Víte, že

    skupina je spomínaná aj vo filme Občanský průkaz?? V krčme drží mladý Čambora album Wish You Were Here a podá ho Petrovi, ktorý sedí oproti nemu.