V pořadí devátá nahraná verze skladby
(Barrett)
On a distant shore, miles from land Na vzdáleném pobřeží, míle od pevniny
Stands the ebony totem in ebony sand Stojí ebenový totem v ebenově černém písku
A dream in a mist of gray Jako přelud v šedivé mlze
On a far distant shore Na velmi vzdálené zemi
The pebble that stood alone Osamělý oblázek na pláži
And driftwood lies half buried A napůl v písku ztracené naplavené dřevo
Warm shallow waters sweep shells Mušle, co žijí v těch teplých mělkých vodách
So the cockles shine A lesklé škeble
A bare winding carcass, stark Do běla oholená kostra, tak neúprosná
Shimmers as flies scoop up meat Tetelí se hejny much, co ožírají zbytky masa
An empty way, dry tears Zbytečná cesta, vyschlé slzy
Crisp flax squeaks tall reeds Vysoké rákosí šumí a láme se ve větru
Make a circle of gray Opisuje šedivé kruhy
In a summer way, around man V tom letním dnu kolem muže
Stood on ground Co sám stojí na břehu
I’m trying I’m trying Zkouším to, zkouším
To find you To find you Tě nalézt, naléz tě
I’m living, I’m giving Ještě žiju, ale vzdávám to
To find you, to find you Tě nalézt, nalézt tě
I’m living, I’m living I’m trying, I’m giving Ještě žiju, žiju, zkouším to, vzdávám to…
On a distant shore, miles from land
Stands the ebony totem in ebony sand
A dream in a mist of gray
On a far distant shore
The pebble that stood alone
And driftwood lies half buried
Warm shallow waters sweep shells
So the cockles shine
A bare winding carcass, stark
Shimmers as flies scoop up meat
An empty way, dry tears
Crisp flax squeaks tall reeds
Make a circle of gray
In a summer way, around man
Stood on ground
I’m trying I’m trying
To find you To find you
I’m living, I’m giving
To find you, to find you
I’m living, I’m living I’m trying, I’m giving
Na vzdáleném pobřeží, míle od pevniny
Stojí ebenový totem v ebenově černém písku
Jako přelud v šedivé mlze
Na velmi vzdálené zemi
Osamělý oblázek na pláži
A napůl v písku ztracené naplavené dřevo
Mušle, co žijí v těch teplých mělkých vodách
A lesklé škeble
Do běla oholená kostra, tak neúprosná
Tetelí se hejny much, co ožírají zbytky masa
Zbytečná cesta, vyschlé slzy
Vysoké rákosí šumí a láme se ve větru
Opisuje šedivé kruhy
V tom letním dnu kolem muže
Co sám stojí na břehu
Zkouším to, zkouším
Tě nalézt, naléz tě
Ještě žiju, ale vzdávám to
Tě nalézt, nalézt tě
Ještě žiju, žiju, zkouším to, vzdávám to…

„Opel“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Ranná verze skladby Octopus
(Barrett)
Trip to heave and ho, up down, to and fro‘ Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
You have no word Nedostává se ti slov
Trip, trip to a dream dragon Tripy, tripy ke snovým drakům
Hide your wings in a ghost tower Slož svá křídla do věže k duchům
Sails cackling at every plate we break Kolem létají, nad každým rozbitým talířem kdákají
Cracked by scattered needles Roztrháni rozhozenými jehlami
The little minute gong Gong minutky
Coughs and clears his throat Kašle a čistí si krk
Madam you see before you stand Vidíš nějakou dámu před sebou
Hey ho, never be still Hej, hou, nikdy nepostojí
The old original favorite grand Starý dobrý velký švihák
Grasshoppers green Jasně zelená
Herbarian band Květinová kapela
And the tune they play is ‚In Us Confide‘ A ten kus, co hrajou se jmenuje „“Věřit sám v sebe““
So trip to heave and ho, up down, to and fro‘ Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
You have no word Nedostává se ti slov
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Isn’t it good to be lost in the wood Není skvělý ztratit se v lese?
Isn’t it bad so quiet there, in the wood Není špatný vychutnávat to ticho v lese?
Meant even less to me than I thought Ale pro mě to znamená daleko míň, než jsem si myslel
With a honey plough of yellow prickly seeds Medovým pluhem zaoráváš trnitá semínka
Clover honey pots and mystic shining feed Skvělej medovej hrnek a tajemně zářící chodidla
Well, the madcap laughed at the man on the border Fajn a blázen se pořád směje na chlápka na břehu
Hey ho, huff the Talbot Hej hou, čert vem Talbot
„“Cheat““ he cried shouting kangaroo „“Podvádíš!““, křičel a střílel po klokanovi
It’s true in their tree they cried Je pravda, že ve svém hnízdě se už tak nesmáli
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
The madcap laughed at the man on the border Blázen se smál chlápkovi na břehu
Hey ho, huff the Talbot Hej hou, čert vem Talbot
The winds they blew and the leaves did wag Větry vanuly a lístky se třepetaly
They’ll never put me in their bag Nikdy mě nezabalí do těch svých kufrů
The seas will reach and always seep Moře, co se dmou, zase se vsáknou
So high you go, so low you creep Tak vysoko míříš a tak dole se plazíš
The wind it blows in tropical heat A vítr vše unáší do teplých krajin
The drones they throng on mossy seats Lenoši se cpou na místa mechem obrostlá
The squeaking door will always squeak A skřípající dveře nepřestanou skřípat
Two up, two down we’ll never meet Dva nahoru a dva zase dolů, nikdy se nepotkáme
So merrily trip forgo my side Tak hezkej trip a na mě zapomeň
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici!
Trip to heave and ho, up down, to and fro‘
You have no word
Trip, trip to a dream dragon
Hide your wings in a ghost tower
Sails cackling at every plate we break
Cracked by scattered needles
The little minute gong
Coughs and clears his throat
Madam you see before you stand
Hey ho, never be still
The old original favorite grand
Grasshoppers green
Herbarian band
And the tune they play is ‚In Us Confide‘
So trip to heave and ho, up down, to and fro‘
You have no word
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
Isn’t it good to be lost in the wood
Isn’t it bad so quiet there, in the wood
Meant even less to me than I thought
With a honey plough of yellow prickly seeds
Clover honey pots and mystic shining feed
Well, the madcap laughed at the man on the border
Hey ho, huff the Talbot
„“Cheat““ he cried shouting kangaroo
It’s true in their tree they cried
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
The madcap laughed at the man on the border
Hey ho, huff the Talbot
The winds they blew and the leaves did wag
They’ll never put me in their bag
The seas will reach and always seep
So high you go, so low you creep
The wind it blows in tropical heat
The drones they throng on mossy seats
The squeaking door will always squeak
Two up, two down we’ll never meet
So merrily trip forgo my side
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
Nedostává se ti slov
Tripy, tripy ke snovým drakům
Slož svá křídla do věže k duchům
Kolem létají, nad každým rozbitým talířem kdákají
Roztrháni rozhozenými jehlami
Gong minutky
Kašle a čistí si krk
Vidíš nějakou dámu před sebou
Hej, hou, nikdy nepostojí
Starý dobrý velký švihák
Jasně zelená
Květinová kapela
A ten kus, co hrajou se jmenuje „“Věřit sám v sebe““
Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
Nedostává se ti slov
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Není skvělý ztratit se v lese?
Není špatný vychutnávat to ticho v lese?
Ale pro mě to znamená daleko míň, než jsem si myslel
Medovým pluhem zaoráváš trnitá semínka
Skvělej medovej hrnek a tajemně zářící chodidla
Fajn a blázen se pořád směje na chlápka na břehu
Hej hou, čert vem Talbot
„“Podvádíš!““, křičel a střílel po klokanovi
Je pravda, že ve svém hnízdě se už tak nesmáli
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Blázen se smál chlápkovi na břehu
Hej hou, čert vem Talbot
Větry vanuly a lístky se třepetaly
Nikdy mě nezabalí do těch svých kufrů
Moře, co se dmou, zase se vsáknou
Tak vysoko míříš a tak dole se plazíš
A vítr vše unáší do teplých krajin
Lenoši se cpou na místa mechem obrostlá
A skřípající dveře nepřestanou skřípat
Dva nahoru a dva zase dolů, nikdy se nepotkáme
Tak hezkej trip a na mě zapomeň
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici!

„Chobotnice (klauni a žongléři)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Původní dvoustopé demo
(Barrett)
Got it hit down Trefil ho
Spot knock inside a spider Trefil toho pavouka
Says: „That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Řekl: „Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo
„That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!“ Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo
Says: „That’s love – All know it“ Řekl: „Tohle je láska – všichni to vědí.“
TV, teeth, feet, peace, feel it Telka, zuby, nohy, mír, cítíš to
„That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!“ „Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo
„That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!“ Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo“
Like the fall that brings me to Mám rád podzim, co mě přivádí
I like the fall that brings me to Mám rád podzim, co mě přivádí
I like the cord around sinew Mám rád smyčku kolem svalu
I make a cord around sinew Udělal jsem si smyčku kolem svalu
Duck, the way to least is less Kachna, způsob, jak zmizet není nic
Tea craving of the metal west Hlad po čaji ocelového západu
‚ell tomorrow’s rain and test Předpovídá zítřejší déšť a testuje
‚ell tomorrow’s rain and test Předpovídá zítřejší déšť a testuje
Love an empty son and guess Miluje prázdné syny a odhady
Love an empty son and guess Miluje prázdné syny a odhady
Pimples dangerous and blessed Nebezpečné bradavice a potěšení
Heaving, arriving, tinkling Houpe se, přichází a zvoní
Mingling jets and statuettes Plete si proudy a figuríny
Seething wet we meeting fleck Zmateně mokří potkáváme malé kousky
Seething wet we meeting fleck Zmateně mokří potkáváme malé kousky
Lines and winds and crib and half Čáry a větry a kolébky a půlky
Each fair day I give you half Každý férový den dám ti jednu půlku
Of each fair day I give you half Každého férového dne, dám ti jednu půlku
I look into your eyes and you, Dívám se do tvých očí a ty
Flathe in the sun for you Mířím kvůli tobě přímo do slunce
Bam, spastic, tactile engine Bum, ochrnutý, strojový
Heaving, crackle, slinky, dormy, roofy, wham Vrhá se, rozbíjí, vrávorá, nestíhá, střechuje, vžum
I’ll have them, fried bloke Budu je mít, smažené podivíny
Broken jardy, cardy, smoocho, moocho, paki, pufftle Rychle útočí, hraje karty, líbá, utíká, hulí
Sploshette moxy, very smelly, Čvachtá, hrozně smrdí
Cable, gable, splintra, channel Kabel, průčelí, překližka, kanál
Top the seam he’s taken off Startuje z vršku díry
Rats, rats lay down flat Krysy, krysy, lehni si až na zemi
We don’t need you, we act like that Nepotřebujeme vás a chováme se podle toho
And if you think you’re un-loved A jestli máš pocit, že nejsi milována
Then we know about that Tak my o tom víme
Rats, rats, lay down flat! Krysy, krysy, lehni si až na zem
Yes, yes, yes, yes, lay down flat! Ano, ano, ano, ano, lehni si na zem
Got it hit down
Spot knock inside a spider
Says: „That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
„That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!“
Says: „That’s love – All know it“
TV, teeth, feet, peace, feel it
„That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!“
„That’s love yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!“
Like the fall that brings me to
I like the fall that brings me to
I like the cord around sinew
I make a cord around sinew
Duck, the way to least is less
Tea craving of the metal west
‚ell tomorrow’s rain and test
‚ell tomorrow’s rain and test
Love an empty son and guess
Love an empty son and guess
Pimples dangerous and blessed
Heaving, arriving, tinkling
Mingling jets and statuettes
Seething wet we meeting fleck
Seething wet we meeting fleck
Lines and winds and crib and half
Each fair day I give you half
Of each fair day I give you half
I look into your eyes and you,
Flathe in the sun for you
Bam, spastic, tactile engine
Heaving, crackle, slinky, dormy, roofy, wham
I’ll have them, fried bloke
Broken jardy, cardy, smoocho, moocho, paki, pufftle
Sploshette moxy, very smelly,
Cable, gable, splintra, channel
Top the seam he’s taken off
Rats, rats lay down flat
We don’t need you, we act like that
And if you think you’re un-loved
Then we know about that
Rats, rats, lay down flat!
Yes, yes, yes, yes, lay down flat!
Trefil ho
Trefil toho pavouka
Řekl: „Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo
Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo
Řekl: „Tohle je láska – všichni to vědí.“
Telka, zuby, nohy, mír, cítíš to
„Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo
Tohle je láska, jo, jo, jo, jo, jo“
Mám rád podzim, co mě přivádí
Mám rád podzim, co mě přivádí
Mám rád smyčku kolem svalu
Udělal jsem si smyčku kolem svalu
Kachna, způsob, jak zmizet není nic
Hlad po čaji ocelového západu
Předpovídá zítřejší déšť a testuje
Předpovídá zítřejší déšť a testuje
Miluje prázdné syny a odhady
Miluje prázdné syny a odhady
Nebezpečné bradavice a potěšení
Houpe se, přichází a zvoní
Plete si proudy a figuríny
Zmateně mokří potkáváme malé kousky
Zmateně mokří potkáváme malé kousky
Čáry a větry a kolébky a půlky
Každý férový den dám ti jednu půlku
Každého férového dne, dám ti jednu půlku
Dívám se do tvých očí a ty
Mířím kvůli tobě přímo do slunce
Bum, ochrnutý, strojový
Vrhá se, rozbíjí, vrávorá, nestíhá, střechuje, vžum
Budu je mít, smažené podivíny
Rychle útočí, hraje karty, líbá, utíká, hulí
Čvachtá, hrozně smrdí
Kabel, průčelí, překližka, kanál
Startuje z vršku díry
Krysy, krysy, lehni si až na zemi
Nepotřebujeme vás a chováme se podle toho
A jestli máš pocit, že nejsi milována
Tak my o tom víme
Krysy, krysy, lehni si až na zem
Ano, ano, ano, ano, lehni si na zem

„Krysy“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

V pořadí šestá nahraná verze skladby
(Barrett)
Lean out your window, golden hair Opřený o rám okenní, zlatý vlas
I heard you singing in the midnight air Slyším temnou nocí znít tvůj sladký hlas
My book is closed, I read no more Má kniha je zavřená, nemohu už číst dál
Watching the fire dance, on the floor Jen se dívám na oheň, co se stíny si hrál
I’ve left my book, I’ve left my room Opustil jsem svou knihu, opustil jsem svou domovinu
For I heard you singing through the gloom Jen pro tvůj hlas, který slyšel jsem zpívat za úsvitu
Singing and singing, a merry air Tvá píseň zněla a zněla, hlas ozvěna umocňovala
Lean out the window, golden hair Opřený o rám okenní, zlatý vlas
Lean out your window, golden hair
I heard you singing in the midnight air
My book is closed, I read no more
Watching the fire dance, on the floor
I’ve left my book, I’ve left my room
For I heard you singing through the gloom
Singing and singing, a merry air
Lean out the window, golden hair
Opřený o rám okenní, zlatý vlas
Slyším temnou nocí znít tvůj sladký hlas
Má kniha je zavřená, nemohu už číst dál
Jen se dívám na oheň, co se stíny si hrál
Opustil jsem svou knihu, opustil jsem svou domovinu
Jen pro tvůj hlas, který slyšel jsem zpívat za úsvitu
Tvá píseň zněla a zněla, hlas ozvěna umocňovala
Opřený o rám okenní, zlatý vlas

„Zlatý vlas“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Nahráno při práci na albu Barrett, jediná známá dochovaná kopie skladby
(Barrett)
Dolly Rocker… It’s called Dolly Rocker… It’s an old make of dress… Překlad textu připravujeme
Well, months old, you know.. that sort of thing
I know a sweet girl
She done went out and paid for me
Was a sweet girl
After five we went for tea
She seen a Dolly Rocker
She want a girl, she got her
I wanna see her, I know I do
I love you darling, all for you
You want to meet Pearl?
She’s as cute as a squirrel’s nut
She done seen me
Said she thought she got the lot
She’s a Dolly Rocker
Want to wait ‚till I got her
Said she knew I know we know I do
Said she gotta see me lonely with you
Oceans may travel, away too long
Senses in the gravel, to see yourself at home
Nice to be at home
All I’ll ever be forever
All my life, you see, when you got her
All I know, you know, I show you, baby
Through your head push to you, baby
Is a Dolly Rocker
She know what she got her
She seen a Dolly Rocker
She seen a Dolly Rocker
Dolly Rocker… It’s called Dolly Rocker… It’s an old make of dress…
Well, months old, you know.. that sort of thing
I know a sweet girl
She done went out and paid for me
Was a sweet girl
After five we went for tea
She seen a Dolly Rocker
She want a girl, she got her
I wanna see her, I know I do
I love you darling, all for you
You want to meet Pearl?
She’s as cute as a squirrel’s nut
She done seen me
Said she thought she got the lot
She’s a Dolly Rocker
Want to wait ‚till I got her
Said she knew I know we know I do
Said she gotta see me lonely with you
Oceans may travel, away too long
Senses in the gravel, to see yourself at home
Nice to be at home
All I’ll ever be forever
All my life, you see, when you got her
All I know, you know, I show you, baby
Through your head push to you, baby
Is a Dolly Rocker
She know what she got her
She seen a Dolly Rocker
She seen a Dolly Rocker
Překlad textu připravujeme

„Dolly Rocker“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Nahráno při práci na albu Barrett, jediná známá dochovaná kopie skladby
(Barrett)
(We’re running) Překlad textu připravujeme
Stained, glaucous, glycerine, gold, goat, clover
Gold, local stocks, type, food, wild, national, lake, flag,
Valve, gyroscope, sect
Heat, helium, lead, bare, state, invention, medieval
Refraction, faction, ultra-action,
Hunter, interest, bullet, market
Loads, liquids, neon, heater, jaws, jungle
Mains, signal, knives, kitchen
Ingot, lovely, mirror, mold
Mycenaean, moat, poppy, rubber,
Radar, rags, sugar, teak
Silver, poke, tin, beetroot,
Carrot, ebony, fruit, copper, silk
Carpet, distant, pigmy, hid, pack,
Timber, pudding, straw
Raindrops, spattering, ramps
Chameleon, prairie, pods, trigger
Museum, scales, square, ultra, out of map, vent
Volcano, vain, wreck, tactic
Tidal, arches, valley, hand
Inflect, impression, loom, last, molten
You gamma, meeting
Lighting, signal, island, coral-cold
(We’re running)
Stained, glaucous, glycerine, gold, goat, clover
Gold, local stocks, type, food, wild, national, lake, flag,
Valve, gyroscope, sect
Heat, helium, lead, bare, state, invention, medieval
Refraction, faction, ultra-action,
Hunter, interest, bullet, market
Loads, liquids, neon, heater, jaws, jungle
Mains, signal, knives, kitchen
Ingot, lovely, mirror, mold
Mycenaean, moat, poppy, rubber,
Radar, rags, sugar, teak
Silver, poke, tin, beetroot,
Carrot, ebony, fruit, copper, silk
Carpet, distant, pigmy, hid, pack,
Timber, pudding, straw
Raindrops, spattering, ramps
Chameleon, prairie, pods, trigger
Museum, scales, square, ultra, out of map, vent
Volcano, vain, wreck, tactic
Tidal, arches, valley, hand
Inflect, impression, loom, last, molten
You gamma, meeting
Lighting, signal, island, coral-cold
Překlad textu připravujeme

„Píseň slov“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Původní dvoustopé demo
(Barrett)
Wined and dined, oh it seemed just like a dream! Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Girl was so kind Ta holka byla tak milá
Kind of love I’d never seen Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Only last summer, it’s not so long ago Jen minulé léto, není to tak dávno
Just last summer, now musk winds blow Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr
Wined and dined, oh it seemed just like a dream! Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Girl was so kind Ta holka byla tak milá
Kind of love I’d never seen Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Only last summer, it’s not so long ago Jen minulé léto, není to tak dávno, teď vane smradlavej vítr
Just last summer, now musk winds blow Chalk underfoot, life I should prove Pod nohami křída, život, který bych měl dokázat
Dancing in heat, our love and you Tanec v žáru, naše láska a ty
Wined and dined, oh it seemed just like a dream! Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Girl was so kind Ta holka byla tak milá
Kind of love I’d never seen Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Only last summer, it’s not so long ago Jen minulé léto, není to tak dávno
Just last summer, now musk winds blow Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr
Wined and dined, oh it seemed just like a dream!
Girl was so kind
Kind of love I’d never seen
Only last summer, it’s not so long ago
Just last summer, now musk winds blow
Wined and dined, oh it seemed just like a dream!
Girl was so kind
Kind of love I’d never seen
Only last summer, it’s not so long ago
Just last summer, now musk winds blow Chalk underfoot, life I should prove
Dancing in heat, our love and you
Wined and dined, oh it seemed just like a dream!
Girl was so kind
Kind of love I’d never seen
Only last summer, it’s not so long ago
Just last summer, now musk winds blow
Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Ta holka byla tak milá
Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Jen minulé léto, není to tak dávno
Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr
Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Ta holka byla tak milá
Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Jen minulé léto, není to tak dávno, teď vane smradlavej vítr
Pod nohami křída, život, který bych měl dokázat
Tanec v žáru, naše láska a ty
Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Ta holka byla tak milá
Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Jen minulé léto, není to tak dávno
Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr

„Přepitý a přejedený“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

V pořadí pátá nahraná verze skladby
(Barrett)
Swan Lee got up at the Running Foot pow-wow, Překlad textu připravujeme
heading from the fire to his waiting canoe.
Chattering Squaw untied the wigwam door,
the chief blew smoke rings two by two!
The land in silence stands…
Swan Lee, his boat by the bank in the darkness,
loosened the rope in the creek is entwined.
A feather from the wing of a wild young eagle,
pointed to the land where his fortune he’d find
The land in silence stands
Swan Lee paddled on from the land of his fathers,
his eyes scanned the undergrowth on either side.
From the shore hung a hot, heavy, creature infested
tropic, Swan Lee had a bow by his side
The land in silence stands
Swan Lee kept time, half on land, half on water,
Grizzly bear and raccoon his fare.
He followed his ears to the great water fall,
Swan Lee knew deep down that his squaw was there!
The land in silence stands….
Suddenly the rush of the mighty great thunder,
confronted Swan Lee as his song he sang,
In the dawn, with his squaw, he was battling homewards
It was all written down by Long Silas Lang.
The land in silence stands…
The land in silence stands…
The land in silence stands.
Swan Lee got up at the Running Foot pow-wow,
heading from the fire to his waiting canoe.
Chattering Squaw untied the wigwam door,
the chief blew smoke rings two by two!
The land in silence stands…
Swan Lee, his boat by the bank in the darkness,
loosened the rope in the creek is entwined.
A feather from the wing of a wild young eagle,
pointed to the land where his fortune he’d find
The land in silence stands
Swan Lee paddled on from the land of his fathers,
his eyes scanned the undergrowth on either side.
From the shore hung a hot, heavy, creature infested
tropic, Swan Lee had a bow by his side
The land in silence stands
Swan Lee kept time, half on land, half on water,
Grizzly bear and raccoon his fare.
He followed his ears to the great water fall,
Swan Lee knew deep down that his squaw was there!
The land in silence stands….
Suddenly the rush of the mighty great thunder,
confronted Swan Lee as his song he sang,
In the dawn, with his squaw, he was battling homewards
It was all written down by Long Silas Lang.
The land in silence stands…
The land in silence stands…
The land in silence stands.
Překlad textu připravujeme

„Swan Lee (Silas Lang)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Původní dvoustopé demo
(Barrett)
Birdie hop, he do, Ptáček skáče, jo skáče
He hop along Skáče dál
A lonely bird upon Osamělý ptáček tam
A window there, he, he Na okně, on, on
There he blow Tam víří
A windy snow, he knew the snow Prachový sníh, už zná sníh
I know the snow, a hoppy bird Já taky znám sníh, poskakující ptáčku
The antelope ride around the parasol Antilopí závod kolem slunečníku
Just to see if he’s a man enough Jen aby viděl, jestli je dost mužný
To meet you in the sandpit Sejdeme se v pískovně
On a flying kind of sighing Na létajícím kýchnutí
In a meddlesome way V hodně šťouravé cestě
You know the way Znáš cestu
I see the flies Vidím mouchy
She’s a little kite, the sort you think you might Ona je malý dráček, ten druh, co máš ráda
Like to fly ‚er and like a kite Je jako dráček, co létá
You get to see her every night Uvidíš ji každou noc
You know the way Znáš cestu
She’s only paving her way Jenom jí dláždí cestu
Hectachrome plane Šestihranné letadlo
I see the flies Vidím mouchy
Birdie hop, he do, he hop along Ptačí skok, on skočil, skáče dál
A lonely bird upon Osamělý ptáček tam
A window there, he, he, Na okně, on, on
There he blow, the windy snow, Tam víří
He know the snow, a hoppy bird Prachový sníh, už zná sníh
A camel woke up to a polish dawn Velbloud se probudil do vyleštěného úsvitu
Wouldn’t look to see his feet had gone Ani si nevšiml, že jeho nohy jsou pryč
He wouldn’t like it Nelíbilo by se mu to
Wouldn’t have the strength to fight it Neměl by sílu s tím bojovat
I see the flies Vidím mouchy
I’m the only bird, a little third, Jsem jen ten malý ptáček, malý třetí
I lost a quarter, had a yearning Ztratil jsem čtvrťák, měl jsem vydělat
To be earning just a dollar a day Vydělat aspoň dolar za den
And in a way you shouldn’t like it A tím, co by se ti nelíbilo
Hectachrome plane Šetihranné letadlo
I see the flies Vidím mouchy
Birdie hop, he do,
He hop along
A lonely bird upon
A window there, he, he
There he blow
A windy snow, he knew the snow
I know the snow, a hoppy bird
The antelope ride around the parasol
Just to see if he’s a man enough
To meet you in the sandpit
On a flying kind of sighing
In a meddlesome way
You know the way
I see the flies
She’s a little kite, the sort you think you might
Like to fly ‚er and like a kite
You get to see her every night
You know the way
She’s only paving her way
Hectachrome plane
I see the flies
Birdie hop, he do, he hop along
A lonely bird upon
A window there, he, he,
There he blow, the windy snow,
He know the snow, a hoppy bird
A camel woke up to a polish dawn
Wouldn’t look to see his feet had gone
He wouldn’t like it
Wouldn’t have the strength to fight it
I see the flies
I’m the only bird, a little third,
I lost a quarter, had a yearning
To be earning just a dollar a day
And in a way you shouldn’t like it
Hectachrome plane
I see the flies
Ptáček skáče, jo skáče
Skáče dál
Osamělý ptáček tam
Na okně, on, on
Tam víří
Prachový sníh, už zná sníh
Já taky znám sníh, poskakující ptáčku
Antilopí závod kolem slunečníku
Jen aby viděl, jestli je dost mužný
Sejdeme se v pískovně
Na létajícím kýchnutí
V hodně šťouravé cestě
Znáš cestu
Vidím mouchy
Ona je malý dráček, ten druh, co máš ráda
Je jako dráček, co létá
Uvidíš ji každou noc
Znáš cestu
Jenom jí dláždí cestu
Šestihranné letadlo
Vidím mouchy
Ptačí skok, on skočil, skáče dál
Osamělý ptáček tam
Na okně, on, on
Tam víří
Prachový sníh, už zná sníh
Velbloud se probudil do vyleštěného úsvitu
Ani si nevšiml, že jeho nohy jsou pryč
Nelíbilo by se mu to
Neměl by sílu s tím bojovat
Vidím mouchy
Jsem jen ten malý ptáček, malý třetí
Ztratil jsem čtvrťák, měl jsem vydělat
Vydělat aspoň dolar za den
A tím, co by se ti nelíbilo
Šetihranné letadlo
Vidím mouchy

„Ptáčkův skok“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Nahráno při práci na albu Barrett, jediná známá dochovaná kopie skladby
(Barrett)
Everything about, Všechno o tom
About to go out, O tom jak zmizet
Me out, you out, Já jsem pryč, ty jsi pryč
Yes and everything is out Jo a všechno je pryč
About, out… O… pryč
Out, out, out, out, out, out, Pryč, pryč, pryč, pryč, pryč…
Let’s split! Rozejděme se
I’m telling you this is it! Říkám ti, už je to tady
Everything is down, Všechno se pokazilo
And hound, hound, hound A schovalo, schovalo, schovalo…
Back down, down, down Někam pryč, pryč, pryč…
Even everything is down Úplně všechno je pryč
Abound and down, Ochrnuté a pryč
Down, down, down, down, down, down Pryč, pryč, pryč, pryč, pryč…
Let’s split! Rozejděme se
Tellin‘ you this is it! Říkám ti, už je to tady
Nobody is right tonight, Dneska nemá nikdo pravdu
Night, height, right, tight, Noc, výška, pravda, úzkost
It isn’t right Není to správné
Me out, you out Já pryč, ty pryč
And everything is out A všechno je pryč
Out, out, out, out, out, out Pryč, pryč, pryč, pryč, pryč…
Let’s split! Rozejděme se
Everything about,
About to go out,
Me out, you out,
Yes and everything is out
About, out…
Out, out, out, out, out, out,
Let’s split!
I’m telling you this is it!
Everything is down,
And hound, hound, hound
Back down, down, down
Even everything is down
Abound and down,
Down, down, down, down, down, down
Let’s split!
Tellin‘ you this is it!
Nobody is right tonight,
Night, height, right, tight,
It isn’t right
Me out, you out
And everything is out
Out, out, out, out, out, out
Let’s split!
Všechno o tom
O tom jak zmizet
Já jsem pryč, ty jsi pryč
Jo a všechno je pryč
O… pryč
Pryč, pryč, pryč, pryč, pryč…
Rozejděme se
Říkám ti, už je to tady
Všechno se pokazilo
A schovalo, schovalo, schovalo…
Někam pryč, pryč, pryč…
Úplně všechno je pryč
Ochrnuté a pryč
Pryč, pryč, pryč, pryč, pryč…
Rozejděme se
Říkám ti, už je to tady
Dneska nemá nikdo pravdu
Noc, výška, pravda, úzkost
Není to správné
Já pryč, ty pryč
A všechno je pryč
Pryč, pryč, pryč, pryč, pryč…
Rozejděme se

„Rozejděme se“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Jediná známá kopie
(Barrett)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Výrostek“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Ranná verze skladby Dark Globe
(Barrett)
Oh where are you now Ach, kde jen jsi teď
Pussy willow that smiled on this leaf? Moje sladká vrbičko, co smála ses z tohoto lístečku?
When I was alone you promised the stone from your heart Když jsem byl sám, slíbila jsi mi kamínek ze svého srdce
My head kissed the ground Má hlava líbala prach
I was half the way down, treading the sand Byl jsem na půli cesty na dno, našlapoval jsem pískem
Please, please, lift a hand Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
I’m only a person whose armbands beat Jsem jen člověk, co bezmocně pažemi mává
On his hands, hang tall A pěstmi buší, vysoko
Won’t you miss me? Budu ti chybět?
Wouldn’t you miss me at all? Budu ti vůbec někdy chybět?
The poppy birds way Cesta plná ptáčků
Swing twigs coffee brands around Větve se třesou, všude okolo spousta kafe
Brandish her wand with a feathery tongue Hrozivě mává svou kouzelnou hůlkou a zaklíná
My head kissed the ground Má hlava líbala prach
I was half the way down, treading the sand Byl jsem skoro na dně a nechal jsem svou stopu v písku
please, please, please lift the hand Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
I’m only a person with Eskimo chain Jsem jen osoba s eskymáckým řetězem
I tattooed my brain all the way Natřásal jsem si mozek celou cestu sem
Won’t you miss me? Budu ti chybět?
Wouldn’t you miss me at all? Budu ti vůbec někdy chybět?
Oh where are you now
Pussy willow that smiled on this leaf?
When I was alone you promised the stone from your heart
My head kissed the ground
I was half the way down, treading the sand
Please, please, lift a hand
I’m only a person whose armbands beat
On his hands, hang tall
Won’t you miss me?
Wouldn’t you miss me at all?
The poppy birds way
Swing twigs coffee brands around
Brandish her wand with a feathery tongue
My head kissed the ground
I was half the way down, treading the sand
please, please, please lift the hand
I’m only a person with Eskimo chain
I tattooed my brain all the way
Won’t you miss me?
Wouldn’t you miss me at all?
Ach, kde jen jsi teď
Moje sladká vrbičko, co smála ses z tohoto lístečku?
Když jsem byl sám, slíbila jsi mi kamínek ze svého srdce
Má hlava líbala prach
Byl jsem na půli cesty na dno, našlapoval jsem pískem
Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
Jsem jen člověk, co bezmocně pažemi mává
A pěstmi buší, vysoko
Budu ti chybět?
Budu ti vůbec někdy chybět?
Cesta plná ptáčků
Větve se třesou, všude okolo spousta kafe
Hrozivě mává svou kouzelnou hůlkou a zaklíná
Má hlava líbala prach
Byl jsem skoro na dně a nechal jsem svou stopu v písku
Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
Jsem jen osoba s eskymáckým řetězem
Natřásal jsem si mozek celou cestu sem
Budu ti chybět?
Budu ti vůbec někdy chybět?

„Temný glóbus“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

V pořadí pátá nahraná verze skladby
(Barrett)
What’d you ever say today when you’re in the milky way A co dneska řekneš, když jsi na mléčné dráze?
Oh tell me please Ach, řekni mi prosím
If I met you – I told you what to do Kdybych tě potkal, řekl bych ti, co dělat
Seems a while Zdá se, že to chvilku potrvá
Since I could smile the way you do… Než se budu moct smát jako ty
How many times, if I try, if I may, Kolikrát, kdybych to zkusil, kdybych mohl
When you’re in the milky way Když jsi na mléčné dráze
Half of your time – beside me only atmosphere Na půl času a všude kolem jenom atmosféra
Since I could smile the way you do… Od té doby, co se směju jako ty
What can anyone mean to you Co pro tebe kdokoliv znamená?
Standing in the milky way Stojíš na mléčné dráze
Take life easy Ber život v pohodě
Why so empty…? Proč tak prázdně?
I told you – I can tell you Řekl jsem ti – Řekl bych ti
What to do – when I hold you Co dělat – kdybych tě držel
And I tell you „I love you“ A řekl bych ti „Miluju tě!“
I feel that I’m way you do… Cítím, že to začínám chápat jako ty
Give a grasp of life today Cítím, že chytám život za pačesy
When you’re in the milky way Když jsi na mléčné dráze
Oh, try to please! Knock on wood of the trees Ach, zkus to prosím, zaklepat na dřevo stromů
Glad you, mold you, mold you and hold you Jsi spokojená, zformovaná, zformovaná a držet tě
Means five miles Znamená pět mil
And everyway for you… A všechny ostatní jen pro tebe
What’d you ever say today when you’re in the milky way
Oh tell me please
If I met you – I told you what to do
Seems a while
Since I could smile the way you do…
How many times, if I try, if I may,
When you’re in the milky way
Half of your time – beside me only atmosphere
Since I could smile the way you do…
What can anyone mean to you
Standing in the milky way
Take life easy
Why so empty…?
I told you – I can tell you
What to do – when I hold you
And I tell you „I love you“
I feel that I’m way you do…
Give a grasp of life today
When you’re in the milky way
Oh, try to please! Knock on wood of the trees
Glad you, mold you, mold you and hold you
Means five miles
And everyway for you…
A co dneska řekneš, když jsi na mléčné dráze?
Ach, řekni mi prosím
Kdybych tě potkal, řekl bych ti, co dělat
Zdá se, že to chvilku potrvá
Než se budu moct smát jako ty
Kolikrát, kdybych to zkusil, kdybych mohl
Když jsi na mléčné dráze
Na půl času a všude kolem jenom atmosféra
Od té doby, co se směju jako ty
Co pro tebe kdokoliv znamená?
Stojíš na mléčné dráze
Ber život v pohodě
Proč tak prázdně?
Řekl jsem ti – Řekl bych ti
Co dělat – kdybych tě držel
A řekl bych ti „Miluju tě!“
Cítím, že to začínám chápat jako ty
Cítím, že chytám život za pačesy
Když jsi na mléčné dráze
Ach, zkus to prosím, zaklepat na dřevo stromů
Jsi spokojená, zformovaná, zformovaná a držet tě
Znamená pět mil
A všechny ostatní jen pro tebe

„Mléčná dráha“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

V pořadí první nahraná verze skladby, pouze instrumentální
(Barrett)
Lean out your window, golden hair Opřený o rám okenní, zlatý vlas
I heard you singing in the midnight air Slyším temnou nocí znít tvůj sladký hlas
My book is closed, I read no more Má kniha je zavřená, nemohu už číst dál
Watching the fire dance, on the floor Jen se dívám na oheň, co se stíny si hrál
I’ve left my book, I’ve left my room Opustil jsem svou knihu, opustil jsem svou domovinu
For I heard you singing through the gloom Jen pro tvůj hlas, který slyšel jsem zpívat za úsvitu
Singing and singing, a merry air Tvá píseň zněla a zněla, hlas ozvěna umocňovala
Lean out the window, golden hair Opřený o rám okenní, zlatý vlas
Lean out your window, golden hair
I heard you singing in the midnight air
My book is closed, I read no more
Watching the fire dance, on the floor
I’ve left my book, I’ve left my room
For I heard you singing through the gloom
Singing and singing, a merry air
Lean out the window, golden hair
Opřený o rám okenní, zlatý vlas
Slyším temnou nocí znít tvůj sladký hlas
Má kniha je zavřená, nemohu už číst dál
Jen se dívám na oheň, co se stíny si hrál
Opustil jsem svou knihu, opustil jsem svou domovinu
Jen pro tvůj hlas, který slyšel jsem zpívat za úsvitu
Tvá píseň zněla a zněla, hlas ozvěna umocňovala
Opřený o rám okenní, zlatý vlas

„Zlatý vlas“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.