(Barrett)
Arnold Layne had a strange hobby Arnold Layne měl zvláštní koníček
Collecting clothes Sběr oblečení
Moonshine, washing line Měsíční svít, šňůra na prádlo
They suit him fine Padne mu skvěle
On the wall hung a tall mirror Na zdi viselo vysoké zrcadlo
Distorted view Zkreslený pohled
See thru‘ baby blue Koukni skrz smutné dítě
He dug it oh Arnold Layne Vykopal ho, ach, Arnolde Layne
It’s not the same To není to samé
Takes two to know Bere dva, aby věděl
Two to know Dva aby věděl
Why can’t you see Proč jen to nevidíš?
Arnold Layne Arnolde Layne
Now he’s caught Teď je chycen
A nasty sort of person Odporný typ člověka
They gave him time Dali mu čas
Doors clang, chain gang Kalpnutí dveří, vězni v řetězech
He hates it Nenávidí to
Oh Arnold Layne Ach, Arnolde Layne
It’s not the same To není to samé
Takes two to know Bere dva, aby věděl
Two to know Dva aby věděl
Why can’t you see Proč jen to nevidíš
Arnold Layne Arnolde Layne
Don’t do it again Už to nedělej
Arnold Layne had a strange hobby
Collecting clothes
Moonshine, washing line
They suit him fine
On the wall hung a tall mirror
Distorted view
See thru‘ baby blue
He dug it oh Arnold Layne
It’s not the same
Takes two to know
Two to know
Why can’t you see
Arnold Layne
Now he’s caught
A nasty sort of person
They gave him time
Doors clang, chain gang
He hates it
Oh Arnold Layne
It’s not the same
Takes two to know
Two to know
Why can’t you see
Arnold Layne
Don’t do it again
Arnold Layne měl zvláštní koníček
Sběr oblečení
Měsíční svít, šňůra na prádlo
Padne mu skvěle
Na zdi viselo vysoké zrcadlo
Zkreslený pohled
Koukni skrz smutné dítě
Vykopal ho, ach, Arnolde Layne
To není to samé
Bere dva, aby věděl
Dva aby věděl
Proč jen to nevidíš?
Arnolde Layne
Teď je chycen
Odporný typ člověka
Dali mu čas
Kalpnutí dveří, vězni v řetězech
Nenávidí to
Ach, Arnolde Layne
To není to samé
Bere dva, aby věděl
Dva aby věděl
Proč jen to nevidíš
Arnolde Layne
Už to nedělej

„Arnold Layne“ První singl kapely vydaný 10. března 1967 (B stranu obsadila Candy And A Currant Bun). Text o „nebohém“ Arnoldovi, který krade dámské oblečení a převléká se do něj, je inspirován skutečnými událostmi – studentkám, kterým matka Rogera Waterse a matka Syda Barreta pronajímaly v Cambridge byt, se ztrácelo sušící se prádlo…

Přestože skladba zaznamenala celkem solidní úspěch v hitparádách (Top 20), kvůli kontroverznímu tématu ji stěžejní britská rádia odmítala uvádět. Píseň nakonec nevyšla na řadovém albu, ale zůstává velmi oblíbenou a byla součástí řady kompilací či jako bonus také výroční reedice prvního alba skupiny. Často byla uváděna v rámci živých vystoupení v raných dobách skupiny, do setlistu ji zařadil David Gilmour během turné k albu On An Island a je také nedílnou součástí vystoupení Nicka Masona a jeho Nick Mason’s Saucerful Of Secrets.

(Barrett)
Emily tries but misunderstands Emily to zkouší ale pořád nechápe
She’s only inclined to borrow somebodys dream Má sklony půjčovat si cizí sny
‚Till tomorrow Do zítřka
There is no other day Není žádný jiný den
Let’s try it another way Zkusme to jinak
You’ll loose your mind and play Ztratíš rozum a začneš hrát
Free games for may Květnové hry zdarma
See Emily play Podívej jak si Emily hraje
Soon after dark Emily cries Brzo po soumraku Emily pláče
She’s gazing at trees in sorrow Smutně hledí na stromy
Hardly a sound ‚till tomorrow Těžko ji kdo uslyší až do zítřka
There is no other day Není žádný jiný den
Let’s try it another way Zkusme to jinak
You’ll loose your mind and play Ztratíš rozum a začneš hrát
Free games for may Květnové hry zdarma
See Emily play Podívej jak si Emily hraje
Put on a gown that touches the ground Vzala si róbu která se dotýká země
Float on a river for ever and ever Pluje po řece pořád a pořád
Emily Emily
There is no other day Není žádný jiný den
Let’s try it another way Zkusme to jinak
You’ll loose your mind and play Ztratíš rozum a začneš hrát
Free games for may Květnové hry zdarma
See Emily play Podívej jak si Emily hraje
Emily tries but misunderstands
She’s only inclined to borrow somebodys dream
‚Till tomorrow
There is no other day
Let’s try it another way
You’ll loose your mind and play
Free games for may
See Emily play
Soon after dark Emily cries
She’s gazing at trees in sorrow
Hardly a sound ‚till tomorrow
There is no other day
Let’s try it another way
You’ll loose your mind and play
Free games for may
See Emily play
Put on a gown that touches the ground
Float on a river for ever and ever
Emily
There is no other day
Let’s try it another way
You’ll loose your mind and play
Free games for may
See Emily play
Emily to zkouší ale pořád nechápe
Má sklony půjčovat si cizí sny
Do zítřka
Není žádný jiný den
Zkusme to jinak
Ztratíš rozum a začneš hrát
Květnové hry zdarma
Podívej jak si Emily hraje
Brzo po soumraku Emily pláče
Smutně hledí na stromy
Těžko ji kdo uslyší až do zítřka
Není žádný jiný den
Zkusme to jinak
Ztratíš rozum a začneš hrát
Květnové hry zdarma
Podívej jak si Emily hraje
Vzala si róbu která se dotýká země
Pluje po řece pořád a pořád
Emily
Není žádný jiný den
Zkusme to jinak
Ztratíš rozum a začneš hrát
Květnové hry zdarma
Podívej jak si Emily hraje

„Podívej jak si Emily hraje“ Emily vyšla 16. června 1967 jako druhý singl Pink Floyd, dosáhla na 6. příčku britského singlového žebříčku. Původně byla nahrána jako mimoalbový singl, ovšem v americké edici The Piper At The Gates Of Dawn byla zařazena jako první skladba alba.

O inspiraci textu existuje víc teorií. Podle jedné prý jde o dívku, kterou Syd spatřil v lese, kde „spal“ pod vlivem drogy, některé prameny tvrdí, že inspirací byla dcera barona Younga, Emily Young, přezdívaná v klubu UFO „psychedelická školačka“. Stejně tak je trochou tajemství zahaleno samotné nahrávání skladby – původně měla vzniknout v mnohem delší verzi, byla zkracována a několikrát přemíchávána. A vzhledem k tomu, že se původní záznamy ztratily, nebylo možné v pozdějších letech vytvořit plnohodnotný stereo mix.

Skladba patří do rock`n`rollové Síně slávy jako jedna z 500 písní, které formovaly rockovou hudbu.

(Barrett)
Got a presstop can, cigarettes in my pocket Mám zmačkanou plechovku a krabičku cigaret v kapse
Going up to the shops Stoupám nahoru k obchodům
Shopping at shops she’s walking with a sunshine tan Nakupuji v obchodech, kde se ona prochází se svým opálením
Feeling very cool Cítí se velmi cool
At the butchers and the bakers and the supermarket stall U řezníků a pekařů a u stánků v supermarketu
Getting ev’rything she wants from the supermarket stall Dostane všechno, co chce, ze stánku v supermarketu
Apples and oranges Jablka a pomeranče
Cornering me as she trips up the street to meet the people Zahání mě do úzkých, když korzuje nahoru ulicí, aby potkala nový lidi
She’s on time again and I catch her by the eye Je zase přesná a já ji jen koutkem oka zachytím
Then I stop and have to think what a funny thing to do Pak se zastavím a musím přemýšlet, co za šílenosti zase udělám
‚Cos I’m feeling very faint Protože se cítím fakt pod psa
Apples and oranges Jablka a pomeranče
I love she Miluju ji
She loves me Ona miluje mě
See you Uvidíme se
See you Uvidíme se
Thought you might like to know Myslel jsem, že bys to ráda věděla
I’m the lorry driver man Jsem řidič náklaďáku
She’s on the run Ona je na útěku
Down by the river side Dole na břehu řeky
Feeding ducks by the afternoon tide Krmí kachny v odpoledním přílivu
Apples and oranges Jablka a pomeranče
Apples and oranges Jablka a pomeranče
Apples and oranges Jablka a pomeranče
Got a presstop can, cigarettes in my pocket
Going up to the shops
Shopping at shops she’s walking with a sunshine tan
Feeling very cool
At the butchers and the bakers and the supermarket stall
Getting ev’rything she wants from the supermarket stall
Apples and oranges
Cornering me as she trips up the street to meet the people
She’s on time again and I catch her by the eye
Then I stop and have to think what a funny thing to do
‚Cos I’m feeling very faint
Apples and oranges
I love she
She loves me
See you
See you
Thought you might like to know
I’m the lorry driver man
She’s on the run
Down by the river side
Feeding ducks by the afternoon tide
Apples and oranges
Apples and oranges
Apples and oranges
Mám zmačkanou plechovku a krabičku cigaret v kapse
Stoupám nahoru k obchodům
Nakupuji v obchodech, kde se ona prochází se svým opálením
Cítí se velmi cool
U řezníků a pekařů a u stánků v supermarketu
Dostane všechno, co chce, ze stánku v supermarketu
Jablka a pomeranče
Zahání mě do úzkých, když korzuje nahoru ulicí, aby potkala nový lidi
Je zase přesná a já ji jen koutkem oka zachytím
Pak se zastavím a musím přemýšlet, co za šílenosti zase udělám
Protože se cítím fakt pod psa
Jablka a pomeranče
Miluju ji
Ona miluje mě
Uvidíme se
Uvidíme se
Myslel jsem, že bys to ráda věděla
Jsem řidič náklaďáku
Ona je na útěku
Dole na břehu řeky
Krmí kachny v odpoledním přílivu
Jablka a pomeranče
Jablka a pomeranče
Jablka a pomeranče

„Jablka a pomeranče“ Skladba je třetím singlem skupiny a zároveň posledním, pod nímž je podepsán Syd Barrett. Vyšla v listopadu 1967 spolu s Paint Box na B straně. Přestože ji skupina považovala za zdařilou a vhodnou pro album, na řadové desce nikdy nevyšla a v hitparádách také nijak nebodovala.

Text je inspirován snad tehdejší Sydovou přítelkyní Lynsey, snad dívkou, již podle rozhovoru potkal v supermarketu. Každopádně jde o jednu z mála „zamilovaných“ skladeb Pink Floyd. Téma lásky mezi mužem a ženou nepatří v celé historii skupiny k příliš frekventovaným.

(Barrett)
THERE WAS A KING WHO RULED THE LAND BYL ZDE KRÁL JENŽ VLÁDL ZEMI
HIS MAJESTY WAS IN COMMAND JEHO MAJESTÁT PANOVAL
THE SILVER EYES THE SCARLET EAGLE STŘÍBRNÉ OČI ŠARLATOVÝ OREL
SHOWERED SILVER ON THE PEOPLE STŘÍBREM ZKRÁPĚL PODDANÉ
OH MOTHER TELL ME MORE ACH MATKO ŘEKNI MI VÍC
WHY’D’YOU HAVE TO LEAVE ME THERE PROČ MĚ TU MUSÍŠ NECHAT
HANGING IN MY INFANT AIR , WAITING SPOUTANÉHO V MÉM DĚTSKÉM STRACHU, ČEKAJÍCÍHO
YOU ONLY HAVE TO READ THE LINES OF MUSÍŠ JEN PŘEČÍST TY ŘÁDKY
SCRIBBLY BLACK AND EVERYTHING SHINES ČERNÍ NAČMÁRANÉ A VŠE SE ROZZÁŘÍ
ACROSS THE STREAM WITH WOODEN SHOES PŘES POTOK V DŘEVĚNÝCH BOTÁCH
BELLS TO TELL THE KING THE NEWS ZVONY CO KRÁLI NOVINKY ZVĚSTUJÍ
A THOUSANDS MISTY RIDERS TISÍCE MLHAVÝCH JEZDCŮ
CLIMB UP HIGHER AND ONCE UPON A TIME ŠPLHAJÍ STÁLE VÝŠ A BYLO NEBYLO
WONDERING AND DREAMING ŽASNU A SNÍM
THE WORDS HAVE DIFFERENT MEANINGS SLOVA MAJÍ RŮZNÉ VÝZNAMY
YES THEY DID… ANO UDĚLALI TO…
FOR ALL THAT TIME SPENT IN THE ROOM PO VŠECHEN TEN ČAS STRÁVENÝ V TOM POKOJI
THE DOLL’S HOUSE DARKNESS OLD PERFUME DOMEČEK PRO PANENKY TEMNĚ STAŘE VONÍCÍ
AND FAIRLY STORIES HELD ME HIGH A POHÁDKY MĚ DRŽELY VYSOKO
ON CLOUDS OF SUNLIGHT FLOATING BY V OBLACÍCH KOUPAJÍCÍCH SE VE SLUNEČNÍM SVITU
OH MOTHER TELL ME MORE ACH MATKO ŘEKNI MI VÍC
TELL ME MORE… ŘEKNI MI VÍC…
THERE WAS A KING WHO RULED THE LAND
HIS MAJESTY WAS IN COMMAND
THE SILVER EYES THE SCARLET EAGLE
SHOWERED SILVER ON THE PEOPLE
OH MOTHER TELL ME MORE
WHY’D’YOU HAVE TO LEAVE ME THERE
HANGING IN MY INFANT AIR , WAITING
YOU ONLY HAVE TO READ THE LINES OF
SCRIBBLY BLACK AND EVERYTHING SHINES
ACROSS THE STREAM WITH WOODEN SHOES
BELLS TO TELL THE KING THE NEWS
A THOUSANDS MISTY RIDERS
CLIMB UP HIGHER AND ONCE UPON A TIME
WONDERING AND DREAMING
THE WORDS HAVE DIFFERENT MEANINGS
YES THEY DID…
FOR ALL THAT TIME SPENT IN THE ROOM
THE DOLL’S HOUSE DARKNESS OLD PERFUME
AND FAIRLY STORIES HELD ME HIGH
ON CLOUDS OF SUNLIGHT FLOATING BY
OH MOTHER TELL ME MORE
TELL ME MORE…
BYL ZDE KRÁL JENŽ VLÁDL ZEMI
JEHO MAJESTÁT PANOVAL
STŘÍBRNÉ OČI ŠARLATOVÝ OREL
STŘÍBREM ZKRÁPĚL PODDANÉ
ACH MATKO ŘEKNI MI VÍC
PROČ MĚ TU MUSÍŠ NECHAT
SPOUTANÉHO V MÉM DĚTSKÉM STRACHU, ČEKAJÍCÍHO
MUSÍŠ JEN PŘEČÍST TY ŘÁDKY
ČERNÍ NAČMÁRANÉ A VŠE SE ROZZÁŘÍ
PŘES POTOK V DŘEVĚNÝCH BOTÁCH
ZVONY CO KRÁLI NOVINKY ZVĚSTUJÍ
TISÍCE MLHAVÝCH JEZDCŮ
ŠPLHAJÍ STÁLE VÝŠ A BYLO NEBYLO
ŽASNU A SNÍM
SLOVA MAJÍ RŮZNÉ VÝZNAMY
ANO UDĚLALI TO…
PO VŠECHEN TEN ČAS STRÁVENÝ V TOM POKOJI
DOMEČEK PRO PANENKY TEMNĚ STAŘE VONÍCÍ
A POHÁDKY MĚ DRŽELY VYSOKO
V OBLACÍCH KOUPAJÍCÍCH SE VE SLUNEČNÍM SVITU
ACH MATKO ŘEKNI MI VÍC
ŘEKNI MI VÍC…

„MATKA MATILDA“ Syd se zde představuje jako bojácné dítě, které nechce, aby jeho maminka zhasla světlo po pohádce na dobrou noc a používá k tomuto vyjádření jeden ze svých nejvýmluvnějších a zároveň nejpoetičtějších textů. Jen pro zajímavost: po odchodu od kapely se Syd vrátil ke své mamince a byl jí velmi nablízku (nebo ona jemu?) až do její smrti v roce 1991. V této písni se poprvé objevuje hra na varhany Ricka Wrighta, která se později dostala do podvědomí pod přezdívkou „Rick´s Turkish Delight – Rickovo turecké potěšení“ (narážka na podobnost s tehdejší rozhlasovou reklamou na vynikající bonboniéru).

(Barrett)
ALL MOVEMENT IS ACCOMPLISHED IN SIX STAGES CELÝ POHYB PROBÍHÁ V ŠESTI FÁZÍCH
AND THE SEVENTH BRINGS RETURN A SEDMÁ PŘINÁŠÍ NÁVRAT
THE SEVEN IS THE NUMBER OF THE YOUNG LIGHT SEDMIČKA JE ČÍSLEM MLADÉHO SVĚTLA
IT FORMS WHEN DARKNESS IS INCREASED BY ONE TVOŘÍ SE KDYŽ K TEMNOTĚ PŘIDÁ SE JEDNIČKA
CHANGE RETURNS SUCCESS ZMĚNA VRACÍ ÚSPĚCH
GOING AND COMING WITHOUT ERROR JDE A PŘICHÁZÍ BEZ CHYBY
ACTION BRINGS GOOD FORTUNE AKCE PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ
SUNSET ZÁPAD SLUNCE
THE TIME IS WITH THE MONTH OF WINTER SOLSTICE ČAS PLYNE S MĚSÍCEM ZIMNÍHO SLUNOVRATU
WHEN THE CHANGE IS DUE TO COME KDYŽ ZMĚNA MÁ PŘIJÍT
THUNDER IN THE EARTH, THE COURSE OF HEAVEN HROMY BUŠÍ DO ZEMĚ SMĚŘUJÍC Z NEBE
THINGS CANNOT BE DESTROYED ONCE AND FOR ALL VECI NELZE ZNIČIT JEDNOU PROVŽDY
CHANGE RETURNS SUCCESS ZMĚNA VRACÍ ÚSPĚCH
GOING AND COMING WITHOUT ERROR JDE A PŘICHÁZÍ BEZ CHYBY
ACTION BRINGS GOOD FORTUNE AKCE PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ
SUNSET ZÁPAD SLUNCE
SUNRISE VÝCHOD SLUNCE
A MOVEMENT IS ACCOMPLISHED IN SIX STAGES CELÝ POHYB PROBÍHÁ V ŠESTI FÁZÍCH
AND THE SEVENTH BRINGS RETURN A SEDMÁ PŘINÁŠÍ NÁVRAT
THE SEVEN IS THE NUMBER OF THE YOUNG LIGHT SEDMIČKA JE ČÍSLEM MLADÉHO SVĚTLA
IT FORMS WHEN DARKNESS IS INCREASED BY ONE TVOŘÍ SE KDYŽ K TEMNOTĚ PŘIDÁ SE JEDNIČKA
SUNSET ZÁPAD SLUNCE
SUNRISE VÝCHOD SLUNCE
ALL MOVEMENT IS ACCOMPLISHED IN SIX STAGES
AND THE SEVENTH BRINGS RETURN
THE SEVEN IS THE NUMBER OF THE YOUNG LIGHT
IT FORMS WHEN DARKNESS IS INCREASED BY ONE
CHANGE RETURNS SUCCESS
GOING AND COMING WITHOUT ERROR
ACTION BRINGS GOOD FORTUNE
SUNSET
THE TIME IS WITH THE MONTH OF WINTER SOLSTICE
WHEN THE CHANGE IS DUE TO COME
THUNDER IN THE EARTH, THE COURSE OF HEAVEN
THINGS CANNOT BE DESTROYED ONCE AND FOR ALL
CHANGE RETURNS SUCCESS
GOING AND COMING WITHOUT ERROR
ACTION BRINGS GOOD FORTUNE
SUNSET
SUNRISE
A MOVEMENT IS ACCOMPLISHED IN SIX STAGES
AND THE SEVENTH BRINGS RETURN
THE SEVEN IS THE NUMBER OF THE YOUNG LIGHT
IT FORMS WHEN DARKNESS IS INCREASED BY ONE
SUNSET
SUNRISE
CELÝ POHYB PROBÍHÁ V ŠESTI FÁZÍCH
A SEDMÁ PŘINÁŠÍ NÁVRAT
SEDMIČKA JE ČÍSLEM MLADÉHO SVĚTLA
TVOŘÍ SE KDYŽ K TEMNOTĚ PŘIDÁ SE JEDNIČKA
ZMĚNA VRACÍ ÚSPĚCH
JDE A PŘICHÁZÍ BEZ CHYBY
AKCE PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ
ZÁPAD SLUNCE
ČAS PLYNE S MĚSÍCEM ZIMNÍHO SLUNOVRATU
KDYŽ ZMĚNA MÁ PŘIJÍT
HROMY BUŠÍ DO ZEMĚ SMĚŘUJÍC Z NEBE
VECI NELZE ZNIČIT JEDNOU PROVŽDY
ZMĚNA VRACÍ ÚSPĚCH
JDE A PŘICHÁZÍ BEZ CHYBY
AKCE PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ
ZÁPAD SLUNCE
VÝCHOD SLUNCE
CELÝ POHYB PROBÍHÁ V ŠESTI FÁZÍCH
A SEDMÁ PŘINÁŠÍ NÁVRAT
SEDMIČKA JE ČÍSLEM MLADÉHO SVĚTLA
TVOŘÍ SE KDYŽ K TEMNOTĚ PŘIDÁ SE JEDNIČKA
ZÁPAD SLUNCE
VÝCHOD SLUNCE

„KAPITOLA 24“ Název i text této písně jsou převzaty z 5000 let staré čínské knihy proroctví a horoskopů zvané I Ching – jedná se o druh věšteb založený více na náhodě (konkrétně na postavení volně rozhozených mincí), než například na postavení astronomických těles.

Text, recitovaný přes poměrně jednoduchou hru na klávesy s lehkými náznaky cimbálových nástrojů, je přepis z oné knihy, konkrétně z kapitoly, která vypráví o novém začátku věcí.

(Barrett)
I’VE GOT A BIKE, YOU CAN RIDE IT IF YOU LIKE MÁM KOLO, MŮŽEŠ NA NĚM JEZDIT, JESTLI CHCEŠ
IT’S GOT A BASKET, A BELL THAT RINGS MÁ KOŠÍK, ZVONEK, CO ZVONÍ
AND THINGS TO MAKE IT LOOK GOOD A PÁR VĚCIČEK NA OZDOBU
I’D GIVE IT TO YOU IF I COULD, BUT I BORROWED IT RÁD BYCH TI HO DAL, ALE MÁM HO JENOM PŮJČENÉ
YOU’RE THE KIND OF GIRL THAT FITS IN WITH MY WORLD TY JSI PŘESNĚ TA HOLKA, CO PASUJE DO MÝHO SVĚTA
I’LL GIVE YOU ANYTHING, EVERYTHING IF YOU WANT THINGS DÁM TI COKOLI, VŠECHNO JESTLI NĚJAKÝ VĚCI CHCEŠ
I’VE GOT A CLOAK, IT’S A BIT OF A JOKE MÁM KABÁT, JE TO TAK TROCHU VTIP
THERE’S A TEAR UP THE FRONT IT’S RED AND BLACK MÁ VPŘEDU DÍRU, JE ČERVENO-ČERNEJ
I’VE HAD IT FOR MONTHS MÁM UŽ HO MĚSÍCE
IF YOU THINK IT COULD LOOK GOOD THEN I GUESS IT SHOULD JESTLI SI MYSLÍŠ, ŽE BY TO MOHLO VYPADAT DOBŘE, TAK HÁDÁM, ŽE BY MĚLO
I KNOW A MOUSE, AND HE HASN’T GOT A HOUSE ZNÁM MYŠÁKA, CO NEMÁ DŮM
I DON’T KNOW WHY I CALL HIM GERALD NEVÍM, PROČ MU ŘÍKÁM GERALD
HE’S GETTING RATHER OLD BUT HE’S A GOOD MOUSE STÁRNE, ALE JE TO DOBREJ MYŠÁK
YOU’RE THE KIND OF GIRL THAT FITS IN WITH MY WORLD TY JSI PŘESNĚ TA HOLKA, CO PASUJE DO MÝHO SVĚTA
I’LL GIVE YOU ANYTHING, EVERYTHING IF YOU WANT THINGS DÁM TI COKOLI, VŠECHNO JESTLI NĚJAKÝ VĚCI CHCEŠ
I’VE GOT A CLAN OF GINGERBREAD MEN ZNÁM PERNÍKOVEJCH CHLÁPKŮ PÁR
HERE A MAN, THERE A MAN, LOTS OF GINGERBREAD MEN TADY JEDEN, TÁMHLE DALŠÍ A TAK DÁL
TAKE A COUPLE IF YOU WISH, THEY’RE ON THE DISH VEZMI SI NĚJAKÝHO JESTLI CHCEŠ, JSOU NA TALÍŘI
YOU’RE THE KIND OF GIRL THAT FITS IN WITH MY WORLD TY JSI PŘESNĚ TA HOLKA, CO PASUJE DO MÝHO SVĚTA
I’LL GIVE YOU ANYTHING, EVERYTHING IF YOU WANT THINGS DÁM TI COKOLI, VŠECHNO JESTLI NĚJAKÝ VĚCI CHCEŠ
I KNOW A ROOM OF MUSICAL TUNES ZNÁM MÍSTNOST PLNOU MELODIÍ
SOME RHYME, SOME CHING, MOST OF THEM ARE CLOCKWORK NĚJAKÝ RÝMY, TROCHA CINKOTU, SPOUSTA JICH JE MACHANICKÝCH
LET’S GO INTO THE OTHER ROOM AND MAKE THEM WORK POJĎME RADĚJI JINAM A NECHME JE TVOŘIT
I’VE GOT A BIKE, YOU CAN RIDE IT IF YOU LIKE
IT’S GOT A BASKET, A BELL THAT RINGS
AND THINGS TO MAKE IT LOOK GOOD
I’D GIVE IT TO YOU IF I COULD, BUT I BORROWED IT
YOU’RE THE KIND OF GIRL THAT FITS IN WITH MY WORLD
I’LL GIVE YOU ANYTHING, EVERYTHING IF YOU WANT THINGS
I’VE GOT A CLOAK, IT’S A BIT OF A JOKE
THERE’S A TEAR UP THE FRONT IT’S RED AND BLACK
I’VE HAD IT FOR MONTHS
IF YOU THINK IT COULD LOOK GOOD THEN I GUESS IT SHOULD
I KNOW A MOUSE, AND HE HASN’T GOT A HOUSE
I DON’T KNOW WHY I CALL HIM GERALD
HE’S GETTING RATHER OLD BUT HE’S A GOOD MOUSE
YOU’RE THE KIND OF GIRL THAT FITS IN WITH MY WORLD
I’LL GIVE YOU ANYTHING, EVERYTHING IF YOU WANT THINGS
I’VE GOT A CLAN OF GINGERBREAD MEN
HERE A MAN, THERE A MAN, LOTS OF GINGERBREAD MEN
TAKE A COUPLE IF YOU WISH, THEY’RE ON THE DISH
YOU’RE THE KIND OF GIRL THAT FITS IN WITH MY WORLD
I’LL GIVE YOU ANYTHING, EVERYTHING IF YOU WANT THINGS
I KNOW A ROOM OF MUSICAL TUNES
SOME RHYME, SOME CHING, MOST OF THEM ARE CLOCKWORK
LET’S GO INTO THE OTHER ROOM AND MAKE THEM WORK
MÁM KOLO, MŮŽEŠ NA NĚM JEZDIT, JESTLI CHCEŠ
MÁ KOŠÍK, ZVONEK, CO ZVONÍ
A PÁR VĚCIČEK NA OZDOBU
RÁD BYCH TI HO DAL, ALE MÁM HO JENOM PŮJČENÉ
TY JSI PŘESNĚ TA HOLKA, CO PASUJE DO MÝHO SVĚTA
DÁM TI COKOLI, VŠECHNO JESTLI NĚJAKÝ VĚCI CHCEŠ
MÁM KABÁT, JE TO TAK TROCHU VTIP
MÁ VPŘEDU DÍRU, JE ČERVENO-ČERNEJ
MÁM UŽ HO MĚSÍCE
JESTLI SI MYSLÍŠ, ŽE BY TO MOHLO VYPADAT DOBŘE, TAK HÁDÁM, ŽE BY MĚLO
ZNÁM MYŠÁKA, CO NEMÁ DŮM
NEVÍM, PROČ MU ŘÍKÁM GERALD
STÁRNE, ALE JE TO DOBREJ MYŠÁK
TY JSI PŘESNĚ TA HOLKA, CO PASUJE DO MÝHO SVĚTA
DÁM TI COKOLI, VŠECHNO JESTLI NĚJAKÝ VĚCI CHCEŠ
ZNÁM PERNÍKOVEJCH CHLÁPKŮ PÁR
TADY JEDEN, TÁMHLE DALŠÍ A TAK DÁL
VEZMI SI NĚJAKÝHO JESTLI CHCEŠ, JSOU NA TALÍŘI
TY JSI PŘESNĚ TA HOLKA, CO PASUJE DO MÝHO SVĚTA
DÁM TI COKOLI, VŠECHNO JESTLI NĚJAKÝ VĚCI CHCEŠ
ZNÁM MÍSTNOST PLNOU MELODIÍ
NĚJAKÝ RÝMY, TROCHA CINKOTU, SPOUSTA JICH JE MACHANICKÝCH
POJĎME RADĚJI JINAM A NECHME JE TVOŘIT

„KOLO“ Ač se na první poslech tato skladba zdá jako jedna z dalších Barrettových hudebních pohádek, má mnohem hlubší (a závažnější) význam. Jednak je tu (na rozdíl od některých jiných skladeb, např. Lucifer Sam) poměrně kultivovaná námitka proti chování Barrettovy přítelkyně a dále díky mezihře, dosti šílené ukázce „místnosti plné melodií“. Dosažená je stejným způsobem, jako později používaný efekt kvadrofonního PA systému, a tvoří ji změť zvuků hodinových mechanismů a nakonec i dosti strašidelných švitořících hlasů.

(Barrett)
I really love you and I mean you Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
The star above you, crystal blue Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se bojím kvůli tobě
I wouldn’t see you and I love to Neviděl bych tě, přesto bych miloval
I fly above you, yes I do Létání kolem tebe, opravdu
Well, oh baby, my hairs on end about you Víš, miláčku, hrozně se o tebe bojím
Floating, bumping, noses dodge a tooth Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
The fins a luminous A mé ploutve ve tmě září
Fangs all ‚round the clown A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
Is dark below the boulders hiding all A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
The sunlight’s good for us Slunce je pro nás tak důležité
‚Cause we’re the fishes and all we do Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
The move about is all we do Je to, si tady plaveme
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
Floating, bumping, noses dodge a tooth Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
The fins a luminous A mé ploutve ve tmě září
Fangs all ‚round the clown A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
Is dark below the boulders hiding all A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
The sunlight’s good for us Sluneční světlo, bez kterého se neobejdeme
‚Cause we’re the fishes and all we do Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
The move about is all we do Je to, si tady plaveme
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
I really love you and I mean you Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
The star above you, crystal blue Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
I really love you and I mean you
The star above you, crystal blue
Well, oh baby, my hairs on end about you
I wouldn’t see you and I love to
I fly above you, yes I do
Well, oh baby, my hairs on end about you
Floating, bumping, noses dodge a tooth
The fins a luminous
Fangs all ‚round the clown
Is dark below the boulders hiding all
The sunlight’s good for us
‚Cause we’re the fishes and all we do
The move about is all we do
Well, oh baby, my hairs on end about you
Floating, bumping, noses dodge a tooth
The fins a luminous
Fangs all ‚round the clown
Is dark below the boulders hiding all
The sunlight’s good for us
‚Cause we’re the fishes and all we do
The move about is all we do
Well, oh baby, my hairs on end about you
I really love you and I mean you
The star above you, crystal blue
Well, oh baby, my hairs on end about you
Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Jasně, můj miláčku, strašně se bojím kvůli tobě
Neviděl bych tě, přesto bych miloval
Létání kolem tebe, opravdu
Víš, miláčku, hrozně se o tebe bojím
Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
A mé ploutve ve tmě září
A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
Slunce je pro nás tak důležité
Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
Je to, si tady plaveme
Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
A mé ploutve ve tmě září
A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
Sluneční světlo, bez kterého se neobejdeme
Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
Je to, si tady plaveme
Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím

„Želva“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Honey love you, honey little, Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
honey funny sunny morning Čumáčku veselej, ráno slunečný
Love you more funny love in the skyline baby Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Ice-cream ‚scuse me Zmrzlinko, promiň
I’ve seen you looking good the other evening Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Oh, you dig it, had to smile just an hour or so Teď jsi to trefila, musíš se vážně celý hodiny smát?
(are) we in love like I think we be? Je to láska, co si myslím, že to je?
It Ain’t a long rhyme To nebyl dlouhej rým
It took ages to think Ale trvalo věky ho vymyslet
I think I’ll hurl it in the water, baby Myslím, že se vrhnu do tý vody, miláčku
Honey love you, honey little Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
Honey funny sunny morning Čumáčku veselej, ráno slunečný
Love you more funny love in the skyline baby Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Ice-cream ‚scuse me, Zmrzlinko, promiň
I’ve seen you looking good the other evening Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Flaking you are an nice little one Pomalu se rozpadáš a jsi čím dál hezčí
To put it all around, its just good Rozhoď svoje kousky okolo, to je ono
I like it, hey hey hey To se mi líbí, hej, hej, hej
S’pose some time that day Možná zase někdy ve stejnou dobu…
Whoopee! swinging along over across to me Jupí! Tancuj sama až ke mně
Honey love you, honey little, Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
honey funny sunny morning Čumáčku veselej, ráno slunečný
Love you more funny love in the skyline baby Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Ice-cream ‚scuse me, Zmrzlinko, promiň
I’ve seen you looking good the other evening Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Goodtime rocker woman we’ll stray our pieces Tak fajn, ty rokerko, půjdem hledat ty tvoje kousky
Little creepy we shine so sleepy, Je to trochu děsivý, usínáme ospalí
So whoopee! No hurá!
That’s how you look Prostě takhle vypadáš
Honey love you, honey little, Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
Honey funny sunny morning Čumáčku veselej, ráno slunečný
Love you more funny love in the skyline baby Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Ice-cream ‚scuse me, Zmrzlinko, promiň
I’ve seen you looking good the other evening Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Honey love you, honey little,
honey funny sunny morning
Love you more funny love in the skyline baby
Ice-cream ‚scuse me
I’ve seen you looking good the other evening
Oh, you dig it, had to smile just an hour or so
(are) we in love like I think we be?
It Ain’t a long rhyme
It took ages to think
I think I’ll hurl it in the water, baby
Honey love you, honey little
Honey funny sunny morning
Love you more funny love in the skyline baby
Ice-cream ‚scuse me,
I’ve seen you looking good the other evening
Flaking you are an nice little one
To put it all around, its just good
I like it, hey hey hey
S’pose some time that day
Whoopee! swinging along over across to me
Honey love you, honey little,
honey funny sunny morning
Love you more funny love in the skyline baby
Ice-cream ‚scuse me,
I’ve seen you looking good the other evening
Goodtime rocker woman we’ll stray our pieces
Little creepy we shine so sleepy,
So whoopee!
That’s how you look
Honey love you, honey little,
Honey funny sunny morning
Love you more funny love in the skyline baby
Ice-cream ‚scuse me,
I’ve seen you looking good the other evening
Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
Čumáčku veselej, ráno slunečný
Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Zmrzlinko, promiň
Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Teď jsi to trefila, musíš se vážně celý hodiny smát?
Je to láska, co si myslím, že to je?
To nebyl dlouhej rým
Ale trvalo věky ho vymyslet
Myslím, že se vrhnu do tý vody, miláčku
Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
Čumáčku veselej, ráno slunečný
Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Zmrzlinko, promiň
Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Pomalu se rozpadáš a jsi čím dál hezčí
Rozhoď svoje kousky okolo, to je ono
To se mi líbí, hej, hej, hej
Možná zase někdy ve stejnou dobu…
Jupí! Tancuj sama až ke mně
Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
Čumáčku veselej, ráno slunečný
Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Zmrzlinko, promiň
Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Tak fajn, ty rokerko, půjdem hledat ty tvoje kousky
Je to trochu děsivý, usínáme ospalí
No hurá!
Prostě takhle vypadáš
Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
Čumáčku veselej, ráno slunečný
Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Zmrzlinko, promiň
Ale viděl jsem tě vypadat už i líp

„Miluju tě“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Oh where are you now Ach, kde jen jsi teď
Pussy willow that smiled on this leaf? Moje sladká vrbičko, co smála ses z tohoto lístečku?
When I was alone you promised the stone from your heart Když jsem byl sám, slíbila jsi mi kamínek ze svého srdce
My head kissed the ground Má hlava líbala prach
I was half the way down, treading the sand Byl jsem na půli cesty na dno, našlapoval jsem pískem
Please, please, lift a hand Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
I’m only a person whose armbands beat Jsem jen člověk, co bezmocně pažemi mává
On his hands, hang tall A pěstmi buší, vysoko
Won’t you miss me? Budu ti chybět?
Wouldn’t you miss me at all? Budu ti vůbec někdy chybět?
The poppy birds way Cesta plná ptáčků
Swing twigs coffee brands around Větve se třesou, všude okolo spousta kafe
Brandish her wand with a feathery tongue Hrozivě mává svou kouzelnou hůlkou a zaklíná
My head kissed the ground Má hlava líbala prach
I was half the way down, treading the sand Byl jsem skoro na dně a nechal jsem svou stopu v písku
please, please, please lift the hand Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
I’m only a person with Eskimo chain Jsem jen osoba s eskymáckým řetězem
I tattooed my brain all the way Natřásal jsem si mozek celou cestu sem
Won’t you miss me? Budu ti chybět?
Wouldn’t you miss me at all? Budu ti vůbec někdy chybět?
Oh where are you now
Pussy willow that smiled on this leaf?
When I was alone you promised the stone from your heart
My head kissed the ground
I was half the way down, treading the sand
Please, please, lift a hand
I’m only a person whose armbands beat
On his hands, hang tall
Won’t you miss me?
Wouldn’t you miss me at all?
The poppy birds way
Swing twigs coffee brands around
Brandish her wand with a feathery tongue
My head kissed the ground
I was half the way down, treading the sand
please, please, please lift the hand
I’m only a person with Eskimo chain
I tattooed my brain all the way
Won’t you miss me?
Wouldn’t you miss me at all?
Ach, kde jen jsi teď
Moje sladká vrbičko, co smála ses z tohoto lístečku?
Když jsem byl sám, slíbila jsi mi kamínek ze svého srdce
Má hlava líbala prach
Byl jsem na půli cesty na dno, našlapoval jsem pískem
Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
Jsem jen člověk, co bezmocně pažemi mává
A pěstmi buší, vysoko
Budu ti chybět?
Budu ti vůbec někdy chybět?
Cesta plná ptáčků
Větve se třesou, všude okolo spousta kafe
Hrozivě mává svou kouzelnou hůlkou a zaklíná
Má hlava líbala prach
Byl jsem skoro na dně a nechal jsem svou stopu v písku
Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
Jsem jen osoba s eskymáckým řetězem
Natřásal jsem si mozek celou cestu sem
Budu ti chybět?
Budu ti vůbec někdy chybět?

„Temný glóbus“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
This is a story ‚bout a girl that I knew Tohle je příběh o jedný holce, co jsem znal
She didn’t like my songs Neměla ráda moje písničky
And that made me feel blue A to jsem fakt těžce bral
She said: „A big band is far better than you“ Jednou řekla: „Orchestr je přece mnohem lepší než ty…“
She don’t rock’n’roll, she don’t like it Netancovala rock’n’roll, nikdy ho ráda neměla
She don’t do the stroll, well she don’t do it right Nikdy se netoulala, vlastně to ani neuměla
Well, ev’rything’s wrong and my patience was gone Takže vše je teď špatně, i můj klid je pryč
When I woke one morning Když jsem se jednou probudil
And remembered this song A vzpomněl si na tuhle píseň
O-oh-oh, kinda catchy, I hoped Ach,– ach, docela ušla, doufal jsem
That she would talk to me now Že teď by si chtěla se mnou povídat
And even allow me to hold her hand A možná mě nechat držet ji za ruku
And forget that old band A nechat mě zapomenout na tu starou kapelu
I strolled around to her pad Bloudil jsem kolem jejího domu v noci
Her light was off and that’s bad Měla zhasnuto a to bylo zlý
Her sister said that my girl was gone Její sestra řekla, že odjela
„But come inside, boy, and play, play, play me a song!“ „Ale pojď dál a hraj, hraj mi ty tvoje písničky.“
I said „Yeah! Here I go“ Řekl jsem: „Jo, tak teda jdu.“
She’s kinda cute; don’t you know, Víš, je docela hezká
That after a while of seeing her smile A jak jsem se na ni díval, jak se smála
I knew we could make it, make it in style!? Věděl jsem, že by to asi šlo, šlo by to se vší parádou
So now I’ve got all I need Takže teď mám vše, co potřebuju
She and I are in love, we’ve agreed Ona a já jsme milenci, šťastně přikyvuju
She likes this song and my others too Má ráda tuhle písničku a ty ostatní taky
So now you see my world is Takže teď vidíš, co je můj svět
Because of this tune! Díky téhle písničce
What a boon this tune! Jaká skvělá melodie!
I tell you soon To ti hned řeknu…
We’ll be lying in bed, happily wed Až budem ležet v posteli, šťastně oddáni
And I won’t think of that girl A nebudu myslet na tu první holku
Or what she said Nebo na to, co mi řekla
This is a story ‚bout a girl that I knew
She didn’t like my songs
And that made me feel blue
She said: „A big band is far better than you“
She don’t rock’n’roll, she don’t like it
She don’t do the stroll, well she don’t do it right
Well, ev’rything’s wrong and my patience was gone
When I woke one morning
And remembered this song
O-oh-oh, kinda catchy, I hoped
That she would talk to me now
And even allow me to hold her hand
And forget that old band
I strolled around to her pad
Her light was off and that’s bad
Her sister said that my girl was gone
„But come inside, boy, and play, play, play me a song!“
I said „Yeah! Here I go“
She’s kinda cute; don’t you know,
That after a while of seeing her smile
I knew we could make it, make it in style!?
So now I’ve got all I need
She and I are in love, we’ve agreed
She likes this song and my others too
So now you see my world is
Because of this tune!
What a boon this tune!
I tell you soon
We’ll be lying in bed, happily wed
And I won’t think of that girl
Or what she said
Tohle je příběh o jedný holce, co jsem znal
Neměla ráda moje písničky
A to jsem fakt těžce bral
Jednou řekla: „Orchestr je přece mnohem lepší než ty…“
Netancovala rock’n’roll, nikdy ho ráda neměla
Nikdy se netoulala, vlastně to ani neuměla
Takže vše je teď špatně, i můj klid je pryč
Když jsem se jednou probudil
A vzpomněl si na tuhle píseň
Ach,– ach, docela ušla, doufal jsem
Že teď by si chtěla se mnou povídat
A možná mě nechat držet ji za ruku
A nechat mě zapomenout na tu starou kapelu
Bloudil jsem kolem jejího domu v noci
Měla zhasnuto a to bylo zlý
Její sestra řekla, že odjela
„Ale pojď dál a hraj, hraj mi ty tvoje písničky.“
Řekl jsem: „Jo, tak teda jdu.“
Víš, je docela hezká
A jak jsem se na ni díval, jak se smála
Věděl jsem, že by to asi šlo, šlo by to se vší parádou
Takže teď mám vše, co potřebuju
Ona a já jsme milenci, šťastně přikyvuju
Má ráda tuhle písničku a ty ostatní taky
Takže teď vidíš, co je můj svět
Díky téhle písničce
Jaká skvělá melodie!
To ti hned řeknu…
Až budem ležet v posteli, šťastně oddáni
A nebudu myslet na tu první holku
Nebo na to, co mi řekla

„Tak teda jdu“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Trip to heave and ho, up down, to and fro‘ Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
You have no word Nedostává se ti slov
Trip, trip to a dream dragon Tripy, tripy ke snovým drakům
Hide your wings in a ghost tower Slož svá křídla do věže k duchům
Sails cackling at every plate we break Kolem létají, nad každým rozbitým talířem kdákají
Cracked by scattered needles Roztrháni rozhozenými jehlami
The little minute gong Gong minutky
Coughs and clears his throat Kašle a čistí si krk
Madam you see before you stand Vidíš nějakou dámu před sebou
Hey ho, never be still Hej, hou, nikdy nepostojí
The old original favorite grand Starý dobrý velký švihák
Grasshoppers green Jasně zelená
Herbarian band Květinová kapela
And the tune they play is ‚In Us Confide‘ A ten kus, co hrajou se jmenuje „“Věřit sám v sebe““
So trip to heave and ho, up down, to and fro‘ Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
You have no word Nedostává se ti slov
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Isn’t it good to be lost in the wood Není skvělý ztratit se v lese?
Isn’t it bad so quiet there, in the wood Není špatný vychutnávat to ticho v lese?
Meant even less to me than I thought Ale pro mě to znamená daleko míň, než jsem si myslel
With a honey plough of yellow prickly seeds Medovým pluhem zaoráváš trnitá semínka
Clover honey pots and mystic shining feed Skvělej medovej hrnek a tajemně zářící chodidla
Well, the madcap laughed at the man on the border Fajn a blázen se pořád směje na chlápka na břehu
Hey ho, huff the Talbot Hej hou, čert vem Talbot
„“Cheat““ he cried shouting kangaroo „“Podvádíš!““, křičel a střílel po klokanovi
It’s true in their tree they cried Je pravda, že ve svém hnízdě se už tak nesmáli
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
The madcap laughed at the man on the border Blázen se smál chlápkovi na břehu
Hey ho, huff the Talbot Hej hou, čert vem Talbot
The winds they blew and the leaves did wag Větry vanuly a lístky se třepetaly
They’ll never put me in their bag Nikdy mě nezabalí do těch svých kufrů
The seas will reach and always seep Moře, co se dmou, zase se vsáknou
So high you go, so low you creep Tak vysoko míříš a tak dole se plazíš
The wind it blows in tropical heat A vítr vše unáší do teplých krajin
The drones they throng on mossy seats Lenoši se cpou na místa mechem obrostlá
The squeaking door will always squeak A skřípající dveře nepřestanou skřípat
Two up, two down we’ll never meet Dva nahoru a dva zase dolů, nikdy se nepotkáme
So merrily trip forgo my side Tak hezkej trip a na mě zapomeň
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici!
Trip to heave and ho, up down, to and fro‘
You have no word
Trip, trip to a dream dragon
Hide your wings in a ghost tower
Sails cackling at every plate we break
Cracked by scattered needles
The little minute gong
Coughs and clears his throat
Madam you see before you stand
Hey ho, never be still
The old original favorite grand
Grasshoppers green
Herbarian band
And the tune they play is ‚In Us Confide‘
So trip to heave and ho, up down, to and fro‘
You have no word
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
Isn’t it good to be lost in the wood
Isn’t it bad so quiet there, in the wood
Meant even less to me than I thought
With a honey plough of yellow prickly seeds
Clover honey pots and mystic shining feed
Well, the madcap laughed at the man on the border
Hey ho, huff the Talbot
„“Cheat““ he cried shouting kangaroo
It’s true in their tree they cried
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
The madcap laughed at the man on the border
Hey ho, huff the Talbot
The winds they blew and the leaves did wag
They’ll never put me in their bag
The seas will reach and always seep
So high you go, so low you creep
The wind it blows in tropical heat
The drones they throng on mossy seats
The squeaking door will always squeak
Two up, two down we’ll never meet
So merrily trip forgo my side
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
Nedostává se ti slov
Tripy, tripy ke snovým drakům
Slož svá křídla do věže k duchům
Kolem létají, nad každým rozbitým talířem kdákají
Roztrháni rozhozenými jehlami
Gong minutky
Kašle a čistí si krk
Vidíš nějakou dámu před sebou
Hej, hou, nikdy nepostojí
Starý dobrý velký švihák
Jasně zelená
Květinová kapela
A ten kus, co hrajou se jmenuje „“Věřit sám v sebe““
Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
Nedostává se ti slov
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Není skvělý ztratit se v lese?
Není špatný vychutnávat to ticho v lese?
Ale pro mě to znamená daleko míň, než jsem si myslel
Medovým pluhem zaoráváš trnitá semínka
Skvělej medovej hrnek a tajemně zářící chodidla
Fajn a blázen se pořád směje na chlápka na břehu
Hej hou, čert vem Talbot
„“Podvádíš!““, křičel a střílel po klokanovi
Je pravda, že ve svém hnízdě se už tak nesmáli
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Blázen se smál chlápkovi na břehu
Hej hou, čert vem Talbot
Větry vanuly a lístky se třepetaly
Nikdy mě nezabalí do těch svých kufrů
Moře, co se dmou, zase se vsáknou
Tak vysoko míříš a tak dole se plazíš
A vítr vše unáší do teplých krajin
Lenoši se cpou na místa mechem obrostlá
A skřípající dveře nepřestanou skřípat
Dva nahoru a dva zase dolů, nikdy se nepotkáme
Tak hezkej trip a na mě zapomeň
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici!

„Chobotnice (klauni a žongléři)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
She took a long cold look at me Vrhla na mě dlouhý chladný pohled
And smiled and gazed all over my arm A usmála se a dál mi zírala přes rameno
She loves to see me get down to ground Miluje, když vidí, že jsem úplně na dně
She hasn’t time just to be with me Nemá ani čas být se mnou
Her face between all she means to be Jedná tvář z mnoha a přesto si myslí, myslí si…
To be extreme, just to be extreme Že je výjimečná, prostě že je výjimečná
A broken pier on the wavy sea Staré rozbité molo uprostřed rozbouřených vod
She wonders why for all she wants to see A jen se diví, proč, proboha… co tam chce vidět
But I got up and I stomped around A tak jsem vstal a jen se poflakoval kolem
And hid the piece where the trees touch the ground A schovával se v tom koutku, kde se větve dotýkají země
The end of truth that lay out the time A celá pravda, která leží mimo čas, je ta
Spent lazing here on a painting dream Že se jen flákám a kreslím si svý sny
A mile or more in a foreign clime Míle a míle hluboko v cizím klimatu
To see farther inside of me Abych sám sobě lépe rozuměl
And looking high up into the sky A nahoru na nebe se dívám
I breathe as the water streams over me A zatímco voda kolem mé hlavy proudí, zhluboka dýchám
She took a long cold look at me
And smiled and gazed all over my arm
She loves to see me get down to ground
She hasn’t time just to be with me
Her face between all she means to be
To be extreme, just to be extreme
A broken pier on the wavy sea
She wonders why for all she wants to see
But I got up and I stomped around
And hid the piece where the trees touch the ground
The end of truth that lay out the time
Spent lazing here on a painting dream
A mile or more in a foreign clime
To see farther inside of me
And looking high up into the sky
I breathe as the water streams over me
Vrhla na mě dlouhý chladný pohled
A usmála se a dál mi zírala přes rameno
Miluje, když vidí, že jsem úplně na dně
Nemá ani čas být se mnou
Jedná tvář z mnoha a přesto si myslí, myslí si…
Že je výjimečná, prostě že je výjimečná
Staré rozbité molo uprostřed rozbouřených vod
A jen se diví, proč, proboha… co tam chce vidět
A tak jsem vstal a jen se poflakoval kolem
A schovával se v tom koutku, kde se větve dotýkají země
A celá pravda, která leží mimo čas, je ta
Že se jen flákám a kreslím si svý sny
Míle a míle hluboko v cizím klimatu
Abych sám sobě lépe rozuměl
A nahoru na nebe se dívám
A zatímco voda kolem mé hlavy proudí, zhluboka dýchám

„Vrhla dlouhý chladný pohled“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Yes I’m thinking of this, yes I am Jo myslím na to, opravdu
Puddle town, Tom was the underground Pudlí město, Tom byl jeden z nás
Hold you tighter so close, yes you are Máš svoji smyčku tak utaženou, jo opravdu
Please hold on to the steel rail Prosím, vydrž to až k té ocelové kolejnici
Colonel with gloves Plukovník v rukavicích
He isn’t loved on ‚Sundays Mail‘ V Sunday Mail ho zrovna moc nemilují
All the fives crock Henrietta Ani všechny ty jeho hliněné Henrietty
She’s mean go-getter Je to hnusná kariéristka
Gotta write her a letter Chystám se jí napsat dopis
Did I wink of this, I am Měl bych na to mrknout, jo to měl
Yum, yummy, yum, don’t, yummy, yum, yom, yom Yum, yummy, yum, … , yummy, yum, yom, yom
Yes, I’m thinking of this, in steam Jo myslím na to, v páře
Skeleton kissed to the steel rail Kostlivec konečně políbil ocelovou kolejnici
Fleas in Pamela Blechy v Pamele
Chugging along with a funnel of steam Skáčou si klidně přes dýmající lodní komín
All the fives crock Henrietta Všechny ty jeho hliněné Henrietty
She’s mean go-getter Je to hnusná kariéristka
Gotta write her a letter Chystám se jí napsat dopis
Yes I’m thinking of this, yes I am
Puddle town, Tom was the underground
Hold you tighter so close, yes you are
Please hold on to the steel rail
Colonel with gloves
He isn’t loved on ‚Sundays Mail‘
All the fives crock Henrietta
She’s mean go-getter
Gotta write her a letter
Did I wink of this, I am
Yum, yummy, yum, don’t, yummy, yum, yom, yom
Yes, I’m thinking of this, in steam
Skeleton kissed to the steel rail
Fleas in Pamela
Chugging along with a funnel of steam
All the fives crock Henrietta
She’s mean go-getter
Gotta write her a letter
Jo myslím na to, opravdu
Pudlí město, Tom byl jeden z nás
Máš svoji smyčku tak utaženou, jo opravdu
Prosím, vydrž to až k té ocelové kolejnici
Plukovník v rukavicích
V Sunday Mail ho zrovna moc nemilují
Ani všechny ty jeho hliněné Henrietty
Je to hnusná kariéristka
Chystám se jí napsat dopis
Měl bych na to mrknout, jo to měl
Yum, yummy, yum, … , yummy, yum, yom, yom
Jo myslím na to, v páře
Kostlivec konečně políbil ocelovou kolejnici
Blechy v Pamele
Skáčou si klidně přes dýmající lodní komín
Všechny ty jeho hliněné Henrietty
Je to hnusná kariéristka
Chystám se jí napsat dopis

„Když to v sobě máš“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
In the sad town Ve smutném městě
Cold iron hands clap Studené železné ruce tleskají
The party of clowns outside Večírku klaunů
Rain falls in gray far away Šedý déšť se snáší daleko odsud
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the evening sun going down Večer slunce zapadá
When the earth streams in, in the morning A Země míří, míří k ránu
Send a cage through the post Pošli klec poštou
Make your name like a ghost Dej si jméno jako duch
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limádu
I’m screaming, I met you this way Křičím, potkal jsem tě tady
You’re nice to me like ice Jsi na mě hodná jako kus ledu
In the clock they sent through a washing machine V hodinách, které prohnali pračkou
Come around, make it soon, so alone Oběhni to, dělej, úplně sama
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the sad town Ve smutném městě
Cold iron hands clap Studené železné ruce tleksají
The party of clowns outside Večírku klaunů
Rain falls in gray far away Šedý déšť se snáší daleko odsud
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the evening sun going down Večer slunce zapadá
When the earth streams in, in the morning A Země míří, míří k ránu
Send a cage through the post Pošli klec poštou
Make your name like a ghost Dej si jméno jako duch
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limádu
In the sad town
Cold iron hands clap
The party of clowns outside
Rain falls in gray far away
Please, please, Baby Lemonade
In the evening sun going down
When the earth streams in, in the morning
Send a cage through the post
Make your name like a ghost
Please, please, Baby Lemonade
I’m screaming, I met you this way
You’re nice to me like ice
In the clock they sent through a washing machine
Come around, make it soon, so alone
Please, please, Baby Lemonade
In the sad town
Cold iron hands clap
The party of clowns outside
Rain falls in gray far away
Please, please, Baby Lemonade
In the evening sun going down
When the earth streams in, in the morning
Send a cage through the post
Make your name like a ghost
Please, please, Baby Lemonade
Ve smutném městě
Studené železné ruce tleskají
Večírku klaunů
Šedý déšť se snáší daleko odsud
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Večer slunce zapadá
A Země míří, míří k ránu
Pošli klec poštou
Dej si jméno jako duch
Prosím, prosím, dětskou limádu
Křičím, potkal jsem tě tady
Jsi na mě hodná jako kus ledu
V hodinách, které prohnali pračkou
Oběhni to, dělej, úplně sama
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Ve smutném městě
Studené železné ruce tleksají
Večírku klaunů
Šedý déšť se snáší daleko odsud
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Večer slunce zapadá
A Země míří, míří k ránu
Pošli klec poštou
Dej si jméno jako duch
Prosím, prosím, dětskou limádu

„Dětská limonáda“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
It’s an idea, someday Byl to jen nápad, jednou
In my tears, my dreams V mých slzách, v mých snech
Don’t you want to see her proof? Nechceš vidět její důkaz
Life that comes of no harm Život, který přichází a nic nestojí
You and I, you and I and dominoes, the day goes by Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá
You and I in place Ty a já tady
Wasting time on dominoes Mrháme časem dominem
A day so dark, so warm Den je tak temný, tak teplý
Life that comes of no harm Život, který přichází a nic nestojí
You and I and dominoes, time goes by Ty a já a domino, čas se rozplývá
Fireworks and heat, someday Ohnostroj a teplo, jednou
Hold a shell, a stick or play Držíš skořápku, klacek nebo hraješ
Overheard a lark today Zaslech jsem dnes skřivana
Losing when my mind’s astray Prohrávám, když má mysl se toulá
Don’t you want to know with your pretty hair Tebe to ale nezajímá, máš hezké vlasy
Stretch your hand, glad feel, Jen natáhneš svoji ruku, uspokojená
In an echo for your way Jen v ozvěnách toho, jak to máš ráda
It’s an idea, someday Je to je nápad, jednou
It’s an idea, someday Je to je nápad, jednou
In my tears, my dreams V mých slzách, mých snech
Don’t you want to see her proof? Nechceš vidět její důkaz
Life that comes of no harm Život, který přichází a nic nestojí
You and I, you and I and dominoes, the day goes by Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá
It’s an idea, someday
In my tears, my dreams
Don’t you want to see her proof?
Life that comes of no harm
You and I, you and I and dominoes, the day goes by
You and I in place
Wasting time on dominoes
A day so dark, so warm
Life that comes of no harm
You and I and dominoes, time goes by
Fireworks and heat, someday
Hold a shell, a stick or play
Overheard a lark today
Losing when my mind’s astray
Don’t you want to know with your pretty hair
Stretch your hand, glad feel,
In an echo for your way
It’s an idea, someday
It’s an idea, someday
In my tears, my dreams
Don’t you want to see her proof?
Life that comes of no harm
You and I, you and I and dominoes, the day goes by
Byl to jen nápad, jednou
V mých slzách, v mých snech
Nechceš vidět její důkaz
Život, který přichází a nic nestojí
Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá
Ty a já tady
Mrháme časem dominem
Den je tak temný, tak teplý
Život, který přichází a nic nestojí
Ty a já a domino, čas se rozplývá
Ohnostroj a teplo, jednou
Držíš skořápku, klacek nebo hraješ
Zaslech jsem dnes skřivana
Prohrávám, když má mysl se toulá
Tebe to ale nezajímá, máš hezké vlasy
Jen natáhneš svoji ruku, uspokojená
Jen v ozvěnách toho, jak to máš ráda
Je to je nápad, jednou
Je to je nápad, jednou
V mých slzách, mých snech
Nechceš vidět její důkaz
Život, který přichází a nic nestojí
Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá

„Domino“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Grooving around in a trench coat Pobíhá okolo s kabátem ze zákopu
With the satin on trail Se saténem ve svých stopách
Seems to be all around in tin and lead pail, we pale Vypadá, že je ve všech plechovkách i sudech, bledneme
Jiving on down to the beach Tantujeme dolů na pláž
To see the blue and the gray Abychom viděli modrou a šedou
Seems to be all and it’s rosy-it’s a beautiful day! Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt! Jsi teta gigolo, teta gigolo
Yes I know what you are Ano, vím, co jsi
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt! Jsi teta gigolo, jsi teta gigolo
Heading down with the light, the dust in your way Míříš dolů se světlem, prach máš na cestě
She was angrier than, than her watershell male Byla ještě naštvanější, ještě naštvanější než vodní muž
Life to this love to me – heading me down to me Život k téhle lásce ke mě – míří se mnou dolů na mě
Thunderbird shale Jíl z hromového ptáka
Seems to be all and it’s rosy – it’s a beautiful day! Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt Jsi teta gigolo
Grooving on down in a knapsack superlative day Uháníš dolů v batohu – skvělý den
Some wish she move and just as she can move jiving away Některými přáními pohne a hned jak se pohne, odtacuje pryč
She made the scene should have been-superlative day Udělala scénu měl by to být skvělý den
Everything’s all and it’s rosy, it’s a beautiful day Je to všechno a je to růžové, je to nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt Jsi teta gigolo
Grooving around in a trench coat
With the satin on trail
Seems to be all around in tin and lead pail, we pale
Jiving on down to the beach
To see the blue and the gray
Seems to be all and it’s rosy-it’s a beautiful day!
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt!
Yes I know what you are
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt!
Heading down with the light, the dust in your way
She was angrier than, than her watershell male
Life to this love to me – heading me down to me
Thunderbird shale
Seems to be all and it’s rosy – it’s a beautiful day!
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt
Grooving on down in a knapsack superlative day
Some wish she move and just as she can move jiving away
She made the scene should have been-superlative day
Everything’s all and it’s rosy, it’s a beautiful day
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt
Pobíhá okolo s kabátem ze zákopu
Se saténem ve svých stopách
Vypadá, že je ve všech plechovkách i sudech, bledneme
Tantujeme dolů na pláž
Abychom viděli modrou a šedou
Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo, teta gigolo
Ano, vím, co jsi
Jsi teta gigolo, jsi teta gigolo
Míříš dolů se světlem, prach máš na cestě
Byla ještě naštvanější, ještě naštvanější než vodní muž
Život k téhle lásce ke mě – míří se mnou dolů na mě
Jíl z hromového ptáka
Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo
Uháníš dolů v batohu – skvělý den
Některými přáními pohne a hned jak se pohne, odtacuje pryč
Udělala scénu měl by to být skvělý den
Je to všechno a je to růžové, je to nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo

„Teta gigolo“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
An Effervescing Elephant Bublající slon
With tiny eyes and great big trunk S malinkýma očkama a obrovským chobotem
Once whispered to the tiny ear Zašeptal malému oušku
The ear of one inferior Malému ošku malého zvířátka
That by next June he’d die, oh yeah! Že do příštího června zemře, ach jo
Because the tiger would roam Protože tygr už řve
The little one said: ‚Oh my goodness I must stay at home! A tak malý řekl: „Ach můj bože, musím zůstat doma!“
And every time I hear a growl A pokaždé, když slyším vrčení
I’ll know the tiger’s on the prowl Vím, že tygr je na lovu
And I’ll be really safe, you know Ale já budu v bezpečí, víš
The elephant he told me so‘ Řekl mi to slon
Everyone was nervy, oh yeah! Každý z toho byl na narvy, ach jo
And the message was spread A ta zpráva se šířila
To zebra, mongoose, and the dirty hippopotamus K zebře, antilopám i špinavým hrochům
Who wallowed in the mud and chewed Kteří se jen válí v bahně a přežvykují
His spicy hippo-plankton food Své hroší planktonové jídlo
And tended to ignore the word A s tendencemi ignorovat svět
Preferring to survey a herd Co se raději drží stáda
Of stupid water bison, oh yeah! Hloupých vodních buvolů, ach jo
And all the jungle took fright, A celá džungle se bojí
And ran around for all the day and the night A pobíhá okolo celý den a celou noc
But all in vain, because, you see, A to celé úplně zbytečně, protože
The tiger came and said: ‚Who me?! Víš, tygr přišel a řekl: „Cože, já?
You know, I wouldn’t hurt not one of you Ale no tak, přece víte, že bych nikomu z vás neublížil
I’d much prefer something to chew Radši něco opravdu koušu
And you’re all to scant‘ oh yeah! A vy všichni jste k ničemu, ach jo“
He ate the Elephant Snědl slona
An Effervescing Elephant
With tiny eyes and great big trunk
Once whispered to the tiny ear
The ear of one inferior
That by next June he’d die, oh yeah!
Because the tiger would roam
The little one said: ‚Oh my goodness I must stay at home!
And every time I hear a growl
I’ll know the tiger’s on the prowl
And I’ll be really safe, you know
The elephant he told me so‘
Everyone was nervy, oh yeah!
And the message was spread
To zebra, mongoose, and the dirty hippopotamus
Who wallowed in the mud and chewed
His spicy hippo-plankton food
And tended to ignore the word
Preferring to survey a herd
Of stupid water bison, oh yeah!
And all the jungle took fright,
And ran around for all the day and the night
But all in vain, because, you see,
The tiger came and said: ‚Who me?!
You know, I wouldn’t hurt not one of you
I’d much prefer something to chew
And you’re all to scant‘ oh yeah!
He ate the Elephant
Bublající slon
S malinkýma očkama a obrovským chobotem
Zašeptal malému oušku
Malému ošku malého zvířátka
Že do příštího června zemře, ach jo
Protože tygr už řve
A tak malý řekl: „Ach můj bože, musím zůstat doma!“
A pokaždé, když slyším vrčení
Vím, že tygr je na lovu
Ale já budu v bezpečí, víš
Řekl mi to slon
Každý z toho byl na narvy, ach jo
A ta zpráva se šířila
K zebře, antilopám i špinavým hrochům
Kteří se jen válí v bahně a přežvykují
Své hroší planktonové jídlo
A s tendencemi ignorovat svět
Co se raději drží stáda
Hloupých vodních buvolů, ach jo
A celá džungle se bojí
A pobíhá okolo celý den a celou noc
A to celé úplně zbytečně, protože
Víš, tygr přišel a řekl: „Cože, já?
Ale no tak, přece víte, že bych nikomu z vás neublížil
Radši něco opravdu koušu
A vy všichni jste k ničemu, ach jo“
Snědl slona

„Bublající slon“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Got the Bob Dylan blues Mám blues Boba Dylana
And the Bob Dylan Shoes A mám boty Boba Dylana
And my clothes and my hair’s in a mess A moje hadry a moje vlasy jsou jeden velkej binec
But you know I just couldn’t care less Ale víš, už mi to nemůže být víc jedno
Goin‘ to write me a song Napíšu si písničku
Bout‘ what’s right and what’s wrong O tom, co je správný a co ne
Bout‘ god and my god and all that O bohu, o tom mým bohu a tom všem okolo
Quiet while I make like a cat Ticho, makám jako kočka
Cause I’m a poet Protože jsem básník
Don’t ya know it To nevíš?
And the wind, you can blow it A vítr, můžeš jím vát
Cause I’m Mr. Dylan, the king Protože já jsem pan Dylan, král
And I’m free as a bird on the wing A jsem volný jako na křídlech pták
Roam from town to town Bloudím od města k městu
Guess I get people down Myslím, že jsou ze mě lidi úplně hotový
But I don’t care too much about that Ale to je mi vlastně jedno
Cause my gut and my wallet are fat Protože můj žaludek a moje peněženka jsou pěkně naditý
Make a whole lotta dough Vydělal jsem pěkný prachy
But I deserve it though Ale já si je zasloužím
I’ve got soul and a good heart of gold Mám úžasnou duši a srdce ze zlata
So I’ll sing about war in the cold A budu zpívat o válčení v mrazu
Well I sings about dreams A taky zpívám o snech
And I rhymes it with seems A moje verše mají smysl
Cause it seems that my dream always means Protože se zdá, že mé sny znamenají
That I can prophesy all kinds of things Že mohu cokoliv předpovědět
Well the guy that digs me No, ten chlápek co mě praštil
Should try hard to see Se měl radši líp podívat
That he buys all my discs and a hat Protože si kupuje všechny moje desky a čepice
And when I’m in town go see that A když jsem v jeho městě, přijde se na mě podívat
Got the Bob Dylan blues
And the Bob Dylan Shoes
And my clothes and my hair’s in a mess
But you know I just couldn’t care less
Goin‘ to write me a song
Bout‘ what’s right and what’s wrong
Bout‘ god and my god and all that
Quiet while I make like a cat
Cause I’m a poet
Don’t ya know it
And the wind, you can blow it
Cause I’m Mr. Dylan, the king
And I’m free as a bird on the wing
Roam from town to town
Guess I get people down
But I don’t care too much about that
Cause my gut and my wallet are fat
Make a whole lotta dough
But I deserve it though
I’ve got soul and a good heart of gold
So I’ll sing about war in the cold
Well I sings about dreams
And I rhymes it with seems
Cause it seems that my dream always means
That I can prophesy all kinds of things
Well the guy that digs me
Should try hard to see
That he buys all my discs and a hat
And when I’m in town go see that
Mám blues Boba Dylana
A mám boty Boba Dylana
A moje hadry a moje vlasy jsou jeden velkej binec
Ale víš, už mi to nemůže být víc jedno
Napíšu si písničku
O tom, co je správný a co ne
O bohu, o tom mým bohu a tom všem okolo
Ticho, makám jako kočka
Protože jsem básník
To nevíš?
A vítr, můžeš jím vát
Protože já jsem pan Dylan, král
A jsem volný jako na křídlech pták
Bloudím od města k městu
Myslím, že jsou ze mě lidi úplně hotový
Ale to je mi vlastně jedno
Protože můj žaludek a moje peněženka jsou pěkně naditý
Vydělal jsem pěkný prachy
Ale já si je zasloužím
Mám úžasnou duši a srdce ze zlata
A budu zpívat o válčení v mrazu
A taky zpívám o snech
A moje verše mají smysl
Protože se zdá, že mé sny znamenají
Že mohu cokoliv předpovědět
No, ten chlápek co mě praštil
Se měl radši líp podívat
Protože si kupuje všechny moje desky a čepice
A když jsem v jeho městě, přijde se na mě podívat

„Blues Boba Dylana“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Dříve nerealizováno, skladba dostupná pouze v download verzi
(Barrett)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Ramadán“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.