(Barrett)
I really love you and I mean you Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
The star above you, crystal blue Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se bojím kvůli tobě
I wouldn’t see you and I love to Neviděl bych tě, přesto bych miloval
I fly above you, yes I do Létání kolem tebe, opravdu
Well, oh baby, my hairs on end about you Víš, miláčku, hrozně se o tebe bojím
Floating, bumping, noses dodge a tooth Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
The fins a luminous A mé ploutve ve tmě září
Fangs all ‚round the clown A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
Is dark below the boulders hiding all A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
The sunlight’s good for us Slunce je pro nás tak důležité
‚Cause we’re the fishes and all we do Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
The move about is all we do Je to, si tady plaveme
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
Floating, bumping, noses dodge a tooth Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
The fins a luminous A mé ploutve ve tmě září
Fangs all ‚round the clown A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
Is dark below the boulders hiding all A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
The sunlight’s good for us Sluneční světlo, bez kterého se neobejdeme
‚Cause we’re the fishes and all we do Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
The move about is all we do Je to, si tady plaveme
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
I really love you and I mean you Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
The star above you, crystal blue Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Well, oh baby, my hairs on end about you Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
I really love you and I mean you
The star above you, crystal blue
Well, oh baby, my hairs on end about you
I wouldn’t see you and I love to
I fly above you, yes I do
Well, oh baby, my hairs on end about you
Floating, bumping, noses dodge a tooth
The fins a luminous
Fangs all ‚round the clown
Is dark below the boulders hiding all
The sunlight’s good for us
‚Cause we’re the fishes and all we do
The move about is all we do
Well, oh baby, my hairs on end about you
Floating, bumping, noses dodge a tooth
The fins a luminous
Fangs all ‚round the clown
Is dark below the boulders hiding all
The sunlight’s good for us
‚Cause we’re the fishes and all we do
The move about is all we do
Well, oh baby, my hairs on end about you
I really love you and I mean you
The star above you, crystal blue
Well, oh baby, my hairs on end about you
Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Jasně, můj miláčku, strašně se bojím kvůli tobě
Neviděl bych tě, přesto bych miloval
Létání kolem tebe, opravdu
Víš, miláčku, hrozně se o tebe bojím
Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
A mé ploutve ve tmě září
A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
Slunce je pro nás tak důležité
Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
Je to, si tady plaveme
Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
Plavu a narážím, bez zubů a se zlomeným nosem
A mé ploutve ve tmě září
A jen tesáky se ježí kolem tohohle klauna
A všude tady na dně je temno, balvany vše skrývají
Sluneční světlo, bez kterého se neobejdeme
Protože jsme jen rybičky a vše, co děláme
Je to, si tady plaveme
Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím
Skutečně tě miluju a záleží mi na tobě
Hvězdičky září ti kolem hlavy, křišťálově modré
Jasně, můj miláčku, strašně se o tebe bojím

„Želva“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Grooving around in a trench coat Pobíhá okolo s kabátem ze zákopu
With the satin on trail Se saténem ve svých stopách
Seems to be all around in tin and lead pail, we pale Vypadá, že je ve všech plechovkách i sudech, bledneme
Jiving on down to the beach Tantujeme dolů na pláž
To see the blue and the gray Abychom viděli modrou a šedou
Seems to be all and it’s rosy-it’s a beautiful day! Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt! Jsi teta gigolo, teta gigolo
Yes I know what you are Ano, vím, co jsi
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt! Jsi teta gigolo, jsi teta gigolo
Heading down with the light, the dust in your way Míříš dolů se světlem, prach máš na cestě
She was angrier than, than her watershell male Byla ještě naštvanější, ještě naštvanější než vodní muž
Life to this love to me – heading me down to me Život k téhle lásce ke mě – míří se mnou dolů na mě
Thunderbird shale Jíl z hromového ptáka
Seems to be all and it’s rosy – it’s a beautiful day! Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt Jsi teta gigolo
Grooving on down in a knapsack superlative day Uháníš dolů v batohu – skvělý den
Some wish she move and just as she can move jiving away Některými přáními pohne a hned jak se pohne, odtacuje pryč
She made the scene should have been-superlative day Udělala scénu měl by to být skvělý den
Everything’s all and it’s rosy, it’s a beautiful day Je to všechno a je to růžové, je to nádherný den
Will you please keep on the track Prosím, zůstaň tam, kde jsi
‚cause I almost want you back Protože už tě skoro chci zpátky
‚cause I know what you are Protože vím, co jsi
You are a gigolo aunt Jsi teta gigolo
Grooving around in a trench coat
With the satin on trail
Seems to be all around in tin and lead pail, we pale
Jiving on down to the beach
To see the blue and the gray
Seems to be all and it’s rosy-it’s a beautiful day!
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt!
Yes I know what you are
You are a gigolo aunt, you’re a gigolo aunt!
Heading down with the light, the dust in your way
She was angrier than, than her watershell male
Life to this love to me – heading me down to me
Thunderbird shale
Seems to be all and it’s rosy – it’s a beautiful day!
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt
Grooving on down in a knapsack superlative day
Some wish she move and just as she can move jiving away
She made the scene should have been-superlative day
Everything’s all and it’s rosy, it’s a beautiful day
Will you please keep on the track
‚cause I almost want you back
‚cause I know what you are
You are a gigolo aunt
Pobíhá okolo s kabátem ze zákopu
Se saténem ve svých stopách
Vypadá, že je ve všech plechovkách i sudech, bledneme
Tantujeme dolů na pláž
Abychom viděli modrou a šedou
Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo, teta gigolo
Ano, vím, co jsi
Jsi teta gigolo, jsi teta gigolo
Míříš dolů se světlem, prach máš na cestě
Byla ještě naštvanější, ještě naštvanější než vodní muž
Život k téhle lásce ke mě – míří se mnou dolů na mě
Jíl z hromového ptáka
Vypadá to, že je to všechno, ale je tu i růžová – jaký nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo
Uháníš dolů v batohu – skvělý den
Některými přáními pohne a hned jak se pohne, odtacuje pryč
Udělala scénu měl by to být skvělý den
Je to všechno a je to růžové, je to nádherný den
Prosím, zůstaň tam, kde jsi
Protože už tě skoro chci zpátky
Protože vím, co jsi
Jsi teta gigolo

„Teta gigolo“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
In the sad town Ve smutném městě
Cold iron hands clap Studené železné ruce tleskají
The party of clowns outside Večírku klaunů
Rain falls in gray far away Šedý déšť se snáší daleko odsud
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the evening sun going down Večer slunce zapadá
When the earth streams in, in the morning A Země míří, míří k ránu
Send a cage through the post Pošli klec poštou
Make your name like a ghost Dej si jméno jako duch
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limádu
I’m screaming, I met you this way Křičím, potkal jsem tě tady
You’re nice to me like ice Jsi na mě hodná jako kus ledu
In the clock they sent through a washing machine V hodinách, které prohnali pračkou
Come around, make it soon, so alone Oběhni to, dělej, úplně sama
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the sad town Ve smutném městě
Cold iron hands clap Studené železné ruce tleksají
The party of clowns outside Večírku klaunů
Rain falls in gray far away Šedý déšť se snáší daleko odsud
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the evening sun going down Večer slunce zapadá
When the earth streams in, in the morning A Země míří, míří k ránu
Send a cage through the post Pošli klec poštou
Make your name like a ghost Dej si jméno jako duch
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limádu
In the sad town
Cold iron hands clap
The party of clowns outside
Rain falls in gray far away
Please, please, Baby Lemonade
In the evening sun going down
When the earth streams in, in the morning
Send a cage through the post
Make your name like a ghost
Please, please, Baby Lemonade
I’m screaming, I met you this way
You’re nice to me like ice
In the clock they sent through a washing machine
Come around, make it soon, so alone
Please, please, Baby Lemonade
In the sad town
Cold iron hands clap
The party of clowns outside
Rain falls in gray far away
Please, please, Baby Lemonade
In the evening sun going down
When the earth streams in, in the morning
Send a cage through the post
Make your name like a ghost
Please, please, Baby Lemonade
Ve smutném městě
Studené železné ruce tleskají
Večírku klaunů
Šedý déšť se snáší daleko odsud
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Večer slunce zapadá
A Země míří, míří k ránu
Pošli klec poštou
Dej si jméno jako duch
Prosím, prosím, dětskou limádu
Křičím, potkal jsem tě tady
Jsi na mě hodná jako kus ledu
V hodinách, které prohnali pračkou
Oběhni to, dělej, úplně sama
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Ve smutném městě
Studené železné ruce tleksají
Večírku klaunů
Šedý déšť se snáší daleko odsud
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Večer slunce zapadá
A Země míří, míří k ránu
Pošli klec poštou
Dej si jméno jako duch
Prosím, prosím, dětskou limádu

„Dětská limonáda“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
An Effervescing Elephant Bublající slon
With tiny eyes and great big trunk S malinkýma očkama a obrovským chobotem
Once whispered to the tiny ear Zašeptal malému oušku
The ear of one inferior Malému ošku malého zvířátka
That by next June he’d die, oh yeah! Že do příštího června zemře, ach jo
Because the tiger would roam Protože tygr už řve
The little one said: ‚Oh my goodness I must stay at home! A tak malý řekl: „Ach můj bože, musím zůstat doma!“
And every time I hear a growl A pokaždé, když slyším vrčení
I’ll know the tiger’s on the prowl Vím, že tygr je na lovu
And I’ll be really safe, you know Ale já budu v bezpečí, víš
The elephant he told me so‘ Řekl mi to slon
Everyone was nervy, oh yeah! Každý z toho byl na narvy, ach jo
And the message was spread A ta zpráva se šířila
To zebra, mongoose, and the dirty hippopotamus K zebře, antilopám i špinavým hrochům
Who wallowed in the mud and chewed Kteří se jen válí v bahně a přežvykují
His spicy hippo-plankton food Své hroší planktonové jídlo
And tended to ignore the word A s tendencemi ignorovat svět
Preferring to survey a herd Co se raději drží stáda
Of stupid water bison, oh yeah! Hloupých vodních buvolů, ach jo
And all the jungle took fright, A celá džungle se bojí
And ran around for all the day and the night A pobíhá okolo celý den a celou noc
But all in vain, because, you see, A to celé úplně zbytečně, protože
The tiger came and said: ‚Who me?! Víš, tygr přišel a řekl: „Cože, já?
You know, I wouldn’t hurt not one of you Ale no tak, přece víte, že bych nikomu z vás neublížil
I’d much prefer something to chew Radši něco opravdu koušu
And you’re all to scant‘ oh yeah! A vy všichni jste k ničemu, ach jo“
He ate the Elephant Snědl slona
An Effervescing Elephant
With tiny eyes and great big trunk
Once whispered to the tiny ear
The ear of one inferior
That by next June he’d die, oh yeah!
Because the tiger would roam
The little one said: ‚Oh my goodness I must stay at home!
And every time I hear a growl
I’ll know the tiger’s on the prowl
And I’ll be really safe, you know
The elephant he told me so‘
Everyone was nervy, oh yeah!
And the message was spread
To zebra, mongoose, and the dirty hippopotamus
Who wallowed in the mud and chewed
His spicy hippo-plankton food
And tended to ignore the word
Preferring to survey a herd
Of stupid water bison, oh yeah!
And all the jungle took fright,
And ran around for all the day and the night
But all in vain, because, you see,
The tiger came and said: ‚Who me?!
You know, I wouldn’t hurt not one of you
I’d much prefer something to chew
And you’re all to scant‘ oh yeah!
He ate the Elephant
Bublající slon
S malinkýma očkama a obrovským chobotem
Zašeptal malému oušku
Malému ošku malého zvířátka
Že do příštího června zemře, ach jo
Protože tygr už řve
A tak malý řekl: „Ach můj bože, musím zůstat doma!“
A pokaždé, když slyším vrčení
Vím, že tygr je na lovu
Ale já budu v bezpečí, víš
Řekl mi to slon
Každý z toho byl na narvy, ach jo
A ta zpráva se šířila
K zebře, antilopám i špinavým hrochům
Kteří se jen válí v bahně a přežvykují
Své hroší planktonové jídlo
A s tendencemi ignorovat svět
Co se raději drží stáda
Hloupých vodních buvolů, ach jo
A celá džungle se bojí
A pobíhá okolo celý den a celou noc
A to celé úplně zbytečně, protože
Víš, tygr přišel a řekl: „Cože, já?
Ale no tak, přece víte, že bych nikomu z vás neublížil
Radši něco opravdu koušu
A vy všichni jste k ničemu, ach jo“
Snědl slona

„Bublající slon“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Nerealizováno
(Barrett)
Open your eyes and don’t be blind Otevři oči, nebuď slepá
Can’t you see we’re two of a kind? Nevidíš, že jsem oba stejní?
I’ve got to say this, I hope you don’t mind Musel jsem to říct, doufám, že ti to nevadí
I love you, we’re two of a kind Miluji tě, jsme stejní
Just ask yourself and you will find Tak se jen zeptej sama sebe a zjistíš
We go together, we’re two of a kind Pasujeme k sobě, jsme stejní
No use protesting, be resigned Neprotestuj, smiř se s tím
Baby you know, we’re two of a kind Holka, víš dobře, že jsme stejní
I knew it when I saw you Věděl jsem to, hned jak jsem tě uviděl
I felt it a little more when A cítil jsem to ještě víc
I talked with you at first Když jsem s tebou poprvé mluvil
All my blues dispersed Všechny moje chmury se rozpustily
I couldn’t disguise Neumím se přetvařovat
My complete surprise Byl jsem fakt překvapenej
When you were feeling it too Když jsi to cítila stejně
I’m in love with you, I’m in love with you… Jsem do tebe blázen, jsem do tebe blázen…
Open your eyes and don’t be blind Otevři oči, nebuď slepá
Can’t you see we’re two of a kind? Nevidíš, že jsem oba stejní?
I’ve got to say this, I hope you don’t mind Musel jsem to říct, doufám, že ti to nevadí
I love you, we’re two of a kind Miluji tě, jsme stejní
Open your eyes and don’t be blind
Can’t you see we’re two of a kind?
I’ve got to say this, I hope you don’t mind
I love you, we’re two of a kind
Just ask yourself and you will find
We go together, we’re two of a kind
No use protesting, be resigned
Baby you know, we’re two of a kind
I knew it when I saw you
I felt it a little more when
I talked with you at first
All my blues dispersed
I couldn’t disguise
My complete surprise
When you were feeling it too
I’m in love with you, I’m in love with you…
Open your eyes and don’t be blind
Can’t you see we’re two of a kind?
I’ve got to say this, I hope you don’t mind
I love you, we’re two of a kind
Otevři oči, nebuď slepá
Nevidíš, že jsem oba stejní?
Musel jsem to říct, doufám, že ti to nevadí
Miluji tě, jsme stejní
Tak se jen zeptej sama sebe a zjistíš
Pasujeme k sobě, jsme stejní
Neprotestuj, smiř se s tím
Holka, víš dobře, že jsme stejní
Věděl jsem to, hned jak jsem tě uviděl
A cítil jsem to ještě víc
Když jsem s tebou poprvé mluvil
Všechny moje chmury se rozpustily
Neumím se přetvařovat
Byl jsem fakt překvapenej
Když jsi to cítila stejně
Jsem do tebe blázen, jsem do tebe blázen…
Otevři oči, nebuď slepá
Nevidíš, že jsem oba stejní?
Musel jsem to říct, doufám, že ti to nevadí
Miluji tě, jsme stejní

„Oba stejní“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
In the sad town Ve smutném městě
Cold iron hands clap Studené železné ruce tleskají
The party of clowns outside Večírku klaunů
Rain falls in gray far away Šedý déšť se snáší daleko odsud
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the evening sun going down Večer slunce zapadá
When the earth streams in, in the morning A Země míří, míří k ránu
Send a cage through the post Pošli klec poštou
Make your name like a ghost Dej si jméno jako duch
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limádu
I’m screaming, I met you this way Křičím, potkal jsem tě tady
You’re nice to me like ice Jsi na mě hodná jako kus ledu
In the clock they sent through a washing machine V hodinách, které prohnali pračkou
Come around, make it soon, so alone Oběhni to, dělej, úplně sama
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the sad town Ve smutném městě
Cold iron hands clap Studené železné ruce tleksají
The party of clowns outside Večírku klaunů
Rain falls in gray far away Šedý déšť se snáší daleko odsud
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limonádu
In the evening sun going down Večer slunce zapadá
When the earth streams in, in the morning A Země míří, míří k ránu
Send a cage through the post Pošli klec poštou
Make your name like a ghost Dej si jméno jako duch
Please, please, Baby Lemonade Prosím, prosím, dětskou limádu
In the sad town
Cold iron hands clap
The party of clowns outside
Rain falls in gray far away
Please, please, Baby Lemonade
In the evening sun going down
When the earth streams in, in the morning
Send a cage through the post
Make your name like a ghost
Please, please, Baby Lemonade
I’m screaming, I met you this way
You’re nice to me like ice
In the clock they sent through a washing machine
Come around, make it soon, so alone
Please, please, Baby Lemonade
In the sad town
Cold iron hands clap
The party of clowns outside
Rain falls in gray far away
Please, please, Baby Lemonade
In the evening sun going down
When the earth streams in, in the morning
Send a cage through the post
Make your name like a ghost
Please, please, Baby Lemonade
Ve smutném městě
Studené železné ruce tleskají
Večírku klaunů
Šedý déšť se snáší daleko odsud
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Večer slunce zapadá
A Země míří, míří k ránu
Pošli klec poštou
Dej si jméno jako duch
Prosím, prosím, dětskou limádu
Křičím, potkal jsem tě tady
Jsi na mě hodná jako kus ledu
V hodinách, které prohnali pračkou
Oběhni to, dělej, úplně sama
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Ve smutném městě
Studené železné ruce tleksají
Večírku klaunů
Šedý déšť se snáší daleko odsud
Prosím, prosím, dětskou limonádu
Večer slunce zapadá
A Země míří, míří k ránu
Pošli klec poštou
Dej si jméno jako duch
Prosím, prosím, dětskou limádu

„Dětská limonáda“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
It’s an idea, someday Byl to jen nápad, jednou
In my tears, my dreams V mých slzách, v mých snech
Don’t you want to see her proof? Nechceš vidět její důkaz
Life that comes of no harm Život, který přichází a nic nestojí
You and I, you and I and dominoes, the day goes by Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá
You and I in place Ty a já tady
Wasting time on dominoes Mrháme časem dominem
A day so dark, so warm Den je tak temný, tak teplý
Life that comes of no harm Život, který přichází a nic nestojí
You and I and dominoes, time goes by Ty a já a domino, čas se rozplývá
Fireworks and heat, someday Ohnostroj a teplo, jednou
Hold a shell, a stick or play Držíš skořápku, klacek nebo hraješ
Overheard a lark today Zaslech jsem dnes skřivana
Losing when my mind’s astray Prohrávám, když má mysl se toulá
Don’t you want to know with your pretty hair Tebe to ale nezajímá, máš hezké vlasy
Stretch your hand, glad feel, Jen natáhneš svoji ruku, uspokojená
In an echo for your way Jen v ozvěnách toho, jak to máš ráda
It’s an idea, someday Je to je nápad, jednou
It’s an idea, someday Je to je nápad, jednou
In my tears, my dreams V mých slzách, mých snech
Don’t you want to see her proof? Nechceš vidět její důkaz
Life that comes of no harm Život, který přichází a nic nestojí
You and I, you and I and dominoes, the day goes by Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá
It’s an idea, someday
In my tears, my dreams
Don’t you want to see her proof?
Life that comes of no harm
You and I, you and I and dominoes, the day goes by
You and I in place
Wasting time on dominoes
A day so dark, so warm
Life that comes of no harm
You and I and dominoes, time goes by
Fireworks and heat, someday
Hold a shell, a stick or play
Overheard a lark today
Losing when my mind’s astray
Don’t you want to know with your pretty hair
Stretch your hand, glad feel,
In an echo for your way
It’s an idea, someday
It’s an idea, someday
In my tears, my dreams
Don’t you want to see her proof?
Life that comes of no harm
You and I, you and I and dominoes, the day goes by
Byl to jen nápad, jednou
V mých slzách, v mých snech
Nechceš vidět její důkaz
Život, který přichází a nic nestojí
Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá
Ty a já tady
Mrháme časem dominem
Den je tak temný, tak teplý
Život, který přichází a nic nestojí
Ty a já a domino, čas se rozplývá
Ohnostroj a teplo, jednou
Držíš skořápku, klacek nebo hraješ
Zaslech jsem dnes skřivana
Prohrávám, když má mysl se toulá
Tebe to ale nezajímá, máš hezké vlasy
Jen natáhneš svoji ruku, uspokojená
Jen v ozvěnách toho, jak to máš ráda
Je to je nápad, jednou
Je to je nápad, jednou
V mých slzách, mých snech
Nechceš vidět její důkaz
Život, který přichází a nic nestojí
Ty a já, ty a já a domino, den se rozplývá

„Domino“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
I knew a girl and I like her still Znal jsem jednu holku, miloval jsem její mlčení
She said she knew she would trust me Řekla, že ví, že mi může důvěřovat
And I her will A já ji nezklamu
I said: „OK baby, tell me what you’ll be Řekl jsem: „OK, holka, řekni mi, co budeš
And I’ll lay my head down and see what I see“ A já sklopím hlavu a řeknu ti, co vidím
By the time she was back Za nějaký čas se vrátila
By her open eyes Skrz své otevřené oči
I knew that I was in for a big surprise Věděl jsem, že tu jsem kvůli velkému překvapení
I knew a girl and I like her still Znal jsem jednu holku, miloval jsem její mlčení
She said she knew she would trust me Řekla, že ví, že mi může důvěřovat
And I her will A já ji nezklamu
I said: OK baby, tell me what you’ll be Řekl jsem: „OK, holka, řekni mi, co budeš
And I’ll lay my head down and see what I see A já sklopím hlavu a řeknu ti, co vidím
By the time she was back Za nějaký čas se vrátila
By her open eyes Skrz své otevřené oči
I knew that I was in for a big surprise Věděl jsem, že tu jsem kvůli velkému překvapení
I knew a girl and I like her still
She said she knew she would trust me
And I her will
I said: „OK baby, tell me what you’ll be
And I’ll lay my head down and see what I see“
By the time she was back
By her open eyes
I knew that I was in for a big surprise
I knew a girl and I like her still
She said she knew she would trust me
And I her will
I said: OK baby, tell me what you’ll be
And I’ll lay my head down and see what I see
By the time she was back
By her open eyes
I knew that I was in for a big surprise
Znal jsem jednu holku, miloval jsem její mlčení
Řekla, že ví, že mi může důvěřovat
A já ji nezklamu
Řekl jsem: „OK, holka, řekni mi, co budeš
A já sklopím hlavu a řeknu ti, co vidím
Za nějaký čas se vrátila
Skrz své otevřené oči
Věděl jsem, že tu jsem kvůli velkému překvapení
Znal jsem jednu holku, miloval jsem její mlčení
Řekla, že ví, že mi může důvěřovat
A já ji nezklamu
Řekl jsem: „OK, holka, řekni mi, co budeš
A já sklopím hlavu a řeknu ti, co vidím
Za nějaký čas se vrátila
Skrz své otevřené oči
Věděl jsem, že tu jsem kvůli velkému překvapení

„Milostná píseň“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.