Satie, Erik Alfred Leslie

    francouzský hudebník
    zmiňován v textu skladby I’m A Mineralist na labu Nick Mason’s Fictitious Sports

    Erik Satie (1866 – 1925) byl výstřední francouzský hudebník a spisovatel, autor populárních článků v novinách, které publikoval pod pseudonymem Virginie Lebeau.

    Satie sám sebe nazýval gymnopedistou (v návaznosti na své dílo Gymnopédies publikované v roce 1887). Nazýval se také fonometrografem, což sám překládal jako „ten, který měří a zapisuje zvuky“. Měl tuto definici daleko raději než „hudebník“.

    Mnozí kritici považují Satieho za novátora, který o dlouhou dobu předběhl avantgardní umění 20. století.