final solution (konečné řešení)

    zmiňováno v textu skladby The Fletcher Memorial Home na albu The Final Cut.

    „Konečné řešení“, popř. „konečné řešení židovské otázky“ byl termín užívaný v nacistickém Německu pro masové vyhlazování Židů v koncentračních a vyhlazovacíh táborech. Konečným řešením nemělo být nic menšího než jejich celkové a absolutní vyhubení.