(Barrett)
In the sad town Ve smutném městě
Cold iron hands clap Studené železné ruce tleskají
The party of clowns outside Večírku klaunů
Rain falls in gray far away Šedý déšť se snáší daleko odsud
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the evening sun going down Večer slunce zapadá
When the earth streams in, in the morning A Země míří, míří k ránu
Send a cage through the post Pošli klec poštou
Make your name like a ghost Dej si jméno jako duch
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limádu
I’m screaming, I met you this way Křičím, potkal jsem tě tady
You’re nice to me like ice Jsi na mě hodná jako kus ledu
In the clock they sent through a washing machine V hodinách, které prohnali pračkou
Come around, make it soon, so alone Oběhni to, dělej, úplně sama
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the sad town Ve smutném městě
Cold iron hands clap Studené železné ruce tleksají
The party of clowns outside Večírku klaunů
Rain falls in gray far away Šedý déšť se snáší daleko odsud
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the evening sun going down Večer slunce zapadá
When the earth streams in, in the morning A Země míří, míří k ránu
Send a cage through the post Pošli klec poštou
Make your name like a ghost Dej si jméno jako duch
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limádu
In the sad town
Cold iron hands clap
The party of clowns outside
Rain falls in gray far away
Please, please, Baby Lemonade
In the evening sun going down
When the earth streams in, in the morning
Send a cage through the post
Make your name like a ghost
Please, please, Baby Lemonade
I’m screaming, I met you this way
You’re nice to me like ice
In the clock they sent through a washing machine
Come around, make it soon, so alone
Please, please, Baby Lemonade
In the sad town
Cold iron hands clap
The party of clowns outside
Rain falls in gray far away
Please, please, Baby Lemonade
In the evening sun going down
When the earth streams in, in the morning
Send a cage through the post
Make your name like a ghost
Please, please, Baby Lemonade
Ve smutném městě
Studené železné ruce tleskají
Večírku klaunů
Šedý déšť se snáší daleko odsud
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Večer slunce zapadá
A Země míří, míří k ránu
Pošli klec poštou
Dej si jméno jako duch
Prosím, prosím, dětskou limádu
Křičím, potkal jsem tě tady
Jsi na mě hodná jako kus ledu
V hodinách, které prohnali pračkou
Oběhni to, dělej, úplně sama
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Ve smutném městě
Studené železné ruce tleksají
Večírku klaunů
Šedý déšť se snáší daleko odsud
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Večer slunce zapadá
A Země míří, míří k ránu
Pošli klec poštou
Dej si jméno jako duch
Prosím, prosím, dětskou limádu

„Dětská limonáda“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
I knew a girl and I like her still Znal jsem jednu holku, miloval jsem její mlčení
She said she knew she would trust me Řekla, že ví, že mi může důvěřovat
And I her will A já ji nezklamu
I said: „OK baby, tell me what you’ll be Řekl jsem: „OK, holka, řekni mi, co budeš
And I’ll lay my head down and see what I see“ A já sklopím hlavu a řeknu ti, co vidím
By the time she was back Za nějaký čas se vrátila
By her open eyes Skrz své otevřené oči
I knew that I was in for a big surprise Věděl jsem, že tu jsem kvůli velkému překvapení
I knew a girl and I like her still Znal jsem jednu holku, miloval jsem její mlčení
She said she knew she would trust me Řekla, že ví, že mi může důvěřovat
And I her will A já ji nezklamu
I said: OK baby, tell me what you’ll be Řekl jsem: „OK, holka, řekni mi, co budeš
And I’ll lay my head down and see what I see A já sklopím hlavu a řeknu ti, co vidím
By the time she was back Za nějaký čas se vrátila
By her open eyes Skrz své otevřené oči
I knew that I was in for a big surprise Věděl jsem, že tu jsem kvůli velkému překvapení
I knew a girl and I like her still
She said she knew she would trust me
And I her will
I said: „OK baby, tell me what you’ll be
And I’ll lay my head down and see what I see“
By the time she was back
By her open eyes
I knew that I was in for a big surprise
I knew a girl and I like her still
She said she knew she would trust me
And I her will
I said: OK baby, tell me what you’ll be
And I’ll lay my head down and see what I see
By the time she was back
By her open eyes
I knew that I was in for a big surprise
Znal jsem jednu holku, miloval jsem její mlčení
Řekla, že ví, že mi může důvěřovat
A já ji nezklamu
Řekl jsem: „OK, holka, řekni mi, co budeš
A já sklopím hlavu a řeknu ti, co vidím
Za nějaký čas se vrátila
Skrz své otevřené oči
Věděl jsem, že tu jsem kvůli velkému překvapení
Znal jsem jednu holku, miloval jsem její mlčení
Řekla, že ví, že mi může důvěřovat
A já ji nezklamu
Řekl jsem: „OK, holka, řekni mi, co budeš
A já sklopím hlavu a řeknu ti, co vidím
Za nějaký čas se vrátila
Skrz své otevřené oči
Věděl jsem, že tu jsem kvůli velkému překvapení

„Milostná píseň“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
It’s an idea, someday Byl to jen nápad, jednou
In my tears, my dreams V mých slzách, v mých snech
Don’t you want to see her proof? Nechceš vidět její důkaz
Life that comes of no harm Život, který přichází a nic nestojí
You and I, you and I and dominoes, the day goes by Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá
You and I in place Ty a já tady
Wasting time on dominoes Mrháme časem dominem
A day so dark, so warm Den je tak temný, tak teplý
Life that comes of no harm Život, který přichází a nic nestojí
You and I and dominoes, time goes by Ty a já a domino, čas se rozplývá
Fireworks and heat, someday Ohnostroj a teplo, jednou
Hold a shell, a stick or play Držíš skořápku, klacek nebo hraješ
Overheard a lark today Zaslech jsem dnes skřivana
Losing when my mind’s astray Prohrávám, když má mysl se toulá
Don’t you want to know with your pretty hair Tebe to ale nezajímá, máš hezké vlasy
Stretch your hand, glad feel, Jen natáhneš svoji ruku, uspokojená
In an echo for your way Jen v ozvěnách toho, jak to máš ráda
It’s an idea, someday Je to je nápad, jednou
It’s an idea, someday Je to je nápad, jednou
In my tears, my dreams V mých slzách, mých snech
Don’t you want to see her proof? Nechceš vidět její důkaz
Life that comes of no harm Život, který přichází a nic nestojí
You and I, you and I and dominoes, the day goes by Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá
It’s an idea, someday
In my tears, my dreams
Don’t you want to see her proof?
Life that comes of no harm
You and I, you and I and dominoes, the day goes by
You and I in place
Wasting time on dominoes
A day so dark, so warm
Life that comes of no harm
You and I and dominoes, time goes by
Fireworks and heat, someday
Hold a shell, a stick or play
Overheard a lark today
Losing when my mind’s astray
Don’t you want to know with your pretty hair
Stretch your hand, glad feel,
In an echo for your way
It’s an idea, someday
It’s an idea, someday
In my tears, my dreams
Don’t you want to see her proof?
Life that comes of no harm
You and I, you and I and dominoes, the day goes by
Byl to jen nápad, jednou
V mých slzách, v mých snech
Nechceš vidět její důkaz
Život, který přichází a nic nestojí
Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá
Ty a já tady
Mrháme časem dominem
Den je tak temný, tak teplý
Život, který přichází a nic nestojí
Ty a já a domino, čas se rozplývá
Ohnostroj a teplo, jednou
Držíš skořápku, klacek nebo hraješ
Zaslech jsem dnes skřivana
Prohrávám, když má mysl se toulá
Tebe to ale nezajímá, máš hezké vlasy
Jen natáhneš svoji ruku, uspokojená
Jen v ozvěnách toho, jak to máš ráda
Je to je nápad, jednou
Je to je nápad, jednou
V mých slzách, mých snech
Nechceš vidět její důkaz
Život, který přichází a nic nestojí
Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá

„Domino“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
It is obvious Je to jasné
May I say, oh baby, that it is found on another plane? Můžu říct, ach lásko, že je to v jiném letadle?
Yes I can creep into cupboards, sleep in the hall Ano, můžu se vkrást do skříněk v kuchyni, spát v předsíni
Your stars – my stars, a simple cock bar Tvoje hvězdy – moje hvězdy, obyčejnej ptákovej bar
Only an impulse – pie in the sky Je to jen impuls – nuskutečnitelnej sen
Mumble listen dolly Holčička, co poslouchá, co nemá
Drift over your mind – holly Bloudí ti hlavou – svatá
Creep into bed when your head’s on the ground Plížíš se do postele s hlavou na zemi
She held the torch on the porch, Drží pochodeň na římse
She winked an eye Šilhá stranou
Reason it is written on the brambles Důvod je napsán na vinných keřích
Stranded on the spikes – my blood red, oh listen: Opuštěn na hřebících – má rudá krvi, ach, poslouchej:
„Remember those times I could call „Vzpomeň si na ty časy, řekl bych
Through the clear day Skrze všechny ty čisté dny
Time – be there Čas – buď tam
Braver and braver, a handkerchief waver Statečnější a statečnější kapesníkový mávač
The louder you lip to a loud hailer Čím více olizuješ hlasitého zdraviče
Growing together, they (‚re) growing each either Rostou spolu, ale stejně každý zvlášť
No wondering, stumbling, fumbling Nebloudí, nevrávorá, není neschopný
Rumbling minds shot together, Rachotící mysli zastřelené společně
Our minds shot together“ Naše mysli, zastřelené společně
So equally over a valley, a hill Tak rovnocenně za údolím, za kopci
Wood on quarry stood, each of us crying Dřeva na dně lomu, oba pláčeme
A velvet curtain of gray Šedá sametová opona
Mark the blanket where the sparrows play Označ na pokrývce místo, kde si hrají vrabci
And the trees by the waving corn stranded A stromy opuštěné klátící se kukuřicí
My legs move the last empty inches to you Mé nohy se pohybují několika prázdnými místečky k tobě
The softness, the warmth from the weather in suspense Měkkost a teplo očekávaného počasí
Mote to a grog – the star a white chalk Kousek ke grogu – hvězda, bílá křída
Minds shot together, our minds shot together Mysli společně zastřelené, naše mysli společně zastřelené
It is obvious
May I say, oh baby, that it is found on another plane?
Yes I can creep into cupboards, sleep in the hall
Your stars – my stars, a simple cock bar
Only an impulse – pie in the sky
Mumble listen dolly
Drift over your mind – holly
Creep into bed when your head’s on the ground
She held the torch on the porch,
She winked an eye
Reason it is written on the brambles
Stranded on the spikes – my blood red, oh listen:
„Remember those times I could call
Through the clear day
Time – be there
Braver and braver, a handkerchief waver
The louder you lip to a loud hailer
Growing together, they (‚re) growing each either
No wondering, stumbling, fumbling
Rumbling minds shot together,
Our minds shot together“
So equally over a valley, a hill
Wood on quarry stood, each of us crying
A velvet curtain of gray
Mark the blanket where the sparrows play
And the trees by the waving corn stranded
My legs move the last empty inches to you
The softness, the warmth from the weather in suspense
Mote to a grog – the star a white chalk
Minds shot together, our minds shot together
Je to jasné
Můžu říct, ach lásko, že je to v jiném letadle?
Ano, můžu se vkrást do skříněk v kuchyni, spát v předsíni
Tvoje hvězdy – moje hvězdy, obyčejnej ptákovej bar
Je to jen impuls – nuskutečnitelnej sen
Holčička, co poslouchá, co nemá
Bloudí ti hlavou – svatá
Plížíš se do postele s hlavou na zemi
Drží pochodeň na římse
Šilhá stranou
Důvod je napsán na vinných keřích
Opuštěn na hřebících – má rudá krvi, ach, poslouchej:
„Vzpomeň si na ty časy, řekl bych
Skrze všechny ty čisté dny
Čas – buď tam
Statečnější a statečnější kapesníkový mávač
Čím více olizuješ hlasitého zdraviče
Rostou spolu, ale stejně každý zvlášť
Nebloudí, nevrávorá, není neschopný
Rachotící mysli zastřelené společně
Naše mysli, zastřelené společně
Tak rovnocenně za údolím, za kopci
Dřeva na dně lomu, oba pláčeme
Šedá sametová opona
Označ na pokrývce místo, kde si hrají vrabci
A stromy opuštěné klátící se kukuřicí
Mé nohy se pohybují několika prázdnými místečky k tobě
Měkkost a teplo očekávaného počasí
Kousek ke grogu – hvězda, bílá křída
Mysli společně zastřelené, naše mysli společně zastřelené

„Je to jasné“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Got it hit down Trefil ho
Spot knock inside a spider Trefil toho pavouka
Says: „That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Řekl: „Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo
„That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!“ Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo
Says: „That’s love – All know it“ Řekl: „Tohle je láska – všichni to vědí.“
TV, teeth, feet, peace, feel it Telka, zuby, nohy, mír, cítíš to
„That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!“ „Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo
„That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!“ Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo“
Like the fall that brings me to Mám rád podzim, co mě přivádí
I like the fall that brings me to Mám rád podzim, co mě přivádí
I like the cord around sinew Mám rád smyčku kolem svalu
I make a cord around sinew Udělal jsem si smyčku kolem svalu
Duck, the way to least is less Kachna, způsob, jak zmizet není nic
Tea craving of the metal west Hlad po čaji ocelového západu
‚ell tomorrow’s rain and test Předpovídá zítřejší déšť a testuje
‚ell tomorrow’s rain and test Předpovídá zítřejší déšť a testuje
Love an empty son and guess Miluje prázdné syny a odhady
Love an empty son and guess Miluje prázdné syny a odhady
Pimples dangerous and blessed Nebezpečné bradavice a potěšení
Heaving, arriving, tinkling Houpe se, přichází a zvoní
Mingling jets and statuettes Plete si proudy a figuríny
Seething wet we meeting fleck Zmateně mokří potkáváme malé kousky
Seething wet we meeting fleck Zmateně mokří potkáváme malé kousky
Lines and winds and crib and half Čáry a větry a kolébky a půlky
Each fair day I give you half Každý férový den dám ti jednu půlku
Of each fair day I give you half Každého férového dne, dám ti jednu půlku
I look into your eyes and you, Dívám se do tvých očí a ty
Flathe in the sun for you Mířím kvůli tobě přímo do slunce
Bam, spastic, tactile engine Bum, ochrnutý, strojový
Heaving, crackle, slinky, dormy, roofy, wham Vrhá se, rozbíjí, vrávorá, nestíhá, střechuje, vžum
I’ll have them, fried bloke Budu je mít, smažené podivíny
Broken jardy, cardy, smoocho, moocho, paki, pufftle Rychle útočí, hraje karty, líbá, utíká, hulí
Sploshette moxy, very smelly, Čvachtá, hrozně smrdí
Cable, gable, splintra, channel Kabel, průčelí, překližka, kanál
Top the seam he’s taken off Startuje z vršku díry
Rats, rats lay down flat Krysy, krysy, lehni si až na zemi
We don’t need you, we act like that Nepotřebujeme vás a chováme se podle toho
And if you think you’re un-loved A jestli máš pocit, že nejsi milována
Then we know about that Tak my o tom víme
Rats, rats, lay down flat! Krysy, krysy, lehni si až na zem
Yes, yes, yes, yes, lay down flat! Ano, ano, ano, ano, lehni si na zem
Got it hit down
Spot knock inside a spider
Says: „That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
„That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!“
Says: „That’s love – All know it“
TV, teeth, feet, peace, feel it
„That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!“
„That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!“
Like the fall that brings me to
I like the fall that brings me to
I like the cord around sinew
I make a cord around sinew
Duck, the way to least is less
Tea craving of the metal west
‚ell tomorrow’s rain and test
‚ell tomorrow’s rain and test
Love an empty son and guess
Love an empty son and guess
Pimples dangerous and blessed
Heaving, arriving, tinkling
Mingling jets and statuettes
Seething wet we meeting fleck
Seething wet we meeting fleck
Lines and winds and crib and half
Each fair day I give you half
Of each fair day I give you half
I look into your eyes and you,
Flathe in the sun for you
Bam, spastic, tactile engine
Heaving, crackle, slinky, dormy, roofy, wham
I’ll have them, fried bloke
Broken jardy, cardy, smoocho, moocho, paki, pufftle
Sploshette moxy, very smelly,
Cable, gable, splintra, channel
Top the seam he’s taken off
Rats, rats lay down flat
We don’t need you, we act like that
And if you think you’re un-loved
Then we know about that
Rats, rats, lay down flat!
Yes, yes, yes, yes, lay down flat!
Trefil ho
Trefil toho pavouka
Řekl: „Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo
Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo
Řekl: „Tohle je láska – všichni to vědí.“
Telka, zuby, nohy, mír, cítíš to
„Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo
Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo“
Mám rád podzim, co mě přivádí
Mám rád podzim, co mě přivádí
Mám rád smyčku kolem svalu
Udělal jsem si smyčku kolem svalu
Kachna, způsob, jak zmizet není nic
Hlad po čaji ocelového západu
Předpovídá zítřejší déšť a testuje
Předpovídá zítřejší déšť a testuje
Miluje prázdné syny a odhady
Miluje prázdné syny a odhady
Nebezpečné bradavice a potěšení
Houpe se, přichází a zvoní
Plete si proudy a figuríny
Zmateně mokří potkáváme malé kousky
Zmateně mokří potkáváme malé kousky
Čáry a větry a kolébky a půlky
Každý férový den dám ti jednu půlku
Každého férového dne, dám ti jednu půlku
Dívám se do tvých očí a ty
Mířím kvůli tobě přímo do slunce
Bum, ochrnutý, strojový
Vrhá se, rozbíjí, vrávorá, nestíhá, střechuje, vžum
Budu je mít, smažené podivíny
Rychle útočí, hraje karty, líbá, utíká, hulí
Čvachtá, hrozně smrdí
Kabel, průčelí, překližka, kanál
Startuje z vršku díry
Krysy, krysy, lehni si až na zemi
Nepotřebujeme vás a chováme se podle toho
A jestli máš pocit, že nejsi milována
Tak my o tom víme
Krysy, krysy, lehni si až na zem
Ano, ano, ano, ano, lehni si na zem

„Krysy“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Maisie, Maisie, Maisie, Maisie Maisie, Maisie, Maisie, Maisie
Bad luck, bride of a bull Smůla, býčí nevěsta
Strode out to meet Maisie in the evening light Vyrazil, aby za večerního světla potkal Maisie
Maisie, his illuminous grin put her in a spin Maisie, jeho nádherný škleb ji roztočil
Maisie, lay in the hall Maisie, lehni si do předsíně
With diamonds and emeralds Se svými diamanty a beryly
Maisie, Maisie Maisie, Maisie
Bad luck – the bride of a bull Smůla, býčí nevěsta
Maisie lay in the wall with her emeralds Maisie leží na zdi se svými drahokamy
And diamond brooch, beyond reproach A diamantovým špendlíkem, s lehkými výčitkami
Bad luck – bride of a bull Smůla – býčí nevěsta
Strode out to meet Maisie in the evening light Vyrazil, aby za večerního světla potkal Maisie
Maisie! Maisie!
Maisie, Maisie, Maisie, Maisie
Bad luck, bride of a bull
Strode out to meet Maisie in the evening light
Maisie, his illuminous grin put her in a spin
Maisie, lay in the hall
With diamonds and emeralds
Maisie, Maisie
Bad luck – the bride of a bull
Maisie lay in the wall with her emeralds
And diamond brooch, beyond reproach
Bad luck – bride of a bull
Strode out to meet Maisie in the evening light
Maisie!
Maisie, Maisie, Maisie, Maisie
Smůla, býčí nevěsta
Vyrazil, aby za večerního světla potkal Maisie
Maisie, jeho nádherný škleb ji roztočil
Maisie, lehni si do předsíně
Se svými diamanty a beryly
Maisie, Maisie
Smůla, býčí nevěsta
Maisie leží na zdi se svými drahokamy
A diamantovým špendlíkem, s lehkými výčitkami
Smůla – býčí nevěsta
Vyrazil, aby za večerního světla potkal Maisie
Maisie!

„Maisie“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Grooving around in a trench coat Pobíhá okolo s kabátem ze zákopu
With the satin on trail Se saténem ve svých stopách
Seems to be all around in tin and lead pail, we pale Vypadá, že je ve všech plechovkách i sudech, bledneme
Jiving on down to the beach Tantujeme dolů na pláž
To see the blue and the gray Abychom viděli modrou a šedou
Seems to be all and it’s rosy-it’s a beautiful day! Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt! Jsi teta gigolo, teta gigolo
Yes I know what you are Ano, vím, co jsi
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt! Jsi teta gigolo, jsi teta gigolo
Heading down with the light, the dust in your way Míříš dolů se světlem, prach máš na cestě
She was angrier than, than her watershell male Byla ještě naštvanější, ještě naštvanější než vodní muž
Life to this love to me – heading me down to me Život k téhle lásce ke mě – míří se mnou dolů na mě
Thunderbird shale Jíl z hromového ptáka
Seems to be all and it’s rosy – it’s a beautiful day! Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt Jsi teta gigolo
Grooving on down in a knapsack superlative day Uháníš dolů v batohu – skvělý den
Some wish she move and just as she can move jiving away Některými přáními pohne a hned jak se pohne, odtacuje pryč
She made the scene should have been-superlative day Udělala scénu měl by to být skvělý den
Everything’s all and it’s rosy, it’s a beautiful day Je to všechno a je to růžové, je to nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt Jsi teta gigolo
Grooving around in a trench coat
With the satin on trail
Seems to be all around in tin and lead pail, we pale
Jiving on down to the beach
To see the blue and the gray
Seems to be all and it’s rosy-it’s a beautiful day!
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt!
Yes I know what you are
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt!
Heading down with the light, the dust in your way
She was angrier than, than her watershell male
Life to this love to me – heading me down to me
Thunderbird shale
Seems to be all and it’s rosy – it’s a beautiful day!
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt
Grooving on down in a knapsack superlative day
Some wish she move and just as she can move jiving away
She made the scene should have been-superlative day
Everything’s all and it’s rosy, it’s a beautiful day
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt
Pobíhá okolo s kabátem ze zákopu
Se saténem ve svých stopách
Vypadá, že je ve všech plechovkách i sudech, bledneme
Tantujeme dolů na pláž
Abychom viděli modrou a šedou
Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo, teta gigolo
Ano, vím, co jsi
Jsi teta gigolo, jsi teta gigolo
Míříš dolů se světlem, prach máš na cestě
Byla ještě naštvanější, ještě naštvanější než vodní muž
Život k téhle lásce ke mě – míří se mnou dolů na mě
Jíl z hromového ptáka
Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo
Uháníš dolů v batohu – skvělý den
Některými přáními pohne a hned jak se pohne, odtacuje pryč
Udělala scénu měl by to být skvělý den
Je to všechno a je to růžové, je to nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo

„Teta gigolo“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Waving my arms in the air Mávám rukama ve vzduchu
Love, my love, got no care Láska, moje láska tu to vůbec nezajímá
No care, no, no, pressing my feet to the ground Nezajímá, ne, ne, tisknu chodidla na zem
Stand up right where you stand Postav se přesně tam, co stojíš
Call to you and what do you do Zavolám ti a co uděláš ty?
Laying back in a chair? Lehneš si zpátky do křesla?
She’s so high on the air Je tak vysoko na nebi
She’s so high on the air Je tak vysoko na nebi
Half and half, half and half Půl a půl, půl a půl
All you have to do to call Jediné, co ti zbývá zavolat
Is hold her hand, stand a while Je abys držel její ruku, postál chvíli
And then smile and we’ll understand A pak se usmál a budeme to chápat
Yes we do – yes, yes we do! Ano budeme – ano, ano, budeme
Oh what a girl I’ve got too! Ach, jaká holka, taky ji mám
Oh what a girl I’ve got too! Ach, jaká holka, taky ji mám
With her slinky look she held her tie to her hair S nenápadným výrazem držela svoji mašli do vlasů
(and I) could see everywhere A já všechno vidím
No-one in the land, no-one Nikdo v té zemi, nikdo
No-one in the land, no-one Nikdo v té zemi, nikdo
But it rains on Saturday – cats and dogs in the way Ale v sobotu prší – je strašnej slejvák
Stormy day, hey, hey Je bouřka celý den, hej, hej
And you shouldn’t try to be A neměla bys zkoušet
What you can’t be Být to, co nemůžeš být
And you shouldn’t try to be A neměla bys zkoušet
What you can’t be Být to, co nemůžeš být
Call to you and what do you do Zavolám ti a co ty uděláš
Waving my arms in the air
Love, my love, got no care
No care, no, no, pressing my feet to the ground
Stand up right where you stand
Call to you and what do you do
Laying back in a chair?
She’s so high on the air
She’s so high on the air
Half and half, half and half
All you have to do to call
Is hold her hand, stand a while
And then smile and we’ll understand
Yes we do – yes, yes we do!
Oh what a girl I’ve got too!
Oh what a girl I’ve got too!
With her slinky look she held her tie to her hair
(and I) could see everywhere
No-one in the land, no-one
No-one in the land, no-one
But it rains on Saturday – cats and dogs in the way
Stormy day, hey, hey
And you shouldn’t try to be
What you can’t be
And you shouldn’t try to be
What you can’t be
Call to you and what do you do
Mávám rukama ve vzduchu
Láska, moje láska tu to vůbec nezajímá
Nezajímá, ne, ne, tisknu chodidla na zem
Postav se přesně tam, co stojíš
Zavolám ti a co uděláš ty?
Lehneš si zpátky do křesla?
Je tak vysoko na nebi
Je tak vysoko na nebi
Půl a půl, půl a půl
Jediné, co ti zbývá zavolat
Je abys držel její ruku, postál chvíli
A pak se usmál a budeme to chápat
Ano budeme – ano, ano, budeme
Ach, jaká holka, taky ji mám
Ach, jaká holka, taky ji mám
S nenápadným výrazem držela svoji mašli do vlasů
A já všechno vidím
Nikdo v té zemi, nikdo
Nikdo v té zemi, nikdo
Ale v sobotu prší – je strašnej slejvák
Je bouřka celý den, hej, hej
A neměla bys zkoušet
Být to, co nemůžeš být
A neměla bys zkoušet
Být to, co nemůžeš být
Zavolám ti a co ty uděláš

„Mávám rukama ve vzduchu“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
There will be shoulders pressing in the hall Bude tam mačkání ramen v předsíni
And I won’t know if you’re here at all A vlastně ani nevím, jestli tu vůbec jsi
There will be wine and drinking in the yard Bude tam víno a popíjení v zahradě
There won’t be anybody very hard A nikdo tam nebude žádnej tvrďák
There will be lots of things that we can do Bude tam spousta věcí, co můžeme dělat
And all and more will be for you A všechno a ještě víc bude jen pro tebe
Everything I knew I tried with you Všechno, co znám, jsem s tebou zkusil
But everything to you was never easy Ale s tebou nebylo nikdy nic jednoduché
So I went ahead around my world Tak jsem, vyrazil ven, kolem svého světa
I saw the things you do arriving by your side A viděl jsem věci, které necháváš k sobě přicházet
To see you looking too A viděl jsem tvé výrazy
But I know this I know, I never lied to you A vím tohle, vím jedno, nikdy jsem ti nelhal
It’s been just like you’re gone Bylo to stejné, jako kdybys odešla
For just one day for so long! Jen na jeden den, na tak dlouho
It’s been so hard to bear with you not there Je to tak těžké vypořádat se s tím, že tu nejsi
But though I think of you, the things you do Ale asi na tebe myslím, na věci, co děláš
When I’m with you, to be with you, Když jsem s tebou, abych byl s tebou
To be alone can only think: Být sám, jen tě napadne:
‚Why I am here? What’s meant to be?‘ ‚Proč tu vlastně jsem? Co to má znamenat?‘
There will be shoulders pressing in the hall
And I won’t know if you’re here at all
There will be wine and drinking in the yard
There won’t be anybody very hard
There will be lots of things that we can do
And all and more will be for you
Everything I knew I tried with you
But everything to you was never easy
So I went ahead around my world
I saw the things you do arriving by your side
To see you looking too
But I know this I know, I never lied to you
It’s been just like you’re gone
For just one day for so long!
It’s been so hard to bear with you not there
But though I think of you, the things you do
When I’m with you, to be with you,
To be alone can only think:
‚Why I am here? What’s meant to be?‘
Bude tam mačkání ramen v předsíni
A vlastně ani nevím, jestli tu vůbec jsi
Bude tam víno a popíjení v zahradě
A nikdo tam nebude žádnej tvrďák
Bude tam spousta věcí, co můžeme dělat
A všechno a ještě víc bude jen pro tebe
Všechno, co znám, jsem s tebou zkusil
Ale s tebou nebylo nikdy nic jednoduché
Tak jsem, vyrazil ven, kolem svého světa
A viděl jsem věci, které necháváš k sobě přicházet
A viděl jsem tvé výrazy
A vím tohle, vím jedno, nikdy jsem ti nelhal
Bylo to stejné, jako kdybys odešla
Jen na jeden den, na tak dlouho
Je to tak těžké vypořádat se s tím, že tu nejsi
Ale asi na tebe myslím, na věci, co děláš
Když jsem s tebou, abych byl s tebou
Být sám, jen tě napadne:
‚Proč tu vlastně jsem? Co to má znamenat?‘

„Nikdy jsem ti nelhal“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Wined and dined, oh it seemed just like a dream! Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Girl was so kind Ta holka byla tak milá
Kind of love I’d never seen Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Only last summer, it’s not so long ago Jen minulé léto, není to tak dávno
Just last summer, now musk winds blow Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr
Wined and dined, oh it seemed just like a dream! Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Girl was so kind Ta holka byla tak milá
Kind of love I’d never seen Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Only last summer, it’s not so long ago Jen minulé léto, není to tak dávno, teď vane smradlavej vítr
Just last summer, now musk winds blow Chalk underfoot, life I should prove Pod nohami křída, život, který bych měl dokázat
Dancing in heat, our love and you Tanec v žáru, naše láska a ty
Wined and dined, oh it seemed just like a dream! Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Girl was so kind Ta holka byla tak milá
Kind of love I’d never seen Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Only last summer, it’s not so long ago Jen minulé léto, není to tak dávno
Just last summer, now musk winds blow Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr
Wined and dined, oh it seemed just like a dream!
Girl was so kind
Kind of love I’d never seen
Only last summer, it’s not so long ago
Just last summer, now musk winds blow
Wined and dined, oh it seemed just like a dream!
Girl was so kind
Kind of love I’d never seen
Only last summer, it’s not so long ago
Just last summer, now musk winds blow Chalk underfoot, life I should prove
Dancing in heat, our love and you
Wined and dined, oh it seemed just like a dream!
Girl was so kind
Kind of love I’d never seen
Only last summer, it’s not so long ago
Just last summer, now musk winds blow
Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Ta holka byla tak milá
Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Jen minulé léto, není to tak dávno
Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr
Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Ta holka byla tak milá
Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Jen minulé léto, není to tak dávno, teď vane smradlavej vítr
Pod nohami křída, život, který bych měl dokázat
Tanec v žáru, naše láska a ty
Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Ta holka byla tak milá
Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Jen minulé léto, není to tak dávno
Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr

„Přepitý a přejedený“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Howling the pack in formation appears Zjevuje se vyjící smečka v perfektní formaci
Diamonds and clubs, light misted fog, the dead Diamanty a kluby, lehce osvětlená mlha, smrtka
Waving us back in formation, Na nás mává ve formaci
The pack in formation Smečka ve formaci
Bowling they bat as a group Hrajou kriket jako perfektní tým
And the leader is seen – so early A vedoucí je vidět – tak brzo
The pack on their backs, the fighters Je smečka na kolenou, bojovníci
Through misty the waving – the pack in formation Skrz mlhu mávají – smečka ve formaci
Far reaching waves Daleko dosahují vlny
On sight, shone right Jsou vidět, zářily dobře
I lay as if in surround Lehám si, jako bych byl poblíž
All enmeshing, hovering Všechno drží pohromadě, visí ve vzduchu
The milder I gaze Jsem ještě zahalenější
All the animals laying trail A všechna zvířata zanechávají stopy
Beyond the bough winds A vítr vane skrz větvoví
Mild the reflecting electricity eyes A lehce elektřinu reflektující oči
Tears, the life that was ours Slzy, život, který je náš
Grows sharper and stronger away and beyond Je ještě ostřejší a silnější, tam někde pryč
Short wheeling – fresh spring Už se skoro netočí – čerstvý pramen
Gripped with blanched bones – moaned Sevřený holými kostmi – skučí
Magnesium, proverbs and sobs Hořčík, říkanky a čištění
Howling the pack in formation appears Zjevuje se vyjící smečka v perfektní formaci
Diamonds and clubs, light misted fog, the dead Diamanty a kluby, lehce osvětlená mlha, smrtka
Waving us back in formation, Na nás mává ve formaci
The pack in formation Smečka ve formaci
Howling the pack in formation appears
Diamonds and clubs, light misted fog, the dead
Waving us back in formation,
The pack in formation
Bowling they bat as a group
And the leader is seen – so early
The pack on their backs, the fighters
Through misty the waving – the pack in formation
Far reaching waves
On sight, shone right
I lay as if in surround
All enmeshing, hovering
The milder I gaze
All the animals laying trail
Beyond the bough winds
Mild the reflecting electricity eyes
Tears, the life that was ours
Grows sharper and stronger away and beyond
Short wheeling – fresh spring
Gripped with blanched bones – moaned
Magnesium, proverbs and sobs
Howling the pack in formation appears
Diamonds and clubs, light misted fog, the dead
Waving us back in formation,
The pack in formation
Zjevuje se vyjící smečka v perfektní formaci
Diamanty a kluby, lehce osvětlená mlha, smrtka
Na nás mává ve formaci
Smečka ve formaci
Hrajou kriket jako perfektní tým
A vedoucí je vidět – tak brzo
Je smečka na kolenou, bojovníci
Skrz mlhu mávají – smečka ve formaci
Daleko dosahují vlny
Jsou vidět, zářily dobře
Lehám si, jako bych byl poblíž
Všechno drží pohromadě, visí ve vzduchu
Jsem ještě zahalenější
A všechna zvířata zanechávají stopy
A vítr vane skrz větvoví
A lehce elektřinu reflektující oči
Slzy, život, který je náš
Je ještě ostřejší a silnější, tam někde pryč
Už se skoro netočí – čerstvý pramen
Sevřený holými kostmi – skučí
Hořčík, říkanky a čištění
Zjevuje se vyjící smečka v perfektní formaci
Diamanty a kluby, lehce osvětlená mlha, smrtka
Na nás mává ve formaci
Smečka ve formaci

„Vlčí smečka“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
An Effervescing Elephant Bublající slon
With tiny eyes and great big trunk S malinkýma očkama a obrovským chobotem
Once whispered to the tiny ear Zašeptal malému oušku
The ear of one inferior Malému ošku malého zvířátka
That by next June he’d die, oh yeah! Že do příštího června zemře, ach jo
Because the tiger would roam Protože tygr už řve
The little one said: ‚Oh my goodness I must stay at home! A tak malý řekl: „Ach můj bože, musím zůstat doma!“
And every time I hear a growl A pokaždé, když slyším vrčení
I’ll know the tiger’s on the prowl Vím, že tygr je na lovu
And I’ll be really safe, you know Ale já budu v bezpečí, víš
The elephant he told me so‘ Řekl mi to slon
Everyone was nervy, oh yeah! Každý z toho byl na narvy, ach jo
And the message was spread A ta zpráva se šířila
To zebra, mongoose, and the dirty hippopotamus K zebře, antilopám i špinavým hrochům
Who wallowed in the mud and chewed Kteří se jen válí v bahně a přežvykují
His spicy hippo-plankton food Své hroší planktonové jídlo
And tended to ignore the word A s tendencemi ignorovat svět
Preferring to survey a herd Co se raději drží stáda
Of stupid water bison, oh yeah! Hloupých vodních buvolů, ach jo
And all the jungle took fright, A celá džungle se bojí
And ran around for all the day and the night A pobíhá okolo celý den a celou noc
But all in vain, because, you see, A to celé úplně zbytečně, protože
The tiger came and said: ‚Who me?! Víš, tygr přišel a řekl: „Cože, já?
You know, I wouldn’t hurt not one of you Ale no tak, přece víte, že bych nikomu z vás neublížil
I’d much prefer something to chew Radši něco opravdu koušu
And you’re all to scant‘ oh yeah! A vy všichni jste k ničemu, ach jo“
He ate the Elephant Snědl slona
An Effervescing Elephant
With tiny eyes and great big trunk
Once whispered to the tiny ear
The ear of one inferior
That by next June he’d die, oh yeah!
Because the tiger would roam
The little one said: ‚Oh my goodness I must stay at home!
And every time I hear a growl
I’ll know the tiger’s on the prowl
And I’ll be really safe, you know
The elephant he told me so‘
Everyone was nervy, oh yeah!
And the message was spread
To zebra, mongoose, and the dirty hippopotamus
Who wallowed in the mud and chewed
His spicy hippo-plankton food
And tended to ignore the word
Preferring to survey a herd
Of stupid water bison, oh yeah!
And all the jungle took fright,
And ran around for all the day and the night
But all in vain, because, you see,
The tiger came and said: ‚Who me?!
You know, I wouldn’t hurt not one of you
I’d much prefer something to chew
And you’re all to scant‘ oh yeah!
He ate the Elephant
Bublající slon
S malinkýma očkama a obrovským chobotem
Zašeptal malému oušku
Malému ošku malého zvířátka
Že do příštího června zemře, ach jo
Protože tygr už řve
A tak malý řekl: „Ach můj bože, musím zůstat doma!“
A pokaždé, když slyším vrčení
Vím, že tygr je na lovu
Ale já budu v bezpečí, víš
Řekl mi to slon
Každý z toho byl na narvy, ach jo
A ta zpráva se šířila
K zebře, antilopám i špinavým hrochům
Kteří se jen válí v bahně a přežvykují
Své hroší planktonové jídlo
A s tendencemi ignorovat svět
Co se raději drží stáda
Hloupých vodních buvolů, ach jo
A celá džungle se bojí
A pobíhá okolo celý den a celou noc
A to celé úplně zbytečně, protože
Víš, tygr přišel a řekl: „Cože, já?
Ale no tak, přece víte, že bych nikomu z vás neublížil
Radši něco opravdu koušu
A vy všichni jste k ničemu, ach jo“
Snědl slona

„Bublající slon“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.