(Geesin/Waters)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Naše píseň“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
(breathing) (dýchání)
Sea shell and stone Mořská lastura a kámen
Surf rushes forward to feel the shingle with fingers of foam Příboj se žene, aby se prsty pěny dotkl oblázků
Search for the gold Pátrá po zlatě
Over the landscape the mouth of a lifeline unfolds A na pobřeží se otvírá brána životních příběhů
Smooth and round and brown Hladká a kulatá a hnědá
See how the sunshine creeps over thistle and down Dívá se, jak světlo plazí se přes bodláčí a trávu
Hillock and hump, hummock and clump and mound Přes pahorky a kopce, háje, návrší a písečné duny
I feel a lump, see a bump, hear a bulboba sound I já cítím každý výčnělek, vidím každý kámen a slyším zvuky kořenů
Hollow and valley and shadow and dimple and hill I všechny sníženiny a údolí a stíny a kopce a hory
Glisten and glimmer and shimmer and sparkle and still Blyštím se, třpytím se, zářím a mihotám a bez hnutí stojím
Sunlight is warming the land before your eyes Světlo ohřívá zem před tvýma očima
And the sunrise is on your side A slunce je tvůj přítel
And the sunshine is on your thighs A jeho světlo tančí ti na stehnech
Lady of stone, you are alone Dámo z kamene, jsi sama
Lady of stone, you are alone Dámo z kamene, jsi sama
(breathing)
Sea shell and stone
Surf rushes forward to feel the shingle with fingers of foam
Search for the gold
Over the landscape the mouth of a lifeline unfolds
Smooth and round and brown
See how the sunshine creeps over thistle and down
Hillock and hump, hummock and clump and mound
I feel a lump, see a bump, hear a bulboba sound
Hollow and valley and shadow and dimple and hill
Glisten and glimmer and shimmer and sparkle and still
Sunlight is warming the land before your eyes
And the sunrise is on your side
And the sunshine is on your thighs
Lady of stone, you are alone
Lady of stone, you are alone
(dýchání)
Mořská lastura a kámen
Příboj se žene, aby se prsty pěny dotkl oblázků
Pátrá po zlatě
A na pobřeží se otvírá brána životních příběhů
Hladká a kulatá a hnědá
Dívá se, jak světlo plazí se přes bodláčí a trávu
Přes pahorky a kopce, háje, návrší a písečné duny
I já cítím každý výčnělek, vidím každý kámen a slyším zvuky kořenů
I všechny sníženiny a údolí a stíny a kopce a hory
Blyštím se, třpytím se, zářím a mihotám a bez hnutí stojím
Světlo ohřívá zem před tvýma očima
A slunce je tvůj přítel
A jeho světlo tančí ti na stehnech
Dámo z kamene, jsi sama
Dámo z kamene, jsi sama

„Mořská lastura a kámen“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Svíjení červených tkání“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Jemný vánek vanul životem“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Zlíbejte své partnery“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Zubní můstek pro tři plastové zuby“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Cry, Baby, cry Breč, dítě, breč
Grow, Baby, grow Vyrůstej, dítě, vyrůstej
Stand on your own Postav se na vlastní nohy
Holidays and happy days at home Prázdniny a šťastné dny doma
Seaside, bike ride, fun land, hot sand, childhood floating by Pobřeží, projížďky na kole, země plná legrace, horký písek, dětství míjí
Wonder why I feel Zajímalo by mě
So shy when you are passing by Proč jsem tak plachý, kdykoliv kolem projdeš
The years of love and wine Ty roky lásky a vína
Pass by the magic eye Utekly jako by nikdy nebyly
Good time, lifetime Krásné časy, celý život
Good line, lifeline Krásné časy, celý život
Pass by the magic eye Utekly jako by nikdy nebyly
Your child is growing fast Tvé dětství kvapem mizí
His future is your past Tvá budoucnost je jeho minulost
Good time, lifetime Krásné časy, celý život
Good line, lifeline Krásné časy, celý život
His future is your past Tvá budoucnost je jeho minulost
Slow down, look around Zpomal, okolo se dívej
Memories come drifting down Vzpomínky se pomalu vkrádají
Good time, lifetime Krásné časy, celý život
Good line, lifeline Krásné časy, celý život
Memories come drifting down Vzpomínky se vkrádají
And I remember rather well A já si všechno dobře pamatuju
Gather round my chair and I will tell Tak posaď se k mému křeslu, budu ti vyprávět
Carriages were open to the breeze Naše kočáry byly otevřené, cítili jsme svěží vánek
Muffin boys and trams and trees Roztomilé děti, tramvaje a stromy
I recall when I was younger, world was not so small A vzpomínám si, že když jsem byl dítě, svět nebyl tak malý
Cry, Baby, cry
Grow, Baby, grow
Stand on your own
Holidays and happy days at home
Seaside, bike ride, fun land, hot sand, childhood floating by
Wonder why I feel
So shy when you are passing by
The years of love and wine
Pass by the magic eye
Good time, lifetime
Good line, lifeline
Pass by the magic eye
Your child is growing fast
His future is your past
Good time, lifetime
Good line, lifeline
His future is your past
Slow down, look around
Memories come drifting down
Good time, lifetime
Good line, lifeline
Memories come drifting down
And I remember rather well
Gather round my chair and I will tell
Carriages were open to the breeze
Muffin boys and trams and trees
I recall when I was younger, world was not so small
Breč, dítě, breč
Vyrůstej, dítě, vyrůstej
Postav se na vlastní nohy
Prázdniny a šťastné dny doma
Pobřeží, projížďky na kole, země plná legrace, horký písek, dětství míjí
Zajímalo by mě
Proč jsem tak plachý, kdykoliv kolem projdeš
Ty roky lásky a vína
Utekly jako by nikdy nebyly
Krásné časy, celý život
Krásné časy, celý život
Utekly jako by nikdy nebyly
Tvé dětství kvapem mizí
Tvá budoucnost je jeho minulost
Krásné časy, celý život
Krásné časy, celý život
Tvá budoucnost je jeho minulost
Zpomal, okolo se dívej
Vzpomínky se pomalu vkrádají
Krásné časy, celý život
Krásné časy, celý život
Vzpomínky se vkrádají
A já si všechno dobře pamatuju
Tak posaď se k mému křeslu, budu ti vyprávět
Naše kočáry byly otevřené, cítili jsme svěží vánek
Roztomilé děti, tramvaje a stromy
A vzpomínám si, že když jsem byl dítě, svět nebyl tak malý

„Řetězec života“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin/Waters)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Kousek dělohy“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Myšlenka embrya“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Poslední pochod embryí“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Více než sedm trpaslíků v zemi penisu“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Tanec červených krvinek“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin/Waters)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Doprava těla“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Tanec pro ruce – večerní oblékání“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Breathe in the air Dýchej vzduch
Make for the meadow and savour the grass while it lasts Běž na louku začni sekat trávu
By and by Dál a dál
Spidery fingers of industry reach for the sky Plíživé prsty průmyslu se dotýkají oblohy
Brick upon brick, stone upon stone they grow Cihlu za cihlou, kámen za kamenem na sebe kladou
Choking the atmosphere, oh, so incredibly slowly Otravují atmosféru, ach, tak plíživě pomalu
Sulphur and carbon and hydrogen sulphide and lime Síra a uhlík a sírany rtuti a uhlí
Fever, corrosion and cover your cities with grime Horečka, koroze, strašlivá maska našich měst
Something is killing the land before your eyes A něco zabíjí zemi přímo před našima očima
And the sunshine A svit sluneční
Is not to blame Z toho nemůžeme vinit
Could be the insane, inhuman games we play Možná jsme šílení, hrajeme nelidské hry
Day by day Den za dnem
River and fool Řeka a blázen
Rushing home in a crowd, I’m alone Dobývají se do mého domova, jsem sám
Close your eyes, lie still Lež bez hnutí a zavři oči
You are a mountain stream and I am a hill Jsi dravý potok a já jsem horské úbočí
Far, far away Daleko, daleko pryč
There is a field of blossom and bees and new mown hay Je pole plné kytek a bzukotu včel a vonícího sena
Breathe in the air Dýchej vzduch
Breathe in the air Dýchej vzduch
Breathe in the air Dýchej vzduch
Breathe in the air Dýchej vzduch
Breathe in the air
Make for the meadow and savour the grass while it lasts
By and by
Spidery fingers of industry reach for the sky
Brick upon brick, stone upon stone they grow
Choking the atmosphere, oh, so incredibly slowly
Sulphur and carbon and hydrogen sulphide and lime
Fever, corrosion and cover your cities with grime
Something is killing the land before your eyes
And the sunshine
Is not to blame
Could be the insane, inhuman games we play
Day by day
River and fool
Rushing home in a crowd, I’m alone
Close your eyes, lie still
You are a mountain stream and I am a hill
Far, far away
There is a field of blossom and bees and new mown hay
Breathe in the air
Breathe in the air
Breathe in the air
Breathe in the air
Dýchej vzduch
Běž na louku začni sekat trávu
Dál a dál
Plíživé prsty průmyslu se dotýkají oblohy
Cihlu za cihlou, kámen za kamenem na sebe kladou
Otravují atmosféru, ach, tak plíživě pomalu
Síra a uhlík a sírany rtuti a uhlí
Horečka, koroze, strašlivá maska našich měst
A něco zabíjí zemi přímo před našima očima
A svit sluneční
Z toho nemůžeme vinit
Možná jsme šílení, hrajeme nelidské hry
Den za dnem
Řeka a blázen
Dobývají se do mého domova, jsem sám
Lež bez hnutí a zavři oči
Jsi dravý potok a já jsem horské úbočí
Daleko, daleko pryč
Je pole plné kytek a bzukotu včel a vonícího sena
Dýchej vzduch
Dýchej vzduch
Dýchej vzduch
Dýchej vzduch

„Dýchej“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Povstání starých lidí“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Postel-čas-sen-klima“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Moč v plastovém pytlíku“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Pochod embrya dělohou“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Paní Jícnová se dává na pochod“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Geesin/Waters)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Mořská lastura a měkký kámen“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Long live the child and the man Překlad připravujeme
Long live the mother and the lad
The hills behind us and the sea
Reach out to welcome you and me
Valley deep and mountain tall
Lie upon the ground before us all
Strange are the colours of the turf
Heralding the rebirth of the earth
Gather all your energy and try
Give birth to a smile
Give birth to a smile
Give birth to a smile,
Everytime you think about it
Give birth to a smile
Give birth to a smile
Give birth to a smile
Give birth to a smile
Give birth to a smile
Give birth to a smile, hear me tellin‘ you
Give birth to a smile, give birth to a smile
Give birth to a smile, give birth, give birth
Give birth to a smile
Give birth to a smile, every day of your life
Give birth to a smile, give a little birth to a smile
Give birth to a smile
Long live the child and the man
Long live the mother and the lad
The hills behind us and the sea
Reach out to welcome you and me
Valley deep and mountain tall
Lie upon the ground before us all
Strange are the colours of the turf
Heralding the rebirth of the earth
Gather all your energy and try
Give birth to a smile
Give birth to a smile
Give birth to a smile,
Everytime you think about it
Give birth to a smile
Give birth to a smile
Give birth to a smile
Give birth to a smile
Give birth to a smile
Give birth to a smile, hear me tellin‘ you
Give birth to a smile, give birth to a smile
Give birth to a smile, give birth, give birth
Give birth to a smile
Give birth to a smile, every day of your life
Give birth to a smile, give a little birth to a smile
Give birth to a smile
Překlad připravujeme

„Dej úsměvu život“ K této skladbě nebyl přidán žádný komentář.