glitterati

    zmiňováno v textu skladby The Fletcher Memorial Home na albu The Final Cut.

    Gliteratti je slengový výraz pro celebrity. Roger Waters užil tento termín patrně proto, že spatřoval v jihoamerických vůdcích především obratné demagogy, kteří umí dobře vystupovat ve sdělovacích prostředcích, umí zapůsobit charismatem a strhnout masy a přitom jsou to brutální řezníci („meat packing glitterati“ – „celebrity balící maso“).