Víte, že

    hlas, který je slyšet ve skladbě „Yet Another Movie“ patří Humphrey Bogartovi a pochází ze známé scény filmu Casablanca?