(Barrett)
I really love you and I mean you Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
The star above you, crystal blue Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se bojím kvůli tobě
I wouldn’t see you and I love to Neviděl bych tě, přesto bych miloval
I fly above you, yes I do Létání kolem tebe, opravdu
Well, oh baby, my hairs on end about you Víš, miláčku, hrozně se o tebe bojím
Floating, bumping, noses dodge a tooth Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
The fins a luminous A mé ploutve ve tmě září
Fangs all ‚round the clown A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
Is dark below the boulders hiding all A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
The sunlight’s good for us Slunce je pro nás tak důležité
‚Cause we’re the fishes and all we do Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
The move about is all we do Je to, si tady plaveme
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
Floating, bumping, noses dodge a tooth Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
The fins a luminous A mé ploutve ve tmě září
Fangs all ‚round the clown A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
Is dark below the boulders hiding all A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
The sunlight’s good for us Sluneční světlo, bez kterého se neobejdeme
‚Cause we’re the fishes and all we do Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
The move about is all we do Je to, si tady plaveme
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
I really love you and I mean you Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
The star above you, crystal blue Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
I really love you and I mean you
The star above you, crystal blue
Well, oh baby, my hairs on end about you
I wouldn’t see you and I love to
I fly above you, yes I do
Well, oh baby, my hairs on end about you
Floating, bumping, noses dodge a tooth
The fins a luminous
Fangs all ‚round the clown
Is dark below the boulders hiding all
The sunlight’s good for us
‚Cause we’re the fishes and all we do
The move about is all we do
Well, oh baby, my hairs on end about you
Floating, bumping, noses dodge a tooth
The fins a luminous
Fangs all ‚round the clown
Is dark below the boulders hiding all
The sunlight’s good for us
‚Cause we’re the fishes and all we do
The move about is all we do
Well, oh baby, my hairs on end about you
I really love you and I mean you
The star above you, crystal blue
Well, oh baby, my hairs on end about you
Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Jasně, můj miláčku, strašně se bojím kvůli tobě
Neviděl bych tě, přesto bych miloval
Létání kolem tebe, opravdu
Víš, miláčku, hrozně se o tebe bojím
Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
A mé ploutve ve tmě září
A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
Slunce je pro nás tak důležité
Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
Je to, si tady plaveme
Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
A mé ploutve ve tmě září
A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
Sluneční světlo, bez kterého se neobejdeme
Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
Je to, si tady plaveme
Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím

„Želva“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
It’s no good trying to place your hand Není dobrý zkoušet svou ruku pokládat
Where I can’t see because I understand Tam, kam nevidím, protože dobře vím
That you’re different from me Že jsi tak jiná než já
Yes I can tell Jo, poznávám
That you can’t be what you pretend Že nemůžeš být to, co předstíráš
And you’re rocking me backwards A zhoupneš mě dozadu
And you’re rocking towards the A zhoupneš mě dopředu
Red and yellow mane of a stallion horse K rudé a žluté hřívě toho hřebce
It’s no good trying to hold your love Není dobrý zkoušet svou lásku držet
Where I can’t see because I understand Tam, kam nevidím, protože dobře vím
That you’re different from me Že jsi tak jiná než já
Yes I can tell Jo, poznávám
That you can’t be what you pretend Že nemůžeš být to, co předstíráš
The caterpillar hood won’t cover the head of you Ani čepice stonožky tvou hlavu nezakryje
Know you should be home in bed Víš, měla bys být doma v posteli
It’s no good holding your sequin fan Není dobrý zkoušet rozevřený vějíř držet
Where I can’t see because I understand Tak, abych nic neviděl, protože dobře vím
That you’re different from me Že jsi tak jiná než já
Yes I can tell Jo, poznávám
That you can’t be what you pretend Že nemůžeš být to, co předstíráš
yes you’re spinning around and around in a car Jo, kroužíš dokola a dokola ve svém autě
with electric lights flashing very fast A elektrickými světly rychle blikáš…
It’s no good trying to place your hand
Where I can’t see because I understand
That you’re different from me
Yes I can tell
That you can’t be what you pretend
And you’re rocking me backwards
And you’re rocking towards the
Red and yellow mane of a stallion horse
It’s no good trying to hold your love
Where I can’t see because I understand
That you’re different from me
Yes I can tell
That you can’t be what you pretend
The caterpillar hood won’t cover the head of you
Know you should be home in bed
It’s no good holding your sequin fan
Where I can’t see because I understand
That you’re different from me
Yes I can tell
That you can’t be what you pretend
yes you’re spinning around and around in a car
with electric lights flashing very fast
Není dobrý zkoušet svou ruku pokládat
Tam, kam nevidím, protože dobře vím
Že jsi tak jiná než já
Jo, poznávám
Že nemůžeš být to, co předstíráš
A zhoupneš mě dozadu
A zhoupneš mě dopředu
K rudé a žluté hřívě toho hřebce
Není dobrý zkoušet svou lásku držet
Tam, kam nevidím, protože dobře vím
Že jsi tak jiná než já
Jo, poznávám
Že nemůžeš být to, co předstíráš
Ani čepice stonožky tvou hlavu nezakryje
Víš, měla bys být doma v posteli
Není dobrý zkoušet rozevřený vějíř držet
Tak, abych nic neviděl, protože dobře vím
Že jsi tak jiná než já
Jo, poznávám
Že nemůžeš být to, co předstíráš
Jo, kroužíš dokola a dokola ve svém autě
A elektrickými světly rychle blikáš…

„Není dobrý zkoušet“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Honey love you, honey little, Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
honey funny sunny morning Čumáčku veselej, ráno slunečný
Love you more funny love in the skyline baby Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Ice-cream ‚scuse me Zmrzlinko, promiň
I’ve seen you looking good the other evening Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Oh, you dig it, had to smile just an hour or so Teď jsi to trefila, musíš se vážně celý hodiny smát?
(are) we in love like I think we be? Je to láska, co si myslím, že to je?
It Ain’t a long rhyme To nebyl dlouhej rým
It took ages to think Ale trvalo věky ho vymyslet
I think I’ll hurl it in the water, baby Myslím, že se vrhnu do tý vody, miláčku
Honey love you, honey little Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
Honey funny sunny morning Čumáčku veselej, ráno slunečný
Love you more funny love in the skyline baby Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Ice-cream ‚scuse me, Zmrzlinko, promiň
I’ve seen you looking good the other evening Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Flaking you are an nice little one Pomalu se rozpadáš a jsi čím dál hezčí
To put it all around, its just good Rozhoď svoje kousky okolo, to je ono
I like it, hey hey hey To se mi líbí, hej, hej, hej
S’pose some time that day Možná zase někdy ve stejnou dobu…
Whoopee! swinging along over across to me Jupí! Tancuj sama až ke mně
Honey love you, honey little, Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
honey funny sunny morning Čumáčku veselej, ráno slunečný
Love you more funny love in the skyline baby Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Ice-cream ‚scuse me, Zmrzlinko, promiň
I’ve seen you looking good the other evening Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Goodtime rocker woman we’ll stray our pieces Tak fajn, ty rokerko, půjdem hledat ty tvoje kousky
Little creepy we shine so sleepy, Je to trochu děsivý, usínáme ospalí
So whoopee! No hurá!
That’s how you look Prostě takhle vypadáš
Honey love you, honey little, Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
Honey funny sunny morning Čumáčku veselej, ráno slunečný
Love you more funny love in the skyline baby Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Ice-cream ‚scuse me, Zmrzlinko, promiň
I’ve seen you looking good the other evening Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Honey love you, honey little,
honey funny sunny morning
Love you more funny love in the skyline baby
Ice-cream ‚scuse me
I’ve seen you looking good the other evening
Oh, you dig it, had to smile just an hour or so
(are) we in love like I think we be?
It Ain’t a long rhyme
It took ages to think
I think I’ll hurl it in the water, baby
Honey love you, honey little
Honey funny sunny morning
Love you more funny love in the skyline baby
Ice-cream ‚scuse me,
I’ve seen you looking good the other evening
Flaking you are an nice little one
To put it all around, its just good
I like it, hey hey hey
S’pose some time that day
Whoopee! swinging along over across to me
Honey love you, honey little,
honey funny sunny morning
Love you more funny love in the skyline baby
Ice-cream ‚scuse me,
I’ve seen you looking good the other evening
Goodtime rocker woman we’ll stray our pieces
Little creepy we shine so sleepy,
So whoopee!
That’s how you look
Honey love you, honey little,
Honey funny sunny morning
Love you more funny love in the skyline baby
Ice-cream ‚scuse me,
I’ve seen you looking good the other evening
Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
Čumáčku veselej, ráno slunečný
Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Zmrzlinko, promiň
Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Teď jsi to trefila, musíš se vážně celý hodiny smát?
Je to láska, co si myslím, že to je?
To nebyl dlouhej rým
Ale trvalo věky ho vymyslet
Myslím, že se vrhnu do tý vody, miláčku
Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
Čumáčku veselej, ráno slunečný
Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Zmrzlinko, promiň
Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Pomalu se rozpadáš a jsi čím dál hezčí
Rozhoď svoje kousky okolo, to je ono
To se mi líbí, hej, hej, hej
Možná zase někdy ve stejnou dobu…
Jupí! Tancuj sama až ke mně
Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
Čumáčku veselej, ráno slunečný
Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Zmrzlinko, promiň
Ale viděl jsem tě vypadat už i líp
Tak fajn, ty rokerko, půjdem hledat ty tvoje kousky
Je to trochu děsivý, usínáme ospalí
No hurá!
Prostě takhle vypadáš
Lásko, miluju tě, můj malej čumáčku
Čumáčku veselej, ráno slunečný
Mám tě rád ještě víc, miluju i hvězdnou líc
Zmrzlinko, promiň
Ale viděl jsem tě vypadat už i líp

„Miluju tě“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
You would hold your head up high Chtěl jsi držet hlavu vzpřímeně
You even try Dokonce jsi to i zkusil
You would hold another hand: Chtěl bys držet její ruku ve své
Oh understand! Ach, pochop!
They even see me under call Dokonce i mě viděli podrobeného
We under all, Jsme zajatci všech okolo
We awful, awful, crawl Jsme odporní, odporní, jen se plazíme
To hear my hour Pojď si to poslechnout
Come see me cry Přijď se podívat, jak pláču
Just searching you even try Dokonce jsi zkusil to najít
I can make you smile Dokážu tě rozesmát
If it’s there will you go there too? A když to tam bude, půjdeš tam taky?
When I live I die! Kdybych žil, umřel bych!
They even see me under call Dokonce i mě viděli podrobeného
We under all, we awful, awful, crawl Jsme zajatci všech okolo, odporní, odporní, jen se plazíme
Because of you, to see me be Kvůli tobě, viděli mě být
Tell me, tell me Řekni mi, řekni mi
Don’t, if you? Jestli nechceš, nemusíš
Stop that, that just upset yourself Nedělej to, jen tě to rozesmutní
Listen, Listen, if you ask in person Poslouchej, poslouchej, jestli se ptáš jako člověk
I’ll stick to the joke, you know Převedu to na vtip, znáš mě…
Yelling and sceaming, help me! Křičím a ječím, tak mi pomoz!
All that in the afternoon, for that matter Celé to odpoledne, mezi námi
So she’d asked if we could stay with Grace Tak se zeptala, jestli můžeme zůstat s Grace
Maybe a day or a couple of weeks Možná pár dní nebo pár týdnů
You know, until Tuesday Však víš, do úterka
Pick up my mushrooms A nezapomeň vzít moje houbičky
Clean my skin up Vyčisti mi kůži
Pick up some tissue A vezmi taky kapesníky
Pick up the production Vezmi všechnu produkci
It’s all fine! you know Všechno je v pohodě, však víš
And she served the wine A podávala víno
And had cups for 3 or 4 people A měla jen tři hrnky pro čtyři lidi
And that nonsense A všechny ty nesmysly
Gracie do her song, heavily spaced Gracie napsala tu písničku se vší tvrdostí
All the pink shine on war Všechna ta růžová záře nad válkou
Explodes from beneath Výbuchy z pod povrchu
Don’t you would rather Nechtěl bys raději někdy
Be out the front door sometime Být tam venku za dveřmi?
Long ago instead of being Neměl jsi někdy chuť stát tam celou věčnost
Cooped up like a catched rat? Místo toho, abys byl uvnitř a choval se jako ochočená krysa?
Back to main page Ale zpět k hlavnímu tématu
You would hold your head up high
You even try
You would hold another hand:
Oh understand!
They even see me under call
We under all,
We awful, awful, crawl
To hear my hour
Come see me cry
Just searching you even try
I can make you smile
If it’s there will you go there too?
When I live I die!
They even see me under call
We under all, we awful, awful, crawl
Because of you, to see me be
Tell me, tell me
Don’t, if you?
Stop that, that just upset yourself
Listen, Listen, if you ask in person
I’ll stick to the joke, you know
Yelling and sceaming, help me!
All that in the afternoon, for that matter
So she’d asked if we could stay with Grace
Maybe a day or a couple of weeks
You know, until Tuesday
Pick up my mushrooms
Clean my skin up
Pick up some tissue
Pick up the production
It’s all fine! you know
And she served the wine
And had cups for 3 or 4 people
And that nonsense
Gracie do her song, heavily spaced
All the pink shine on war
Explodes from beneath
Don’t you would rather
Be out the front door sometime
Long ago instead of being
Cooped up like a catched rat?
Back to main page
Chtěl jsi držet hlavu vzpřímeně
Dokonce jsi to i zkusil
Chtěl bys držet její ruku ve své
Ach, pochop!
Dokonce i mě viděli podrobeného
Jsme zajatci všech okolo
Jsme odporní, odporní, jen se plazíme
Pojď si to poslechnout
Přijď se podívat, jak pláču
Dokonce jsi zkusil to najít
Dokážu tě rozesmát
A když to tam bude, půjdeš tam taky?
Kdybych žil, umřel bych!
Dokonce i mě viděli podrobeného
Jsme zajatci všech okolo, odporní, odporní, jen se plazíme
Kvůli tobě, viděli mě být
Řekni mi, řekni mi
Jestli nechceš, nemusíš
Nedělej to, jen tě to rozesmutní
Poslouchej, poslouchej, jestli se ptáš jako člověk
Převedu to na vtip, znáš mě…
Křičím a ječím, tak mi pomoz!
Celé to odpoledne, mezi námi
Tak se zeptala, jestli můžeme zůstat s Grace
Možná pár dní nebo pár týdnů
Však víš, do úterka
A nezapomeň vzít moje houbičky
Vyčisti mi kůži
A vezmi taky kapesníky
Vezmi všechnu produkci
Všechno je v pohodě, však víš
A podávala víno
A měla jen tři hrnky pro čtyři lidi
A všechny ty nesmysly
Gracie napsala tu písničku se vší tvrdostí
Všechna ta růžová záře nad válkou
Výbuchy z pod povrchu
Nechtěl bys raději někdy
Být tam venku za dveřmi?
Neměl jsi někdy chuť stát tam celou věčnost
Místo toho, abys byl uvnitř a choval se jako ochočená krysa?
Ale zpět k hlavnímu tématu

„Země nikoho“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Oh where are you now Ach, kde jen jsi teď
Pussy willow that smiled on this leaf? Moje sladká vrbičko, co smála ses z tohoto lístečku?
When I was alone you promised the stone from your heart Když jsem byl sám, slíbila jsi mi kamínek ze svého srdce
My head kissed the ground Má hlava líbala prach
I was half the way down, treading the sand Byl jsem na půli cesty na dno, našlapoval jsem pískem
Please, please, lift a hand Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
I’m only a person whose armbands beat Jsem jen člověk, co bezmocně pažemi mává
On his hands, hang tall A pěstmi buší, vysoko
Won’t you miss me? Budu ti chybět?
Wouldn’t you miss me at all? Budu ti vůbec někdy chybět?
The poppy birds way Cesta plná ptáčků
Swing twigs coffee brands around Větve se třesou, všude okolo spousta kafe
Brandish her wand with a feathery tongue Hrozivě mává svou kouzelnou hůlkou a zaklíná
My head kissed the ground Má hlava líbala prach
I was half the way down, treading the sand Byl jsem skoro na dně a nechal jsem svou stopu v písku
please, please, please lift the hand Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
I’m only a person with Eskimo chain Jsem jen osoba s eskymáckým řetězem
I tattooed my brain all the way Natřásal jsem si mozek celou cestu sem
Won’t you miss me? Budu ti chybět?
Wouldn’t you miss me at all? Budu ti vůbec někdy chybět?
Oh where are you now
Pussy willow that smiled on this leaf?
When I was alone you promised the stone from your heart
My head kissed the ground
I was half the way down, treading the sand
Please, please, lift a hand
I’m only a person whose armbands beat
On his hands, hang tall
Won’t you miss me?
Wouldn’t you miss me at all?
The poppy birds way
Swing twigs coffee brands around
Brandish her wand with a feathery tongue
My head kissed the ground
I was half the way down, treading the sand
please, please, please lift the hand
I’m only a person with Eskimo chain
I tattooed my brain all the way
Won’t you miss me?
Wouldn’t you miss me at all?
Ach, kde jen jsi teď
Moje sladká vrbičko, co smála ses z tohoto lístečku?
Když jsem byl sám, slíbila jsi mi kamínek ze svého srdce
Má hlava líbala prach
Byl jsem na půli cesty na dno, našlapoval jsem pískem
Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
Jsem jen člověk, co bezmocně pažemi mává
A pěstmi buší, vysoko
Budu ti chybět?
Budu ti vůbec někdy chybět?
Cesta plná ptáčků
Větve se třesou, všude okolo spousta kafe
Hrozivě mává svou kouzelnou hůlkou a zaklíná
Má hlava líbala prach
Byl jsem skoro na dně a nechal jsem svou stopu v písku
Tak prosím, prosím zvedni svou ruku
Jsem jen osoba s eskymáckým řetězem
Natřásal jsem si mozek celou cestu sem
Budu ti chybět?
Budu ti vůbec někdy chybět?

„Temný glóbus“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
This is a story ‚bout a girl that I knew Tohle je příběh o jedný holce, co jsem znal
She didn’t like my songs Neměla ráda moje písničky
And that made me feel blue A to jsem fakt těžce bral
She said: „A big band is far better than you“ Jednou řekla: „Orchestr je přece mnohem lepší než ty…“
She don’t rock’n’roll, she don’t like it Netancovala rock’n’roll, nikdy ho ráda neměla
She don’t do the stroll, well she don’t do it right Nikdy se netoulala, vlastně to ani neuměla
Well, ev’rything’s wrong and my patience was gone Takže vše je teď špatně, i můj klid je pryč
When I woke one morning Když jsem se jednou probudil
And remembered this song A vzpomněl si na tuhle píseň
O-oh-oh, kinda catchy, I hoped Ach,– ach, docela ušla, doufal jsem
That she would talk to me now Že teď by si chtěla se mnou povídat
And even allow me to hold her hand A možná mě nechat držet ji za ruku
And forget that old band A nechat mě zapomenout na tu starou kapelu
I strolled around to her pad Bloudil jsem kolem jejího domu v noci
Her light was off and that’s bad Měla zhasnuto a to bylo zlý
Her sister said that my girl was gone Její sestra řekla, že odjela
„But come inside, boy, and play, play, play me a song!“ „Ale pojď dál a hraj, hraj mi ty tvoje písničky.“
I said „Yeah! Here I go“ Řekl jsem: „Jo, tak teda jdu.“
She’s kinda cute; don’t you know, Víš, je docela hezká
That after a while of seeing her smile A jak jsem se na ni díval, jak se smála
I knew we could make it, make it in style!? Věděl jsem, že by to asi šlo, šlo by to se vší parádou
So now I’ve got all I need Takže teď mám vše, co potřebuju
She and I are in love, we’ve agreed Ona a já jsme milenci, šťastně přikyvuju
She likes this song and my others too Má ráda tuhle písničku a ty ostatní taky
So now you see my world is Takže teď vidíš, co je můj svět
Because of this tune! Díky téhle písničce
What a boon this tune! Jaká skvělá melodie!
I tell you soon To ti hned řeknu…
We’ll be lying in bed, happily wed Až budem ležet v posteli, šťastně oddáni
And I won’t think of that girl A nebudu myslet na tu první holku
Or what she said Nebo na to, co mi řekla
This is a story ‚bout a girl that I knew
She didn’t like my songs
And that made me feel blue
She said: „A big band is far better than you“
She don’t rock’n’roll, she don’t like it
She don’t do the stroll, well she don’t do it right
Well, ev’rything’s wrong and my patience was gone
When I woke one morning
And remembered this song
O-oh-oh, kinda catchy, I hoped
That she would talk to me now
And even allow me to hold her hand
And forget that old band
I strolled around to her pad
Her light was off and that’s bad
Her sister said that my girl was gone
„But come inside, boy, and play, play, play me a song!“
I said „Yeah! Here I go“
She’s kinda cute; don’t you know,
That after a while of seeing her smile
I knew we could make it, make it in style!?
So now I’ve got all I need
She and I are in love, we’ve agreed
She likes this song and my others too
So now you see my world is
Because of this tune!
What a boon this tune!
I tell you soon
We’ll be lying in bed, happily wed
And I won’t think of that girl
Or what she said
Tohle je příběh o jedný holce, co jsem znal
Neměla ráda moje písničky
A to jsem fakt těžce bral
Jednou řekla: „Orchestr je přece mnohem lepší než ty…“
Netancovala rock’n’roll, nikdy ho ráda neměla
Nikdy se netoulala, vlastně to ani neuměla
Takže vše je teď špatně, i můj klid je pryč
Když jsem se jednou probudil
A vzpomněl si na tuhle píseň
Ach,– ach, docela ušla, doufal jsem
Že teď by si chtěla se mnou povídat
A možná mě nechat držet ji za ruku
A nechat mě zapomenout na tu starou kapelu
Bloudil jsem kolem jejího domu v noci
Měla zhasnuto a to bylo zlý
Její sestra řekla, že odjela
„Ale pojď dál a hraj, hraj mi ty tvoje písničky.“
Řekl jsem: „Jo, tak teda jdu.“
Víš, je docela hezká
A jak jsem se na ni díval, jak se smála
Věděl jsem, že by to asi šlo, šlo by to se vší parádou
Takže teď mám vše, co potřebuju
Ona a já jsme milenci, šťastně přikyvuju
Má ráda tuhle písničku a ty ostatní taky
Takže teď vidíš, co je můj svět
Díky téhle písničce
Jaká skvělá melodie!
To ti hned řeknu…
Až budem ležet v posteli, šťastně oddáni
A nebudu myslet na tu první holku
Nebo na to, co mi řekla

„Tak teda jdu“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Trip to heave and ho, up down, to and fro‘ Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
You have no word Nedostává se ti slov
Trip, trip to a dream dragon Tripy, tripy ke snovým drakům
Hide your wings in a ghost tower Slož svá křídla do věže k duchům
Sails cackling at every plate we break Kolem létají, nad každým rozbitým talířem kdákají
Cracked by scattered needles Roztrháni rozhozenými jehlami
The little minute gong Gong minutky
Coughs and clears his throat Kašle a čistí si krk
Madam you see before you stand Vidíš nějakou dámu před sebou
Hey ho, never be still Hej, hou, nikdy nepostojí
The old original favorite grand Starý dobrý velký švihák
Grasshoppers green Jasně zelená
Herbarian band Květinová kapela
And the tune they play is ‚In Us Confide‘ A ten kus, co hrajou se jmenuje „“Věřit sám v sebe““
So trip to heave and ho, up down, to and fro‘ Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
You have no word Nedostává se ti slov
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Isn’t it good to be lost in the wood Není skvělý ztratit se v lese?
Isn’t it bad so quiet there, in the wood Není špatný vychutnávat to ticho v lese?
Meant even less to me than I thought Ale pro mě to znamená daleko míň, než jsem si myslel
With a honey plough of yellow prickly seeds Medovým pluhem zaoráváš trnitá semínka
Clover honey pots and mystic shining feed Skvělej medovej hrnek a tajemně zářící chodidla
Well, the madcap laughed at the man on the border Fajn a blázen se pořád směje na chlápka na břehu
Hey ho, huff the Talbot Hej hou, čert vem Talbot
„“Cheat““ he cried shouting kangaroo „“Podvádíš!““, křičel a střílel po klokanovi
It’s true in their tree they cried Je pravda, že ve svém hnízdě se už tak nesmáli
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
The madcap laughed at the man on the border Blázen se smál chlápkovi na břehu
Hey ho, huff the Talbot Hej hou, čert vem Talbot
The winds they blew and the leaves did wag Větry vanuly a lístky se třepetaly
They’ll never put me in their bag Nikdy mě nezabalí do těch svých kufrů
The seas will reach and always seep Moře, co se dmou, zase se vsáknou
So high you go, so low you creep Tak vysoko míříš a tak dole se plazíš
The wind it blows in tropical heat A vítr vše unáší do teplých krajin
The drones they throng on mossy seats Lenoši se cpou na místa mechem obrostlá
The squeaking door will always squeak A skřípající dveře nepřestanou skřípat
Two up, two down we’ll never meet Dva nahoru a dva zase dolů, nikdy se nepotkáme
So merrily trip forgo my side Tak hezkej trip a na mě zapomeň
Please leave us here Prosím, nech nás tu
Close our eyes to the octopus ride! Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici!
Trip to heave and ho, up down, to and fro‘
You have no word
Trip, trip to a dream dragon
Hide your wings in a ghost tower
Sails cackling at every plate we break
Cracked by scattered needles
The little minute gong
Coughs and clears his throat
Madam you see before you stand
Hey ho, never be still
The old original favorite grand
Grasshoppers green
Herbarian band
And the tune they play is ‚In Us Confide‘
So trip to heave and ho, up down, to and fro‘
You have no word
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
Isn’t it good to be lost in the wood
Isn’t it bad so quiet there, in the wood
Meant even less to me than I thought
With a honey plough of yellow prickly seeds
Clover honey pots and mystic shining feed
Well, the madcap laughed at the man on the border
Hey ho, huff the Talbot
„“Cheat““ he cried shouting kangaroo
It’s true in their tree they cried
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
The madcap laughed at the man on the border
Hey ho, huff the Talbot
The winds they blew and the leaves did wag
They’ll never put me in their bag
The seas will reach and always seep
So high you go, so low you creep
The wind it blows in tropical heat
The drones they throng on mossy seats
The squeaking door will always squeak
Two up, two down we’ll never meet
So merrily trip forgo my side
Please leave us here
Close our eyes to the octopus ride!
Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
Nedostává se ti slov
Tripy, tripy ke snovým drakům
Slož svá křídla do věže k duchům
Kolem létají, nad každým rozbitým talířem kdákají
Roztrháni rozhozenými jehlami
Gong minutky
Kašle a čistí si krk
Vidíš nějakou dámu před sebou
Hej, hou, nikdy nepostojí
Starý dobrý velký švihák
Jasně zelená
Květinová kapela
A ten kus, co hrajou se jmenuje „“Věřit sám v sebe““
Tripy tam a zase zpátky, nahoru a zase dolů, nakonec vyhazov
Nedostává se ti slov
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Není skvělý ztratit se v lese?
Není špatný vychutnávat to ticho v lese?
Ale pro mě to znamená daleko míň, než jsem si myslel
Medovým pluhem zaoráváš trnitá semínka
Skvělej medovej hrnek a tajemně zářící chodidla
Fajn a blázen se pořád směje na chlápka na břehu
Hej hou, čert vem Talbot
„“Podvádíš!““, křičel a střílel po klokanovi
Je pravda, že ve svém hnízdě se už tak nesmáli
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici
Blázen se smál chlápkovi na břehu
Hej hou, čert vem Talbot
Větry vanuly a lístky se třepetaly
Nikdy mě nezabalí do těch svých kufrů
Moře, co se dmou, zase se vsáknou
Tak vysoko míříš a tak dole se plazíš
A vítr vše unáší do teplých krajin
Lenoši se cpou na místa mechem obrostlá
A skřípající dveře nepřestanou skřípat
Dva nahoru a dva zase dolů, nikdy se nepotkáme
Tak hezkej trip a na mě zapomeň
Prosím, nech nás tu
Zavři oči a připrav se na jízdu na chobotnici!

„Chobotnice (klauni a žongléři)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Lean out your window, golden hair Opřený o rám okenní, zlatý vlas
I heard you singing in the midnight air Slyším temnou nocí znít tvůj sladký hlas
My book is closed, I read no more Má kniha je zavřená, nemohu už číst dál
Watching the fire dance, on the floor Jen se dívám na oheň, co se stíny si hrál
I’ve left my book, I’ve left my room Opustil jsem svou knihu, opustil jsem svou domovinu
For I heard you singing through the gloom Jen pro tvůj hlas, který slyšel jsem zpívat za úsvitu
Singing and singing, a merry air Tvá píseň zněla a zněla, hlas ozvěna umocňovala
Lean out the window, golden hair Opřený o rám okenní, zlatý vlas
Lean out your window, golden hair
I heard you singing in the midnight air
My book is closed, I read no more
Watching the fire dance, on the floor
I’ve left my book, I’ve left my room
For I heard you singing through the gloom
Singing and singing, a merry air
Lean out the window, golden hair
Opřený o rám okenní, zlatý vlas
Slyším temnou nocí znít tvůj sladký hlas
Má kniha je zavřená, nemohu už číst dál
Jen se dívám na oheň, co se stíny si hrál
Opustil jsem svou knihu, opustil jsem svou domovinu
Jen pro tvůj hlas, který slyšel jsem zpívat za úsvitu
Tvá píseň zněla a zněla, hlas ozvěna umocňovala
Opřený o rám okenní, zlatý vlas

„Zlatý vlas“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
She was long gone, long, long gone Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
She was gone, gone, the bigger they come Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
The larger her hand ‚till no one understands Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
Why for so long she’d been gone Proč odešla na tak dlouho
And I stood very still by the window sill Nehybně stojím, skrze sklo civím
And I wondered for those I love still A těm, co miluju, se divím
I cried in my mind where I stand behind Křičím ve své mysli a v ní v koutku se krčím
The beauty of love’s in her eyes Krása lásky je v jejích očích…
She was long gone, long, long gone Odešla daleko, odešla tak moc, moc daleko
She was gone, gone, the bigger they come Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
The larger her hand ‚till no one understands Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
Why for so long she’d been gone Proč odešla na tak dlouho
And I borrowed the page A já jsem si vypůjčil mládě
From a leopard’s cage Z leopardí klece
And I prowled in the evening sun’s glaze A potloukal se v záři zapadajícího slunce
Her head lifted high to the light in the sky Její ruka vylétla vzhůru k tomu světlu na obloze
The opening dawn on her face A na její tváři úsvit vzplanul
She was long gone long, long gone Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
she was gone, gone, the bigger they come Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
the larger her hand ‚till no one understands Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
why for so long she’d been gone Proč odešla na tak dlouho
And I stood very still by the window sill Nehybně stojím, skrze sklo civím
and I wondered for those I love still A těm, co miluju, se divím
I cried in my mind where I stand behind Křičím ve své mysli a v ní v koutku se krčím
the beauty of love’s in her eyes Krása lásky je v jejích očích…
She was long gone, long, long gone Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
she was gone, gone, the bigger they come Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
the larger her hand ‚till no one understands Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
why for so long she’d been gone Proč odešla na tak dlouho
She was long gone long, long gone Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
She was long gone, long, long gone
She was gone, gone, the bigger they come
The larger her hand ‚till no one understands
Why for so long she’d been gone
And I stood very still by the window sill
And I wondered for those I love still
I cried in my mind where I stand behind
The beauty of love’s in her eyes
She was long gone, long, long gone
She was gone, gone, the bigger they come
The larger her hand ‚till no one understands
Why for so long she’d been gone
And I borrowed the page
From a leopard’s cage
And I prowled in the evening sun’s glaze
Her head lifted high to the light in the sky
The opening dawn on her face
She was long gone long, long gone
she was gone, gone, the bigger they come
the larger her hand ‚till no one understands
why for so long she’d been gone
And I stood very still by the window sill
and I wondered for those I love still
I cried in my mind where I stand behind
the beauty of love’s in her eyes
She was long gone, long, long gone
she was gone, gone, the bigger they come
the larger her hand ‚till no one understands
why for so long she’d been gone
She was long gone long, long gone
Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
Proč odešla na tak dlouho
Nehybně stojím, skrze sklo civím
A těm, co miluju, se divím
Křičím ve své mysli a v ní v koutku se krčím
Krása lásky je v jejích očích…
Odešla daleko, odešla tak moc, moc daleko
Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
Proč odešla na tak dlouho
A já jsem si vypůjčil mládě
Z leopardí klece
A potloukal se v záři zapadajícího slunce
Její ruka vylétla vzhůru k tomu světlu na obloze
A na její tváři úsvit vzplanul
Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
Proč odešla na tak dlouho
Nehybně stojím, skrze sklo civím
A těm, co miluju, se divím
Křičím ve své mysli a v ní v koutku se krčím
Krása lásky je v jejích očích…
Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč
Ona odešla, odešla a ještě větší přišli
Její ruka rostla, až nakonec nikdo nechápal
Proč odešla na tak dlouho
Byla dávno pryč, tak dávno, dávno pryč

„Dávno pryč“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
She took a long cold look at me Vrhla na mě dlouhý chladný pohled
And smiled and gazed all over my arm A usmála se a dál mi zírala přes rameno
She loves to see me get down to ground Miluje, když vidí, že jsem úplně na dně
She hasn’t time just to be with me Nemá ani čas být se mnou
Her face between all she means to be Jedná tvář z mnoha a přesto si myslí, myslí si…
To be extreme, just to be extreme Že je výjimečná, prostě že je výjimečná
A broken pier on the wavy sea Staré rozbité molo uprostřed rozbouřených vod
She wonders why for all she wants to see A jen se diví, proč, proboha… co tam chce vidět
But I got up and I stomped around A tak jsem vstal a jen se poflakoval kolem
And hid the piece where the trees touch the ground A schovával se v tom koutku, kde se větve dotýkají země
The end of truth that lay out the time A celá pravda, která leží mimo čas, je ta
Spent lazing here on a painting dream Že se jen flákám a kreslím si svý sny
A mile or more in a foreign clime Míle a míle hluboko v cizím klimatu
To see farther inside of me Abych sám sobě lépe rozuměl
And looking high up into the sky A nahoru na nebe se dívám
I breathe as the water streams over me A zatímco voda kolem mé hlavy proudí, zhluboka dýchám
She took a long cold look at me
And smiled and gazed all over my arm
She loves to see me get down to ground
She hasn’t time just to be with me
Her face between all she means to be
To be extreme, just to be extreme
A broken pier on the wavy sea
She wonders why for all she wants to see
But I got up and I stomped around
And hid the piece where the trees touch the ground
The end of truth that lay out the time
Spent lazing here on a painting dream
A mile or more in a foreign clime
To see farther inside of me
And looking high up into the sky
I breathe as the water streams over me
Vrhla na mě dlouhý chladný pohled
A usmála se a dál mi zírala přes rameno
Miluje, když vidí, že jsem úplně na dně
Nemá ani čas být se mnou
Jedná tvář z mnoha a přesto si myslí, myslí si…
Že je výjimečná, prostě že je výjimečná
Staré rozbité molo uprostřed rozbouřených vod
A jen se diví, proč, proboha… co tam chce vidět
A tak jsem vstal a jen se poflakoval kolem
A schovával se v tom koutku, kde se větve dotýkají země
A celá pravda, která leží mimo čas, je ta
Že se jen flákám a kreslím si svý sny
Míle a míle hluboko v cizím klimatu
Abych sám sobě lépe rozuměl
A nahoru na nebe se dívám
A zatímco voda kolem mé hlavy proudí, zhluboka dýchám

„Vrhla dlouhý chladný pohled“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
You feel me Cítíš mě
Away far, too empty, oh so alone! Pryč, daleko, příliš prázdný, ach tak sám
I want to go home A chci jít zase domů
Oh find me inside of a nocturne – the blonde Ach, najdi mě uprostřed nokturna, blondýnko
How I love you to be by my side Jak miluju mít tě po svém boku
They wail Naříkají
The crowd on her side Po jejím boku je celý dav
She straggled the bridge by the water Bloudí na mostě přes řeku
She misses her crawl Schází jí to její plížení
Far ley grew A tráva na spatvinách roste
Heady aside in a dell Míří pryč, do lesa v údolí
Inside an eye be the lonely one, my bride V mých očích jsi jen jedna jediná, má nevěsto
How I leave on the waddling wheel A když odjíždím na šišatém kole
They flail Oni jen bičují
A gasp shringing A i vzdechy už slábnou
A bad bell’s ringing Když zlý zvon vyzvání
The angel – the daughter Anděli – má dcero
You feel me Cítíš mě
You feel me
Away far, too empty, oh so alone!
I want to go home
Oh find me inside of a nocturne – the blonde
How I love you to be by my side
They wail
The crowd on her side
She straggled the bridge by the water
She misses her crawl
Far ley grew
Heady aside in a dell
Inside an eye be the lonely one, my bride
How I leave on the waddling wheel
They flail
A gasp shringing
A bad bell’s ringing
The angel – the daughter
You feel me
Cítíš mě
Pryč, daleko, příliš prázdný, ach tak sám
A chci jít zase domů
Ach, najdi mě uprostřed nokturna, blondýnko
Jak miluju mít tě po svém boku
Naříkají
Po jejím boku je celý dav
Bloudí na mostě přes řeku
Schází jí to její plížení
A tráva na spatvinách roste
Míří pryč, do lesa v údolí
V mých očích jsi jen jedna jediná, má nevěsto
A když odjíždím na šišatém kole
Oni jen bičují
A i vzdechy už slábnou
Když zlý zvon vyzvání
Anděli – má dcero
Cítíš mě

„Cítit“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Yes I’m thinking of this, yes I am Jo myslím na to, opravdu
Puddle town, Tom was the underground Pudlí město, Tom byl jeden z nás
Hold you tighter so close, yes you are Máš svoji smyčku tak utaženou, jo opravdu
Please hold on to the steel rail Prosím, vydrž to až k té ocelové kolejnici
Colonel with gloves Plukovník v rukavicích
He isn’t loved on ‚Sundays Mail‘ V Sunday Mail ho zrovna moc nemilují
All the fives crock Henrietta Ani všechny ty jeho hliněné Henrietty
She’s mean go-getter Je to hnusná kariéristka
Gotta write her a letter Chystám se jí napsat dopis
Did I wink of this, I am Měl bych na to mrknout, jo to měl
Yum, yummy, yum, don’t, yummy, yum, yom, yom Yum, yummy, yum, … , yummy, yum, yom, yom
Yes, I’m thinking of this, in steam Jo myslím na to, v páře
Skeleton kissed to the steel rail Kostlivec konečně políbil ocelovou kolejnici
Fleas in Pamela Blechy v Pamele
Chugging along with a funnel of steam Skáčou si klidně přes dýmající lodní komín
All the fives crock Henrietta Všechny ty jeho hliněné Henrietty
She’s mean go-getter Je to hnusná kariéristka
Gotta write her a letter Chystám se jí napsat dopis
Yes I’m thinking of this, yes I am
Puddle town, Tom was the underground
Hold you tighter so close, yes you are
Please hold on to the steel rail
Colonel with gloves
He isn’t loved on ‚Sundays Mail‘
All the fives crock Henrietta
She’s mean go-getter
Gotta write her a letter
Did I wink of this, I am
Yum, yummy, yum, don’t, yummy, yum, yom, yom
Yes, I’m thinking of this, in steam
Skeleton kissed to the steel rail
Fleas in Pamela
Chugging along with a funnel of steam
All the fives crock Henrietta
She’s mean go-getter
Gotta write her a letter
Jo myslím na to, opravdu
Pudlí město, Tom byl jeden z nás
Máš svoji smyčku tak utaženou, jo opravdu
Prosím, vydrž to až k té ocelové kolejnici
Plukovník v rukavicích
V Sunday Mail ho zrovna moc nemilují
Ani všechny ty jeho hliněné Henrietty
Je to hnusná kariéristka
Chystám se jí napsat dopis
Měl bych na to mrknout, jo to měl
Yum, yummy, yum, … , yummy, yum, yom, yom
Jo myslím na to, v páře
Kostlivec konečně políbil ocelovou kolejnici
Blechy v Pamele
Skáčou si klidně přes dýmající lodní komín
Všechny ty jeho hliněné Henrietty
Je to hnusná kariéristka
Chystám se jí napsat dopis

„Když to v sobě máš“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
When I woke up today Když jsem se dnes ráno probudil sám
And you weren’t there to play A tys tu nebyla, abych ti hrál
Then I wanted to be with you Tehdy jsem toužil být s tebou
When you showed me your eyes Když jsi mi ukázala své oči
Whispered love at the skies A šeptala v oblacích slova o lásce
Then I wanted to stay with you Tehdy jsem chtěl zůstat s tebou
Inside me I feel alone and unreal Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
And the way you kiss will always be A způsob, jakým líbáš, navždy bude
A very special thing to me Něco pro mě velmi cenného
When I lay still at night seeing Když jsem v noci ležel a díval se
Stars high and light Na hvězdy vysoko na obloze a na světlo
Then I wanted to be with you Tehdy jsem toužil být s tebou
When the rooftops shone dark Když střecha zářila temnotou
All alone (I) saw a spark Já úplně sám viděl jsem jiskru
Spark of love just to stay with you Jiskru lásky, jen jsem chtěl zůstat s tebou
Inside me I feel alone and unreal Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
And the way you kiss will always be A způsob, jakým líbáš, navždy bude
A very special thing to me Něco pro mě velmi cenného
If I mention your name Když si vzpomenu na tvé jméno
Turn around on a chain Otočím se na svém řetězu
Then the sky opens for you Pak otevře se ti nebe
When we grew very tall Když jsme vyrostli do takové výšky
When I saw you so small Když viděl jsem, jak malá sama jsi
Then I wanted to stay with you Tehdy jsem chtěl zůstat s tebou
Inside me I feel alone and unreal Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
And the way you kiss will always be A způsob, jakým líbáš, navždy bude
A very special thing to me Něco pro mě velmi cenného
When I woke up today
And you weren’t there to play
Then I wanted to be with you
When you showed me your eyes
Whispered love at the skies
Then I wanted to stay with you
Inside me I feel alone and unreal
And the way you kiss will always be
A very special thing to me
When I lay still at night seeing
Stars high and light
Then I wanted to be with you
When the rooftops shone dark
All alone (I) saw a spark
Spark of love just to stay with you
Inside me I feel alone and unreal
And the way you kiss will always be
A very special thing to me
If I mention your name
Turn around on a chain
Then the sky opens for you
When we grew very tall
When I saw you so small
Then I wanted to stay with you
Inside me I feel alone and unreal
And the way you kiss will always be
A very special thing to me
Když jsem se dnes ráno probudil sám
A tys tu nebyla, abych ti hrál
Tehdy jsem toužil být s tebou
Když jsi mi ukázala své oči
A šeptala v oblacích slova o lásce
Tehdy jsem chtěl zůstat s tebou
Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
A způsob, jakým líbáš, navždy bude
Něco pro mě velmi cenného
Když jsem v noci ležel a díval se
Na hvězdy vysoko na obloze a na světlo
Tehdy jsem toužil být s tebou
Když střecha zářila temnotou
Já úplně sám viděl jsem jiskru
Jiskru lásky, jen jsem chtěl zůstat s tebou
Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
A způsob, jakým líbáš, navždy bude
Něco pro mě velmi cenného
Když si vzpomenu na tvé jméno
Otočím se na svém řetězu
Pak otevře se ti nebe
Když jsme vyrostli do takové výšky
Když viděl jsem, jak malá sama jsi
Tehdy jsem chtěl zůstat s tebou
Uvnitř se cítím tak osamělý a neskutečný
A způsob, jakým líbáš, navždy bude
Něco pro mě velmi cenného

„Pozdě v noci“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.