajnici v prachu do tmy
After half an hour we’d gone maybe half a mile Po půl hodině jsme ušli asi tak půl míle
When on the right I made out the low profile of a building Když se vpravo vyloupla silueta budovy
He called out in Arabic to announce our arrival Zavolal něco arabsky, aby nás ohlásil
And after some scuffling inside a lamp was lit A po několika šouravých krocích někdo vevnitř rozsvítil lampu
And the changing angle of light in the wide crack under the door A měnící se úhel světla ve velké spáře pode dveřmi
Signalled the approach of someone within Říkal, že ten, kdo je uvnitř, jde ke dveřím
The door creaked open and there, holding a biblical looking oil lamp Dveře se se zaskřípěním otevřely a tam stála, v ruce starou lampu z dávných dob
Stood a squat, moustached woman, stooped smiling up at us Shrbená žena s knírem a smála se na nás
She stood aside to let us in and as she turned Postavila se stranou a nechala nás vejít dovnitř a jak se otáčela
I saw the reason for her stoop Pochopil jsem, proč je tak shrbená
She carried on her back a shocking hump Na svých zádech měla obrovský hrb
I nodded and smiled back at her in greeting, fighting for control Přikývl jsem na pozdrav a usmál se, sbíral jsem síly
The gentleness between the one-legged man and his monstrous wife Ta vlídnost jednonohého muže a jeho nestvůrné ženy
Almost too much for me To bylo na mě skoro moc
Is gentleness too much for us Je pro nás trocha vlídnosti takový problém?
Should gentleness be filed along with empathy Měla by být vlídnost doprovázená empatií?
We feel for someone else’s child Cítíme s bolestí cizího dítěte
Every time a smart bomb does its sums and gets it wrong A pak to nějaká chytrá bomba znovu někomu spočítá a všechno je zase špatně
Someone else’s child dies and equities in defence rise Něčí cizí dítě umírá a akcie zbrojovek rostou
America, America, please hear us when we call Ameriko, Ameriko, poslouchej nás, když voláme!
You got hip-hop, be-bop, hustle and bustle Máš svůj hip-hop, be-bob, spěch a shon
You got Atticus Finch Máš svého Attica Finche
You got Jane Russell Máš svoji Jane Russell
You got freedom of speech Máš svoji svobodu projevu
You got great beaches, wildernesses and malls Máš skvělé pláže, divočinu a nákupní centra
Don’t let the might, the Christian right, fuck it all up Nenech svoji pýchu, křesťanské ideály, to všechno posrat
For you and the rest of the world Pro tebe samou i zbytek světa
They talked excitedly Vzrušeně mluvili
She went to take his crutches in routine of care Vstala, aby mu uklidila jeho berle, očividně rutinní záležitost
He chiding, gestured Plísnil ji a mávál rukama
We have a guest Máme hosta!
She embarrassed by her faux pas Omlouvala se za svoje faux pas
Took my things and laid them gently in the corner Vzala moje věci a opatrně je položila do kouta
„Du the?“ „Du thé?“ („Dáte si čaj?“)
We sat on meagre cushions in one corner of the single room Seděli jsme na tenoučkých polštářích v rohu jediné místnosti jejich domu
The floor was earth packed hard and by one wall a raised platform Podlahu tvořila udusaná hlína a u jedné zdi malé pódium
Some six foot by four covered by a simple sheet, the bed Nějakých šest krát čtyři stopy pokrytých jednoduchou pokrývkou. Postel.
The hunchback busied herself with small copper pots over an open hearth Hrbačka zatím rachotila s malými měděnými nádobami nad otevřeným ohněm
And brought us tea, hot and sweet A pak nám přinesla čaj. Horký a sladký
And so to dinner A pak večeři
Flat, unleavened bread, + thin Tenký nekvašený chléb. Velmi tenký
Cooked in an iron skillet over the open hearth Připravený v železné pícce nad otevřeným ohněm
Then folded and dipped into the soft insides of female sea urchins Přeložený a naplněný měkkými vnitřky samiček mořských ježků
My hostess did not eat, I ate her dinner Moje hostitelka nejedla. Já jsem jedl její večeři
She would hear of nothing else, I was their guest Stejně by o ničem jiném nechtěla ani slyšet, byl jsem jejich host
And then she retired behind a curtain A pak se odšourala za zástěnu
And left the men to sit drinking thimbles full of Arak A nechala muže, aby srkali panáky Araku
Carefully poured from a small bottle with a faded label Pečlivě nalité z malé lahvičky s ošoupanou etiketou
Soon she reappeared, radiant A brzy se zase objevila, celá zářící
Carrying in her arms their pride and joy, their child. A držela v náručí jejich pýchu a radost, jejich dítě
I’d never seen a squint like that Nikdy jsem neviděl takové šilhání
So severe that as one eye looked out the other disappeared behind its nose Bylo to tak hrozné, že jedno oko se dívalo dopředu a druhé zmizelo za nosíkem
Not in my name, Tony, you great war leader you Ne mým jménem, Tony, ty veliký válečný vůdče
Terror is still terror, whosoever gets to frame the rules Teror je pořád teror, ať už pravidla píše kdokoliv
History’s not written by the vanquished or the damned Historii nikdy nepíší poražení a zatracení
Now we are Genghis Khan, Lucretia Borghia, Son of Sam Nyní jsme Genghis Khan, Lucretia Borghia, synek strýčka Sama
In 1961 they took this child into their home V roce 1961 si vzali domů tohle dítě
I wonder what became of them Docela by mě zajímalo, co se s nimi stalo
In the cauldron that was Lebanon V tom víru nenávisti, jakým byl tehdy Libanon
If I could find them now, could I make amends? A kdybych je dnes našel, mohl bych se jim nějak odvděčit?
How does the story end? Jak končí ten příběh?
And so to bed, me that is, not them A pak jsme šli do postele, tedy jen já, oni ne
Of course they slept on the floor behind a curtain Oni samozřejmě spali na zemi za zástěnou
Whilst I lay awake all night on their earthen bed A já celou noc zíral do stropu, ležel jsem na jejich zemním lůžku
Then came the dawn and then their quiet stirrings Až přišel úsvit a s ním jejich tiché ranní rituály
Careful not to wake the guest Opatrné, aby nevzbudili jejich hosta
I yawned in great pretence Zíval jsem a předstíral, že jsem se právě probudil
And took the proffered bowl of water heated up and washed Vzal jsem si připravenou misku s vodou ohřátou, abych se mohl umýt
And sipped my coffee in its tiny cup Pak jsem srkal kávu z jejich maličkých koflíků
And then with much „merci-ing“ and bowing and shaking of hands A pak se spousty díků a klanění a potřásání rukama
We left the woman to her chores Jsme zanechali ženu jejím domácím pracem
And we men made our way back to the crossroads A my muži jsme se vydali na cestu zpátky ke křižovatce
The painful slowness of our progress accentuated by the brilliant morning light Bolestnou pomalost našeho pochodu ještě zvýrazňovalo jasné ranní světlo
The dolmus duly reappeared Mikrobus samozřejmě přijel
My host gave me one crutch and leaning on the other Můj hostitel mi podal jednu berli a o druhou se opíral
Shook my hand and smiled Potřásl mi rukou a usmál se
„Merci, monsieur,“ I said „Merci, monsieur,“ („Děkuji vám, pane!“), řekl jsem
„De rien“ „De rien“ („Nemáte zač!“)
„And merci a votre femme, elle est tres gentille“ „And merci a votre femme, elle est tres gentille“ („A poděkujte i své ženě, byla tak laskavá!“
Giving up his other crutch Podal jsem mu druhou berli
He allowed himself to be folded into the back seat again Nechal mě, abych mu pomohl do auta
„Bon voyage, monsieur,“ he said „Bon voyage, monsieur,“ („Šťastnou cestu, pane!“), řekl
And half bowed as the taxi headed south towards the city A shrbil se, jak taxík vyrazil na jih k městu
I turned North, my guitar over my shoulder Otočil jsem se na směrem na sever, hodil si kytaru přes rameno
And the first hot gust of wind A první poryv horkého větru
Quickly dried the salt tears from my young cheeks Rychle osušil slané slzy z mých mladých tváří
So we left Beirut Willa and I
He headed East to Baghdad and the rest of it
I set out North
I walked the five or six miles to the last of the street lamps
And hunkered in the curb side dusk
Holding out my thumb
In no great hope at the ramshackle procession of home bound traffic
Success!
An ancient Mercedes ‚dolmus ‚
The ubiquitous, Arab, shared taxi drew up
I turned out my pockets and shrugged at the driver
„J’ai pas de l’argent“
„Venez!“ A soft voice from the back seat
The driver lent wearily across and pushed open the back door
I stooped to look inside at the two men there
One besuited, bespectacled, moustached, irritated, distant, late
The other, the one who had spoken,
Frail, fifty five-ish, bald, sallow, in a short sleeved pale blue cotton shirt
With one biro in the breast pocket
A clerk maybe, slightly sunken in the seat
„Venez!“ He said again, and smiled
„Mais j’ai pas de l’argent“
„Oui, Oui, d’accord, Venez!“
Are these the people that we should bomb
Are we so sure they mean us harm
Is this our pleasure, punishment or crime
Is this a mountain that we really want to climb
The road is hard, hard and long
Put down that two by four
This man would never turn you from his door
Oh George! Oh George!
That Texas education must have fucked you up when you were very small
He beckoned with a small arthritic motion of his hand
Fingers together like a child waving goodbye
The driver put my old Hofner guitar in the boot with my rucksack
And off we went
„Vous etes Francais, monsieur?“
„Non, Anglais“
„Ah! Anglais“
„Est-ce que vous parlais Anglais, Monsieur?“
„Non, je regrette“
And so on
In small talk between strangers, his French alien but correct
Mine halting but eager to please
A lift, after all, is a lift
Late moustache left us brusquely
And some miles later the dolmus slowed at a crossroads lit by a single lightbulb
Swung through a U-turn and stopped in a cloud of dust
I opened the door and got out
But my benefactor made no move to follow
The driver dumped my guitar and rucksack at my feet
And waving away my thanks returned to the boot
Only to reappear with a pair of alloy crutches
Which he leaned against the rear wing of the Mercedes.
He reached into the car and lifted my companion out
Only one leg, the second trouser leg neatly pinned beneath a vacant hip
„Monsieur, si vous voulez, ca sera un honneur pour nous
Si vous venez avec moi a la maison pour manger avec ma femme“
When I was 17 my mother, bless her heart, fulfilled my summer dream
She handed me the keys to the car
We motored down to Paris, fuelled with Dexedrine and booze
Got bust in Antibes by the cops
And fleeced in Naples by the wops
But everyone was kind to us, we were the English dudes
Our dads had helped them win the war
When we all knew what we were fighting for
But now an Englishman abroad is just a US stooge
The bulldog is a poodle snapping round the scoundrel’s last refuge
„Ma femme“, thank God! Monopod but not queer
The taxi drove off leaving us in the dim light of the swinging bulb
No building in sight
What the hell
„Merci monsieur“
„Bon, Venez!“
His faced creased in pleasure, he set off in front of me
Swinging his leg between the crutches with agonising care
Up the dusty side road into the darkness
After half an hour we’d gone maybe half a mile
When on the right I made out the low profile of a building
He called out in Arabic to announce our arrival
And after some scuffling inside a lamp was lit
And the changing angle of light in the wide crack under the door
Signalled the approach of someone within
The door creaked open and there, holding a biblical looking oil lamp
Stood a squat, moustached woman, stooped smiling up at us
She stood aside to let us in and as she turned
I saw the reason for her stoop
She carried on her back a shocking hump
I nodded and smiled back at her in greeting, fighting for control
The gentleness between the one-legged man and his monstrous wife
Almost too much for me
Is gentleness too much for us
Should gentleness be filed along with empathy
We feel for someone else’s child
Every time a smart bomb does its sums and gets it wrong
Someone else’s child dies and equities in defence rise
America, America, please hear us when we call
You got hip-hop, be-bop, hustle and bustle
You got Atticus Finch
You got Jane Russell
You got freedom of speech
You got great beaches, wildernesses and malls
Don’t let the might, the Christian right, fuck it all up
For you and the rest of the world
They talked excitedly
She went to take his crutches in routine of care
He chiding, gestured
We have a guest
She embarrassed by her faux pas
Took my things and laid them gently in the corner
„Du the?“
We sat on meagre cushions in one corner of the single room
The floor was earth packed hard and by one wall a raised platform
Some six foot by four covered by a simple sheet, the bed
The hunchback busied herself with small copper pots over an open hearth
And brought us tea, hot and sweet
And so to dinner
Flat, unleavened bread, + thin
Cooked in an iron skillet over the open hearth
Then folded and dipped into the soft insides of female sea urchins
My hostess did not eat, I ate her dinner
She would hear of nothing else, I was their guest
And then she retired behind a curtain
And left the men to sit drinking thimbles full of Arak
Carefully poured from a small bottle with a faded label
Soon she reappeared, radiant
Carrying in her arms their pride and joy, their child.
I’d never seen a squint like that
So severe that as one eye looked out the other disappeared behind its nose
Not in my name, Tony, you great war leader you
Terror is still terror, whosoever gets to frame the rules
History’s not written by the vanquished or the damned
Now we are Genghis Khan, Lucretia Borghia, Son of Sam
In 1961 they took this child into their home
I wonder what became of them
In the cauldron that was Lebanon
If I could find them now, could I make amends?
How does the story end?
And so to bed, me that is, not them
Of course they slept on the floor behind a curtain
Whilst I lay awake all night on their earthen bed
Then came the dawn and then their quiet stirrings
Careful not to wake the guest
I yawned in great pretence
And took the proffered bowl of water heated up and washed
And sipped my coffee in its tiny cup
And then with much „merci-ing“ and bowing and shaking of hands
We left the woman to her chores
And we men made our way back to the crossroads
The painful slowness of our progress accentuated by the brilliant morning light
The dolmus duly reappeared
My host gave me one crutch and leaning on the other
Shook my hand and smiled
„Merci, monsieur,“ I said
„De rien“
„And merci a votre femme, elle est tres gentille“
Giving up his other crutch
He allowed himself to be folded into the back seat again
„Bon voyage, monsieur,“ he said
And half bowed as the taxi headed south towards the city
I turned North, my guitar over my shoulder
And the first hot gust of wind
Quickly dried the salt tears from my young cheeks
Tak jsme já a Willa odjeli z Bejútu
Mířili jsme na východ do Bagdádu a tam dál
Vydal jsem se na sever
Šel jsem pět nebo šest mil až k poslední pouliční lampě
Kecnul jsem si na obrubník a začalo se stmívat
Zvedl jsem palec
Bez nějaké větší naděje vstříc nekonečnému proudu aut mířících domů
Úspěch!
Prastarý Mercedes, mikrobus
Všudypřítomný arabský taxík, který sdílí víc lidí, zastavil u kraje
Obrátil jsem kapsy naruby a pokrčil rameny na řidiče
„J’ai pas de l’argent“ („Nemám žádné peníze“)
„Venez!“ („Nastupte si!“)
Řidič zdvořile oběhl auto a otevřel zadní dveře
Nakoukl jsem dovnitř a koukal na dva muže
Jeden dobře vypadající, obrýlený, s knírkem, podrážděný, odtažitý, zaostalý
Ten druhý, ten, který promluvil
Útlý pětapadesátník, holohlavý, bledý v bledě modré košili s krátkými rukávy
S jedním kuličkovým perem v náprsní kapse
Asi úředník, lehce zapadlý v sedačce
„Venez!“ („Tak pojďte!“) řekl a usmál se
„Mais j’ai pas de l’argent“ („Ale já nemám žádné peníze!“)
„Oui, Oui, d’accord, Venez!“ („Ano, ano, já vím, nastupte si!“)
To jsou ti lidé, které máme bombardovat?
Jsme si tak jistí, že pro nás představují hrozbu?
Dělá nám to dobře, je to trest nebo zločin?
Je to opravdu hora, na kterou chceme vylézt?
Cesta je zlá, zlá a dlouhá
Dejte si dohromady dvě a dvě
Tenhle člověk by vás nikdy neodehnal od svých dveří
Ach Goergi! Ach Georgi!
Tohle texasské vzdělání tě muselo pěkně zkurvit ještě dokud jsi byl malý
Malým artritickým pohybem ruky pokynul
Prsty u sebe jako když dítě mává na rozloučenou
Řidič dal moji starou kytaru hofnerku do kufru i s ruksakem
A vyjeli jsme
„Vous etes Francais, monsieur?“ („Vy jste Francouz, pane?“)
„Non, Anglais“ („Ne, Angličan.“)
„Ah! Anglais“ („Á, Angličan!“)
„Est-ce que vous parlais Anglais, Monsieur?“ („Nemluvíte náhodou anglicky, pane?“)
„Non, je regrette“ („Nikoliv, lituji.“)
A tak dále
Byl to malý dialog dvou cizinců, jeho francouzština zněla cize, ale byla správná
Moje byla kostrbatá, ale byl jsem rád, že mu mohu vyhovět
A stop, je konec konců, jen stop
Pan Knírek brzy vystoupil
A po několika mílích mikrobus zpomalil na křižovatce osvětlené jedinou žárovkou
Smykem to otočil a zastavil v oblacích prachu
Otevřel jsem dveře a vylezl ven
Ale můj mecenáš se ani nehnul
Řidič mi hodil kytaru a batoh k nohám
A mával na mě, ať si nechám své díky a vrátil se do auta
Vynořil se znovu až se dvěma berlemi
Které opřel o zadní spoiler Mercedesu
Nahnul se do auta a vynesl mého průvodce
Měl jen jednu nohu, druhá prázdná nohavice byla sešpendlená pod jeho chybějící končetinou
„Monsieur, si vous voulez, ca sera un honneur pour nous („Pane, pokud budete chtít, bude pro nás velkou ctí)
Si vous venez avec moi a la maison pour manger avec ma femme“ (pokud byste chtěl jít se mnou a povečeřet se mnou a mojí ženou v našem domě“)
Když mi bylo 17, splnila mi moje matka, požehnána buď, můj letní sen
Podala mi klíčky od auta
Frčeli jsme do Paříže nadopovaní Dexedrinem a chlastem
V Antibes nás sebrali policajti
A v Neapoli nám Taliáni šlohli všechny prachy
Ale všichni se k nám jinak chovali náramně, byli jsme přece Angláni
Naši tátové jim pomohli vyhrát válku
To jsme ještě všichni věděli, za co bojujeme
Ale dneska je Angličan za hranicemi jen poskok Amíků
Z buldoka je jen pudl, co čmuchá kolem aby našel i toho posledního zatracenýho uprchlíka
„Ma femme“, („moje žena“), díky bohu! Divnej, ale ne teplouš
Taxík odjel a nechal nás jen v mihotavém světle slabé žárovky
Nikde okolo nebyla vidět žádná budova
Co to k sakru je?
„Merci monsieur“ („Děkuji, pane!“)
„Bon, Venez!“ (Dobře, tak pojďme!“)
Tvář se stáhla do úsměvu a vyrazil napřed
Pokládal svou nohu na zem mezi berlemi až s mučivou přesností
Kráčel po krajnici v prachu do tmy
Po půl hodině jsme ušli asi tak půl míle
Když se vpravo vyloupla silueta budovy
Zavolal něco arabsky, aby nás ohlásil
A po několika šouravých krocích někdo vevnitř rozsvítil lampu
A měnící se úhel světla ve velké spáře pode dveřmi
Říkal, že ten, kdo je uvnitř, jde ke dveřím
Dveře se se zaskřípěním otevřely a tam stála, v ruce starou lampu z dávných dob
Shrbená žena s knírem a smála se na nás
Postavila se stranou a nechala nás vejít dovnitř a jak se otáčela
Pochopil jsem, proč je tak shrbená
Na svých zádech měla obrovský hrb
Přikývl jsem na pozdrav a usmál se, sbíral jsem síly
Ta vlídnost jednonohého muže a jeho nestvůrné ženy
To bylo na mě skoro moc
Je pro nás trocha vlídnosti takový problém?
Měla by být vlídnost doprovázená empatií?
Cítíme s bolestí cizího dítěte
A pak to nějaká chytrá bomba znovu někomu spočítá a všechno je zase špatně
Něčí cizí dítě umírá a akcie zbrojovek rostou
Ameriko, Ameriko, poslouchej nás, když voláme!
Máš svůj hip-hop, be-bob, spěch a shon
Máš svého Attica Finche
Máš svoji Jane Russell
Máš svoji svobodu projevu
Máš skvělé pláže, divočinu a nákupní centra
Nenech svoji pýchu, křesťanské ideály, to všechno posrat
Pro tebe samou i zbytek světa
Vzrušeně mluvili
Vstala, aby mu uklidila jeho berle, očividně rutinní záležitost
Plísnil ji a mávál rukama
Máme hosta!
Omlouvala se za svoje faux pas
Vzala moje věci a opatrně je položila do kouta
„Du thé?“ („Dáte si čaj?“)
Seděli jsme na tenoučkých polštářích v rohu jediné místnosti jejich domu
Podlahu tvořila udusaná hlína a u jedné zdi malé pódium
Nějakých šest krát čtyři stopy pokrytých jednoduchou pokrývkou. Postel.
Hrbačka zatím rachotila s malými měděnými nádobami nad otevřeným ohněm
A pak nám přinesla čaj. Horký a sladký
A pak večeři
Tenký nekvašený chléb. Velmi tenký
Připravený v železné pícce nad otevřeným ohněm
Přeložený a naplněný měkkými vnitřky samiček mořských ježků
Moje hostitelka nejedla. Já jsem jedl její večeři
Stejně by o ničem jiném nechtěla ani slyšet, byl jsem jejich host
A pak se odšourala za zástěnu
A nechala muže, aby srkali panáky Araku
Pečlivě nalité z malé lahvičky s ošoupanou etiketou
A brzy se zase objevila, celá zářící
A držela v náručí jejich pýchu a radost, jejich dítě
Nikdy jsem neviděl takové šilhání
Bylo to tak hrozné, že jedno oko se dívalo dopředu a druhé zmizelo za nosíkem
Ne mým jménem, Tony, ty veliký válečný vůdče
Teror je pořád teror, ať už pravidla píše kdokoliv
Historii nikdy nepíší poražení a zatracení
Nyní jsme Genghis Khan, Lucretia Borghia, synek strýčka Sama
V roce 1961 si vzali domů tohle dítě
Docela by mě zajímalo, co se s nimi stalo
V tom víru nenávisti, jakým byl tehdy Libanon
A kdybych je dnes našel, mohl bych se jim nějak odvděčit?
Jak končí ten příběh?
A pak jsme šli do postele, tedy jen já, oni ne
Oni samozřejmě spali na zemi za zástěnou
A já celou noc zíral do stropu, ležel jsem na jejich zemním lůžku
Až přišel úsvit a s ním jejich tiché ranní rituály
Opatrné, aby nevzbudili jejich hosta
Zíval jsem a předstíral, že jsem se právě probudil
Vzal jsem si připravenou misku s vodou ohřátou, abych se mohl umýt
Pak jsem srkal kávu z jejich maličkých koflíků
A pak se spousty díků a klanění a potřásání rukama
Jsme zanechali ženu jejím domácím pracem
A my muži jsme se vydali na cestu zpátky ke křižovatce
Bolestnou pomalost našeho pochodu ještě zvýrazňovalo jasné ranní světlo
Mikrobus samozřejmě přijel
Můj hostitel mi podal jednu berli a o druhou se opíral
Potřásl mi rukou a usmál se
„Merci, monsieur,“ („Děkuji vám, pane!“), řekl jsem
„De rien“ („Nemáte zač!“)
„And merci a votre femme, elle est tres gentille“ („A poděkujte i své ženě, byla tak laskavá!“
Podal jsem mu druhou berli
Nechal mě, abych mu pomohl do auta
„Bon voyage, monsieur,“ („Šťastnou cestu, pane!“), řekl
A shrbil se, jak taxík vyrazil na jih k městu
Otočil jsem se na směrem na sever, hodil si kytaru přes rameno
A první poryv horkého větru
Rychle osušil slané slzy z mých mladých tváří

„Odjezd z Bejrútu“Skladba, která nebyla nikdy vydána na albu, pouze na tomto raritní singlu. Velmi zajímavě výtvarně ztvárněnou ji Roger Waters zařadil také na setlist turné The Dar Side Of The Moon, se kterým, v roce 2006 navštívil také pražskou O2 arénu.