Anzio (operace Shingle)

    zmiňováno v textu skladby When The Tigers Broke Free.

     Vylodění v oblasti Anzio a Nettuno v Itálii byla poměrně troufalá operace spojenců, kteří se 22. ledna 1944 vylodili proti dvojnásobné opevněné přesile Němců. Přes počáteční neúspěchy spojenci nakonec uspěli a otevřením druhé fronty v Itálii donutili nacisty rozdělit síly a připravili tak půdu pro invazi do Normandie.

     V této operaci bojoval i Eric Fletcher Waters, otec Rogera Waterse, který zde také jako příslušník Královské pěchoty 18. 2. 1944 zahynul.

     Na obrázku je Pinkův otec ve filmu Pink Floyd The Wall, předobraz Rogerova otce, jehož si ve filmu zahrál James Laurenson.