Samostatně nerealizováno
(Waters)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Úvod“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Mason)
Instrumental Instrumentální
Voices: Hlasy:
„I’ve been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks, been working me buns off for bands…“ „Jsem blázen už celý ty posraný roky, určitě už dlouhou řadu let, jsem za hranicí rozumu, ty kapely mě úplně rozmačkaly…“
„I’ve always been mad, I know I’ve been mad, like the most of us…very hard to explain why you’re mad, even if you’re not mad…“ „Vždycky jsem byl blázen, vím, že jsem blázen, jako většina z nás … je těžký ti vysvětlit, proč jsi blázen, dokonce i když nejsi blázen…“
Instrumental
Voices:
„I’ve been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks, been working me buns off for bands…“
„I’ve always been mad, I know I’ve been mad, like the most of us…very hard to explain why you’re mad, even if you’re not mad…“
Instrumentální
Hlasy:
„Jsem blázen už celý ty posraný roky, určitě už dlouhou řadu let, jsem za hranicí rozumu, ty kapely mě úplně rozmačkaly…“
„Vždycky jsem byl blázen, vím, že jsem blázen, jako většina z nás … je těžký ti vysvětlit, proč jsi blázen, dokonce i když nejsi blázen…“

„MLUV KE MNĚ“ Zahájena ikonickýcm tlukotem srdce je tato úvodní skladba více než pouhé intro celého následujícího alba. Kromě schizofrenního blábolení (které evokuje Sydův osud) obsahuje maniacký smích Rogera The Hat, manažera konkurenční kapely, který byl jedním z těch lidí, jimž Waters předložil kartičky typu „Kdy jste naposledy použil násilí?“ nebo „Co si myslíte o smrti?“ a nahrával jejich odpovědi. Roger The Hat poskytl opravdu vynikající materiál (hlavně svůj maniacký smích, který je i součástí „On The Run“). Opakem byl například materiál od Paula McCartneyho, jehož příspěvek nebyl použit vzhledem k tomu, že byl „až příliš filozofický“.

To, že je autorství této skladby připsáno Nicku Masonovi, je podle Rogera Waterse „dárek, který jsem mu dal, aby měl na albu vůbec něco. Jinak jsme to celé natočili s naším manažerem za jediné odpoledne. Dokonce nebyl ani v tý zasraný místnosti, když jsem to psal“, dodal (pro sebe zcela typicky) Waters.

Přestože jde o dvě samostatné skladby, na některých edicích CD, stejně jako na původní vinylové nahrávce je tato skladba spolu s Breathe uvedena jako jedna – původně byla zapisována jako „a) Speak To Me b) Breathe“, nebo jenom „Speak To Me Breathe“, což by se dalo přeložit i jako „Mluv ke mně šeptem“.

(Waters/Gilmour/Wright)
Breathe, breathe in the air Dýchej, vdechuj vzduch
Don’t be afraid to care Neboj se zajímat o svět kolem
Leave but don’t leave me Jdi, ale neopouštěj mě
Look around, choose your own ground Rozhlídni se okolo a vyber si svoje zázemí
For long you live and high you fly Dlouho žiješ a vysoko létáš
And smiles you’ll give and tears you’ll cry A úsměvy, které rozdáš a slzy, které vypláčeš
And all you touch and all you see A vše, čeho se dotkneš, vše, co uvidíš
Is all your life will ever be Bude celým tvým životem
Run rabbit run Utíkej, králíku, utíkej
Dig that hole, forget the sun Vyhrab si díru, zapomeň na slunce
And when at last the work is done A když je práce konečně hotová
Don’t sit down it’s time to dig another one Nesedej si, je čas vyhrabat další
For long you live and high you fly Dlouho žiješ a vysoko létáš
But only if you ride the tide Ale jen když jdeš s hlavním proudem
And balanced on the biggest wave Vybalancovaný na nevětší vlně
You race towards an early grave Závodíš k brzkému hrobu
Breathe, breathe in the air
Don’t be afraid to care
Leave but don’t leave me
Look around, choose your own ground
For long you live and high you fly
And smiles you’ll give and tears you’ll cry
And all you touch and all you see
Is all your life will ever be
Run rabbit run
Dig that hole, forget the sun
And when at last the work is done
Don’t sit down it’s time to dig another one
For long you live and high you fly
But only if you ride the tide
And balanced on the biggest wave
You race towards an early grave
Dýchej, vdechuj vzduch
Neboj se zajímat o svět kolem
Jdi, ale neopouštěj mě
Rozhlídni se okolo a vyber si svoje zázemí
Dlouho žiješ a vysoko létáš
A úsměvy, které rozdáš a slzy, které vypláčeš
A vše, čeho se dotkneš, vše, co uvidíš
Bude celým tvým životem
Utíkej, králíku, utíkej
Vyhrab si díru, zapomeň na slunce
A když je práce konečně hotová
Nesedej si, je čas vyhrabat další
Dlouho žiješ a vysoko létáš
Ale jen když jdeš s hlavním proudem
Vybalancovaný na nevětší vlně
Závodíš k brzkému hrobu

„DÝCHEJ“ Tato skladba měla více názvů. Jednak tento, jednak „Breathe In The Air“ nebo „Breathe (In The Air)“. Snadno se zaměňuje s „Breathe“ z Watersova alba „The Body“, ze kterého snad i hudebně vychází. Uváděna byla také jako jedna skladba se Speak to Me.

Pink Floyd nehráli tuto skladbu samostatně, uváděna byla pouze v těch show, jejichž součástí bylo celé album The Dark Side Of The Moon, avšak Roger Waters ji během svých turné samostatně uvádí.

Píseň je metaforou, narážkou na to, že hnát se za něčím, podléhat tlaku společnosti a podvolovat se jejím pravidlům a požadavkům je cesta do záhuby. Spojení „ride the tide“ (doslova „jet příliv“ nebo „jet s přílivem“) je frází, znamenající „většinové rozhodnutí“. Smyslem je tedy ono podvolení se tlaku společnosti a v rámci vyznění jsme použili spojení „jít s hlavním proudem“.

(Mason/Gilmour/Waters/Wright)
Instrumental Instrumentální
Voice: Hlas:
„One of these days I´m going to cut you into little pieces!“ „Jednoho dne tě rozsekám na malé kousky!“
Instrumental
Voice:
„One of these days I´m going to cut you into little pieces!“
Instrumentální
Hlas:
„Jednoho dne tě rozsekám na malé kousky!“

„JEDNOHO DNE“ Úvodní zvuk vichru dává brzo prostor nezapomenutelnému a mrazení v zádech nahánějícímu basovému riffu (za přispění tzv. Bison Echo Boxu), který je doprovázen téměř identickým stacattem klávesových riffů a jednoduchými, ale výraznými bicími. Nakonec se přidává i elektrická kytara. Basová kytara je nahrána na dvě stopy, Gilmourova kytara je na třetí stopě a další Watersova kytara je na další stopě.

Tato skladba byla a je velmi oblíbená a bouřlivě přijímaná při živých vystoupeních – byla součástí mj. turné Pink Floyd P·U·L·S·E 1994, turné Davida Gilmoura k Rattle That Lock 2015, turné Rogera Waterse k Is This the Life We Really Want 2018 a byla také součástí setlistu turné Nick Mason’s Saucerful of Secrets 2018-2019.

Ve filmu Live At Pompeii a na většině koncertů měl tento kousek mnohem strašidelnější název („One Of These Days I´m Going To Cut You Into Little Pieces“ – tedy „Jednoho dne tě rozsekám na malé kousky“). Mimochodem, jedná se o celý „text“ skladby, který je také jedním ze dvou vokálních počinů Nicka Masona v rámci tvorby Pink Floyd.

Poznámka: Byť doslovný překlad by měl znít „Jednoho z těch dnů“ nebo „Jeden z těch dnů“, použili jsme frázi v češtině obvyklou a používanou.

(Gilmour/Wright)
Ticking away the moments that make up a dull day Odtikávání okamžiků, které tvoří nudný den
You fritter and waste the hours in an offhand way Nenápadně mrháš a plýtváš hodinami
Kicking around on a piece of ground in your home town Zakopán na kusu země v tvém rodném městě
Waiting for someone or something to show you the way Čekající na někoho nebo na něco, co ti ukáže cestu
Tired of lying in the sunshine, staying home to watch the rain Unaven poleháváním na slunci, zůstávajíc doma pozoruješ déšť
You are young and life is long and there is time to kill today Jsi mladý a život je dlouhý, je čas zabít dnešek
And then one day you find, ten years have got behind you A pak jednoho dne zjistíš, že máš deset let za sebou
No one told you when to run, you missed the starting gun Nikdo ti neřekl, kdy máš vyběhnout, zaspal jsi startovní výstřel
And you run and you run to catch up with the sun, A běžíš a běžíš abys dohnal slunce,
but it’s sinking ale to už zapadá
And racing around to come up behind you again A obíhá kolem, aby se zas objevilo za tebou
The sun is the same in a relative way, but you’re older To slunce je svým způsobem stále stejné, ale ty jsi starší
Shorter of breath and one day closer to death Dech se ti krátí, o další den blížší smrti
Every year is getting shorter, never seem to find the time Každá další rokje kratší, nikdy si nenajdeš čas
Plans that either come to nought or half a page of scribbled lines Plány, jež přijdou vniveč nebo půl stránky načmáraných řádků
Hanging on in quiet desperation is the English way Setrvávat v tichém zoufalství je anglický způsob
The time has gone the song is over, Čas uběhl, píseň skončila,
Thought I’d something more to say Myslel jsem, že mám víc co říct
Ticking away the moments that make up a dull day
You fritter and waste the hours in an offhand way
Kicking around on a piece of ground in your home town
Waiting for someone or something to show you the way
Tired of lying in the sunshine, staying home to watch the rain
You are young and life is long and there is time to kill today
And then one day you find, ten years have got behind you
No one told you when to run, you missed the starting gun
And you run and you run to catch up with the sun,
but it’s sinking
And racing around to come up behind you again
The sun is the same in a relative way, but you’re older
Shorter of breath and one day closer to death
Every year is getting shorter, never seem to find the time
Plans that either come to nought or half a page of scribbled lines
Hanging on in quiet desperation is the English way
The time has gone the song is over,
Thought I’d something more to say
Odtikávání okamžiků, které tvoří nudný den
Nenápadně mrháš a plýtváš hodinami
Zakopán na kusu země v tvém rodném městě
Čekající na někoho nebo na něco, co ti ukáže cestu
Unaven poleháváním na slunci, zůstávajíc doma pozoruješ déšť
Jsi mladý a život je dlouhý, je čas zabít dnešek
A pak jednoho dne zjistíš, že máš deset let za sebou
Nikdo ti neřekl, kdy máš vyběhnout, zaspal jsi startovní výstřel
A běžíš a běžíš abys dohnal slunce,
ale to už zapadá
A obíhá kolem, aby se zas objevilo za tebou
To slunce je svým způsobem stále stejné, ale ty jsi starší
Dech se ti krátí, o další den blížší smrti
Každá další rokje kratší, nikdy si nenajdeš čas
Plány, jež přijdou vniveč nebo půl stránky načmáraných řádků
Setrvávat v tichém zoufalství je anglický způsob
Čas uběhl, píseň skončila,
Myslel jsem, že mám víc co říct

„ČAS“ Tato skladba je velmi slavná díky své úvodní kakofonii, která obsahuje zvuk bezpočtu hodinových strojků, jež naráz začnou zvonit, odbíjet a cinkat ve všech možných zvukových podobách. Tento kousek byl nahrán zároveň i jako jakýsi test kvadrofonního zařízení ve studiu EMI a je také dobrým testovacím materiálem pro různá přehrávací zařízení (ta nepříliš kvalitní si s takovým přívalem „výšek“ prostě neporadí). Celé to má vyjadřovat Watersův strach ze stárnutí (stejně jako mnohem výmluvněji text, který následuje) a také jeho strach z toho, že čas jen tak plyne kolem a vlastně nic se neděje (docela ironie, když si uvědomíme Watersovy osudy…). Gilmour a Wright později zpívali tento kus, doprovázeni doprovodnými zpěvačkami.

Gilmourova hra na kytaru je v této skladbě s ničím nesrovnatelná a jeho sólo zde je často citováno a bylo i několikrát přepsáno v různých učebnicích hry na kytaru.

Původní verze skladby, uváděná živě před vydáním alba, byla mnohem pomalejší a s výrazně vyššími vokály.

Watersův text, který se zmiňuje o „setrvávání v tichém zoufalství“ a o „pravém angličanství“ vychází z autobiografické knihy s názvem „Walden“ z roku 1854 autora Henry Davida Thoreaua, kde se objevují věty typu „masy mužů jen tráví své životy v tichém zoufalství“.

(Mason/Waters/Wright/Gilmour)
Home, home again Doma, znovu doma
I like to be here when I can Jsem tu rád, když mohu
When I come home cold and tired Když přijdu domů, prochladlý a unavený
It’s good to warm my bones beside the fire Je fajn ohřát si své kosti vedle ohně
Far away across the fields Daleko přes pole
The tolling of an iron bell Zvonění železného zvonu
Calls the faithful to their knees Svolává věřící, aby padli na kolena
To hear the softly spoken magic spells A vyslechli potichu vyřčená magická zaklínadla
Home, home again
I like to be here when I can
When I come home cold and tired
It’s good to warm my bones beside the fire
Far away across the fields
The tolling of an iron bell
Calls the faithful to their knees
To hear the softly spoken magic spells
Doma, znovu doma
Jsem tu rád, když mohu
Když přijdu domů, prochladlý a unavený
Je fajn ohřát si své kosti vedle ohně
Daleko přes pole
Zvonění železného zvonu
Svolává věřící, aby padli na kolena
A vyslechli potichu vyřčená magická zaklínadla

„Dýchej (Repríza)“ Po konci písně Time s jejím ponurým textem přichází skladba Breathe Reprise. Na některých vydáních je uváděna jako samostatné skladba, někdy je odlišena jiným formátem písma v názvu, někdy jako samostatná skladba zcela chybí a je součástí Time. Jedná se jen o krátkou skladbu s textem, který je přeci jen o dost optimističtější a svým smířlivým vyzněním koriguje depresivní vyznění Time.

(Wright)
Instrumental Instrumentální
Voices: Hlasy:
„And I am not frightened of dying, any time will do, I don’t mind. Why should I be frightened of dying? There’s no reason for it, you’ve gotta go sometime.“ „A já se nebojím umřít, kdykoliv by měla smrt přijít, nevadí mi to. Proč bych se měl bát smrti? Není k tomu žádný důvod. Stejně jednou všichni odejdeme.“
„I never said I was frightened of dying.“ „Nikdy jsem neřekla, že bych se bála umřít.“
Instrumental
Voices:
„And I am not frightened of dying, any time will do, I don’t mind. Why should I be frightened of dying? There’s no reason for it, you’ve gotta go sometime.“
„I never said I was frightened of dying.“
Instrumentální
Hlasy:
„A já se nebojím umřít, kdykoliv by měla smrt přijít, nevadí mi to. Proč bych se měl bát smrti? Není k tomu žádný důvod. Stejně jednou všichni odejdeme.“
„Nikdy jsem neřekla, že bych se bála umřít.“

„STRHUJÍCÍ PODÍVANÁ NA OBLOZE“ Přestože jde o instrumentálku, jedná se zcela jistě o jednu z nejvýmluvnějších skladeb o smrti vůbec. To, že se jedná o instrumentální skladbu (pouze s krátkými mluvenými pasážemi na začátku a konci o tom, že se autor nebojí smrti, kdykoliv by měla přijít), nijak nesnižuje její výsledný dojem. Co však tvoří tuto skladbu výjimečnou (kromě snových kláves Ricka Wrighta), jsou vokály zpěvačky Clare Torry, bývalé gospelové zpěvačky, která z této skladby vytvořila doslova nadpozemskou záležitost. Clare nahrála tuto skladbu několikrát s různými výškami hlasu, s různou melodikou i rychlostí a výsledná skladba je kombinací toho nejlepšího. Za poznámku stojí i to, že za celou svoji práci dostala plat 30 liber a lahev červeného vína.

Původní titul skladby byl The Mortality Sequence a šlo o snovou skladbu bez později přidaných vokálů, velmi pomalou, ponurou, až depresivní. Jedna z verzí vyšla jako součást The Dark Side Of The Moon Immersion Box Set.

Skladba byla později použita i v reklamě na Nurofen, pro kterou ovšem byla znovu nahrána (s Clare Torryovou, avšak s jinými hudebníky).

Na některých CD verzích tato skladba plynule přechází v Money a maskuje tak místo, kde původně končila první strana LP desky.

(Waters)
Welcome my son welcome to the machine Vítej můj synu vítej v téhle mašinérii
Where have you been Kdepak jsi byl?
It’s alright we know where you’ve been To je v pořádku, my víme, kde jsi byl
You’ve been in the pipeline, filling in time, Byl jsi v projektu, vyplňoval jsi čas
Provided with toys and ‚Scouting for Boys Se svými hračkami a příručkou ‚Skauting pro chlapce‘
You bought a guitar to punish your ma Koupil jsi kytaru, abys potrestal svou mámu
And you didn’t like school A neměl jsi rád školu
And you know you’re nobody’s fool A víš, že tě nikdo jen tak neošálí
So welcome to the machine Tak vítej v téhle mašinérii
Welcome my son welcome to the machine Vítej můj synu, vítej v téhle mašinérii
What did you dream O čem jsi snil?
It’s alright we told you what to dream To je v pořádku, řekli jsme ti, o čem máš snít
You dreamed of a big star, he played a mean guitar Snil jsi o velké hvězdě, která hraje na sólovou kytaru
He always ate in the Steak Bar Která vždycky jí ve Steak Baru
He loved to drive in his Jaguar Která miluje jízdu ve svém Jaguáru
So welcome to the machine Tak vítej v téhle mašinérii
Welcome my son welcome to the machine
Where have you been
It’s alright we know where you’ve been
You’ve been in the pipeline, filling in time,
Provided with toys and ‚Scouting for Boys
You bought a guitar to punish your ma
And you didn’t like school
And you know you’re nobody’s fool
So welcome to the machine
Welcome my son welcome to the machine
What did you dream
It’s alright we told you what to dream
You dreamed of a big star, he played a mean guitar
He always ate in the Steak Bar
He loved to drive in his Jaguar
So welcome to the machine
Vítej můj synu vítej v téhle mašinérii
Kdepak jsi byl?
To je v pořádku, my víme, kde jsi byl
Byl jsi v projektu, vyplňoval jsi čas
Se svými hračkami a příručkou ‚Skauting pro chlapce‘
Koupil jsi kytaru, abys potrestal svou mámu
A neměl jsi rád školu
A víš, že tě nikdo jen tak neošálí
Tak vítej v téhle mašinérii
Vítej můj synu, vítej v téhle mašinérii
O čem jsi snil?
To je v pořádku, řekli jsme ti, o čem máš snít
Snil jsi o velké hvězdě, která hraje na sólovou kytaru
Která vždycky jí ve Steak Baru
Která miluje jízdu ve svém Jaguáru
Tak vítej v téhle mašinérii

„VÍTEJ V TÉHLE MAŠINÉRII“ Původní verzi této skladby přinesl Waters do studia v momentě, kdy ještě nebyl dopsaný text a hudba byla vytvořena na VCS3 syntezátor. Skladba plně vyjadřuje Watersovo opovržení a znechucení zábavním průmyslem, hlavně v oblasti hudby. Waters měl pocit, že v hudbě už vůbec nerozhoduje umění, natož člověk jako jednotlivec a interpret. Rozhodují jenom peníze. Vyjádřil tak také náladu při nahrávání alba.

Skupina tuto skladbu několikrát na koncertech ohlašovala jako „The Machine Song“ a má se za to, že je to pracovní název skladby.

(Waters)
If I had been god Kdybych byl bohem
I would have rearranged the veins in the face Změnil bych žilky ve tváři,
To make them more resistant to alcohol Aby byly odolnější vůči chlastu
And less prone to aging A míň náchylné ke stárnutí
If I had been god Kdybych byl bohem
I would’ve sired many sons Zplodil bych spoustu synů
And I would not have suffered A nestrpěl bych
The Romans to kill even one of them Římanům zabýt byť jen jediného
If I had been God Kdybych byl bohem
With my staff and my rod Se svou družinou a holí
If I had been given the nod Kdybych jen pokynul
I believe I could have Věřím, že bych mohl
Done a better job Vykonat lepší dílo
And if I were a drone Kdybych byl dronem
Patrolling foreign skies Hlídkující z cizí oblohy
With my electronic eyes Se svýma elektronickýma očima
For guidance Kvůli velení
And the element of surprise A momentu překvapení
I would be afraid Bál bych se
To find someone home Najít někoho doma
Maybe a woman at a stove Třeba ženu u sporáku
Baking bread, making rice Co peče chléb, připravuje rýži
Or just boiling down some bones Nebo jen vaří nějaké kosti
If I were a drone Kdybych byl dronem
The temple’s in ruins Chrám je v troskách
The bankers get fat bankéři tloustnou
The buffalo’s gone buvoli vyhynuli
And the mountain top’s flat vrchol hory byl srovnán
The trout in the streams Všichni pstruzi v bystřinách
Are all hermaphrodite Jsou hermafroditi
You lean to the left Kloníš se k levici
But you vote to the right Ale volíš pravici
And it feels like déjà vu Je to jak déjà vu
The sun goes down and I’m still missing you Slunce zapadá a ty mi pořád scházíš
Counting the cost of love that got lost Počítám cenu ztracené lásky
And under my gulf stream A pod mým soukromým tryskáčem
In circular pools V kruhových bazénech
There’s ninety-nine cents‘ worth Leží za devadesát devět centů
Of drunkards and fools Opilců a bláznů
If I had been god
I would have rearranged the veins in the face
To make them more resistant to alcohol
And less prone to aging
If I had been god
I would’ve sired many sons
And I would not have suffered
The Romans to kill even one of them
If I had been God
With my staff and my rod
If I had been given the nod
I believe I could have
Done a better job
And if I were a drone
Patrolling foreign skies
With my electronic eyes
For guidance
And the element of surprise
I would be afraid
To find someone home
Maybe a woman at a stove
Baking bread, making rice
Or just boiling down some bones
If I were a drone
The temple’s in ruins
The bankers get fat
The buffalo’s gone
And the mountain top’s flat
The trout in the streams
Are all hermaphrodite
You lean to the left
But you vote to the right
And it feels like déjà vu
The sun goes down and I’m still missing you
Counting the cost of love that got lost
And under my gulf stream
In circular pools
There’s ninety-nine cents‘ worth
Of drunkards and fools
Kdybych byl bohem
Změnil bych žilky ve tváři,
Aby byly odolnější vůči chlastu
A míň náchylné ke stárnutí
Kdybych byl bohem
Zplodil bych spoustu synů
A nestrpěl bych
Římanům zabýt byť jen jediného
Kdybych byl bohem
Se svou družinou a holí
Kdybych jen pokynul
Věřím, že bych mohl
Vykonat lepší dílo
Kdybych byl dronem
Hlídkující z cizí oblohy
Se svýma elektronickýma očima
Kvůli velení
A momentu překvapení
Bál bych se
Najít někoho doma
Třeba ženu u sporáku
Co peče chléb, připravuje rýži
Nebo jen vaří nějaké kosti
Kdybych byl dronem
Chrám je v troskách
bankéři tloustnou
buvoli vyhynuli
vrchol hory byl srovnán
Všichni pstruzi v bystřinách
Jsou hermafroditi
Kloníš se k levici
Ale volíš pravici
Je to jak déjà vu
Slunce zapadá a ty mi pořád scházíš
Počítám cenu ztracené lásky
A pod mým soukromým tryskáčem
V kruhových bazénech
Leží za devadesát devět centů
Opilců a bláznů

„Déjà vu“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
[Radio voices] [Hlasy z rádia]
„And it’s also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970“ „A to je také konec čtvrtečního vysílání, konec vysílání pro rok 1970“
„…seven to severe hail, nine, decreasing six in Humber later. Rain then showers, moderate to poor becoming good.“ „…vítr sedm, krupobití, místy až devět, v oblasti Humberu poté klesne k šesti. Déšť, později přeháňky a bude se uklidňovat“
„Southwesterly, six to gale eight. Occasionally, severe gale nine“ „Jihozápadní vítr, šest až vichr osm, místy až vychřice devět.“
„At the third stroke, it will be 11:24 and 50 seconds“ „Při třetím signálu bude 11:24 a 50 sekund“
„At the third stroke, it will be 11:25, precisely“ „Při třetím signálu bude 11:25, přesně“
„This is the British Broadcasting Corporation“ „Tady je BBC“
„At the third stroke it will be 8:57, precisely“ „Při třetím signálu bude 8:57, přesně“
„In north southwesterly, 4 or 5, otherwise variable rainfall, mainly northerly in the southeast“ „Na severu jihozápadní vítr, čtyři nebo pět, jinak proměnlivé srážky, hlavně na severovýchodě“
„A happy new year to you all“ „Šťastný nový rok všem“
„At the third stroke, it will be 11:25, precisely“ „Při třetím signálu bude 11:25, přesně“
„Goodnight, everyone“ „Dobrou noc všem“
Lie with me now Odpočívej se mnou
Under lemon tree skies Pod oblohou z citrónovníků
Show me the shy slow smile Ukaž mi ten plachý, nesmělý úsměv
You keep hidden by warm brown eyes Co zakrýváš svýma hřejivýma hnědýma očima
Catch the sweet hover Chyť to sladké vznášení
Of lips just barely apart Rtů jen trochu vzdálených
And wonder A úžas
At love’s sweet ache Nad sladkou bolestí lásky
And the wild beat of my heart A divoký tlukot mého srdce
Oh, rhapsody Ach, ta rapsodie
Tearing me apart Mě trhá na kusy
And I dreamed I was saying Zdálo se mi, že říkám
Goodbye to my child Sbohem svojí holčičce
She was taking Naposled obrátila
A last look at the sea Svůj pohled k moři
Wading through dreams Brodíme se ve snech
Up to our knees Až po kolena
In warm ocean swells V teplých vlnách oceánu
While bathing belles soft Koupající se krásky, něžné
Beneath hard bitten shells Pod svou tvrdou skořápkou
Punch their iPhones, erasing Buší do svy iPhonů, mažou
The numbers of redundant lovers Čísla nepotřebných milenců
And search the horizon A prohledávají horizont
And you’ll find my child, down by the shore A najdeš mou holčičku, dole u břehu
Digging around, for a chain or a bone Přehrabující řetězy či snad kosti
Searching the sand, for a relic Hledající v písku památku
Washed up by the sea Omytou mořem
The last refugee Poslední uprchlice
[Radio voices]
„And it’s also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970“
„…seven to severe hail, nine, decreasing six in Humber later. Rain then showers, moderate to poor becoming good.“
„Southwesterly, six to gale eight. Occasionally, severe gale nine“
„At the third stroke, it will be 11:24 and 50 seconds“
„At the third stroke, it will be 11:25, precisely“
„This is the British Broadcasting Corporation“
„At the third stroke it will be 8:57, precisely“
„In north southwesterly, 4 or 5, otherwise variable rainfall, mainly northerly in the southeast“
„A happy new year to you all“
„At the third stroke, it will be 11:25, precisely“
„Goodnight, everyone“
Lie with me now
Under lemon tree skies
Show me the shy slow smile
You keep hidden by warm brown eyes
Catch the sweet hover
Of lips just barely apart
And wonder
At love’s sweet ache
And the wild beat of my heart
Oh, rhapsody
Tearing me apart
And I dreamed I was saying
Goodbye to my child
She was taking
A last look at the sea
Wading through dreams
Up to our knees
In warm ocean swells
While bathing belles soft
Beneath hard bitten shells
Punch their iPhones, erasing
The numbers of redundant lovers
And search the horizon
And you’ll find my child, down by the shore
Digging around, for a chain or a bone
Searching the sand, for a relic
Washed up by the sea
The last refugee
[Hlasy z rádia]
„A to je také konec čtvrtečního vysílání, konec vysílání pro rok 1970“
„…vítr sedm, krupobití, místy až devět, v oblasti Humberu poté klesne k šesti. Déšť, později přeháňky a bude se uklidňovat“
„Jihozápadní vítr, šest až vichr osm, místy až vychřice devět.“
„Při třetím signálu bude 11:24 a 50 sekund“
„Při třetím signálu bude 11:25, přesně“
„Tady je BBC“
„Při třetím signálu bude 8:57, přesně“
„Na severu jihozápadní vítr, čtyři nebo pět, jinak proměnlivé srážky, hlavně na severovýchodě“
„Šťastný nový rok všem“
„Při třetím signálu bude 11:25, přesně“
„Dobrou noc všem“
Odpočívej se mnou
Pod oblohou z citrónovníků
Ukaž mi ten plachý, nesmělý úsměv
Co zakrýváš svýma hřejivýma hnědýma očima
Chyť to sladké vznášení
Rtů jen trochu vzdálených
A úžas
Nad sladkou bolestí lásky
A divoký tlukot mého srdce
Ach, ta rapsodie
Mě trhá na kusy
Zdálo se mi, že říkám
Sbohem svojí holčičce
Naposled obrátila
Svůj pohled k moři
Brodíme se ve snech
Až po kolena
V teplých vlnách oceánu
Koupající se krásky, něžné
Pod svou tvrdou skořápkou
Buší do svy iPhonů, mažou
Čísla nepotřebných milenců
A prohledávají horizont
A najdeš mou holčičku, dole u břehu
Přehrabující řetězy či snad kosti
Hledající v písku památku
Omytou mořem
Poslední uprchlice

„Poslední uprchlice“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Picture yourself as you lean on the port rail Představ si, jak se opíráš o zábradlí v přístavu
Tossing away your last cigarette Vyklepávajíc svou poslední cigaretu
Picture your finger, pushing the doorbell Představ si svůj prst na zvonku u dveří
Picture the skull and crossbones on the doormat Představ si lebku a zkřížený hnáty na rohožce
Picture yourself on the streets of Laredo Představ si sám sebe v ulicích Lareda
Picture the casbah, picture Japan Představ si kasbu, představ si Japonsko
Picture your kid with his hand on the trigger Představ si svý dítě s prstem na spoušti
Picture prosthetics in Afghanistan Představ si mrzáky v Afghanistánu
Picture a courthouse, with no fucking laws Představ si soudy bez zkurvenejch zákonů
Picture a cathouse, with no fucking whores Představ si bordel bez zasranejch děvek
Picture a shithouse, with no fucking drains Představ si hajzl bez zkurvenýho odpadu
Picture a leader, with no fucking brains Představ si vůdce, bez zasranýho mozku
Follow me filming myself at the show Následuj mě a natáčej mě na koncertě
On a phone from a seat in the very front row Telefonem z první řady
Follow Miss Universe catching some rays Sleduj Miss Universe jak se opaluje
Wish You Were Here in Guantanamo Bay Přál bych si, abys tu byl, tady v Guantánamu
Picture a seat on a private plane Představ si místo v soukromým letadle
Picture your feet nailed to the floor Představ si svý nohy přibitý k podlaze
Picture a crew who are clearly insane Představ si úplně šílenou posádku
Picture no windows, picture no doors Představ si místo bez okem, představ si místo bez dveří
Glued to a screen in the state of Nevada Přilepený k obrazovce ve státě Nevada
To follow the dream gets harder and harder Následovat sen je pořád těžší a těžší
Picture her wrapping a gift for the wedding Představ si ji, jak balí svatební dar
Picture her boiling the water for tea Představ si ji, jak vaří vodu na čaj
Picture the kids climbing into the backseat Představ si děti, jak blbnou na zadním sedadle
Picture my hand turning the key Představ si mou ruku otáčející klíčkem
Oh, picture that Ach, představ si to
Picture the dog in the pickup ahead Představ si psa v dodávce před sebou
Picture the tree at the side of the road Představ si strom u silnice
Picture my hands growing steadily colder Představ si mé ruce, jak postupně chladnou
Follow me down to a place by the river Následuj mě dolů, na místo u řeky
Sold for my kidneys and sold for my liver Prodáno za moje ledviny, prodáno za moje játra
Why so weedy, so fucking needy? Proč tak neduživý, tak zasraně nuzný?
There’’s no such thing as Neexistuje nic takovýho jako
Being too greedy Bejt moc chamtivej
Picture yourself as you lean on the port rail
Tossing away your last cigarette
Picture your finger, pushing the doorbell
Picture the skull and crossbones on the doormat
Picture yourself on the streets of Laredo
Picture the casbah, picture Japan
Picture your kid with his hand on the trigger
Picture prosthetics in Afghanistan
Picture a courthouse, with no fucking laws
Picture a cathouse, with no fucking whores
Picture a shithouse, with no fucking drains
Picture a leader, with no fucking brains
Follow me filming myself at the show
On a phone from a seat in the very front row
Follow Miss Universe catching some rays
Wish You Were Here in Guantanamo Bay
Picture a seat on a private plane
Picture your feet nailed to the floor
Picture a crew who are clearly insane
Picture no windows, picture no doors
Glued to a screen in the state of Nevada
To follow the dream gets harder and harder
Picture her wrapping a gift for the wedding
Picture her boiling the water for tea
Picture the kids climbing into the backseat
Picture my hand turning the key
Oh, picture that
Picture the dog in the pickup ahead
Picture the tree at the side of the road
Picture my hands growing steadily colder
Follow me down to a place by the river
Sold for my kidneys and sold for my liver
Why so weedy, so fucking needy?
There’’s no such thing as
Being too greedy
Představ si, jak se opíráš o zábradlí v přístavu
Vyklepávajíc svou poslední cigaretu
Představ si svůj prst na zvonku u dveří
Představ si lebku a zkřížený hnáty na rohožce
Představ si sám sebe v ulicích Lareda
Představ si kasbu, představ si Japonsko
Představ si svý dítě s prstem na spoušti
Představ si mrzáky v Afghanistánu
Představ si soudy bez zkurvenejch zákonů
Představ si bordel bez zasranejch děvek
Představ si hajzl bez zkurvenýho odpadu
Představ si vůdce, bez zasranýho mozku
Následuj mě a natáčej mě na koncertě
Telefonem z první řady
Sleduj Miss Universe jak se opaluje
Přál bych si, abys tu byl, tady v Guantánamu
Představ si místo v soukromým letadle
Představ si svý nohy přibitý k podlaze
Představ si úplně šílenou posádku
Představ si místo bez okem, představ si místo bez dveří
Přilepený k obrazovce ve státě Nevada
Následovat sen je pořád těžší a těžší
Představ si ji, jak balí svatební dar
Představ si ji, jak vaří vodu na čaj
Představ si děti, jak blbnou na zadním sedadle
Představ si mou ruku otáčející klíčkem
Ach, představ si to
Představ si psa v dodávce před sebou
Představ si strom u silnice
Představ si mé ruce, jak postupně chladnou
Následuj mě dolů, na místo u řeky
Prodáno za moje ledviny, prodáno za moje játra
Proč tak neduživý, tak zasraně nuzný?
Neexistuje nic takovýho jako
Bejt moc chamtivej

„Představ si, že“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters/Gilmour)
So so you think you can tell Tak, tak ty si myslíš, že dokážeš odlišit
Heaven from hell Nebe od pekla
Blue skies from pain Modrou oblohu od bolesti
Can you tell a green field Že umíš rozeznat zelená pole
From a cold steel rail Od chladné oceli
A smile from a veil Úsměv z pod závoje
Do you think you can tell Myslíš, že to dokážeš poznat
Did they get you to trade A už tě donutili vyhandlovat
Your heroes for ghosts Tvé hrdiny za strašidla?
Hot ashes for trees Žhavý popel za stromy?
Hot air for a cool breeze Horký vzduch za chladivý vánek?
Cold comfort for change Studený komfort za změnu?
Did you exchange A vyměnil jsi
A walk on part in the war Bratrství ve válce
For a lead role in a cage Za hlavní roli v téhle kleci?
How I wish Jak bych si přál
How I wish you were here Jak bych si přál, abys tu byl
We’re just two lost souls swimming in a fish bowl Jsme jen dvě ztracené duše plovoucí v akváriu
Year after year Rok za rokem
Running over the same old ground Potloukáme se pořád po tom samém dvorku
What have we found Co jsme našli?
The same old fears Stále stejné obavy
Wish you were here Přál bych si, abys tu byl
So so you think you can tell
Heaven from hell
Blue skies from pain
Can you tell a green field
From a cold steel rail
A smile from a veil
Do you think you can tell
Did they get you to trade
Your heroes for ghosts
Hot ashes for trees
Hot air for a cool breeze
Cold comfort for change
Did you exchange
A walk on part in the war
For a lead role in a cage
How I wish
How I wish you were here
We’re just two lost souls swimming in a fish bowl
Year after year
Running over the same old ground
What have we found
The same old fears
Wish you were here
Tak, tak ty si myslíš, že dokážeš odlišit
Nebe od pekla
Modrou oblohu od bolesti
Že umíš rozeznat zelená pole
Od chladné oceli
Úsměv z pod závoje
Myslíš, že to dokážeš poznat
A už tě donutili vyhandlovat
Tvé hrdiny za strašidla?
Žhavý popel za stromy?
Horký vzduch za chladivý vánek?
Studený komfort za změnu?
A vyměnil jsi
Bratrství ve válce
Za hlavní roli v téhle kleci?
Jak bych si přál
Jak bych si přál, abys tu byl
Jsme jen dvě ztracené duše plovoucí v akváriu
Rok za rokem
Potloukáme se pořád po tom samém dvorku
Co jsme našli?
Stále stejné obavy
Přál bych si, abys tu byl

„PŘÁL BYCH SI, ABYS TU BYL“ Jedná se snad o jedinou píseň v historii Pink Floyd, ke které existoval text dříve než hudba. Skladba plynule přechází z předchozí Have A Cigar, spojená s ní zvukem levného tranzistorového rádia, které se někdo pokouší naladit na frekvenci, která by se mu líbila, až „náhodou“ natrefí na Wish You Were Here…a nechá ji tam.

Skladba je melancholická, zpívá ji David Gilmour s doprovodem akustické kytary a stejně jako Shine On You Crazy Diamond je především o Sydovi. Nebo jak se později vyjádřili Pink Floyd, o komkoliv kdo tu prostě není, kdo nám chybí…

Původně mělo být součástí skladby výrazné houslové sólo, které nahrál virtuos Stéphan Grapelli. Za nahrávku dostal 300 liber. Ovšem skupině se mix nelíbil a housle nakonec překrylo pro Floyd „typické“ skučení větru. Z houslového partu zbylo jen několik málo tónů (navíc sotva slyšitelných). Pracovní verze s uvedeným houslovým sólem byla vydána v rámci Wish You Were Here Immersion Box Set.

Skladba Wish You Were Here je dnes spolu s Another Brick In The Wall, Part 2 asi nejznámnější písní Pink Floyd mezi „nefanoušky“ skupiny.

(Waters)
Voice: Hlas:
„You! Yes, you! Stand still laddy!“ „Ty! Ano,ty! Ani se nehni, chlapečku!“
When we grew up and went to school Když jsme vyrostli a přišli do školy
There were certain teachers who would Byli tam jistí učitelé, které jsme tak štvali
Hurt the children in any way they could Že zraňovali nás, kdy jen mohli
„Oof!“ (slap) „Uf!“ (zvuk pohlavku)
By pouring their derision Svým výsměchem
Upon anything we did Čemukoli, co jsme udělali
Exposing every weakness Zdůrazňováním každé slabiny
However carefully hidden by the kids Jakkoliv pečlivě dětmi skryté
But in the town it was well known Ale po městě bylo dobře známo
When they got home at night, their fat and Že když se vrátí večer domů, jejich tlusté a
Psychopathic wives would thrash them Psychopatické manželky je zbijí
Within inches of their lives Téměř k smrti
Voice:
„You! Yes, you! Stand still laddy!“
When we grew up and went to school
There were certain teachers who would
Hurt the children in any way they could
„Oof!“ (slap)
By pouring their derision
Upon anything we did
Exposing every weakness
However carefully hidden by the kids
But in the town it was well known
When they got home at night, their fat and
Psychopathic wives would thrash them
Within inches of their lives
Hlas:
„Ty! Ano,ty! Ani se nehni, chlapečku!“
Když jsme vyrostli a přišli do školy
Byli tam jistí učitelé, které jsme tak štvali
Že zraňovali nás, kdy jen mohli
„Uf!“ (zvuk pohlavku)
Svým výsměchem
Čemukoli, co jsme udělali
Zdůrazňováním každé slabiny
Jakkoliv pečlivě dětmi skryté
Ale po městě bylo dobře známo
Že když se vrátí večer domů, jejich tlusté a
Psychopatické manželky je zbijí
Téměř k smrti

Pinkova školní léta.

„Nejšťastnější dny našich životů“ Je snad někdo, kdo by věřil, že jsou to ty nejkrásnější roky v našem životě? Roger tomu očividně příliš nevěří.

Ve filmu je Pink přistižen při činu, kdy psal ve škole „pod lavicí“ básničky. Učitel mu je zabavil a aby ho co nejvíce ponížil, „tu nejosobnější“ před třídou přečetl. Není příliš jasné, proč je onou básničkou, která by měla být lyrická a citlivá, zrovna úvodní sloka písně Money z alba Dark Side Of The Moon… Že by to bylo kvůli její nesmírné popularitě v USA…?

V každém případě jde o vyjádření velmi nepřátelského postoje vůči arogantním, povýšeným a přesto doma ponižovaným učitelům. První velká kritika zkostnatělého vzdělávacího systému Velké Británie.

(Waters)
We don’t need no education Nepotřebujeme žádné vzdělání
We don’t need no thought control Nepotřebujeme žádnou kontrolu myšlení
No dark sarcasm in the classroom Žádný temný sarkasmus ve třídách
Teachers leave them kids alone Učitelé, nechte děti být
Hey teachers leave them kids alone Hej, učitelé, nechte děti být
All in all it’s just another brick in the wall Celkově vzato je to jen další cihla do zdi
All in all you’re just another brick in the wall Celkově vzato, nejste nic víc než další cihla do zdi
Voice: Hlas:
„Wrong, Do it again!“ „Špatně! Udělej to znovu!“
„If you don’t eat yer meat, you can’t have any pudding! How can you have any pudding if you don’t eat yer meat?“ „Když nedojíš všechno maso, nemůžeš dostat žádný pudink! Jak bys mohl dostat nějaký pudink, když jsi nesnědl všechno maso?“
„You! Yes, you behind the bikesheds! Stand still laddy!“ „Ty! Ano, ty za těmi stojany na kola! Ani se nehni, chlapečku!“
We don’t need no education
We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone
Hey teachers leave them kids alone
All in all it’s just another brick in the wall
All in all you’re just another brick in the wall
Voice:
„Wrong, Do it again!“
„If you don’t eat yer meat, you can’t have any pudding! How can you have any pudding if you don’t eat yer meat?“
„You! Yes, you behind the bikesheds! Stand still laddy!“
Nepotřebujeme žádné vzdělání
Nepotřebujeme žádnou kontrolu myšlení
Žádný temný sarkasmus ve třídách
Učitelé, nechte děti být
Hej, učitelé, nechte děti být
Celkově vzato je to jen další cihla do zdi
Celkově vzato, nejste nic víc než další cihla do zdi
Hlas:
„Špatně! Udělej to znovu!“
„Když nedojíš všechno maso, nemůžeš dostat žádný pudink! Jak bys mohl dostat nějaký pudink, když jsi nesnědl všechno maso?“
„Ty! Ano, ty za těmi stojany na kola! Ani se nehni, chlapečku!“

Pinkovy školní útrapy pokračují.

„Další cihla do zdi, část 2“ Waters se zde nemůže smířit se zatuchlým prostředím – škrobeným, plným arogance a zpátečnictví. Kritikové použili text k této skladbě jako bič na cokoliv, co se jim na Pink Floyd nelíbilo. Hlavní námitky však měli moralisté proti tomu, že skladba je „výrazně proti vzdělávacímu systému“ a přitom neváhali Pink Floyd vtáhnout do problému samotné bezbranné děti tím, že členy školního pěveckého sboru ze sousedství nahrávacího studia „přinutili“ zpívat vokály o tom, že nepotřebují žádné vzdělání ani kontrolu myšlení. Paradoxem je, že členové sboru nedostali za svůj počin ani kopii alba (resp. dostali ji i s věnováním až poté, co si jejich učitel stěžoval u EMI).

Ve skutečnosti však Waters v této skladbě varuje před krutými a zkostnatělými učiteli, kteří zabraňují svobodnému rozvoji dítěte a nutí ho pohybovat se po stále stejných kolejích osvědčených postupů. Navazuje tak tématicky na předchozí The Happiest Days Of Our Lives.

Z této skladby se stala jedna z nejznámějších skladeb vůbec, nejen pro svůj pulzující basový riff a provokativní text. Není divu, že se stala například i hymnou studentů v Jihoafrické republice když se bouřili proti vzdělávacímu systému a byla tam proto zakázána.

Text uvedený v bookletu neodpovídá přesně skutečnosti – jednak je uvedena pouze první polovina (byť druhá je prakticky stejná) a jednak není přesný v některých detailech („leave the kids“ a „leave us kids“ apod.).

(Waters)
Sound of many TV’s coming on, all on different channels: Zvuk mnoha zapnutých televizí, různé programy:
„The Bulls are already out there“ „Býci už jsou tady!“
Pink: „Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrgh!“ Pink: „Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrgh!“
„This Roman Meal bakery thought you’d like to know“ „Myslel jsem, že budeš znát tohle římské pekařství…“
(Sounds of broken TV screens) (Zvuky rozbíjených televizních obrazovek)
I don’t need no arms around me. Nepotřebuju žádné ruce, které by mě držely
And I don’t need no drugs to calm me. Nepotřebuju léky, které by mě zklidnily
I have seen the writing on the wall Viděl jsem, co je na té zdi napsané
Don’t think I need anything at all Nemysli si, že bych vůbec něco potřeboval
No don’t think I’ll need anything at all Ne, nemysli si, že bych vůbec něco potřeboval
All in all it was all just bricks in the wall Celkově vzato, všechno to byly jen další cihly do zdi
All in all you were all just bricks in the wall Celkově vzato, všichni jste byli jen další cihly do zdi
Sound of many TV’s coming on, all on different channels:
„The Bulls are already out there“
Pink: „Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrgh!“
„This Roman Meal bakery thought you’d like to know“
(Sounds of broken TV screens)
I don’t need no arms around me.
And I don’t need no drugs to calm me.
I have seen the writing on the wall
Don’t think I need anything at all
No don’t think I’ll need anything at all
All in all it was all just bricks in the wall
All in all you were all just bricks in the wall
Zvuk mnoha zapnutých televizí, různé programy:
„Býci už jsou tady!“
Pink: „Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrgh!“
„Myslel jsem, že budeš znát tohle římské pekařství…“
(Zvuky rozbíjených televizních obrazovek)
Nepotřebuju žádné ruce, které by mě držely
Nepotřebuju léky, které by mě zklidnily
Viděl jsem, co je na té zdi napsané
Nemysli si, že bych vůbec něco potřeboval
Ne, nemysli si, že bych vůbec něco potřeboval
Celkově vzato, všechno to byly jen další cihly do zdi
Celkově vzato, všichni jste byli jen další cihly do zdi

Znechucený Pink už „ví“, že nepotřebuje kolem sebe vůbec nikoho. Zeď roste a izolace bude brzy dokonalá.

„Další cihla do zdi. část 3“ Ve filmu má nahrávka poněkud jiné tempo, stejně jako například Mother. Během živých vystoupení následovala za touto skladbou delší instrumentální „koláž“ Last Few Bricks, složená z motivů jednotlivých písní první části alba. Last Few Bricks jednak vytvořila gradující hudební most k vyniknutí poslední skladby první poloviny představení, Goodbye Cruel World, jednak poskytla prostor pro dostavbu posledních částí zdi, která tak definitivně oddělila skupinu od publika.

(Waters/Gilmour)
You gotta be crazy, you gotta have a real need. Musíš být blázen, musí tě ovládat opravdový chtíč.
You gotta sleep on your toes, and when you’re on the street, Musíš spát ve stoje a když se ocitneš venku na ulici,
You gotta be able to pick out the easy meat with your eyes closed. Musíš být schopen najít si snadnou oběť i se zavřenýma očima.
And then moving in silently, down wind and out of sight, A pak, pohybujíc se tiše, po větru a nepozorován,
You gotta strike when the moment is right without thinking. Musíš v pravý okamžik bez rozmýšlení zaútočit.
And after a while, you can work on points for style. A za nějaký čas už můžeš jenom sbírat body za styl.
Like the club tie, and the firm handshake, Třeba za perfektní kravatu a dokonale pevný stisk ruky,
A certain look in the eye and an easy smile. Za pevný pohled do očí a nenucený úsměv.
You have to be trusted by the people that you lie to, Musíš být důvěryhodný pro lidi, kterým lžeš,
So that when they turn their backs on you, Takže sotva se k tobě zády obrátí,
You’ll get the chance to put the knife in. Dostaneš šanci vrazit do nich svůj nůž.
You gotta keep one eye looking over your shoulder. Musíš mít oči i vzadu.
You know it’s going to get harder, and harder and harder as you get older. Víš, že bude to těžší a těžší a těžší, čím budeš starší.
And in the end you’ll pack up and fly down south, A nakonec si sbalíš a odletíš na jih,
Hide your head in the sand, Schovat svou hlavu do písku,
Just another sad old man, Prostě jen další starý smutný muž,
All alone and dying of cancer. Úplně osamělý a umírající na rakovinu.
And when you loose control, you’ll reap the harvest you have sown. A až ztratíš nad vším kontrolu, sklidíš, co jsi zasel.
And as fear grows, the bad blood slows and turns to stone. A jak strach poroste, zlá krev bude tuhnout a změní se v kámen.
And it’s too late to loose the weight you used to need to throw around. A bude příliš pozdě zbavit se té váhy, kterou jsi využíval k ovládání
So have a good drown, as you go down, alone, Tak si užij topení, až budeš klesat úplně sám,
Dragged down by the stone. Stahován dolů tím balvanem.
I gotta admit that I’m a little bit confused. Musím připustit, že jsem z toho dost zmatený.
Sometimes it seems to me as if I’m just being used. A občas se mi zdá, jako bych byl jenom využívaný.
Gotta stay awake, gotta try and shake off this creeping malaise. Musím zůstat vzhůru a zkusit setřást ten plíživý pocit malátnosti.
If I don’t stand on my own ground, how can I find my own way out of this maze? Kdybych netrval na svém, jak bych potom našel cestu z toho bludiště?
Deaf, dumb and blind, you just keep on pretending Hluchý, němý a slepý už jenom pokračuješ v předstírání
That everyone’s expendable and no one has a real friend. Že každý je nahraditelný a nikdo nemá opravdového přítele.
And it seems to you the thing to do would be to isolate the winner. A tobě se zdá, že jediná věc, co bys mohl udělat, je izolovat vítěze.
And everything’s done under the sun, A všechno se to děje v záři tohoto slunce,
And you believe at heart, everyone’s a killer. A v hloubi srdce věříš, že každý z nás je hrah.
Who was born in a house full of pain. Kdo byl zrozen v domě plném bolesti.
Who was trained not to spit in the fan. Kdo byl vycvičen, aby neplivl na fanouška.
Who was told what to do by the man. Komu ten muž řekl, co má dělat.
Who was broken by trained personnel. Kdo byl zlomen vyškoleným personálem.
Who was fitted with collar and chain. Kdo byl zkrocen obojkem a řetězem.
Who was given a pat on a back. Koho poplácali po zádech.
Who was breaking away from the pack. Kdo utekl ze smečky.
Who was only a stranger at home. Kdo byl jen cizincem ve svém domě.
Who was ground down in the end. Kdo byl nakonec na dně.
Who was found dead in the phone. Kdo byl nalezen mrtvý u telefonu.
Who was dragged down by the stone. Kdo byl stažen dolů tím balvanem.
You gotta be crazy, you gotta have a real need.
You gotta sleep on your toes, and when you’re on the street,
You gotta be able to pick out the easy meat with your eyes closed.
And then moving in silently, down wind and out of sight,
You gotta strike when the moment is right without thinking.
And after a while, you can work on points for style.
Like the club tie, and the firm handshake,
A certain look in the eye and an easy smile.
You have to be trusted by the people that you lie to,
So that when they turn their backs on you,
You’ll get the chance to put the knife in.
You gotta keep one eye looking over your shoulder.
You know it’s going to get harder, and harder and harder as you get older.
And in the end you’ll pack up and fly down south,
Hide your head in the sand,
Just another sad old man,
All alone and dying of cancer.
And when you loose control, you’ll reap the harvest you have sown.
And as fear grows, the bad blood slows and turns to stone.
And it’s too late to loose the weight you used to need to throw around.
So have a good drown, as you go down, alone,
Dragged down by the stone.
I gotta admit that I’m a little bit confused.
Sometimes it seems to me as if I’m just being used.
Gotta stay awake, gotta try and shake off this creeping malaise.
If I don’t stand on my own ground, how can I find my own way out of this maze?
Deaf, dumb and blind, you just keep on pretending
That everyone’s expendable and no one has a real friend.
And it seems to you the thing to do would be to isolate the winner.
And everything’s done under the sun,
And you believe at heart, everyone’s a killer.
Who was born in a house full of pain.
Who was trained not to spit in the fan.
Who was told what to do by the man.
Who was broken by trained personnel.
Who was fitted with collar and chain.
Who was given a pat on a back.
Who was breaking away from the pack.
Who was only a stranger at home.
Who was ground down in the end.
Who was found dead in the phone.
Who was dragged down by the stone.
Musíš být blázen, musí tě ovládat opravdový chtíč.
Musíš spát ve stoje a když se ocitneš venku na ulici,
Musíš být schopen najít si snadnou oběť i se zavřenýma očima.
A pak, pohybujíc se tiše, po větru a nepozorován,
Musíš v pravý okamžik bez rozmýšlení zaútočit.
A za nějaký čas už můžeš jenom sbírat body za styl.
Třeba za perfektní kravatu a dokonale pevný stisk ruky,
Za pevný pohled do očí a nenucený úsměv.
Musíš být důvěryhodný pro lidi, kterým lžeš,
Takže sotva se k tobě zády obrátí,
Dostaneš šanci vrazit do nich svůj nůž.
Musíš mít oči i vzadu.
Víš, že bude to těžší a těžší a těžší, čím budeš starší.
A nakonec si sbalíš a odletíš na jih,
Schovat svou hlavu do písku,
Prostě jen další starý smutný muž,
Úplně osamělý a umírající na rakovinu.
A až ztratíš nad vším kontrolu, sklidíš, co jsi zasel.
A jak strach poroste, zlá krev bude tuhnout a změní se v kámen.
A bude příliš pozdě zbavit se té váhy, kterou jsi využíval k ovládání
Tak si užij topení, až budeš klesat úplně sám,
Stahován dolů tím balvanem.
Musím připustit, že jsem z toho dost zmatený.
A občas se mi zdá, jako bych byl jenom využívaný.
Musím zůstat vzhůru a zkusit setřást ten plíživý pocit malátnosti.
Kdybych netrval na svém, jak bych potom našel cestu z toho bludiště?
Hluchý, němý a slepý už jenom pokračuješ v předstírání
Že každý je nahraditelný a nikdo nemá opravdového přítele.
A tobě se zdá, že jediná věc, co bys mohl udělat, je izolovat vítěze.
A všechno se to děje v záři tohoto slunce,
A v hloubi srdce věříš, že každý z nás je hrah.
Kdo byl zrozen v domě plném bolesti.
Kdo byl vycvičen, aby neplivl na fanouška.
Komu ten muž řekl, co má dělat.
Kdo byl zlomen vyškoleným personálem.
Kdo byl zkrocen obojkem a řetězem.
Koho poplácali po zádech.
Kdo utekl ze smečky.
Kdo byl jen cizincem ve svém domě.
Kdo byl nakonec na dně.
Kdo byl nalezen mrtvý u telefonu.
Kdo byl stažen dolů tím balvanem.

„PSI“ Přepracovaná verze skladby You’ve Got To Be Crazy, kterou hráli Pink Floyd již od roku 1974, tedy dlouho před tím, než bylo album Animals uvedeno na trh (živá verze z roku 1974 byla vydána v rámci Wish You Were Here Immersion Box Set).

Píseň je zcela v duchu celého alba ovlivněna Orwellovou farmou zvířat, hlavním motivem jsou v tomto případě Psi – vojáci, policajti, slepě vykonávající příkazy svých pánů. Watersův text je silně zaměřen proti bezcitnosti v jednání a nenasytnosti. Objevuje se tu i motiv kamene stahujícího svou oběť dolů a i když je tato fráze použita jen v samotném závěru skladby, tato myšlenka prostupuje celou písní.

Vokály sdílí Gilmour s Watersem.

Během nahrávání této skladby občas problesklo stejné napětí, jaké provázelo vznik alba Wish You Were Here. Jedním z typických případů bylo, když Gilmour natočil kytarové sólo, na které byl velmi hrdý a Waters ho odmítl a přinutil Gilmoura kytaru nahrát znovu. Celkově však byla atmosféra přece jen lepší, podle vzpomínek Nicka Masona se opět vracela nálada, kdy se do práce všichni těšili.

V písni zůstal také původní verš, pocházející již z textu You’ve Got To Be Crazy: „Who was trained not to spit in the fan“, tedy „Kdo byl vycvičen, aby neplivl na fanouška“. Je důkazem, že zžíravé pocity nenávisti ke slepě obdivujícím fanouškům pronásledovaly Rogera Waterse dlouho před osudným incidentem v Montrealu, kde na jednoho z fanoušků skutečně plivl a odstartoval tak dvouleté období osobní katarze, jež vyvrcholilo veledílem The Wall

(Waters)
Big man, pig man, ha ha charade you are. Velký muži, prasečí muži, ha ha jsi jenon maškara.
You well heeled big wheel, ha ha charade you are. Zazobanej šéfíku, ha ha jsi jenom maškara.
And when your hand is on your heart, A když tvá ruka na tvém srdci spočívá,
You’re nearly a good laugh, Jsi skoro k smíchu,
Almost a joker, Vlastně jako šašek,
With your head down in the pig bin. Se svojí hlavou hluboko v prasečím korytě.
Saying „Keep on digging.“ Říkáš jenom „Nepřestávejte kopat.“
Pig stain on your fat chin. S pomejema na tvý tlustý bradě.
What do you hope to find? Co bys chtěl najít?
When you’re down in the pig mine. Když slezeš do tý prasečí díry.
You’re nearly a laugh, Jsi skoro k smíchu,
You’re nearly a laugh, Jsi skoro k smíchu,
But you’re really a cry. Ale ve skutečnosti jsi k pláči.
   __________    __________
Bus stop, rat bag, ha ha charade you are. Autobus staví, ty podrazačko, ha ha jsi jenom maškara.
You fucked up old hag, ha ha charade you are Ty zkurvená stará čarodějnice, ha ha jsi jenom maškara
You radiate cold shafts of broken glass. Rozhazuješ kolem sebe jen studené střepy.
You’re nearly a good laugh. Jsi skoro k smíchu.
Almost worth a quick grin Stojíš skoro za úšklebek
You like the feel of steel, Zbožňuješ chlad oceli,
You’re hot stuff with a hat pin, Jsi jen frajle se špendlíkem v klobouku,
And good fun with a hand gun. A fakt zábavná s tou pistolkou.
You’re nearly a laugh, Jsi skoro k smíchu,
You’re nearly a laugh, Jsi skoro k smíchu,
But you’re really a cry. Ale ve skutečnosti jsi jen k pláči.
   __________    __________
Hey you, Whitehouse, Hej, ty, Whitehouseová,
Ha ha charade you are. ha ha jsi jenom maškara.
You house proud town mouse, Ty nadutá městská myško,
Ha ha charade you are ha ha jsi jenom maškara
You’re trying to keep our feelings off the street Zkoušíš udržet naše pocity mimo ulici
You’re nearly a real treat, Jsi fakt skoro zábavná,
All tight lips cold feet, Všechny ty sevřené rty a studená chodidla,
And do you feel abused? Máš pocit, že tě někdo zneužil?
…..! ……! ……! ……! …..! ……! ……! ……!
You gotta stem the evil tide, Zkoušíš zadržet ten zlý příliv,
And keep it all on the inside. A všechno to udržet pěkně uvnitř.
Mary you’re nearly a treat, Mary, jsi fakt skoro zábavná,
Mary you’re nearly a treat Mary, jsi fakt skoro zábavná
But you’re really a cry. Ale ve skutečnosti jsi k pláči.
Big man, pig man, ha ha charade you are.
You well heeled big wheel, ha ha charade you are.
And when your hand is on your heart,
You’re nearly a good laugh,
Almost a joker,
With your head down in the pig bin.
Saying „Keep on digging.“
Pig stain on your fat chin.
What do you hope to find?
When you’re down in the pig mine.
You’re nearly a laugh,
You’re nearly a laugh,
But you’re really a cry.
   __________
Bus stop, rat bag, ha ha charade you are.
You fucked up old hag, ha ha charade you are
You radiate cold shafts of broken glass.
You’re nearly a good laugh.
Almost worth a quick grin
You like the feel of steel,
You’re hot stuff with a hat pin,
And good fun with a hand gun.
You’re nearly a laugh,
You’re nearly a laugh,
But you’re really a cry.
   __________
Hey you, Whitehouse,
Ha ha charade you are.
You house proud town mouse,
Ha ha charade you are
You’re trying to keep our feelings off the street
You’re nearly a real treat,
All tight lips cold feet,
And do you feel abused?
…..! ……! ……! ……!
You gotta stem the evil tide,
And keep it all on the inside.
Mary you’re nearly a treat,
Mary you’re nearly a treat
But you’re really a cry.
Velký muži, prasečí muži, ha ha jsi jenon maškara.
Zazobanej šéfíku, ha ha jsi jenom maškara.
A když tvá ruka na tvém srdci spočívá,
Jsi skoro k smíchu,
Vlastně jako šašek,
Se svojí hlavou hluboko v prasečím korytě.
Říkáš jenom „Nepřestávejte kopat.“
S pomejema na tvý tlustý bradě.
Co bys chtěl najít?
Když slezeš do tý prasečí díry.
Jsi skoro k smíchu,
Jsi skoro k smíchu,
Ale ve skutečnosti jsi k pláči.
   __________
Autobus staví, ty podrazačko, ha ha jsi jenom maškara.
Ty zkurvená stará čarodějnice, ha ha jsi jenom maškara
Rozhazuješ kolem sebe jen studené střepy.
Jsi skoro k smíchu.
Stojíš skoro za úšklebek
Zbožňuješ chlad oceli,
Jsi jen frajle se špendlíkem v klobouku,
A fakt zábavná s tou pistolkou.
Jsi skoro k smíchu,
Jsi skoro k smíchu,
Ale ve skutečnosti jsi jen k pláči.
   __________
Hej, ty, Whitehouseová,
ha ha jsi jenom maškara.
Ty nadutá městská myško,
ha ha jsi jenom maškara
Zkoušíš udržet naše pocity mimo ulici
Jsi fakt skoro zábavná,
Všechny ty sevřené rty a studená chodidla,
Máš pocit, že tě někdo zneužil?
…..! ……! ……! ……!
Zkoušíš zadržet ten zlý příliv,
A všechno to udržet pěkně uvnitř.
Mary, jsi fakt skoro zábavná,
Mary, jsi fakt skoro zábavná
Ale ve skutečnosti jsi k pláči.

„PRASATA (TŘI RŮZNÍ JEDINCI)“ Prasata, inspirovaná opět Orwellovou Farmou zvířat, jsou pro Waterse lidé, kteří vždycky vědí, co je pro ostatní nejlepší a kteří nutí lidi chovat se podle jejich představ. A postupně je začínají ovládat. Pro Waterse to byla i nepříliš lichotivě zmiňovaná Mary Whitehouseová, která bojovala v sedmdesátých letech za „čistotu a mravnost“ a prosazovala například zavedení cenzury v televizi.

Druhá sloka skladby je určena Margharet Thatcherové, v té době vůdkyni opozice proti ministerskému předsedovi Jamesi Callaghanovi. Waters ji zcela očividně neměl příliš v oblibě (svědčí o tom i texty alba The Final Cut). Konkrétně v této skladbě zpívá, že je stará čarodějnice…

Vokály patří Watersovi a jsou elektronicky upraveny. Není to však nic proti vocoderové sekci za druhou slokou. Bez ohledu na to, co se stalo při nahrávání Dogs, zde Gilmour předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů.

Tato skladba, napsaná speciálně pro album, byla hrána živě pouze výjimečně (kromě oficiálního turné k Animals ještě během Watersova turné v roce 1987 a na jeho zatím posledním turné k albu Is This The Life We Really Want?).

(Waters)
Money, get away Prachy, utíkej
Get a good job with more pay and you’re O.K. Sežeň si práci s dobrým platem a jsi v pohodě
Money it’s a gas Prachy, to je síla
Grab that cash with both hands and make a stash Sbal ty prachy oběma rukama a začni si užívat
New car, caviar, four star daydream, Nový fáro, kaviár, čtyřhvězdičkovej sen
Think I´ll buy me a football team Myslím, že si koupím fotbalovej tým
Money get back Prachy, drž se zpátky
I’m all right jack keep your hands off of my stack Nejsem zlej, Jacku, ale ruce pryč od mý hromádky
Money it’s a hit Prachy, to je hit
But don’t give me that do goody good bullshit Necpi mi ty okázalý sračky
I’m in the hi-fidelity first class travelling set Cestuju prvotřídní soupravou, pro nejvyšší společnost
And I think I need a Lear jet A myslím, že potřebuju soukromej tryskáč
Money it’s a crime Prachy, to je zločin
Share it fairly but don’t take a slice of my pie Rozděl se spravedlivě, ale neber si z mýho koláče
Money so they say Prachy, říkají
Is the root of all evil today Že jsou dnes kořenem všeho zla
But if you ask for a rise it’s no surprise that they’re Ale když si řekneš o víc, není žádné překvapení
Giving none away Že nedají ti nic
Voices: Hlasy:
„HuHuh! I was in the right!“ „HuHuh, měl jsem pravdu!“
„Yes, absolutely in the right!“ „Ano, určitě jste měl pravdu!“
„I certainly was in the right!“ „Jistě jsem musel mít pravdu!“
„You was definitely in the right. That geezer was cruising for abruising!“ „Měl jste bezpochyby pravdu. Ten hlupák si o ten výprask koledoval.“
„Yeah!“ „Jo!“
„Why does anyone do anything?“ „Proč někdo něco nedělá?“
„I don’t know, I was really drunk at the time!“ „Nevím, byl jsem v tý době fakticky namol.“
„I was just telling him, he couldn’t get into number 2. He was asking why he wasn’t coming up on freely, after I was yelling and screaming and telling him why he wasn’t coming up on freely. It came as a heavy blow, but we sorted the matter out.“ „Právě jsem mu říkal, že se nemůže dostat do čísla dvě. Ptal se mě, proč nemohl přijít volně, poté, co jsem na něj řval a ječel a říkal mu, proč nemohl přijít volně. Sice to bylo trochu hlučné, ale tu věc jsme vyřešili.“
Money, get away
Get a good job with more pay and you’re O.K.
Money it’s a gas
Grab that cash with both hands and make a stash
New car, caviar, four star daydream,
Think I´ll buy me a football team
Money get back
I’m all right jack keep your hands off of my stack
Money it’s a hit
But don’t give me that do goody good bullshit
I’m in the hi-fidelity first class travelling set
And I think I need a Lear jet
Money it’s a crime
Share it fairly but don’t take a slice of my pie
Money so they say
Is the root of all evil today
But if you ask for a rise it’s no surprise that they’re
Giving none away
Voices:
„HuHuh! I was in the right!“
„Yes, absolutely in the right!“
„I certainly was in the right!“
„You was definitely in the right. That geezer was cruising for abruising!“
„Yeah!“
„Why does anyone do anything?“
„I don’t know, I was really drunk at the time!“
„I was just telling him, he couldn’t get into number 2. He was asking why he wasn’t coming up on freely, after I was yelling and screaming and telling him why he wasn’t coming up on freely. It came as a heavy blow, but we sorted the matter out.“
Prachy, utíkej
Sežeň si práci s dobrým platem a jsi v pohodě
Prachy, to je síla
Sbal ty prachy oběma rukama a začni si užívat
Nový fáro, kaviár, čtyřhvězdičkovej sen
Myslím, že si koupím fotbalovej tým
Prachy, drž se zpátky
Nejsem zlej, Jacku, ale ruce pryč od mý hromádky
Prachy, to je hit
Necpi mi ty okázalý sračky
Cestuju prvotřídní soupravou, pro nejvyšší společnost
A myslím, že potřebuju soukromej tryskáč
Prachy, to je zločin
Rozděl se spravedlivě, ale neber si z mýho koláče
Prachy, říkají
Že jsou dnes kořenem všeho zla
Ale když si řekneš o víc, není žádné překvapení
Že nedají ti nic
Hlasy:
„HuHuh, měl jsem pravdu!“
„Ano, určitě jste měl pravdu!“
„Jistě jsem musel mít pravdu!“
„Měl jste bezpochyby pravdu. Ten hlupák si o ten výprask koledoval.“
„Jo!“
„Proč někdo něco nedělá?“
„Nevím, byl jsem v tý době fakticky namol.“
„Právě jsem mu říkal, že se nemůže dostat do čísla dvě. Ptal se mě, proč nemohl přijít volně, poté, co jsem na něj řval a ječel a říkal mu, proč nemohl přijít volně. Sice to bylo trochu hlučné, ale tu věc jsme vyřešili.“

„PRACHY“ Další z unikátních kousků na tomto albu znamenal jednou pro vždy konec nábožně naslouchajících fanoušků, kteří v naprostém tichu a úžasu hltali každý tón. Tato skladba byla tak rytmická, pulzující, živá a oblíbená, že davy fanoušků na koncertech (zvláště v USA) neznali nic jiného než pokřik „Money! Money!“.

Základní hudební linka skladby je vytvořena velmi pulzující baskytarou, která byla nejprve několikrát nahrána a potom sestříhána po jednotlivých velmi malých kouscích dohromady. Agresivní saxofonový part je ceněným vkladem Dicka Parryho. Ony zvuky registračních pokladen, trhání papíru (potažmo papírových bankovek) a sypání mincí nahrál Waters sám doma za jedno odpoledne. Později to popisoval takto: „Má žena se tou dobou zabývala keramikou a měla na zahradě takové zařízení na míchání hlíny. Vždycky mě uchvátily ty zvuky, jaké to vydávalo, když se do hmoty připletl kámen. Tak jsem tam jednou zkusil hodit pár drobných a jak to dopadlo slyšíte sami…“

Watersova poznámka o tryskáči Lear v textu je ironickou narážkou na Masonovy a Gilmourovy lekce v létání, jejichž úspěšné dokončení oba pánové oslavili tak, že si napůl koupili tryskové letadlo.

Tato skladba je vůbec nejhranější v celé historii Pink Floyd, od roku 1973 byla stále v repertoáru skupiny při koncertech (v roce 1977 na turné k Animals jako přídavek) a byla součástí i všech sólových turné Gilmoura i Waterse. Stala se také historicky nejhranější skladbou na amerických rádiích.

Waters produkoval i „pseudo-živou“ verzi této skladby na B-stranu singlu z roku 1987.

Když byl Gilmour pozván do zábavné show Nicky Horne´s Radio One“ bylo mu autorem povoleno, aby nechal zahrát krátký kousek z demo nahrávky, kde je slyšet Waters jak zpívá za doprovodu své dvojmo předabované akustické kytary. Tato demo nahrávka se stala jako mnoho dalších rarit součástí The Dark Side Of The Moon Immersion Box Set.

(Waters/Wright)
Us and them My a oni
And after all we’re only ordinary men A nakonec jsme jen obyčejní lidé
Me and you Já a ty
God only knows it’s not what we would choose to do Bůh ví, že to není to, co bychom se rozhodli dělat
Forward he cried from the rear Vpřed křičel z týlu
And the front rank died A první řada padla
And the General sat, and the lines on the map A generál seděl a linie na mapě
Moved from side to side Přesouval ze strany na stranu
Black and blue Černý a modrý
And who knows which is which and who is who A kdo ví, který je který akdo je kdo
Up and Down Nahoru a dolů
And in the end it’s only round and round and round A nakonec je to stejně dokola a dokola a dokola
Haven’t you heard it’s a battle of words Neslyšel jsi, že je to bitva slov?
The poster bearer cried Lepič plakátů plakal
Listen son, said the man with the gun Poslouchej synku, říkal muž se zbraní v ruce
There’s room for you inside Tady uvnitř je místo pro tebe
Voices: Hlasy:
„I mean, they’re not gunna kill ya, so if you give ‚em a quickshort, sharp, shock, they won’t do it again. Dig it? I mean he get off lightly, ‚cos I would’ve given him a thrashing – I only hit him once! It was only a difference of opinion, but really… I mean good manners don’t cost nothing do they, eh?“ „Víš, stejně tě nikdy nezabijou, takže když jim dáš krátkou, jasnou a drsnou ránu, už to neudělaj. Chápeš? Myslím, že byl trochu jen trochu mimo, dal bych mu výprask – ale praštil jsem ho jenom jednou! Byla to jen výměna názorů, ale vážně … myslím, že slušný vychování nic nestojí, ne?“
Down and Out Dolů a pryč
It can’t be helped but there’s a lot of it about Nemohu si pomoci, ale je toho mnohem víc
With, without Spolu, bez sebe
And who’ll deny it’s what the fighting’s all about A kdo popře, že to je to, o čem ty boje
Out of the way, it’s a busy day Daleko od lidí, byl to rušnej den
I’ve got things on my mind Mám na mysli pár věcí
For want of the price of tea and a slice Z nedostatku ceny čaje a chleba
The old man died A starý muž zemřel
Us and them
And after all we’re only ordinary men
Me and you
God only knows it’s not what we would choose to do
Forward he cried from the rear
And the front rank died
And the General sat, and the lines on the map
Moved from side to side
Black and blue
And who knows which is which and who is who
Up and Down
And in the end it’s only round and round and round
Haven’t you heard it’s a battle of words
The poster bearer cried
Listen son, said the man with the gun
There’s room for you inside
Voices:
„I mean, they’re not gunna kill ya, so if you give ‚em a quickshort, sharp, shock, they won’t do it again. Dig it? I mean he get off lightly, ‚cos I would’ve given him a thrashing – I only hit him once! It was only a difference of opinion, but really… I mean good manners don’t cost nothing do they, eh?“
Down and Out
It can’t be helped but there’s a lot of it about
With, without
And who’ll deny it’s what the fighting’s all about
Out of the way, it’s a busy day
I’ve got things on my mind
For want of the price of tea and a slice
The old man died
My a oni
A nakonec jsme jen obyčejní lidé
Já a ty
Bůh ví, že to není to, co bychom se rozhodli dělat
Vpřed křičel z týlu
A první řada padla
A generál seděl a linie na mapě
Přesouval ze strany na stranu
Černý a modrý
A kdo ví, který je který akdo je kdo
Nahoru a dolů
A nakonec je to stejně dokola a dokola a dokola
Neslyšel jsi, že je to bitva slov?
Lepič plakátů plakal
Poslouchej synku, říkal muž se zbraní v ruce
Tady uvnitř je místo pro tebe
Hlasy:
„Víš, stejně tě nikdy nezabijou, takže když jim dáš krátkou, jasnou a drsnou ránu, už to neudělaj. Chápeš? Myslím, že byl trochu jen trochu mimo, dal bych mu výprask – ale praštil jsem ho jenom jednou! Byla to jen výměna názorů, ale vážně … myslím, že slušný vychování nic nestojí, ne?“
Dolů a pryč
Nemohu si pomoci, ale je toho mnohem víc
Spolu, bez sebe
A kdo popře, že to je to, o čem ty boje
Daleko od lidí, byl to rušnej den
Mám na mysli pár věcí
Z nedostatku ceny čaje a chleba
A starý muž zemřel

„MY A ONI“ Wright tuto skladbu zkomponoval původně jako instrumentálku pro piáno pro film (a album) Zabriskie Point s neoficiálním pracovním názvem „The Violent Sequence“. Pod tímto názvem byla skladba hrána jen jednou na koncertu v roce 1970, kdy se museli Pink Floyd obejít bez obvyklého vybavení. Různé improvizace a sóla z ní potom vytvořili více než 21 minut dlouhou skladbu.

Skladba je stejně jako Money obohacena o Perryho saxofon – až na to, že zde je podstatně tišší a ukázněnější. Při prvních verzích a prvních koncertech tuto skladbu zpíval Waters, ale později ji zpíval spíše Gilmour (s doprovodem Ricka Wrighta, hlavně v závěru).

Text písně je silně protiválečný a anti-hierarchistický a kdyby byl o něco přímější a o něco méně filozofický, mohlo by se zdát, že přímo vypadl z alba The Wall.

Původní studiová verze byla nahrána s mnohem větší účastí saxofonových partů a trochu odlišnými mixy.

(Waters)
The lunatic is on the grass Blázen hoví si v trávě
The lunatic is on the grass Blázen hoví si v trávě
Remembering games and daisy chains and laughs Vzpomíná na hry, věnečky ze sedmikrásek a jen se směje
Got to keep the loonies on the path Lepší je držet snílky na cestách
The lunatic is in the hall Blázen je hale
The lunatics are in my hall Blázni jsou v mé hale
The paper holds their folded faces to the floor Noviny hovoří svými přeloženými stránkami k podlaze
And every day the paper boy brings more A kamelot každý den přináší další
And if the dam breaks open many years too soon A pokud se přehrada protrhne o mnoho let dřív
And if there is no room upon the hill A pokud kopci není místo
And if your head explodes with dark forebodings too A jestli tvá hlava exploduje šílenými představami
I’ll see you on the dark side of the moon Uvidíme se na odvrácené straně Měsíce
The lunatic is in my head Blázen je v mé hlavě
The lunatic is in my head Blázen je v mé hlavě
You raise the blade, you make the change Zdvihneš čepel, uděláš změnu
You re-arrange me ‚til I’m sane Předěláš mě, dokud nebudu zdráv
You lock the door Zamkl jsi dveře
And throw away the key A daleko zahodil klíč
There’s someone in my head but it’s not me. Někdo je v mé hlavě, ale nejsem to já
And if the clouds bursts, thunder in your ear A když se nebe protrhne a hrom burácí v tvých uších
You shout and no one seems to hear Křičíš a zdá se, že to nikdo neslyší
And if the band you’re in starts playing different tunes A když kapela, ve které jsi, začne hrát něco jiného
I’ll see you on the dark side of the moon Sejdeme se na odvrácené straně Měsíce
Voice: Hlas:
„I can’t think of anything to say except… I think it’s marvellous! HaHaHa!“ „Nenapadá mě nic jiného, co bych měl říci, než … Myslím, že je to nádherné! HaHaHa!“
The lunatic is on the grass
The lunatic is on the grass
Remembering games and daisy chains and laughs
Got to keep the loonies on the path
The lunatic is in the hall
The lunatics are in my hall
The paper holds their folded faces to the floor
And every day the paper boy brings more
And if the dam breaks open many years too soon
And if there is no room upon the hill
And if your head explodes with dark forebodings too
I’ll see you on the dark side of the moon
The lunatic is in my head
The lunatic is in my head
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me ‚til I’m sane
You lock the door
And throw away the key
There’s someone in my head but it’s not me.
And if the clouds bursts, thunder in your ear
You shout and no one seems to hear
And if the band you’re in starts playing different tunes
I’ll see you on the dark side of the moon
Voice:
„I can’t think of anything to say except… I think it’s marvellous! HaHaHa!“
Blázen hoví si v trávě
Blázen hoví si v trávě
Vzpomíná na hry, věnečky ze sedmikrásek a jen se směje
Lepší je držet snílky na cestách
Blázen je hale
Blázni jsou v mé hale
Noviny hovoří svými přeloženými stránkami k podlaze
A kamelot každý den přináší další
A pokud se přehrada protrhne o mnoho let dřív
A pokud kopci není místo
A jestli tvá hlava exploduje šílenými představami
Uvidíme se na odvrácené straně Měsíce
Blázen je v mé hlavě
Blázen je v mé hlavě
Zdvihneš čepel, uděláš změnu
Předěláš mě, dokud nebudu zdráv
Zamkl jsi dveře
A daleko zahodil klíč
Někdo je v mé hlavě, ale nejsem to já
A když se nebe protrhne a hrom burácí v tvých uších
Křičíš a zdá se, že to nikdo neslyší
A když kapela, ve které jsi, začne hrát něco jiného
Sejdeme se na odvrácené straně Měsíce
Hlas:
„Nenapadá mě nic jiného, co bych měl říci, než … Myslím, že je to nádherné! HaHaHa!“

„POŠKOZENÍ MOZKU“ Skladba, která má asi nejblíže k tomu, co by se s trochou fantazie dalo označit za titulní skladbu alba (a která jako jediná obsahuje jeho název v textu). Následující skladba Eclipse název alba uvádí v mluveném „epilogu“.

Tyto dvě písně představují jediné dvě ukázky Watersova sólového zpěvu na The Dark Side Of The Moon.

Zajímavostí je, že původně se jednalo o závěrečnou skladbu alba, ale Watersovi se tento „vrchol“ nezdál příliš efektní, proto byla dopsána ještě Eclipse. Obě skladby pak byly hrány vždy společně.

Text o „lunatics on the grass“- „bláznech lehávajících v trávě“ je převzat z Watersovy nikdy nenahrané písně, kterou zkomponoval pro desku Meddle. Její název? „Dark Side Of The Moon“!

Brain Damage je prvním opravdu „hmatatelným“ odkazem na osud Syda Barreta. Například onen „blázen v mé hale“ je jedním z motivů, vycházejících ze Sydových těžkých stavů, během nichž vídal postavy, které s ním sdílejí prázdný, bílý pokoj…

(Waters)
All that you touch Vše, čeho se dotýkáš
And all that you see A vše, co vidíš
All that you taste Vše, co ochutnáváš
All you feel Vše, co cítíš
And all that you love A vše, co miluješ
And all that you hate A vše, co nenávidíš
All you distrust Vše, čemu nevěříš
All you save Vše, co si uchováš
And all that you give A vše, co dáš
And all that you deal A vše, s čím obchoduješ
And all that you buy A vše, co koupíš
beg, borrow or steal Vyžebráš, půjčíš nebo ukradneš
And all you create A vše, co vytvoříš
And all you destroy A vše, co zničíš
And all that you do A všechno, co děláš
And all that you say A všechno, co říkáš
And all that you eat A všechno, co jíš
And everyone you meet A každý, koho potkáš
And all that you slight A všechno, čím pohrdáš
And everyone you fight A každý, s kým bojuješ
And all that is now A všechno, co je teď
And all that is gone A všechno, co je pryč
And all that’s to come A všechno, co přijde
and everything under the sun is in tune a všechno pod sluncem je v souladu,
but the sun is eclipsed by the moon. ale slunce je zastíněno měsícem.
Voice: Hlas:
„There is no dark side of the moon… Really! Matter of fact it´s all dark!“ „Není žádná temná strana Měsíce. Ve skutečnosti je temné všechno!“
All that you touch
And all that you see
All that you taste
All you feel
And all that you love
And all that you hate
All you distrust
All you save
And all that you give
And all that you deal
And all that you buy
beg, borrow or steal
And all you create
And all you destroy
And all that you do
And all that you say
And all that you eat
And everyone you meet
And all that you slight
And everyone you fight
And all that is now
And all that is gone
And all that’s to come
and everything under the sun is in tune
but the sun is eclipsed by the moon.
Voice:
„There is no dark side of the moon… Really! Matter of fact it´s all dark!“
Vše, čeho se dotýkáš
A vše, co vidíš
Vše, co ochutnáváš
Vše, co cítíš
A vše, co miluješ
A vše, co nenávidíš
Vše, čemu nevěříš
Vše, co si uchováš
A vše, co dáš
A vše, s čím obchoduješ
A vše, co koupíš
Vyžebráš, půjčíš nebo ukradneš
A vše, co vytvoříš
A vše, co zničíš
A všechno, co děláš
A všechno, co říkáš
A všechno, co jíš
A každý, koho potkáš
A všechno, čím pohrdáš
A každý, s kým bojuješ
A všechno, co je teď
A všechno, co je pryč
A všechno, co přijde
a všechno pod sluncem je v souladu,
ale slunce je zastíněno měsícem.
Hlas:
„Není žádná temná strana Měsíce. Ve skutečnosti je temné všechno!“

„ZATMĚNÍ“ Eclipse je nádhernou ukázkou jedné z oblíbených Watersových technik psaní, které se anglicky říká „list-o-mania“, tedy vypisování svých pocitů do jakýchsi „seznamů“.

Na každém jeho sólovém albu a na většině pozdějších alb Pink Floyd, na kterých se podílel je tato „technika“ hojně zastoupena.

Tato skladba nebyla původně vůbec zamýšlena, ale po několika málo živých představeních si skupina uvědomila, že celé album potřebuje nějaký dramatičtější závěr, vrchol. Waters tedy napsal několik dalších veršů, které ovšem také nebyly konečnou podobou této písně. Jednalo se o více než polovinu veršů finální verze, které však vyznívaly „do ztracena“. Ony dva závěrečné verše o tom, že všechno pod Sluncem je obsaženo v jediném tónu, v souladu, ale to Slunce že už překrývá Měsíc, byly přidány až zcela nakonec. Stejně jako znepokojivá slova vrátného Jerryho Driscolla z Abbey Road Studios, jež album uzavírají, za zvuku odeznívajícího tlukotu srdce. Tato slova jsou jeho reakcí na to, když se dozvěděl titul alba.

Ovšem ani to není úplný konec alba. Po těchto slovech (i tak velmi špatně slyšitelných – během živých vystoupení jsou mnohem výraznější) a po odeznění onoho tepu srdce, který tak rámuje celé album je zřejmě ještě „něco“. Možná je to jen představa, či toužebné přání, jisté však je, že na některých CD verzích je možno zaslechnout doslova neslyšitelnou a velmi krátkou sekvenci, kdy smyčcový orchestr hraje „Ticket To Ride“ od The Beatles (hranou při posledních slovech Jerryho Driscolla). Na některých britských vydáních je prý také v čase 1’41“ slyšet jakýsi šeptající hlas.

Vysvětlení se různí, od toho, že se jedná o vtip ze strany Pink Floyd, aby vzrušili posluchače a věrné fanoušky (kteří snad jako jediní jsou ochotni se „pitvat“ v takovýchto detailech – a nebylo by to poprvé) až po vysvětlení, že byl během nahrávání použit již předtím použitý a ne dobře smazaný pásek nebo to, že bylo studio jednoduše přeplněné a zvuková izolace nebyla dostatečná. Všechno toto však zní dosti nepravděpodobně.

Velké pocty se skladbě i skupině Pink Floyd dostalo během Letních olympijských her v Londýně 2012. Velkou část zahajovacího ceremoniálu Letních olympijských her v Londýně tvořila pocta britské rockové hudbě. Přestože se v koláži živě i ze záznamu objevila celá plejáda zásadních kapel a zpěváků rockové historie i současnosti, Pink Floyd mezi nimi nebyli. Z jediného důvodu – patřilo jim totiž úplné finále ceremoniálu, kdy skladba Eclipse vytvořila hymnický doprovod velkolepého závěrečného ohňostroje. Během závěrečného ceremoniálu pak zazněla Wish You Were Here ze stejnojmenného alba.

Poznámka: verš „everything under the sun“ je fráze, která by přešněji měla být přesněji přeložena jako „vše, co si dokážete představit“. Ponechali jsme doslovný překlad, aby vynikla slovní hříčka ve spojení s posledním verčem.

Samostatně nerealizováno
(Waters)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Poslední uprchlice“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Samostatně nerealizováno
(Waters)
Text připravujeme Překlad připravujeme
Text připravujeme
Překlad připravujeme

„Déjà vu“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.