Hawking, Dr. Stephen William

    teoretický fyzik, univerzitní profesor, spisovatel

    Stephen Hawking (nar. 8. ledna 1942) je význačný světový fyzik. Jeho dílo se zabývá uspořádáním vesmíru a teorií s tím spojených (více na jeho stránkách www.hawking.org.uk nebo na stránkách wikipedie.

    Stephen Hawking je paralyzován; trpí specifickou formou sklerózy. Vzhledem k tomu, že nemůže mluvit, používá speciální hlasový syntezátor. Ten je slyšet ve skladbě Keep Talking z alba Division Bell.

    Na obrázku (druhý zleva) hraje poker s Albertem Einsteinem, Datem a Isaacem Newtonem v rámci svého camea v seriálu Star Trek, kde si zahrál sám sebe.