(David Bowie)

Podrobnosti připravujeme

(Hugh Cornwell)

Podrobnosti připravujeme

(Genesis)

Podrobnosti připravujeme

(Squeeze)

Podrobnosti připravujeme

(Paul Hardcastle)

Podrobnosti připravujeme

(Waters)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Ruská raketa“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Ooooh, the lonely boys Ooooh, osamělí chlapci
In their towers of faith Ve svých věžích víry
Ooooh, the lonely boys Ooooh, osamělí chlapci
Locked in their towers of faith Zamčení ve svých věžích víry
The prophet reclined Prorok se uvelebil
In the Golan Heights V Golanských výšinách
Ohhh, the lonely boys Ohhh, osamělí chlapci
He said „This land is my land“ „Tahle země je moje země“
To the Shiites Řekl Šíitům
Ooooh, the lonely boys Oooh, osamělí chlapci
And Jehova looked up from the sea of Galilee beneath A Jehova vyhlédl z Galilejského moře pod ním
He said „I see you, you thief! A řekl: „Já tě vidím, ty zloději!
This land is my land Tahle země, je moje země
And this sand is my sand Tenhle písek je můj písek
And this band is my band.“ A tahle kapela je moje kapela.“
Oh the lonely boys Ach, osamělí chlapci
Lookin‘ over their shoulder Dívá se jim přes ramena
Checkin out every boulder in the park Kontroluje všechny osamělé kameny v parcích
Where the gates are closed from hate Kde brány se zavírají před nenávistí
After dark Hned po setmění
And the Pope rolled up in his armored van A Papež vyjel ve své obrněném autě
He fell on his knees and kissed the land Klekl na kolena a políbil zem
He said something that I did not understand Řekl něco, čemu jsem nerozuměl
It was in polish Bylo to polsky
Then up stepped an aide A pak přiskočil sluha a řekl:
He said „I will translate „Já budu překládat.
Here is what His Holiness said: Zde je to, co Jeho Svatost řekla:
‚I am the Chief Jesuit ‚Já jsem Hlava Jezuitů
This land is Jesus‘ land Tohle je Ježíšova země
And that is all A to je vše
All that there is to it A vše se tomu musí podřídit!'“
Hail Mary, the Mother of God!'“ Zdrávas Maria, Matko Boží
And in New York City A v New Yorku
The business man in his mohair suit Bussinesman ve svém mohérovém obleku
In the World Trade Center Ve Světovém obchodním centru
Puffs on his cheroot Si urovnal kravatu
And he said A řekl:
„Well I don’t care who owns the desert sands, „Fajn, je mi jedno, kdo vlastní pouštní písek
My brief is with the hydrocarbons underneath“ Zajímá mě jen zda koncentrace hydrokarbonylů nestoupá.“
And the sea of battle rages A moře bitevního šílenství
Around the ancient tombs Kolem starobylých hrobek
And mother nature licks her wounds A matka příroda se líže z ran
And the lonely boys locked in their towers of faith A osamělí chlapci zamčení ve svých pevnostech víry
Who are nervous in the park when the gates are closed after dark Kteří se strachují v parcích když brány jsou po setmění uzavřeny
Ooooh, the lonely boys Oh, osamělí chlapci
In their towers of faith Ve svých věžích víry
Ooooh, the lonely boys Oh, osamělí chlapci
Locked in their towers of faith Ve svých věžích víry
Ooooh, the lonely boys
In their towers of faith
Ooooh, the lonely boys
Locked in their towers of faith
The prophet reclined
In the Golan Heights
Ohhh, the lonely boys
He said „This land is my land“
To the Shiites
Ooooh, the lonely boys
And Jehova looked up from the sea of Galilee beneath
He said „I see you, you thief!
This land is my land
And this sand is my sand
And this band is my band.“
Oh the lonely boys
Lookin‘ over their shoulder
Checkin out every boulder in the park
Where the gates are closed from hate
After dark
And the Pope rolled up in his armored van
He fell on his knees and kissed the land
He said something that I did not understand
It was in polish
Then up stepped an aide
He said „I will translate
Here is what His Holiness said:
‚I am the Chief Jesuit
This land is Jesus‘ land
And that is all
All that there is to it
Hail Mary, the Mother of God!'“
And in New York City
The business man in his mohair suit
In the World Trade Center
Puffs on his cheroot
And he said
„Well I don’t care who owns the desert sands,
My brief is with the hydrocarbons underneath“
And the sea of battle rages
Around the ancient tombs
And mother nature licks her wounds
And the lonely boys locked in their towers of faith
Who are nervous in the park when the gates are closed after dark
Ooooh, the lonely boys
In their towers of faith
Ooooh, the lonely boys
Locked in their towers of faith
Ooooh, osamělí chlapci
Ve svých věžích víry
Ooooh, osamělí chlapci
Zamčení ve svých věžích víry
Prorok se uvelebil
V Golanských výšinách
Ohhh, osamělí chlapci
„Tahle země je moje země“
Řekl Šíitům
Oooh, osamělí chlapci
A Jehova vyhlédl z Galilejského moře pod ním
A řekl: „Já tě vidím, ty zloději!
Tahle země, je moje země
Tenhle písek je můj písek
A tahle kapela je moje kapela.“
Ach, osamělí chlapci
Dívá se jim přes ramena
Kontroluje všechny osamělé kameny v parcích
Kde brány se zavírají před nenávistí
Hned po setmění
A Papež vyjel ve své obrněném autě
Klekl na kolena a políbil zem
Řekl něco, čemu jsem nerozuměl
Bylo to polsky
A pak přiskočil sluha a řekl:
„Já budu překládat.
Zde je to, co Jeho Svatost řekla:
‚Já jsem Hlava Jezuitů
Tohle je Ježíšova země
A to je vše
A vše se tomu musí podřídit!'“
Zdrávas Maria, Matko Boží
A v New Yorku
Bussinesman ve svém mohérovém obleku
Ve Světovém obchodním centru
Si urovnal kravatu
A řekl:
„Fajn, je mi jedno, kdo vlastní pouštní písek
Zajímá mě jen zda koncentrace hydrokarbonylů nestoupá.“
A moře bitevního šílenství
Kolem starobylých hrobek
A matka příroda se líže z ran
A osamělí chlapci zamčení ve svých pevnostech víry
Kteří se strachují v parcích když brány jsou po setmění uzavřeny
Oh, osamělí chlapci
Ve svých věžích víry
Oh, osamělí chlapci
Ve svých věžích víry

„Věž víry“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Instrumental Instrumentální
Voices: Hlasy:
Radio: „Radio Four, with the news at 1 o’clock this Thursday lunchtime. Rádio: „Rádio Čtyři s úterními zprávami přesně v jednu hodinu.
The Prime Minister, speaking a few minutes ago in the House of Commons, has warned that the international situation is deteriorating rapidly and that war could break out at any time in the next two or three days.“ Premiér, který před několika minutami pronesl svou řeč v dolní sněmovně parlamentu, varoval, že mezinárodní vztahy se velmi rychle hroutí a že válka by mohla vypuknout kdykoliv během dvou či tří dnů.“
Jim: „This is it! This is really it!“ Jim: „Sakra! Už je to tady! Už je to vážně tady!“
Hilda: „I shouldn’t worry too much, it’ll probably all blow over…“ Hilda: „Moc bych za to nedala, že to zase všechno splaskne…“
Instrumental
Voices:
Radio: „Radio Four, with the news at 1 o’clock this Thursday lunchtime.
The Prime Minister, speaking a few minutes ago in the House of Commons, has warned that the international situation is deteriorating rapidly and that war could break out at any time in the next two or three days.“
Jim: „This is it! This is really it!“
Hilda: „I shouldn’t worry too much, it’ll probably all blow over…“
Instrumentální
Hlasy:
Rádio: „Rádio Čtyři s úterními zprávami přesně v jednu hodinu.
Premiér, který před několika minutami pronesl svou řeč v dolní sněmovně parlamentu, varoval, že mezinárodní vztahy se velmi rychle hroutí a že válka by mohla vypuknout kdykoliv během dvou či tří dnů.“
Jim: „Sakra! Už je to tady! Už je to vážně tady!“
Hilda: „Moc bych za to nedala, že to zase všechno splaskne…“

„Hildin sen“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Instrumental Instrumentální
Voice: Hlas:
„Zero Zero, take cover!!“ „Zero, Zero, kryjte se!!“
Instrumental
Voice:
„Zero Zero, take cover!!“
Instrumentální
Hlas:
„Zero, Zero, kryjte se!!“

„Americký bombardér“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Instrumental Instrumentální
Voices: Hlasy:
Hilda: „It’s funny to think there’s no shelters this time. We had an old Anderson in the garden. I can see it now. We had stertians growing all over it, and we painted the front green. Painted it looked quite pretty. Next door grew cabbages on theirs.“ Hilda: „To je legrační, když si jeden pomyslí, že už dneska nejsou žádné kryty. Měli jsme starého Andersona na zahradě. Vidím to jako dnes. Měli jsme na něm nějaké popínavé rostliny. A předek jsme měli natřený na zeleno. Pomalovaný vypadal vážně nádherně. U sousedů na tom jejich dokonce pěstovali kapustu.“
Jim: „Yes, we had a Morrison. I used to sleep in it. Mmmm… I stuck pin-up girls all over the inside. Betty Grabel, Ann Shelton, Patricia Rock. The roof got all smoky, ‚cause I used to read in bed with a candle.“ Jim: „Jo, my měli Morrisona. Hmmm. Často jsem v něm spával. Všude jsem si tam vylepil plakáty holek. Betty Grabel, Ann Shelton, Tricia Rock. Strop byl úplně začouzený, protože jsem si byl zvyklý číst při svíčce.“
Hilda: „Yes, it was nice at the war, really. The shelters, the blackouts, cups of tea.“ Hilda: „Jo, tehdy za války bylo všechno tak krásné. Kryty, zatemnění, šálky čaje,…“
Jim: „The ARPs, the evacuees, London kids seeing cows for the first time.“ Jim: „ARP (pozn.: ARP, neboli Air Raid Precautions – systém varování před nálety), evakuace, londýnské děti, které viděly poprvé v životě živou krávu,…“
Hilda: „Old Churchill on the wires.“ Hilda: „Starej dobrej Churchill…“
Jim: „Those were the days.“ Jim: „To byly časy…“
Instrumental
Voices:
Hilda: „It’s funny to think there’s no shelters this time. We had an old Anderson in the garden. I can see it now. We had stertians growing all over it, and we painted the front green. Painted it looked quite pretty. Next door grew cabbages on theirs.“
Jim: „Yes, we had a Morrison. I used to sleep in it. Mmmm… I stuck pin-up girls all over the inside. Betty Grabel, Ann Shelton, Patricia Rock. The roof got all smoky, ‚cause I used to read in bed with a candle.“
Hilda: „Yes, it was nice at the war, really. The shelters, the blackouts, cups of tea.“
Jim: „The ARPs, the evacuees, London kids seeing cows for the first time.“
Hilda: „Old Churchill on the wires.“
Jim: „Those were the days.“
Instrumentální
Hlasy:
Hilda: „To je legrační, když si jeden pomyslí, že už dneska nejsou žádné kryty. Měli jsme starého Andersona na zahradě. Vidím to jako dnes. Měli jsme na něm nějaké popínavé rostliny. A předek jsme měli natřený na zeleno. Pomalovaný vypadal vážně nádherně. U sousedů na tom jejich dokonce pěstovali kapustu.“
Jim: „Jo, my měli Morrisona. Hmmm. Často jsem v něm spával. Všude jsem si tam vylepil plakáty holek. Betty Grabel, Ann Shelton, Tricia Rock. Strop byl úplně začouzený, protože jsem si byl zvyklý číst při svíčce.“
Hilda: „Jo, tehdy za války bylo všechno tak krásné. Kryty, zatemnění, šálky čaje,…“
Jim: „ARP (pozn.: ARP, neboli Air Raid Precautions – systém varování před nálety), evakuace, londýnské děti, které viděly poprvé v životě živou krávu,…“
Hilda: „Starej dobrej Churchill…“
Jim: „To byly časy…“

„Kryt Anderson“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Instrumental Instrumentální
Voices: Hlasy:
„Three four five!“ „Tři – čtyři – pět!“
„Three four five, sir!“ „Tři čtyři pět, pane!“
„Steady as she goes!“ „Udržovat kurz!“
„Steady as she goes?“ „Udržovat kurz?“
Instrumental
Voices:
„Three four five!“
„Three four five, sir!“
„Steady as she goes!“
„Steady as she goes?“
Instrumentální
Hlasy:
„Tři – čtyři – pět!“
„Tři čtyři pět, pane!“
„Udržovat kurz!“
„Udržovat kurz?“

„Britská ponorka“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Instrumental Instrumentální
Voices: Hlasy:
Radio: „An enemy missile attack has been launched against this country. It is estimated that the missiles will arrive in approximately three minutes.“ Rádio: „Nepřátelský raketový útok byl zahájen proti naší zemi. Předpokládá se, že rakety dorazí během tří minut.“
Jim: „God almighty, there’s only three minutes to go!“ Jim: „Bože všemohoucí, máme jen tři minuty!“
Hilda: „Okay, I’ll just get the washing in.“ Hilda: „Ok, jenom se umeju.“
Jim: „Shut up! I’m trying to listen!“ Jim: „Sklapni, zkouším poslouchat!“
Radio: „Stay indoors…“ Rádio: „Zůstaňte v domech.“
Hilda: „Oh, dear, I’ve left the oven on!“ Hilda: „Ale ne, nechala jsem zapnutou troubu.“
Jim: „Get in! Get in! Get in!“ Jim: „Zapadni dovnitř, dovnitř, slyšíš? Dělej!“
Hilda: „The cake will be burned!“ Hilda: „Ten koláč se spálí…“
Instrumental
Voices:
Radio: „An enemy missile attack has been launched against this country. It is estimated that the missiles will arrive in approximately three minutes.“
Jim: „God almighty, there’s only three minutes to go!“
Hilda: „Okay, I’ll just get the washing in.“
Jim: „Shut up! I’m trying to listen!“
Radio: „Stay indoors…“
Hilda: „Oh, dear, I’ve left the oven on!“
Jim: „Get in! Get in! Get in!“
Hilda: „The cake will be burned!“
Instrumentální
Hlasy:
Rádio: „Nepřátelský raketový útok byl zahájen proti naší zemi. Předpokládá se, že rakety dorazí během tří minut.“
Jim: „Bože všemohoucí, máme jen tři minuty!“
Hilda: „Ok, jenom se umeju.“
Jim: „Sklapni, zkouším poslouchat!“
Rádio: „Zůstaňte v domech.“
Hilda: „Ale ne, nechala jsem zapnutou troubu.“
Jim: „Zapadni dovnitř, dovnitř, slyšíš? Dělej!“
Hilda: „Ten koláč se spálí…“

„Útok“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Instrumental Instrumentální
Voices: Hlasy:
Jim: „Blimey! I suppose that was it.“ Jim: „Sakra! Já myslím, že to bylo ono!“
Hilda: „Wasn’t it light?“ Hilda: „Nebyl to záblesk světla?“
Jim: „Yea, terrific. You … you get terrific light with those bombs. Listen! A dog!“ Jim: „Jo, hrozivý. Vždycky je při explozi těchhle bomb strašný světlo! Poslouchej! Pes!“
Jim: „What does the fallout look like, dear?“ Hilda: „A jak vlastně ten spad vypadá, můj drahý?“
Jim: Fallout? The government director neglected to mention what it would look like. I expect it would look a bit like snow does, only gray. Very quiet. I expect they’re all are having a good lie-in after the bombing.“ Jim: „Spad?. Vládní úředníci nám nějak zapomněli říct, jak to vypadá. Já si myslím, že by to mohlo vypadat jako sníh, jenom trochu do šeda. Velmi tiché. Vsadím se, že dneska ráno si všichni trochu pospí.“
Hilda: „Terrible smell of burning.“ Hilda: „Strašně tady smrdí spálenina.“
Jim: „Well, yes. Well there’s bound to be. That’s logical.“ Jim: „Ano, tajk. Vlastně by to mělo tak být. To je logické.“
Hilda: „It’s like roast meat.“ Hilda: „Smrdí to jako spálené maso.“
Jim: „Yes, it does. I expect everybody will be having their Sunday dinner a bit early this week, due to the unexpected circumstances.“ Jim: „Ano, přesně tak! Myslím, že díky nepředvídatelným okolnostem budou mít tenhle týden všichni obvyklou nedělní pečínku trochu dřív…“
Jim: „A cloud coming up. Looks like rain. We’ll be alright for water now for a while, my dear.“ Jim: „Vypadá to, že se zatahuje. Asi bude pršet. Fajn, alespoň budeme mít alespoň na chvíli postaráno o vodu, drahá.“
Hilda: „Do you think rainwater is alright to drink?“ Hilda: „Myslíš, že dešťová voda bude dobrá k pití?“
Jim: „Well, yes, of course it is. There’s nothing purer than rainwater, is there? Everybody knows that.“ Jim: „Ale jistě, jistě že ano. Není nic čistšího než dešťová voda, nebo snad ano? To ví přeci každý.“
Hilda: „Oh, look! My hair’s coming out.“ Hilda: „Ach podívej, vypadávají mi vlasy!“
Jim: „Your hair’s coming out?“ Jim: „Vypadávají ti vlasy?!“
Hilda: „My hair’s coming out!“ Hilda: „Vypadávají mi vlasy!“
Instrumental
Voices:
Jim: „Blimey! I suppose that was it.“
Hilda: „Wasn’t it light?“
Jim: „Yea, terrific. You … you get terrific light with those bombs. Listen! A dog!“
Jim: „What does the fallout look like, dear?“
Jim: Fallout? The government director neglected to mention what it would look like. I expect it would look a bit like snow does, only gray. Very quiet. I expect they’re all are having a good lie-in after the bombing.“
Hilda: „Terrible smell of burning.“
Jim: „Well, yes. Well there’s bound to be. That’s logical.“
Hilda: „It’s like roast meat.“
Jim: „Yes, it does. I expect everybody will be having their Sunday dinner a bit early this week, due to the unexpected circumstances.“
Jim: „A cloud coming up. Looks like rain. We’ll be alright for water now for a while, my dear.“
Hilda: „Do you think rainwater is alright to drink?“
Jim: „Well, yes, of course it is. There’s nothing purer than rainwater, is there? Everybody knows that.“
Hilda: „Oh, look! My hair’s coming out.“
Jim: „Your hair’s coming out?“
Hilda: „My hair’s coming out!“
Instrumentální
Hlasy:
Jim: „Sakra! Já myslím, že to bylo ono!“
Hilda: „Nebyl to záblesk světla?“
Jim: „Jo, hrozivý. Vždycky je při explozi těchhle bomb strašný světlo! Poslouchej! Pes!“
Hilda: „A jak vlastně ten spad vypadá, můj drahý?“
Jim: „Spad?. Vládní úředníci nám nějak zapomněli říct, jak to vypadá. Já si myslím, že by to mohlo vypadat jako sníh, jenom trochu do šeda. Velmi tiché. Vsadím se, že dneska ráno si všichni trochu pospí.“
Hilda: „Strašně tady smrdí spálenina.“
Jim: „Ano, tajk. Vlastně by to mělo tak být. To je logické.“
Hilda: „Smrdí to jako spálené maso.“
Jim: „Ano, přesně tak! Myslím, že díky nepředvídatelným okolnostem budou mít tenhle týden všichni obvyklou nedělní pečínku trochu dřív…“
Jim: „Vypadá to, že se zatahuje. Asi bude pršet. Fajn, alespoň budeme mít alespoň na chvíli postaráno o vodu, drahá.“
Hilda: „Myslíš, že dešťová voda bude dobrá k pití?“
Jim: „Ale jistě, jistě že ano. Není nic čistšího než dešťová voda, nebo snad ano? To ví přeci každý.“
Hilda: „Ach podívej, vypadávají mi vlasy!“
Jim: „Vypadávají ti vlasy?!“
Hilda: „Vypadávají mi vlasy!“

„Radioaktivní spad“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Instrumental Instrumentální
Voices: Hlasy:
Jim: „I shall hear no eviland thou shalt accompany me all the days… all the days of my life… uh… lay me down in–in–in green pastures. I… I don’t know anymore.“ Jim: „Nikdy se nebudu bát žádného zla a ty mne budeš doprovázet všemi mými dny … všemi dny mého života … ach … ulož mne na … na-na-na zelených pastvinách … Já … já už nebudu vědět vůbec nic…“
Hilda: „That was nice, really… Lay me down in green pastures.“ Hilda: „To bylo krásné, vážně! ‚Ulož mne na zelených pastvinách…‘ „
Jim: „Oooh yes, yes. Enter the valley of the shadow of death.“ Jim: „Oooh, ano, ano… vstoupím do stínů údolí smrti.“
Hilda: „no more, now… no more“ Hilda: „Víc už ne, teď ne … tam, víc už ne…“
Jim: „On a road six hundred.“ Jim: „Na dálnici … číslo šest set…“
Instrumental
Voices:
Jim: „I shall hear no eviland thou shalt accompany me all the days… all the days of my life… uh… lay me down in–in–in green pastures. I… I don’t know anymore.“
Hilda: „That was nice, really… Lay me down in green pastures.“
Jim: „Oooh yes, yes. Enter the valley of the shadow of death.“
Hilda: „no more, now… no more“
Jim: „On a road six hundred.“
Instrumentální
Hlasy:
Jim: „Nikdy se nebudu bát žádného zla a ty mne budeš doprovázet všemi mými dny … všemi dny mého života … ach … ulož mne na … na-na-na zelených pastvinách … Já … já už nebudu vědět vůbec nic…“
Hilda: „To bylo krásné, vážně! ‚Ulož mne na zelených pastvinách…‘ „
Jim: „Oooh, ano, ano… vstoupím do stínů údolí smrti.“
Hilda: „Víc už ne, teď ne … tam, víc už ne…“
Jim: „Na dálnici … číslo šest set…“

„Hildiny vlasy“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Rock a bye baby Pohoupej miláčka
On the tree top Na špičce stromu
When the wind blows Když vane vítr
The cradle will rock I kolébka se bude houpat
And babe, hate to see you fall that way Ach miláčku, nenávidím vidět tě takhle umírat
Better speak to the powers that be today Dnes je lepší se silami, které jsou, jenom si povídat
Hey Joe, where you goin‘ Hej, Joe, kam kráčíš
With that gun in your hand? S tou pistolí v ruce?
You can take your revenge Můžeš si vzít zpět, co je tvoje
But you’ll still feel bad Ale pořád se budeš cítit blbě
There must be more to live than lucky strikes Musí být víc, pro co žít, než jen šťastné náhody
And some unlucky ones A sem tam nějaká nešťastná
And folded flags and pipes A složené vlajky a dudy
And drums A bubny
I stood in the wings with you Stál jsem na těch křídlech s tebou
Our lives in the hands of a second-rate actor Naše životy měl druhořadý herec ve svých rukou
Holding the high ground Udržoval vysokou úroveň
On some old stage Na nějakém starém jevišti
And babe, how do these cheated stores get so far away Ach, miláčku, kam se jen poděly ty podvedené obchody?
Will they catch you at the bottom Dostanou tě nakonec?
Hey Joe, where you goin‘ Hej, Joe, kam jdeš
With that dogma in your head? S tím dogmatem ve své hlavě?
You can prove your point Můžeš dokázat svoji pravdu
But your kids will still be dead Ale tvé děti zůstanou mrtvé
Bring down the curtain Tak spusť tu oponu
The soap opera must surely close Tahle mýdlová opera musí určitě skončit
Before the cold wind blows Než studený vítr začne vát
Hey Joe, where you goin‘ Hej, Joe, kam jdeš
With that gun in your hand S tou pistolí v ruce
You can take your revenge Můžeš si vzít, co je tvoje
But you’ll still feel bad Ale pořád se budeš cítit blbě
Bring down the curtain Zatáhni oponu
The show must close Ta show musí skončit
Before the cold wind blows Než ledový vítr začne vát
So rock a bye baby Tak pohoupej svého miláčka
On the tree top Na špičce stromu
When the wind blows Když vane vítr
The cradle will rock Kolébka se houpá
There must be more to life than lucky strikes Musí být víc, pro co žít, než jen šťastné náhody
And some unlucky ones A sem tam nějaká nešťastná
And folded flags and pipes A složené vlajky a dudy
And drums A bubny
Rock a bye baby
On the tree top
When the wind blows
The cradle will rock
And babe, hate to see you fall that way
Better speak to the powers that be today
Hey Joe, where you goin‘
With that gun in your hand?
You can take your revenge
But you’ll still feel bad
There must be more to live than lucky strikes
And some unlucky ones
And folded flags and pipes
And drums
I stood in the wings with you
Our lives in the hands of a second-rate actor
Holding the high ground
On some old stage
And babe, how do these cheated stores get so far away
Will they catch you at the bottom
Hey Joe, where you goin‘
With that dogma in your head?
You can prove your point
But your kids will still be dead
Bring down the curtain
The soap opera must surely close
Before the cold wind blows
Hey Joe, where you goin‘
With that gun in your hand
You can take your revenge
But you’ll still feel bad
Bring down the curtain
The show must close
Before the cold wind blows
So rock a bye baby
On the tree top
When the wind blows
The cradle will rock
There must be more to life than lucky strikes
And some unlucky ones
And folded flags and pipes
And drums
Pohoupej miláčka
Na špičce stromu
Když vane vítr
I kolébka se bude houpat
Ach miláčku, nenávidím vidět tě takhle umírat
Dnes je lepší se silami, které jsou, jenom si povídat
Hej, Joe, kam kráčíš
S tou pistolí v ruce?
Můžeš si vzít zpět, co je tvoje
Ale pořád se budeš cítit blbě
Musí být víc, pro co žít, než jen šťastné náhody
A sem tam nějaká nešťastná
A složené vlajky a dudy
A bubny
Stál jsem na těch křídlech s tebou
Naše životy měl druhořadý herec ve svých rukou
Udržoval vysokou úroveň
Na nějakém starém jevišti
Ach, miláčku, kam se jen poděly ty podvedené obchody?
Dostanou tě nakonec?
Hej, Joe, kam jdeš
S tím dogmatem ve své hlavě?
Můžeš dokázat svoji pravdu
Ale tvé děti zůstanou mrtvé
Tak spusť tu oponu
Tahle mýdlová opera musí určitě skončit
Než studený vítr začne vát
Hej, Joe, kam jdeš
S tou pistolí v ruce
Můžeš si vzít, co je tvoje
Ale pořád se budeš cítit blbě
Zatáhni oponu
Ta show musí skončit
Než ledový vítr začne vát
Tak pohoupej svého miláčka
Na špičce stromu
Když vane vítr
Kolébka se houpá
Musí být víc, pro co žít, než jen šťastné náhody
A sem tam nějaká nešťastná
A složené vlajky a dudy
A bubny

„Složené vlajky“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.