Ship of Fools

    zmiňováno v textu skladby A Great Day For Freedom na albu The Division Bell.

    Ship of Fools, neboli Loď bláznů je alegorie pocházející z Bible. Toto přirovnání je v západní kultuře hojně užíváno v umění a označuje svět (=loď) a lidi, kteří se plaví a buď neví, nebo ani nechtějí vědět kam.