Cenotaph

  zmiňován v textu skladby Southampton Dock na albu The Final Cut.

  Cenotaph je označení pro památník, monument nebo prázdný hrob, který uctívá památku nejčastěji vojáků, kteří jsou pohřbeni mimo svou domovinu, kteří jsou nezvěstní nebo jejichž ostatky nebyly nalezeny.
  Nejznámějším takovým památníkem je asi londýnský Cenotaph (psáno s velkým C).
  Zvláštní kapitolu tvoří indické cenotaphy, zvané chhatris.
  Přestože jsou cenotaphy rozšířené po celém světě, nejvíce se jich vyskytuje v anglosaských zemích. Ve střední a východní Evropě jsou naproti tomu rozšířené pamětní desky a hroby neznámých vojínů.

  Slovo cenotaph pochází z řečtiny (kenos = prázdný, taphos = hrobka).