2021

    Tak, jak skončil předešlý rok, začal i rok nový – v lockdownu, bez setkání, bez kultury. Jednání ŘV pokračují on-line, Valnou hromadu opět pořádáme korespondenčně. Také příprava nového moderního webu vázne – zasahuje nám do ní nejen covid, ale také zjištění, kolik materiálu jsme za ta léta nashromáždili a kolik toho musíme projít, prověřit, opravit, změnit, doplnit …

    Blýská se na lepší časy!

    Pokračování příště …?!