(Barrett)
Trip to heave and ho, up down, to and fro‘ Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
You have no word Nedostává se ti slov
Trip, trip to a dream dragon Tripy, tripy ke snovým drakům
Hide your wings in a ghost tower Slož svá křídla do věže k duchům
Sails cackling at every plate we break Kolem létají, nad každým rozbitým talířem kdákají
Cracked by scattered needles Roztrháni rozhozenými jehlami
The little minute gong Gong minutky
Coughs and clears his throat Kašle a čistí si krk
Madam you see before you stand Vidíš nějakou dámu před sebou
Hey ho, never be still Hej, hou, nikdy nepostojí
The old original favorite grand Starý dobrý velký švihák
Grasshoppers green Jasně zelená
Herbarian band Květinová kapela
And the tune they play is ‚In Us Confide‘ A ten kus, co hrajou se jmenuje „“Věřit sám v sebe““
So trip to heave and ho, up down, to and fro‘ Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
You have no word Nedostává se ti slov
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Isn’t it good to be lost in the wood Není skvělý ztratit se v lese?
Isn’t it bad so quiet there, in the wood Není špatný vychutnávat to ticho v lese?
Meant even less to me than I thought Ale pro mě to znamená daleko míň, než jsem si myslel
With a honey plough of yellow prickly seeds Medovým pluhem zaoráváš trnitá semínka
Clover honey pots and mystic shining feed Skvělej medovej hrnek a tajemně zářící chodidla
Well, the madcap laughed at the man on the border Fajn a blázen se pořád směje na chlápka na břehu
Hey ho, huff the Talbot Hej hou, čert vem Talbot
„“Cheat““ he cried shouting kangaroo „“Podvádíš!““, křičel a střílel po klokanovi
It’s true in their tree they cried Je pravda, že ve svém hnízdě se už tak nesmáli
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
The madcap laughed at the man on the border Blázen se smál chlápkovi na břehu
Hey ho, huff the Talbot Hej hou, čert vem Talbot
The winds they blew and the leaves did wag Větry vanuly a lístky se třepetaly
They’ll never put me in their bag Nikdy mě nezabalí do těch svých kufrů
The seas will reach and always seep Moře, co se dmou, zase se vsáknou
So high you go, so low you creep Tak vysoko míříš a tak dole se plazíš
The wind it blows in tropical heat A vítr vše unáší do teplých krajin
The drones they throng on mossy seats Lenoši se cpou na místa mechem obrostlá
The squeaking door will always squeak A skřípající dveře nepřestanou skřípat
Two up, two down we’ll never meet Dva nahoru a dva zase dolů, nikdy se nepotkáme
So merrily trip forgo my side Tak hezkej trip a na mě zapomeň
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici!
Trip to heave and ho, up down, to and fro‘
You have no word
Trip, trip to a dream dragon
Hide your wings in a ghost tower
Sails cackling at every plate we break
Cracked by scattered needles
The little minute gong
Coughs and clears his throat
Madam you see before you stand
Hey ho, never be still
The old original favorite grand
Grasshoppers green
Herbarian band
And the tune they play is ‚In Us Confide‘
So trip to heave and ho, up down, to and fro‘
You have no word
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
Isn’t it good to be lost in the wood
Isn’t it bad so quiet there, in the wood
Meant even less to me than I thought
With a honey plough of yellow prickly seeds
Clover honey pots and mystic shining feed
Well, the madcap laughed at the man on the border
Hey ho, huff the Talbot
„“Cheat““ he cried shouting kangaroo
It’s true in their tree they cried
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
The madcap laughed at the man on the border
Hey ho, huff the Talbot
The winds they blew and the leaves did wag
They’ll never put me in their bag
The seas will reach and always seep
So high you go, so low you creep
The wind it blows in tropical heat
The drones they throng on mossy seats
The squeaking door will always squeak
Two up, two down we’ll never meet
So merrily trip forgo my side
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
Nedostává se ti slov
Tripy, tripy ke snovým drakům
Slož svá křídla do věže k duchům
Kolem létají, nad každým rozbitým talířem kdákají
Roztrháni rozhozenými jehlami
Gong minutky
Kašle a čistí si krk
Vidíš nějakou dámu před sebou
Hej, hou, nikdy nepostojí
Starý dobrý velký švihák
Jasně zelená
Květinová kapela
A ten kus, co hrajou se jmenuje „“Věřit sám v sebe““
Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
Nedostává se ti slov
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Není skvělý ztratit se v lese?
Není špatný vychutnávat to ticho v lese?
Ale pro mě to znamená daleko míň, než jsem si myslel
Medovým pluhem zaoráváš trnitá semínka
Skvělej medovej hrnek a tajemně zářící chodidla
Fajn a blázen se pořád směje na chlápka na břehu
Hej hou, čert vem Talbot
„“Podvádíš!““, křičel a střílel po klokanovi
Je pravda, že ve svém hnízdě se už tak nesmáli
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Blázen se smál chlápkovi na břehu
Hej hou, čert vem Talbot
Větry vanuly a lístky se třepetaly
Nikdy mě nezabalí do těch svých kufrů
Moře, co se dmou, zase se vsáknou
Tak vysoko míříš a tak dole se plazíš
A vítr vše unáší do teplých krajin
Lenoši se cpou na místa mechem obrostlá
A skřípající dveře nepřestanou skřípat
Dva nahoru a dva zase dolů, nikdy se nepotkáme
Tak hezkej trip a na mě zapomeň
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici!

„Chobotnice (klauni a žongléři)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Swan Lee got up at the Running Foot pow-wow, Překlad textu připravujeme
heading from the fire to his waiting canoe.
Chattering Squaw untied the wigwam door,
the chief blew smoke rings two by two!
The land in silence stands…
Swan Lee, his boat by the bank in the darkness,
loosened the rope in the creek is entwined.
A feather from the wing of a wild young eagle,
pointed to the land where his fortune he’d find
The land in silence stands
Swan Lee paddled on from the land of his fathers,
his eyes scanned the undergrowth on either side.
From the shore hung a hot, heavy, creature infested
tropic, Swan Lee had a bow by his side
The land in silence stands
Swan Lee kept time, half on land, half on water,
Grizzly bear and raccoon his fare.
He followed his ears to the great water fall,
Swan Lee knew deep down that his squaw was there!
The land in silence stands….
Suddenly the rush of the mighty great thunder,
confronted Swan Lee as his song he sang,
In the dawn, with his squaw, he was battling homewards
It was all written down by Long Silas Lang.
The land in silence stands…
The land in silence stands…
The land in silence stands.
Swan Lee got up at the Running Foot pow-wow,
heading from the fire to his waiting canoe.
Chattering Squaw untied the wigwam door,
the chief blew smoke rings two by two!
The land in silence stands…
Swan Lee, his boat by the bank in the darkness,
loosened the rope in the creek is entwined.
A feather from the wing of a wild young eagle,
pointed to the land where his fortune he’d find
The land in silence stands
Swan Lee paddled on from the land of his fathers,
his eyes scanned the undergrowth on either side.
From the shore hung a hot, heavy, creature infested
tropic, Swan Lee had a bow by his side
The land in silence stands
Swan Lee kept time, half on land, half on water,
Grizzly bear and raccoon his fare.
He followed his ears to the great water fall,
Swan Lee knew deep down that his squaw was there!
The land in silence stands….
Suddenly the rush of the mighty great thunder,
confronted Swan Lee as his song he sang,
In the dawn, with his squaw, he was battling homewards
It was all written down by Long Silas Lang.
The land in silence stands…
The land in silence stands…
The land in silence stands.
Překlad textu připravujeme

„Swan Lee (Silas Lang)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
In the sad town Ve smutném městě
Cold iron hands clap Studené železné ruce tleskají
The party of clowns outside Večírku klaunů
Rain falls in gray far away Šedý déšť se snáší daleko odsud
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the evening sun going down Večer slunce zapadá
When the earth streams in, in the morning A Země míří, míří k ránu
Send a cage through the post Pošli klec poštou
Make your name like a ghost Dej si jméno jako duch
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limádu
I’m screaming, I met you this way Křičím, potkal jsem tě tady
You’re nice to me like ice Jsi na mě hodná jako kus ledu
In the clock they sent through a washing machine V hodinách, které prohnali pračkou
Come around, make it soon, so alone Oběhni to, dělej, úplně sama
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the sad town Ve smutném městě
Cold iron hands clap Studené železné ruce tleksají
The party of clowns outside Večírku klaunů
Rain falls in gray far away Šedý déšť se snáší daleko odsud
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the evening sun going down Večer slunce zapadá
When the earth streams in, in the morning A Země míří, míří k ránu
Send a cage through the post Pošli klec poštou
Make your name like a ghost Dej si jméno jako duch
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limádu
In the sad town
Cold iron hands clap
The party of clowns outside
Rain falls in gray far away
Please, please, Baby Lemonade
In the evening sun going down
When the earth streams in, in the morning
Send a cage through the post
Make your name like a ghost
Please, please, Baby Lemonade
I’m screaming, I met you this way
You’re nice to me like ice
In the clock they sent through a washing machine
Come around, make it soon, so alone
Please, please, Baby Lemonade
In the sad town
Cold iron hands clap
The party of clowns outside
Rain falls in gray far away
Please, please, Baby Lemonade
In the evening sun going down
When the earth streams in, in the morning
Send a cage through the post
Make your name like a ghost
Please, please, Baby Lemonade
Ve smutném městě
Studené železné ruce tleskají
Večírku klaunů
Šedý déšť se snáší daleko odsud
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Večer slunce zapadá
A Země míří, míří k ránu
Pošli klec poštou
Dej si jméno jako duch
Prosím, prosím, dětskou limádu
Křičím, potkal jsem tě tady
Jsi na mě hodná jako kus ledu
V hodinách, které prohnali pračkou
Oběhni to, dělej, úplně sama
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Ve smutném městě
Studené železné ruce tleksají
Večírku klaunů
Šedý déšť se snáší daleko odsud
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Večer slunce zapadá
A Země míří, míří k ránu
Pošli klec poštou
Dej si jméno jako duch
Prosím, prosím, dětskou limádu

„Dětská limonáda“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
When I woke up today Když jsem se dnes ráno probudil sám
And you weren’t there to play A tys tu nebyla, abych ti hrál
Then I wanted to be with you Tehdy jsem toužil být s tebou
When you showed me your eyes Když jsi mi ukázala své oči
Whispered love at the skies A šeptala v oblacích slova o lásce
Then I wanted to stay with you Tehdy jsem chtěl zůstat s tebou
Inside me I feel alone and unreal Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
And the way you kiss will always be A způsob, jakým líbáš, navždy bude
A very special thing to me Něco pro mě velmi cenného
When I lay still at night seeing Když jsem v noci ležel a díval se
Stars high and light Na hvězdy vysoko na obloze a na světlo
Then I wanted to be with you Tehdy jsem toužil být s tebou
When the rooftops shone dark Když střecha zářila temnotou
All alone (I) saw a spark Já úplně sám viděl jsem jiskru
Spark of love just to stay with you Jiskru lásky, jen jsem chtěl zůstat s tebou
Inside me I feel alone and unreal Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
And the way you kiss will always be A způsob, jakým líbáš, navždy bude
A very special thing to me Něco pro mě velmi cenného
If I mention your name Když si vzpomenu na tvé jméno
Turn around on a chain Otočím se na svém řetězu
Then the sky opens for you Pak otevře se ti nebe
When we grew very tall Když jsme vyrostli do takové výšky
When I saw you so small Když viděl jsem, jak malá sama jsi
Then I wanted to stay with you Tehdy jsem chtěl zůstat s tebou
Inside me I feel alone and unreal Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
And the way you kiss will always be A způsob, jakým líbáš, navždy bude
A very special thing to me Něco pro mě velmi cenného
When I woke up today
And you weren’t there to play
Then I wanted to be with you
When you showed me your eyes
Whispered love at the skies
Then I wanted to stay with you
Inside me I feel alone and unreal
And the way you kiss will always be
A very special thing to me
When I lay still at night seeing
Stars high and light
Then I wanted to be with you
When the rooftops shone dark
All alone (I) saw a spark
Spark of love just to stay with you
Inside me I feel alone and unreal
And the way you kiss will always be
A very special thing to me
If I mention your name
Turn around on a chain
Then the sky opens for you
When we grew very tall
When I saw you so small
Then I wanted to stay with you
Inside me I feel alone and unreal
And the way you kiss will always be
A very special thing to me
Když jsem se dnes ráno probudil sám
A tys tu nebyla, abych ti hrál
Tehdy jsem toužil být s tebou
Když jsi mi ukázala své oči
A šeptala v oblacích slova o lásce
Tehdy jsem chtěl zůstat s tebou
Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
A způsob, jakým líbáš, navždy bude
Něco pro mě velmi cenného
Když jsem v noci ležel a díval se
Na hvězdy vysoko na obloze a na světlo
Tehdy jsem toužil být s tebou
Když střecha zářila temnotou
Já úplně sám viděl jsem jiskru
Jiskru lásky, jen jsem chtěl zůstat s tebou
Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
A způsob, jakým líbáš, navždy bude
Něco pro mě velmi cenného
Když si vzpomenu na tvé jméno
Otočím se na svém řetězu
Pak otevře se ti nebe
Když jsme vyrostli do takové výšky
Když viděl jsem, jak malá sama jsi
Tehdy jsem chtěl zůstat s tebou
Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
A způsob, jakým líbáš, navždy bude
Něco pro mě velmi cenného

„Pozdě v noci“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Wined and dined, oh it seemed just like a dream! Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Girl was so kind Ta holka byla tak milá
Kind of love I’d never seen Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Only last summer, it’s not so long ago Jen minulé léto, není to tak dávno
Just last summer, now musk winds blow Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr
Wined and dined, oh it seemed just like a dream! Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Girl was so kind Ta holka byla tak milá
Kind of love I’d never seen Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Only last summer, it’s not so long ago Jen minulé léto, není to tak dávno, teď vane smradlavej vítr
Just last summer, now musk winds blow Chalk underfoot, life I should prove Pod nohami křída, život, který bych měl dokázat
Dancing in heat, our love and you Tanec v žáru, naše láska a ty
Wined and dined, oh it seemed just like a dream! Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Girl was so kind Ta holka byla tak milá
Kind of love I’d never seen Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Only last summer, it’s not so long ago Jen minulé léto, není to tak dávno
Just last summer, now musk winds blow Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr
Wined and dined, oh it seemed just like a dream!
Girl was so kind
Kind of love I’d never seen
Only last summer, it’s not so long ago
Just last summer, now musk winds blow
Wined and dined, oh it seemed just like a dream!
Girl was so kind
Kind of love I’d never seen
Only last summer, it’s not so long ago
Just last summer, now musk winds blow Chalk underfoot, life I should prove
Dancing in heat, our love and you
Wined and dined, oh it seemed just like a dream!
Girl was so kind
Kind of love I’d never seen
Only last summer, it’s not so long ago
Just last summer, now musk winds blow
Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Ta holka byla tak milá
Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Jen minulé léto, není to tak dávno
Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr
Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Ta holka byla tak milá
Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Jen minulé léto, není to tak dávno, teď vane smradlavej vítr
Pod nohami křída, život, který bych měl dokázat
Tanec v žáru, naše láska a ty
Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Ta holka byla tak milá
Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Jen minulé léto, není to tak dávno
Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr

„Přepitý a přejedený“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Lean out your window, golden hair Opřený o rám okenní, zlatý vlas
I heard you singing in the midnight air Slyším temnou nocí znít tvůj sladký hlas
My book is closed, I read no more Má kniha je zavřená, nemohu už číst dál
Watching the fire dance, on the floor Jen se dívám na oheň, co se stíny si hrál
I’ve left my book, I’ve left my room Opustil jsem svou knihu, opustil jsem svou domovinu
For I heard you singing through the gloom Jen pro tvůj hlas, který slyšel jsem zpívat za úsvitu
Singing and singing, a merry air Tvá píseň zněla a zněla, hlas ozvěna umocňovala
Lean out the window, golden hair Opřený o rám okenní, zlatý vlas
Lean out your window, golden hair
I heard you singing in the midnight air
My book is closed, I read no more
Watching the fire dance, on the floor
I’ve left my book, I’ve left my room
For I heard you singing through the gloom
Singing and singing, a merry air
Lean out the window, golden hair
Opřený o rám okenní, zlatý vlas
Slyším temnou nocí znít tvůj sladký hlas
Má kniha je zavřená, nemohu už číst dál
Jen se dívám na oheň, co se stíny si hrál
Opustil jsem svou knihu, opustil jsem svou domovinu
Jen pro tvůj hlas, který slyšel jsem zpívat za úsvitu
Tvá píseň zněla a zněla, hlas ozvěna umocňovala
Opřený o rám okenní, zlatý vlas

„Zlatý vlas“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Grooving around in a trench coat Pobíhá okolo s kabátem ze zákopu
With the satin on trail Se saténem ve svých stopách
Seems to be all around in tin and lead pail, we pale Vypadá, že je ve všech plechovkách i sudech, bledneme
Jiving on down to the beach Tantujeme dolů na pláž
To see the blue and the gray Abychom viděli modrou a šedou
Seems to be all and it’s rosy-it’s a beautiful day! Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt! Jsi teta gigolo, teta gigolo
Yes I know what you are Ano, vím, co jsi
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt! Jsi teta gigolo, jsi teta gigolo
Heading down with the light, the dust in your way Míříš dolů se světlem, prach máš na cestě
She was angrier than, than her watershell male Byla ještě naštvanější, ještě naštvanější než vodní muž
Life to this love to me – heading me down to me Život k téhle lásce ke mě – míří se mnou dolů na mě
Thunderbird shale Jíl z hromového ptáka
Seems to be all and it’s rosy – it’s a beautiful day! Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt Jsi teta gigolo
Grooving on down in a knapsack superlative day Uháníš dolů v batohu – skvělý den
Some wish she move and just as she can move jiving away Některými přáními pohne a hned jak se pohne, odtacuje pryč
She made the scene should have been-superlative day Udělala scénu měl by to být skvělý den
Everything’s all and it’s rosy, it’s a beautiful day Je to všechno a je to růžové, je to nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt Jsi teta gigolo
Grooving around in a trench coat
With the satin on trail
Seems to be all around in tin and lead pail, we pale
Jiving on down to the beach
To see the blue and the gray
Seems to be all and it’s rosy-it’s a beautiful day!
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt!
Yes I know what you are
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt!
Heading down with the light, the dust in your way
She was angrier than, than her watershell male
Life to this love to me – heading me down to me
Thunderbird shale
Seems to be all and it’s rosy – it’s a beautiful day!
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt
Grooving on down in a knapsack superlative day
Some wish she move and just as she can move jiving away
She made the scene should have been-superlative day
Everything’s all and it’s rosy, it’s a beautiful day
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt
Pobíhá okolo s kabátem ze zákopu
Se saténem ve svých stopách
Vypadá, že je ve všech plechovkách i sudech, bledneme
Tantujeme dolů na pláž
Abychom viděli modrou a šedou
Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo, teta gigolo
Ano, vím, co jsi
Jsi teta gigolo, jsi teta gigolo
Míříš dolů se světlem, prach máš na cestě
Byla ještě naštvanější, ještě naštvanější než vodní muž
Život k téhle lásce ke mě – míří se mnou dolů na mě
Jíl z hromového ptáka
Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo
Uháníš dolů v batohu – skvělý den
Některými přáními pohne a hned jak se pohne, odtacuje pryč
Udělala scénu měl by to být skvělý den
Je to všechno a je to růžové, je to nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo

„Teta gigolo“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Howling the pack in formation appears Zjevuje se vyjící smečka v perfektní formaci
Diamonds and clubs, light misted fog, the dead Diamanty a kluby, lehce osvětlená mlha, smrtka
Waving us back in formation, Na nás mává ve formaci
The pack in formation Smečka ve formaci
Bowling they bat as a group Hrajou kriket jako perfektní tým
And the leader is seen – so early A vedoucí je vidět – tak brzo
The pack on their backs, the fighters Je smečka na kolenou, bojovníci
Through misty the waving – the pack in formation Skrz mlhu mávají – smečka ve formaci
Far reaching waves Daleko dosahují vlny
On sight, shone right Jsou vidět, zářily dobře
I lay as if in surround Lehám si, jako bych byl poblíž
All enmeshing, hovering Všechno drží pohromadě, visí ve vzduchu
The milder I gaze Jsem ještě zahalenější
All the animals laying trail A všechna zvířata zanechávají stopy
Beyond the bough winds A vítr vane skrz větvoví
Mild the reflecting electricity eyes A lehce elektřinu reflektující oči
Tears, the life that was ours Slzy, život, který je náš
Grows sharper and stronger away and beyond Je ještě ostřejší a silnější, tam někde pryč
Short wheeling – fresh spring Už se skoro netočí – čerstvý pramen
Gripped with blanched bones – moaned Sevřený holými kostmi – skučí
Magnesium, proverbs and sobs Hořčík, říkanky a čištění
Howling the pack in formation appears Zjevuje se vyjící smečka v perfektní formaci
Diamonds and clubs, light misted fog, the dead Diamanty a kluby, lehce osvětlená mlha, smrtka
Waving us back in formation, Na nás mává ve formaci
The pack in formation Smečka ve formaci
Howling the pack in formation appears
Diamonds and clubs, light misted fog, the dead
Waving us back in formation,
The pack in formation
Bowling they bat as a group
And the leader is seen – so early
The pack on their backs, the fighters
Through misty the waving – the pack in formation
Far reaching waves
On sight, shone right
I lay as if in surround
All enmeshing, hovering
The milder I gaze
All the animals laying trail
Beyond the bough winds
Mild the reflecting electricity eyes
Tears, the life that was ours
Grows sharper and stronger away and beyond
Short wheeling – fresh spring
Gripped with blanched bones – moaned
Magnesium, proverbs and sobs
Howling the pack in formation appears
Diamonds and clubs, light misted fog, the dead
Waving us back in formation,
The pack in formation
Zjevuje se vyjící smečka v perfektní formaci
Diamanty a kluby, lehce osvětlená mlha, smrtka
Na nás mává ve formaci
Smečka ve formaci
Hrajou kriket jako perfektní tým
A vedoucí je vidět – tak brzo
Je smečka na kolenou, bojovníci
Skrz mlhu mávají – smečka ve formaci
Daleko dosahují vlny
Jsou vidět, zářily dobře
Lehám si, jako bych byl poblíž
Všechno drží pohromadě, visí ve vzduchu
Jsem ještě zahalenější
A všechna zvířata zanechávají stopy
A vítr vane skrz větvoví
A lehce elektřinu reflektující oči
Slzy, život, který je náš
Je ještě ostřejší a silnější, tam někde pryč
Už se skoro netočí – čerstvý pramen
Sevřený holými kostmi – skučí
Hořčík, říkanky a čištění
Zjevuje se vyjící smečka v perfektní formaci
Diamanty a kluby, lehce osvětlená mlha, smrtka
Na nás mává ve formaci
Smečka ve formaci

„Vlčí smečka“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
It is obvious Je to jasné
May I say, oh baby, that it is found on another plane? Můžu říct, ach lásko, že je to v jiném letadle?
Yes I can creep into cupboards, sleep in the hall Ano, můžu se vkrást do skříněk v kuchyni, spát v předsíni
Your stars – my stars, a simple cock bar Tvoje hvězdy – moje hvězdy, obyčejnej ptákovej bar
Only an impulse – pie in the sky Je to jen impuls – nuskutečnitelnej sen
Mumble listen dolly Holčička, co poslouchá, co nemá
Drift over your mind – holly Bloudí ti hlavou – svatá
Creep into bed when your head’s on the ground Plížíš se do postele s hlavou na zemi
She held the torch on the porch, Drží pochodeň na římse
She winked an eye Šilhá stranou
Reason it is written on the brambles Důvod je napsán na vinných keřích
Stranded on the spikes – my blood red, oh listen: Opuštěn na hřebících – má rudá krvi, ach, poslouchej:
„Remember those times I could call „Vzpomeň si na ty časy, řekl bych
Through the clear day Skrze všechny ty čisté dny
Time – be there Čas – buď tam
Braver and braver, a handkerchief waver Statečnější a statečnější kapesníkový mávač
The louder you lip to a loud hailer Čím více olizuješ hlasitého zdraviče
Growing together, they (‚re) growing each either Rostou spolu, ale stejně každý zvlášť
No wondering, stumbling, fumbling Nebloudí, nevrávorá, není neschopný
Rumbling minds shot together, Rachotící mysli zastřelené společně
Our minds shot together“ Naše mysli, zastřelené společně
So equally over a valley, a hill Tak rovnocenně za údolím, za kopci
Wood on quarry stood, each of us crying Dřeva na dně lomu, oba pláčeme
A velvet curtain of gray Šedá sametová opona
Mark the blanket where the sparrows play Označ na pokrývce místo, kde si hrají vrabci
And the trees by the waving corn stranded A stromy opuštěné klátící se kukuřicí
My legs move the last empty inches to you Mé nohy se pohybují několika prázdnými místečky k tobě
The softness, the warmth from the weather in suspense Měkkost a teplo očekávaného počasí
Mote to a grog – the star a white chalk Kousek ke grogu – hvězda, bílá křída
Minds shot together, our minds shot together Mysli společně zastřelené, naše mysli společně zastřelené
It is obvious
May I say, oh baby, that it is found on another plane?
Yes I can creep into cupboards, sleep in the hall
Your stars – my stars, a simple cock bar
Only an impulse – pie in the sky
Mumble listen dolly
Drift over your mind – holly
Creep into bed when your head’s on the ground
She held the torch on the porch,
She winked an eye
Reason it is written on the brambles
Stranded on the spikes – my blood red, oh listen:
„Remember those times I could call
Through the clear day
Time – be there
Braver and braver, a handkerchief waver
The louder you lip to a loud hailer
Growing together, they (‚re) growing each either
No wondering, stumbling, fumbling
Rumbling minds shot together,
Our minds shot together“
So equally over a valley, a hill
Wood on quarry stood, each of us crying
A velvet curtain of gray
Mark the blanket where the sparrows play
And the trees by the waving corn stranded
My legs move the last empty inches to you
The softness, the warmth from the weather in suspense
Mote to a grog – the star a white chalk
Minds shot together, our minds shot together
Je to jasné
Můžu říct, ach lásko, že je to v jiném letadle?
Ano, můžu se vkrást do skříněk v kuchyni, spát v předsíni
Tvoje hvězdy – moje hvězdy, obyčejnej ptákovej bar
Je to jen impuls – nuskutečnitelnej sen
Holčička, co poslouchá, co nemá
Bloudí ti hlavou – svatá
Plížíš se do postele s hlavou na zemi
Drží pochodeň na římse
Šilhá stranou
Důvod je napsán na vinných keřích
Opuštěn na hřebících – má rudá krvi, ach, poslouchej:
„Vzpomeň si na ty časy, řekl bych
Skrze všechny ty čisté dny
Čas – buď tam
Statečnější a statečnější kapesníkový mávač
Čím více olizuješ hlasitého zdraviče
Rostou spolu, ale stejně každý zvlášť
Nebloudí, nevrávorá, není neschopný
Rachotící mysli zastřelené společně
Naše mysli, zastřelené společně
Tak rovnocenně za údolím, za kopci
Dřeva na dně lomu, oba pláčeme
Šedá sametová opona
Označ na pokrývce místo, kde si hrají vrabci
A stromy opuštěné klátící se kukuřicí
Mé nohy se pohybují několika prázdnými místečky k tobě
Měkkost a teplo očekávaného počasí
Kousek ke grogu – hvězda, bílá křída
Mysli společně zastřelené, naše mysli společně zastřelené

„Je to jasné“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Výrostek“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
It’s no good trying to place your hand Není dobrý zkoušet svou ruku pokládat
Where I can’t see because I understand Tam, kam nevidím, protože dobře vím
That you’re different from me Že jsi tak jiná než já
Yes I can tell Jo, poznávám
That you can’t be what you pretend Že nemůžeš být to, co předstíráš
And you’re rocking me backwards A zhoupneš mě dozadu
And you’re rocking towards the A zhoupneš mě dopředu
Red and yellow mane of a stallion horse K rudé a žluté hřívě toho hřebce
It’s no good trying to hold your love Není dobrý zkoušet svou lásku držet
Where I can’t see because I understand Tam, kam nevidím, protože dobře vím
That you’re different from me Že jsi tak jiná než já
Yes I can tell Jo, poznávám
That you can’t be what you pretend Že nemůžeš být to, co předstíráš
The caterpillar hood won’t cover the head of you Ani čepice stonožky tvou hlavu nezakryje
Know you should be home in bed Víš, měla bys být doma v posteli
It’s no good holding your sequin fan Není dobrý zkoušet rozevřený vějíř držet
Where I can’t see because I understand Tak, abych nic neviděl, protože dobře vím
That you’re different from me Že jsi tak jiná než já
Yes I can tell Jo, poznávám
That you can’t be what you pretend Že nemůžeš být to, co předstíráš
yes you’re spinning around and around in a car Jo, kroužíš dokola a dokola ve svém autě
with electric lights flashing very fast A elektrickými světly rychle blikáš…
It’s no good trying to place your hand
Where I can’t see because I understand
That you’re different from me
Yes I can tell
That you can’t be what you pretend
And you’re rocking me backwards
And you’re rocking towards the
Red and yellow mane of a stallion horse
It’s no good trying to hold your love
Where I can’t see because I understand
That you’re different from me
Yes I can tell
That you can’t be what you pretend
The caterpillar hood won’t cover the head of you
Know you should be home in bed
It’s no good holding your sequin fan
Where I can’t see because I understand
That you’re different from me
Yes I can tell
That you can’t be what you pretend
yes you’re spinning around and around in a car
with electric lights flashing very fast
Není dobrý zkoušet svou ruku pokládat
Tam, kam nevidím, protože dobře vím
Že jsi tak jiná než já
Jo, poznávám
Že nemůžeš být to, co předstíráš
A zhoupneš mě dozadu
A zhoupneš mě dopředu
K rudé a žluté hřívě toho hřebce
Není dobrý zkoušet svou lásku držet
Tam, kam nevidím, protože dobře vím
Že jsi tak jiná než já
Jo, poznávám
Že nemůžeš být to, co předstíráš
Ani čepice stonožky tvou hlavu nezakryje
Víš, měla bys být doma v posteli
Není dobrý zkoušet rozevřený vějíř držet
Tak, abych nic neviděl, protože dobře vím
Že jsi tak jiná než já
Jo, poznávám
Že nemůžeš být to, co předstíráš
Jo, kroužíš dokola a dokola ve svém autě
A elektrickými světly rychle blikáš…

„Není dobrý zkoušet“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Trip to heave and ho, up down, to and fro‘ Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
You have no word Nedostává se ti slov
Trip, trip to a dream dragon Tripy, tripy ke snovým drakům
Hide your wings in a ghost tower Slož svá křídla do věže k duchům
Sails cackling at every plate we break Kolem létají, nad každým rozbitým talířem kdákají
Cracked by scattered needles Roztrháni rozhozenými jehlami
The little minute gong Gong minutky
Coughs and clears his throat Kašle a čistí si krk
Madam you see before you stand Vidíš nějakou dámu před sebou
Hey ho, never be still Hej, hou, nikdy nepostojí
The old original favorite grand Starý dobrý velký švihák
Grasshoppers green Jasně zelená
Herbarian band Květinová kapela
And the tune they play is ‚In Us Confide‘ A ten kus, co hrajou se jmenuje „“Věřit sám v sebe““
So trip to heave and ho, up down, to and fro‘ Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
You have no word Nedostává se ti slov
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Isn’t it good to be lost in the wood Není skvělý ztratit se v lese?
Isn’t it bad so quiet there, in the wood Není špatný vychutnávat to ticho v lese?
Meant even less to me than I thought Ale pro mě to znamená daleko míň, než jsem si myslel
With a honey plough of yellow prickly seeds Medovým pluhem zaoráváš trnitá semínka
Clover honey pots and mystic shining feed Skvělej medovej hrnek a tajemně zářící chodidla
Well, the madcap laughed at the man on the border Fajn a blázen se pořád směje na chlápka na břehu
Hey ho, huff the Talbot Hej hou, čert vem Talbot
„“Cheat““ he cried shouting kangaroo „“Podvádíš!““, křičel a střílel po klokanovi
It’s true in their tree they cried Je pravda, že ve svém hnízdě se už tak nesmáli
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
The madcap laughed at the man on the border Blázen se smál chlápkovi na břehu
Hey ho, huff the Talbot Hej hou, čert vem Talbot
The winds they blew and the leaves did wag Větry vanuly a lístky se třepetaly
They’ll never put me in their bag Nikdy mě nezabalí do těch svých kufrů
The seas will reach and always seep Moře, co se dmou, zase se vsáknou
So high you go, so low you creep Tak vysoko míříš a tak dole se plazíš
The wind it blows in tropical heat A vítr vše unáší do teplých krajin
The drones they throng on mossy seats Lenoši se cpou na místa mechem obrostlá
The squeaking door will always squeak A skřípající dveře nepřestanou skřípat
Two up, two down we’ll never meet Dva nahoru a dva zase dolů, nikdy se nepotkáme
So merrily trip forgo my side Tak hezkej trip a na mě zapomeň
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici!
Trip to heave and ho, up down, to and fro‘
You have no word
Trip, trip to a dream dragon
Hide your wings in a ghost tower
Sails cackling at every plate we break
Cracked by scattered needles
The little minute gong
Coughs and clears his throat
Madam you see before you stand
Hey ho, never be still
The old original favorite grand
Grasshoppers green
Herbarian band
And the tune they play is ‚In Us Confide‘
So trip to heave and ho, up down, to and fro‘
You have no word
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
Isn’t it good to be lost in the wood
Isn’t it bad so quiet there, in the wood
Meant even less to me than I thought
With a honey plough of yellow prickly seeds
Clover honey pots and mystic shining feed
Well, the madcap laughed at the man on the border
Hey ho, huff the Talbot
„“Cheat““ he cried shouting kangaroo
It’s true in their tree they cried
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
The madcap laughed at the man on the border
Hey ho, huff the Talbot
The winds they blew and the leaves did wag
They’ll never put me in their bag
The seas will reach and always seep
So high you go, so low you creep
The wind it blows in tropical heat
The drones they throng on mossy seats
The squeaking door will always squeak
Two up, two down we’ll never meet
So merrily trip forgo my side
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
Nedostává se ti slov
Tripy, tripy ke snovým drakům
Slož svá křídla do věže k duchům
Kolem létají, nad každým rozbitým talířem kdákají
Roztrháni rozhozenými jehlami
Gong minutky
Kašle a čistí si krk
Vidíš nějakou dámu před sebou
Hej, hou, nikdy nepostojí
Starý dobrý velký švihák
Jasně zelená
Květinová kapela
A ten kus, co hrajou se jmenuje „“Věřit sám v sebe““
Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
Nedostává se ti slov
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Není skvělý ztratit se v lese?
Není špatný vychutnávat to ticho v lese?
Ale pro mě to znamená daleko míň, než jsem si myslel
Medovým pluhem zaoráváš trnitá semínka
Skvělej medovej hrnek a tajemně zářící chodidla
Fajn a blázen se pořád směje na chlápka na břehu
Hej hou, čert vem Talbot
„“Podvádíš!““, křičel a střílel po klokanovi
Je pravda, že ve svém hnízdě se už tak nesmáli
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Blázen se smál chlápkovi na břehu
Hej hou, čert vem Talbot
Větry vanuly a lístky se třepetaly
Nikdy mě nezabalí do těch svých kufrů
Moře, co se dmou, zase se vsáknou
Tak vysoko míříš a tak dole se plazíš
A vítr vše unáší do teplých krajin
Lenoši se cpou na místa mechem obrostlá
A skřípající dveře nepřestanou skřípat
Dva nahoru a dva zase dolů, nikdy se nepotkáme
Tak hezkej trip a na mě zapomeň
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici!

„Chobotnice (klauni a žongléři)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Waving my arms in the air Mávám rukama ve vzduchu
Love, my love, got no care Láska, moje láska tu to vůbec nezajímá
No care, no, no, pressing my feet to the ground Nezajímá, ne, ne, tisknu chodidla na zem
Stand up right where you stand Postav se přesně tam, co stojíš
Call to you and what do you do Zavolám ti a co uděláš ty?
Laying back in a chair? Lehneš si zpátky do křesla?
She’s so high on the air Je tak vysoko na nebi
She’s so high on the air Je tak vysoko na nebi
Half and half, half and half Půl a půl, půl a půl
All you have to do to call Jediné, co ti zbývá zavolat
Is hold her hand, stand a while Je abys držel její ruku, postál chvíli
And then smile and we’ll understand A pak se usmál a budeme to chápat
Yes we do – yes, yes we do! Ano budeme – ano, ano, budeme
Oh what a girl I’ve got too! Ach, jaká holka, taky ji mám
Oh what a girl I’ve got too! Ach, jaká holka, taky ji mám
With her slinky look she held her tie to her hair S nenápadným výrazem držela svoji mašli do vlasů
(and I) could see everywhere A já všechno vidím
No-one in the land, no-one Nikdo v té zemi, nikdo
No-one in the land, no-one Nikdo v té zemi, nikdo
But it rains on Saturday – cats and dogs in the way Ale v sobotu prší – je strašnej slejvák
Stormy day, hey, hey Je bouřka celý den, hej, hej
And you shouldn’t try to be A neměla bys zkoušet
What you can’t be Být to, co nemůžeš být
And you shouldn’t try to be A neměla bys zkoušet
What you can’t be Být to, co nemůžeš být
Call to you and what do you do Zavolám ti a co ty uděláš
Waving my arms in the air
Love, my love, got no care
No care, no, no, pressing my feet to the ground
Stand up right where you stand
Call to you and what do you do
Laying back in a chair?
She’s so high on the air
She’s so high on the air
Half and half, half and half
All you have to do to call
Is hold her hand, stand a while
And then smile and we’ll understand
Yes we do – yes, yes we do!
Oh what a girl I’ve got too!
Oh what a girl I’ve got too!
With her slinky look she held her tie to her hair
(and I) could see everywhere
No-one in the land, no-one
No-one in the land, no-one
But it rains on Saturday – cats and dogs in the way
Stormy day, hey, hey
And you shouldn’t try to be
What you can’t be
And you shouldn’t try to be
What you can’t be
Call to you and what do you do
Mávám rukama ve vzduchu
Láska, moje láska tu to vůbec nezajímá
Nezajímá, ne, ne, tisknu chodidla na zem
Postav se přesně tam, co stojíš
Zavolám ti a co uděláš ty?
Lehneš si zpátky do křesla?
Je tak vysoko na nebi
Je tak vysoko na nebi
Půl a půl, půl a půl
Jediné, co ti zbývá zavolat
Je abys držel její ruku, postál chvíli
A pak se usmál a budeme to chápat
Ano budeme – ano, ano, budeme
Ach, jaká holka, taky ji mám
Ach, jaká holka, taky ji mám
S nenápadným výrazem držela svoji mašli do vlasů
A já všechno vidím
Nikdo v té zemi, nikdo
Nikdo v té zemi, nikdo
Ale v sobotu prší – je strašnej slejvák
Je bouřka celý den, hej, hej
A neměla bys zkoušet
Být to, co nemůžeš být
A neměla bys zkoušet
Být to, co nemůžeš být
Zavolám ti a co ty uděláš

„Mávám rukama ve vzduchu“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
On a distant shore, miles from land Na vzdáleném pobřeží, míle od pevniny
Stands the ebony totem in ebony sand Stojí ebenový totem v ebenově černém písku
A dream in a mist of gray Jako přelud v šedivé mlze
On a far distant shore Na velmi vzdálené zemi
The pebble that stood alone Osamělý oblázek na pláži
And driftwood lies half buried A napůl v písku ztracené naplavené dřevo
Warm shallow waters sweep shells Mušle, co žijí v těch teplých mělkých vodách
So the cockles shine A lesklé škeble
A bare winding carcass, stark Do běla oholená kostra, tak neúprosná
Shimmers as flies scoop up meat Tetelí se hejny much, co ožírají zbytky masa
An empty way, dry tears Zbytečná cesta, vyschlé slzy
Crisp flax squeaks tall reeds Vysoké rákosí šumí a láme se ve větru
Make a circle of gray Opisuje šedivé kruhy
In a summer way, around man V tom letním dnu kolem muže
Stood on ground Co sám stojí na břehu
I’m trying I’m trying Zkouším to, zkouším
To find you To find you Tě nalézt, naléz tě
I’m living, I’m giving Ještě žiju, ale vzdávám to
To find you, to find you Tě nalézt, nalézt tě
I’m living, I’m living I’m trying, I’m giving Ještě žiju, žiju, zkouším to, vzdávám to…
On a distant shore, miles from land
Stands the ebony totem in ebony sand
A dream in a mist of gray
On a far distant shore
The pebble that stood alone
And driftwood lies half buried
Warm shallow waters sweep shells
So the cockles shine
A bare winding carcass, stark
Shimmers as flies scoop up meat
An empty way, dry tears
Crisp flax squeaks tall reeds
Make a circle of gray
In a summer way, around man
Stood on ground
I’m trying I’m trying
To find you To find you
I’m living, I’m giving
To find you, to find you
I’m living, I’m living I’m trying, I’m giving
Na vzdáleném pobřeží, míle od pevniny
Stojí ebenový totem v ebenově černém písku
Jako přelud v šedivé mlze
Na velmi vzdálené zemi
Osamělý oblázek na pláži
A napůl v písku ztracené naplavené dřevo
Mušle, co žijí v těch teplých mělkých vodách
A lesklé škeble
Do běla oholená kostra, tak neúprosná
Tetelí se hejny much, co ožírají zbytky masa
Zbytečná cesta, vyschlé slzy
Vysoké rákosí šumí a láme se ve větru
Opisuje šedivé kruhy
V tom letním dnu kolem muže
Co sám stojí na břehu
Zkouším to, zkouším
Tě nalézt, naléz tě
Ještě žiju, ale vzdávám to
Tě nalézt, nalézt tě
Ještě žiju, žiju, zkouším to, vzdávám to…

„Opel“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.