(Barrett)
Trip to heave and ho, up down, to and fro‘ Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
You have no word Nedostává se ti slov
Trip, trip to a dream dragon Tripy, tripy ke snovým drakům
Hide your wings in a ghost tower Slož svá křídla do věže k duchům
Sails cackling at every plate we break Kolem létají, nad každým rozbitým talířem kdákají
Cracked by scattered needles Roztrháni rozhozenými jehlami
The little minute gong Gong minutky
Coughs and clears his throat Kašle a čistí si krk
Madam you see before you stand Vidíš nějakou dámu před sebou
Hey ho, never be still Hej, hou, nikdy nepostojí
The old original favorite grand Starý dobrý velký švihák
Grasshoppers green Jasně zelená
Herbarian band Květinová kapela
And the tune they play is ‚In Us Confide‘ A ten kus, co hrajou se jmenuje „“Věřit sám v sebe““
So trip to heave and ho, up down, to and fro‘ Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
You have no word Nedostává se ti slov
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Isn’t it good to be lost in the wood Není skvělý ztratit se v lese?
Isn’t it bad so quiet there, in the wood Není špatný vychutnávat to ticho v lese?
Meant even less to me than I thought Ale pro mě to znamená daleko míň, než jsem si myslel
With a honey plough of yellow prickly seeds Medovým pluhem zaoráváš trnitá semínka
Clover honey pots and mystic shining feed Skvělej medovej hrnek a tajemně zářící chodidla
Well, the madcap laughed at the man on the border Fajn a blázen se pořád směje na chlápka na břehu
Hey ho, huff the Talbot Hej hou, čert vem Talbot
„“Cheat““ he cried shouting kangaroo „“Podvádíš!““, křičel a střílel po klokanovi
It’s true in their tree they cried Je pravda, že ve svém hnízdě se už tak nesmáli
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
The madcap laughed at the man on the border Blázen se smál chlápkovi na břehu
Hey ho, huff the Talbot Hej hou, čert vem Talbot
The winds they blew and the leaves did wag Větry vanuly a lístky se třepetaly
They’ll never put me in their bag Nikdy mě nezabalí do těch svých kufrů
The seas will reach and always seep Moře, co se dmou, zase se vsáknou
So high you go, so low you creep Tak vysoko míříš a tak dole se plazíš
The wind it blows in tropical heat A vítr vše unáší do teplých krajin
The drones they throng on mossy seats Lenoši se cpou na místa mechem obrostlá
The squeaking door will always squeak A skřípající dveře nepřestanou skřípat
Two up, two down we’ll never meet Dva nahoru a dva zase dolů, nikdy se nepotkáme
So merrily trip forgo my side Tak hezkej trip a na mě zapomeň
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici!
Trip to heave and ho, up down, to and fro‘
You have no word
Trip, trip to a dream dragon
Hide your wings in a ghost tower
Sails cackling at every plate we break
Cracked by scattered needles
The little minute gong
Coughs and clears his throat
Madam you see before you stand
Hey ho, never be still
The old original favorite grand
Grasshoppers green
Herbarian band
And the tune they play is ‚In Us Confide‘
So trip to heave and ho, up down, to and fro‘
You have no word
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
Isn’t it good to be lost in the wood
Isn’t it bad so quiet there, in the wood
Meant even less to me than I thought
With a honey plough of yellow prickly seeds
Clover honey pots and mystic shining feed
Well, the madcap laughed at the man on the border
Hey ho, huff the Talbot
„“Cheat““ he cried shouting kangaroo
It’s true in their tree they cried
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
The madcap laughed at the man on the border
Hey ho, huff the Talbot
The winds they blew and the leaves did wag
They’ll never put me in their bag
The seas will reach and always seep
So high you go, so low you creep
The wind it blows in tropical heat
The drones they throng on mossy seats
The squeaking door will always squeak
Two up, two down we’ll never meet
So merrily trip forgo my side
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
Nedostává se ti slov
Tripy, tripy ke snovým drakům
Slož svá křídla do věže k duchům
Kolem létají, nad každým rozbitým talířem kdákají
Roztrháni rozhozenými jehlami
Gong minutky
Kašle a čistí si krk
Vidíš nějakou dámu před sebou
Hej, hou, nikdy nepostojí
Starý dobrý velký švihák
Jasně zelená
Květinová kapela
A ten kus, co hrajou se jmenuje „“Věřit sám v sebe““
Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
Nedostává se ti slov
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Není skvělý ztratit se v lese?
Není špatný vychutnávat to ticho v lese?
Ale pro mě to znamená daleko míň, než jsem si myslel
Medovým pluhem zaoráváš trnitá semínka
Skvělej medovej hrnek a tajemně zářící chodidla
Fajn a blázen se pořád směje na chlápka na břehu
Hej hou, čert vem Talbot
„“Podvádíš!““, křičel a střílel po klokanovi
Je pravda, že ve svém hnízdě se už tak nesmáli
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Blázen se smál chlápkovi na břehu
Hej hou, čert vem Talbot
Větry vanuly a lístky se třepetaly
Nikdy mě nezabalí do těch svých kufrů
Moře, co se dmou, zase se vsáknou
Tak vysoko míříš a tak dole se plazíš
A vítr vše unáší do teplých krajin
Lenoši se cpou na místa mechem obrostlá
A skřípající dveře nepřestanou skřípat
Dva nahoru a dva zase dolů, nikdy se nepotkáme
Tak hezkej trip a na mě zapomeň
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici!

„Chobotnice (klauni a žongléři)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
When I woke up today Když jsem se dnes ráno probudil sám
And you weren’t there to play A tys tu nebyla, abych ti hrál
Then I wanted to be with you Tehdy jsem toužil být s tebou
When you showed me your eyes Když jsi mi ukázala své oči
Whispered love at the skies A šeptala v oblacích slova o lásce
Then I wanted to stay with you Tehdy jsem chtěl zůstat s tebou
Inside me I feel alone and unreal Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
And the way you kiss will always be A způsob, jakým líbáš, navždy bude
A very special thing to me Něco pro mě velmi cenného
When I lay still at night seeing Když jsem v noci ležel a díval se
Stars high and light Na hvězdy vysoko na obloze a na světlo
Then I wanted to be with you Tehdy jsem toužil být s tebou
When the rooftops shone dark Když střecha zářila temnotou
All alone (I) saw a spark Já úplně sám viděl jsem jiskru
Spark of love just to stay with you Jiskru lásky, jen jsem chtěl zůstat s tebou
Inside me I feel alone and unreal Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
And the way you kiss will always be A způsob, jakým líbáš, navždy bude
A very special thing to me Něco pro mě velmi cenného
If I mention your name Když si vzpomenu na tvé jméno
Turn around on a chain Otočím se na svém řetězu
Then the sky opens for you Pak otevře se ti nebe
When we grew very tall Když jsme vyrostli do takové výšky
When I saw you so small Když viděl jsem, jak malá sama jsi
Then I wanted to stay with you Tehdy jsem chtěl zůstat s tebou
Inside me I feel alone and unreal Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
And the way you kiss will always be A způsob, jakým líbáš, navždy bude
A very special thing to me Něco pro mě velmi cenného
When I woke up today
And you weren’t there to play
Then I wanted to be with you
When you showed me your eyes
Whispered love at the skies
Then I wanted to stay with you
Inside me I feel alone and unreal
And the way you kiss will always be
A very special thing to me
When I lay still at night seeing
Stars high and light
Then I wanted to be with you
When the rooftops shone dark
All alone (I) saw a spark
Spark of love just to stay with you
Inside me I feel alone and unreal
And the way you kiss will always be
A very special thing to me
If I mention your name
Turn around on a chain
Then the sky opens for you
When we grew very tall
When I saw you so small
Then I wanted to stay with you
Inside me I feel alone and unreal
And the way you kiss will always be
A very special thing to me
Když jsem se dnes ráno probudil sám
A tys tu nebyla, abych ti hrál
Tehdy jsem toužil být s tebou
Když jsi mi ukázala své oči
A šeptala v oblacích slova o lásce
Tehdy jsem chtěl zůstat s tebou
Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
A způsob, jakým líbáš, navždy bude
Něco pro mě velmi cenného
Když jsem v noci ležel a díval se
Na hvězdy vysoko na obloze a na světlo
Tehdy jsem toužil být s tebou
Když střecha zářila temnotou
Já úplně sám viděl jsem jiskru
Jiskru lásky, jen jsem chtěl zůstat s tebou
Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
A způsob, jakým líbáš, navždy bude
Něco pro mě velmi cenného
Když si vzpomenu na tvé jméno
Otočím se na svém řetězu
Pak otevře se ti nebe
Když jsme vyrostli do takové výšky
Když viděl jsem, jak malá sama jsi
Tehdy jsem chtěl zůstat s tebou
Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
A způsob, jakým líbáš, navždy bude
Něco pro mě velmi cenného

„Pozdě v noci“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
I really love you and I mean you Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
The star above you, crystal blue Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se bojím kvůli tobě
I wouldn’t see you and I love to Neviděl bych tě, přesto bych miloval
I fly above you, yes I do Létání kolem tebe, opravdu
Well, oh baby, my hairs on end about you Víš, miláčku, hrozně se o tebe bojím
Floating, bumping, noses dodge a tooth Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
The fins a luminous A mé ploutve ve tmě září
Fangs all ‚round the clown A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
Is dark below the boulders hiding all A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
The sunlight’s good for us Slunce je pro nás tak důležité
‚Cause we’re the fishes and all we do Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
The move about is all we do Je to, si tady plaveme
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
Floating, bumping, noses dodge a tooth Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
The fins a luminous A mé ploutve ve tmě září
Fangs all ‚round the clown A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
Is dark below the boulders hiding all A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
The sunlight’s good for us Sluneční světlo, bez kterého se neobejdeme
‚Cause we’re the fishes and all we do Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
The move about is all we do Je to, si tady plaveme
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
I really love you and I mean you Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
The star above you, crystal blue Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
I really love you and I mean you
The star above you, crystal blue
Well, oh baby, my hairs on end about you
I wouldn’t see you and I love to
I fly above you, yes I do
Well, oh baby, my hairs on end about you
Floating, bumping, noses dodge a tooth
The fins a luminous
Fangs all ‚round the clown
Is dark below the boulders hiding all
The sunlight’s good for us
‚Cause we’re the fishes and all we do
The move about is all we do
Well, oh baby, my hairs on end about you
Floating, bumping, noses dodge a tooth
The fins a luminous
Fangs all ‚round the clown
Is dark below the boulders hiding all
The sunlight’s good for us
‚Cause we’re the fishes and all we do
The move about is all we do
Well, oh baby, my hairs on end about you
I really love you and I mean you
The star above you, crystal blue
Well, oh baby, my hairs on end about you
Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Jasně, můj miláčku, strašně se bojím kvůli tobě
Neviděl bych tě, přesto bych miloval
Létání kolem tebe, opravdu
Víš, miláčku, hrozně se o tebe bojím
Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
A mé ploutve ve tmě září
A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
Slunce je pro nás tak důležité
Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
Je to, si tady plaveme
Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
A mé ploutve ve tmě září
A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
Sluneční světlo, bez kterého se neobejdeme
Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
Je to, si tady plaveme
Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím

„Želva“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Swan Lee got up at the Running Foot pow-wow, Překlad textu připravujeme
heading from the fire to his waiting canoe.
Chattering Squaw untied the wigwam door,
the chief blew smoke rings two by two!
The land in silence stands…
Swan Lee, his boat by the bank in the darkness,
loosened the rope in the creek is entwined.
A feather from the wing of a wild young eagle,
pointed to the land where his fortune he’d find
The land in silence stands
Swan Lee paddled on from the land of his fathers,
his eyes scanned the undergrowth on either side.
From the shore hung a hot, heavy, creature infested
tropic, Swan Lee had a bow by his side
The land in silence stands
Swan Lee kept time, half on land, half on water,
Grizzly bear and raccoon his fare.
He followed his ears to the great water fall,
Swan Lee knew deep down that his squaw was there!
The land in silence stands….
Suddenly the rush of the mighty great thunder,
confronted Swan Lee as his song he sang,
In the dawn, with his squaw, he was battling homewards
It was all written down by Long Silas Lang.
The land in silence stands…
The land in silence stands…
The land in silence stands.
Swan Lee got up at the Running Foot pow-wow,
heading from the fire to his waiting canoe.
Chattering Squaw untied the wigwam door,
the chief blew smoke rings two by two!
The land in silence stands…
Swan Lee, his boat by the bank in the darkness,
loosened the rope in the creek is entwined.
A feather from the wing of a wild young eagle,
pointed to the land where his fortune he’d find
The land in silence stands
Swan Lee paddled on from the land of his fathers,
his eyes scanned the undergrowth on either side.
From the shore hung a hot, heavy, creature infested
tropic, Swan Lee had a bow by his side
The land in silence stands
Swan Lee kept time, half on land, half on water,
Grizzly bear and raccoon his fare.
He followed his ears to the great water fall,
Swan Lee knew deep down that his squaw was there!
The land in silence stands….
Suddenly the rush of the mighty great thunder,
confronted Swan Lee as his song he sang,
In the dawn, with his squaw, he was battling homewards
It was all written down by Long Silas Lang.
The land in silence stands…
The land in silence stands…
The land in silence stands.
Překlad textu připravujeme

„Swan Lee (Silas Lang)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Howling the pack in formation appears Zjevuje se vyjící smečka v perfektní formaci
Diamonds and clubs, light misted fog, the dead Diamanty a kluby, lehce osvětlená mlha, smrtka
Waving us back in formation, Na nás mává ve formaci
The pack in formation Smečka ve formaci
Bowling they bat as a group Hrajou kriket jako perfektní tým
And the leader is seen – so early A vedoucí je vidět – tak brzo
The pack on their backs, the fighters Je smečka na kolenou, bojovníci
Through misty the waving – the pack in formation Skrz mlhu mávají – smečka ve formaci
Far reaching waves Daleko dosahují vlny
On sight, shone right Jsou vidět, zářily dobře
I lay as if in surround Lehám si, jako bych byl poblíž
All enmeshing, hovering Všechno drží pohromadě, visí ve vzduchu
The milder I gaze Jsem ještě zahalenější
All the animals laying trail A všechna zvířata zanechávají stopy
Beyond the bough winds A vítr vane skrz větvoví
Mild the reflecting electricity eyes A lehce elektřinu reflektující oči
Tears, the life that was ours Slzy, život, který je náš
Grows sharper and stronger away and beyond Je ještě ostřejší a silnější, tam někde pryč
Short wheeling – fresh spring Už se skoro netočí – čerstvý pramen
Gripped with blanched bones – moaned Sevřený holými kostmi – skučí
Magnesium, proverbs and sobs Hořčík, říkanky a čištění
Howling the pack in formation appears Zjevuje se vyjící smečka v perfektní formaci
Diamonds and clubs, light misted fog, the dead Diamanty a kluby, lehce osvětlená mlha, smrtka
Waving us back in formation, Na nás mává ve formaci
The pack in formation Smečka ve formaci
Howling the pack in formation appears
Diamonds and clubs, light misted fog, the dead
Waving us back in formation,
The pack in formation
Bowling they bat as a group
And the leader is seen – so early
The pack on their backs, the fighters
Through misty the waving – the pack in formation
Far reaching waves
On sight, shone right
I lay as if in surround
All enmeshing, hovering
The milder I gaze
All the animals laying trail
Beyond the bough winds
Mild the reflecting electricity eyes
Tears, the life that was ours
Grows sharper and stronger away and beyond
Short wheeling – fresh spring
Gripped with blanched bones – moaned
Magnesium, proverbs and sobs
Howling the pack in formation appears
Diamonds and clubs, light misted fog, the dead
Waving us back in formation,
The pack in formation
Zjevuje se vyjící smečka v perfektní formaci
Diamanty a kluby, lehce osvětlená mlha, smrtka
Na nás mává ve formaci
Smečka ve formaci
Hrajou kriket jako perfektní tým
A vedoucí je vidět – tak brzo
Je smečka na kolenou, bojovníci
Skrz mlhu mávají – smečka ve formaci
Daleko dosahují vlny
Jsou vidět, zářily dobře
Lehám si, jako bych byl poblíž
Všechno drží pohromadě, visí ve vzduchu
Jsem ještě zahalenější
A všechna zvířata zanechávají stopy
A vítr vane skrz větvoví
A lehce elektřinu reflektující oči
Slzy, život, který je náš
Je ještě ostřejší a silnější, tam někde pryč
Už se skoro netočí – čerstvý pramen
Sevřený holými kostmi – skučí
Hořčík, říkanky a čištění
Zjevuje se vyjící smečka v perfektní formaci
Diamanty a kluby, lehce osvětlená mlha, smrtka
Na nás mává ve formaci
Smečka ve formaci

„Vlčí smečka“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Lean out your window, golden hair Opřený o rám okenní, zlatý vlas
I heard you singing in the midnight air Slyším temnou nocí znít tvůj sladký hlas
My book is closed, I read no more Má kniha je zavřená, nemohu už číst dál
Watching the fire dance, on the floor Jen se dívám na oheň, co se stíny si hrál
I’ve left my book, I’ve left my room Opustil jsem svou knihu, opustil jsem svou domovinu
For I heard you singing through the gloom Jen pro tvůj hlas, který slyšel jsem zpívat za úsvitu
Singing and singing, a merry air Tvá píseň zněla a zněla, hlas ozvěna umocňovala
Lean out the window, golden hair Opřený o rám okenní, zlatý vlas
Lean out your window, golden hair
I heard you singing in the midnight air
My book is closed, I read no more
Watching the fire dance, on the floor
I’ve left my book, I’ve left my room
For I heard you singing through the gloom
Singing and singing, a merry air
Lean out the window, golden hair
Opřený o rám okenní, zlatý vlas
Slyším temnou nocí znít tvůj sladký hlas
Má kniha je zavřená, nemohu už číst dál
Jen se dívám na oheň, co se stíny si hrál
Opustil jsem svou knihu, opustil jsem svou domovinu
Jen pro tvůj hlas, který slyšel jsem zpívat za úsvitu
Tvá píseň zněla a zněla, hlas ozvěna umocňovala
Opřený o rám okenní, zlatý vlas

„Zlatý vlas“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
This is a story ‚bout a girl that I knew Tohle je příběh o jedný holce, co jsem znal
She didn’t like my songs Neměla ráda moje písničky
And that made me feel blue A to jsem fakt těžce bral
She said: „A big band is far better than you“ Jednou řekla: „Orchestr je přece mnohem lepší než ty…“
She don’t rock’n’roll, she don’t like it Netancovala rock’n’roll, nikdy ho ráda neměla
She don’t do the stroll, well she don’t do it right Nikdy se netoulala, vlastně to ani neuměla
Well, ev’rything’s wrong and my patience was gone Takže vše je teď špatně, i můj klid je pryč
When I woke one morning Když jsem se jednou probudil
And remembered this song A vzpomněl si na tuhle píseň
O-oh-oh, kinda catchy, I hoped Ach,– ach, docela ušla, doufal jsem
That she would talk to me now Že teď by si chtěla se mnou povídat
And even allow me to hold her hand A možná mě nechat držet ji za ruku
And forget that old band A nechat mě zapomenout na tu starou kapelu
I strolled around to her pad Bloudil jsem kolem jejího domu v noci
Her light was off and that’s bad Měla zhasnuto a to bylo zlý
Her sister said that my girl was gone Její sestra řekla, že odjela
„But come inside, boy, and play, play, play me a song!“ „Ale pojď dál a hraj, hraj mi ty tvoje písničky.“
I said „Yeah! Here I go“ Řekl jsem: „Jo, tak teda jdu.“
She’s kinda cute; don’t you know, Víš, je docela hezká
That after a while of seeing her smile A jak jsem se na ni díval, jak se smála
I knew we could make it, make it in style!? Věděl jsem, že by to asi šlo, šlo by to se vší parádou
So now I’ve got all I need Takže teď mám vše, co potřebuju
She and I are in love, we’ve agreed Ona a já jsme milenci, šťastně přikyvuju
She likes this song and my others too Má ráda tuhle písničku a ty ostatní taky
So now you see my world is Takže teď vidíš, co je můj svět
Because of this tune! Díky téhle písničce
What a boon this tune! Jaká skvělá melodie!
I tell you soon To ti hned řeknu…
We’ll be lying in bed, happily wed Až budem ležet v posteli, šťastně oddáni
And I won’t think of that girl A nebudu myslet na tu první holku
Or what she said Nebo na to, co mi řekla
This is a story ‚bout a girl that I knew
She didn’t like my songs
And that made me feel blue
She said: „A big band is far better than you“
She don’t rock’n’roll, she don’t like it
She don’t do the stroll, well she don’t do it right
Well, ev’rything’s wrong and my patience was gone
When I woke one morning
And remembered this song
O-oh-oh, kinda catchy, I hoped
That she would talk to me now
And even allow me to hold her hand
And forget that old band
I strolled around to her pad
Her light was off and that’s bad
Her sister said that my girl was gone
„But come inside, boy, and play, play, play me a song!“
I said „Yeah! Here I go“
She’s kinda cute; don’t you know,
That after a while of seeing her smile
I knew we could make it, make it in style!?
So now I’ve got all I need
She and I are in love, we’ve agreed
She likes this song and my others too
So now you see my world is
Because of this tune!
What a boon this tune!
I tell you soon
We’ll be lying in bed, happily wed
And I won’t think of that girl
Or what she said
Tohle je příběh o jedný holce, co jsem znal
Neměla ráda moje písničky
A to jsem fakt těžce bral
Jednou řekla: „Orchestr je přece mnohem lepší než ty…“
Netancovala rock’n’roll, nikdy ho ráda neměla
Nikdy se netoulala, vlastně to ani neuměla
Takže vše je teď špatně, i můj klid je pryč
Když jsem se jednou probudil
A vzpomněl si na tuhle píseň
Ach,– ach, docela ušla, doufal jsem
Že teď by si chtěla se mnou povídat
A možná mě nechat držet ji za ruku
A nechat mě zapomenout na tu starou kapelu
Bloudil jsem kolem jejího domu v noci
Měla zhasnuto a to bylo zlý
Její sestra řekla, že odjela
„Ale pojď dál a hraj, hraj mi ty tvoje písničky.“
Řekl jsem: „Jo, tak teda jdu.“
Víš, je docela hezká
A jak jsem se na ni díval, jak se smála
Věděl jsem, že by to asi šlo, šlo by to se vší parádou
Takže teď mám vše, co potřebuju
Ona a já jsme milenci, šťastně přikyvuju
Má ráda tuhle písničku a ty ostatní taky
Takže teď vidíš, co je můj svět
Díky téhle písničce
Jaká skvělá melodie!
To ti hned řeknu…
Až budem ležet v posteli, šťastně oddáni
A nebudu myslet na tu první holku
Nebo na to, co mi řekla

„Tak teda jdu“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
She was long gone, long, long gone Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
She was gone, gone, the bigger they come Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
The larger her hand ‚till no one understands Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
Why for so long she’d been gone Proč odešla na tak dlouho
And I stood very still by the window sill Nehybně stojím, skrze sklo civím
And I wondered for those I love still A těm, co miluju, se divím
I cried in my mind where I stand behind Křičím ve své mysli a v ní v koutku se krčím
The beauty of love’s in her eyes Krása lásky je v jejích očích…
She was long gone, long, long gone Odešla daleko, odešla tak moc, moc daleko
She was gone, gone, the bigger they come Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
The larger her hand ‚till no one understands Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
Why for so long she’d been gone Proč odešla na tak dlouho
And I borrowed the page A já jsem si vypůjčil mládě
From a leopard’s cage Z leopardí klece
And I prowled in the evening sun’s glaze A potloukal se v záři zapadajícího slunce
Her head lifted high to the light in the sky Její ruka vylétla vzhůru k tomu světlu na obloze
The opening dawn on her face A na její tváři úsvit vzplanul
She was long gone long, long gone Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
she was gone, gone, the bigger they come Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
the larger her hand ‚till no one understands Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
why for so long she’d been gone Proč odešla na tak dlouho
And I stood very still by the window sill Nehybně stojím, skrze sklo civím
and I wondered for those I love still A těm, co miluju, se divím
I cried in my mind where I stand behind Křičím ve své mysli a v ní v koutku se krčím
the beauty of love’s in her eyes Krása lásky je v jejích očích…
She was long gone, long, long gone Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
she was gone, gone, the bigger they come Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
the larger her hand ‚till no one understands Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
why for so long she’d been gone Proč odešla na tak dlouho
She was long gone long, long gone Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
She was long gone, long, long gone
She was gone, gone, the bigger they come
The larger her hand ‚till no one understands
Why for so long she’d been gone
And I stood very still by the window sill
And I wondered for those I love still
I cried in my mind where I stand behind
The beauty of love’s in her eyes
She was long gone, long, long gone
She was gone, gone, the bigger they come
The larger her hand ‚till no one understands
Why for so long she’d been gone
And I borrowed the page
From a leopard’s cage
And I prowled in the evening sun’s glaze
Her head lifted high to the light in the sky
The opening dawn on her face
She was long gone long, long gone
she was gone, gone, the bigger they come
the larger her hand ‚till no one understands
why for so long she’d been gone
And I stood very still by the window sill
and I wondered for those I love still
I cried in my mind where I stand behind
the beauty of love’s in her eyes
She was long gone, long, long gone
she was gone, gone, the bigger they come
the larger her hand ‚till no one understands
why for so long she’d been gone
She was long gone long, long gone
Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
Proč odešla na tak dlouho
Nehybně stojím, skrze sklo civím
A těm, co miluju, se divím
Křičím ve své mysli a v ní v koutku se krčím
Krása lásky je v jejích očích…
Odešla daleko, odešla tak moc, moc daleko
Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
Proč odešla na tak dlouho
A já jsem si vypůjčil mládě
Z leopardí klece
A potloukal se v záři zapadajícího slunce
Její ruka vylétla vzhůru k tomu světlu na obloze
A na její tváři úsvit vzplanul
Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
Proč odešla na tak dlouho
Nehybně stojím, skrze sklo civím
A těm, co miluju, se divím
Křičím ve své mysli a v ní v koutku se krčím
Krása lásky je v jejích očích…
Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
Proč odešla na tak dlouho
Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč

„Dávno pryč“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
It’s no good trying to place your hand Není dobrý zkoušet svou ruku pokládat
Where I can’t see because I understand Tam, kam nevidím, protože dobře vím
That you’re different from me Že jsi tak jiná než já
Yes I can tell Jo, poznávám
That you can’t be what you pretend Že nemůžeš být to, co předstíráš
And you’re rocking me backwards A zhoupneš mě dozadu
And you’re rocking towards the A zhoupneš mě dopředu
Red and yellow mane of a stallion horse K rudé a žluté hřívě toho hřebce
It’s no good trying to hold your love Není dobrý zkoušet svou lásku držet
Where I can’t see because I understand Tam, kam nevidím, protože dobře vím
That you’re different from me Že jsi tak jiná než já
Yes I can tell Jo, poznávám
That you can’t be what you pretend Že nemůžeš být to, co předstíráš
The caterpillar hood won’t cover the head of you Ani čepice stonožky tvou hlavu nezakryje
Know you should be home in bed Víš, měla bys být doma v posteli
It’s no good holding your sequin fan Není dobrý zkoušet rozevřený vějíř držet
Where I can’t see because I understand Tak, abych nic neviděl, protože dobře vím
That you’re different from me Že jsi tak jiná než já
Yes I can tell Jo, poznávám
That you can’t be what you pretend Že nemůžeš být to, co předstíráš
yes you’re spinning around and around in a car Jo, kroužíš dokola a dokola ve svém autě
with electric lights flashing very fast A elektrickými světly rychle blikáš…
It’s no good trying to place your hand
Where I can’t see because I understand
That you’re different from me
Yes I can tell
That you can’t be what you pretend
And you’re rocking me backwards
And you’re rocking towards the
Red and yellow mane of a stallion horse
It’s no good trying to hold your love
Where I can’t see because I understand
That you’re different from me
Yes I can tell
That you can’t be what you pretend
The caterpillar hood won’t cover the head of you
Know you should be home in bed
It’s no good holding your sequin fan
Where I can’t see because I understand
That you’re different from me
Yes I can tell
That you can’t be what you pretend
yes you’re spinning around and around in a car
with electric lights flashing very fast
Není dobrý zkoušet svou ruku pokládat
Tam, kam nevidím, protože dobře vím
Že jsi tak jiná než já
Jo, poznávám
Že nemůžeš být to, co předstíráš
A zhoupneš mě dozadu
A zhoupneš mě dopředu
K rudé a žluté hřívě toho hřebce
Není dobrý zkoušet svou lásku držet
Tam, kam nevidím, protože dobře vím
Že jsi tak jiná než já
Jo, poznávám
Že nemůžeš být to, co předstíráš
Ani čepice stonožky tvou hlavu nezakryje
Víš, měla bys být doma v posteli
Není dobrý zkoušet rozevřený vějíř držet
Tak, abych nic neviděl, protože dobře vím
Že jsi tak jiná než já
Jo, poznávám
Že nemůžeš být to, co předstíráš
Jo, kroužíš dokola a dokola ve svém autě
A elektrickými světly rychle blikáš…

„Není dobrý zkoušet“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
On a distant shore, miles from land Na vzdáleném pobřeží, míle od pevniny
Stands the ebony totem in ebony sand Stojí ebenový totem v ebenově černém písku
A dream in a mist of gray Jako přelud v šedivé mlze
On a far distant shore Na velmi vzdálené zemi
The pebble that stood alone Osamělý oblázek na pláži
And driftwood lies half buried A napůl v písku ztracené naplavené dřevo
Warm shallow waters sweep shells Mušle, co žijí v těch teplých mělkých vodách
So the cockles shine A lesklé škeble
A bare winding carcass, stark Do běla oholená kostra, tak neúprosná
Shimmers as flies scoop up meat Tetelí se hejny much, co ožírají zbytky masa
An empty way, dry tears Zbytečná cesta, vyschlé slzy
Crisp flax squeaks tall reeds Vysoké rákosí šumí a láme se ve větru
Make a circle of gray Opisuje šedivé kruhy
In a summer way, around man V tom letním dnu kolem muže
Stood on ground Co sám stojí na břehu
I’m trying I’m trying Zkouším to, zkouším
To find you To find you Tě nalézt, naléz tě
I’m living, I’m giving Ještě žiju, ale vzdávám to
To find you, to find you Tě nalézt, nalézt tě
I’m living, I’m living I’m trying, I’m giving Ještě žiju, žiju, zkouším to, vzdávám to…
On a distant shore, miles from land
Stands the ebony totem in ebony sand
A dream in a mist of gray
On a far distant shore
The pebble that stood alone
And driftwood lies half buried
Warm shallow waters sweep shells
So the cockles shine
A bare winding carcass, stark
Shimmers as flies scoop up meat
An empty way, dry tears
Crisp flax squeaks tall reeds
Make a circle of gray
In a summer way, around man
Stood on ground
I’m trying I’m trying
To find you To find you
I’m living, I’m giving
To find you, to find you
I’m living, I’m living I’m trying, I’m giving
Na vzdáleném pobřeží, míle od pevniny
Stojí ebenový totem v ebenově černém písku
Jako přelud v šedivé mlze
Na velmi vzdálené zemi
Osamělý oblázek na pláži
A napůl v písku ztracené naplavené dřevo
Mušle, co žijí v těch teplých mělkých vodách
A lesklé škeble
Do běla oholená kostra, tak neúprosná
Tetelí se hejny much, co ožírají zbytky masa
Zbytečná cesta, vyschlé slzy
Vysoké rákosí šumí a láme se ve větru
Opisuje šedivé kruhy
V tom letním dnu kolem muže
Co sám stojí na břehu
Zkouším to, zkouším
Tě nalézt, naléz tě
Ještě žiju, ale vzdávám to
Tě nalézt, nalézt tě
Ještě žiju, žiju, zkouším to, vzdávám to…

„Opel“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
In the sad town Ve smutném městě
Cold iron hands clap Studené železné ruce tleskají
The party of clowns outside Večírku klaunů
Rain falls in gray far away Šedý déšť se snáší daleko odsud
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the evening sun going down Večer slunce zapadá
When the earth streams in, in the morning A Země míří, míří k ránu
Send a cage through the post Pošli klec poštou
Make your name like a ghost Dej si jméno jako duch
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limádu
I’m screaming, I met you this way Křičím, potkal jsem tě tady
You’re nice to me like ice Jsi na mě hodná jako kus ledu
In the clock they sent through a washing machine V hodinách, které prohnali pračkou
Come around, make it soon, so alone Oběhni to, dělej, úplně sama
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the sad town Ve smutném městě
Cold iron hands clap Studené železné ruce tleksají
The party of clowns outside Večírku klaunů
Rain falls in gray far away Šedý déšť se snáší daleko odsud
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the evening sun going down Večer slunce zapadá
When the earth streams in, in the morning A Země míří, míří k ránu
Send a cage through the post Pošli klec poštou
Make your name like a ghost Dej si jméno jako duch
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limádu
In the sad town
Cold iron hands clap
The party of clowns outside
Rain falls in gray far away
Please, please, Baby Lemonade
In the evening sun going down
When the earth streams in, in the morning
Send a cage through the post
Make your name like a ghost
Please, please, Baby Lemonade
I’m screaming, I met you this way
You’re nice to me like ice
In the clock they sent through a washing machine
Come around, make it soon, so alone
Please, please, Baby Lemonade
In the sad town
Cold iron hands clap
The party of clowns outside
Rain falls in gray far away
Please, please, Baby Lemonade
In the evening sun going down
When the earth streams in, in the morning
Send a cage through the post
Make your name like a ghost
Please, please, Baby Lemonade
Ve smutném městě
Studené železné ruce tleskají
Večírku klaunů
Šedý déšť se snáší daleko odsud
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Večer slunce zapadá
A Země míří, míří k ránu
Pošli klec poštou
Dej si jméno jako duch
Prosím, prosím, dětskou limádu
Křičím, potkal jsem tě tady
Jsi na mě hodná jako kus ledu
V hodinách, které prohnali pračkou
Oběhni to, dělej, úplně sama
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Ve smutném městě
Studené železné ruce tleksají
Večírku klaunů
Šedý déšť se snáší daleko odsud
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Večer slunce zapadá
A Země míří, míří k ránu
Pošli klec poštou
Dej si jméno jako duch
Prosím, prosím, dětskou limádu

„Dětská limonáda“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Grooving around in a trench coat Pobíhá okolo s kabátem ze zákopu
With the satin on trail Se saténem ve svých stopách
Seems to be all around in tin and lead pail, we pale Vypadá, že je ve všech plechovkách i sudech, bledneme
Jiving on down to the beach Tantujeme dolů na pláž
To see the blue and the gray Abychom viděli modrou a šedou
Seems to be all and it’s rosy-it’s a beautiful day! Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt! Jsi teta gigolo, teta gigolo
Yes I know what you are Ano, vím, co jsi
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt! Jsi teta gigolo, jsi teta gigolo
Heading down with the light, the dust in your way Míříš dolů se světlem, prach máš na cestě
She was angrier than, than her watershell male Byla ještě naštvanější, ještě naštvanější než vodní muž
Life to this love to me – heading me down to me Život k téhle lásce ke mě – míří se mnou dolů na mě
Thunderbird shale Jíl z hromového ptáka
Seems to be all and it’s rosy – it’s a beautiful day! Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt Jsi teta gigolo
Grooving on down in a knapsack superlative day Uháníš dolů v batohu – skvělý den
Some wish she move and just as she can move jiving away Některými přáními pohne a hned jak se pohne, odtacuje pryč
She made the scene should have been-superlative day Udělala scénu měl by to být skvělý den
Everything’s all and it’s rosy, it’s a beautiful day Je to všechno a je to růžové, je to nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt Jsi teta gigolo
Grooving around in a trench coat
With the satin on trail
Seems to be all around in tin and lead pail, we pale
Jiving on down to the beach
To see the blue and the gray
Seems to be all and it’s rosy-it’s a beautiful day!
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt!
Yes I know what you are
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt!
Heading down with the light, the dust in your way
She was angrier than, than her watershell male
Life to this love to me – heading me down to me
Thunderbird shale
Seems to be all and it’s rosy – it’s a beautiful day!
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt
Grooving on down in a knapsack superlative day
Some wish she move and just as she can move jiving away
She made the scene should have been-superlative day
Everything’s all and it’s rosy, it’s a beautiful day
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt
Pobíhá okolo s kabátem ze zákopu
Se saténem ve svých stopách
Vypadá, že je ve všech plechovkách i sudech, bledneme
Tantujeme dolů na pláž
Abychom viděli modrou a šedou
Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo, teta gigolo
Ano, vím, co jsi
Jsi teta gigolo, jsi teta gigolo
Míříš dolů se světlem, prach máš na cestě
Byla ještě naštvanější, ještě naštvanější než vodní muž
Život k téhle lásce ke mě – míří se mnou dolů na mě
Jíl z hromového ptáka
Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo
Uháníš dolů v batohu – skvělý den
Některými přáními pohne a hned jak se pohne, odtacuje pryč
Udělala scénu měl by to být skvělý den
Je to všechno a je to růžové, je to nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo

„Teta gigolo“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
It’s an idea, someday Byl to jen nápad, jednou
In my tears, my dreams V mých slzách, v mých snech
Don’t you want to see her proof? Nechceš vidět její důkaz
Life that comes of no harm Život, který přichází a nic nestojí
You and I, you and I and dominoes, the day goes by Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá
You and I in place Ty a já tady
Wasting time on dominoes Mrháme časem dominem
A day so dark, so warm Den je tak temný, tak teplý
Life that comes of no harm Život, který přichází a nic nestojí
You and I and dominoes, time goes by Ty a já a domino, čas se rozplývá
Fireworks and heat, someday Ohnostroj a teplo, jednou
Hold a shell, a stick or play Držíš skořápku, klacek nebo hraješ
Overheard a lark today Zaslech jsem dnes skřivana
Losing when my mind’s astray Prohrávám, když má mysl se toulá
Don’t you want to know with your pretty hair Tebe to ale nezajímá, máš hezké vlasy
Stretch your hand, glad feel, Jen natáhneš svoji ruku, uspokojená
In an echo for your way Jen v ozvěnách toho, jak to máš ráda
It’s an idea, someday Je to je nápad, jednou
It’s an idea, someday Je to je nápad, jednou
In my tears, my dreams V mých slzách, mých snech
Don’t you want to see her proof? Nechceš vidět její důkaz
Life that comes of no harm Život, který přichází a nic nestojí
You and I, you and I and dominoes, the day goes by Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá
It’s an idea, someday
In my tears, my dreams
Don’t you want to see her proof?
Life that comes of no harm
You and I, you and I and dominoes, the day goes by
You and I in place
Wasting time on dominoes
A day so dark, so warm
Life that comes of no harm
You and I and dominoes, time goes by
Fireworks and heat, someday
Hold a shell, a stick or play
Overheard a lark today
Losing when my mind’s astray
Don’t you want to know with your pretty hair
Stretch your hand, glad feel,
In an echo for your way
It’s an idea, someday
It’s an idea, someday
In my tears, my dreams
Don’t you want to see her proof?
Life that comes of no harm
You and I, you and I and dominoes, the day goes by
Byl to jen nápad, jednou
V mých slzách, v mých snech
Nechceš vidět její důkaz
Život, který přichází a nic nestojí
Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá
Ty a já tady
Mrháme časem dominem
Den je tak temný, tak teplý
Život, který přichází a nic nestojí
Ty a já a domino, čas se rozplývá
Ohnostroj a teplo, jednou
Držíš skořápku, klacek nebo hraješ
Zaslech jsem dnes skřivana
Prohrávám, když má mysl se toulá
Tebe to ale nezajímá, máš hezké vlasy
Jen natáhneš svoji ruku, uspokojená
Jen v ozvěnách toho, jak to máš ráda
Je to je nápad, jednou
Je to je nápad, jednou
V mých slzách, mých snech
Nechceš vidět její důkaz
Život, který přichází a nic nestojí
Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá

„Domino“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Oh where are you now Ach, kde jen jsi teď
Pussy willow that smiled on this leaf? Moje sladká vrbičko, co smála ses z tohoto lístečku?
When I was alone you promised the stone from your heart Když jsem byl sám, slíbila jsi mi kamínek ze svého srdce
My head kissed the ground Má hlava líbala prach
I was half the way down, treading the sand Byl jsem na půli cesty na dno, našlapoval jsem pískem
Please, please, lift a hand Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
I’m only a person whose armbands beat Jsem jen člověk, co bezmocně pažemi mává
On his hands, hang tall A pěstmi buší, vysoko
Won’t you miss me? Budu ti chybět?
Wouldn’t you miss me at all? Budu ti vůbec někdy chybět?
The poppy birds way Cesta plná ptáčků
Swing twigs coffee brands around Větve se třesou, všude okolo spousta kafe
Brandish her wand with a feathery tongue Hrozivě mává svou kouzelnou hůlkou a zaklíná
My head kissed the ground Má hlava líbala prach
I was half the way down, treading the sand Byl jsem skoro na dně a nechal jsem svou stopu v písku
please, please, please lift the hand Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
I’m only a person with Eskimo chain Jsem jen osoba s eskymáckým řetězem
I tattooed my brain all the way Natřásal jsem si mozek celou cestu sem
Won’t you miss me? Budu ti chybět?
Wouldn’t you miss me at all? Budu ti vůbec někdy chybět?
Oh where are you now
Pussy willow that smiled on this leaf?
When I was alone you promised the stone from your heart
My head kissed the ground
I was half the way down, treading the sand
Please, please, lift a hand
I’m only a person whose armbands beat
On his hands, hang tall
Won’t you miss me?
Wouldn’t you miss me at all?
The poppy birds way
Swing twigs coffee brands around
Brandish her wand with a feathery tongue
My head kissed the ground
I was half the way down, treading the sand
please, please, please lift the hand
I’m only a person with Eskimo chain
I tattooed my brain all the way
Won’t you miss me?
Wouldn’t you miss me at all?
Ach, kde jen jsi teď
Moje sladká vrbičko, co smála ses z tohoto lístečku?
Když jsem byl sám, slíbila jsi mi kamínek ze svého srdce
Má hlava líbala prach
Byl jsem na půli cesty na dno, našlapoval jsem pískem
Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
Jsem jen člověk, co bezmocně pažemi mává
A pěstmi buší, vysoko
Budu ti chybět?
Budu ti vůbec někdy chybět?
Cesta plná ptáčků
Větve se třesou, všude okolo spousta kafe
Hrozivě mává svou kouzelnou hůlkou a zaklíná
Má hlava líbala prach
Byl jsem skoro na dně a nechal jsem svou stopu v písku
Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
Jsem jen osoba s eskymáckým řetězem
Natřásal jsem si mozek celou cestu sem
Budu ti chybět?
Budu ti vůbec někdy chybět?

„Temný glóbus“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Wined and dined, oh it seemed just like a dream! Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Girl was so kind Ta holka byla tak milá
Kind of love I’d never seen Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Only last summer, it’s not so long ago Jen minulé léto, není to tak dávno
Just last summer, now musk winds blow Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr
Wined and dined, oh it seemed just like a dream! Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Girl was so kind Ta holka byla tak milá
Kind of love I’d never seen Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Only last summer, it’s not so long ago Jen minulé léto, není to tak dávno, teď vane smradlavej vítr
Just last summer, now musk winds blow Chalk underfoot, life I should prove Pod nohami křída, život, který bych měl dokázat
Dancing in heat, our love and you Tanec v žáru, naše láska a ty
Wined and dined, oh it seemed just like a dream! Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Girl was so kind Ta holka byla tak milá
Kind of love I’d never seen Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Only last summer, it’s not so long ago Jen minulé léto, není to tak dávno
Just last summer, now musk winds blow Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr
Wined and dined, oh it seemed just like a dream!
Girl was so kind
Kind of love I’d never seen
Only last summer, it’s not so long ago
Just last summer, now musk winds blow
Wined and dined, oh it seemed just like a dream!
Girl was so kind
Kind of love I’d never seen
Only last summer, it’s not so long ago
Just last summer, now musk winds blow Chalk underfoot, life I should prove
Dancing in heat, our love and you
Wined and dined, oh it seemed just like a dream!
Girl was so kind
Kind of love I’d never seen
Only last summer, it’s not so long ago
Just last summer, now musk winds blow
Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Ta holka byla tak milá
Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Jen minulé léto, není to tak dávno
Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr
Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Ta holka byla tak milá
Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Jen minulé léto, není to tak dávno, teď vane smradlavej vítr
Pod nohami křída, život, který bych měl dokázat
Tanec v žáru, naše láska a ty
Přepitý a přejedený, ach, vypadalo to jako sen
Ta holka byla tak milá
Byl to druh lásky, jaký jsem nikdy nezažil
Jen minulé léto, není to tak dávno
Jen minulé léto, teď vane smradlavej vítr

„Přepitý a přejedený“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
An Effervescing Elephant Bublající slon
With tiny eyes and great big trunk S malinkýma očkama a obrovským chobotem
Once whispered to the tiny ear Zašeptal malému oušku
The ear of one inferior Malému ošku malého zvířátka
That by next June he’d die, oh yeah! Že do příštího června zemře, ach jo
Because the tiger would roam Protože tygr už řve
The little one said: ‚Oh my goodness I must stay at home! A tak malý řekl: „Ach můj bože, musím zůstat doma!“
And every time I hear a growl A pokaždé, když slyším vrčení
I’ll know the tiger’s on the prowl Vím, že tygr je na lovu
And I’ll be really safe, you know Ale já budu v bezpečí, víš
The elephant he told me so‘ Řekl mi to slon
Everyone was nervy, oh yeah! Každý z toho byl na narvy, ach jo
And the message was spread A ta zpráva se šířila
To zebra, mongoose, and the dirty hippopotamus K zebře, antilopám i špinavým hrochům
Who wallowed in the mud and chewed Kteří se jen válí v bahně a přežvykují
His spicy hippo-plankton food Své hroší planktonové jídlo
And tended to ignore the word A s tendencemi ignorovat svět
Preferring to survey a herd Co se raději drží stáda
Of stupid water bison, oh yeah! Hloupých vodních buvolů, ach jo
And all the jungle took fright, A celá džungle se bojí
And ran around for all the day and the night A pobíhá okolo celý den a celou noc
But all in vain, because, you see, A to celé úplně zbytečně, protože
The tiger came and said: ‚Who me?! Víš, tygr přišel a řekl: „Cože, já?
You know, I wouldn’t hurt not one of you Ale no tak, přece víte, že bych nikomu z vás neublížil
I’d much prefer something to chew Radši něco opravdu koušu
And you’re all to scant‘ oh yeah! A vy všichni jste k ničemu, ach jo“
He ate the Elephant Snědl slona
An Effervescing Elephant
With tiny eyes and great big trunk
Once whispered to the tiny ear
The ear of one inferior
That by next June he’d die, oh yeah!
Because the tiger would roam
The little one said: ‚Oh my goodness I must stay at home!
And every time I hear a growl
I’ll know the tiger’s on the prowl
And I’ll be really safe, you know
The elephant he told me so‘
Everyone was nervy, oh yeah!
And the message was spread
To zebra, mongoose, and the dirty hippopotamus
Who wallowed in the mud and chewed
His spicy hippo-plankton food
And tended to ignore the word
Preferring to survey a herd
Of stupid water bison, oh yeah!
And all the jungle took fright,
And ran around for all the day and the night
But all in vain, because, you see,
The tiger came and said: ‚Who me?!
You know, I wouldn’t hurt not one of you
I’d much prefer something to chew
And you’re all to scant‘ oh yeah!
He ate the Elephant
Bublající slon
S malinkýma očkama a obrovským chobotem
Zašeptal malému oušku
Malému ošku malého zvířátka
Že do příštího června zemře, ach jo
Protože tygr už řve
A tak malý řekl: „Ach můj bože, musím zůstat doma!“
A pokaždé, když slyším vrčení
Vím, že tygr je na lovu
Ale já budu v bezpečí, víš
Řekl mi to slon
Každý z toho byl na narvy, ach jo
A ta zpráva se šířila
K zebře, antilopám i špinavým hrochům
Kteří se jen válí v bahně a přežvykují
Své hroší planktonové jídlo
A s tendencemi ignorovat svět
Co se raději drží stáda
Hloupých vodních buvolů, ach jo
A celá džungle se bojí
A pobíhá okolo celý den a celou noc
A to celé úplně zbytečně, protože
Víš, tygr přišel a řekl: „Cože, já?
Ale no tak, přece víte, že bych nikomu z vás neublížil
Radši něco opravdu koušu
A vy všichni jste k ničemu, ach jo“
Snědl slona

„Bublající slon“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Waving my arms in the air Mávám rukama ve vzduchu
Love, my love, got no care Láska, moje láska tu to vůbec nezajímá
No care, no, no, pressing my feet to the ground Nezajímá, ne, ne, tisknu chodidla na zem
Stand up right where you stand Postav se přesně tam, co stojíš
Call to you and what do you do Zavolám ti a co uděláš ty?
Laying back in a chair? Lehneš si zpátky do křesla?
She’s so high on the air Je tak vysoko na nebi
She’s so high on the air Je tak vysoko na nebi
Half and half, half and half Půl a půl, půl a půl
All you have to do to call Jediné, co ti zbývá zavolat
Is hold her hand, stand a while Je abys držel její ruku, postál chvíli
And then smile and we’ll understand A pak se usmál a budeme to chápat
Yes we do – yes, yes we do! Ano budeme – ano, ano, budeme
Oh what a girl I’ve got too! Ach, jaká holka, taky ji mám
Oh what a girl I’ve got too! Ach, jaká holka, taky ji mám
With her slinky look she held her tie to her hair S nenápadným výrazem držela svoji mašli do vlasů
(and I) could see everywhere A já všechno vidím
No-one in the land, no-one Nikdo v té zemi, nikdo
No-one in the land, no-one Nikdo v té zemi, nikdo
But it rains on Saturday – cats and dogs in the way Ale v sobotu prší – je strašnej slejvák
Stormy day, hey, hey Je bouřka celý den, hej, hej
And you shouldn’t try to be A neměla bys zkoušet
What you can’t be Být to, co nemůžeš být
And you shouldn’t try to be A neměla bys zkoušet
What you can’t be Být to, co nemůžeš být
Call to you and what do you do Zavolám ti a co ty uděláš
Waving my arms in the air
Love, my love, got no care
No care, no, no, pressing my feet to the ground
Stand up right where you stand
Call to you and what do you do
Laying back in a chair?
She’s so high on the air
She’s so high on the air
Half and half, half and half
All you have to do to call
Is hold her hand, stand a while
And then smile and we’ll understand
Yes we do – yes, yes we do!
Oh what a girl I’ve got too!
Oh what a girl I’ve got too!
With her slinky look she held her tie to her hair
(and I) could see everywhere
No-one in the land, no-one
No-one in the land, no-one
But it rains on Saturday – cats and dogs in the way
Stormy day, hey, hey
And you shouldn’t try to be
What you can’t be
And you shouldn’t try to be
What you can’t be
Call to you and what do you do
Mávám rukama ve vzduchu
Láska, moje láska tu to vůbec nezajímá
Nezajímá, ne, ne, tisknu chodidla na zem
Postav se přesně tam, co stojíš
Zavolám ti a co uděláš ty?
Lehneš si zpátky do křesla?
Je tak vysoko na nebi
Je tak vysoko na nebi
Půl a půl, půl a půl
Jediné, co ti zbývá zavolat
Je abys držel její ruku, postál chvíli
A pak se usmál a budeme to chápat
Ano budeme – ano, ano, budeme
Ach, jaká holka, taky ji mám
Ach, jaká holka, taky ji mám
S nenápadným výrazem držela svoji mašli do vlasů
A já všechno vidím
Nikdo v té zemi, nikdo
Nikdo v té zemi, nikdo
Ale v sobotu prší – je strašnej slejvák
Je bouřka celý den, hej, hej
A neměla bys zkoušet
Být to, co nemůžeš být
A neměla bys zkoušet
Být to, co nemůžeš být
Zavolám ti a co ty uděláš

„Mávám rukama ve vzduchu“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
There will be shoulders pressing in the hall Bude tam mačkání ramen v předsíni
And I won’t know if you’re here at all A vlastně ani nevím, jestli tu vůbec jsi
There will be wine and drinking in the yard Bude tam víno a popíjení v zahradě
There won’t be anybody very hard A nikdo tam nebude žádnej tvrďák
There will be lots of things that we can do Bude tam spousta věcí, co můžeme dělat
And all and more will be for you A všechno a ještě víc bude jen pro tebe
Everything I knew I tried with you Všechno, co znám, jsem s tebou zkusil
But everything to you was never easy Ale s tebou nebylo nikdy nic jednoduché
So I went ahead around my world Tak jsem, vyrazil ven, kolem svého světa
I saw the things you do arriving by your side A viděl jsem věci, které necháváš k sobě přicházet
To see you looking too A viděl jsem tvé výrazy
But I know this I know, I never lied to you A vím tohle, vím jedno, nikdy jsem ti nelhal
It’s been just like you’re gone Bylo to stejné, jako kdybys odešla
For just one day for so long! Jen na jeden den, na tak dlouho
It’s been so hard to bear with you not there Je to tak těžké vypořádat se s tím, že tu nejsi
But though I think of you, the things you do Ale asi na tebe myslím, na věci, co děláš
When I’m with you, to be with you, Když jsem s tebou, abych byl s tebou
To be alone can only think: Být sám, jen tě napadne:
‚Why I am here? What’s meant to be?‘ ‚Proč tu vlastně jsem? Co to má znamenat?‘
There will be shoulders pressing in the hall
And I won’t know if you’re here at all
There will be wine and drinking in the yard
There won’t be anybody very hard
There will be lots of things that we can do
And all and more will be for you
Everything I knew I tried with you
But everything to you was never easy
So I went ahead around my world
I saw the things you do arriving by your side
To see you looking too
But I know this I know, I never lied to you
It’s been just like you’re gone
For just one day for so long!
It’s been so hard to bear with you not there
But though I think of you, the things you do
When I’m with you, to be with you,
To be alone can only think:
‚Why I am here? What’s meant to be?‘
Bude tam mačkání ramen v předsíni
A vlastně ani nevím, jestli tu vůbec jsi
Bude tam víno a popíjení v zahradě
A nikdo tam nebude žádnej tvrďák
Bude tam spousta věcí, co můžeme dělat
A všechno a ještě víc bude jen pro tebe
Všechno, co znám, jsem s tebou zkusil
Ale s tebou nebylo nikdy nic jednoduché
Tak jsem, vyrazil ven, kolem svého světa
A viděl jsem věci, které necháváš k sobě přicházet
A viděl jsem tvé výrazy
A vím tohle, vím jedno, nikdy jsem ti nelhal
Bylo to stejné, jako kdybys odešla
Jen na jeden den, na tak dlouho
Je to tak těžké vypořádat se s tím, že tu nejsi
Ale asi na tebe myslím, na věci, co děláš
Když jsem s tebou, abych byl s tebou
Být sám, jen tě napadne:
‚Proč tu vlastně jsem? Co to má znamenat?‘

„Nikdy jsem ti nelhal“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
I knew a girl and I like her still Znal jsem jednu holku, miloval jsem její mlčení
She said she knew she would trust me Řekla, že ví, že mi může důvěřovat
And I her will A já ji nezklamu
I said: „OK baby, tell me what you’ll be Řekl jsem: „OK, holka, řekni mi, co budeš
And I’ll lay my head down and see what I see“ A já sklopím hlavu a řeknu ti, co vidím
By the time she was back Za nějaký čas se vrátila
By her open eyes Skrz své otevřené oči
I knew that I was in for a big surprise Věděl jsem, že tu jsem kvůli velkému překvapení
I knew a girl and I like her still Znal jsem jednu holku, miloval jsem její mlčení
She said she knew she would trust me Řekla, že ví, že mi může důvěřovat
And I her will A já ji nezklamu
I said: OK baby, tell me what you’ll be Řekl jsem: „OK, holka, řekni mi, co budeš
And I’ll lay my head down and see what I see A já sklopím hlavu a řeknu ti, co vidím
By the time she was back Za nějaký čas se vrátila
By her open eyes Skrz své otevřené oči
I knew that I was in for a big surprise Věděl jsem, že tu jsem kvůli velkému překvapení
I knew a girl and I like her still
She said she knew she would trust me
And I her will
I said: „OK baby, tell me what you’ll be
And I’ll lay my head down and see what I see“
By the time she was back
By her open eyes
I knew that I was in for a big surprise
I knew a girl and I like her still
She said she knew she would trust me
And I her will
I said: OK baby, tell me what you’ll be
And I’ll lay my head down and see what I see
By the time she was back
By her open eyes
I knew that I was in for a big surprise
Znal jsem jednu holku, miloval jsem její mlčení
Řekla, že ví, že mi může důvěřovat
A já ji nezklamu
Řekl jsem: „OK, holka, řekni mi, co budeš
A já sklopím hlavu a řeknu ti, co vidím
Za nějaký čas se vrátila
Skrz své otevřené oči
Věděl jsem, že tu jsem kvůli velkému překvapení
Znal jsem jednu holku, miloval jsem její mlčení
Řekla, že ví, že mi může důvěřovat
A já ji nezklamu
Řekl jsem: „OK, holka, řekni mi, co budeš
A já sklopím hlavu a řeknu ti, co vidím
Za nějaký čas se vrátila
Skrz své otevřené oči
Věděl jsem, že tu jsem kvůli velkému překvapení

„Milostná píseň“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Open your eyes and don’t be blind Otevři oči, nebuď slepá
Can’t you see we’re two of a kind? Nevidíš, že jsem oba stejní?
I’ve got to say this, I hope you don’t mind Musel jsem to říct, doufám, že ti to nevadí
I love you, we’re two of a kind Miluji tě, jsme stejní
Just ask yourself and you will find Tak se jen zeptej sama sebe a zjistíš
We go together, we’re two of a kind Pasujeme k sobě, jsme stejní
No use protesting, be resigned Neprotestuj, smiř se s tím
Baby you know, we’re two of a kind Holka, víš dobře, že jsme stejní
I knew it when I saw you Věděl jsem to, hned jak jsem tě uviděl
I felt it a little more when A cítil jsem to ještě víc
I talked with you at first Když jsem s tebou poprvé mluvil
All my blues dispersed Všechny moje chmury se rozpustily
I couldn’t disguise Neumím se přetvařovat
My complete surprise Byl jsem fakt překvapenej
When you were feeling it too Když jsi to cítila stejně
I’m in love with you, I’m in love with you… Jsem do tebe blázen, jsem do tebe blázen…
Open your eyes and don’t be blind Otevři oči, nebuď slepá
Can’t you see we’re two of a kind? Nevidíš, že jsem oba stejní?
I’ve got to say this, I hope you don’t mind Musel jsem to říct, doufám, že ti to nevadí
I love you, we’re two of a kind Miluji tě, jsme stejní
Open your eyes and don’t be blind
Can’t you see we’re two of a kind?
I’ve got to say this, I hope you don’t mind
I love you, we’re two of a kind
Just ask yourself and you will find
We go together, we’re two of a kind
No use protesting, be resigned
Baby you know, we’re two of a kind
I knew it when I saw you
I felt it a little more when
I talked with you at first
All my blues dispersed
I couldn’t disguise
My complete surprise
When you were feeling it too
I’m in love with you, I’m in love with you…
Open your eyes and don’t be blind
Can’t you see we’re two of a kind?
I’ve got to say this, I hope you don’t mind
I love you, we’re two of a kind
Otevři oči, nebuď slepá
Nevidíš, že jsem oba stejní?
Musel jsem to říct, doufám, že ti to nevadí
Miluji tě, jsme stejní
Tak se jen zeptej sama sebe a zjistíš
Pasujeme k sobě, jsme stejní
Neprotestuj, smiř se s tím
Holka, víš dobře, že jsme stejní
Věděl jsem to, hned jak jsem tě uviděl
A cítil jsem to ještě víc
Když jsem s tebou poprvé mluvil
Všechny moje chmury se rozpustily
Neumím se přetvařovat
Byl jsem fakt překvapenej
Když jsi to cítila stejně
Jsem do tebe blázen, jsem do tebe blázen…
Otevři oči, nebuď slepá
Nevidíš, že jsem oba stejní?
Musel jsem to říct, doufám, že ti to nevadí
Miluji tě, jsme stejní

„Oba stejní“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Dříve nerealizováno
(Barrett)
Got the Bob Dylan blues Mám blues Boba Dylana
And the Bob Dylan Shoes A mám boty Boba Dylana
And my clothes and my hair’s in a mess A moje hadry a moje vlasy jsou jeden velkej binec
But you know I just couldn’t care less Ale víš, už mi to nemůže být víc jedno
Goin‘ to write me a song Napíšu si písničku
Bout‘ what’s right and what’s wrong O tom, co je správný a co ne
Bout‘ god and my god and all that O bohu, o tom mým bohu a tom všem okolo
Quiet while I make like a cat Ticho, makám jako kočka
Cause I’m a poet Protože jsem básník
Don’t ya know it To nevíš?
And the wind, you can blow it A vítr, můžeš jím vát
Cause I’m Mr. Dylan, the king Protože já jsem pan Dylan, král
And I’m free as a bird on the wing A jsem volný jako na křídlech pták
Roam from town to town Bloudím od města k městu
Guess I get people down Myslím, že jsou ze mě lidi úplně hotový
But I don’t care too much about that Ale to je mi vlastně jedno
Cause my gut and my wallet are fat Protože můj žaludek a moje peněženka jsou pěkně naditý
Make a whole lotta dough Vydělal jsem pěkný prachy
But I deserve it though Ale já si je zasloužím
I’ve got soul and a good heart of gold Mám úžasnou duši a srdce ze zlata
So I’ll sing about war in the cold A budu zpívat o válčení v mrazu
Well I sings about dreams A taky zpívám o snech
And I rhymes it with seems A moje verše mají smysl
Cause it seems that my dream always means Protože se zdá, že mé sny znamenají
That I can prophesy all kinds of things Že mohu cokoliv předpovědět
Well the guy that digs me No, ten chlápek co mě praštil
Should try hard to see Se měl radši líp podívat
That he buys all my discs and a hat Protože si kupuje všechny moje desky a čepice
And when I’m in town go see that A když jsem v jeho městě, přijde se na mě podívat
Got the Bob Dylan blues
And the Bob Dylan Shoes
And my clothes and my hair’s in a mess
But you know I just couldn’t care less
Goin‘ to write me a song
Bout‘ what’s right and what’s wrong
Bout‘ god and my god and all that
Quiet while I make like a cat
Cause I’m a poet
Don’t ya know it
And the wind, you can blow it
Cause I’m Mr. Dylan, the king
And I’m free as a bird on the wing
Roam from town to town
Guess I get people down
But I don’t care too much about that
Cause my gut and my wallet are fat
Make a whole lotta dough
But I deserve it though
I’ve got soul and a good heart of gold
So I’ll sing about war in the cold
Well I sings about dreams
And I rhymes it with seems
Cause it seems that my dream always means
That I can prophesy all kinds of things
Well the guy that digs me
Should try hard to see
That he buys all my discs and a hat
And when I’m in town go see that
Mám blues Boba Dylana
A mám boty Boba Dylana
A moje hadry a moje vlasy jsou jeden velkej binec
Ale víš, už mi to nemůže být víc jedno
Napíšu si písničku
O tom, co je správný a co ne
O bohu, o tom mým bohu a tom všem okolo
Ticho, makám jako kočka
Protože jsem básník
To nevíš?
A vítr, můžeš jím vát
Protože já jsem pan Dylan, král
A jsem volný jako na křídlech pták
Bloudím od města k městu
Myslím, že jsou ze mě lidi úplně hotový
Ale to je mi vlastně jedno
Protože můj žaludek a moje peněženka jsou pěkně naditý
Vydělal jsem pěkný prachy
Ale já si je zasloužím
Mám úžasnou duši a srdce ze zlata
A budu zpívat o válčení v mrazu
A taky zpívám o snech
A moje verše mají smysl
Protože se zdá, že mé sny znamenají
Že mohu cokoliv předpovědět
No, ten chlápek co mě praštil
Se měl radši líp podívat
Protože si kupuje všechny moje desky a čepice
A když jsem v jeho městě, přijde se na mě podívat

„Blues Boba Dylana“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Zlatý vlas“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.