Final Cut (poslední bodnutí)

    název skladby na stejnojmenném albu.

    Final Cut jako sousloví má několik významů. Často se uvádí, že final cut znamená poslední sestřih před tím, než režisér shlédne film jako celek.

    Skladbu a album však pojmenoval Roger Waters po citátu ze Shakespearovy hry Julius Caesar.
    V okamžiku, kdy je Caesar vražděn senátory (ubodali ho noži), říká: „To poslední bodnutí (=the final cut) bylo to nejbezcitnější ze všech“. Následně se otočil, aby se podíval, kdo mu jej zasadil a řekl ještě slavnější větu: „I ty, Brute?“, překvapen, že jej zradil i jeho blízký přítel Brutus.