King George (George VI – Albert Frederick Arthur George Windsor)

    britský král žijící v letech 1895 – 1952
    Zmiňován v textu skladby When The Tigers Broke Free.

    Jako „old King George“ zmiňuje Roger Waters britského krále Jiřího VI., který vládl od prosince 1936 do února 1952, kdy zemřel.
    Jiří VI. byl posledním králem Irska (které se v roce 1949 odtrhlo od Commonwealthu a vyhlásilo samostatnost) a také posledním císařem Indie (do roku 1947).

    Král Jiří vládl během druhé světové války. Ač byl oficiální hlavou státu, neměl v podstatě žádné pravomoci a veškeré operace řídil ministerský předseda Winston Churchill. Král se omezil na oficiální prohlášení a také zasílání kondolencí pozůstalým po padlých vojácích. Těch bylo tolik, že tuto korespondenci za krále vyřizovalo celé jedno oddělení jeho administrativy a protože nebylo v silách jednoho člověka všechny kondolence podepisovat, označovali je úředníci osobním královským razítkem…