Union Jack

  zmiňováno v textu skladby Get Your Filthy Hands Off My Desert na albu The Final Cut.

  Union Jack (správněji Union Flag) je označení pro vlajku Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

  Britská vlajka vznikla původně spojením britského červeného kříže na bílém pozadí (s pruhy v osách stran vlajky) se skotským diagonálním bílým křížem na modrém pozadí. Tato vlajka se užívala od počátku 17. století.
  V roce 1801 se k této vlajce přidala vlajka irská (diagonální červený kříž na bílém pozadí) a vznikla tak britská vlajka, kterou známe dnes.

  Termín Union Jack je sice běžně rozšířený, ale není zcela správný. Jako „jack“ se totiž označuje dlouhý úzký praporec vlající zpravidla na vrcholku nejvyššího stěžně plachetnice. Správný název je tedy Union Flag.

  V přeneseném významu se termínem Union Jack označují i území patřící pod britskou správu mimo britské ostrovy.