Kringles, Charlotte

  Jméno vyskytující se v jedné z variant textu skladby Summer’68, která popisuje turné skupiny v roce 1969.
  Mělo by se jednat o gruppies se kterou měl Rick Wright sex na jednu noc, samotný text má být jakousi katarzí, doznáním Ricka tehdejší ženě Juliette.

  Varianty konce skladby jsou:
  Goodbye to you
  Childish bangles too
  I’ve had enough for one day

  Goodbye to you
  Charlotte Pringles too
  I’ve had enough for one day

  Goodbye to you
  Charlotte Kringles too
  I’ve had enough for one day

  Varianta Pringless je aktuálně většinově komunitou považována za správnou.