soap opera (mýdlová opera)

    zmiňováno v textu sklady The Power That Be na albu Rogera Waterse Radio K.A.O.S.

    Soap opera neboli mýdlová opera je označení pro televizní nebo rozhlasový seriál s velkým počtem dílů, s banálním dějem, který se zabývá zejména mezilidskými vztahy. Televizní seriál takovéto typu se nazývá telenovela.

    Termín mýdlová opera pak vznikl zejména díky spojení firem vyrábějících prací prášky, drogistické zboží a potřeby pro domácnost, které byly a jsou nejčastějšími zadavateli reklamy v těchto pořadech, které často cílí na ženy v domácnosti (vysílají se často v dopoledních hodinách, kdy ženy v domácnosti tvoří většinu diváků nebo posluchačů). Výraz opera pak zase odkazuje na velké zastoupení hudby, zejména v původních rozhlasových pořadech.

    První mýdlové opery byly určeny pro rozhlasové stanice (existují v podstatě stejně dlouho jako komerční rozhlasové vysílání) a staly se též nedílnou součástí televizní zábavy.

    Jako mýdlová opera státu je ve skladbě The Powers That Be míněno zastírání skutečných kauz a problémů banalitami a uměle vytvářeným pozitivním obrazem politických vůdců, kteří se často snaží odvrátit pozornost od ožehavých témat.