Scouting for Boys

    zmiňováno v textu skladby Welcome To The Machine na albu Wish You Were Here

    Scouting for Boys – A Handbook for Instruction in Good Citizenship (Skauting pro chlapce – příručka instrukcí pro správné občanství) je první psanou publikací určenou pro skauty. V roce 1908 ji napsal a ilustroval Brit Robert Baden-Powell, který bojoval v búrských válkách v Africe.

    Kniha má dva díly, každý o několika částech (skauting, stopování, život v lese, táboření, patriotismus,…) a pravidelně vychází v reedicích.