Black Hills

    zmiňováno v textu skladby Sunset Strip na albu Rogera Waterse Radio K.A.O.S.

    Black Hills, přesněji Black Mountains (Černé hory) je nízké pohoří, které tvoří přirozenou hranici jihovýchodního Walesu, který tak odděluje od Anglie. Nejvyšší body této vrchoviny dosahují výšky kolem 800 m n.m.

    V Black Mountains se nacházejí zavřené hlubinné uhelné doly. Přestože byl Wales v 19. století na prvním místě v těžbě zejména černého uhlí, dnes jsou ve Walesu pouze dva fungující hlubinné doly. Ještě před 80 lety byla ekonomika Walesu na těžbě uhlí do značné míry závislá, její ukončení proto vedlo k mnoha sociálním změnám a těžkostem, což je ostatně i jedním z témat alba Radio K.A.O.S.