Radio K.A.O.S., 1987
(Waters)
I used to think the world was flat Myslel jsem si, že Země je plochá
Rarely threw my hat into the crowd Někdy jsem se vydával napospas davu
I felt I had used up my quota of yearning Cítil jsem, že jsem spotřeboval celou zásobu své touhy
Used to look in on the children at night Byl jsem zvyklý dívat se v noci na své děti
In the glow of their Donald Duck light Jak v záři lampy s obrázkem kačera Donalda leží v posteli
And frighten myself with the thought of my little ones burning A mučil jsem sám sebe představami, že by někdy mohly trpět
But oh, oh, oh, the tide is turning Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
The tide is turning Příliv se zvedá
Satellite buzzing through the endless night Satelit bloudící nekonečnou černou nocí
Exclusive to moonshots and world title fights Měsíční svit a novinové bitvy má sám pro sebe
Jesus Christ imagine what it must be earning Ježíši Kriste, představ si, co si lidé ještě musí zasloužit
Who is the strongest, who is the best Kdo je nejsilnější, kdo je nejlepší
Who holds the aces, the East or the West Kdo drží esa, jestli Východ nebo Západ
This is the crap our children are learning To je to svinstvo, co se naše děti učí
But oh, oh, oh, the tide is turning Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
The tide is turning Příliv se zvedá
Oh, oh, oh, the tide is turning Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
Now the satellite’s confused A satelit je teď zmatený
‚cos on Saturday night Protože v sobotu v noci
The airwaves were full of compassion and light Byly signály plné porozumění a světla
And his silicon heart warmed A jeho křemíkové srdce se začalo ohřívat
To the sight of a billion candles burning Když pozoroval miliony svíček se rozžínat
Oo, oo, oo, the tide is turning Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
Oo, oo, oo, the tide is turning Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
The tide is turning Billy Ten příliv se zvedá, Billy
I’m not saying that the battle is won Neříkám že bitva je vyhraná
But on Saturday night all those kids in the sun Ale v sobotu v noci, všechny ty děti v záři slunce
Wrested technology’s sword from the hand of the Vyrvali meč technologie z rukou
War Lords Válečných pánů
Oh, oh, oh, the tide is turning Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
The tide is turning Sylvester Ten příliv se zvedá, Sylvestře
The tide is turning Ten příliv se zvedá
Jim: „That’s back to the beginning!“ Jim: „To jsme zpátky na začátku!“
I used to think the world was flat
Rarely threw my hat into the crowd
I felt I had used up my quota of yearning
Used to look in on the children at night
In the glow of their Donald Duck light
And frighten myself with the thought of my little ones burning
But oh, oh, oh, the tide is turning
The tide is turning
Satellite buzzing through the endless night
Exclusive to moonshots and world title fights
Jesus Christ imagine what it must be earning
Who is the strongest, who is the best
Who holds the aces, the East or the West
This is the crap our children are learning
But oh, oh, oh, the tide is turning
The tide is turning
Oh, oh, oh, the tide is turning
Now the satellite’s confused
‚cos on Saturday night
The airwaves were full of compassion and light
And his silicon heart warmed
To the sight of a billion candles burning
Oo, oo, oo, the tide is turning
Oo, oo, oo, the tide is turning
The tide is turning Billy
I’m not saying that the battle is won
But on Saturday night all those kids in the sun
Wrested technology’s sword from the hand of the
War Lords
Oh, oh, oh, the tide is turning
The tide is turning Sylvester
The tide is turning
Jim: „That’s back to the beginning!“
Myslel jsem si, že Země je plochá
Někdy jsem se vydával napospas davu
Cítil jsem, že jsem spotřeboval celou zásobu své touhy
Byl jsem zvyklý dívat se v noci na své děti
Jak v záři lampy s obrázkem kačera Donalda leží v posteli
A mučil jsem sám sebe představami, že by někdy mohly trpět
Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
Příliv se zvedá
Satelit bloudící nekonečnou černou nocí
Měsíční svit a novinové bitvy má sám pro sebe
Ježíši Kriste, představ si, co si lidé ještě musí zasloužit
Kdo je nejsilnější, kdo je nejlepší
Kdo drží esa, jestli Východ nebo Západ
To je to svinstvo, co se naše děti učí
Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
Příliv se zvedá
Ale, oh, oh, oh, ten příliv se zvedá
A satelit je teď zmatený
Protože v sobotu v noci
Byly signály plné porozumění a světla
A jeho křemíkové srdce se začalo ohřívat
Když pozoroval miliony svíček se rozžínat
Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
Ten příliv se zvedá, Billy
Neříkám že bitva je vyhraná
Ale v sobotu v noci, všechny ty děti v záři slunce
Vyrvali meč technologie z rukou
Válečných pánů
Oo, oo, oo, ten příliv se zvedá
Ten příliv se zvedá, Sylvestře
Ten příliv se zvedá
Jim: „To jsme zpátky na začátku!“

„Příliv se zvedá (po Live Aid)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Money, get away Prachy, utíkej
Get a good job with more pay and you’re O.K. Sežeň si práci s dobrým platem a jsi v pohodě
Money it’s a gas Prachy, to je síla
Grab that cash with both hands and make a stash Sbal ty prachy oběma rukama a začni si užívat
New car, caviar, four star daydream, Nový fáro, kaviár, čtyřhvězdičkovej sen
Think I´ll buy me a football team Myslím, že si koupím fotbalovej tým
Money get back Prachy, drž se zpátky
I’m all right jack keep your hands off of my stack Nejsem zlej, Jacku, ale ruce pryč od mý hromádky
Money it’s a hit Prachy, to je hit
But don’t give me that do goody good bullshit Necpi mi ty okázalý sračky
I’m in the hi-fidelity first class travelling set Cestuju prvotřídní soupravou, pro nejvyšší společnost
And I think I need a Lear jet A myslím, že potřebuju soukromej tryskáč
Money it’s a crime Prachy, to je zločin
Share it fairly but don’t take a slice of my pie Rozděl se spravedlivě, ale neber si z mýho koláče
Money so they say Prachy, říkají
Is the root of all evil today Že jsou dnes kořenem všeho zla
But if you ask for a rise it’s no surprise that they’re Ale když si řekneš o víc, není žádné překvapení
Giving none away Že nedají ti nic
Voices: Hlasy:
„HuHuh! I was in the right!“ „HuHuh, měl jsem pravdu!“
„Yes, absolutely in the right!“ „Ano, určitě jste měl pravdu!“
„I certainly was in the right!“ „Jistě jsem musel mít pravdu!“
„You was definitely in the right. That geezer was cruising for abruising!“ „Měl jste bezpochyby pravdu. Ten hlupák si o ten výprask koledoval.“
„Yeah!“ „Jo!“
„Why does anyone do anything?“ „Proč někdo něco nedělá?“
„I don’t know, I was really drunk at the time!“ „Nevím, byl jsem v tý době fakticky namol.“
„I was just telling him, he couldn’t get into number 2. He was asking why he wasn’t coming up on freely, after I was yelling and screaming and telling him why he wasn’t coming up on freely. It came as a heavy blow, but we sorted the matter out.“ „Právě jsem mu říkal, že se nemůže dostat do čísla dvě. Ptal se mě, proč nemohl přijít volně, poté, co jsem na něj řval a ječel a říkal mu, proč nemohl přijít volně. Sice to bylo trochu hlučné, ale tu věc jsme vyřešili.“
Money, get away
Get a good job with more pay and you’re O.K.
Money it’s a gas
Grab that cash with both hands and make a stash
New car, caviar, four star daydream,
Think I´ll buy me a football team
Money get back
I’m all right jack keep your hands off of my stack
Money it’s a hit
But don’t give me that do goody good bullshit
I’m in the hi-fidelity first class travelling set
And I think I need a Lear jet
Money it’s a crime
Share it fairly but don’t take a slice of my pie
Money so they say
Is the root of all evil today
But if you ask for a rise it’s no surprise that they’re
Giving none away
Voices:
„HuHuh! I was in the right!“
„Yes, absolutely in the right!“
„I certainly was in the right!“
„You was definitely in the right. That geezer was cruising for abruising!“
„Yeah!“
„Why does anyone do anything?“
„I don’t know, I was really drunk at the time!“
„I was just telling him, he couldn’t get into number 2. He was asking why he wasn’t coming up on freely, after I was yelling and screaming and telling him why he wasn’t coming up on freely. It came as a heavy blow, but we sorted the matter out.“
Prachy, utíkej
Sežeň si práci s dobrým platem a jsi v pohodě
Prachy, to je síla
Sbal ty prachy oběma rukama a začni si užívat
Nový fáro, kaviár, čtyřhvězdičkovej sen
Myslím, že si koupím fotbalovej tým
Prachy, drž se zpátky
Nejsem zlej, Jacku, ale ruce pryč od mý hromádky
Prachy, to je hit
Necpi mi ty okázalý sračky
Cestuju prvotřídní soupravou, pro nejvyšší společnost
A myslím, že potřebuju soukromej tryskáč
Prachy, to je zločin
Rozděl se spravedlivě, ale neber si z mýho koláče
Prachy, říkají
Že jsou dnes kořenem všeho zla
Ale když si řekneš o víc, není žádné překvapení
Že nedají ti nic
Hlasy:
„HuHuh, měl jsem pravdu!“
„Ano, určitě jste měl pravdu!“
„Jistě jsem musel mít pravdu!“
„Měl jste bezpochyby pravdu. Ten hlupák si o ten výprask koledoval.“
„Jo!“
„Proč někdo něco nedělá?“
„Nevím, byl jsem v tý době fakticky namol.“
„Právě jsem mu říkal, že se nemůže dostat do čísla dvě. Ptal se mě, proč nemohl přijít volně, poté, co jsem na něj řval a ječel a říkal mu, proč nemohl přijít volně. Sice to bylo trochu hlučné, ale tu věc jsme vyřešili.“

„PRACHY“ Další z unikátních kousků na tomto albu znamenal jednou pro vždy konec nábožně naslouchajících fanoušků, kteří v naprostém tichu a úžasu hltali každý tón. Tato skladba byla tak rytmická, pulzující, živá a oblíbená, že davy fanoušků na koncertech (zvláště v USA) neznali nic jiného než pokřik „Money! Money!“.

Základní hudební linka skladby je vytvořena velmi pulzující baskytarou, která byla nejprve několikrát nahrána a potom sestříhána po jednotlivých velmi malých kouscích dohromady. Agresivní saxofonový part je ceněným vkladem Dicka Parryho. Ony zvuky registračních pokladen, trhání papíru (potažmo papírových bankovek) a sypání mincí nahrál Waters sám doma za jedno odpoledne. Později to popisoval takto: „Má žena se tou dobou zabývala keramikou a měla na zahradě takové zařízení na míchání hlíny. Vždycky mě uchvátily ty zvuky, jaké to vydávalo, když se do hmoty připletl kámen. Tak jsem tam jednou zkusil hodit pár drobných a jak to dopadlo slyšíte sami…“

Watersova poznámka o tryskáči Lear v textu je ironickou narážkou na Masonovy a Gilmourovy lekce v létání, jejichž úspěšné dokončení oba pánové oslavili tak, že si napůl koupili tryskové letadlo.

Tato skladba je vůbec nejhranější v celé historii Pink Floyd, od roku 1973 byla stále v repertoáru skupiny při koncertech (v roce 1977 na turné k Animals jako přídavek) a byla součástí i všech sólových turné Gilmoura i Waterse. Stala se také historicky nejhranější skladbou na amerických rádiích.

Waters produkoval i „pseudo-živou“ verzi této skladby na B-stranu singlu z roku 1987.

Když byl Gilmour pozván do zábavné show Nicky Horne´s Radio One“ bylo mu autorem povoleno, aby nechal zahrát krátký kousek z demo nahrávky, kde je slyšet Waters jak zpívá za doprovodu své dvojmo předabované akustické kytary. Tato demo nahrávka se stala jako mnoho dalších rarit součástí The Dark Side Of The Moon Immersion Box Set.

Dříve nerealizováno
(Waters)
Like an ember glowing in the dark Překlad připravujeme
I have almost grown cold
Frozen like a soldier
Standing by the flagpole
Leg player, they all said was too old
I have been tempted to hand in my key
But I am not alone
I feel you are with me
I will not be a packet of crap on MTV
I am a man
I will not be a number
Get back to radio
Get back to radio
Now I am a flame
I will be a fire again
Carolyn Ann, give me your hand
Like a volcano
Gettin‘ ready to blow
The new generation waits by its radio
God bless Bob Geldof
Get back to radio
Get back to radio
Get back
Like an ember glowing in the dark
I have almost grown cold
Frozen like a soldier
Standing by the flagpole
Leg player, they all said was too old
I have been tempted to hand in my key
But I am not alone
I feel you are with me
I will not be a packet of crap on MTV
I am a man
I will not be a number
Get back to radio
Get back to radio
Now I am a flame
I will be a fire again
Carolyn Ann, give me your hand
Like a volcano
Gettin‘ ready to blow
The new generation waits by its radio
God bless Bob Geldof
Get back to radio
Get back to radio
Get back
Překlad připravujeme

„Vrátit se k rádiu“ Skladba, která jako několik dalších vznikla během nahrávání alba Radio K.A.O.S, ovšem nakonec nebyla na album zařazena. Její pracovní mix (demo?) byl zařazen jako bonus na stranu B singlu The Tide Is Turning.