Cage, John Milton

  americký hudební skladatel
  Zmiňován ve skladbě I’m A Mineralist na labu Nick Mason’s Fictitious Sports.

  John Cage (1912 – 1992) byl hudební skladatel, který skládal především experimentální hudbu, spisovatel a vizuální umělec. Jeho nejznámějším dílem je 4’33“, která má tři části a je hraná bez toho, že by zazněl jediný tón.

  John Cage skládal hudbu, která je označována za náhodnou (také aleatoric music). Principem takového hudebního díla je to, že vždy je nějaká část ponechána náhodě.
  Cage rovněž proslul netradičním používáním hudebních nástrojů a je jedním z pionýrů elektronické hudby.

  Zabýval se rovněž možnostmi vyjádření zen budhismu pomocí hudby.

  Mnozí kritici ho považují pouze za výstředního umělce, pro většinu je však průkopníkem ve svém oboru, který se zasloužil především o definici hudby jako takové.